Pasažiera lietotāja rokasgrāmata

Saturs

1. Ievads

2. Mērķlapa

3. Pasažieris

3.1 Lietotāja konts

                3.1.1 Izveidot kontu

      3.1.2 Atiestatīt paroli

                3.1.3 Pierakstīšanās

                3.1.4 Izdzēst kontu

          3.2 Navigācijas izvēlne

          3.3 Pasažieru lokalizācijas veidlapa

               3.3.1 Transporta veids

                    3.3.1.1 Sauszemes transportlīdzeklis (autobuss/vilciens/automašīna-cits transportlīdzeklis)

                         3.3.1.1.1 Autobuss

                         3.3.1.1.2 Vilciens

                         3.3.1.1.3 Automašīna / cits transportlīdzeklis

                   3.3.1.2 Lidmašīna

                         3.3.1.2.1 Tiešais lidojums

                         3.3.1.2.2 Netiešs lidojums

                   3.3.1.3 Kruīza kuģis / atpūtas kuģis

                   3.3.1.4 Prāmis

              3.3.2 Personiska informācija

              3.3.3 Pastāvīgā adrese

              3.3.4 Īslaicīga(-s) adrese(-s) apmeklētajā valstī

              3.3.5 Ceļa biedri – Ģimenes locekļi

              3.3.6 Ceļabiedri, kas nav ģimenes locekļi/no tās pašas mājsaimniecības

              3.3.7 Kontaktinformācija ārkārtas gadījumos

              3.3.8 Pasažiera lokalizācijas veidlapas (PLF) priekšskatīšana

              3.3.9 PLF iesniegšana

         3.4 Rediģēt Pasažiera lokalizācijas veidlapas (PLF) informāciju

         3.5 Izdzēst PLF

4. Biežāk uzdotie jautājumi (BUJ)

5. pielikums “Reģistrēties – Apstiprināt kontu – Pierakstīties – Atiestatīt”

PAKALPOJUMU LĪGUMS: HADEA/2021/NP/0004 –
E-TRAVEL RĪKS – VESELĪGĀS VĀRTEJAS

 

Eiropas Savienības digitālā pasažieru lokalizācijas veidlapa (EUdPLF)

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PASAŽIERIEM

– Norādes par Pasažieru lokalizācijas veidlapas (PLF) aizpildīšanu lietotnē EUdPLF

– Bieži uzdotie jautājumi (BUJ)

https://app.euplf.eu/

 

 

“Šis dokuments izstrādāts saskaņā ar EU4Health programmu ar Eiropas Veselības un digitālo izpildaģentūru (HaDEA), kas darbojas ar Eiropas Komisijas pilnvaru, noslēgtā līguma ietvaros. Šī dokumenta saturs atspoguļo uzņēmēja uzskatus, un par to atbild tikai uzņēmējs; tas nekādā gadījumā neatspoguļo Eiropas Komisijas un/vai HaDEA, vai jebkuras citas Eiropas Savienības iestādes uzskatus. Eiropas Komisija un/vai HaDEA negarantē šajā dokumentā iekļauto datu precizitāti, kā arī neuzņemas atbildību par jebkādu tā izmantošanu no trešo personu puses”.

Apstiprinājums

Šis dokuments ir izstrādāts sadarbībā ar “Cytech Ltd.” (http://www.cytech.gr), apakšuzņēmēju EUdPLF lietotnes izstrādāšanai.

 

1. Ievads

Pasažieru lokalizācijas veidlapas (angļu: Passenger Locator Form, turpmāk tekstā – PLF) izmanto sabiedrības veselības iestādes, lai atvieglotu kontaktu izsekošanu gadījumā, ja ceļotāji ir pakļauti infekcijas slimībai, ceļojot ar lidmašīnu, kuģi (kruīza kuģi/prāmi), vilcienu, autobusu vai automašīnu. Informāciju, ko ceļotāji sniedz PLF, galamērķa valstu sabiedrības veselības iestādes var izmantot, lai ātri sazinātos ar ceļotājiem, lai aizsargātu ceļotāju un viņu kontaktpersonu veselību, kā arī novērstu turpmāku slimību izplatīšanos.

Valstis, kas pieprasa PLF, šobrīd izmanto papīra pasažieru lokalizācijas veidlapas vai ir izstrādājušas nacionālās tiešsaistes sistēmas. Ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, tika izstrādāta ES digitālās pasažieru lokalizācijas veidlapas tīmekļa lietotne (EUdPLF), lai atvieglotu PLF izmantošanu pārrobežu veselības apdraudējumu laikā. Šis digitālais formāts nodrošina vienkāršāku un ātrāku datu vākšanu un apmaiņu starp ieinteresētajām personām, padarot kontaktu izsekošanu efektīvāku.

Visi pasažieri, kas ceļo no visas pasaules uz ES, izmantojot jebkuru transporta veidu (gaisa, sauszemes, kruīzus un kuģus), var iegūt informāciju vietnēhttps://www.euplf.eu, kas sniedz pasažieriem noderīgu informāciju. Tīmekļa vietnē ir iekļauti arī biežāk uzdotie jautājumi par pasažieru lokalizācijas veidlapu. Kā arī tajā tiek sniegta piekļuve EUdPLF lietotnei https://app.euplf.eu/, kā arī nacionālajām PLF (katras Eiropas Savienības valsts datu ievades veidlapām). Turklāt, izmantojot noderīgas saites, lietotāji var iegūt informāciju par iesaistītajām organizācijām un kontaktinformāciju. Visbeidzot, vietnē var iepazīties ar privātuma politiku.

Visi noteikumi ir vispārīgi un katra valsts var noteikt to variācijas.

2. Mērķlapa

Lietotnes mājaslapā https://app.euplf.eu/ lietotājs var izlasīt noderīgu informāciju par lietotni, kā parādīts tālāk redzamajos attēlos. Lietotne ir pieejama vairākās Eiropas valodās. Citas valodas tiek nepārtraukti pievienotas.

3. Pasažieris

Viens no EUdPLF lietotnes lietotāja veidiem ir pasažieris. Pasažieriem ir tiesības

 • izveidot pasažieru lokalizācijas veidlapu(-as)
 • rediģēt/atjaunot un
 • apskatīt/drukāt/lejupielādēt lietotāja izveidoto(-ās) veidlapu(-as).
 • īslaicīgi saglabāt. Ir iespēja īslaicīgi saglabāt katru PLF lapu. PLF vēl nav iesniegta un to nevar uzskatīt par derīgu. Jūs varat to rediģēt un pēdējā solī klikšķināt uz pogas “Iesniegt”, lai to varētu uzskatīt par derīgu un iesniegtu. Ja ir redzama šī ikona, PLF nav iesniegta.

 

 

3.1 Lietotāja konts

Piekļuve lietotnei tiek sniegta, izmantojot kontu. Tāpēc katram, kurš vēlas aizpildīt digitālo pasažieru lokalizācijas veidlapu, ir jāizveido savs unikāls konts (e-pasts/parole). Pasažiera lietotāja konts tiek automātiski izdzēsts, ja tas netiek lietots 150 dienas pēc pēdējās pierakstīšanās reizes (neaktivitātes periods). Soļi, kas lietotājiem ir jāveic, lai izveidotu kontu, ir parādīti nākamajās sadaļās.

3.1.1 Izveidot kontu

Šis process ir nepieciešams, lai lietotājs varētu izveidot savu digitālo pasažiera lokalizācijas veidlapu vai vairākas veidlapas. To var vienkārši izdarīt, apmeklējot pierakstīšanās lapu un tad klikšķinot uz “Reģistrēties”. Jauna lietotāja konta izveidošanas process (reģistrācija un aktivizēšana) ir jāveic tikai vienreiz (izņemot neaktivitātes perioda gadījumā, kas minēts 3.1.1.). Ja pasažieri vēlas rediģēt vai izveidot jaunu PLF, viņi var izmantot savus piekļuves datus (e-pastu un paroli) un tos atkārtoti ievadīt EUdPLF lietotnē. Kā attēlots tālāk redzamajos attēlos, lai izveidotu kontu, lietotājam ir jānorāda šāda informācija:

 • E-pasts: Lietotājam ir jāievada personiska un unikāla e-pasta adrese. Šī e-pasta adrese nevar tikt izmantota citam lietotāja kontam platformā.
 • Parole: Lietotājam ir jāievada parole, kas satur vismaz 6 zīmes
 • Apstiprināt paroli: Lietotājam ir atkārtoti jāievada parole, lai to apstiprinātu

Tiklīdz lietotājs ievada informāciju un uzklikšķina uz pogas “Reģistrēties”, konta aktivizēšanas saite nekavējoties tiek nosūtīta uz lietotāja norādīto e-pasta adresi (skat. tālāk redzamo attēlu). Lietotājam vienmēr jāpārbauda arī MĒSTULES. Tiklīdz lietotājs noklikšķina saiti, konts ir aktivizēts, un piekļuves datus (e-pastu un paroli) var izmantot, lai pierakstītos.

Reģistrācijas un paroles atiestatīšanas procesu ietvaros platforma uz jūsu e-pasta adresi nosūtīs īpašu saiti. Jums ir jāuzklikšķina uz šīs saites 1 stundas laikā, citādāk beigsies tā derīguma termiņš un jūs redzēsiet kļūdas paziņojumu “URL derīguma termiņš ir beidzies”, kā arī norādījumus, kā saņemt jaunu e-pastu ar jaunu saiti.

3.1.2 Atiestatīt paroli

Ja lietotājs ir pazaudējis/aizmirsis savu paroli, viņš var veikt paroles atiestatīšanu. Lietotājam pierakstīšanās lapā jāuzklikšķina uz pogas “Atiestatīt paroli”. Pēc pogas noklikšķināšanas lietotājs tiek novirzīts uz citu lapu, kā parādīts tālāk redzamajā attēlā. Lietotājiem ir jāievada e-pasta adrese, kas tika izmantota konta izveidošanai.

Ja šī e-pasta adrese pieder pie esoša, aktīva konta, lietotājs saņems e-pastu, lai atjauninātu savu paroli, kā parādīts tālāk redzamajā attēlā.

 

Reģistrācijas un paroles atiestatīšanas procesu ietvaros platforma uz jūsu e-pasta adresi nosūtīs īpašu saiti. Jums ir jāuzklikšķina uz šīs saites 1 stundas laikā, citādāk beigsies tā derīguma termiņš un jūs redzēsiet kļūdas paziņojumu “URL derīguma termiņš ir beidzies”, kā arī norādījumus, kā saņemt jaunu e-pastu ar jaunu saiti.

3.1.3 Pierakstīšanās

Pierakstīšanās process ir vienkāršs. Lietotājam ir vienkārši jāievada ar kontu platformā saistītā e-pasta adrese un parole un jāuzklikšķina uz “Pierakstīties”.

3.1.4 Izdzēst kontu

Pasažierim ir iespēja izdzēst savu lietotāja kontu. Tas ir vispārējs iestatījums, kas ir aktivizēts visās tiešsaistes platformas valstīs. Visu lapu augšējā labajā pusē lietotājs var atrast navigācijas izvēlnes pogu. Klikšķinot uz šīs pogas, parādīsies izvēlne, tad atlasiet “Profils” un “Konta pārvaldība-Dzēst kontu”. Pasažiera konta izdzēšana neietekmē iesniegtās DPLF un tās tiks automātiski izdzēstas pēc katras dalībvalsts noteiktā glabāšanas perioda beigām. Pasažieris, kas ir izdzēsis savu kontu, var izveidot jaunu kontu ar to pašu e-pasta adresi.

3.2 Navigācijas izvēlne

Visu lapu augšējā labajā pusē lietotājs var atrast navigācijas izvēlnes pogu. Klikšķinot uz šīs pogas, parādīsies izvēlne ar šādām izvēles iespējām:

 • Sākums: Aizved uz sākuma lapu
 • Manas PLF: Aizved uz servisa kontroles paneli, kurā ir visas lietotāja izveidotās digitālās pasažiera lokalizācijas veidlapas. Laiks, cik ilgi PLF tiek saglabātas un ir redzamas, ir saistīts ar glabāšanas periodu, ko nosaka galamērķa valsts, kas norādīta katrā iesniegtajā PLF
 • Jauna PLF: Lietotājs var izveidot jaunu digitālu PLF
 • Profils: Pasažierim ir iespēja izdzēst savu lietotāja kontu.
 • Izrakstīšanās: Lietotājs var izrakstīties no lietotnes.

3.3 Pasažieru lokalizācijas veidlapa

Kad lietotājs ir pierakstījies, viņš tiek novirzīts uz galamērķa atlases lapu, kur viņš atlasa galamērķa valsti, kuru viņš apmeklēs, lai aizpildītu PLF. Tajā pašā PLF pasažieris var aizpildīt informāciju par tranzītu, ja transporta veids sakrīt.

Gadījumā, ja lietotājs ceļo ar lidmašīnu un ceļojums ietver tiešo lidojumu, galamērķa izvēles sadaļā (nolaižamais saraksts) jāatlasa tikai galamērķa valsts (jo šī dalībvalsts izmanto EUdPLF kā galamērķa valsts un ir atrodama nolaižamā sarakstā). Savienotie lidojumi starp atiešanas vietu un galamērķi ir jānorāda, izmantojot pogu “Netiešs lidojums” (apakšā). Tas pats noteikums attiecas uz citiem transportlīdzekļu veidiem, piemēram, sauszemes, jūras.

3.3.1 Transportation Type

Šajā solī pasažierim ir jānorāda, kāds transporta veids tiks izmantots ceļošanai. Konkrētāk, kā parādīts tālāk redzamajos attēlos, ir pieejami šādi varianti:

 • Sauszemes transportlīdzeklis (autobuss/vilciens/automašīna/cits transportlīdzeklis)
 • Lidmašīna
 • Kruīza kuģis / atpūtas kuģis
 • Prāmis

Atkarībā no tā, ko lietotājs izvēlas šajā solī, tiek parādīta attiecīgā veidlapa un saturs. Dažādās Pasažieru lokalizācijas veidlapas atbilstoši atlasei ir parādītas arī turpmākajos posmos – sadaļās.

Šajā brīdī ir svarīgi pieminēt, ka jebkura transporta veida gadījumā pirmais solis, kas lietotājam ir jāveic, ir izlasīt un pieņemt Paziņojumu par privātumu, kurā ir daži pamatnoteikumi par veidlapas aizpildīšanu un personas datu nodošanu apstrādei, kā parādīts piemērā zemāk redzamajā attēlā.

3.3.1.1 Sauszemes transportlīdzeklis (autobuss/vilciens/automašīna-cits transportlīdzeklis)

Šajā gadījumā lietotājs ir izvēlējies ceļot ar sauszemes transportlīdzekli, piemēram, automašīnu/citu transportlīdzekli, vilcienu vai autobusu, lai ieceļotu valstī. Šajā solī lietotājam ir jānorāda, kuru no šiem trīs sauszemes transportlīdzekļu veidiem viņš izmantos. Turklāt šeit viņam ir jāizvēlas, vai viņš ceļo kā grupas dalībnieks vai kopā ar ģimeni (visos transporta veidos), ja to nosaka attiecīgās dalībvalsts noteikumi.

3.3.1.1.1 Autobuss

Šajā gadījumā lietotājs ir izvēlējies ceļot ar autobusu. Pirms veidlapas aizpildīšanas uzsākšanas pasažierim ir jānorāda, vai viņš ceļo kā grupas biedrs vai kopā ar ģimeni (izvēles rūtiņa). Aizpildāmie lauki ir parādīti tālāk redzamajos attēlos.

Lietotājam ir jānorāda šāda informācija:

 • Autobusa operators: Lietotājs norāda operatora nosaukumu, ar kuru viņš ir izvēlējies ceļot.
 • Autobusa numurs: Lietotājs norāda autobusa numuru.
 • Iepriekš apmeklētās valstis (Izvēles iespēja ): Ja 14 dienu laikā pirms ierašanās esat uzturējies valstī (nevis tranzītā), kas nav jūsu pastāvīgā adrese,
  paziņojiet zemāk par valstīm / pilsētām, kurās uzturējāties.Iepriekš apmeklētās valstis (Izvēles iespēja ) Ja 14 dienu laikā pirms ierašanās esat uzturējies valstī (nevis tranzītā), kas nav jūsu pastāvīgā adrese, paziņojiet zemāk par valstīm / pilsētām, kurās uzturējāties.
 • Iekāpšanas valsts/vieta: Lietotājs atlasa valsti/vietu, kurā viņš iekāpj transportlīdzeklī, un aktivizē dažus no nākamajiem laukiem.
 • Iekāpšanas pietura/pilsēta: Lietotājs atlasa iekāpšanas pieturu izvēlētajā iekāpšanas valstī/vietā/pilsētā.
 • Atiešanas datums un laiks: Šajā laukā jānorāda atiešanas datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda atiešanas datums un laiks.
 • Sēdvietas numurs: Lietotājam ir jānorāda sēdvietas numurs.
 • Sēdvietas veids: Lietotājam ir jāatlasa sēdvietas veids no tādiem variantiem kā “Biznesa” (1. klase), “Piešķirta vieta” un “Ekonomiskā” (2. klase).
 • Galamērķa valsts robežpārejas vieta: Lietotājam ir jāatlasa robežpārejas vieta (piemēram, robežpunkts), kuru tas izmantos savā ceļojumā. Ja lietotājs nevar atrast galamērķa valsts robežpārejas vietas nosaukumu (piemēram, robežpunktu), tad viņam ir jāizvēlas variants “Cits” un robežpārejas vietas nosaukums jāievada nākamajā laukā.
 • Ierašanās datums un laiks: Šajā laukā jānorāda datums un laiks, kurā lietotājs ieradīsies robežpārejas vietā. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda ierašanās datums un laiks.

Turklāt, ja ceļojumā ir iekļautas starpposma pieturas (pēc atiešanas un pirms nokļūšanas galamērķī saskaņā ar iepriekš norādītajiem datiem), pasažieriem tās ir jāiekļauj veidlapā. Šis noteikums attiecas uz visiem transporta veidiem. Šajā gadījumā lietotājam ir jāaizpilda vēl divi lauki un tie ir:

 • Valsts: Lietotājs izvēlas starpposma pieturvietas valsti.
 • Starpposma pietura: Lietotājs izvēlas ceļojuma starpposma pieturu
 • Atiešanas datums un laiks: Šajā laukā jānorāda atiešanas datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda atiešanas datums un laiks.

3.3.1.1.2 Vilciens

Šajā gadījumā lietotājs ir izvēlējies ceļot ar vilcienu. Pirms veidlapas aizpildīšanas uzsākšanas pasažierim ir jānorāda, vai viņš ceļo kā grupas biedrs vai kopā ar ģimeni, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar katras dalībvalsts noteikumiem. Aizpildāmie lauki ir parādīti tālāk redzamajos attēlos.

Lietotājam ir jānorāda šāda informācija:

 • Dzelzceļa pārvadātājs: Lietotājs norāda dzelzceļa pārvadātāja nosaukumu, ar kuruviņš ceļo.
 • Vilciena numurs: Lietotājs norāda vilciena numuru.
 • Vagona numurs: Lietotājs norāda vagona numuru.
 • Iepriekš apmeklētās valstis (Izvēles iespēja ): Ja 14 dienu laikā pirms ierašanās esat uzturējies valstī (nevis tranzītā), kas nav jūsu pastāvīgā adrese,
  paziņojiet zemāk par valstīm / pilsētām, kurās uzturējāties.
 • Iekāpšanas valsts/vieta: Lietotājs atlasa valsti/vietu, kurā viņš iekāpj transportlīdzeklī, un aktivizē dažus no nākamajiem laukiem.
 • Iekāpšanas pietura/pilsēta: Lietotājs atlasa iekāpšanas staciju izvēlētajā iekāpšanas valstī/vietā.
 • Atiešanas datums un laiks: Šajā laukā jānorāda atiešanas datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda atiešanas datums un laiks.
 • Sēdvietas numurs un vagona numurs: Lietotājs norāda sēdvietas un vagona numuru.
 • Sēdvietas veids: Lietotājam ir jāatlasa sēdvietas veids no tādiem variantiem kā “Biznesa” (1. klase), “Kabīne” (guļamvagons) un “Ekonomiskā” (2. klase).
 • Galamērķa valsts robežpārejas vieta: Lietotājam ir jāatlasa robežpārejas vieta (piemēram, robežpunkts), kuru tas izmantos savā ceļojumā. Ja lietotājs nevar atrast galamērķa valsts robežpārejas vietas nosaukumu (piemēram, robežpunktu), tad viņam ir jāatlasa variants “Cits” un robežpārejas vietas nosaukums jāievada nākamajā laukā.
 • Ierašanās datums un laiks: Šajā laukā jānorāda datums un laiks, kurā lietotājs ieradīsies robežpārejas vietā. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda ierašanās datums un laiks.

Papildus tam, ja ceļojums ietver starpposma pieturvietas, pasažieriem tās ir jānorāda formā. Šajā gadījumā lietotājam ir jāaizpilda vēl divi lauki un tie ir:

 • Valsts: Lietotājs izvēlas starpposma pieturvietas valsti.
 • Starpposma pietura: Lietotājs izvēlas ceļojuma starpposma staciju.

3.3.1.1.3 Automašīna / cits transportlīdzeklis

Šajā gadījumā lietotājs ir izvēlējies ceļot ar automašīnu/citu transportlīdzekli. Aizpildāmie lauki ir parādīti tālāk redzamajos attēlos.

Lietotājam sākumā ir jānorāda, vai viņš ceļo kā grupas biedrs vai kā ģimenes loceklis. Lietotājam ir jānorāda šāda informācija:

 • Automašīnas/cita transportlīdzekļa numurs: Lietotājam ir jānorāda automašīnas/cita transportlīdzekļa, ar kuru viņš ceļo, numurs.
 • Atiešanas valsts/vieta: Lietotājs izvēlas valsti, kurā viņš uzsāka ceļu ar automašīnu.
 • Atiešanas datums un laiks: Šajā laukā jānorāda atiešanas datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda atiešanas datums un laiks.
 • Iepriekš apmeklētās valstis (Izvēles iespēja ): Ja 14 dienu laikā pirms ierašanās esat uzturējies valstī (nevis tranzītā), kas nav jūsu pastāvīgā adrese,
  paziņojiet zemāk par valstīm / pilsētām, kurās uzturējāties.
 • Galamērķa valsts robežpārejas vieta: Lietotājam ir jāatlasa robežpārejas vieta (robežpunkts), kuru tas izmantos savā ceļojumā. Ja lietotājs nevar atrast galamērķa valsts robežpārejas vietas nosaukumu (piemēram, robežpunktu), tad viņam ir jāatlasa variants “Cits” un robežpārejas vietas nosaukums jāievada nākamajā laukā.
 • Ierašanās datums/laiks: Šajā laukā jānorāda datums un laiks, kurā lietotājs ieradīsies robežpārejas vietā. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda ierašanās datums un laiks.

Papildus tam, ja ceļojums ietver starpposma pieturvietas, pasažieriem tās ir jānorāda formā. Šajā gadījumā lietotājam ir jāaizpilda vēl divi lauki un tie ir:

 • Valsts: Lietotājs izvēlas starpposma pieturvietas valsti.
 • Starpposma pietura: Lietotājs izvēlas ceļojuma starpposma pieturu.
 • Atiešanas datums: Šajā laukā jānorāda atiešanas datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda atiešanas datums un laiks.

3.3.1.2 Lidmašīna

Šajā gadījumā lietotājs ir izvēlējies ceļot ar lidmašīnu. Lietotājs var izvēlēties starp tiešu un netiešu lidojumu. Starpposma lidojuma gadījumā lietotājam ir jāatlasa variants “Netiešs lidojums”.

Pirms veidlapas aizpildīšanas uzsākšanas pasažierim ir jānorāda, vai viņš ceļo kā grupas biedrs vai kopā ar ģimeni, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar katras dalībvalsts noteikumiem. Aizpildāmie lauki ir parādīti tālāk redzamajos attēlos.

3.3.1.2.1 Tiešais lidojums

Lietotājam ir jānorāda šāda informācija:

 • Aviosabiedrības nosaukums: Lietotājam ir jānorāda aviosabiedrības nosaukums, ar kuru viņš ceļo.
 • Lidojuma numurs: Šajā laukā ir jānorāda lidojuma numurs. Lietotājam ir jāievada 1-10 zīmes un/vai cipari.
 • Sēdvietas numurs: Lietotājam jānorāda savs sēdvietas numurs.
 • Iepriekš apmeklētās valstis (Izvēles iespēja ): Ja 14 dienu laikā pirms ierašanās esat uzturējies valstī (nevis tranzītā), kas nav jūsu pastāvīgā adrese,
  paziņojiet zemāk par valstīm / pilsētām, kurās uzturējāties.
 • Atzīmējiet, ja Jūsu lidojums ir privāts (izvēles rūtiņa). Privāta lidojuma gadījumā lietotājam nav jāaizpilda iepriekšējais lauks, bet parādās jauns lauks, kurā jānorāda privātā lidojuma numurs

 • Iekāpšanas valsts/vieta: Lietotājs norāda iekāpšanas valsti.
 • Atiešanas datums un laiks: Šajā laukā jānorāda atiešanas datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda atiešanas datums un laiks.
 • ​Izlidošanas lidosta: Lietotājs atlasa izlidošanas lidostu iepriekš norādītajā valstī.
 • Ierašanās datums un laiks: Šajā laukā jānorāda datums un laiks, kad lietotājs ieradīsies galamērķi (lidostā). Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda ierašanās datums un laiks.
 • Galamērķis (lidosta): Lietotājs atlasa galamērķa lidostu no sniegtajiem variantiem, pamatojoties uz norādīto galamērķa valsti.
3.3.1.2.2 Netiešs lidojums

Starpposma lidojuma gadījumā lietotājam ir jāatlasa variants “Netiešs lidojums”. Šajā gadījumā parādās jauna veidlapa kā parādīts tālāk redzamajā attēlā.

Lietotājam ir jānorāda šāda informācija:

 • Aviosabiedrības nosaukums: Lietotājam ir jānorāda aviosabiedrības nosaukums, ar kuru viņš ceļo.
 • Lidojuma numurs: Šajā laukā ir jānorāda lidojuma numurs. Lietotājam ir jāievada 1-10 zīmes un/vai cipari.
 • Sēdvietas numurs: Lietotājam jānorāda savs sēdvietas numurs.
 • Iepriekš apmeklētās valstis (Izvēles iespēja ): Ja 14 dienu laikā pirms ierašanās esat uzturējies valstī (nevis tranzītā), kas nav jūsu pastāvīgā adrese,
  paziņojiet zemāk par valstīm / pilsētām, kurās uzturējāties.
 • Atzīmējiet, ja Jūsu lidojums ir privāts (izvēles rūtiņa). Privāta lidojuma reisa gadījumā lietotājam nav jāaizpilda iepriekšējais lauks, bet parādās jauns lauks, kurā jānorāda privātā reisa numurs

 • Iekāpšanas valsts/vieta: Lietotājs norāda iekāpšanas valsti.
 • Atiešanas datums un laiks: Šajā laukā jānorāda atiešanas datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda atiešanas datums un laiks.
 • ​Izlidošanas lidosta: Lietotājs atlasa izlidošanas lidostu iepriekš norādītajā valstī.
 • Galamērķis / tranzīta valsts: Šajā laukā jānorāda starpposma pieturvietas valsts (jūsu ceļojuma 1. lidojums/posms).
 • Galamērķa lidosta: Lietotājs atlasa galamērķa lidostu no visām starpposma pieturas valsts lidostām (ceļojuma 1. lidojums/posms).
 • Ierašanās datums un laiks: Šajā laukā jānorāda ierašanās datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda starpposma lidojuma (ceļojuma 1. lidojums/posms) ierašanās datums un laiks.
 • Pievienot lidojumu / posmu: Starpposma lidojuma gadījumā lietotājam ir jāatlasa šis variants. Šajā gadījumā parādās jauna veidlapa kā parādīts tālāk redzamajā attēlā. Lidojumu savienojums starp atiešanu (savienojuma lidojuma galamērķis – jūsu ceļojuma 1. posms) un ierašanos (savienojuma lidojuma galamērķis – jūsu ceļojuma 2. posms). Laukā “Ierašanās datums/laiks” (pirms savienojuma lidojuma pogas) ir jānorāda datums/laiks, kad ieradīsities savienojuma lidojuma galamērķī (jūsu ceļojuma 2. lidojuma/posms).

Par 2. ceļojuma starpposma lidojumu/posmu pasažierim ir jānorāda šāda informācija:

 • Lūdzu, pārbaudiet, vai šis ir Jūsu ceļojuma pēdējais lidojums/posms

 • Aviosabiedrības nosaukums: Lietotājam ir jānorāda aviosabiedrības nosaukums, ar kuru viņš ceļo.
 • Lidojuma numurs: Šajā laukā ir jānorāda lidojuma numurs. Lietotājam ir jāievada 1-10 zīmes un/vai cipari.
 • Sēdvietas numurs: Lietotājam jānorāda savs sēdvietas numurs.
 • Atzīmējiet, ja Jūsu lidojums ir privāts (izvēles rūtiņa). Privāta lidojuma reisa gadījumā lietotājam nav jāaizpilda iepriekšējais lauks, bet parādās jauns lauks, kurā jānorāda privātā reisa numurs

 • Iekāpšanas valsts/vieta: Lietotājs norāda iekāpšanas valsti.
 • Atiešanas datums un laiks: Šajā laukā jānorāda atiešanas (2. lidojums/posms) datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda atiešanas datums un laiks.
 • Izlidošanas lidosta: Lietotājs atlasa izlidošanas lidostu iepriekš norādītajā valstī.
 • Galamērķis / tranzīta valsts: Šajā laukā norāda galamērķa valsti (ja tas ir jūsu pēdējais lidojums) vai tranzīta valsti (ja tas ir papildu lidojuma posms) (jūsu ceļojuma 2. lidojums/posms).
 • Galamērķa lidosta: Lietotājs atlasa galamērķa lidostu no visām galamērķa valsts lidostām (ceļojuma 2. lidojums/posms).
 • Ierašanās datums un laiks: Šajā laukā jānorāda ierašanās datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda starpposma ceļojuma (ceļojuma 2. lidojums/posms) ierašanās datums un laiks.

3.3.1.3 Kruīza kuģis / atpūtas kuģis

Šajā gadījumā lietotājs ir izvēlējies ceļot ar kruīza kuģi. Pirms veidlapas aizpildīšanas uzsākšanas pasažierim ir jānorāda, vai viņš ceļo kā grupas biedrs vai kopā ar ģimeni, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar katras dalībvalsts noteikumiem. Lietotājam ir jānorāda, vai viņš ceļo kā kruīza kuģa apkalpes loceklis. Veidlapas lauki ir parādīti tālāk redzamajos attēlos.

Jebkurā gadījumā ir jānorāda šāda informācija:

 • Kuģniecības / izpriecu kuģa uzņēmums: Lietotājs norāda kuģniecības / izpriecu kuģa uzņēmuma nosaukumu, ar kuru viņš ceļo.
 • Kuģa numurs: Lietotājs norāda kruīza kuģa/atpūtas kuģa nosaukumu.
 • IMO / Reģistrācijas Nr. Katra kuģa unikāls kods.
 • Iepriekš apmeklētās valstis (Izvēles iespēja ): Ja 14 dienu laikā pirms ierašanās esat uzturējies valstī (nevis tranzītā), kas nav jūsu pastāvīgā adrese,
  paziņojiet zemāk par valstīm / pilsētām, kurās uzturējāties.
 • Iekāpšanas valsts/vieta: Lietotājs atlasa valsti, kurā viņš iekāpj.
 • Iekāpšanas osta: Lietotājs atlasa iekāpšanas ostu, pamatojoties uz iepriekš norādīto iekāpšanas valsti.
 • Iekāpšanas datums/laiks: Šajā laukā jānorāda iekāpšanas datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda atiešanas datums un laiks.
 • Kajītes numurs: Lietotājam ir jānorāda savas kajītes numurs.
 • Kruīza beigas Izkāpšanas datums: Šajā laukā ir jānorāda datums, kad kruīzs beidzas un pasažieris izkāpj. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda kruīza beigu datums.
 • ​ Kruīza beigas Izkāpšanas osta: Lietotājs atlasa ostu, kurā viņš izkāpj, balstoties uz galamērķa valsti, kuru viņš norādīja iepriekš.

Papildus tam, ja ceļojums ietver starpposma pieturvietas, pasažieriem tās ir jānorāda formā. Šajā gadījumā lietotājam ir jāaizpilda vēl divi lauki un tie ir:

 • Valsts: Šajā laukā jānorāda starpposma pieturvietas galamērķa valsts.
 • Starpposma pieturvietas osta: Lietotājs atlasa starpposma pieturvietas ostu, balstoties uz iepriekš izvēlēto valsti.
 • Ierašanās datums un laiks: Šajā laukā jānorāda ierašanās datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda starpposma ceļojuma ierašanās datums un laiks.
 • Atiešanas datums un laiks: Šajā laukā jānorāda atiešanas datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda atiešanas datums un laiks.

3.3.1.4 Prāmis

Šajā gadījumā lietotājs ir izvēlējies ceļot ar prāmi. Pirms veidlapas aizpildīšanas uzsākšanas pasažierim ir jānorāda, vai viņš ceļo kā grupas biedrs vai kopā ar ģimeni, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar katras dalībvalsts noteikumiem. Veidlapas lauki ir parādīti tālāk redzamajos attēlos.

Lietotājam ir jāsniedz šāda informācija:

 • Kuģniecības / izpriecu kuģa uzņēmums: Lietotājam jānorāda kuģniecības / izpriecu kuģa uzņēmuma nosaukumu, ar kuru viņš ceļo.
 • Kuģa nosaukums: Lietotājam ir jānorāda kuģa nosaukums, ar kuru viņš ceļo.
 • Iepriekš apmeklētās valstis (Izvēles iespēja ): Ja 14 dienu laikā pirms ierašanās esat uzturējies valstī (nevis tranzītā), kas nav jūsu pastāvīgā adrese,
  paziņojiet zemāk par valstīm / pilsētām, kurās uzturējāties.
 • Iekāpšanas valsts/vieta: Lietotājs atlasa valsti/vietu, kurā viņš iekāpj.
 • Iekāpšanas osta: Lietotājs atlasa iekāpšanas ostu, pamatojoties uz iepriekš norādīto iekāpšanas valsti. Šis lauks nav jāaizpilda obligāti.
 • Iekāpšanas datums/laiks: Šajā laukā jānorāda iekāpšanas datums un laiks. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda atiešanas datums un laiks.
 • Kajītes/sēdvietas numurs: Lietotājs norāda savas kajītes numuru vai sēdvietas numuru.
 • Sēdvietas veids: Lietotājs izvēlas sēdvietas veidu no sniegtajiem variantiem. Varianti ir “Ekonomiskā” (klājs), “Piešķirta vieta”, “Biznesa” un “Kajīte”.
 • Izkāpšanas datums: Šajā laukā ir jānorāda pasažiera izkāpšanas datums. Kad lietotājs uzklikšķina uz šī lauka, automātiski parādās kalendārs, kurā lietotājam ir jānorāda izkāpšanas datums.
 • ​ Izkāpšanas osta: Lietotājs atlasa ostu, kurā viņš izkāpj, balstoties uz galamērķa valsti, kuru viņš norādīja iepriekš.

 

3.3.2 Personiska informācija

Šajā solī lietotājam ir jānorāda sava personiskā informācija. Konkrētāk, kā parādīts tālāk redzamajos attēlos, ir jānorāda šāda informācija:

 • Uzvārds: Lietotājam jānorāda savs uzvārds.
 • Vārds: Lietotājam jānorāda savs vārds.
 • Dzimums: Lietotājam ir jāatlasa savs dzimums no sniegtajiem variantiem.
 • Dzimšanas datums: Lietotājam jānorāda savs dzimšanas datums
 • Personu apliecinoša dokumenta veids: Ceļojuma personu apliecinoša dokumenta tips, kuru norādīs lietotājs. Katrā gadījumā parādīsies jauns lauks, kas lietotājam būs jāaizpilda. Izvēles varianti:
 1. Personas apliecība
 2. Pase

 • Galvenais tālruņa numurs: Lietotājam jānorāda savs galvenais tālruņa numurs. Lietotājam pirms sava tālruņa numura ir jāpievieno plus zīme (+) un savas valsts kods, piemēram, +306989123456.
 • Cits tālruņa numurs: Šajā laukā jānorāda otrs pasažiera tālruņa numurs.
 • E-pasta adrese: Šo lauku automātiski aizpilda sistēma un saistībā ar lietotāju, kas ir pierakstījies.

3.3.3 Pastāvīgā adrese

Šajā solī lietotājam ir jānorāda informācija par savu pastāvīgo dzīvesvietu. Konkrētāk, kā parādīts tālāk redzamajos attēlos, ir jānorāda šāda informācija:

 • Valsts: Lietotājam ir jāatlasa dzīvesvietas valsts no nolaižamā saraksta.
 • Pavalsts/province: Lietotājam ir jāatlasa dzīvesvietas pavalsts no nolaižamā saraksta atkarībā no dzīvesvietas valsts.
 • Pilsēta: Lietotājam ir jānorāda savas dzīvesvietas pilsēta.
 • Pasta indekss: Lietotājam ir jānorāda savas dzīvesvietas pasta indekss.
 • Iela: Lietotājam ir jānorāda savas dzīvesvietas ielas nosaukums.
 • Ēkas numurs: Lietotājam ir jānorāda savas dzīvesvietas ēkas numurs.
 • Dzīvokļa numurs: Lietotājam ir jānorāda savas dzīvesvietas dzīvokļa numurs.
 • Lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu pagaidu adrese ir tāda pati kā jūsu pastāvīgā adrese (Izvēles iespēja )-Ja „Jā“, nākamajā cilnē ir redzams „Pagaidu adreses“ lodziņš, kas jāaizpilda manuāli
  -Ja „Nē“, tad nākamajā cilnē „Pagaidu adreses“ lodziņš ir jau aizpildīts ar to pašu informāciju, kas norādīta „Pastāvīgajā adresē“

3.3.4 Īslaicīga(-s) adrese(-s) apmeklētajā valstī

Šajā solī lietotājam ir jānorāda informācija par savu pagaidu dzīvesvietu (vienu vai vairākām) ceļojuma laikā galamērķa valstī. Konkrētāk, ja nākamo 14 dienu laikā lietotājs nepaliks iepriekšējā solī norādītajā pastāvīgajā adresē, viņam aizpilda vietas, kurās viņš uzturas galamērķa valstī. (Ja lietotājs ir apmeklētājs, viņam jānorāda tikai pirmā vieta, kur viņš paliks). Sniedzamā informācija ir norādīta tālāk redzamajos attēlos un, proti, ir jānorāda šāda informācija:

 • Adreses veids: Lietotājs atlasa adreses veidu no šādiem variantiem: māja, viesnīca, kruīza kuģis, cits.
 • Valsts: Lietotājam ir jāatlasa īslaicīgas uzturēšanās vietas valsts.
 • Pavalsts/province: Lietotājam ir jāatlasa dzīvesvietas pavalsts no iepriekš noteikta saraksta atkarībā no dzīvesvietas valsts.
 • Pilsēta: Lietotājam ir jānorāda savas dzīvesvietas pilsēta
 • Iela: Lietotājam ir jānorāda savas dzīvesvietas ielas nosaukums.
 • Ēkas numurs: Lietotājam ir jānorāda savas dzīvesvietas ēkas numurs.
 • Pasta indekss: Lietotājam ir jānorāda savas dzīvesvietas pasta indekss.
 • Dzīvokļa numurs: Lietotājam ir jānorāda savas dzīvesvietas dzīvokļa numurs.

Ja uzturēšanās laikā lietotājs uzturas vairāk nekā vienā vietā, tad viņam ir jānospiež poga “PIEVIENOT PAGAIDU ADRESI” un jānorāda otra varianta detaļas. Ir sniegta izdzēšanas iespēja (poga).

3.3.5 Ceļa biedri – Ģimenes locekļi

Vēl viens vispārīgs solis, kas, iespējams, atšķiras un ir balstīts uz katras dalībvalsts noteikumiem, ir pievienot ceļabiedra, kas ir ģimenes loceklis, informāciju. Tāpēc, ja pēc pierakstīšanās platformā un galamērķa valsts izvēlēšanās, jūs redzat izvēles rūtiņu “Lūdzu, pārbaudiet, vai jūs ceļojat kā grupas biedrs un/vai ar savu ģimeni.”, tas nozīmē, ka šī konkrētā valsts piedāvā iespēju pievienot ģimenes locekļus vai grupas biedrus jūsu PLF. Jebkurā gadījumā katram pasažierim ir jāpārskata katras galamērķa valsts CEĻOŠANAS PROTOKOLI, kas redzami EUdPLF mērķlapā. Lai pievienotu ceļabiedru, kas ir ģimenes loceklis, lietotājs klikšķina uz pogas “PIEVIENOT ĢIMENES LOCEKLI”, kā parādīts tālāk redzamajā attēlā.

Kad lietotājs klikšķina uz pogas “PIEVIENOT ĢIMENES LOCEKLI”, uzreiz tiek parādīta veidlapa ar šādu informāciju. Šī iespēja ir pieejama, ja lietotājs cilnē “Ceļojuma informācija” ir atzīmējis izvēles rūtiņu “Lūdzu, pārbaudiet, vai ceļojat kā grupas dalībnieks un/vai kopā ar ģimeni”. Pieaugušiem pasažieriem ir jāaizpilda sava PLF. Šajā sadaļā ir jānorāda:

 • Vārds: Lietotājs norāda tās personas vārdu, kas ceļo ar lietotāju (pasažieri) un ir viņa ģimenes loceklis.
 • Uzvārds: Lietotājs norāda tās personas uzvārdu, kas ceļo ar lietotāju (pasažieri) un ir viņa ģimenes loceklis.
 • Jūsu dzimums: Lietotājs atlasa tās personas dzimumu, kas ceļo ar lietotāju (pasažieri) un ir viņa ģimenes loceklis.
 • Sēdvietas numurs: Tas nav obligāts lauks un tajā var norādīt tās personas sēdvietas numuru, kas ceļo ar lietotāju (pasažieri) un ir viņa ģimenes loceklis.
 • Vecums: Lietotājs norāda tās personas vecumu, kas ceļo ar lietotāju (pasažieri) un ir viņa ģimenes loceklis.

Atkārtoti klikšķinot uz pogas “PIEVIENOT ĢIMENES LOCEKLI”, lietotājs var pievienot tik ģimenes locekļus, cik ir nepieciešams. Jebkurā laikā ir iespējams izdzēst personu, klikšķinot uz pogas “DZĒST ĢIMENES LOCEKLI”

3.3.6 Ceļabiedri, kas nav ģimenes locekļi/no tās pašas mājsaimniecības

Vēl viens vispārīgs solis, kas, iespējams, atšķiras un ir balstīts uz katras dalībvalsts noteikumiem, ir pievienot ceļabiedra, kas ir grupas biedrs, informāciju. Tāpēc, ja pēc pierakstīšanās platformā un galamērķa valsts izvēlēšanās, jūs redzat izvēles rūtiņu “Lūdzu, pārbaudiet, vai jūs ceļojat kā grupas biedrs un/vai ar savu ģimeni.”, tas nozīmē, ka šī konkrētā valsts piedāvā iespēju pievienot ģimenes locekļus vai grupas biedrus jūsu PLF. Jebkurā gadījumā katram pasažierim ir jāpārskata katras galamērķa valsts CEĻOŠANAS PROTOKOLI, kas redzami EUdPLF mērķlapā. Šī iespēja ir pieejama, ja lietotājs cilnē “Ceļojuma informācija” ir atzīmējis izvēles rūtiņu “Lūdzu, pārbaudiet, vai ceļojat kā grupas dalībnieks un/vai kopā ar ģimeni”. Pieaugušiem pasažieriem ir jāaizpilda sava PLF. Lai pievienotu jaunu ceļabiedru, lietotājam ir jāklikšķina uz pogas, kā parādīts tālāk redzamajā attēlā “PIEVIENOT CEĻABIEDRU, KAS NAV ĢIMENES LOCEKLIS”

Kad lietotājs klikšķina uz pogas “PIEVIENOT CEĻABIEDRU, KAS NAV ĢIMENES LOCEKLIS”, uzreiz tiek parādīta veidlapa ar šādu informāciju.

 • Vārds: Lietotājs norāda tās personas vārdu, kas ceļo ar lietotāju (pasažieri) un nav viņa ģimenes loceklis.
 • Uzvārds: Lietotājs norāda tās personas uzvārdu, kas ceļo ar lietotāju (pasažieri) un nav viņa ģimenes loceklis.
 • Jūsu dzimums: Lietotājs atlasa tās personas dzimumu, kas ceļo ar lietotāju (pasažieri) un nav viņa ģimenes loceklis.
 • Grupa (ceļojuma, komandas, biznesa, cita): Šis ir izvēles lauks, kurā var norādīt, kādas attiecības saista lietotāju ar pieminēto personu.
 • Sēdvietas numurs: Tas ir izvēles lauks un tajā var norādīt tās personas sēdvietas numuru, kas ceļo ar lietotāju (pasažieri) un ir viņa ģimenes loceklis.

Atkārtoti klikšķinot uz pogas “PIEVIENOT CEĻABIEDRU, KAS NAV ĢIMENES LOCEKLIS”, lietotājs var pievienot tik cilvēkus, cik ir nepieciešams. Jūs jebkurā laikā varat izdzēst jebkuru personu, klikšķinot uz pogas “DZĒST CEĻABIEDRU, KAS NAV ĢIMENES LOCEKLIS”

3.3.7 Kontaktinformācija ārkārtas gadījumos

Tie attiecas uz tās personas kontaktinformāciju, kuru lietotājs norādījis kā ārkārtas kontaktpersonu (kontaktpersona, kura var sazināties ar pasažieri ceļojuma laikā). Informācija, kas lietotājam ir jānorāda, ir attēlota tālāk redzamajos attēlos, proti:

 • Vārds: Lietotājs norāda tās personas vārdu, kas ir kontaktpersona ārkārtas gadījumos.
 • Uzvārds: Lietotājs norāda tās personas uzvārdu, kas ir kontaktpersona ārkārtas gadījumos.
 • Valsts: Šajā laukā jānorāda tās personas dzīvesvietas valsts, kas ir kontaktpersona ārkārtas gadījumos.
 • Pilsēta: Šajā laukā jānorāda tās personas dzīvesvietas pilsēta, kas ir kontaktpersona ārkārtas gadījumos.
 • Mobilā tālruņa numurs: Šajā laukā jānorāda lietotāja norādītās personas mobilā tālruņa numurs. Lietotājam pirms sava tālruņa numura ir jāpievieno plus zīme (+) un savas valsts kods, piemēram, +306989123456.
 • Cits tālruņa numurs: Šajā laukā jānorāda tās personas cits tālruņa numurs, kas ir kontaktpersona ārkārtas gadījumos.
 • E-pasta adrese: Šajā laukā jānorāda tās personas e-pasta adrese, kas ir kontaktpersona ārkārtas gadījumos.

3.3.8 Pasažiera lokalizācijas veidlapas (PLF) priekšskatīšana

Pirms veidlapas galīgās iesniegšanas lietotājs uznirstošajā logā var redzēt/priekšskatīt viņa aizpildītos datus/informāciju, kā parādīts nākamajā attēlā, klikšķinot uz pogas ‘Priekšskatījums’.

3.3.9 PLF iesniegšana

Pēc informācijas pārbaudīšanas lietotājs var klikšķināt uz pogas “Iesniegt”. Sekmīgi iesniedzot veidlapu, lietotājs tiek informēts, ka veidlapas aizpildīšana ir sekmīgi pabeigta (Norāde par iesniegšanu uz PLF).

Tajā pašā laikā lietotājs ir informēts par procesu un, konkrētāk, viņš ir informēts, ka

viņš ir saņēmis e-pastu (vienmēr pārbaudiet MĒSTULES), kurā ir norādīts, ka viņa aizpildītā veidlapa ir sekmīgi iesniegta, un kurā ir unikāls QR kods.

Ceļojuma laikā līdzi jābūt veidlapai digitālā vai drukātā veidā.

Tajā pašā laikā lietotājs saņem e-pastu uz norādīto e-pasta adresi, kā parādīts tālāk redzamajā attēlā.

Klikšķinot uz saites saņemtajā e-pastā, pasažieris var apskatīt un izdrukāt/lejupielādēt konkrēto PLF.

Lietotājs (pasažieris) var apskatīt/ lejupielādēt/ drukāt savas iesniegtās PLF izvēlnē augšējā labā pusē (MANAS PLF).

3.4 Rediģēt Pasažiera lokalizācijas veidlapas (PLF) informāciju

Lietotājs var skatīt, drukāt un rediģēt/atjaunināt (pirms ierašanās datuma/laika norādītajā galamērķī) pasažiera lokalizācijas veidlapas informāciju. Tas ir iespējams izvēlnē augšējā labajā pusē, atlasot “Mani PLF”.

Atlasot iespēju rediģēt PLF, uzreiz tiek parādīta veidlapa ar lietotāja iepriekš aizpildītajiem laukiem. Ne visi lauki ir rediģējami. Pirmās trīs cilnes (“Galamērķis”, “Transporta veids”, “Pirms sākat” cilnes) ar to laukiem vienmēr būs atspējotas jebkurā PLF atjaunināšanas procesā. Daži lauki var būt bloķēti, kamēr citi lauki ir rediģējami un var tikt atjaunināti (atkarībā no katras valsts). Šīs darbības laikā lietotājs var mainīt/pievienot jebkādu nepieciešamo informāciju. Pabeidzot izmaiņas un klikšķinot uz pogas “Iesniegt”, lietotājs saņem jaunu e-pastu uz savu kontu ar atjaunināto veidlapu. Saglabājas tas pats QR kods.

3.5 Izdzēst PLF

Pasažierim ir iespēja izdzēst savu(-as) PLF, balstoties uz šādiem dalībvalsts noteikumiem kas ir katras PLF galamērķis. Pasažieris var izdzēst vienu vai vairākas PLF, ja to tā ir iestatījusi galamērķa valsts un PLF statuss nav ticis manīts, piemēram, no noklusējuma “Iesniegts” uz “Apstiprināts” vai iesniegšanas termiņi (stundas) attiecībā uz ierašanos (ierašanās datums/laiks) valstī (attiecīgajā laika zonā), ko nosaka katra dalībvalsts, nav pagājuši.

 

4. Biežāk uzdotie jautājumi (BUJ)

1. jautājums:

Poga “Iesniegt” nedarbojas. Ko man darīt?

1. atbilde:

Jums jāaizver priekšskatījuma logs (poga “Aizvērt” priekšskatījuma apakšā), kā norādīts tālāk, un pēc tam vēlreiz jānoklikšķina uz pogas “Iesniegt”.

Cits iespējams izskaidrojums ir tas, ka jūs, iespējams, neesat aizpildījis visu veidlapu. Tādā gadījumā ap lauku būs redzams sarkans rāmis. Pārbaudiet, vai esat norādījis visu obligāto informāciju un vai informācija ir pareiza un derīga.

2. jautājums:

Ir radusies validācijas kļūda attiecībā uz datumu ievadi, ko mēģinu veikt. Ko es varu darīt?

2. atbilde:

Ja ir sarkans rāmis, tas nozīmē vai nu to, ka ir jāaizpilda obligāti aizpildāms lauks vai arī ir radusies vienā vai vairākos laukos ievadīto datu pārbaudes kļūda. Atiešanas datumam/laikam ir jābūt pirms ierašanās datuma/laika. Lūdzu, pārbaudiet arī atiešanas un ierašanās laika zonas. Katram datumam/laikam ir jābūt norādītam attiecīgās valsts laika zonā. Jums vispirms ir jāatlasa valsts/vieta un tad datums/laiks, lai tiktu uzrādīta attiecīgā laika zona. Visbeidzot, pārbaudiet, vai savā tīmekļa pārlūkprogrammā esat aktivizējis javascript.

Datiem attiecībā uz atiešanas un ierašanās datumu/laiku un laika zonām ir jābūt konsekventiem, kā parādīts tālāk:

3. jautājums:

Es nevaru lejupielādēt EUdPLF PDF versiju, izmantojot Outlook.

3. atbilde:

Jūs varat pierakstīties platformā un to izdrukāt no “MANI PLF” (izvēlne augšējā labajā pusē) kā aprakstīts tālāk:

4. jautājums:

Ko man darīt, ja es nevaru atrast savu galamērķi vai lidostu starp norādītajiem variantiem?

4. atbilde:

Tādā gadījumā Jūs varat atlasīt “CITS” un to ierakstīt papildu laukā zemāk.

5. jautājums:

Man radās problēmas, mēģinot reģistrēties vai atiestatīt savu paroli. Ko man darīt?

5. atbilde:

Iespējams, mēģinot reģistrēties, jūs izvēlējāties nederīgu paroli. Jūsu parolei ir jāsastāv no vismaz 6 zīmēm.

Pārbaudiet, vai nav nospiests burtslēga taustiņš, kā arī valodu, kurā jūs rakstāt. Neiekļaujiet atstarpes. Kā arī pārliecinieties, ka esat pareizi norādījis e-pasta adresi.

Lūdzu, ierakstiet paroli veidlapā nevis to pārkopējiet.

Apstiprinājuma e-pasts var tikt nejauši atzīmēts kā mēstule. Lūdzu, vienmēr pārbaudiet mēstuļu mapi.

Visbeidzot, pārliecinieties, vai Jūs jau neesat reģistrējis citu kontu. Ņemiet vērā, ka pēc reģistrācijas jūsu lietotāja konts ir derīgs 150 dienas pēc pēdējās pieteikšanās, pirms tas tiek neatgriezeniski dzēsts.

Jūs varat atjaunināt paroli šeit: (https://app.euplf.eu/#/user/login).

Ceļotājiem ir jāreģistrējas EUdPLF tīmekļa lietotnē, norādot derīgu un unikālu e-pasta adresi un paroli. Ceļotāji saņems apstiprinājuma e-pastu uz norādīto e-pasta adresi (vienmēr pārbaudiet MĒSTULES).

Lai apstiprinātu un pabeigtu reģistrācijas procesu, ceļotājiem jānoklikšķina uz saites, kas nosūtīta uz norādīto e-pasta adresi.

Atiestatīt paroli – e-pasta paraugs:

6. jautājums:

Es ceļoju ar ģimeni vai ar grupu un esmu atbildīgs par PLF veidlapas iesniegšanu. Ko man darīt?

6. atbilde:

Katrai valstij ir sava politika par to, kam ir jāaizpilda PLF (dažas valstis izvēlas, ka ja ģimene ceļo kopā, tad tikai viens ģimenes loceklis aizpilda PLF, un citas valstis pieprasa, lai katrs pieaugušais aizpilda individuālu PLF).

Konkrētas prasības par veidlapas aizpildīšanu, lūdzu, skatiet EUdPLF mērķlapas sadaļā CEĻOŠANAS PROTOKOLI (https://app.euplf.eu/), un atlasiet valsti, uz kuru ceļojat, lai izlasītu tās protokolu.

Ja jūs ceļojat uz citu galamērķi un/vai jūs vēlaties pārbaudīt, vai uz to attiecas kādi ceļošanas ierobežojumi, lūdzu, izmantojiet Eiropas Savienības rīku “Re-open EU”, klikšķinot šeit.

Ja ceļojat uz galamērķa valsti, kas ļauj reģistrēt ģimenes locekļus vienā PLF, lūdzu, pārliecinieties, vai esat atzīmējis atbilstošo izvēles rūtiņu cilnē “Pirms sākat”, kā parādīts tālāk. Ja jūs to izvēlaties, parādās vēl 2 cilnes (ģimenes ceļabiedri un citi ceļabiedri).

7. jautājums:

Es ceļoju ar lidmašīnu ar savienojuma lidojumu. Kurš galamērķis man ir jānorāda EUdPLF veidlapā?

 

7. atbilde:

 

Starpposma lidojuma gadījumā lietotājam ir jāatlasa šis variants. Šajā gadījumā parādās jauna veidlapa kā parādīts tālāk redzamajā attēlā. 

1. piemērs

Londona – Roma – Sardīnija

1. ceļojuma lidojums/posms:

2. ceļojuma lidojums/posms:

8. jautājums:

Es sekmīgi iesniedzu savu pieteikumu. Taču tagad mans izlidošanas laiks ir mainījies un/vai man ir jāveic dažas izmaiņas. Ko es varu darīt?

8. atbilde:

Jums nav jāiesniedz jauns pieteikums, jo ir iespēja rediģēt jau iesniegto veidlapu. Pierakstieties platformā un klikšķiniet uz izvēlnes augšējā labajā stūrī. Tad, lūdzu, izvēlieties “Manas PLF” un atrodiet savu pēdējo pieteikumu. Tad klikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai rediģētu pieteikumu, un klikšķiniet uz “Iesniegt”. Jauns apstiprinājuma e-pasts tiks nosūtīts uz Jūsu e-pasta adresi.

9. jautājums:

Vai ceļotājiem ir jāiesniedz atsevišķa PLF, ja ceļojums ietver pieturvietas vairāk nekā vienā valstī?

9. atbilde:

Parasti, ja ceļotājs izmanto dažādus transporta līdzekļus (kuģi, lidmašīnu, vilcienu, autobusu), jauna PLF ir jāaizpilda katru reizi, kad ceļotājs iekāpj jaunā transportlīdzeklī (kuģī, lidmašīnā, vilcienā, autobusā), lai dotos uz citu valsti. Izņēmuma gadījumā, ja ceļotāji ceļo ar lidmašīnu un ceļojumā ir iekļauti savienojuma lidojumi citā valstī/valstīs, tad par galamērķa valsti jāiesniedz tikai viena PLF. Taču, ja ceļotājs pirms iekāpšanas savienojuma lidojumā pamet lidostu, tad ir jāaizpilda atsevišķa PLF arī par šo valsti.

Ceļotājiem, kas ceļo ar kruīza kuģi, PLF ir jāiesniedz vienreiz un kā galamērķa valsts jāatlasa valsts, kurā viņi izkāpj no kuģa (kruīza beigas). Ceļotājam elektroniskajā sistēmā ir jānorāda to ostu nosaukumi, kurās piestāj kruīzs. Ceļotājiem, kuri ceļo ar automašīnu/citu transportlīdzekli, ir jāiesniedz PLF ikreiz, kad viņi iebrauc valstī, kurā ir jāiesniedz dPLF.

10. jautājums:

Kā pasažieris iekļūst valstī? (izmantojot veidlapu un kad QR ir ģenerēts)

10. atbilde:

Pirms ceļošanas pasažieris reģistrējas (vienreiz), tad pierakstās platformā, izmantojot savus piekļuves datus (e-pastu/paroli) un izveido dPLF. Unikālais QR kods ir ģenerēts un tiek parādīts uz PLF. Pēc tam viņš uzrāda vai nu QR kodu (saņemts pa e-pastu), vai tiešsaistē, izmantojot izveidoto PLF vai izdrukāto dPLF, vietējām iestādēm, noskenē un iekļūst attiecīgajā valstī.

11. jautājums:

Es neesmu iesniedzis pieteikumu, jo es nezinu sēdvietas numuru. Ko es varu darīt?

11. atbilde:

Sadaļā “Sēdvietas numurs” norādiet XXX un aizpildiet visu PLF. Tiklīdz Jūs zināsiet savu sēdvietas numuru, Jūs vēl varēsiet rediģēt savu jau iesniegto PLF un ievadīt pareizo informāciju (ja PLF vēl ir rediģējama, balstoties uz katras dalībvalsts kā galamērķa valsts noteikumiem). Pierakstieties platformā un klikšķiniet uz izvēlnes augšējā labajā stūrī. Tad, lūdzu, izvēlieties “Manas PLF” un atrodiet savu pēdējo pieteikumu. Tad klikšķiniet uz zīmuļa ikonas, lai rediģētu pieteikumu, un klikšķiniet uz “Iesniegt”. Jauns apstiprinājuma e-pasts tiks nosūtīts uz Jūsu e-pasta adresi.

12. jautājums:

Es reģistrējos un, kā paredzēts, saņēmu e-pastu. Taču, kad es klikšķinu uz saites, es redzu ziņojumu:” URL derīguma termiņš ir beidzies. Klikšķiniet šeit, lai saņemtu jaunu e-pasta apstiprināšanas URL”

12. atbilde:

Reģistrācijas un paroles atiestatīšanas procesu ietvaros platforma uz Jūsu e-pasta adresi nosūtīs īpašu saiti. Jums ir jāuzklikšķina uz šīs saites 1 stundas laikā, citādāk beigsies tā derīguma termiņš un jūs redzēsiet kļūdas paziņojumu “URL derīguma termiņš ir beidzies”, kā arī norādījumus, kā saņemt jaunu e-pastu ar jaunu saiti.

 

5.pielikums “Reģistrēties – Apstiprināt kontu – Pierakstīties – Atiestatīt”

 • Reģistrēties:

Ceļotājiem ir jāreģistrējas EUdPLF tīmekļa lietotnē, norādot derīgu un unikālu e-pasta adresi un paroli. Jauna lietotāja konta izveidošanas process (reģistrācija un aktivizēšana) ir jāveic tikai vienreiz. Ceļotāji saņems apstiprinājuma e-pastu uz norādīto e-pasta adresi (vienmēr pārbaudiet MĒSTUĻU mapi).

1. solis:

Lūdzu, klikšķiniet uz “Reģistrēties”.

2. solis:

 • Ievadiet e-pasta adresi, paroli un apstipriniet paroli.
 • Lūdzu, klikšķiniet uz “Reģistrēties”, lai turpinātu reģistrācijas procesu.

ŅEMIET VĒRĀ:

 • Jūsu parolei ir jābūt vismaz 6 zīmēm.
 • Pārbaudiet, vai nav nospiests burtslēga taustiņš, kā arī valodu, kurā jūs rakstāt.
 • Lūdzu, ierakstiet paroli formā nevis to pārkopējiet.

3. solis:

Tiks parādīts šāds ziņojums: “Uz norādīto adresi ir nosūtīta saite, lai aktivizētu jūsu kontu. Gadījumā, ja Jūs nesaņēmāt e-pastu, klikšķiniet šeit, lai to nosūtītu vēlreiz.

ŅEMIET VĒRĀ:

 • Ja neesat saņēmis e-pastu savā iesūtnē, lūdzu, pārbaudiet arī MĒSTULES vai arī ziņojumā klikšķiniet uz “nosūtīt vēlreiz”.

4. solis:

Unikāls URL tiks nosūtīts uz Jūsu e-pasta adresi un Jums uz tā ir jāuzklikšķina.

ŅEMIET VĒRĀ:

 • Ja neesat saņēmis e-pastu savā iesūtnē, lūdzu, pārbaudiet arī mēstules.

5. solis:

Parādīsies ziņojums “Jūsu konts ir aktivizēts. Tagad jūs varat pierakstīties, izmantojot savus piekļuves datus.”

 • Apstiprināt kontu:

1. solis:

Gadījumā, ja jūs nesaņēmāt e-pastu konta apstiprināšanai, “klikšķinietšeit, lai to nosūtītu vēlreiz”.

2. solis:

Ievadiet e-pasta adresi un paroli.

ŅEMIET VĒRĀ:

 • Jums ir jāievada jūsu sākotnējā parole, kuru jūs izmantojāt reģistrācijas procesā.

3. solis:

Tiks parādīts šāds ziņojums: “Uz norādīto adresi ir nosūtīta saite, lai aktivizētu jūsu kontu. Gadījumā, ja Jūs nesaņēmāt e-pastu, klikšķiniet šeit, lai to nosūtītu vēlreiz.”

ŅEMIET VĒRĀ:

 • Ja neesat saņēmis e-pastu savā iesūtnē, lūdzu, pārbaudiet arī MĒSTULES vai arī ziņojumā klikšķiniet uz “nosūtīt vēlreiz”.

4. solis:

Unikāls URL tiks nosūtīts uz Jūsu e-pasta adresi un Jums uz tā ir jāuzklikšķina.

ŅEMIET VĒRĀ:

 • Ja neesat saņēmis e-pastu savā iesūtnē, lūdzu, pārbaudiet arī mēstules.

5. solis:

Parādīsies ziņojums “Jūsu konts ir aktivizēts. Tagad jūs varat pierakstīties, izmantojot savus piekļuves datus”

 • Pierakstīšanās:

Pierakstīšanās process ir vienkāršs. Lietotājam ir vienkārši jāievada ar kontu platformā saistītā e-pasta adrese un parole un jāklikšķina uz “Pierakstīties”. Pierakstīšanās process ir jāveic pēc reģistrācijas (konta aktivizēšanas).

1. solis:

 • Ievadiet e-pasta adresi un paroli, lai pierakstītos.
 • Lūdzu, klikšķiniet uz “Pierakstīties”.

ŅEMIET VĒRĀ:

 • Jūsu parolei ir jābūt vismaz 6 zīmēm.
 • Pārbaudiet, vai nav nospiests burtslēga taustiņš, kā arī valodu, kurā jūs rakstāt.
 • Lūdzu, ierakstiet paroli formā nevis to pārkopējiet.

 • Atiestatīt:

Ja lietotājs ir pazaudējis/aizmirsis savu paroli, viņš var veikt paroles atiestatīšanu. Lietotājam jāklikšķina uz pogas “Atiestatīt paroli”. Ja šī e-pasta adrese pieder pie esoša, aktīva konta, lietotājs saņems e-pastu (vienmēr pārbaudiet MĒSTULES), lai atjauninātu savu paroli.

1. solis:

Lūdzu, klikšķiniet uz “Atiestatīt”.

2. solis:

 • Ievadiet e-pasta adresi.
 • Lūdzu, klikšķiniet uz “Atiestatīt”.

3. solis:

Tiks parādīts šāds ziņojums: “Ja šī e-pasta adrese pieder pie kāda konta, mēs jums nosūtīsim e-pastu, lai atiestatītu paroli”.

4. solis:

Unikāls URL tiks nosūtīts uz Jūsu e-pasta adresi un Jums uz tā ir jāuzklikšķina.

ŅEMIET VĒRĀ:

 • Ja neesat saņēmis e-pastu savā iesūtnē, lūdzu, pārbaudiet arī mēstules.

5. solis:

 • Ievadiet paroli un apstipriniet paroli, lai to atiestatītu.
 • Lūdzu, klikšķiniet uz “Atiestatīt”.

ŅEMIET VĒRĀ:

 • Jūsu parolei ir jābūt vismaz 6 zīmēm.
 • Pārbaudiet, vai nav nospiests burtslēga taustiņš, kā arī valodu, kurā jūs rakstāt.
 • Lūdzu, ierakstiet paroli formā nevis to pārkopējiet.

6. solis:

Parādīsies ziņojums “Jūsu parole ir nomainīta”.

Vispārēji noteikumi un problēmu novēršana

 1. Nodrošiniet, ka jums ir nepārtraukts, stabils interneta savienojums:
 2. Jūsu pārlūkprogrammā vienmēr jābūt aktivizētam JavaScript.
 3. Neaizpildiet veidlapu, pārkopējot tekstu, bet gan ierakstiet to. Nekopējiet atstarpes. Τas pats pasažieris nevar iesniegt citu PLF tai pašai galamērķa valstij ar to pašu ierašanās datumu.
 4. Katra dalībvalsts kā PLF galamērķa valsts var noteikt citus noteikumus attiecībā uz veidlapas laukiem (piemēram, obligāti/izvēles, redzami/paslēpti, rediģējami, papildu lauki), iesniegšanas termiņiem, PLF glabāšanas periodu utt.
 5. Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažos ierakstos ir atļautas tikai latīņu rakstzīmes, savukārt citos lodziņos ir atļauts rakstīt arī jūsu dzimtajā valodā. Tas atšķiras atkarībā no izcelsmes valsts.
 6. Gadījumā, ja ir lauks, kurā nolaižamajā izvēlnē nevarat atrast vajadzīgo vērtību/variantu (piemēram, valsti, lidostu), lūdzu, nolaižamajā izvēlnē atlasiet “CITS” un ierakstiet savu variantu tukšajā laukā.
 7. Laukos ar vietu nolaižamo sarakstu, piemēram, lidostām, vispirms jāatlasa valsts, un pēc tam tiks aktivizēts nākamais nolaižamais saraksts un ar saistītajām vienībām, kas atbilst iepriekšējai atlasei. Piemēram, jums ir jāatlasa iekāpšanas valsts/vieta un tad tiks aktivizēta sadaļa iekāpšanas lidosta, kas jums ir jāatlasa vai jāieraksta.
 8. PLF tiks nosūtīta uz pasažiera e-pastu. Pasažieris to var skatīt/drukāt/lejupielādēt no lietotāja izvēlnes lietotnē.
 9. Sistēma automātiski izdzēsīs PLF, kad būs pagājis galamērķa valsts noteiktais glabāšanas periods.
 10. Nav būtiski, vai e-pasta adresē izmantojat lielos vai mazos burtus.
 11. Pasažieris var iesniegt un rediģēt/atjaunot PLF veidlapu saskaņā ar katras dalībvalsts noteiktajiem termiņiem. Tas var būt pirms vai pat pēc ierašanās datuma/laika.
 12. Automātiski aizpildāmi lauki. Katrā jaunajā PLF daži personas dati tiks saglabāti/pārsūtīti no iepriekšējām PLF veidlapām un tiks automātiski ievadīti jaunajā PLF. PLF ir iespējams rediģēt. Šajā gadījumā tiks izmantotas cilnes “Personiskā informācija” un “Pastāvīgā adrese”.
 13. Pašreizējā EUdPLF versijā spēkā esošais vispārīgais noteikums ir tāds, ka tas pats pasažieris (tas pats lietotāja konts, kas saistīts ar konkrēto e-pastu) nevar iesniegt citu PLF par to pašu ierašanās datumu tai pašai galamērķa valstij. Spēkā ir šādi noteikumi:
  •Saskaņā ar katras valsts ceļošanas protokoliem vienu un to pašu lietotāja kontu var izmantot, lai aizpildītu un iesniegtu dPLF par ģimenes locekļiem vai grupas biedriem, vai cilvēkiem bez datorprasmēm.
  •1 dPLF ar vienu un to pašu pasi vai to pašu personas apliecību vienā ierašanās datumā vienā galamērķa valstī (ja ir pase vai personas apliecība)
  •1 dPLF vienā ierašanās datumā vienā galamērķa valstī (ja nav ne pases ne personas apliecības).
 14. Visi noteikumi ir vispārīgi un katra valsts var noteikt to variācijas.
 15. Reģistrācijas un paroles atiestatīšanas procesu ietvaros platforma uz jūsu e-pasta adresi nosūtīs īpašu saiti. Jums ir jāuzklikšķina uz šīs saites 1 stundas laikā, citādāk beigsies tā derīguma termiņš un jūs redzēsiet kļūdas paziņojumu “URL derīguma termiņš ir beidzies”, kā arī norādījumus, kā saņemt jaunu e-pastu ar jaunu saiti.
 16. Tūlītējas problēmas gadījumā, piemēram, lēns interneta savienojums, tiks parādīts šāds ziņojums “Nevarēja izveidot savienojumu ar vietni. Lūdzu, pārbaudiet, vai jums ir aktīvs interneta savienojums, un mēģiniet vēlreiz,” un jums būs jāatsvaidzina lapa un jāmēģina vēlreiz.

V2.7 – 29/03/2022