Keleivių naudojimo vadovas

Turinys

1. Įvadas

2. Nukreipimo puslapis

3. Keleivis

3.1 Naudotojo paskyra

                3.1.1 Sukurti paskyrą

      3.1.2 Slaptažodžio nustatymas iš naujo

                3.1.3 Prisijungimas

                3.1.4 Ištrinti paskyrą

          3.2 Navigacijos eniu

          3.3 Keleivių paieškos forma

               3.3.1 Transporto tipas

                    3.3.1.1 Antžeminis (Autobusas/ Traukinys /Automobilis-kita transporto priemonė)

                         3.3.1.1.1 Autobusas

                         3.3.1.1.2 Traukinys

                         3.3.1.1.3 Automobilis-kita transporto priemonė

                   3.3.1.2 Orlaivis

                         3.3.1.2.1 Tiesioginis skrydis

                         3.3.1.2.2 Netiesioginis skrydis

                   3.3.1.3 Kruizinis laivas / Pramoginis laivas

                   3.3.1.4 Keltas

              3.3.2 Asmeninė informacija

              3.3.3 Nuolatinis adresas

              3.3.4 Laikinas (-i) adresas (-ai) lankytoje šalyje

              3.3.5 Bendrakeleiviai priklausantys šeimai

              3.3.6 Bendrakeleiviai nepriklausantys šeimai / Ne tam pačiam namų ūkiui

              3.3.7 Neatidėliotinos pagalbos kontaktinė informacija

              3.3.8 Keleivių paieškos formos (PLF) peržiūra

              3.3.9 PLF pateikimas

         3.4 Keleivių paieškos formos (PLF) detalių redagavimas

         3.5 Ištrinti PLF

4. Dažnai užduodami klausymai (FAQ)

5. Priedas: “Užsiregistruoti – Patvirtinti paskyrą – Prisijungti – Iš naujo nustatyti”

Paslaugų sutartis: HADEA/2021/NP/0004-E-KELIONIŲ
ĮRANKIS – HEALTHY GATEWAYS

 

Europos Sąjungos Skaitmeninė Keleivių Paieškos Forma (EUdPLF)

Naudotojo vadovas keleiviams

– Instrukcijos, kaip EUdPLF taikomojoje programoje užpildyti keleivių paieškos formą (PLF).
– Dažnai užduodami klausimai

https://app.euplf.eu/

 

 

Šis dokumentas buvo parengtas pagal EU4Sveikatos programą pagal paslaugų sutartį su Europos sveikatos ir skaitmeninės ekonomikos vykdomaja įstaiga (HaDEA), veikiančia pagal Europos Komisijos įgaliojimus, pagrindu. Šio dokumento turinys atspindi rangovo požiūrį ir už jį atsako tik jis; tai jokiu būdu negali būti laikoma Europos Komisijos ir (arba) HaDEA ar bet kurios kitos Europos Sąjungos institucijos požiūriu. Europos Komisija ir (arba) HaDEA negarantuoja šiame dokumente pateiktų duomenų tikslumo ir neprisiima atsakomybės už bet kokį trečiųjų šalių naudojimą.

Patvirtinimas

Šis dokumentas buvo sukurtas bendradarbiaujant su Cytech Ltd. (http://www.cytech.gr), EUdPLF taikomosios programos kūrimo subrangos bendrove.

 

1. Įvadas

Visuomenės sveikatos institucijos naudoja keleivių paieškos formas (PLF), siekdamos palengvinti kontaktų atsekimą, jei keliautojai susiduria su infekcine liga keliaujant lėktuvu, laivu (kruiziniu / keltu), geležinkeliu, autobusu ar automobiliu. Informaciją, kurią keliautojai pateikia PLF, paskirties šalių visuomenės sveikatos institucijos gali naudoti, kad greitai susisiektų su keliautojais, siekdamos apsaugoti keliautojų ir jų kontaktų sveikatą, taip pat užkirsti kelią tolesniam ligų plitimui.

Šalys, kuriose reikia užpildyti PLF, šiuo metu naudoja popierines keleivių vietos nustatymo formas arba yra sukūrusios nacionalinę internetinę sistemą. Atsižvelgiant į COVID-19 pandemiją, buvo sukurta taikomoji internetinė programa, skirta Europos skaitmeninei keleivių paieškos formai (dPLF) kad palenginvtų PLF naudojimą, tarpvalstybinių grėsmių sveikatai atveju. Šis skaitmeninis formatas leis lengviau ir greičiau rinkti duomenis ir apsikeisti jais tarp suinteresuotųjų šalių, todėl kontaktų atsekimas bus veiksmingesnis ir efektyvesnis.

Visi keleiviai, keliaujantys iš bet kurios pasaulio vietos į ES bet kokios rūšies transportu (oru, sausuma, kruiziniu laivu ir laivais), gali gauti naudingos informacijos svetainėje https://www.euplf.eu. Šioje svetainėje pateikiami keli dažniausiai užduodami klausimai, susiję su keleivių paieškos forma. Ji taip pat siūlo prieigą prie EUdPLF programos https://app.euplf.eu/ , taip pat nacionalinių PLF (kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės duomenų įvedimo formos). Be to, svetainėje naudotojams pateikiamos naudingos nuorodos apie dalyvaujančias organizacijas ir jų kontaktinius duomenis, be to, naudotojams siūloma prieiga prie privatumo politikos.

2. Nukreipimo puslapis

Programos pagrindiniame puslapyje https://app.euplf.eu/ naudotojas gali pasiekti naudingos informacijos apie programą, kaip parodyta toliau pateiktuose paveikslėliuose. Programa prieinama keliomis Europos kalbomis. Papildomos kalbos nuolat pridedamos.

3. Keleivis

Vienas iš EUdPLF programos naudotojų tipų yra keleivis. Keleiviai turi teisę:

 • sukurti keleivių paieškos formą (-as),
 • redaguoti/atnaujinti ir
 • Peržiūrėti/atspausdinti/atsisiųsti naudotojo sukurtą (-as) formą (-as)
 • Laikinai išsaugoti. Yra galimybė laikinai išsaugoti kiekvieną plf puslapį. Plf dar nepateiktas ir negali būti laikomas galiojančiu. Galite jį redaguoti ir paskutiniame veiksme spustelėti mygtuką Pateikti, kad būtų laikomas galiojančiu ir pateiktas. Jei rodoma ši piktograma, plf nebuvo pateiktas.

3.1. Naudotojo paskyrą

Prieiga prie programos suteikiama naudojant paskyrą. Dėl šios priežasties kiekvienas, norintis užpildyti skaitmeninę keleivių paieškos formą, turėtų susikurti unikalią paskyrą (el. pašto adresą/slaptažodį). Keleivio naudotojo paskyra automatiškai ištrinama praėjus 150 dienų nuo paskutinio prisijungimo neveikimo (neaktyvus laikotarpis). Veiksmai, kuriuos naudotojai turėtų atlikti norėdami sukurti ir sukurti paskyrą, yra parodyti tolesniuose skyriuose.

3.1.1. Sukurti paskyrą

Šis procesas būtinas, kad naudotojas galėtų susikurti savo skaitmeninę keleivių vietos paieškos formą (-es). Procesą galima lengvai užbaigti apsilankius prisijungimo puslapyje ir paspaudus „Registruotis“. Naujos naudotojo paskyros kūrimo procesas (registravimas ir aktyvinimas) turi būti atliekamas tik vieną kartą (išimtis neaktyviam laikotarpiui, nurodytam 3.1.1). Jei keleiviai nori redaguoti arba sukurti naują PLF, jie gali naudoti savo kredencialus (el. paštą ir slaptažodį), kad vėl įeitų į EUdPLF programą. Kaip parodyta toliau pateiktose nuotraukose, naudotojas turi užpildyti informaciją, kad sukurtų savo paskyrą:

 • El. paštas: naudotojas turi užpildyti asmeninę ir unikalią el. pašto paskyrą. Šis el. pašto adresas negali būti naudojamas kitai platformos naudotojo paskyrai.
 • Slaptažodis: naudotojas turi įvesti slaptažodį, kurį turi sudaryti bent 6 simboliai.
 • Patvirtinti slaptažodį: naudotojas turi dar kartą įvesti slaptažodį, kad patvirtintų.

Kai tik naudotojas užpildo informaciją ir paspaudžia mygtuką „Registruotis“, naudotojo nurodytu el. pašto adresu iš karto išsiunčiama paskyros aktyvinimo nuoroda (žr. paveikslėlį žemiau). Naudotojas visada turėtų patikrinti ir SPAM aplanką. Kai tik naudotojas paspaudžia nuorodą, paskyra suaktyvinama, o prisijungimui galite naudoti kredencialus (el. paštą ir slaptažodį).

Vykdant registracijos ir slaptažodžio nustatymo iš naujo procesus, platforma atsiųs specialią nuorodą jūsų el. pašto adresu. Turite spustelėti šią nuorodą per 1 valandą, kitaip jos galiojimas baigsis ir pamatysite klaidos pranešimą „URL galiojimo laikas baigėsi.“ taip pat instrukcijas, kaip gauti naują el. laišką su nauja nuoroda.

3.1.2 Slaptažodžio nustatymas iš naujo

Jei naudotojas pametė/pamiršo slaptažodį, jis gali pasinaudoti slaptažodžio atkūrimo procesu. Prisijungimo puslapyje naudotojas turi paspausti mygtuką „Atstatyti slaptažodį“. Paspaudus mygtuką, naudotojas nukreipiamas į naują puslapį, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Naudotojai turėtų užpildyti el. pašto adresą, kurį naudojo kurdami paskyrą.

Jei šis el. pašto adresas priklauso esamai, aktyviai paskyrai, naudotojas el. paštu gaus pranešimą, kad iš naujo nustatys slaptažodį, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

Vykdant registracijos ir slaptažodžio nustatymo iš naujo procesus, platforma atsiųs specialią nuorodą jūsų el. pašto adresu. Turite spustelėti šią nuorodą per 1 valandą, kitaip jos galiojimas baigsis ir pamatysite klaidos pranešimą „URL galiojimo laikas baigėsi.“ taip pat instrukcijas, kaip gauti naują el. laišką su nauja nuoroda.

3.1.3 Prisijungimas

Prisijungimo procesas yra paprastas. Naudotojui tereikia užpildyti savo el. pašto adresą ir slaptažodį, susietą su paskyra platformoje, tada paspausti „Prisijungti“.

3.1.4 Ištrinti paskyrą

Keleivis gali ištrinti savo naudotojo paskyrą. Tai bendras nustatymas, kuris buvo suaktyvintas visose tiesioginio sujungimo platformos šalyse. Visų puslapių viršuje dešinėje naudotojas gali rasti naršymo meniu mygtuką. Paspaudus šį mygtuką, bus rodomas meniu ir pasirenkamas „Profilis“ ir „Paskyros valdymas-Ištrinti paskyrą“. Keleivio naudotojo paskyros ištrynimas neturi įtakos likusiam (-iems) dplf (-ams) ir jie bus automatiškai ištrinti pagal kiekvienos VN nustatytą saugojimo laikotarpį. Keleivis, ištrynęs savo paskyrą, gali sukurti naują su tuo pačiu el. paštu.

Ištrynę EUdPLF paskyrą ir sukūrę naują naudodami tą patį el. pašto adresą, keleiviai negalės matyti ankstesnių plf, padarytų naudojant ankstesnę paskyrą, net jei plf saugojimo laikotarpis nesibaigs (plfs bus išsaugotas virtualiai ir nebus rodomas keleiviui, o tai reiškia, kad keleivio plf galės matyti tik nacionalinis valdytojas ir nacionalinis analitikas).

3.2 Navigacijos meniu

Visų puslapių viršuje dešinėje naudotojas gali rasti navigacijos meniu mygtuką. Paspaudus šį mygtuką bus rodomas meniu su šiomis parinktimis:

 • Apie mus: Tai veda į pagrindinį puslapį.
 • Mano PLF: tai nukreipia į paslaugų valdymo skydelį su turimomis naudotojo skaitmeninėmis keleivių paieškos formomis. PLF saugojimo ir matomumo trukmė yra susijusi su saugojimo laikotarpiu, kurį nustato galutinė paskirties šalis, kuri nurodoma kiekviename pateiktame PLF.
 • Naujas PLF: naudotojas gali sukurti naują skaitmeninę keleivių paieškos formą.
 • Profilis: Keleivis gali ištrinti savo naudotojo abonementą.
 • Atsijungti: Tai leidžia naudotojui atsijungti nuo programos.

3.3 Keleivių paieškos forma

Prisijungęs naudotojas nukreipiamas į kelionės tikslo pasirinkimo puslapį, kuriame pasirenka šalį, kurioje jis/ji ketina lankytis, kad užpildytų plf. Tame pačiame PLF keleivis gali užpildyti tranzito informaciją, bet tos pačios transporto rūšies.

Jei naudotojas keliauja lėktuvu, o kelionė apima tiesioginius skrydžius, pradinio paskirties vietos skirtuko skiltyje (droplist) reikia pasirinkti tik galutinės paskirties šalį (jeigu ši VN naudoja EUdPLF kaip paskirties šalis ir ji yra išskleidžiamajame sąraše). Jungtiniai skrydžiai tarp išvykimo ir galutinės paskirties vietos turi būti užpildyti mygtuku
“Netiesioginis skrydis” (apačioje). Ta pati taisyklė galioja ir kitoms transporto rūšims, pvz. antžeminiam, jūriniam.

3.3.1 Transporto tipas

Šiame žingsnyje keleivio prašoma pasirinkti transporto tipą, kuris bus naudojamas kelionės metu. Tiksliau, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau, parinktys yra šios:

 • Antžeminis (autobusas / traukinys / automobilis / kita transporto priemonė)
 • Lėktuvas
 • Kruizinis laivas / pramoginis laivas
 • Keltas

Atsižvelgiant į tai, ką naudotojas pasirinks šiame žingsnyje, bus rodoma atitinkama forma ir turinys. Skirtingos keleivių paieškos formos, atsižvelgiant į pasirinkimą, taip pat pateikiamos sekančiuose žingsniuose – skyriuose.

Šioje vietoje svarbu paminėti, kad bet kokio tipo transportui naudotojas pirmiausia turi perskaityti ir sutikti su privatumo pranešimu, kuriame yra keletas pagrindinių taisyklių, susijusių su formos užpildymu ir asmens duomenų pateikimu tvarkymui. , kaip parodyta pavyzdyje žemiau esančiame paveikslėlyje.

3.3.1.1 Antžeminis (Autobusas/ Traukinys /Automobilis – kita transporto priemonė)

Šiuo atveju naudotojas pasirinko keliauti antžeminiu transportu, pvz., automobiliu / kita transporto priemone, traukiniu ar autobusu, kad atvyktų į tam tikrą šalį. Šiame žingsnyje naudotojo prašoma pasirinkti, kuri iš šių trijų antžeminio transporto priemonių bus naudojama. Be to, šiuo metu jo (jos) prašoma pasirinkti, ar jis (ji) keliauja kaip grupės narys, ar su šeima (įprasta visoms transporto rūšims), jei tai taikoma pagal kiekvienos valstybės narės taisykles.

3.3.1.1.1. Autobusas

Šiuo atveju naudotojas pasirinko keliauti autobusu. Prieš pradedant pildyti formą, keleivio prašoma pasirinkti, ar jis keliauja kaip grupės narys, ar su šeima (varnelė). Laukeliai, kuriuos reikia užpildyti, rodomi toliau pateiktuose paveikslėliuose.

Duomenys, kuriuos naudotojas turi užpildyti, yra šie:

 • Autobusų kompanija: naudotojas įrašo įmonės, su kuria pasirinko keliauti, pavadinimą.
 • Autobuso / registracijos numeris: naudotojas įrašo autobuso arba registracijos numerį.
 • Paesi visitati precedentemente (Opzionale): Se, nei 14 giorni precedenti il tuo arrivo, hai soggiornato in un Paese (non di transito) diverso da quello indicato come indirizzo permanente, dichiaralo qui indicando il Paese/città di permanenza.
 • Įlaipinimo šalis / vieta: naudotojas pasirenka šalį / vietą, į kurią įlipa, ir suaktyvina kai kuriuos iš šių laukų.
 • Įlaipinimo stotis / miestas: naudotojas pasirenka pasirinktos įlaipinimo šalies/vietos/miesto įlaipinimo stotį.
 • Išvykimo data ir laikas: šiame lauke nurodoma jo išvykimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai parodomas iššokantis kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kelionės išvykimo datą ir laiką.
 • Sėdynės numeris: naudotojo prašoma įvesti sėdynės numerį.
 • Sėdynės tipas: naudotojo prašoma pasirinkti sėdynės tipą iš kelių parinkčių, pvz., verslo (pirma klasė), priskirtos vietos ir ekonominės (antra klasė).
 • Paskirties šalies įvažiavimo vieta (PoE): naudotojo prašoma pasirinkti savo kelionės įvažiavimo punktą (pvz., pasienio stotį). Jei naudotojas neranda įvažiavimo punkto (pvz., pasienio stoties), iš kurio jis pateks į paskirties šalį, pavadinimo, jis turėtų pasirinkti parinktį „Kita“ ir kitame lauke įrašyti įvažiavimo punkto pavadinimą.
 • Atvykimo data ir laikas: lauke nurodoma jo atvykimo į įvažiavimo punktą data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai parodomas kalendorius, kuriame naudotojo prašoma pasirinkti savo kelionės atvykimo dieną ir laiką.

Be to, jei jų kelionė apima tarpinius sustojimus (po išvykimo ir prieš galutinę paskirties vietą, atsižvelgiant į pirmiau pateiktus duomenis), keleiviai turėtų juos įtraukti į formą. Ši taisyklė galioja visoms transporto rūšims. Tokiu atveju naudotojas turėtų užpildyti dar du laukus:

 • Šalis: naudotojas pasirenka savo tarpinio sustojimo šalį.
 • Tarpinė stotis: naudotojas pasirenka tarpinę kelionės stotį.
 • Išvykimo data ir laikas: laukelyje nurodoma jo išvykimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai pasirodo iššokantis kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kelionės išvykimo dieną ir laiką.

3.3.1.1.2 Traukinys

Šiuo atveju naudotojas pasirinko keliauti traukiniu. Prieš pradedant pildyti anketą, keleivio prašoma pasirinkti, ar jis keliauja kaip grupės narys, ar su šeima, jei tai taikoma pagal kiekvienos VN taisykles. Laukeliai, kuriuos reikia užpildyti, rodomi toliau pateiktuose paveikslėliuose.

Duomenys, kuriuos naudotojas turi užpildyti, yra šie:

 • Geležinkelio vežėjas: naudotojas įrašo vežėjo, su kuriuo keliauja, pavadinimą.
 • Traukinio numeris: naudotojas įveda traukinio numerį.
 • Vežimo numeris: naudotojas įveda vežimo numerį.
 • Paesi visitati precedentemente (Opzionale): Se, nei 14 giorni precedenti il tuo arrivo, hai soggiornato in un Paese (non di transito) diverso da quello indicato come indirizzo permanente, dichiaralo qui indicando il Paese/città di permanenza.
 • Įlaipinimo šalis / vieta: naudotojas pasirenka šalį / vietą, į kurią įlipa, ir suaktyvina kai kuriuos iš šių laukų.
 • Įlaipinimo stotis / miestas: naudotojas pasirenka pasirinktos įlaipinimo šalies/vietos/miesto įlaipinimo stotį.
 • Išvykimo data ir laikas: šiame lauke nurodoma jo išvykimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai parodomas iššokantis kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kelionės išvykimo datą ir laiką.
 • Sėdynės numeris ir vagono numeris: naudotojas įveda sėdynės ir vagono numerį.
 • Sėdynės tipas: naudotojo prašoma pasirinkti sėdynės tipą iš kelių parinkčių, pvz., verslo (pirma klasė), kajutės (miegantis autobusas) ir ekonominės (antra klasė).
 • Paskirties šalies įvažiavimo punktas (PoE): naudotojo prašoma pasirinkti kelionės pradžios punktą.
 • Atvykimo data ir laikas: lauke nurodoma jo atvykimo į įvažiavimo punktą data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai parodomas iššokantis kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kelionės atvykimo dieną ir laiką.

Be to, jei jų kelionė apima tarpinius sustojimus, keleiviai turėtų juos įtraukti į formą. Tokiu atveju naudotojas turėtų užpildyti dar du laukus:

 • Šalis: naudotojas pasirenka tarpinio sustojimo šalį.
 • Tarpinė stotis: naudotojas pasirenka tarpinę kelionės stotį.

3.3.1.1.3 Automobilis /kita transporto priemonė

Šiuo atveju naudotojas pasirinko keliauti automobiliu / kita transporto priemone. Laukeliai, kuriuos reikia užpildyti, rodomi toliau pateiktuose paveikslėliuose.

Iš pradžių naudotojo prašoma nurodyti, ar jis/ji keliauja kaip grupės ar šeimos narys. Informacija, kurią naudotojas turi užpildyti, apima šiuos duomenis:

 • Automobilio / kitos transporto priemonės registracijos numeris: naudotojas turi įrašyti automobilio/kitos transporto priemonės, su kuria keliauja, registracijos numerį.
 • Išvykimo šalis / vieta: naudotojas pasirenka šalį, iš kurios jis pradeda kelionę automobiliu / kita transporto priemone.
 • Išvykimo data ir laikas: lauke nurodoma jo išvykimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai pasirodo iššokantis kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kelionės išvykimo dieną ir laiką.
 • Paesi visitati precedentemente (Opzionale): Se, nei 14 giorni precedenti il tuo arrivo, hai soggiornato in un Paese (non di transito) diverso da quello indicato come indirizzo permanente, dichiaralo qui indicando il Paese/città di permanenza.
 • Paskirties šalies įvažiavimo vieta (PoE): naudotojo prašoma pasirinkti kelionės įvažiavimo punktą (pasienio stotį). Jei naudotojas neranda įvažiavimo punkto (pvz., pasienio stoties), iš kurio jis pateks į paskirties šalį, pavadinimo, jis turėtų pasirinkti parinktį „Kita“ ir kitame lauke įrašyti įvažiavimo punkto pavadinimą.
 • Atvykimo į šalį data ir laikas: lauke nurodoma atvykimo į įvažiavimo punktą data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai rodomas kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti savo kelionės atvykimo dieną ir laiką.

Be to, jei jų kelionė apima tarpinius sustojimus, keleiviai turėtų juos įtraukti į formą. Tokiu atveju naudotojas turėtų užpildyti dar du laukus:

 • Šalis: naudotojas pasirenka tarpinio sustojimo šalį.
 • Tarpinė stotis: naudotojas pasirenka tarpinę kelionės stotį.
 • Išvykimo data: lauke nurodoma jo išvykimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai pasirodo iššokantis kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kelionės išvykimo dieną ir laiką.

3.3.1.2 Orlaivis

Šiuo atveju naudotojas pasirinko keliauti lėktuvu. Naudotojas gali pasirinkti Tiesioginį skrydį arba Netiesioginį skrydį. Jei yra tarpinis skrydis, naudotojas turi pasirinkti parinktį Netiesioginis skrydis.

Prieš pradedant pildyti formą, keleivio prašoma pasirinkti, ar jis keliauja kaip grupės narys, ar su šeima, jei tai taikoma pagal kiekvienos VN taisykles. Laukeliai, kuriuos reikia užpildyti, rodomi toliau pateiktuose paveikslėliuose.

3.3.1.2.1 Tiesioginis skryds

Informacija, kurią naudotojas turi užpildyti, yra ši:

 • Oro linijų pavadinimas: naudotojas turi įrašyti oro linijos, su kuria keliauja, pavadinimą.
 • Skrydžio numeris: šis laukas yra susijęs su skrydžio numeriu. Naudotojas turi įvesti 1–10 simbolių ir (arba) skaičių.
 • Sėdynės numeris: naudotojas turi įrašyti savo vietos numerį.
 • Paesi visitati precedentemente (Opzionale): Se, nei 14 giorni precedenti il tuo arrivo, hai soggiornato in un Paese (non di transito) diverso da quello indicato come indirizzo permanente, dichiaralo qui indicando il Paese/città di permanenza.
 • Patikrinkite, ar jūsų skrydis yra privatus (žymės langelis/varnelė). Jei tai yra privatus skrydis, naudotojui nereikia pildyti ankstesnio lauko, bet atsiranda naujas laukas su privataus skrydžio numeriu.

 • Įlaipinimo šalis / vieta: naudotojas įrašo šalį, iš kurios įlipa.
 • Išvykimo data ir laikas: lauke nurodoma jo išvykimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai rodomas kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kelionės išvykimo dieną ir laiką.
 • Įlaipinimo oro uostas: naudotojas pasirenka šalies, kurią anksčiau deklaravo, įlaipinimo oro uostą.
 • Atvykimo data ir laikas: lauke nurodoma jo atvykimo į paskirties vietą (oro uostą) data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai rodomas kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti savo kelionės atvykimo dieną ir laiką.
 • Galutinė paskirties vieta (oro uostas): naudotojas pasirenka galutinį paskirties oro uostą iš iš anksto nustatytų pasirinkimų rinkinio pagal paskirties šalį.

 

3.3.1.2.2.Netiesioginis skrydis

Jei yra tarpinis skrydis, naudotojas turi pasirinkti parinktį “Netiesioginis skrydis”. Tokiu atveju pasirodo nauja forma, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

Informacija, kurią naudotojas turi užpildyti, yra ši:

 • Oro linijų pavadinimas: naudotojas turi įrašyti oro linijos, su kuria keliauja, pavadinimą.
 • Skrydžio numeris: šis laukas yra susijęs su skrydžio numeriu. Naudotojas turi įvesti 1–10 simbolių ir (arba) skaičių.
 • Sėdynės numeris: naudotojas turi įrašyti savo vietos numerį.
 • Paesi visitati precedentemente (Opzionale): Se, nei 14 giorni precedenti il tuo arrivo, hai soggiornato in un Paese (non di transito) diverso da quello indicato come indirizzo permanente, dichiaralo qui indicando il Paese/città di permanenza.
 • Patikrinkite, ar jūsų skrydis yra privatus (žymės langelis). Jei tai yra privatus skrydis, naudotojui nereikia pildyti ankstesnio lauko, bet atsiranda naujas laukas su privataus skrydžio numeriu

 • Įlaipinimo šalis / vieta: naudotojas įrašo šalį, iš kurios įlipa.
 • Išvykimo data ir laikas: lauke nurodoma jo išvykimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai parodomas kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kelionės išvykimo dieną ir laiką.
 • Įlaipinimo oro uostas: naudotojas pasirenka šalies, kurią anksčiau deklaravo, įlaipinimo oro uostą.
 • Paskirties / tranzito šalis: laukas yra susijęs su jo (jos) tarpinio sustojimo paskirties šalimi (1as jūsų kelionės skrydis / etapas).
 • Paskirties / tranzitinis oro uostas: naudotojas pasirenka paskirties oro uostą iš visų savo tarpinio sustojimo paskirties šalies oro uostų (1as jūsų kelionės skrydis / etapas).
 • Atvykimo data: lauke nurodoma jo atvykimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai rodomas kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti savo tarpinės kelionės (skrydžio/1os jūsų kelionės etapo) atvykimo dieną ir laiką.
 • Pridėti skrydį / etapą: jei yra tarpinis skrydis, naudotojas turi pasirinkti šią parinktį. Tokiu atveju pasirodo nauja forma, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. Skrydžio jungtis yra tarp išvykimo (jungiamojo skrydžio tikslas – 1as kelionės etapas) ir atvykimo (jungiamojo skrydžio tikslas – 2as kelionės etapas). Atvykimo datos ir laiko laukas (prieš prijungto skrydžio mygtuką) turėtų būti jungiamojo skrydžio paskirties atvykimo data ir laikas (2as jūsų kelionės skrydis / etapas).

Informacija, kurią keleivis turėtų užpildyti dėl tarpinio skrydžio/2ojo jūsų kelionės etapo, yra ši:

 • Patikrinkite, ar tai jūsų paskutinis skrydis / kelionės etapas

 • Oro linijų pavadinimas: naudotojas turi įrašyti oro linijos, su kuria keliauja, pavadinimą.
 • Skrydžio numeris: šis laukas yra susijęs su skrydžio numeriu. Naudotojas turi įvesti 1–10 simbolių ir (arba) skaičių.
 • Sėdynės numeris: naudotojas turi įrašyti savo vietos numerį.
 • Patikrinkite, ar jūsų skrydis yra privatus (žymės langelis). Jei tai yra privatus skrydis, naudotojui nereikia pildyti ankstesnio lauko, bet atsiranda naujas laukas su privataus skrydžio numeriu

 • Įlaipinimo šalis / vieta: naudotojas įrašo šalį, iš kurios įlipa.
 • Išvykimo data: lauke nurodoma jo išvykimo data ir laikas (skrydis / 2as kelionės etapas). Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai parodomas kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kelionės išvykimo dieną ir laiką.
 • Įlaipinimo oro uostas: naudotojas pasirenka šalies, kurią anksčiau deklaravo, įlaipinimo oro uostą.
 • Paskirties / tranzito šalis: laukas yra susijęs su galutine paskirties šalimi (jei tai jūsų paskutinis skrydis) arba tranzito šalimi (jei tai papildoma skrydžio dalis) (2as jūsų kelionės skrydis / etapas).
 • Paskirties / tranzitinis oro uostas: naudotojas pasirenka paskirties oro uostą iš visų paskirties šalies oro uostų (2as jūsų kelionės skrydis / etapas).
 • Atvykimo data: lauke nurodoma jo atvykimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai rodomas kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti savo tarpinės kelionės (skrydžio/2ojo jūsų kelionės etapo) atvykimo dieną ir laiką.

3.3.1.3 Kruizinis laivas / Pramoginis laivas

Šiuo atveju naudotojas pasirinko keliauti kruiziniu laivu / pramoginiu laivu. Prieš pradedant pildyti anketą, keleivio prašoma pasirinkti, ar jis keliauja kaip grupės narys, ar su šeima, jei tai taikoma pagal kiekvienos VN taisykles. Naudotojo prašoma pasirinkti, ar jis keliauja kaip kruizinio laivo personalo narys. Formos laukai pateikti toliau pateiktuose paveiksleliuose.

Bet kokiu atveju informacija, kurią reikia užpildyti, apima:

 • Laivybos / pramoginių laivų įmonė: naudotojas įrašo laivybos / pramoginių laivų įmonės, su kuria keliauja, pavadinimą.
 • Laivo pavadinimas: naudotojas įveda kruizinio laivo/pramoginio laivo pavadinimą.
 • IMO / registracijos Nr.: kiekvieno laivo unikalus kodas.
 • Paesi visitati precedentemente (Opzionale): Se, nei 14 giorni precedenti il tuo arrivo, hai soggiornato in un Paese (non di transito) diverso da quello indicato come indirizzo permanente, dichiaralo qui indicando il Paese/città di permanenza.
 • Įlaipinimo šalis / vieta: naudotojas pasirenka šalį, iš kurios įlaipinamas.
 • Įlaipinimo uostas: naudotojas pasirenka uostą, iš kurio įlaipinamas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą įlaipinimo šalį.
 • Įlaipinimo data ir laikas: šiame lauke nurodoma jo įlaipinimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai parodomas kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kelionės išvykimo dieną ir laiką.
 • Kajutės numeris: naudotojas turi įrašyti savo kajutės numerį.
 • Kruizo išlaipinimo pabaigos data: šiame lauke nurodoma kruizo pabaigos ir keleivio išlaipinimo data. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai parodomas kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kruizo pabaigos dieną.
 • Kruizo pabaiga – išlaipinimo uostas: naudotojas turėtų pasirinkti uostą, į kurį išlipa, atsižvelgdamas į paskirties šalį, kurią pasirinko ankstesniame etape.

Be to, jei jų kelionė apima tarpinius sustojimus, keleiviai turėtų juos įtraukti į formą. Tokiu atveju naudotojas turėtų užpildyti dar du laukus:

 • Šalis: Šiame lauke nurodoma jo/jos tarpinio sustojimo paskirties šalis.
 • Tarpinis uostas: naudotojas pasirenka savo tarpinės stoties uostą pagal šalį, kurią pasirinko aukščiau.
 • Atvykimo data: lauke nurodoma jo atvykimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai rodomas kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti savo tarpinės kelionės atvykimo dieną ir laiką.
 • Išvykimo data ir laikas: lauke nurodoma jo išvykimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai pasirodo iššokantis kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kelionės išvykimo dieną ir laiką.

3.3.1.4 Keltas

Šiuo atveju vartotojas pasirinko keliauti keltu. Prieš pradedant pildyti anketą, keleivio prašoma pasirinkti, ar jis keliauja kaip grupės narys, ar su šeima, jei tai taikoma pagal kiekvienos VN taisykles. Formos laukai pateikti toliau pateiktuose paveiksleliuose.

Informacija, kurią naudotojas turi pateikti, apima šiuos duomenis:

 • Laivybos / pramoginių laivų įmonė: naudotojas turi įrašyti laivybos / pramogų įmonės, su kuria jis keliauja, pavadinimą.
 • Laivo pavadinimas: naudotojas turi įrašyti laivo, kuriuo keliauja, pavadinimą.
 • Paesi visitati precedentemente (Opzionale): Se, nei 14 giorni precedenti il tuo arrivo, hai soggiornato in un Paese (non di transito) diverso da quello indicato come indirizzo permanente, dichiaralo qui indicando il Paese/città di permanenza.
 • Įlaipinimo šalis / vieta: naudotojas pasirenka šalį / vietą, iš kurios įlipa.
 • Įlaipinimo uostas: naudotojas pasirenka uostą, iš kurio įlaipinamas, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytą įlaipinimo šalį. Laukas yra neprivalomas.
 • Įlaipinimo data ir laikas: šiame lauke nurodoma jo įlaipinimo data ir laikas. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai parodomas iššokantis kalendorius, kuriame jo prašoma pasirinkti kelionės išvykimo datą ir laiką.
 • Kajutės / Sėdynės numeris: naudotojas turi įrašyti savo kajutės numerį arba savo sėdynės numerį.
 • Sėdynės tipas: naudotojas pasirenka sėdynės tipą iš kelių parinkčių. Galimos parinktys yra ekonominė klasė (denyje), priskirta sėdynė, verslo klasė ir kajutė.
 • Išlaipinimo data: šiame lauke nurodoma keleivio išlaipinimo data. Naudotojui paspaudus šį laukelį, automatiškai parodomas iššokantis kalendorius, kuriame prašoma pasirinkti išlaipinimo datą.
 • Išlaipinimo uostas: naudotojas turėtų pasirinkti uostą, į kurį išlipa, atsižvelgdamas į paskirties šalį, kurią pasirinko ankstesniame etape.

 

3.3.2 Asmeninė informacija

Šiame žingsnyje naudotojas turi užpildyti savo asmeninius duomenis. Tiksliau, kaip parodyta toliau pateiktose paveiksleliuose, duomenys yra tokie:

 • Pavardė: naudotojas turi įrašyti savo pavardę.
 • Vardas: naudotojas turi įrašyti savo vardą.
 • Lytis: naudotojas turėtų pasirinkti savo lytį iš iš anksto nustatytų parinkčių rinkinio.
 • Gimimo data: naudotojas turi įrašyti savo gimimo datą.
 • ID dokumento tipas: tai kelionės ID dokumento tipas, kurį naudotojas deklaruos. Kiekvienu atveju atsiras naujas laukas, kurį naudotojas turės užpildyti. Galimos šios parinktys:

○ asmens tapatybės kortelė

○Pasas

 • Pagrindinis telefono numeris: naudotojas turi įrašyti savo pagrindinį telefono numerį. Naudotojas turi įvesti pliuso ženklą (+), po šito – šalies kodą ir telefono numerį (pvz., +306989123456).
 • Kitas telefono numeris: Šiame lauke nurodomas antrasis keleivio telefono numeris.
 • El. pašto adresas: šį lauką automatiškai užpildo sistema ir jis susietas su prisijungusiu naudotoju.

3.3.3 Nuolatinis adresas

Šiame žingsnyje naudotojas turi užpildyti savo nuolatinės gyvenamosios vietos duomenis. Tiksliau, kaip parodyta toliau pateiktose nuotraukose, duomenys yra tokie:

 • Šalis: naudotojas turėtų pasirinkti gyvenamąją šalį iš išskleidžiamojo sąrašo.
 • Valstija / provincija: naudotojas turėtų pasirinkti gyvenamosios vietos valstiją iš išskleidžiamojo sąrašo pagal gyvenamąją šalį.
 • Miestas: naudotojas turi deklaruoti savo gyvenamosios vietos miestą.
 • Pašto kodas: naudotojas turi nurodyti savo gyvenamosios vietos pašto kodą.
 • Gatvė: naudotojas turi įrašyti savo gyvenamosios vietos gatvės pavadinimą.
 • Gatvės numeris / namo numeris: naudotojas turi įrašyti savo gyvenamosios vietos gatvės / namo numerį.
 • Buto numeris: naudotojas turi įrašyti savo gyvenamosios vietos buto numerį.
 • Patikrinkite, ar jūsų laikinas adresas sutampa su nuolatiniu adresu (Neprivaloma):-Jei „Taip“, matomas kitas skirtukas „Laikinasis adresas“ ir turi būti užpildytas rankiniu būdu -Jei „Ne“, kitame skirtuke „Laikinasis adresas“ iš anksto užpildyta ta pati informacija, kaip ir skirtuke „Nuolatinis adresas“.

3.3.4 Laikinas (-i) adresas (-ai) lankytoje šalyje

Šiame žingsnyje naudotojo prašoma užpildyti duomenis apie savo laikiną gyvenamąją vietą, vieną ar daugiau, kelionės į paskirties šalį metu. Tiksliau, jei per ateinančias 14 dienų naudotojas neapsistos ankstesniame žingsnyje deklaruotu nuolatiniu adresu, jis turėtų užpildyti vietas, kuriose apsistos paskirties šalyje. (Jei naudotojas yra lankytojas, jis/ji turėtų parašyti tik pirmąją vietą, kurioje apsistos). Informacija, kurią jis turi užpildyti, pateikiama toliau pateiktose nuotraukose ir yra tokia:

 • Adreso tipas: naudotojas pasirenka adreso tipą iš šių parinkčių: namas, viešbutis, kruizinis laivas / pramoginis laivas, kitas.
 • Šalis: naudotojas turėtų pasirinkti laikinos gyvenamosios vietos šalį.
 • Valstija / provincija: naudotojas turėtų pasirinkti gyvenamosios vietos valstiją iš iš anksto nustatyto sąrašo pagal gyvenamąją šalį.
 • Miestas: naudotojas turi deklaruoti savo gyvenamosios vietos miestą.
 • Gatvė: naudotojas turi įrašyti savo gyvenamosios vietos gatvės pavadinimą.
 • Gatvės numeris/namo numeris: naudotojas turi deklaruoti savo gyvenamosios vietos gatvės/namo numerį.
 • Pašto kodas: naudotojas turi nurodyti savo gyvenamosios vietos pašto kodą.
 • Buto numeris: naudotojas turi įrašyti savo gyvenamosios vietos buto numerį.

Jei naudotojas viešnagės metu apsistoja daugiau nei vienoje vietoje, jis turi paspausti mygtuką „PRIDĖTI LAIKINĄJĮ ADRESĄ“ ir deklaruoti antrojo varianto duomenis. Taip pat yra pašalinimo parinktis (mygtukas).

3.3.5 Bendrakeleiviai priklausantys šeimai

Kitas bendras veiksmas, kuris gali skirtis ir yra pagrįstas kiekvienos valstybės narės taisyklėmis, siekiant įtraukti informaciją apie bendrakeleivį iš šeimos aplinkos. Todėl jei prisijungę prie platformos ir pasirinkę paskirties šalį pastebėsite varnelę „Patikrinkite, ar keliaujate kaip grupės narys ir/ar su šeima.“, tai reiškia, kad būtent ši šalis siūlo galimybė įtraukti šeimos ar grupės narius į savo PLF. Bet kuriuo atveju kiekvienas keleivis turėtų peržiūrėti KELIONĖS PROTOKOLIUS pagal paskirties šalį, pateiktą EUdPLF nukreipimo puslapyje. Norėdamas pridėti naują bendrakeleivį, kuris yra šeimos narys, naudotojas paspaudžia mygtuką „PRIDĖTI ŠEIMOS NARĮ“, parodytą kitame paveikslėlyje.

Naudotojui paspaudus mygtuką „PRIDĖTI ŠEIMOS NARĮ“, iš karto parodoma forma su tokia informacija. Ši parinktis galima, jei naudotojas pažymėjo langelį „Patikrinkite, ar keliaujate kaip grupės narys ir (arba) su šeima“ skirtuke „Kelionių informacija“. Suaugęs (-ę) keleivis (-iai) turi užpildyti savo PLF. Šis skyrius turėtų būti užpildytas:

 • Vardas: naudotojas įrašo asmens, keliaujančio kartu su naudotoju (keleiviu) ir yra jo šeimos narys, vardą (vardą).
 • Pavardė: naudotojas įrašo asmens, keliaujančio kartu su naudotoju (keleiviu) ir yra jo šeimos narys, pavardę.
 • Jūsų lytis: naudotojas pasirenka su juo keliaujančio asmens (keleivio) lytį ir yra jo šeimos narys.
 • Sėdynės numeris: šis laukas nėra privalomas ir susijęs su asmens, keliaujančio su naudotoju (keleiviu) ir jo šeimos nariu, sėdynės numeriu.
 • Amžius: naudotojas įrašo asmens, keliaujančio su naudotoju (keleiviu), amžių ir yra jo šeimos narys.

Dar kartą paspaudęs mygtuką „PRIDĖTI ŠEIMOS NARĮ“, naudotojas gali pridėti tiek šeimos narių, kiek reikia. Tačiau bet kuriuo metu bet kurį asmenį galima ištrinti paspaudus mygtuką „PAŠALINTI ŠEIMOS NARĮ“.

3.3.6 Bendrakeleiviai nepriklausantys šeimai / ne tam pačiam namų ūkiui

Kitas žingsnis, kuris gali skirtis ir yra pagrįstas kiekvienos VN taisyklėmis, yra įtraukti informaciją apie bendrakeleivį iš tos pačios grupės. Todėl jei prisijungę prie platformos ir pasirinkę paskirties šalį pastebėsite varnelę „Patikrinkite, ar keliaujate kaip grupės narys ir/ar su šeima.“, tai reiškia, kad būtent ši šalis siūlo galimybė įtraukti šeimos ar grupės narius į savo PLF. Bet kuriuo atveju kiekvienas keleivis turėtų peržiūrėti KELIONĖS PROTOKOLUS pagal paskirties šalį, pateiktą EUdPLF nukreipimo puslapyje. Ši parinktis galima, jei naudotojas pažymėjo langelį „Patikrinkite, ar keliaujate kaip grupės narys ir (arba) su šeima“ skirtuke „Kelionių informacija“. Suaugęs (-ę) keleivis (-iai) turi užpildyti savo PLF. Norėdamas pridėti naują bendrakeleivį, naudotojas turi paspausti mygtuką „PRIDĖTI NEŠEIMOS KELIONĖS BENDROVĮ“, parodytą kitame paveikslėlyje.

Kai naudotojas paspaudžia mygtuką „PRIDĖTI BENDRAKELEIVĮ NEPRIKLAUSANTĮ ŠEIMAI“, iš karto parodoma forma su tokia informacija:

 • Vardas: naudotojas įrašo asmens, keliaujančio kartu su naudotoju (keleiviu), kuris nėra jo šeimos narys, vardą.
 • Pavardė: naudotojas įrašo su naudotoju (keleiviu), kuris nėra jo šeimos narys, keliaujančio asmens pavardę.
 • Jūsų lytis: naudotojas pasirenka asmens, keliaujančio su naudotoju (keleiviu), kuris nėra jo šeimos narys, lytį.
 • Grupė (turistinė kelionė, komanda, verslo, kita): tai neprivalomas laukas ir nurodo naudotojo ryšį su nurodytu asmeniu.
 • Sėdynės numeris: šis laukas yra neprivalomas ir susijęs su asmens, keliaujančio su naudotoju (keleiviu) ir nėra jo šeimos narys, sėdynės numeriu.

Dar kartą paspaudęs mygtuką „PRIDĖTI BENDRAKELEIVĮ NEPRIKLAUSANTĮ ŠEIMAI“, naudotojas gali pridėti tiek žmonių, kiek reikia. Tačiau bet kuriuo metu naudotojas gali ištrinti bet kurį asmenį paspausdamas mygtuką „PAŠALINTI BENDRAVKELEIVĮ NEPRIKLAUSANTĮ ŠEIMAI“.

3.3.7 Neatideliotinos pagalbos kontaktinė informacija

Tai yra asmens, kurį naudotojas nurodė kaip skubios pagalbos kontaktinį asmenį (kontaktinis asmuo, galintis pasiekti keleivį kelionės metu), kontaktiniai duomenys. Informacija, kurią naudotojas turi užpildyti, pateikiama toliau pateiktuose paveikslėliuose ir apima:

 • Vardą: naudotojas įrašo asmens, paskirto pagalbos kontaktiniu asmeniu, vardą (vardą).
 • Pavardę: naudotojas įrašo asmens, paskirto pagalbos kontaktiniu asmeniu, pavardę.
 • Šalį: šis laukas nurodo asmens, paskirto pagalbos kontaktiniu asmeniu, gyvenamąją šalį.
 • Miestą: šis laukas nurodo miestą, kuriame gyvena asmuo, kuris nurodytas kaip pagalbos kontaktinis asmuo.
 • Mobiliojo telefono numerį: šis laukas nurodo asmens, nurodyto kaip pagalbos kontaktinis asmuo, mobiliojo telefono numerį. Naudotojas turi įvesti pliuso ženklą (+), po šito – šalies kodą ir telefono numerį (pvz., +306989123456).
 • Kitą telefono numerį: šis laukas nurodo kitą asmens, nurodyto kaip pagalbos kontaktinis asmuo, telefono numerį.
 • El. pašto adresą: šis laukas nurodo asmens, nurodyto kaip pagalbos kontaktinis asmuo, el. pašto adresą.

3.3.8 Keleivių paieškos formos (PLF) peržiūra

Prieš galutinai pateikdamas formą, naudotojas gali matyti/peržiūrėti iššokančiame lange savo užpildytus duomenis/informaciją, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje, paspausdamas mygtuką „Peržiūra“.

3.3.9 PLF pateikimas

Peržiūrėjęs informaciją, naudotojas gali paspausti mygtuką „Pateikti“. Sėkmingai pateikus formą, naudotojas informuojamas, kad forma sėkmingai užpildyta (pateikta PLF nuoroda).

Tuo pačiu metu naudotojas informuojamas apie procesą ir konkrečiai apie tai, kad jis:

 • gavo el. laišką (visada patikrinkite savo SPAM aplanką), informuojantį, kad jo užpildyta forma buvo sėkmingai pateikta ir su unikaliu QR kodu.
 • kelionės metu su savimi turėtų skaitmeninį arba spausdintą formos dokumentą.

Tuo pačiu metu naudotojas taip pat gauna el. laišką savo pateiktu el. pašto adresu, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.

Paspaudęs gautame el. laiške esančią nuorodą, keleivis gali peržiūrėti ir atsispausdinti/atsisiųsti konkretų išsaugotą PLF.

Naudotojas (keleivis) taip pat gali peržiūrėti/atsisiųsti/atspausdinti savo pateiktą(-us) PLF(-us) iš meniu viršuje dešinėje (MANO PLF).

3.4 Keleivių paieškos formos (PLF) detalių redagavimas

Naudotojas gali peržiūrėti, spausdinti ir redaguoti / atnaujinti keleivių paieškos formos informaciją (prieš atvykimo data ir valandą į deklaruotą galutinę paskirties vietą). Ši parinktis pasiekiama viršutiniame dešiniajame meniu pasirinkus „Mano PLF“.

Pasirinkus PLF redagavimo parinktį, iš karto rodoma forma su naudotojo iš anksto užpildytais laukais. Ne visus laukus galima redaguoti. Trys pirmieji skirtukai („Paskirties vieta“, „Transporto tipas“, „Prieš pradedant“) su laukeliais visada bus išjungti atliekant bet kokį plf atnaujinimo procesą. Kai kurie kiti laukai taip pat gali likti užrakinti, o kitus laukus galima redaguoti ir atnaujinti (priklausomai nuo kiekvienos šalies). Šio veiksmo metu naudotojas gali pakeisti/pridėti bet kokius reikiamus duomenis. Atlikus pakeitimus ir paspaudus mygtuką „Pateikti“, naudotojas į savo paskyrą gauna naują el. laišką su atnaujinta forma. QR kodas išlieka toks pat.

3.5 Ištrinti PLF

Keleivis gali turėti galimybę ištrinti savo plf (-us) pagal šias kiekvienos valstybės narės taisykles kaip galutinę kiekvieno plf paskirties vietą. Keleivis gali ištrinti plf (-us), jei šį nustatymą nustatė galutinės paskirties šalis, o plf statusas nebuvo pakeistas, pvz. nuo numatytojo „Pateikta“ iki „Patvirtinta“ arba pateikimo terminai (valandomis), susiję su atvykimo data (atvykimo data) į šalį (konkrečioje laiko juostoje), nustatyti kiekvienos valstybės narės.

 

4. Dažnai užduodami klausymai (FAQ)

Klausymas 1:

Pateikimo mygtukas neveikia. Ką man daryti?

Atsakymas 1:

Turėtumėte uždaryti peržiūros langą (mygtukas Uždaryti peržiūros apačioje), kaip nurodyta toliau, ir dar kartą spustelėti mygtuką „Pateikti“.

 

Kitas galimas paaiškinimas – galbūt neužpildėte visų formos įrašų. Tokiu atveju aplink lauką pasirodys raudona indikacija. Įsitikinkite, kad užpildėte visą privalomą informaciją ir nurodėte teisingą ir galiojančią informaciją.

Klausymas 2:

Įvedant datas, kurias bandau įvesti, įvyko patvirtinimo klaida. Ką man daryti?

Atsakymas 2:

Jei yra raudona indikacija, tai reiškia, kad turi būti užpildytas privalomas laukas arba įvyko patvirtinimo klaida įvedant duomenis viename ar keliuose laukuose. Išvykimo data turi būti ankstesnė už atvykimo datą. Taip pat patikrinkite laiko juostas tarp išvykimo ir atvykimo. Kiekvienas datos ir laiko pasirinkimas nustatomas pagal tam tikros šalies laiko juostą. Pirmiausia turėtumėte pasirinkti šalį / vietą, o tada datą ir laiką, kad gautumėte susijusią laiko juostą. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – įsitikinkite, kad žiniatinklio naršyklėje įjungtas JavaScript.

Turėtų būti duomenų nuoseklumas tarp išvykimo ir atvykimo datos, laiko ir laiko juostų, kaip nurodyta toliau:

Klausymas 3:

Negaliu atsisiųsti EUdPLF PDF versijos su „outlook“u.

Atsakymas 3:

Galite prisijungti prie platformos ir atsispausdinti iš MANO PLF (meniu viršuje dešinėje), kaip aprašyta toliau:

Klausymas 4:

Ką daryti, jei negaliu rasti savo kelionės paskirtį arba oro uostą sąraše?

Atsakymas 4:

Tokiu atveju galite pasirinkti „KITA“ ir įvesti tekstą į papildomą lauką žemiau.

 

Klausymas 5:

I had trouble when trying to register or reset my password, what should I do?

Atsakymas 5:

Gali būti, kad bandydami registruotis nepasirinkote galiojančio slaptažodžio. Jūsų slaptažodžius turi sudaryti bent 6 simboliai.

Įsitikinkite, kad žinote, ar suaktyvinta didžiųjų raidžių funkcija, taip pat kad žinote, kokia kalba rašote. Be to, neįtraukite tuščių laukelių. Taip pat įsitikinkite, kad teisingai įvedėte savo el.paštą.

Be to, maloniai prašome parašyti slaptažodį, o ne nukopijuoti ir įklijuoti jį formoje.

Patvirtinimo el. laiškas gali būti netyčia pažymėtas kaip nepageidajamas (SPAM). Būtinai visada patikrinkite SPAM aplanką.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas – įsitikinkite, kad dar neturite jau registruotos paskyros. Turėkite omenyje, kad po registracijos jūsų naudotojo paskyra galioja 150 dienų, ir yra neaktyvi po paskutinio prisijungimo, prieš ištrinant ją visam laikui.

Iš naujo nustatyti slaptažodį galite čia: (https://app.euplf.eu/#/user/login).

Keliautojai turi užsiregistruoti EUdPLF taikomojoje programoje pateikdami galiojantį ir unikalų el. pašto adresą ir slaptažodį. Keliautojai gaus patvirtinimo el. laišką į nurodytą el. pašto adresą (visada patikrinkite SPAM aplanką).

Norėdami patvirtinti ir užbaigti registracijos procesą, keliautojai turi spustelėti nuorodą, atsiųstą deklaruotu el. pašto adresu.

Iš naujo nustatyti slaptažodį – el. pašto pavyzdys:

Klausymas 6:

Aš keliauju su šeima arba su grupe ir esu atsakinga(s) už PLF formos pateikimą. Ką turėčiau daryti?

Atsakymas 6:

Kiekviena šalis turi savo politiką dėl to, kas turi užpildyti PLF (kai kurios šalys pasirenka, jei šeima keliauja kartu, tik vienas šeimos narys kad turetų užpildyti PLF, o kitos šalys reikalauja, kad kiekvienas suaugęs asmuo pildytų individualų PLF).

Dėl konkrečių reikalavimų, susijusių su formos užpildymu, žr. EUdPLF nukreipimo puslapio (https://app.euplf.eu/) skyrių KELIONĖS PROTOKOLAI ir pasirinkite šalį, į kurią keliaujate, kad perskaitytumėte jos protokolą.

Jei keliaujate į kitą paskirties vietą ir (arba) norite patikrinti, ar taikomi kelionių apribojimai, patikrinkite Europos Sąjungos įrankį, pavadintą Re-Open EU, spustelėdami čia.

Jei keliaujate į paskirties šalį, kurioje šeimos nariai gali būti registruoti pagal vieną PLF, įsitikinkite, kad pažymėjote atitinkamą žymės langelį skirtuke „Prieš pradedant“, kaip parodyta toliau. Kai pažymėsite šią parinktį, bus rodomi dar 2 skirtukai (Šeimos nariai ir kiti bendrakeleiviai).

Klausymas 7:

Keliauju lėktuvu su persėdimu. Kurią paskirties vietą turėčiau įrašyti EUdPLF formoje?

Atsakymas 7:

Jei yra tarpinis (persedimo) skrydis, naudotojas turi pasirinkti šią parinktį. Tokiu atveju pasirodo nauja forma, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau. 

Pavyzdys 1 

Londonas- Roma – Sardinija

Skrydis / 1 Jūsų kelionės etapas:

Skrydis / 2 Jūsų kelionės etapas :

Klausymas 8:

Sėkmingai pateikiau savo paraišką. Tačiau pasikeitė mano skrydžio išvykimo laikas arba/ir man reikia atlikti kai kuriuos pakeitimus. Ką man daryti?

Atsakymas 8:

Jums nereikia iš naujo pateikti naujos paraiškos, nes yra galimybė redaguoti jau pateiktą formą. Prisijunkite prie platformos ir spustelėkite viršutiniame dešiniajame meniu. Tada pasirinkite „Mano PLF“ ir ieškokite naujausios programos. Tada pasirinkite pieštuko piktogramą, kad galėtumėte redaguoti programą, ir spustelėkite „Pateikti“. Jūsų el. pašto adresu bus išsiųstas naujas patvirtinimo el. laiškas.

Klausymas 9:

Ar keliautojai turi pateikti atskirą PLF, jei kelionė apima sustojimus daugiau nei vienoje šalyje?

Atsakymas 9:

Paprastai, kai keliautojas naudojasi skirtingomis transporto priemonėmis (laivu, lėktuvu, traukiniu, autobusu), naujas PLF turėtų būti pildomas kiekvieną kartą, kai keliautojas įlipa į naują transporto priemonę (laivą, lėktuvą, traukinį, autobusą), kad galėtų keliauti į kitą šalį. Išimties tvarka, kai keliautojai keliauja lėktuvu, o kelionė apima persėdimo skrydžius skirtingose ​​šalyse (šalyse), tuomet reikia pateikti tik vieną PLF galutinės paskirties šaliai. Tačiau jei keliautojas patenka už oro uosto, prieš įlipdamas į jungiamąjį skrydį, taip pat reikėtų užpildyti atskirą PLF ir šiai šaliai.

Keliautojai, keliaujantys su kruiziniu laivu, turės vieną kartą pateikti PLF ir kaip paskirties šalį pasirinkti šalį, kurioje jie galutinai išlaipina (kruizo pabaiga). Keliautojas elektroninėje sistemoje turės užpildyti uostų, į kuriuos plaukia kruizas, pavadinimus. Keliautojai, keliaujantys automobiliu / kita transporto priemone, turi pateikti PLF kiekvieną kartą, kai atvyksta į šalį, kurioje reikalaujama pateikti dPLF.

Klausymas 10:

Kaip keleivis įvažioja į šalį? (per platformą ir kai sugeneruojamas QR kodas)

Atsakymas 10:

Prieš kelionę keleivis užsiregistruoja (vieną kartą), tada prisijungia pateikdamas kredencialus (el. paštą/slaptažodį) į platformą ir sukuria dPLF. Sugeneruojamas unikalus QR kodas ir rodomas plf. Tada jis vietos valdžios institucijoms pateikia QR kodą (gautą el. paštu) arba internetu per pagamintą plf arba atspausdintą dPLF formatą, nuskenuoja ir atvyksta į tam tikrą šalį.

Klausymas 11:

Aš nepateikiau savo paraiškos, nes nežinau „Sėdynės numerio“. Ką man daryti?

Atsakymas 11:

Įrašykite į formą „Sėdynės numeris“ –> XXX ir toliau užpildykite plf. Kai sužinosite „sėdimos vietos numerį“, vis tiek galėsite redaguoti jau pateiktą plf ir užpildyti teisingą informaciją (jei plf vis dar galima redaguoti pagal kiekvienos VN, kaip galutinės paskirties šalies, taisykles). Prisijunkite prie platformos ir spustelėkite viršutiniame dešiniajame meniu. Tada pasirinkite „Mano PLF“ ir ieškokite naujausios programos. Tada pasirinkite pieštuko piktogramą, kad galėtumėte redaguoti programą, ir spustelėkite „Pateikti“. Jūsų el. pašto adresu bus išsiųstas naujas patvirtinimo el. laiškas.

Klausymas 12:

Užsiregistravau ir gavau laišką kaip ir tikėjausi. Bet kai spusteliu nuorodą, matau pranešimą: „URL galiojimo laikas baigėsi. Spustelėkite čia, kad gautumėte naują el. pašto patvirtinimo URL.

Atsakymas 12:

Vykdant registracijos ir slaptažodžio nustatymo iš naujo procesus, platforma atsiųs specialią nuorodą jūsų el. pašto adresu. Turite spustelėti šią nuorodą per 1 valandą, kitaip jos galiojimas baigsis ir pamatysite klaidos pranešimą „URL galiojimo laikas baigėsi“ taip pat instrukcijas, kaip gauti naują el. laišką su nauja nuoroda.

 

5. Priedas: “Užsiregistruoti – Patvirtinti paskyrą – Prisijungti – Iš naujo nustatyti”

 • Užsiregistruoti:

Keliautojai turi užsiregistruoti EUdPLF taikomojoje programoje pateikdami galiojantį ir unikalų el. pašto adresą ir slaptažodį. Naujos naudotojo paskyros sukūrimo procesas (registracija ir aktyvinimas) turėtų būti atliktas tik vieną kartą. Keliautojai gaus patvirtinimo el. laišką į nurodytą el. pašto adresą (visada patikrinkite SPAM aplanką).

1as žingsnis:

Pasirinkite parinktį „Užsiregistruoti“.

2as žingsnis:

– Įveskite el. pašto adresą, slaptažodį ir patvirtinkite slaptažodį.

– Norėdami tęsti registracijos procesą, pasirinkite „Užsiregistruoti“.

PASTABOS:

 • Jūsų slaptažodį turi sudaryti mažiausiai 6 simboliai.
 • Būtinai patikrinkite, ar suaktyvinta didžiųjų raidžių funkcija ir kokia kalba rašote.
 • Maloniai prašome įrašyti slaptažodį, o ne nukopijuoti ir įklijuoti formoje.

3as žingsnis:

 • Pasirodys toks pranešimas kaip „Nuorodą suaktyvinti paskyra buvo išsiųsta nurodytu adresu. Jei negavote el. laiško, spustelėkite čia, kad jį išsiųstumėte dar kartą.

PASTABA:

 • Jei laiško negaunate į savo pašto dėžutę, taip pat patikrinkite savo SPAM aplanką arba laiške pasirinkite „siųsti iš naujo“.

4as žingsnis:

 • Unikalus URL bus išsiųstas jūsų el. pašto adresui ir jūs turite jį spustelėti.

PASTABA:

 • Jei laiško negaunate į savo pašto dėžutę, patikrinkite ir SPAM aplanką.

5as žingsnis:

Bus rodomas pranešimas, kaip pvz „Jūsų paskyra suaktyvinta. Dabar galite prisijungti naudodami savo kredencialus“.

 • Patvirtinti paskyrą::

1as žingsnis:

Jei negavote el. laiško dėl paskyros patvirtinimo, paspauskite parinktį „spustelėkite čia, kad išsiųstumėte dar kartą“.

2as žingsnis:

 • Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.

PASTABA:

 • Turėtumėte įvesti pradinį slaptažodį, kurį naudojote registruodamiesi.

3as žingsnis:

 • Pasirodys pranešimas, pvz., „Nuoroda suaktyvinti paskyrą buvo išsiųsta nurodytu adresu. Jei negavote el. laiško, spustelėkite čia, kad išsiųstumėte dar kartą.

PASTABA:

 • Jei laiško negaunate į savo pašto dėžutę, taip pat patikrinkite savo SPAM aplanką arba laiške pasirinkite „siųsti iš naujo“.

4as žingsnis:

 • Unikalus URL bus išsiųstas jūsų el. pašto adresui ir jūs turite jį spustelėti.

PASTABA:

 • Jei laiško negaunate į savo pašto dėžutę, patikrinkite ir SPAM aplanką.

5as žingsnis:

Bus rodomas pranešimas, pvz., „Jūsų paskyra suaktyvinta. Dabar galite prisijungti naudodami savo kredencialus“.

 • Prisijungti:

Prisijungimo procesas yra paprastas. Naudotojui tereikia užpildyti platformoje su paskyra susietą el. pašto adresą ir slaptažodį, o tada paspausti Prisijungti. Prisijungimas turi būti atliktas po registracijos (sąskaitos aktyvavimo).

1as žingsnis:

– Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti.

– Pasirinkite „Prisijungti“.

PASTABA:

 • Jūsų slaptažodį turi sudaryti mažiausiai 6 simboliai.
 • Būtinai patikrinkite, ar suaktyvinta didžiųjų raidžių funkcija ir kokia kalba rašote.
 • Maloniai prašome įvesti slaptažodį, o ne nukopijuoti ir įklijuoti jį formoje.

 • Iš naujo nustatyti:

Jei naudotojas pametė/pamiršo slaptažodį, jis gali pasinaudoti slaptažodžio atkūrimo procesu. Naudotojas turi paspausti mygtuką “Iš naujo atstatyti”. Jei šis el. pašto adresas priklauso esamai, aktyviai paskyrai, naudotojas gaus pranešimą el. paštu (visada patikrinkite SPAM aplanką), kad iš naujo nustatytų slaptažodį.

1as žingsnis:

Pasirinkite parinktį „Iš naujo nustatyti“.

2as žingsnis:

 • Įveskite el. pašto adresą.
 • Pasirinkite „Iš naujo nustatyti“.

3as žingsnis:

Bus rodomas pranešimas, pvz., „Jei tas el. pašto adresas priklauso paskyrai, atsiųsime jums el. laišką, kad iš naujo nustatytume slaptažodį“.

4as žingsnis:

 • Unikalus URL bus išsiųstas jūsų el. pašto adresui ir jūs turite jį spustelėti.

PASTABA:

 • Jei laiško negaunate į savo pašto dėžutę, patikrinkite ir SPAM aplanką.

5as žingsnis:

– Įveskite slaptažodį ir patvirtinkite slaptažodį, kad iš naujo nustatytumėte.

– Pasirinkite „Iš naujo nustatyti“.

PASTABA:

 • Jūsų slaptažodį turi sudaryti mažiausiai 6 simboliai.
 • Būtinai patikrinkite, ar suaktyvinta didžiųjų raidžių funkcija ir kokia kalba rašote.
 • Maloniai prašome įvesti slaptažodį, o ne nukopijuoti ir įklijuoti formą.

6as žingsnis:

Pasirodys pranešimas, pvz., „Jūsų slaptažodis sėkmingai įvestas“.

Bendrosios taisyklės ir trikčių šalinimas

 1. Įsitikinkite, kad interneto ryšys yra nepertraukiamas ir stabilus.
 2. Savo naršyklėje visada įgalinkite JavaScript.
 3. Formos užpildymui nenaudokite kopijavimo ir įklijavimo, o tekstą parašykite nuo pat pradžios. Venkite kopijuoti tarpų. Tas pats keleivis negali pateikti kitos informacijos apie tą pačią atvykimo dieną tai pačiai atvykimo šaliai.
 4. Kiekviena valstybė narė, kaip galutinė plf paskirties šalis, gali turėti skirtingas taisykles dėl formos laukų (pvz., privalomi / neprivalomi, matomi / paslėpti, redaguojami, papildomi laukai), pateikimo terminų, plf saugojimo laikotarpio. ir t.t.
 5. Prašome atkreipti dėmesį, kad kai kuriuose įrašuose leidžiami tik lotyniški simboliai, o kituose laukeliuose taip pat galima rašyti gimtąja kalba. Tai priklauso nuo kilmės šalies.
 6. Jei yra laukas, kuriame išskleidžiamajame meniu nerandate reikiamos vertės/parinkties (pvz., šalis, oro uostas), tada išskleidžiamajame meniu pasirinkite „KITA“ ir tuščiame laukelyje parašykite savo parinktį.
 7. Laukuose su išskleidžiamomis vietų vertėmis pvz. oro uostas, pirmiausia turėtumėte pasirinkti šalį, tada bus suaktyvintas kitas išskleidžiamasis sąrašas ir užpildytas susijusiomis vertėmis, atitinkančiomis ankstesnį pasirinkimą. Pavyzdžiui, turėtumėte pasirinkti įlaipinimo šalį / vietą ir tada bus suaktyvintas įlaipinimo oro uostas, kad galėtumėte jį pasirinkti arba įvesti.
 8. Plf bus išsiųstas į keleivio el. Paštą. Keleivis taip pat gali jį peržiūrėti/atspausdinti/atsisiųsti iš taikomosios programos naudotojo meniu.
 9. Sistema automatiškai ištrins PLF po saugojimo laikotarpio, kurį nustato paskirties šalis.
 10. El. pašte didžiosios ir mažosios raidės neskiriamos.
 11. Keleivis gali pateikti ir redaguoti / atnaujinti PLF formą pagal kiekvienos valstybės narės nustatytus pateikimo terminus. Tai gali būti prieš atvykimo datą arba net po jo.
 12. Automatinis laukų užpildymas. Kiekvienoje naujoje PLF formoje kai kurie bendri asmens duomenys bus išsaugoti / perkelti iš bet kurių ankstesnių PLF formų ir automatiškai užpildys naują PLF. Plf bus galima redaguoti. Esant šiai sąlygai bus naudojami skirtukai „Asmeninė informacija“ ir „Nuolatinis adresas“.
 13. Esama bendroji taisyklė pagal dabartinę EUdPLF versiją yra ta, kad tas pats keleivis (ta pati naudotojo paskyra, susijusi su konkrečiu el. pašto adresu) negali pateikti kitos informacijos apie tą pačią atvykimo dieną tai pačiai paskirties šaliai.Taikomos šios taisyklės:
  • Pagal kiekvienos šalies kelionių protokolus ta pati naudotojo paskyra gali būti naudojama pildant ir pateikiant dPLF šeimos ar grupės nariams arba žmonėms, neturintiems kompiuterio įgūdžių.
  • 1 dPLF už tą patį pasą arba tą pačią asmens tapatybės kortelę tą pačią atvykimo datą toje pačioje galutinės paskirties šalyje (jei pasas arba asmens tapatybės kortelė yra tokia tvarka).
  • 1 dPLF už tą pačią atvykimo datą toje pačioje galutinės paskirties šalyje (jei nėra nei paso, nei asmens tapatybės kortelės).
 14. Visos nurodytos taisyklės yra bendros ir kiekviena šalis gali taikyti jų skirtumus.
 15. Vykdant registracijos ir slaptažodžio nustatymo iš naujo procesus, platforma atsiųs jums specialią nuorodą jūsų el. pašto adresu. Turite spustelėti šią nuorodą per 1 valandą, kitaip jos galiojimas baigsis ir pamatysite klaidos pranešimą „URL galiojimo laikas baigėsi“. taip pat instrukcijas, kaip gauti naują el. laišką su nauja nuoroda.
 16. Iškilus momentinei problemai, pvz. lėtas interneto ryšys bus rodomas toks pranešimas „Nepavyko užmegzti ryšio su svetaine. Patikrinkite, ar interneto ryšys aktyvus, ir bandykite dar kartą vėliau.“ ir jūs turėsite atnaujinti puslapį ir bandyti dar kartą.

V2.7 – 29/03/2022