Lámhleabhar Úsáideora

Clár ábhair

1. Réamhrá

2. Leathanach tuirlingthe

3. Paisinéir

3.1 Cuntas Úsáideora

                3.1.1 Cruthaigh Cuntas

      3.1.2 Athshocraigh Pasfhocal

                3.1.3 Logáil isteach

                3.1.4 Scrios an cuntas

          3.2 Roghchlár Loingseoireacht

          3.3 Foirm Aimsitheoir Paisinéirí

               3.3.1 Cineál Iompair

                    3.3.1.1 Talamh (Bus/ Traein/Carr-Feithicil Eile)

                         3.3.1.1.1 Bus

                         3.3.1.1.2 Traein

                         3.3.1.1.3 Carr / feithicil eile

                   3.3.1.2 Aerárthach

                         3.3.1.2.1 Eitilt Díreach

                         3.3.1.2.2 Eitilt Neamhdhíreach

                   3.3.1.3 Long Chúrsála / Árthach Pléisiúir

                   3.3.1.4 Long Farantóireachta

              3.3.2 Faisnéis Phearsanta

              3.3.3 Seoladh Buan

              3.3.4 Seoladh(Seoltaí) Sealadacha sa Tír ar Cuairt

              3.3.5 Compánaigh Taistil – Teaghlach

              3.3.6 Compánach Taistil Neamhtheaghlaigh / Neamh-Chéanna

              3.3.7 Faisnéis teagmhála éigeandála

              3.3.8 Réamhamharc ar an bhFoirm Aimsitheoir Paisinéirí (PLF)

              3.3.9 An FAP a chur isteach

         3.4 Cuir sonraí na Foirme Aimsitheoir Paisinéirí (FAP) in eagar

         3.5 Scrios amach an FAP

4. Ceisteanna Coitianta (CCanna)

5. Iarscríbhinn: “Cláraigh – Fíoraigh Cuntas – Logáil isteach – Athshocraigh”

CONRADH SEIRBHÍSE: HADEA/2021/NP/0004 –
UIRLIS E-TAISTEAL – GEATAÍ SLÁINTIÚLA

 

Foirm Aimsitheoir Paisinéirí Digiteach an Aontais Eorpaigh (FAPdAE)

LÁMHLEABHAR ÚSÁIDEORA DO PHAISINÉIRÍ

– Treoir maidir le conas an Fhoirm Aimsitheoir Paisinéirí (FAP) a chomhlánú san aip FAPdAE
– Ceisteanna Coitianta

https://app.euplf.eu/

 

 

“Táirgeadh an doiciméad seo faoin gClár EU4Health i bhfráma conartha seirbhíse leis an nGníomhaireacht Eorpach um Fheidhmiú Sláinte agus Digiteach (HaDEA) ag gníomhú faoi mandáid an Choimisiúin Eorpaigh. Léiríonn ábhar an doiciméid seo tuairimí an chonraitheora agus is air féin amháin atá an fhreagracht; ní féidir glacadh leis go léiríonn sé tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh agus/nó HaDEA nó aon chomhlacht eile de chuid an Aontais Eorpaigh. Ní ráthaíonn an Coimisiún Eorpach agus/nó HaDEA cruinneas na sonraí atá sa doiciméad seo, agus ní ghlacann siad freagracht as aon úsáid a bhaineann tríú páirtithe astu”.

Admháil

Forbraíodh an doiciméad seo i gcomhar le Cytech Teo. (http://www.cytech.gr), an chuideachta fochonartha chun an aip FAPdAE a fhorbairt.

 

1. Réamhrá

Úsáideann údaráis sláinte poiblí Foirmeacha Aimsitheoir Paisinéirí (FAPanna) chun rianú teagmhála a éascú i gcás go nochtar taistealaithe do ghalar ionfhabhtaíoch le linn dóibh a bheith ag taisteal ar eitleán nó ar aerárthach, ar long (cúrsáil/bhád farantóireachta), ar iarnród, ar bhus nó ar ghluaisteán. Is féidir le húdaráis sláinte poiblí i dtíortha cinn scríbe an fhaisnéis a sholáthraíonn taistealaithe i PLFanna a úsáid chun teagmháil thapa a dhéanamh le taistealaithe, chun sláinte taistealaithe a chosaintagus a dteagmhálacha, cosc a chur ar leathadh breise galar chomh maith.

Tá foirmeacha aimsithe paisinéirí ar páipéir á n-úsáid ag tíortha a dteastaíonn FAP uathu faoi láthair nó tá córais náisiúnta ar líne forbartha acu. I bhfianaise na paindéim COVID-19, forbraíodh feidhmchlár gréasáin le haghaidh Fhoirm Aimsitheoir Paisinéirí dhigiteach an AE (FAPdAE) chun úsáid PLFanna a éascú le linn bagairtí sláinte trasteorann. Ceadaíonn an fhormáid dhigiteach seo sonraí a bhailiú agus a mhalartú níos éasca agus níos gasta idir geallsealbhóirí, rud a fhágann go mbeidh rianú teagmhála níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla.

Is féidir gach paisinéir a thaistealaíonn ó gach cearn den domhan chuig an AE trí mhodhanna iompair ar bith (aer, talamh, turais mara agus longa) a chur ar an eolas tríd an suíomh Gréasáin.https://www.euplf.eu a sholáthraíonn faisnéis úsáideach do phaisinéirí. Tá roinnt ceisteanna coitianta ar an suíomh Gréasáin a bhaineann leis an bhFoirm Aimsitheoir Paisinéirí. Tugann sé rochtain freisin ar an bhfeidhmchlár FAPdAEhttps://app.euplf.eu/chomh maith leis na FAPanna náisiúnta (foirmeacha iontrála sonraí de gach ballstát den Aontas Eorpach). Ina theannta sin, is féidir úsáideoirí a chur ar an eolas trí roinnt naisc úsáideacha maidir leis na eagraíochtaíbainteach agus na sonraí teagmhála. Ar deireadh, tá rochtain acu ar an mbeartas príobháideachta.

Is rialacha ginearálta iad na rialacha go léir a luaitear agus féadfaidh gach tír éagsúlachtaí a chur i bhfeidhm orthu.

2. Leathanach tuirlingthe

I leathanach baile an iarrataishttps://app.euplf.eu/, is féidir leis an úsáideoir roinnt eolais úsáideach a léamh maidir leis an iarratas mar a thaispeántar sna híomhánna seo a leanas. Tá an feidhmchlár ar fáil i roinnt teangacha Eorpacha. Tá tuilleadh teangacha á chur leis go leanúnach.

 

3. Paisinéir

Is ceann de na cineálacha úsáideoirí den fheidhmchlár FAPdAE is ea an paisinéir. Tá sé de cheart ag paisinéirí

 • cruthú foirm(eacha) aimsitheora paisinéirí,
 • cuir in eagar/nuashonraigh agus
 • amharc/priontáil/íoslódáil na foirm(eacha) atá cruthaithe ag an úsáideoir.
 • shábháil go sealadach. Is féidir gach leathanach de fap a shábháil go sealadach. Níl an fap curtha isteach fós agus ní féidir é a mheas mar bhailí. Is féidir leat é a chur in eagar agus cliceáil ar an gcnaipe cuir isteach ar an gcéim dheireanach chun go measfar go bhfuil tú bailí agus go gcuirfear isteach é. Má thaispeántar an deilbhín seo níl an fap curtha isteach.

3.1 Cuntas Úsáideora

Tugtar rochtain ar an bhfeidhmchlár trí úsáid a bhaint as an gcuntas. Ar an ábhar sin, ba cheart d’aon duine atá ag iarraidh an Foirm Aimsitheoir Paisinéirí dhigiteach a líonadh, cuntas uathúil a chruthú (ríomhphost/pasfhocal). Scriostar cuntas úsáideora paisinéara go huathoibríoch tar éis 150 lá ó bheith díomhaoin ón logáil isteach dheireanach (tréimhse neamhghníomhach). Taispeántar na céimeanna ar cheart d’úsáideoirí a leanúint chun cuntas a chruthú sna hailt seo a leanas.

3.1.1 Cruthaigh Cuntas

Tá an próiseas seo riachtanach ionas gur féidir leis an úsáideoir a fhoirm nó a foirmeacha digiteacha aimsitheoir paisinéirí a chruthú. Is féidir an próiseas a chomhlánú go héasca trí chuairt a thabhairt ar anleathanach logáil isteach agus ansin brúigh “Clárú”. Níor cheart an próiseas chun cuntas úsáideora nua a chruthú (clárú agus gníomhachtú) a dhéanamh ach uair amháin (eisceacht ar an tréimhse neamhghníomhach a luaitear ar 3.1.1). Más mian le paisinéirí PLF nua a chur in eagar nó a chruthú, féadfaidh siad a gcuid dintiúr (ríomhphost agus pasfhocal) a úsáid chun an feidhmchlár FAPdAE a chur isteach arís. Mar a léirítear sna pictiúir seo a leanas, is é an t-eolas nach mór don úsáideoir a líonadh isteach chun a c(h)untas a chruthú:

 • Ríomhphost: Ba cheart don úsáideoir cuntas ríomhphoist pearsanta agus uathúil a líonadh. Ní féidir an ríomhphost seo a úsáid le haghaidh cuntas úsáideora eile ar an ardán.
 • Pasfhocal: Ba cheart don úsáideoir pasfhocal a líonadh le 6 charachtar ar a laghad ann
 • Deimhnigh Pasfhocal: Ba cheart don úsáideoir an pasfhocal a líonadh arís lena dheimhniú

Chomh luath agus a líonann an t-úsáideoir isteach an fhaisnéis agus a bhrúitear an cnaipe “Clárú”, seoltar nasc gníomhachtú cuntais láithreach ar ríomhphost / chuig an seoladh ríomhphoist a sholáthraíonn an t-úsáideoir (féach an íomhá thíos). Ba chóir don úsáideoir fillteán turscar a sheiceáil i gcónaí chomh maith. Chomh luath agus a bhrúnn an t-úsáideoir an nasc tá an cuntas i ngníomh agus is féidir leat úsáid a bhaint as na dintiúir (ríomhphost agus pasfhocal) chun logáil isteach.

Mar chuid de na próisis clárú agus athshocrú pasfhocail seolfaidh an t-ardán nasc speisialta chugat i do sheoladh ríomhphoist. Caithfidh tú cliceáil ar an nasc sin taobh istigh de 1 uair nó rachaidh sé in éag agus feicfidh tú an teachtaireacht earráide “Tá an URL imithe in éag.” chomh maith le treoracha ar conas ríomhphost nua a fháil le nasc nua.

3.1.2 Athshocraigh Pasfhocal

Sa chás go ndearna an úsáideoir dearmad ar nó go chaill sé/sí an pasfhocal is féidir leis/léi an próiseas aisghabhála pasfhocal a úsáid. Ba chóir don úsáideoir an cnaipe “Athshocraigh Pasfhocal” a bhrú ar an leathanach logála isteach. Tar éis an cnaipe a bhrú, cuirtear an t-úsáideoir chuig leathanach nua, mar a thaispeántar san íomhá thíos. Ba cheart d’úsáideoirí an seoladh ríomhphoist a úsáidtear chun an cuntas a chruthú a chomhlánú.

Más le cuntas gníomhach atá ann cheana féin an seoladh ríomhphoist seo, gheobhaidh an t-úsáideoir fógra ríomhphoist chun a pasfhocal a athshocrú mar a thaispeántar sa phictiúr thíos.

Mar chuid de na próisis clárú agus athshocrú pasfhocail seolfaidh an t-ardán nasc speisialta chugat i do sheoladh ríomhphoist. Caithfidh tú cliceáil ar an nasc sin taobh istigh de 1 uair nó rachaidh sé in éag agus feicfidh tú an teachtaireacht earráide “Tá an URL imithe in éag.” chomh maith le treoracha ar conas ríomhphost nua a fháil le nasc nua.

3.1.3 Logáil isteach

Tá an próiseas logáil isteach simplí. Ní gá don úsáideoir ach a ríomhphost agus a phasfhocal a bhaineann leis an gcuntas a líonadh isteach ar an ardán agus ansin brúigh “Logáil isteach”.

3.1.4 Scrios an cuntas

Tá an paisinéir in ann a chuntas úsáideora féin a scriosadh. Is comhshuíomh cineálach é atá i ngníomh do gach tír ar an ardán beo. Ar thaobh uachtarach na leathanach ar dheis, is féidir leis an úsáideoir cnaipe roghchláir nascleanúna a aimsiú. Má bhrúnn tú an cnaipe seo, taispeánfar roghchlár agus roghnaigh “Próifíl” agus “Bainistíocht Cuntas-Scrios Cuntas”. Ní dhéanfaidh scriosadh an chuntais úsáideora phaisinéirí difear don fap/na fapanna atá fágtha agus scriosfar iad seo go huathoibríoch de réir na tréimhse coinneála a shocróidh gach Ballstát. Is féidir le paisinéir a bhfuil a chuntas féin scriosta aige ceann nua a chruthú leis an ríomhphost céanna.

3.2 Roghchlár Loingseoireacht

Ar thaobh uachtarach na leathanach ar fad ar dheis is féidir leis an úsáideoir cnaipe roghchláir nascleanúna a aimsiú. Má bhrúnn tú an cnaipe seo, taispeánfar an roghchlár leis na roghanna seo a leanas:

 • Baile: Téann sé go dtí an leathanach baile
 • My PLFs: Téann sé chuig an bPainéal Rialaithe Seirbhíse leis na Foirmeacha Aimsitheoir Paisinéirí digiteacha go léir a d’fhorbair an t-úsáideoir. Baineann an fad a fhanann an PLF/na PLFanna stóráilte agus infheicthe leis an tréimhse choinneála arna socrú ag an tír chinn scríbe deiridh a shonraítear i ngach ceann de na FAP a cuireadh isteach.
 • FAP nua: Is féidir leis an úsáideoir FAP digiteach nua a chruthú
 • Próifíl: Tá an paisinéir in ann a chuntas úsáideora féin a scriosadh.
 • Logáil Amach: Ligeann sé don úsáideoir logáil amach ón bhfeidhmchlár.

3.3 Foirm Aimsitheoir Paisinéirí

Nuair a bheidh sé/sí logáilte isteach, atreoraítear an t-úsáideoir chuig an leathanach roghnaithe sprice óna roghnaíonn sé/sí an tír chinn scríbe deiridh a dtabharfaidh sé/sí cuairt ar chun an FAP a chríochnú. Ar an FAP céanna is féidir leis an bpaisinéir faisnéis iompair a chomhlánú ach é a bheith ar an modh iompair céanna. 

I gcás go bhfuil an t-úsáideoir ag taisteal ar eitleán agus gur eitilt dhíreach atá i gceist leis an turas, níor cheart ach tír an chinn scríbe deiridh (toisc go n-úsáideann an Ballstát seo an FAPdAE mar thír chinn scríbe agus go bhfuil sé ar an liosta anuas) a roghnú ar an roinn táb tosaigh Ceann Scríbe (liosta anuas). Ba cheart na heitiltí nasctha, idir imeacht agus an ceann scríbe deiridh, a chomhlánú ar an gcnaipe Eitiltí Neamh-dhíreacha (íochtar). Baineann an riail chéanna leis na modhanna iompair eile mar sh. talamh, muirí.

3.3.1 Cineál Iompair

Sa chéim seo iarrtar ar an bpaisinéir an cineál iompair a úsáidfear le linn an turais a roghnú. Go sonrach, mar a thaispeántar san íomhá thíos, is iad na roghanna  seo a leanas:

 • Talamh (Bus / Traein / Carr / Feithicil Eile)
 • Aerárthach
 • Long chrúsála / Ceird Pléisiúir
 • Bád Farantóireachta

Ag brath ar an méid a roghnaíonn an t-úsáideoir sa chéim seo, taispeánfar an fhoirm agus an t-ábhar cuí. Cuirtear na Foirmeacha Aimsitheoir Paisinéirí éagsúla, de réir an roghnúcháin i láthair freisin sna céimeanna – ailt seo a leanas.

Ag an bpointe seo tá sé tábhachtach a lua, maidir le haon chineál iompair, gurb é an chéad chéim a chaithfidh an t-úsáideoir a dhéanamh ná an Fógra Príobháideachta a léamh agus a ghlacadh, áit ina bhfuil roinnt rialacha bunúsacha maidir le comhlánú na foirme agus soláthar sonraí pearsanta le haghaidh próiseála, mar a thaispeántar ar an sampla san íomhá thíos.

3.3.1.1 Talamh (Bus/ Traein/Carr-Feithicil Eile)

Sa chás seo roghnaigh an t-úsáideoir taisteal ar an talamh mar charr/feithicil eile, traein nó bus chun teacht isteach sa tír. Sa chéim seo, iarrtar ar an úsáideoir cé acu de na trí mhodh iompair ar an talamh a úsáidfear, a roghnú. Ina theannta sin, ag an bpointe seo iarrtar air/uirthi rogha a dhéanamh cibé an dtaistealaíonn sé/sí mar bhall de ghrúpa nó lena theaghlach (coitianta i ngach modh iompair), más infheidhme de réir rialacha gach Ballstáit.

3.3.1.1.1 Bus

Sa chás seo roghnaigh an t-úsáideoir taisteal ar bhus. Sula dtosaíonn an paisinéir ag líonadh na foirme, iarrtar ar má thaistealaíonn sé/sí mar bhall de ghrúpa nó lena dteaghlach féin (ticbhosca). Taispeántar na réimsí atá le líonadh sna híomhánna thíos.

Is iad seo a leanas na sonraí a chaithfidh an t-úsáideoir a líonadh:

 • Cuideachta Bus: Líonann an t-úsáideoir ainm na cuideachta a roghnaigh sé/sí taisteal léi.
 • Uimhir bus / pláta: Líonann an t-úsáideoir uimhir an bhus nó an phláta.
 • Tíortha ar tugadh Cuairt orthu roimhe seo (Roghnach): Más rud é, sna 14 lá roimh do theacht isteach, gur fhan tú i dtír (nach aistir) seachas do sheoladh buan,
  dearbhaigh thíos na tíortha/cathracha inar fhan tú.
 • Tír / Áit Chónaithe: Roghnaíonn an t-úsáideoir an tír/áit ina bhfuil sé/sí ar bord agus gníomhaíonn sé cuid de na réimsí seo a leanas.
 • Stáisiún Bordála / Cathair: Roghnaíonn an t-úsáideoir stáisiún bordála na tíre bordála/na háite/na Cathrach roghnaithe.
 • Dáta Imeachta: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am ar imigh sé/sí. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an preab fhéilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi lá agus am imeachta a thurais a roghnú.
 • Uimhir Suíocháin: Iarrtar ar an úsáideoir uimhir na suíochán a líonadh.
 • Cineál Suíocháin: Iarrtar ar an úsáideoir an cineál suíocháin a roghnú ó thacar roghanna ar nós Gnó (An Chéad Ghrád), Suíochán Sannta agus Geilleagar (An Dara Ghrád).
 • Pointe Iontrála (PI) na tíre cinn scríbe: Iarrtar ar an úsáideoir pointe iontrála a roghnú (m.sh. stáisiún teorann) dá dturas. Murar féidir leis an úsáideoir ainm an phointe iontrála a aimsiú (m.sh. stáisiún teorann) óna rachaidh siad isteach sa tír chinn scríbe ba cheart dó an rogha “Eile” a roghnú agus ainm an phointe iontrála a chur leis sa chéad réimse eile.
 • Dáta am Teacht: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am a tháinig sé/sí chuig an PI. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar ar an úsáideoir an lá agus an t-am a thiocfaidh a thuras a roghnú.

Ina theannta sin, i gcás go n-áiríonn a dturas stadanna idirmheánacha (i ndiaidh na himeachta agus roimhe  cheann scríbe deiridh , i gcomhréir leis na sonraí a comhlánaíodh thuas), ba cheart do phaisinéirí iad a áireamh san fhoirm. Baineann an riail seo le gach modh iompair. Sa chás seo, ba cheart don úsáideoir dhá réimse eile a líonadh agus is seo iad: 

 • Tír: Roghnaíonn an t-úsáideoir tír an stad idirmheánaigh  
 • Stáisiún idirmheánach: Roghnaíonn an t-úsáideoir stáisiún idirmheánach an turais 
 • Dáta Imeachta: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am ar imigh sé/sí. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an phreab fhéilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi lá agus am imeachta a thurais a roghnú.

3.3.1.1.2 Traein

Sa chás seo roghnaigh an t-úsáideoir taisteal ar an traein. Sula dtosaíonn an paisinéir ag líonadh na foirme, iarrtar ar an bpaisinéir rogha a dhéanamh cibé an dtaistealaíonn sé/sí mar bhall de ghrúpa nó lena dteaghlach, más infheidhme de réir rialacha gach Ballstáit. Taispeántar na réimsí atá le líonadh sna híomhánna thíos.

Is iad seo a leanas na sonraí a chaithfidh an t-úsáideoir a líonadh:

 • Iompróir Iarnróid: Líonann an t-úsáideoir ainm an iompróra iarnróid a mbíonn sé/sí ag taisteal leis.
 • Uimhir Traenach: Líonann an t-úsáideoir uimhir na traenach.
 • Uimhir Iompair: Líonann an t-úsáideoir uimhir an iompair.
 • Tíortha ar tugadh Cuairt orthu roimhe seo (Roghnach): Más rud é, sna 14 lá roimh do theacht isteach, gur fhan tú i dtír (nach aistir) seachas do sheoladh buan,
  dearbhaigh thíos na tíortha/cathracha inar fhan tú.
 • Tír/áit chónaithe: Roghnaíonn an t-úsáideoir an tír/áit ina bhfuil sé/sí ar bord agus gníomhaíonn sé cuid de na réimsí seo a leanas.
 • Stáisiún Bordála / Cathair: Roghnaíonn an t-úsáideoir stáisiún bordála na tíre/na háite bordála roghnaithe.
 • Dáta Imeachta: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am ar imigh sé/sí. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi lá agus am imeachta an turais a roghnú.
 • Uimhir Suíocháin agus Uimhir Chóiste: Líonann an t-úsáideoir uimhir an suíocháin agus an chóiste.
 • Cineál Suíocháin: Iarrtar ar an úsáideoir an cineál suíocháin a roghnú ó shraith roghanna ar nós Gnó (An Chéad Rang), Cábán (Cóitse Codlata) agus Geilleagar (Rang a Dó).
 • Pointe Iontrála (PI) na tíre cinn scríbe: Iarrtar ar an úsáideoir pointe iontrála (m.sh. stáisiún teorann) an turais a roghnú. Murar féidir leis an úsáideoir ainm an phointe iontrála a aimsiú (m.sh. stáisiún teorann) óna rachaidh siad isteach sa tír chinn scríbe ba cheart dó an rogha “Eile” a roghnú agus ainm an phointe iontrála a chur leis sa chéad réimse eile.
 • Dáta am Teacht: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am a tháinig sé/sí chuig an PI. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi an lá agus an t-am a tháinig sé/sí i dtír a roghnú.

Ina theannta sin, i gcás ina n-áirítear stadanna idirmheánacha ar a dturas, ba cheart do phaisinéirí iad a cuir san áireamh san fhoirm. Sa chás seo, ba cheart don úsáideoir dhá réimse eile a líonadh agus is seo iad:

 • Tír: Roghnaíonn an t-úsáideoir tír an stad idirmheánach
 • Stáisiún idirmheánach: Roghnaíonn an t-úsáideoir stáisiún idirmheánach an turais

3.3.1.1.3 Carr / feithicil eile

Sa chás seo roghnaigh an t-úsáideoir taisteal i gcarr / feithicil eile. Taispeántar na réimsí atá le líonadh sna híomhánna thíos.

Iarrtar ar an úsáideoir ar dtús má tá sé/sí ag taisteal mar bhall de ghrúpa nó mar bhall teaghlaigh. Seo a leanas an fhaisnéis a chaithfidh an t-úsáideoir a líonadh:

 • Uimhir Phláta Gluaisteán / Feithicle Eile: Ba cheart don úsáideoir uimhir phláta an chairr/fheithicle eile a bhfuil sé/sí ag taisteal leis a líonadh isteach.
 • Tír/Áit Imeachta: Roghnaíonn an t-úsáideoir an fhoirm tíre a bhfuil sé/sí ag cur tús leis an turas cairr.
 • Dáta Imeachta: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am ar imigh sé/sí. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi lá agus am imeachta an turais a roghnú.
 • Tíortha ar tugadh Cuairt orthu roimhe seo (Roghnach): Más rud é, sna 14 lá roimh do theacht isteach, gur fhan tú i dtír (nach aistir) seachas do sheoladh buan,
  dearbhaigh thíos na tíortha/cathracha inar fhan tú.
 • Pointe Iontrála (PI) na tíre cinn scríbe: Iarrtar ar an úsáideoir pointe iontrála (stáisiún teorann) an turas a roghnú. Murar féidir leis an úsáideoir ainm an phointe iontrála a aimsiú (m.sh. stáisiún teorann) óna rachaidh siad isteach sa tír chinn scríbe ba cheart dó an rogha “Eile” a roghnú agus ainm an phointe iontrála a chur leis sa chéad réimse eile.
 • Dáta am Teacht sa tír: Tagraíonn an réimse don dáta agus don am a tháinig go dtí an PI. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi an lá agus an t-am a tháinig sé/sí i dtír a roghnú.

Ina theannta sin, i gcás ina n-áirítear stadanna idirmheánacha ar a dturas, ba cheart do phaisinéirí iad a cuir san áireamh san fhoirm. Sa chás seo, ba cheart don úsáideoir dhá réimse eile a líonadh agus is seo iad:

 • Tír: Roghnaíonn an t-úsáideoir tír an stad idirmheánach
 • Stáisiún idirmheánach: Roghnaíonn an t-úsáideoir stáisiún idirmheánach an turas.
 • Dáta Imeachta: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am ar imigh sé/sí. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an phreab fhéilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi lá agus am imeachta a thurais a roghnú.

3.3.1.2 Aerárthach

Sa chás seo roghnaigh an t-úsáideoir taisteal ar aerárthach. Is féidir leis an úsáideoir Eitilt Díreach nó Eitilt Neamhdhíreach a roghnú. I gcás eitilte idirmheánach, ní mór don úsáideoir rogha Eitilte Neamhdhíreach a roghnú.

Sula dtosaíonn an paisinéir ag líonadh na foirme, iarrtar ar an bpaisinéir rogha a dhéanamh cibé an dtaistealaíonn sé/sí mar bhall de ghrúpa nó lena dteaghlach, más infheidhme de réir rialacha gach Ballstáit. Taispeántar na réimsí atá le líonadh sna híomhánna thíos.

3.3.1.2.1 Eitilt Díreach

Seo a leanas an fhaisnéis a chaithfidh an t-úsáideoir a líonadh:

 • Ainm Aerlíne: Ba cheart don úsáideoir an t-ainm aerlíne a bhfuil sé/sí ag taisteal léi a líonadh isteach.
 • Uimhir Eitilte: Baineann an réimse seo leis an uimhir eitilte. Ba cheart don úsáideoir idir 1-10 gcarachtar nó/agus uimhreacha a chur isteach.
 • Uimhir Suíocháin: Ba cheart don úsáideoir a (h)uimhir suíocháin a líonadh.
 • Tíortha ar tugadh Cuairt orthu roimhe seo (Roghnach): Más rud é, sna 14 lá roimh do theacht isteach, gur fhan tú i dtír (nach aistir) seachas do sheoladh buan,
  dearbhaigh thíos na tíortha/cathracha inar fhan tú.
 • Seiceáil an bhfuil d’eitilt príobháideach (ticbhosca). Sa gcás gur eitilt phríobháideach í ní gá don úsáideoir an réimse roimhe seo a líonadh ach tá réimse nua le feiceáil leis an uimhir eitilte phríobháideach.

 • Tír / Áit Chónaithe : Líonann an t-úsáideoir an tír óna bhfuil sé/sí ar bord.
 • Dáta Imeachta: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am ar imigh sé/sí. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi lá agus am imeachta an turais a roghnú.
 • ​Aerfort Bordála: Roghnaíonn an t-úsáideoir aerfort bordála na tíre a dhearbhaigh sé/sí cheana.
 • Dáta am Teacht: Tagraíonn an réimse don dáta agus don am a shroich sé an ceann scríbe (aerfort). Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi an lá agus an t-am a tháinig sé/sí i dtír a roghnú.
 • Ceann Scríbe Deiridh (Aerfort): Roghnaíonn an t-úsáideoir an t-aerfort ceann scríbe i sraith roghanna réamhshainithe bunaithe ar an tír chinn scríbe.
3.3.1.2.2 Eitilt Neamhdhíreach

I gcás eitilt idirmheánach a bheith ann, ní mór don úsáideoir an rogha seo Eitilte Neamhdhíreach a roghnú. Sa chás seo feictear foirm nua mar a thaispeántar san íomhá thíos.

Seo a leanas an fhaisnéis a chaithfidh an t-úsáideoir a líonadh:

 • Ainm Aerlíne: Ba cheart don úsáideoir an t-ainm aerlíne a bhfuil sé/sí ag taisteal léi a líonadh isteach.
 • Uimhir Eitilte: Baineann an réimse seo leis an uimhir eitilte. Ba cheart don úsáideoir idir 1-10 gcarachtar nó/agus uimhreacha a chur isteach.
 • Uimhir Suíocháin: Ba cheart don úsáideoir a (h)uimhir suíocháin a líonadh.
 • Tíortha ar tugadh Cuairt orthu roimhe seo (Roghnach): Más rud é, sna 14 lá roimh do theacht isteach, gur fhan tú i dtír (nach aistir) seachas do sheoladh buan,
  dearbhaigh thíos na tíortha/cathracha inar fhan tú.
 • Seiceáil an bhfuil d’eitilt príobháideach (ticbhosca). Sa chás gur eitilt phríobháideach atá ann ní gá don úsáideoir an réimse roimhe seo a líonadh isteach ach feictear réimse nua leis an uimhir eitilte príobháideach

 • Tír / Áit Chónaithe: Líonann an t-úsáideoir an tír óna bhfuil sé/sí ar bord.
 • Dáta Imeachta: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am ar imigh sé/sí. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi lá agus am imeachta an turais a roghnú.
 • ​Aerfort Bordála: Roghnaíonn an t-úsáideoir aerfort bordála na tíre a dhearbhaigh sé/sí cheana.
 • Ceann Scríbe / Tír Idirthurais: Baineann an pháirc le tír chinn scríbe a stad idirmheánach (Eitilte/Cos 1 de do thuras).
 • Aerfort Ceann Scríbe: Roghnaíonn an t-úsáideoir an t-aerfort cinn scríbe ó na haerfoirt go léir sa tír chinn scríbe ina bhfuil a stad idirmheánach (Eitilte/Céim 1 de do thuras).
 • Dáta am Teacht: Tagraíonn an réimse dá ndáta agus dá n-am teacht. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi an lá agus an t-am a rachaidh sé/sí i dtír a turais idirmheánach a roghnú (Eitilte/Céim 1 de do thuras).
 • Cuir Eitilt / Cosa Leis: Sa chás go bhfuil eitilt idirmheánach ann, ní mór don úsáideoir an rogha seo a roghnú. Sa chás seo feictear foirm nua mar a thaispeántar san íomhá thíos. Tá an nasc eitilte idir an t-imeacht (ceann scríbe eitilte ceangail – Cos 1 de do thuras) agus teacht (ceann scríbe eitilte ceangail – Céim 2 de do thuras). Ba cheart gurb é an réimse Dáta Teachta (roimh an cnaipe eitilte nasctha) an t-am teachta ceann scríbe eitilte nasctha (Eitilte/Cos 2 de do thuras).

Is iad seo a leanas an fhaisnéis ba chóir don phaisinéir a líonadh maidir le hEitilte/Cosa idirmheánach do thuras 2:

 • Seiceáil le do thoil an é seo d’eitilt / céim deiridh do thurais

 • Ainm Aerlíne: Ba cheart don úsáideoir an t-ainm aerlíne a bhfuil sé/sí ag taisteal léi a líonadh isteach.
 • Uimhir Eitilte: Baineann an réimse seo leis an uimhir eitilte. Ba cheart don úsáideoir idir 1-10 gcarachtar nó/agus uimhreacha a chur isteach.
 • Uimhir Suíocháin: Ba cheart don úsáideoir a (h)uimhir suíocháin a líonadh.
 • Seiceáil an bhfuil d’eitilt príobháideach (ticbhosca). Sa chás gur eitilt phríobháideach atá ann ní gá don úsáideoir an réimse roimhe seo a líonadh isteach ach feictear réimse nua leis an uimhir eitilte príobháideach

 • Tír / Áit Chónaithe: Líonann an t-úsáideoir an tír óna bhfuil sé/sí ar bord.
 • Dáta Imeachta: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am ar imigh sé/sí (Eitilte/Céim 2 de do thuras). Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi lá agus am imeachta an turais a roghnú.
 • ​Aerfort Bordála: Roghnaíonn an t-úsáideoir aerfort bordála na tíre a dhearbhaigh sé/sí cheana.
 • Ceann Scríbe / Tír Idirthurais: Baineann an pháirc leis an gceann scríbe deiridh (más í seo d’eitilt dheireanach) nó leis an tír idirthurais (más cos eitilte breise é) (Eitilt/Cos 2 de do thuras).
 • Aerfort Ceann Scríbe: Roghnaíonn an t-úsáideoir an t-aerfort cinn scríbe ó gach aerfort sa tír chinn scríbe (Eitilte/Céim 2 de do thuras).
 • Dáta am Teacht: Tagraíonn an réimse dá ndáta agus dá n-am teacht. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi an lá agus an t-am a roghnóidh sé/sí a turas idirmheánach (Eitilte/Cos 2 de do thuras).

3.3.1.3 Long Chúrsála / Árthach Pléisiúir

Sa chás seo roghnaigh an t-úsáideoir taisteal ar long turais / árthach pléisiúir. Sula dtosaíonn an paisinéir ag líonadh na foirme, iarrtar ar an bpaisinéir rogha a dhéanamh cibé an dtaistealaíonn sé/sí mar bhall de ghrúpa nó lena theaghlach, más infheidhme de réir rialacha gach Ballstáit. Iarrtar ar an úsáideoir rogha a dhéanamh an dtaistealaíonn sé mar bhall d’fhoireann na loinge cúrsála. Cuirtear réimsí na foirme i láthair sna pictiúir a leanann.

Ar aon chuma is é an t-eolas is gá a líonadh isteach ná an méid seo a leanas:

 • Cuideachta Loingseoireachta/Árthach Pléisiúir: Líonann an t-úsáideoir ainm na cuideachta loingseoireachta / árthach pléisiúir a bhfuil sé/sí ag taisteal léi.
 • Ainm na Loinge: Líonann an t-úsáideoir ainm na loinge cúrsála/árthach pléisiúir.
 • EMI / Uimhir Chláraithe: Cód uathúil do gach long.
 • Tíortha ar tugadh Cuairt orthu roimhe seo (Roghnach): Más rud é, sna 14 lá roimh do theacht isteach, gur fhan tú i dtír (nach aistir) seachas do sheoladh buan,
  dearbhaigh thíos na tíortha/cathracha inar fhan tú.
 • Tír/Áit bordála: Roghnaíonn an t-úsáideoir an tír óna dtéann sé/sí ar bord.
 • Port Bordáil: Roghnaíonn an t-úsáideoir an port as a dtéann sé/sí ar bord bunaithe ar an tír bordála a dhearbhaigh sé/sí thuas.
 • Dáta bordála: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am a ndeachaigh sé/sí ar bord. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi lá agus am imeachta an turais a roghnú.
 • Uimhir cábáin: Ba chóir don úsáideoir uimhir an chábáin a líonadh isteach.
 • Dáta Deiridh Tuirlingthe Cruise: Baineann an comhdú leis an dáta a chríochnaíonn an turas mara agus an dáta a dtiocfaidh an paisinéir ar bord. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi an lá a chríochnaíonn an turas mara a roghnú.
 • ​ Deireadh le Port Tuirlingthe Cruise: Ba cheart don úsáideoir an port a rachaidh sé/sí ar bord dó a roghnú, bunaithe ar an tír chinn scríbe a roghnaigh sé/sí sa chéim roimhe seo.

Ina theannta sin, i gcás ina n-áirítear stadanna idirmheánacha ar a dturas, ba cheart do phaisinéirí iad a cuir san áireamh san fhoirm. Sa chás seo, ba cheart don úsáideoir dhá réimse eile a líonadh agus is seo iad:

 • Tír: Baineann an pháirc le tír chinn scríbe a stad idirmheánach.
 • Port Idirmheánach: Roghnaíonn an t-úsáideoir calafort a stáisiúin idirmheánacha bunaithe ar an tír atá roghnaithe aige/aici thuas.
 • Dáta am Teacht: Tagraíonn an réimse dá ndáta agus dá n-am teacht. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi an lá agus an t-am a rachaidh sé/sí i dtír a turais idirmheánach a roghnú.
 • Dáta Imeachta: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am ar imigh sé/sí. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an phreab fhéilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi lá agus am imeachta a thurais a roghnú.

3.3.1.4 Long Farantóireachta

Sa chás seo roghnaigh an t-úsáideoir taisteal ar long farantóireachta. Sula dtosaíonn an paisinéir ag líonadh na foirme, iarrtar ar an bpaisinéir rogha a dhéanamh cibé an dtaistealaíonn sé/sí mar bhall de ghrúpa nó lena dteaghlach, más infheidhme de réir rialacha gach Ballstáit. Cuirtear réimsí na foirme i láthair sna pictiúir a leanann.

Seo a leanas an fhaisnéis ba cheart don úsáideoir a sholáthar:

 • Cuideachta Loingseoireachta /Árthach pléisiúir: Ba cheart don úsáideoir ainm na cuideachta loingseoireachta / pléisiúir a bhfuil sé/sí ag taisteal léi a líonadh isteach.
 • Ainm an soitheach: Ba chóir don úsáideoir ainm an tsoitheach lena bhfuil sé/sí ag taisteal a líonadh isteach.
 • Tíortha ar tugadh Cuairt orthu roimhe seo (Roghnach): Más rud é, sna 14 lá roimh do theacht isteach, gur fhan tú i dtír (nach aistir) seachas do sheoladh buan,
  dearbhaigh thíos na tíortha/cathracha inar fhan tú.
 • Tír/Áit bordála: Roghnaíonn an t-úsáideoir an tír / áit óna dtéann sé/sí ar bord.
 • Port Bordáil: Roghnaíonn an t-úsáideoir an port as a dtéann sé/sí ar bord bunaithe ar an tír bordála a dhearbhaigh sé/sí thuas. Tá an réimse roghnach.
 • Dáta bordála: Tagraíonn an réimse seo don dáta agus don am a ndeachaigh sé/sí ar bord. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi lá agus am imeachta an turais a roghnú.
 • Cábáin / Uimhir Suíocháin: Ba chóir don úsáideoir uimhir a chábáin nó uimhir a shuíochán a líonadh.
 • Cineál suíocháin: Roghnaíonn an t-úsáideoir an cineál suíocháin as sraith roghanna. Is iad na roghanna Geilleagar (Deic), Suíochán Sannta, Gnó agus Cábáin.
 • Dáta díbhordáil: Baineann an réimse leis an dáta a dtagann an paisinéir ar bord. Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an réimse seo, taispeántar an féilire go huathoibríoch, áit a n-iarrtar air/uirthi an lá díbhordála a roghnú.
 • ​ Port Tuirlingthe: Ba cheart don úsáideoir an calafort a dtagann sé/sí uaidh a roghnú bunaithe ar an tír chinn scríbe a roghnaigh sé/sí sa chéim roimhe seo.

3.3.2 Faisnéis Phearsanta

Sa chéim seo ní mór don úsáideoir a gcuid sonraí pearsanta a chomhlánú. Go sonrach, mar a léirítear sna pictiúir a leanas, is iad seo a leanas na sonraí:

 • Ainm deiridh (teaghlaigh): Ba chóir don úsáideoir a (h)Ainm Deireanach (teaghlaigh) a chomhlánú.
 • Céad ainm (tugtha): Ba chóir don úsáideoir a c(h)éad ainm a líonadh isteach.
 • Gnéas: Ba cheart don úsáideoir a inscne a roghnú as sraith roghanna réamhshainithe.
 • Dáta breithe: Ba chóir don úsáideoir a d(h)áta breithe a chomhlánú
 • Cineál Doiciméid AP: Is é an cineál doiciméid aitheantais taistil a dhearbhóidh an t-úsáideoir. I ngach cás feicfear réimse nua a chaithfidh an t-úsáideoir a líonadh. Is iad na roghanna:
 1. cárta aitheantais
 2. pas

 • Príomhuimhir Theileafóin: Ba cheart don úsáideoir a phríomhuimhir theileafóin a chomhlánú. Ba cheart don úsáideoir comhartha móide (+) a chur isteach agus a chód tíre agus a (h)uimhir theileafóin, m.sh. +306989123456.
 • Uimhir Theileafóin Eile: Sa réimse seo baineann sé le dara uimhir theileafóin an phaisinéara.
 • Seoladh ríomhphoist: Líonann an córas an réimse seo go huathoibríoch, agus baineann sé leis an úsáideoir logáilte isteach.

3.3.3 Seoladh Buan

Sa chéim seo ní mór don úsáideoir sonraí a bhuanchónaithe a chomhlánú. Go sonrach, mar a léirítear sna pictiúir a leanas, is iad seo a leanas na sonraí:

 • Tír: Ba cheart don úsáideoir an tír chónaithe a roghnú ó liosta anuas.
 • Stát/Cúige: Ba cheart don úsáideoir an stát cónaithe a roghnú ó liosta anuas bunaithe ar an tír chónaithe.
 • Cathair: Ba cheart don úsáideoir an chathair ina bhfuil sé/sí ina chónaí a fhógairt.
 • Cód zip/postála: Ba cheart don úsáideoir cód poist a (h)áit chónaithe a fhógairt.
 • Sráid: Ba cheart don úsáideoir ainm na sráide ina bhfuil a (h)áit chónaithe a líonadh isteach.
 • Uimhir Sráide / Uimhir Tí: Ba cheart don úsáideoir uimhir na sráide/thí ina (h)áit chónaithe a dhearbhú.
 • Uimhir Árasáin: Ba cheart don úsáideoir uimhir an árasáin dá c(h)ónaí a chomhlánú.
 • Seiceáil an bhfuil do sheoladh sealadach mar an gcéanna le do sheoladh buan (Roghnach):
  -Más é seo “Tá”, tá an chéad chluaisín eile “Seoladh Sealadach” le feiceáil agus ní mór é a chomhlánú de láimh
  -Más é seo “Níl”, tá an chéad táb eile “Seoladh Sealadach” réamhlíonta leis an bhfaisnéis chéanna agus atá sa “Seoladh Buan”.

 

3.3.4 Seoladh(Seoltaí) Sealadacha sa Tír ar Cuairt

Sa chéim seo iarrtar ar an úsáideoir sonraí a chónaithe shealadaigh, ceann amháin nó níos mó, le linn a thurais chuig an tír chinn scríbe a líonadh isteach. Go sonrach, más rud é sna 14 lá atá le teacht, nach bheidh an t-úsáideoir ag fanacht ag an seoladh buan dearbhaithe sa chéim roimhe, ba cheart dóibh na háiteanna a mbeidh siad ag fanacht sa tír chinn scríbe a líonadh. (Más cuairteoir an t-úsáideoir, níor cheart dó/di a scríobh ach an chéad áit a mbeidh sé/sí ag fanacht). Cuirtear an t-eolas a chaithfidh sé/sí a líonadh isteach sna pictiúir a leanas agus seo a leanas:

 • Cineál Seolta: Roghnaíonn an t-úsáideoir an cineál seolta ar féidir a bheith: Teach, Óstán, Long Chrúsála, Eile.
 • Tír: Ba cheart don úsáideoir an tír chónaithe shealadach a roghnú.
 • Stát/Cúige: Ba cheart don úsáideoir an stát cónaithe a roghnú ó liosta réamhshocraithe bunaithe ar an tír chónaithe.
 • Cathair: Ba cheart don úsáideoir an chathair ina bhfuil sé/sí ina chónaí a fhógairt
 • Sráid: Ba cheart don úsáideoir ainm na sráide ina bhfuil a (h)áit chónaithe a líonadh isteach.
 • Uimhir Sráide / Uimhir Tí: Ba cheart don úsáideoir uimhir na sráide/thí ina (h)áit chónaithe a dhearbhú.
 • Cód zip/postála: Ba cheart don úsáideoir cód poist a (h)áit chónaithe a fhógairt.
 • Uimhir Árasáin: Ba cheart don úsáideoir uimhir an árasáin dá c(h)ónaí a chomhlánú.

Más rud é go bhfanann an t-úsáideoir i níos mó ná suíomh amháin le linn dó/di fanacht ansin caithfidh sé/sí an cnaipe “CUIR LEIS SEOLADH SEALADACH” a bhrú agus sonraí an dara rogha a dhearbhú. Tá rogha Bain Amach ar fáil freisin (cnaipe).

3.3.5 Compánaigh Taistil – Teaghlach

Céim ghinearálta eile a d’fhéadfadh a bheith éagsúil agus atá bunaithe ar gach rialacha BS is ea sonraí comh-thaistealaí ó thimpeallacht an teaghlaigh a chur leis. Dá bhrí sin, más rud é tar éis logáil isteach ar an ardán agus an tír chinn scríbe a roghnú, tugann tú faoi deara ticbhosca “Seiceáil le do thoil má tá tú ag taisteal mar bhall de ghrúpa agus / nó le do theaghlach.”, ciallaíonn sé go dtugann an tír shonrach seo an rogha chun baill teaghlaigh nó baill ghrúpa a chur le do FAP. Ar aon chuma ba cheart do gach paisinéir athbhreithniú a dhéanamh ar na PRÓTACAIL TAISTIL in aghaidh na tíre cinn scríbe mar a léirítear iad ar leathanach tuirlingthe an FAPdAE. Chun taistealaí nua a chur leis, atá ina bhall den teaghlach, brúigh an t-úsáideoir an cnaipe “CUIR BALL TEAGHLAIGH”, a thaispeántar san íomhá seo a leanas.

Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an cnaipe “CUIR BALL TEAGHLAIGH”, taispeántar foirm láithreach leis an bhfaisnéis seo a leanas . Tá an rogha seo ar fáil má tá tic curtha ag an úsáideoir sa ticbhosca “Seiceáil le do thoil má tá tú ag taisteal mar bhall de ghrúpa agus / nó le do theaghlach” ag an táb “Faisnéis Taistil”. Ba cheart do phaisinéir(í) fásta(í) a fap féin a chomhlánú. Ba cheart an chuid seo a chomhlánú le: 

 • Céad ainm (tugtha): Líonann an t-úsáideoir isteach ainm an duine atá ag taisteal leis an úsáideoir – paisinéir agus atá mar bhall dá t(h)eaghlach.
 • Ainm deiridh (teaghlaigh): Líonann an t-úsáideoir isteach sloinne an duine a thaistealaíonn leis an úsáideoir – paisinéir agus atá mar bhall dá t(h)eaghlach.
 • Do ghnéas: Roghnaíonn an t-úsáideoir inscne an duine atá ag taisteal leis an úsáideoir – paisinéir agus is ball dá t(h)eaghlach é.
 • Uimhir Suíocháin: Ní réimse éigeantach é agus baineann sé le huimhir suíocháin an duine a thaistealaíonn leis an úsáideoir – (paisinéir) agus ar ball dá t(h)eaghlach é.
 • Aois: Comhlánaíonn an t-úsáideoir aois an duine atá ag taisteal leis an úsáideoir – paisinéir agus is ball dá t(h)eaghlach é.

Trí chliceáil ar an gcnaipe “Cuir BALL TEAGHLAIGH” arís is féidir leis an úsáideoir a oiread ball teaghlaigh agus is gá a chur leis. Ag am ar bith, áfach, is féidir aon duine a scriosadh ach an cnaipe “BAIN TEAGHLAIGH” a bhrú

3.3.6 Compánach Taistil Neamhtheaghlaigh / Neamh-Chéanna

Céim eile a d’fhéadfadh a bheith éagsúil agus atá bunaithe ar gach rialacha BS is ea sonraí comhthaistealaí ón ngrúpa céanna a chur leis. Dá bhrí sin, más rud é tar éis logáil isteach ar an ardán agus an tír chinn scríbe a roghnú, tugann tú faoi deara ticbhosca “Seiceáil le do thoil má tá tú ag taisteal mar bhall de ghrúpa agus / nó le do theaghlach.”, ciallaíonn sé go dtugann an tír shonrach seo an rogha chun baill teaghlaigh nó baill ghrúpa a chur le do FAP. Ar aon chuma ba cheart do gach paisinéir athbhreithniú a dhéanamh ar na PRÓTACAIL TAISTIL in aghaidh na tíre cinn scríbe mar a léirítear iad ar leathanach tuirlingthe an FAPdAE.  Tá an rogha seo ar fáil má tá tic curtha ag an úsáideoir sa ticbhosca “Seiceáil le do thoil má tá tú ag taisteal mar bhall de ghrúpa agus / nó le do theaghlach” ag an táb “Faisnéis Taistil”. Ba cheart do phaisinéir(í) fásta/do phaisinéirí a fap féin a chomhlánú. Chun comh-thaistealaí nua a chur leis caithfidh an t-úsáideoir an cnaipe a thaispeántar san íomhá seo a leanas a bhrú “CUIR COMPÁNAIGH TAISTIL NEAMHTHEAGHLAIGH LEIS”

Nuair a bhrúnn an t-úsáideoir an cnaipe “CUIR NEAMH-TEAGHLAIGH TAISTEAL COMPÁNAIGH LEIS”, taispeántar foirm láithreach leis an bhfaisnéis seo a leanas:

 • Céad ainm (tugtha): Líonann an t-úsáideoir ainm an duine atá ag taisteal leis an úsáideoir – paisinéir agus ní ball dá t(h)eaghlach é.
 • Ainm deiridh (teaghlaigh): Líonann an t-úsáideoir isteach sloinne an duine a thaistealaíonn leis an úsáideoir – paisinéir agus nach ball dá t(h)eaghlach é.
 • Do ghnéas: Roghnaíonn an t-úsáideoir inscne an duine atá ag taisteal leis an úsáideoir – paisinéir agus ní ball dá t(h)eaghlach é.
 • Grúpa (turas, foireann, gnó, eile): Is réimse roghnach é agus léiríonn sé an gaol atá ag an úsáideoir leis an duine atá luaite.
 • Uimhir Suíocháin: Is réimse roghnach é agus baineann sé le huimhir suíocháin an duine a thaistealaíonn leis an úsáideoir – paisinéir agus ar ball dá t(h)eaghlach é.

Trí chliceáil ar an gcnaipe “CUIR NEAMH-THEAGHLAIGH TAISTEAL COMPÁNACH” arís is féidir leis an úsáideoir a chur leis an oiread daoine agus is gá. Mar sin féin, is féidir ag am ar bith aon duine a theastaíonn a scriosadh ach an cnaipe a bhrú “BAIN COMPÁNACH TAISTIL NEAMH-THEAGHLAIGH”

3.3.7 Faisnéis teagmhála éigeandála

Tagraíonn siad do shonraí teagmhála duine atá ainmnithe ag an úsáideoir mar theagmhálaí éigeandála (déan teagmháil le duine a bheidh atá in ann dul i dteagmháil le paisinéir le linn an turais). Cuirtear an fhaisnéis a chaithfidh an t-úsáideoir a líonadh isteach sna híomhánna seo a leanas agus seo a leanas:

 • Céad ainm (tugtha): Líonann an t-úsáideoir ainm an duine atá ina theagmhálaí éigeandála.
 • Ainm deiridh (teaghlaigh): Líonann an t-úsáideoir sloinne an duine atá ina theagmhálaí éigeandála.
 • Tír: Tagraíonn an réimse seo do thír chónaithe an duine atá ina theagmhálaí éigeandála.
 • Cathair: Tagraíonn an réimse do chathair chónaithe an duine atá ina theagmhálaí éigeandála.
 • Uimhir fón póca: Tagraíonn an réimse d’uimhir fón póca an duine atá luaite ag an úsáideoir. Ba cheart don úsáideoir comhartha móide (+) a chur isteach agus a gcód tíre agus a uimhir theileafóin ina dhiaidh,m.sh. +306989123456.
 • Uimhir theileafóin eile: Tagraíonn an réimse d’uimhir theileafóin eile de chuid an duine atá ina theagmhálaí éigeandála.
 • Seoladh ríomhphoist: Tagraíonn an réimse seo do sheoladh r-phoist an duine atá ina theagmhálaí éigeandála.

3.3.8 Réamhamharc ar an bhFoirm Aimsitheoir Paisinéirí (PLF)

Sula gcuirtear isteach an fhoirm ar deireadh is féidir leis an úsáideoir na sonraí/an fhaisnéis atá líonta aige/aici mar a thaispeántar san íomhá seo a leanas a fheiceáil / réamhamharc a fheiceáil i bhfuinneog aníos agus an cnaipe ‘Réamhamhairc’ a bhrú.

 

3.3.9 An FAP a chur isteach

Tar éis dó an fhaisnéis a athbhreithniú, is féidir leis an úsáideoir an cnaipe ‘Cuir isteach’ a bhrú. Tar éis an fhoirm a chur isteach go rathúil, cuirtear in iúl don úsáideoir gur éirigh leis an bhfoirm a chomhlánú (Chuir comhartha an fap isteach). 

Ag an am céanna cuirtear an t-úsáideoir ar an eolas faoin bpróiseas agus cuirtear in iúl dó/di go sonrach:

mar a fuarthas ríomhphost(seiceáil an fillteán turscar i gcónaí)á chur in iúl dó/di gur éirigh leis an bhfoirm a chomhlíon sé/sí a chur isteach ina raibh an cód uathúil QR.

Ba chóir go mbeadh an doiciméad foirme leis/léi le linn an turais i bhfoirm dhigiteach nó i gcló.

Ag an am céanna, faigheann an t-úsáideoir ríomhphost sa seoladh r-phoist a chuir sé/sí ar fáil, mar a thaispeántar san íomhá thíos.

Trí chliceáil ar an nasc sa ríomhphost a fuarthas, is féidir leis an bpaisinéir an sábhálann sonrach FAP a fheiceáil agus a phriontáil/íoslódáil.

Is féidir leis an úsáideoir (paisinéir) na fap(anna) féin a cuireadh isteach a fheiceáil/a íoslódáil/a phriontáil óan roghchlár agar dheis ar bharr (MY PLFs).

3.4 Cuir sonraí na Foirme Aimsitheoir Paisinéirí (FAP) in eagar

Is féidir leis an úsáideoir a fheiceáil, a phriontáil agus a chur in eagar/a nuashonrú (roimh an t-am sroichte ar an gceann scríbe deiridh fógartha) sonraí na Foirme Aimsitheoir Paisinéirí. Tá an rogha seo ar fáil tríd an roghchlár barr ar dheis trí “Mo FABanna” a roghnú. 

By selecting the edit option of the PLF, a form is immediately displayed with the fields pre-filled by the user. Not all the fields are editable. The three first tabs (“Destination”, “Transportation Type”, “Before you begin” tabs) with the containing fields will always be disabled in any plf update process.  Some other fields may also remain locked while other fields are editable and can be updated (depending on each country). During this action the user can change /add any necessary data. Upon completion of the changes and after pressing the “Submit” button, the user receives a new email to his/her account with the updated form. The QR code remains the same.

3.5 Scrios amach an FAP

Is féidir an rogha a bheith ag an bpaisinéir a fap(anna) a scrios amach bunaithe ar na rialacha seo a leanas in aghaidh na mBallstát mar cheann scríbe deiridh gach fap. Tá an paisinéir in ann fap(anna) a scriosadh má tá an stáid seo socraithe ag an tír chinn scríbe deiridh agus mura bhfuil stádas an fap athraithe, mar sh. ón réamhshocrú “Curtha isteach” go “Ceadaithe” nó na Spriocdhátaí Aighneachta (in uaireanta) maidir le teacht (Dáta am Teacht) chuig an tír (sa chrios ama sonrach)atá socraithe ag gach Ballstát.

 

4. Ceisteanna Coitianta (CCanna)

Ceisteanna 1:

Ní oibríonn an cnaipe cuir isteach. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

Freagra 1:

Ba cheart duit an fhuinneog réamhamhairc a dhúnadh (Dún an cnaipe ag bun an réamhamharc) mar a léirítear thíos, agus ansin cliceáil ar an gcnaipe “Cuir isteach” arís.

 

 

Míniú eile a d’fhéadfadh a bheith ann ná go mb’fhéidir nár chomhlíon tú iontráil uile na foirme. Sa chás sin, beidh tásc dearg le feiceáil timpeall réimse. Cinntigh le do thoil go bhfuil an fhaisnéis éigeantach ar fad comhlánaithe agat agus go bhfuil faisnéis cheart-bhailí agat.

Ceisteanna 2:

Tá earráid bhailíochtaithe maidir le hionchur dátaí a bhfuilim ag iarraidh a ionchur. Cád a dhéanamh mé?

Freagra 2:

Má tá comhartha dearg ann, ciallaíonn sé gur cheart ceachtar den dá réimse éigeantach a chomhlánú nó go bhfuil earráid bhailíochtaithe san iontráil sonraí i réimse amháin nó níos mó. Ba cheart go mbeadh an t-am imeachta roimh an am dáta teachta. Ba cheart go mbeadh an luach ar an “Dáta Am Teacht” ar an gcéad táb (gan a bheith ceangailte) den cheann scríbe deiridh. Seiceáil freisin na criosanna ama idir imeacht agus teacht. Socraítear gach rogha dáta ama ar chrios ama na tíre freagartha. Ba cheart dhuit an tír/áit a roghnú ar dtús agus ansin an dáta ama chun an crios ama gaolmhar a bheith agat. Agus ar ndóigh, déan cinntegobhfuil an javascript cumasaithe agat ar do bhrabhsálaí gréasáin.

Ba cheart go mbeadh comhsheasmhacht sonraí idir am imeachta agus dáta teachta agus criosanna ama mar a chuirtear i láthair thíos:

Ceisteanna 3:

Ní féidir liom mo leagan PDF de FAPdAE a íoslódáil le outlook.

Freagra 3:

Is féidir leat logáil isteach ar an ardán agus é a phriontáil ó MO FAPanna (roghchlár ar bharr na láimhe deise) mar a mhínítear thíos:

Ceisteanna 4:

Cad ba cheart dom a dhéanamh mura féidir mé in ann mo cheann scríbe nó aerfort a aimsiú i measc an chinn atá liostaithe?

Freagra 4:

Sa chás sin d’fhéadfá ‘‘EILE’’ a roghnú agus an téacs a chlóscríobh ar réimse breise thíos.

 

Ceisteanna 5:

Bhí trioblóid agam agus mé ag iarraidh mo phasfhocal a chlárú nó a athshocrú, cad ba cheart dhom a dhéanamh?

Freagra 5:

Seans gur tharla sé dhuit féin, nár roghnaigh tú pasfhocal bailí agus tú ag iarraidh clárú. Ba cheart go mbeadh 6 charachtar ar a laghad i do phasfhocail.

Cinntigh le do thoil go bhfuil tú ar an eolas faoi má tá an fheidhm CLanna gníomhachtaithe chomh maith leis an teanga ina bhfuil tú ag clóscríobh.  Chomh maith leis sin, ná cuir isteach bearnaí. Cinntigh freisin go scríobhann tú do ríomhphost i gceart.

Ina theannta sin, iarrtar ort go cineálta an focal faire a scríobh seachas é a chóipeáil agus a ghreamú ar an bhfoirm.

D’fhéadfadh an ríomhphost deimhnithe a mharcáil mar thurscar de thaisme. Cinntigh le do thoil go seiceálann tú an fillteán turscair i gcónaí.

Agus ar ndóigh, déan cinnte nach bhfuil cuntas cláraithe agat cheana féin. Coinnigh i gcuimhne, tar éis do chlárúcháin, go bhfuil do chuntas úsáideora bailí ar feadh 150 lá neamh-ghníomhaíochta de do logáil isteach deiridh sula scriostar go buan é.

Is féidir leat pasfhocal a athshocrú anseo: (https://app.euplf.eu/#/user/login).

Ní mór do thaistealaithe clárú le feidhmchlár gréasáin FAPdAE trí seoladh ríomhphoist bailí uathúil agus pasfhocal a sholáthar. Gheobhaidh an lucht siúil ríomhphost deimhnithe ag an seoladh ríomhphoist a chuir siad ar fáil (seiceáil do thurscair i gcónaí).

Chun an próiseas clárúcháin a deimhniú agus a chomhlánú, ní mór do thaistealaithe cliceáil ar an nasc a sheoltar chuig an seoladh ríomhphoist dearbhaithe

Pasfhocal a athshocrú – ríomhphost mar shampla:

Ceist 6:

Tá mé ag taisteal le mo theaghlach nó le grúpa agus táim freagrach as an bhfoirm FAP a chur isteach.  Cad ba chóir dom a dhéanamh?

Freagra 6:

Tá a beartas féin ag gach tír maidir le cé a chaithfidh an FAP a chomhlánú (roghnaíonn roinnt tíortha sa chás go bhfuil teaghlach ag taisteal le chéile, nach mór ach ball amháin den teaghlach an FAP a chomhlánú agus éilíonn tíortha eile ar gach duine fásta FAP an duine a chomhlánú).

Le haghaidh sainriachtanais maidir leis an bhfoirm a chomhlánú féach le do thoil ar an bpáirt PRÓTACAIL TAISTIL ar leathanach tuirlingthe FAPdAE (https://app.euplf.eu/), agus roghnaigh an tír a bhfuil tú ag taisteal chuici chun a prótacal a léamh.

Má tá tú ag taisteal chuig ceann scríbe eile agus/nó más mian leat a sheiceáil má tá aon srianta taistil i bhfeidhm, seiceáil le do thoil uirlis an Aontais Eorpaigh dar teideal Re-open EU trí chliceáilanseo.

Má tá tú ag taisteal chuig tír chinn scríbe a cheadaíonn do bhaill teaghlaigh a chomhlánú a chlárú faoi FAP amháin, cinntigh le do thoil go bhfuil an ticbhosca ábhartha roghnaithe agat ar an táb ‘Sula dtosaíonn tú’’ mar a thaispeántar thíos. Nuair a bheidh an rogha seo á sheiceáil agat, feicfear 2 táb eile (Compánaigh Teaghlaigh agus Compánaigh Eile).

Ceist 7:

Táim ag taisteal ar eitleán le eitilt nasctha. Cén ceann scríbe ar cheart dom a dhoiciméadú ar an bhfoirm FAPdAE?

 

Freagra 7:

Sa chás go bhfuil eitilt idirmheánach ann, ní mór don úsáideoir an rogha seo a roghnú. Sa chás seo feictear foirm nua mar a thaispeántar san íomhá thíos. 

 

 Sampla 1 

Londain – An Róimh – Sardegna

Eitilt / Céim den turas 1:

Eitilt / Céim den turas 2:

Ceist 8:

D’éirigh liom m’iarratas a chur isteach. Mar sin féin, tá m’am imeachta eitilte athraithe nó / agus ní mór dom roinnt athruithe a dhéanamh. Cad is féidir liom a dhéanamh?

Freagra 8:

Ní gá duit iarratas nua a chur isteach arís toisc gur féidir an fhoirm a chuir tú isteach cheana a chur in eagar. Logáil isteach ar an ardán agus cliceáil ar an roghchlár ag an mbarr ar dheis. Ansin roghnaigh ”MyPLFs” agus déan cuardach do d’iarratas is déanaí. Ansin, roghnaigh an deilbhín peann luaidhe chun d’iarratas a chur in eagar agus cliceáil ar ”Cuir isteach”. Seolfar ríomhphost deimhnithe nua chuig do sheoladh ríomhphoist. 

Ceist 9:

An gá do thaistealaithe FAP ar leith a chur isteach má chuimsíonn an turas stadanna i níos mó ná tír amháin?

Freagra 9:

Mar riail ghinearálta nuair a úsáideann an taistealaí modhanna éagsúla iompair (long, eitleán, traein, bus), ba chóir FAP nua a chomhlánú gach uair a bhordálann an taistealaí iompar nua (long, eitleán, traein, bus) chun taisteal go dtí tír eile. Mar eisceacht, nuair a bhíonn taistealaithe ag taisteal ar eitleán agus go n-áirítear leis an taisteal eitiltí nasctha i dtír/tíortha éagsúla, níor cheart ach FAP amháin a chur isteach don tír ceann scríbe deiridh. Mar sin féin, má théann an taistealaí taobh amuigh den aerfort, sula dtéann sé ar bord na heitilte nasctha, ba cheart FAP ar leith a chomhlánú don tír seo freisin.

Ní mór do thaistealaithe a bheidh ag taisteal le long cúrsála an FAP a chur isteach uair amháin agus tír a dtuirlingthe deiridh (deireadh an chúrsála) a roghnú mar thír chinn scríbe. Beidh ar an taistealaí ainmneacha na gcalafort a bhfuil an turas mara sa cuarda orthu a chomhlánú sa chóras leictreonach. Ní mór do thaistealaithe a bhíonn ag taisteal i gcarr/feithicil eile FAP a chur isteach gach uair a thagann siad isteach i dtír ar gá FAP a chur isteach.

Ceist 10:

Conas a théann paisinéir isteach? (tríd an ardán agus nuair a ghintear an cód QR)

Freagra 10:

Sula dtéann siad ag taisteal, cláraíonn na paisinéirí (uair amháin), ansin logálann siad isteach trí dhintiúir (ríomhphost/focal faire) a sholáthar isteach san ardán agus cruthaíonn sé an FAP. Gintear an cód QR uathúil agus taispeántar é ar an fap. Ansin cuireann sé/sí an cód QR (a fhaightear trí ríomhphost) nó ar líne tríd an fap léirithe nó formáid chlóite an bhFAP i láthair na n-údarás áitiúil, scantar é agus téann sé isteach sa tír faoi seach.

Ceist 11:

Níor chuir mé m’iarratas isteach mar níl an “Uimhir Suíocháin” ar eolas agam. Cád a dhéanamh mé?

Freagra 11:

Líon isteach an fhoirm “Uimhir Suíocháin” –> XXX agus ansin lean ar aghaidh leis an fap a chomhlánú. Nuair a bheidh an “Uimhir Suíocháin” ar eolas agat is féidir leat an fap a chuir tú isteach cheana féin a chur in eagar fós agus an fhaisnéis cheart a chomhlánú (más féidir an fap a chur in eagar fós bunaithe ar rialacha gach Ballstáit mar an tír chinn scríbe deiridh). Logáil isteach ar an ardán le do thoil agus cliceáil ar an roghchlár ag barr ar dheis. Ansin roghnaigh ”Mo PLFanna” agus déan cuardach ar do d’iarratas is déanaí. Ansin, roghnaigh an deilbhín peann luaidhe chun d’iarratas a chur in eagar agus cliceáil ar ”Cuir isteach”. Seolfar ríomhphost deimhnithe nua chuig do sheoladh ríomhphoist.

Ceist 12:

Chláraigh mé agus fuair mé an ríomhphost mar a bhíothas ag súil leis.  Ach nuair a chliceálann mé ar an nasc feicim an teachtaireacht:” Tá an URL imithe in éag. Cliceáil anseo le do thoil chun URL fíoraithe ríomhphoist nua a fháil”

Freagra 12:

Mar chuid de na próisis um chlárú agus athshocrú pasfhocail seolfaidh an t-ardán nasc speisialta chugat i do sheoladh ríomhphoist. Caithfidh tú cliceáil ar an nasc sin taobh istigh de 1 uair nó rachaidh sé in éag agus feicfidh tú an teachtaireacht earráide “Tá an URL imithe in éag.” chomh maith le treoracha ar conas ríomhphost nua a fháil le nasc nua.

 

5.Iarscríbhinn: “Cláraigh – Fíoraigh Cuntas – Logáil isteach – Athshocraigh”

 • Cláraigh:

Ní mór do thaistealaithe clárú le feidhmchlár gréasáin FAPdAE trí seoladh ríomhphoist bailí uathúil agus pasfhocal a sholáthar. Níor cheart an próiseas chun cuntas úsáideora nua a chruthú (clárú agus gníomhachtú) a dhéanamh ach uair amháin. Gheobhaidh taistealaithe ríomhphost deimhnithe sa seoladh ríomhphoist a chuir siad ar fáil (seiceáil an fillteán Turscair i gcónaí).

1ú Céim:

Roghnaigh an rogha “Cláraigh“.

2ú Céim:

 • Cuir isteach an seoladh ríomhphoist, pasfhocal agus deimhnigh pasfhocal.
 • Roghnaigh “Cláraigh” le do thoil chun dul ar aghaidh leis an bpróiseas clárúcháin.

NÓTA:

 • Ba cheart go mbeadh 6 charachtar ar a laghad i do phasfhocal.
 • Cinntigh le do thoil go seiceálann tú an bhfuil an fheidhm CLanna gníomhachtaithe chomh maith leis an teanga ina bhfuil tú ag clóscríobh.
 • Iarrtar ort go cineálta an focal faire a chlóscríobh seachas é a chóipeáil agus a ghreamú ar an bhfoirm.

3ú Céim:

Taispeánfar teachtaireacht mar “Cuireadh nasc chun do chuntas a ghníomhachtú ar ríomhphost chuig an seoladh a tugadh. Sa chás nach bhfuair tú an ríomhphost cliceáil anseo chun é a sheoladh arís.”

NÓTA:

 • Mura bhfaightear ríomhphost i do bhosca isteach, seiceáil freisin le do thoil fillteán Turscair nó roghnaigh “athsheol” sa teachtaireacht.

4ú Céim:

Seolfar URL uathúil chuig do sheoladh ríomhphoist agus tá ort cliceáil air.

NÓTA:

 • Mura bhfaightear ríomhphost chuig do bhosca isteach, seiceáil freisin le do thoil an fillteán Turscair.

5ú Céim:

Taispeánfar teachtaireacht mar “Tá do chuntas gníomhachtaithe. Is féidir leat logáil isteach anois trí do dhintiúir a úsáid.”

 • Fíoraigh Cuntas:

1ú Céim:

I gcás nach bhfuair tú an ríomhphost don chuntas fíoraithe brúigh an rogha “cliceáil anseo chun é a sheoladh arís”.

2ú Céim:

Cuir isteach an seoladh ríomhphoist agus pasfhocal.

NÓTA:

 • Ba cheart duit an pasfhocal tosaigh a d’úsáid tú a chur isteach sa phróiseas clárúcháin.

3ú Céim:

Taispeánfar teachtaireacht mar “Cuireadh nasc chun do chuntas a ghníomhachtú ar ríomhphost chuig an seoladh a tugadh. Sa chás nach bhfuair tú an ríomhphost cliceáil anseo chun é a sheoladh arís.”

NÓTA:

 • Mura bhfaightear ríomhphost chuig do bhosca isteach, seiceáil freisin le do thoil sa fillteán Turscair nó roghnaigh “athsheol” sa teachtaireacht.

4ú Céim:

Seolfar URL uathúil chuig do sheoladh ríomhphoist agus ní mór duit cliceáil air.

NÓTA:

 • Mura bhfaightear ríomhphost chuig do bhosca isteach, seiceáil freisin le do thoil an fillteán Turscair.

5ú Céim:

Taispeánfar teachtaireacht mar “Tá do chuntas gníomhachtaithe. Is féidir leat logáil isteach anois trí do dhintiúir a úsáid”

 • Logáil isteach:

Tá an próiseas Logáil isteach simplí. Ní gá don úsáideoir ach an ríomhphost agus an pasfhocal a bhaineann leis an gcuntas ar an ardán a líonadh isteach agus ansin brúigh Logáil isteach. Ba cheart an próiseas logáil isteach a dhéanamh tar éis an chlárúcháin (an cuntas a ghníomhachtú).

1ú Céim:

 • Cuir isteach an seoladh ríomhphoist agus do phasfhocal chun an próiseas logáil isteach a déanamh.
 • Roghnaigh “Logáil isteach“.

NÓTA:

 • Ba cheart go mbeadh 6 charachtar ar a laghad i do phasfhocal.
 • Déan cinnte le do thoil, seiceáil má tá an fheidhm CLanna gníomhachtaithe chomh maith leis an teanga ina bhfuil tú ag clóscríobh.
 • Iarrtar ort go cineálta an focal faire a chlóscríobh seachas é a chóipeáil agus a ghreamú ar an bhfoirm.

 • Athshocraigh:

Sa chás go ndearna an úsáideoir dearmad ar nó go chaill sé/sí an pasfhocal is féidir leis/léi an próiseas aisghabhála pasfhocal a úsáid. Ba cheart don úsáideoir an cnaipe Athshocraigh Pasfhocal a bhrú. Más le cuntas gníomhach atá ann cheana féin an seoladh ríomhphoist seo, gheobhaidh an t-úsáideoir ríomhphost fógartha (seiceáil fillteán Turscair i gcónaí) chun a pasfhocal a athshocrú.

1ú Céim:

Roghnaigh an rogha “Athshocraigh“.

2ú Céim:

 • Cuir isteach an seoladh ríomhphoist.
 • Roghnaigh “Athshocraigh“.

3ú Céim:

Taispeánfar teachtaireacht mar “Má bhaineann an seoladh ríomhphoist sin le cuntas, seolfaimid ríomhphost chugat chun do phasfhocal a athshocrú”.

4ú Céim:

Seolfar URL uathúil chuig do sheoladh ríomhphoist agus tá ort cliceáil air.

NÓTA:

 • Mura bhfaightear ríomhphost chuig do bhosca isteach, seiceáil freisin le do thoil an fillteán Turscair.

5ú Céim:

 • Cuir isteach an pasfhocal agus deimhnigh do phasfhocal chun an próiseas a athshocrú.
 • Roghnaigh “Athshocraigh“.

NÓTA:

 • Ba cheart go mbeadh 6 charachtar ar a laghad i do phasfhocal.
 • Déan cinnte le do thoil, seiceáil an bhfuil an fheidhm CLanna gníomhachtaithe chomh maith leis an teanga ina bhfuil tú ag clóscríobh.
 • Iarrtar ort go cineálta an focal faire a chlóscríobh seachas é a chóipeáil agus a ghreamú ar an bhfoirm.

6ú Céim:

Taispeánfar teachtaireacht mar “D’éirigh le do phasfhocal”.

Rialacha ginearálta agus fabhtcheartú

 1. Déan cinnte go bhfuil nasc idirlín seasmhach leanúnach agat.
 2. Bíodh JavaScript cumasaithe agat ar do bhrabhsálaí i gcónaí.
 3. Ná húsáid cóip agus greamaigh chun an fhoirm a líonadh, scríobh an téacs ina ionad sin ón tús. Seachain gan spásanna a chóipeáil. Ní féidir leis an bpaisinéir céanna an dáta céanna teacht a chur isteach sa fap don tír chinn scríbe chéanna.
 4. D’fhéadfadh rialacha éagsúla a bheith ag gach Ballstát, mar thír chinn scríbe deiridh fap, maidir leis na réimsí ar an bhfoirm (m.sh. réimsí éigeantacha/roghnacha, infheicthe/i bhfolach, ineagarthóireacht, réimsí breise), na spriocdhátaí le haghaidh aighneachta, tréimhse choinneála an fap srl.
 5. Tabhair faoi deara le do thoil nach gceadaítear ach carachtair Laidine in iontráil éigin nuair a cheadaíonn boscaí iontrála eile clóscríobh i do mháthairtheanga freisin. Braitheann sé seo ar an tír thionscnaimh.
 6. Sa chás go bhfuil réimse ann nach féidir leat an luach/rogha riachtanach a fháil sa roghchlár anuas (m.sh. tír, aerfort), roghnaigh “EILE” ón roghchlár anuas agus scríobh do rogha sa réimse folamh.
 7. I réimsí le luachanna anuas áiteanna mar sh. aerfort ba cheart duit an tír a roghnú ar dtús agus ansin cuirfear an chéad liosta anuas eile i ngníomh agus beidh na luachanna gaolmhara a fhreagraíonn don roghnú roimhe seo ann. Mar shampla, ba cheart duit an Tír / Áit Bordála a roghnú agus ansin cuirfear an tAerfort Bordála i ngníomh chun é a roghnú nó a chlóscríobh.
 8. Seolfar an fap chuig ríomhphost an phaisinéara. Is féidir leis an bpaisinéir é a fheiceáil / a phriontáil / a íoslódáil ón roghchlár úsáideora ar an aip freisin.
 9. Scriosfaidh an córas an FAP go huathoibríoch tar éis tréimhse coinneála atá shocraithe ag an tír chinn scríbe.
 10. Níl an ríomhphost cás-íogair.
 11. Is féidir leis an bpaisinéir an fhoirm FAP a thíolacadh agus a chur in eagar/a nuashonrú bunaithe ar na spriocdhátaí atá leagtha síos ag gach Ballstát. Féadfaidh sé a bheith roimh nó fiú tar éis an dáta teachta.
 12. Réimsí Uathlíonadh. I ngach foirm nua FAP déanfar roinnt sonraí pearsanta coitianta a shábháil/a aistriú ó aon fhoirmeacha FAPanna roimhe seo agus líonfar an fap nua go huathoibríoch. Beidh an fap ineagarthóireachta. Bainfear úsáid as an táb “Faisnéis phearsanta” agus “Seoladh Buan” ar an gcoinníoll seo.
 13.  Is í an riail ghinearálta atá ann faoi láthair ag leagan reatha an FAPdAE ná nach féidir leis an bpaisinéir céanna (an cuntas úsáideora céanna a bhaineann leis an ríomhphost sonrach) fap eile a chur isteach ar an dáta céanna a dtiocfaidh fap eile chuig an tír chinn scríbe chéanna
  Tá feidhm ag na rialacha seo a leanas:
  •De réir phrótacail taistil gach tíre, d’fhéadfaí an cuntas úsáideora céanna a úsáid chun FABanna a chomhlánú agus a chur isteach do bhaill teaghlaigh nó de ghrúpa nó do dhaoine nach bhfuil scileanna ríomhaireachta acu.
  •1 FAP in aghaidh an Phas chéanna nó an Chárta Aitheantais céanna in aghaidh an dáta teachta céanna in aghaidh na tíre deiridh céanna (má tá Pas nó Cárta Aitheantais ann san ord sin)
  •1 FAP in aghaidh an dáta teachta céanna in aghaidh na tíre deiridh ceann scríbe céanna (mura bhfuil an Pas ná an Cárta Aitheantais ann).
 14. Is rialacha ginearálta iad na rialacha go léir a luaitear agus féadfaidh gach tír éagsúlachtaí a chur i bhfeidhm orthu.
 15. Mar chuid de na próisis clárú agus athshocrú pasfhocail seolfaidh an t-ardán nasc speisialta chugat i do sheoladh ríomhphoist. Caithfidh tú cliceáil ar an nasc sin taobh istigh de 1 uair nó rachaidh sé in éag agus feicfidh tú an teachtaireacht earráide “Tá an URL imithe in éag.” chomh maith le treoracha ar conas ríomhphost nua a fháil le nasc nua.
 16. I gcás ceist an údar tapa mar sh. nasc idirlín mall taispeánfar an teachtaireacht seo a leanas “Níorbh bhféidir nasc leis an suíomh Gréasáin a bhunú”. Cinntigh go bhfuil nasc idirlín gníomhach agat agus bain triail eile as ar ball.” Beidh ort an leathanach a athnuachan agus triail eile a bhaint as.

V2.7 – 29/03/2022