Používateľská príručka pre cestujúcich

Obsah

1. Úvod

2. Úvodná stránka

3. Cestujúci

3.1 Používateľský účet

                3.1.1 Vytvorenie účtu

      3.1.2 Obnova hesla

                3.1.3 Prihlásenie

                3.1.4 Vymazanie účtu

          3.2 Ponuka navigácie

          3.3 Formulár vyhľadávania cestujúcich

               3.3.1 Typ prepravy

                    3.3.1.1 Pozemná preprava (Autobus/vlak/automobil/iné)

                         3.3.1.1.1 Autobus

                         3.3.1.1.2 Vlak

                         3.3.1.1.3 Automobil/iné vozidlo

                   3.3.1.2 Letecky

                         3.3.1.2.1 Priamy let

                         3.3.1.2.2 Nepriamy let

                   3.3.1.3 Výletná loď/rekreačné plavidlo

                   3.3.1.4 Trajekt

              3.3.2 Osobné údaje

              3.3.3 Adresa trvalého bydliska

              3.3.4 Dočasná adresa (adresy) v navštívenej krajine

              3.3.5 Spolucestujúci – rodina

              3.3.6 Spolucestujúci, ktorý nie je rodinným príslušníkom/je z inej domácnosti

              3.3.7 Kontaktné údaje pre prípady núdze

              3.3.8 Ukážka formulára na vyhľadávanie cestujúcich (PLF)

              3.3.9 Odoslanie formulára PLF

         3.4 Úprava podrobností formulára na vyhľadávanie cestujúcich (PLF)

         3.5 Vymazanie formulára PLF

4. Časté otázky (FAQ)

5. Príloha: „Registrácia – Overenie účtu – Prihlásenie – Reset“

SERVISNÁ ZMLUVA: HADEA/2021/NP/0004 –
NÁSTROJ E-TRAVEL – HEALTHY GATEWAYS

 

Elektronický formulár na vyhľadávanie cestujúceho Európskej únie (EUdPLF)

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE CESTUJÚCICH

– Návod na vyplnenie formulára na vyhľadávanie cestujúcich (PLF) v aplikácii EUdPLF
– Časté otázky

https://app.euplf.eu/

 

 

„Tento dokument bol vytvorený v súlade s programom EU4Health v rámci servisnej zmluvy s Európskou výkonnou agentúrou pre zdravie a digitalizáciu (HaDEA) konajúcou na základe mandátu od Európskej komisie. Obsah tohto dokumentu vyjadruje názory dodávateľa a je jeho výhradnou zodpovednosťou. V žiadnom prípade ho nemožno považovať za názory Európskej komisie a/alebo HaDEA alebo akéhokoľvek iného orgánu Európskej únie. Európska komisia a/alebo HaDEA neručia za presnosť údajov obsiahnutých v tomto dokumente ani nepreberajú zodpovednosť za akékoľvek použitie týchto údajov tretími stranami.“

Poďakovanie

Tento dokument bol vypracovaný v spolupráci si spoločnosťou Cytech Ltd. (http://www.cytech.gr), ktorá je subdodávateľskou spoločnosťou pri vývoji aplikácie EUdPLF.

 

1. Úvod

Formuláre na vyhľadávanie cestujúcich (PLF) sa využívajú orgánmi verejného zdravotníctva na zjednodušenie trasovania kontaktov v prípade, keď sú cestujúci vystavení infekčným ochoreniam pri lete lietadlom, plavbe loďou (výletnou/trajektom), jazde vlakom, autobusom či automobilom. Cestujúcimi poskytnuté údaje v PLF môžu využívať orgány verejného zdravotníctva v cieľových krajinách na rýchle kontaktovanie cestujúcich. Cieľom je ochrana zdravia samotných cestujúcich aj ich kontaktov a súčasne aj zamedzenie ďalšiemu šíreniu ochorenia.

Krajiny, v ktorých sa vyžaduje vyplnenie dotazníkov PLF, momentálne využívajú papierové formuláre na vyhľadávanie pasažierov, prípadne si vypracovali národné online systémy. Vo svetle pandémie ochorenia COVID-19 došlo k vývoju webovej aplikácie pre európsky elektronický formulár na vyhľadávanie cestujúcich (EUdPLF) s cieľom zjednodušiť používanie v prípade trvajúcich zdravotných rizík pri cestovaní za hranice. Tento digitálny formulár umožňuje jednoduchší a rýchlejší zber údajov a ich výmenu medzi zainteresovanými stranami. Vďaka tomu je sledovane kontaktov efektívnejšie a účinnejšie.

Všetci cestujúci z celého sveta prichádzajúci do EÚ akýmkoľvek druhom dopravy (letecká, cestná či lodná) si môžu informácie vyhľadať na webovej lokalite https://www.euplf.eu. Na webovej lokalite sa nachádza množstvo často kladených otázok súvisiacich s formulárom vyhľadávania cestujúcich. Zároveň tam nájdete prístup k aplikácii EUdPLF https://app.euplf.eu/, ako aj k národným formulárom PLF (formuláre na vyplnenie pre jednotlivé členské štáty Európskej únie). Používatelia môžu získať informácie aj cez užitočné odkazy na príslušné organizácie spolu s kontaktnými údajmi. Súčasťou lokality je aj prístup k zásadám ochrany osobných údajov.

Všetky uvedené pravidlá sú všeobecná a jednotlivé krajiny si ich môžu upravovať.

2. Úvodná stránka

Na domovskej stránke aplikácie https://app.euplf.eu/ si používateľ môže prečítať užitočné informácie týkajúce sa aplikácie, ako je znázornené na nasledovných obrázkoch. Aplikácia je k dispozícii v niekoľkých európskych jazykoch. Portfólio jazykov sa neustále rozširuje.

 

3. Cestujúci

Jedným z typov používateľa aplikácie EUdPLF je cestujúci. Cestujúci majú právo na:

 • vytváranie európskych formulárov na vyhľadávanie cestujúcich,
 • úpravu/aktualizáciu a
 • zobrazenie/tlač/sťahovanie používateľom vytvorených formulárov.
 • Dočasné uloženie. Každú stranu formulára PLF si možno dočasne uložiť. Formulár PLF ešte nie je odoslaný, ani sa nedá považovať za platný. Môžete ho upravovať a tlačidlo Odoslať stlačiť v rámci záverečného kroku, odkedy sa bude považovať za platný a odoslaný. Ak sa zobrazuje táto ikona, formulár PDF nie je odoslaný.

3.1 Používateľský účet

Prístup k aplikácii prebieha prostredníctvom účtu. Z tohto dôvodu musí každý, kto si želá vyplniť digitálny formulár na vyhľadávanie cestujúcich, vytvoriť jedinečný účet (e-mail/heslo). Používateľský účet cestujúceho sa automaticky vymaže po 150 dňoch nečinnosti od posledného prihlásenia (obdobie nečinnosti). Kroky potrebné na vytvorenie účtu sú uvedené v nasledovných kapitolách.

3.1.1 Vytvorenie účtu

Tento proces je na vypracovanie vlastného digitálneho formulára na vyhľadávanie cestujúceho nevyhnutný. Proces možno jednoducho absolvovať návštevou stránky prihlásenia a následným stlačením možnosti „Registrácia“. Proces vytvárania nového používateľského účtu (registrácia a aktivácia) sa musí absolvovať iba raz (s výnimkou po uplynutí obdobia neaktivity spomínaného v kapitole 3.1.1). Ak si cestujúci želajú upraviť alebo vytvoriť nový formulár PLF, môžu na to využiť svoje prihlasovacie údaje (e-mail a heslo), pomocou ktorých sa znova vrátia do aplikácie EUdPLF. Ako je znázornené na nasledovných obrázkoch, používateľ musí na vytvorenie účtu zadať tieto údaje:

 • E-mail: Používateľ musí vyplniť svoj osobný a jedinečný e-mailový účet. Tento e-mail nemožno použiť v rámci platformy pre iný používateľský účet.
 • Heslo: Používateľ musí vyplniť heslo obsahujúce minimálne 6 znakov.
 • Potvrdenie hesla: Na potvrdenie hesla ho musí používateľ zadať ešte raz.

Keď používateľ vyplní údaje a stlačí tlačidlo „Registrácia”, okamžite na e-mail zadaný používateľom dostane aktivačný odkaz (pozrite sa na obrázok nižšie). Používateľ by si mal vždy pozrieť aj priečinok nevyžiadanej pošty (SPAM). Keď používateľ stlačí odkaz, dôjde k aktivácii účtu. Následne budete môcť prihlasovacie údaje (e-mail a heslo) použiť na prihlásenie.

V rámci procesov registrácie a obnovenia hesla vám platforma na e-mailovú adresu odošle špeciálny odkaz. Na odkaz musíte kliknúť do 1 hodiny. V opačnom prípade jeho platnosť vyprší a zobrazí sa vám chybové hlásenie „Platnosť adresy URL vypršala.“ spolu s pokynmi na odoslanie nového e-mailu s novým odkazom.

3.1.2 Obnova hesla

Používateľ môže v prípade, ak zabudne/stratí heslo, využiť proces obnovenia hesla. Používateľ musí tlačidlo Reset hesla stlačiť na stránke s prihlásením. Po stlačení tlačidla používateľ prejde na novú stránku (ako je znázornené nižšie). Používatelia musia vyplniť e-mailovú adresu použitú pri vytváraní účtu.

Ak táto e-mailová adresa patrí k existujúcemu, aktívnemu účtu, používateľ dostane e-mailové oznámenie na obnovu svojho hesla (ako je znázornené na nižšie uvedenom obrázku).

V rámci procesov registrácie a obnovenia hesla vám platforma na e-mailovú adresu odošle špeciálny odkaz. Na odkaz musíte kliknúť do 1 hodiny. V opačnom prípade jeho platnosť vyprší a zobrazí sa vám chybové hlásenie „Platnosť adresy URL vypršala.“ spolu s pokynmi na odoslanie nového e-mailu s novým odkazom.

3.1.3 Prihlásenie

Prihlasovací proces je jednoduchý. Používateľovi stačí vyplniť svoju e-mailovú adresu a heslo k účtu platformy a následne stlačiť tlačidlo „Prihlásenie“.

3.1.4 Vymazanie účtu

Cestujúci má možnosť svoj vlastný účet vymazať. Ide o všeobecné nastavenie, ktoré je aktívne pre všetky krajiny využívajúce platformu. Používateľ nájde navigačné tlačidlo v pravej hornej časti každej stránky. Po stlačení tohto tlačidla dôjde k zobrazeniu ponuky, kde stlačte možnosť „Profil“ a „Správa účtu – Vymazanie účtu.“ Vymazanie používateľského účtu cestujúceho nemá vplyv na aktuálne formulára dPLF, ktoré sa vymažú automaticky na základe obdobia uchovávania stanoveného jednotlivými členským krajinami. Cestujúci, ktorý si vymazal vlastný účet, si môže vytvoriť nový použitím rovnakého e-mailu.

3.2 Ponuka navigácie

Používateľ nájde navigačné tlačidlo v pravej hornej časti každej stránky. Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí ponuka s nasledovnými možnosťami:

 • Domov: Prejdete na domovskú stránku.
 • Moje formuláre PLF: Prejdete na servisný kontrolný panel, kde nájdete všetky elektronické formulára na vyhľadávanie cestujúcich vytvorené používateľom. Obdobie, počas ktorého zostávajú formuláre PLF uložené a viditeľné, súvisí s obdobím uchovávania stanoveným cieľovou krajinou uvedenou v každom z odoslaných formulárov PLF.
 • Nový formulár PLF: Používateľ má možnosť vytvoriť si nový elektronický formulár PLF.
 • Profil: Cestujúci má možnosť svoj vlastný účet vymazať.
 • Odhlásenie: Umožňuje používateľovi odhlásenie z aplikácie.

3.3 Formulár vyhľadávania cestujúcich

Po prihlásení sa používateľ presmeruje na stránku výberu cieľa, kde si vyberie cieľovú krajinu, pre ktorú vyplní formulár PLF. V rovnakom formulári PLF môže cestujúci vyplniť údaje o preprave, no musia sa týkať rovnakého režimu prepravy.

Ak používateľ cestuje letecky, kedy ide o priamy let, na v časti výberu pôvodného cieľa (rozbaľovací zoznam) je potrebné vybrať iba krajinu, ktorá je cieľovou destináciou (za predpokladu, že daný členský štát využíva ako cieľová krajina EUdPLF a je uvedený v rozbaľovacom zozname). Prestupné lety medzi odletovou a cieľovou destináciou, je potrebné vyplniť cez tlačidlo „Nepriamy let“ (spodná časť). Rovnaké pravidlo platí aj pre iné druhy prepravy, napr. pozemná, námorná.

3.3.1 Typ prepravy

V tomto kroku si cestujúci má vybrať druh prepravy, ktorý bude počas cesty využívať. Ako je uvedené na obrázku nižšie, existujú nasledovné možnosti:

 • Pozemná preprava (autobus/vlak/automobil/iné vozidlo)
 • Letecká preprava
 • Výletná loď/rekreačné plavidlo
 • Trajekt

Príslušný formulár sa zobrazí v závislosti od toho, akú možnosť používateľ zvolí v tomto kroku. V nasledujúcich krokoch – kapitolách nájdete na základe výberu predstavené rôzne formuláre na vyhľadávanie cestujúcich.

V tomto bode je dôležité spomenúť, že pri akomkoľvek druhu dopravy si používateľ musí ako prvé prečítať a odsúhlasiť Zásady ochrany osobných údajov, kde nájde základné pravidlá týkajúce sa vypĺňania formulára a poskytovania osobných údajov s cieľom ich spracovania tak, ako je znázornené na príklade.

3.3.1.1 Pozemná preprava (Autobus/vlak/automobil/iné)

V tomto prípade používateľ zvolil možnosť cestovania pozemnou prepravou, pri ktorej sa do krajiny vstupuje napríklad automobilom/iným vozidlom, vlakom či autobusom. V tomto kroku sa používateľovi zobrazí výzva na výzva jedného z týchto troch druhov pozemnej prepravy. V tomto bode si používateľ vyberá aj to, či cestuje ako člen skupiny, prípadne s rodinou (bežné pri všetkých druhoch prepravy) – ak je to v súlade s pravidlami jednotlivých členských krajín.

3.3.1.1.1 Autobus

V tomto prípade si používateľ zvolil možnosť cestovania autobusom. Pred vypĺňaním formulára si musí používateľ vybrať, či cestuje ako člen skupiny, prípadne s rodinou (zaškrtávacie políčko). Polia potrebné vyplniť sú zobrazené na nižšie uvedených obrázkoch.

Používateľ musí vyplniť nasledovné údaje:

 • Autobusová spoločnosť: Používateľ vypĺňa názov spoločnosti, ktorou sa rozhodol cestovať.
 • Číslo autobusu/ŠPZ: Používateľ vyplní číslo autobusu alebo ŠPZ.
 • Predtým navštívené krajiny (Voliteľné): Ak ste 14 dní pred príjazdom prebývali v inej krajine (neprechádzali ste ňou), ktorá nie je jeho krajinou vášho trvalého pobytu,
  musíte nižšie uviesť príslušné krajiny/mestá.
 • Nástupná krajina/miesto: Používateľ si vyberie nástupnú krajinu/miesto a aktivuje niektoré z nasledovných polí.
 • Nástupná stanica/mesto: Používateľ si vyberie nástupnú stanicu v rámci vybratej krajiny/miesta/mesta.
 • Dátum a čas odchodu: Pole odkazuje na dátum a čas odchodu. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí vyskakovací kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas odchodu na cestu.
 • Číslo sedadla: Používateľ musí zadať číslo sedadla.
 • Druh sedadla: Používateľovi sa zobrazí výzva na výber druhu sedadla spomedzi súboru možností, akými sú Business (Prvá trieda), Pridelené sedadlo a Economy (Druhá trieda).
 • Miesto vstupu do cieľovej krajiny: Používateľ si musí zvoliť miesto vstupu (napr. hraničný priechod) svojej cesty. Ak sa používateľovi nepodarí nájsť miesto vstupu (napr. hraničný priechod), kadiaľ vstúpi do cieľovej krajiny, musí zvoliť možnosť „Iné“ a názov miesta vstupu zadať do ďalšieho poľa.
 • Dátum a čas príjazdu: Pole odkazuje na dátum a čas príjazdu do miesta vstupu do krajiny. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas príjazdu.

Ak cesta zahŕňa medzizastávky (po odchode pred cieľovou destináciou v súlade s údajmi vyplnenými vyššie), majú cestujúci povinnosť ich do formulára uviesť. Toto pravidlo sa vzťahuje na všetky druhy prepravy. V tomto prípade musí používateľ spomedzi týchto polí vyplniť dve ďalšie:

 • Krajina: Používateľ si vyberie krajinu medzizastávky.
 • Stanica medzizastávky: Používateľ si vyberá stanicu medzizastávky cesty.
 • Dátum a čas odchodu: Pole odkazuje na dátum a čas odchodu. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí vyskakovací kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas odchodu na cestu.

3.3.1.1.2 Vlak

V tomto prípade si používateľ zvolil možnosť cestovania vlakom. Pred vypĺňaním formulára si musí používateľ vybrať, či cestuje ako člen skupiny, prípadne s rodinou – ak je to v súlade s pravidlami jednotlivých členských krajín. Polia potrebné vyplniť sú zobrazené na nižšie uvedených obrázkoch.

Používateľ musí vyplniť nasledovné údaje:

 • Železničný dopravca: Používateľ si volí názov železničného dopravcu, s ktorým cestuje.
 • Číslo vlaku: Používateľ vyplní číslo vlaku.
 • Číslo vozňa: Používateľ vyplní číslo vozňa.
 • Predtým navštívené krajiny (Voliteľné): Ak ste 14 dní pred príjazdom prebývali v inej krajine (neprechádzali ste ňou), ktorá nie je jeho krajinou vášho trvalého pobytu,
  musíte nižšie uviesť príslušné krajiny/mestá.
 • Nástupná krajina/miesto: Používateľ si vyberie nástupnú krajinu/miesto a aktivuje niektoré z nasledovných polí.
 • Nástupná stanica/mesto: Používateľ si vyberie nástupnú stanicu v rámci vybratej krajiny/miesta.
 • Dátum a čas odchodu: Pole odkazuje na dátum a čas odchodu. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas odchodu na cestu.
 • Číslo sedadla a číslo vagóna: Používateľ vyplní číslo vozňa a číslo vagóna.
 • Druh sedadla: Používateľovi sa zobrazí výzva na výber druhu sedadla spomedzi súboru možností, akými sú Business (Prvá trieda), Kupé (lôžkový vagón) a Economy (Druhá trieda).
 • Miesto vstupu do cieľovej krajiny: Používateľ si musí zvoliť miesto vstupu (napr. hraničný priechod) svojej cesty. Ak sa používateľovi nepodarí nájsť miesto vstupu (napr. hraničný priechod), kadiaľ vstúpi do cieľovej krajiny, musí zvoliť možnosť „Iné“ a názov miesta vstupu zadať do ďalšieho poľa.
 • Dátum a čas príjazdu: Pole odkazuje na dátum a čas príjazdu do miesta vstupu do krajiny. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas príjazdu.

Ak sú súčasťou cesty aj medzizastávky, cestujúci ich musia uviesť vo formulári. V tomto prípade musí používateľ spomedzi týchto polí vyplniť dve ďalšie:

 • Krajina: Používateľ si vyberie krajinu medzizastávky.
 • Stanica medzizastávky: Používateľ si vyberie stanicu medzizastávky.

3.3.1.1.3 Automobil/iné vozidlo

V tomto prípade si používateľ zvolil možnosť cestovania automobilom/iným vozidlom. Polia potrebné vyplniť sú zobrazené na nižšie uvedených obrázkoch.

Ako prvé musí používateľ uviesť, či cestuje ako člen skupiny, prípadne s rodinou. Používateľ musí vyplniť nasledovné informácie:

 • ŠPZ automobilu/iného vozidla: Používateľ musí vyplniť ŠPZ automobilu/iného vozidla, ktorým cestuje.
 • Krajina/miesto odjazdu: Používateľ si vyberie krajinu, z ktorej začína jazdu automobilom.
 • Dátum a čas odchodu: Pole odkazuje na dátum a čas odchodu. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas odchodu na cestu.
 • Predtým navštívené krajiny (Voliteľné): Ak ste 14 dní pred príjazdom prebývali v inej krajine (neprechádzali ste ňou), ktorá nie je jeho krajinou vášho trvalého pobytu,
  musíte nižšie uviesť príslušné krajiny/mestá.
 • Miesto vstupu do cieľovej krajiny: Používateľ si musí zvoliť miesto vstupu (hraničný priechod) svojej cesty. Ak sa používateľovi nepodarí nájsť miesto vstupu (napr. hraničný priechod), kadiaľ vstúpi do cieľovej krajiny, musí zvoliť možnosť „Iné“ a názov miesta vstupu zadať do ďalšieho poľa.
 • Dátum a čas príjazdu do krajiny: Pole odkazuje na dátum a čas príjazdu do miesta vstupu do krajiny. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas príjazdu.

Ak sú súčasťou cesty aj medzizastávky, cestujúci ich musia uviesť vo formulári. V tomto prípade musí používateľ spomedzi týchto polí vyplniť dve ďalšie:

 • Krajina: Používateľ si vyberie krajinu medzizastávky.
 • Stanica medzizastávky: Používateľ si vyberie stanicu medzizastávky.
 • Dátum odchodu: Pole odkazuje na dátum a čas odchodu. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí vyskakovací kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas odchodu na cestu.

3.3.1.2 Letecky

V tomto prípade si používateľ zvolil možnosť cestovania lietadlom. Používateľ si môže zvoliť medzi priamym letom a letom s prestupom. Ak ide o prestupný let, používateľ musí zvoliť možnosť Nepriamy let.

Pred vypĺňaním formulára si musí používateľ vybrať, či cestuje ako člen skupiny, prípadne s rodinou – ak je to v súlade s pravidlami jednotlivých členských krajín. Polia potrebné vyplniť sú zobrazené na nižšie uvedených obrázkoch.

3.3.1.2.1 Priamy let

Používateľ musí vyplniť nasledovné informácie:

 • Názov leteckej spoločnosti: Používateľ musí vyplniť názov leteckej spoločnosti, s ktorou cestuje.
 • Číslo letu: Toto pole sa týka čísla letu. Používateľ musí zadať od 1 do 10 znakov alebo číslic.
 • Číslo sedadla: Používateľ musí vyplniť svoje číslo sedadla.
 • Predtým navštívené krajiny (Voliteľné): Ak ste 14 dní pred príjazdom prebývali v inej krajine (neprechádzali ste ňou), ktorá nie je jeho krajinou vášho trvalého pobytu,
  musíte nižšie uviesť príslušné krajiny/mestá.
 • Ak ide o súkromný let, zaškrtnite toto pole. V prípade súkromného letu používateľ nemá povinnosť vyplniť predchádzajúce pole, no zobrazí sa nové pole s číslom súkromného letu.

 • Nástupná krajina/miesto: Používateľ vyplní krajinu, v ktorej nastupuje.
 • Dátum a čas odchodu: Pole odkazuje na dátum a čas odchodu. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas odchodu na cestu.
 • ​Nástupné letisko: Používateľ si vyberie nástupné letisko v predtým uvedenej krajine.
 • Dátum a čas príjazdu: Pole odkazuje na dátum a čas príletu na cieľové letisko. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas príjazdu.
 • Cieľová destinácia (letisko): Z preddefinovaných možností na základe cieľovej krajiny si používateľ vyberie cieľové letisko.
3.3.1.2.2 Nepriamy let

Ak ide o prestupný let, používateľ musí zvoliť možnosť Nepriamy let. V tomto prípade sa zobrazí nový formulár, ktorý je znázornený na obrázku nižšie.

Používateľ musí vyplniť nasledovné informácie:

 • Názov leteckej spoločnosti: Používateľ musí vyplniť názov leteckej spoločnosti, s ktorou cestuje.
 • Číslo letu: Toto pole sa týka čísla letu. Používateľ musí zadať od 1 do 10 znakov alebo číslic.
 • Číslo sedadla: Používateľ musí vyplniť svoje číslo sedadla.
 • Predtým navštívené krajiny (Voliteľné): Ak ste 14 dní pred príjazdom prebývali v inej krajine (neprechádzali ste ňou), ktorá nie je jeho krajinou vášho trvalého pobytu,
  musíte nižšie uviesť príslušné krajiny/mestá.
 • Ak ide o súkromný let, zaškrtnite toto pole. V prípade súkromného letu používateľ nemá povinnosť vyplniť predchádzajúce pole, no zobrazí sa nové pole s číslom súkromného letu.

 • Nástupná krajina/miesto: Používateľ vyplní krajinu, v ktorej nastupuje.
 • Dátum a čas odchodu: Pole odkazuje na dátum a čas odchodu. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas odchodu na cestu.
 • ​Nástupné letisko: Používateľ si vyberie nástupné letisko v predtým uvedenej krajine.
 • Cieľová/tranzitná krajina: Toto pole sa vzťahuje na cieľovú krajinu medzipristátia (let/časť 1 cesty).
 • Cieľové letisko: Používateľ si spomedzi všetkých letísk cieľovej krajiny medzizastávky (let/časť 1 cesty) vyberie cieľové letisko.
 • Dátum a čas príjazdu: Pole odkazuje na dátum a čas príjazdu. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas príletu svojho medzipristátia (let/časť 1 cesty).
 • Pridanie letu/medzipristátia: Ak ide o prestupný let, používateľ musí zvoliť túto možnosť. V tomto prípade sa zobrazí nový formulár, ktorý je znázornený na obrázku nižšie. Pripájací let prebieha medzi odletovým letiskom medzipristátia (cieľová destinácia medzipristátia – 1. časť cesty) a cieľovým letiskom (cieľová destinácia pripájacieho letu – 2. časť cesty). Pole Dátumu a času príletu (pred tlačidlom prestupného letu) musí predstavovať dátum a čas cieľového miesta prestupného letu (let/časť 2. vašej cesty).

Cestujúci musí v súvislosti s prestupným letom/časťou 2 cesty musí vyplniť nasledovné údaje:

 • Zaškrtnite, ak ide o posledný let/prestup vašej cesty.

 • Názov leteckej spoločnosti: Používateľ musí vyplniť názov leteckej spoločnosti, s ktorou cestuje.
 • Číslo letu: Toto pole sa týka čísla letu. Používateľ musí zadať od 1 do 10 znakov alebo číslic.
 • Číslo sedadla: Používateľ musí vyplniť svoje číslo sedadla.
 • Ak ide o súkromný let, zaškrtnite toto pole. V prípade súkromného letu používateľ nemá povinnosť vyplniť predchádzajúce pole, no zobrazí sa nové pole s číslom súkromného letu.

 • Nástupná krajina/miesto: Používateľ vyplní krajinu, v ktorej nastupuje.
 • Dátum a čas odchodu: Pole odkazuje na dátum a čas odletu (Let/časť 2 vašej cesty). Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas odchodu na cestu.
 • Nástupné letisko: Používateľ si vyberie nástupné letisko v predtým uvedenej krajine.
 • Cieľová/tranzitná krajina: Toto pole sa týka cieľovej krajiny (ak ide o záverečný let), prípadne prestupnej krajiny (ak ide o ďalší krok leteckej cesty) (Let/časť 2 vašej cesty).
 • Cieľové letisko: Používateľ si spomedzi všetkých letísk cieľovej krajiny (let/časť 2 cesty) vyberie cieľové letisko.
 • Dátum a čas príjazdu: Pole odkazuje na dátum a čas príjazdu. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas príletu svojho medzipristátia (let/medzipristátie 2 cesty).

3.3.1.3 Výletná loď/rekreačné plavidlo

V tomto prípade si používateľ zvolil možnosť plavby výletnou loďou/rekreačným plavidlom. Pred vypĺňaním formulára si musí používateľ vybrať, či cestuje ako člen skupiny, prípadne s rodinou – ak je to v súlade s pravidlami jednotlivých členských krajín. Používateľ si musí vybrať, či cestuje ako člen personálu výletnej lode. Polia formulára sú uvedené na nižšie uvedených obrázkoch.

V každom prípade je potrebné vyplniť nasledovné informácie:

 • Spoločnosť zabezpečujúca výletné/rekreačné plavby: Používateľ vyplní názov spoločnosti zabezpečujúcej výletné/rekreačné plavby, s ktorou cestuje.
 • Názov lode: Používateľ vyplní názov výletnej lode/rekreačného plavidla.
 • IMO/registračné číslo: Jedinečný kód každej lode.
 • Predtým navštívené krajiny (Voliteľné): Ak ste 14 dní pred príjazdom prebývali v inej krajine (neprechádzali ste ňou), ktorá nie je jeho krajinou vášho trvalého pobytu,
  musíte nižšie uviesť príslušné krajiny/mestá.
 • Krajina/miesto nalodenia: Používateľ si vyberie krajinu, v ktorej sa naloďuje.
 • Prístav, v ktorom sa naloďuje: Používateľ si na základe vyššie uvedenej krajiny nalodenia vyberie prístav, v ktorom sa naloďuje.
 • Dátum nalodenia: Pole odkazuje na dátum a čas nalodenia. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas odchodu na cestu.
 • Číslo kajuty: Používateľ musí vyplniť číslo svojej kajuty.
 • Dátum vylodenia pri ukončení plavby: Pole sa týka dátumu ukončenia plavby a vylodenia cestujúceho. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať deň ukončenia plavby.
 • ​ Prístav vylodenia na konci plavby: Na základe cieľovej krajiny vybratej v predošlom kroku musí používateľ vybrať prístav, kde sa vyloďuje.

Ak sú súčasťou cesty aj medzizastávky, cestujúci ich musia uviesť vo formulári. V tomto prípade musí používateľ spomedzi týchto polí vyplniť dve ďalšie:

 • Krajina: Pole sa týka cieľovej krajiny medzizastávky.
 • Prístav medzizastávky: Používateľ si na základe vyššie vybratej krajiny vyberie prístav medzizastávky.
 • Dátum a čas príjazdu: Pole odkazuje na dátum a čas príjazdu. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas príjazdu do príjazdu medzizastávky.
 • Dátum a čas odchodu: Pole odkazuje na dátum a čas odchodu. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí vyskakovací kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas odchodu na cestu.

3.3.1.4 Trajekt

V tomto prípade si používateľ zvolil možnosť plavby trajektom. Pred vypĺňaním formulára si musí používateľ vybrať, či cestuje ako člen skupiny, prípadne s rodinou – ak je to v súlade s pravidlami jednotlivých členských krajín. Polia formulára sú uvedené na nižšie uvedených obrázkoch.

Používateľ musí poskytnúť nasledovné informácie:

 • Spoločnosť zabezpečujúca prepravné/rekreačné plavby: Používateľ musí vyplniť názov spoločnosti zabezpečujúcej prepravné/rekreačné plavby, s ktorou cestuje.
 • Názov plavidla: Používateľ musí vyplniť názov plavidla, ktorým cestuje.
 • Predtým navštívené krajiny (Voliteľné): Ak ste 14 dní pred príjazdom prebývali v inej krajine (neprechádzali ste ňou), ktorá nie je jeho krajinou vášho trvalého pobytu,
  musíte nižšie uviesť príslušné krajiny/mestá.
 • Krajina/miesto nalodenia: Používateľ si vyberie krajinu/miesto, kde sa naloďuje.
 • Prístav, v ktorom sa naloďuje: Používateľ si na základe vyššie uvedenej krajiny nalodenia vyberie prístav, v ktorom sa naloďuje. Pole je nepovinné.
 • Dátum nalodenia: Pole odkazuje na dátum a čas nalodenia. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať dátum a čas odchodu na cestu.
 • Číslo kajuty/sedadla: Používateľ musí vyplniť číslo svojej kajuty alebo sedadla.
 • Druh sedadla: Používateľ si vyberá spomedzi súboru možností druhov sedadiel. Možnosti sú Economy (paluba), Pridelené sedadlo, Business a Kajuta.
 • Dátum vylodenia: Pole sa týka dátumu vylodenia cestujúceho. Keď používateľ stlačí toto pole, automaticky sa zobrazí kalendár, kde si musí vybrať deň vylodenia.
 • Prístav vylodenia: Na základe cieľovej krajiny vybratej v predošlom kroku musí používateľ vybrať prístav, kde sa vyloďuje.

 

3.3.2 Osobné údaje

V tomto kroku musí používateľ vyplniť svoje osobné údaje. Ako je uvedené na obrázkoch nižšie, ide o nasledovné údaje:

 • Priezvisko: Používateľ musí vyplniť svoje priezvisko.
 • Meno: Používateľ musí vyplniť svoje meno.
 • Pohlavie: Používateľ si musí z preddefinovaných možností vybrať svoje pohlavie.
 • Dátum narodenia: Používateľ musí vyplniť svoj dátum narodenia.
 • Typ dokladu totožnosti: Ide o druh cestovného identifikačného dokladu, ktorým sa používateľ bude preukazovať. V každom prípade sa zobrazí nové pole, ktoré bude musieť používateľ vyplniť. Existujú tieto možnosti:
 1. občiansky preukaz
 2. pas

 • Hlavné telefónne číslo: Používateľ musí vyplniť svoje hlavné telefónne číslo. Používateľ musí zadať znak plus (+) nasledovaný kódom krajiny a svojím telefónnym číslom napr. +306989123456.
 • Iné telefónne číslo: Pole je určené pre druhé telefónne číslo cestujúceho.
 • E-mailová adresa: Toto pole automaticky vypĺňa systém a je priradené k prihlásenému používateľovi.

 

3.3.3 Adresa trvalého bydliska

V tomto kroku musí používateľ vyplniť podrobnosti o svojom trvalom pobyte. Ako je uvedené na obrázkoch nižšie, ide o nasledovné údaje:

 • Krajina: Používateľ si krajinu pobytu vyberie z rozbaľovacieho zoznamu.
 • Štát/provincia: Používateľ si musí vybrať stav pobytu z rozbaľovacieho zoznamu, a to na základe krajiny pobytu.
 • Mesto: Používateľ musí uviesť mesto svojho pobytu.
 • PSČ: Používateľ musí uviesť PSČ miesta pobytu.
 • Ulica: Používateľ musí vyplniť názov ulice miesta pobytu.
 • Číslo ulice/číslo domu: Používateľ musí uviesť číslo ulice/domu miesta pobytu.
 • Číslo bytu: Používateľ musí vyplniť číslo bytu miesta pobytu.
 • Zaškrtnite, či je adresa prechodného pobytu totožná s vašou adresou trvalého pobytu. (Voliteľné):
  – Ak „Áno“, zobrazí sa ďalšia karta „Adresa dočasného bydliska“ a je potrebné ju manuálne vyplniť
  – Ak „Nie“, na ďalšej karte „Adresa dočasného bydliska“ sa vopred vyplnia rovnaké informácie ako sú uvedené na karte „Adresa trvalého bydliska“.

3.3.4 Dočasná adresa (adresy) v navštívenej krajine

V tomto kroku musí používateľ vyplniť podrobnosti o svojom dočasnom pobyte, jednom alebo viacerých v rámci svojej návštevy cieľovej krajiny. Ak počas nasledovných 14 dní sa používateľ nebude zdržiavať na mieste trvalého pobytu uvedenom v predošlom kroku, musí vyplniť miesta, na ktorých sa v cieľovej krajine bude zdržiavať. (V prípade, že je používateľ návštevníkom, musí zapísať iba prvé miesto, kde sa bude zdržiavať). Používateľ musí vyplniť údaje uvedené na nasledovných obrázkoch. Patria sem tieto:

 • Typ adresy: Používateľ si vyberie typ adresy, medzi ktoré patria: Dom, Hotel, Výletná loď, Iné.
 • Krajina: Používateľ si musí vybrať krajinu dočasného pohybu.
 • Štát/provincia: Používateľ si musí z prednastaveného zoznamu zvoliť stav pobytu, a to na základe krajiny pobytu.
 • Mesto: Používateľ musí uviesť mesto svojho pobytu.
 • Ulica: Používateľ musí vyplniť názov ulice miesta pobytu.
 • Číslo ulice/číslo domu: Používateľ musí uviesť číslo ulice/domu miesta pobytu.
 • PSČ: Používateľ musí uviesť PSČ miesta pobytu.
 • Číslo bytu: Používateľ musí vyplniť číslo bytu miesta pobytu.

Ak sa bude počas pobytu používateľ zdržiavať na viac než jednom mieste, musí stlačiť tlačidlo „PRIDAŤ DOČASNÚ ADRESU“ a uviesť podrobnosti o druhej možnosti. K dispozícii je aj možnosť odstránenia (tlačidlo).

3.3.5 Spolucestujúci – rodina

Ďalším všeobecným krokom, ktorý sa môže líšiť a je závislý od pravidiel jednotlivých členských krajín, je pridávanie podrobností o spolucestujúcich z rodinného prostredia. Ak si po prihlásení sa do platformy a voľbe cieľovej krajiny všimnete zaškrtávacie políčko s textom „Zaškrtnite, ak cestujete ako člen skupiny a/alebo s rodinou“, znamená to, že daná krajina ponúka možnosť pridania členov rodiny alebo skupiny do vášho formulára PLF. V každom prípade si musí cestujúci prečítať CESTOVNÉ PROTOKOLY konkrétnej cieľovej krajiny zobrazenej na úvodnej stránke EUdPLF. Na pridanie ďalšieho cestujúceho, ktorý je zároveň aj členom rodiny, používateľ stlačí tlačidlo „PRIDAŤ RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA“, ktoré je znázornené na nasledovnom obrázku.

Keď používateľ stlačí tlačidlo „PRIDAŤ RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA“, okamžite sa zobrazí formulár s nasledovnými informáciami. Táto možnosť je dostupná v prípade, ak používateľ na karte „Cestovné informácie“ zaškrtol políčko „Zaškrtnite, ak cestujete ako člen skupiny a/alebo s rodinou“. Dospelí cestujúci musia vypĺňať vlastný formulár PLF. V tejto časti sa vypĺňajú tieto údaje:

 • Meno: Používateľ vyplní meno s ním cestujúcej osoby, ktorá je zároveň členom jeho rodiny.
 • Priezvisko: Používateľ vyplní priezvisko s ním cestujúcej osoby, ktorá je zároveň členom jeho rodiny.
 • Vaše pohlavie: Používateľ zvolí pohlavie s ním cestujúcej osoby, ktorá je zároveň členom jeho rodiny.
 • Číslo sedadla: Nejde o povinné pole. Týka sa čísla sedadla osoby cestujúcej s používateľom, ktorá je súčasne aj členom jeho rodiny.
 • Vek: Používateľ vyplní vek s ním cestujúcej osoby, ktorá je zároveň členom jeho rodiny.

Ďalším kliknutím na tlačidlo „PRIDAŤ RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA“ môže používateľ pridať ľubovoľný počet rodinných príslušníkov. Akúkoľvek osobu možno kedykoľvek vymazať stlačením tlačidla „ODSTRÁNIŤ RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA“.

3.3.6 Spolucestujúci, ktorý nie je rodinným príslušníkom/je z inej domácnosti

Ďalším krokom, ktorý sa môžu líšiť a závisí od pravidiel jednotlivých členských štátov, je pridávanie údajov o spolucestujúcich z rovnakej skupiny. Ak si po prihlásení sa do platformy a voľbe cieľovej krajiny všimnete zaškrtávacie políčko s textom „Zaškrtnite, ak cestujete ako člen skupiny a/alebo s rodinou“, znamená to, že daná krajina ponúka možnosť pridania členov rodiny alebo skupiny do vášho formulára PLF. V každom prípade si musí cestujúci prečítať CESTOVNÉ PROTOKOLY konkrétnej cieľovej krajiny zobrazenej na úvodnej stránke EUdPLF.  Táto možnosť je dostupná v prípade, ak používateľ na karte „Cestovné informácie“ zaškrtol políčko „Zaškrtnite, ak cestujete ako člen skupiny a/alebo s rodinou“. Dospelí cestujúci musia vypĺňať vlastný formulár PLF. Na pridanie nového spolucestujúceho musí používateľ stlačiť tlačidlo zobrazené na nasledovnom obrázku „PRIDAŤ NERODINNÉHO SPOLUCESTUJÚCEHO“.

Keď používateľ stlačí tlačidlo „PRIDAŤ NERODINNÉHO SPOLUCESTUJÚCEHO“, okamžite sa zobrazí formulár s nasledovnými informáciami:

 • Meno: Používateľ vyplní meno s ním cestujúcej osoby, ktorá zároveň nie je členom jeho rodiny.
 • Priezvisko: Používateľ vyplní priezvisko s ním cestujúcej osoby, ktorá zároveň nie je členom jeho rodiny.
 • Vaše pohlavie: Používateľ zvolí pohlavie s ním cestujúcej osoby, ktorá zároveň nie je členom jeho rodiny.
 • Skupina (zájazd, tím, služobná cesta, iné): Ide o nepovinné pole a označuje vzťah používateľa so spomínanou osobou.
 • Číslo sedadla: Nejde o nepovinné pole. Týka sa čísla sedadla osoby cestujúcej s používateľom, ktorá je súčasne aj členom jeho rodiny.

Ďalším kliknutím na tlačidlo „PRIDAŤ NERODINNÉHO SPOLUCESTUJÚCEHO“ môže používateľ pridať potrebné množstvo ľudí. Kedykoľvek však môže ľubovoľnú osobu vymazať stlačením tlačidla „ODSTRÁNIŤ NERODINNÉHO SPOLUCESTUJÚCEHO“.

3.3.7 Kontaktné údaje pre prípady núdze

Odkazujú na kontaktné údaje osoby, ktorú používateľ stanoví ako kontakt pre prípad núdze (kontaktná osoba, ktorá sa počas cesty dokáže spojiť s cestujúcim). Informácie, ktoré musí používateľ vyplniť, sú uvedené na nasledovných obrázkoch:

 • Meno: Používateľ vyplní meno osoby, ktorá je núdzovým kontaktom cestujúceho.
 • Priezvisko: Používateľ vyplní priezvisko osoby, ktorá je núdzovým kontaktom cestujúceho.
 • Krajina: Pole odkazuje na krajinu pobytu osoba, ktorá je núdzovým kontaktom.
 • Mesto: Pole odkazuje na mesto pobytu osoba, ktorá je núdzovým kontaktom.
 • Mobilné telefónne číslo: Pole odkazuje na mobilné telefónne číslo osoby spomenutej používateľom. Používateľ musí zadať znak plus (+) nasledovaný kódom krajiny a jej telefónnym číslom, napr. +306989123456.
 • Iné telefónne číslo: Pole odkazuje na iné telefónne číslo osoby, ktorá je núdzovým kontaktom.
 • E-mailová adresa: Pole odkazuje na e-mailovú adresu osoby, ktorá je núdzovým kontaktom.

3.3.8 Ukážka formulára na vyhľadávanie cestujúcich (PLF)

Pred záverečným podaním formulára si používateľ môže stlačením tlačidla „Ukážka“ vo vyskakovacom okne zobraziť zadané údaje tak, ako je to znázornené na nasledovnom obrázku.

3.3.9 Odoslanie formulára PLF

Po kontrole údajov môže používateľ stlačiť tlačidlo „Odoslať“. Po úspešnom odoslaní formulára sa používateľovi zobrazí informácia, že formulár bol úspešne vyplnený (Na formulári PLF bude označenie o odoslaní.).

V rovnakom čase sa používateľovi zobrazí informácie o spracovaní. Dostane upozornenie najmä na tieto veci:

ako bolo uvedené v e-mailovej správe (vždy kontrolujte priečinok nevyžiadanej pošty – SPAM) informujúcej o úspešnom odoslaní vyplneného formulára, ktorej súčasťou je jedinečný QR kód.

Pokyn, že používateľ musí mať počas cesty so sebou formulár buď v elektronickej, alebo tlačenej podobe.

V rovnakom čase príde používateľovi na zadanú e-mailovú adresu e-mail v podobe, akej je znázornený na obrázku nižšie.

Kliknutím na odkaz z e-mailu si bude môcť cestujúci zobraziť a vytlačiť/stiahnuť konkrétny uložený formulár PLF.

Používateľ (cestujúci) si môže zobraziť/stiahnuť/vytlačiť vlastné odoslané formuláre v ponuke v pravom hornom rohu (Moje formuláre PLF).

3.4 Úprava podrobností formulára na vyhľadávanie cestujúcich (PLF)

Používateľ si môže zobraziť, vytlačiť a upravovať/aktaulizovať (pred dátumom a času príjazdu do uvedenej cieľovej destinácie) podrobnosti formulára na vyhľadávanie cestujúcich. Táto možnosť je dostupná prostredníctvom ponuky vpravo hore, kde stlačíte možnosť „Moje formuláre PLF“.

Stlačením možnosti úpravy formulára PLF dôjde k okamžitému zobrazeniu formulára s poľami predvyplnenými zo strany používateľa. Nie všetky polia možno upraviť. Prvé tri karty („Cieľ“, „Druh prepravy“ a „Pred začiatkom“) budú mať v rámci každého procesu aktualizácie príslušné polia neaktívne.  Niektoré ďalšie polia môžu zostať uzamknuté, kým iné budú mať možnosť úpravy a aktualizácie (v závislosti od každej krajiny). V rámci tohto úkonu si používateľ môže meniť/pridávať potrebné údaje. Po dokončení zmien a stlačení tlačidla „Odoslať“ dostane používateľ nový e-mail s aktualizovaným formulárom. QR kód zostáva rovnaký.

3.5 Vymazanie formulára PLF

Cestujúci môže mať možnosť vymazania vlastných formulárov PLF na základe pravidiel jednotlivých členských krajín, ktoré predstavujú cieľovú destináciu každého formulára PLF. Cestujúci má možnosť formuláre PLF vymazávať len v prípade, ak cieľová krajina túto možnosť povoľuje. Stav PLF nemôže byť zmenený napr. z predvoleného stavu „Odoslaný“ na „Schválený“. Zároveň nesmú uplynúť termíny odoslania (v hodinách) súvisiace s príchodom (dátumom a času príchodu) do krajiny (v špecifickom časovom pásme), ktoré si stanovujú jednotlivé členské štáty.

 

4. Časté otázky (FAQ)

Otázka 1:

Tlačidlo odoslania nefunguje. Ako postupovať?

Odpoveď 1:

Musíte zatvoriť okno ukážky (tlačidlo Zatvoriť v spodnej časti ukážky), ako je uvedené nižšie, a následne znova kliknúť na tlačidlo „Odoslať“.

Ďalším možným dôvodom je, že ste nevyplnili všetky záznamy formulára. V tomto prípade sa okolo poľa objaví červená značka. Dbajte na to, aby ste vyplnili všetky povinné polia, pričom používajte správne údaje.

Otázka 2:

Objavila sa chyba s overovaním zadaných dátumov. Ako postupovať?

Odpoveď 2:

Ak sa objaví červený indikátor, znamená to, že je potrebné vyplniť povinné pole, prípadne sa objavili chyby overenia zadaných údajov v jednom alebo viacerých poliach. Dátum a čas odchodu musí byť pred dátumom a času príchodu. Hodnota v poli „Dátum a čas príjazdu“ na prvej karty (nejde o prestup), musí uvádzať údaj pre cieľovú destináciu. Skontrolujte aj časové zóny medzi odchodom a príchodom. Každý výber dátumu a času prebieha v časovom pásme príslušnej krajiny. Ako prvé musíte vybrať krajinu/miesto a následne čas a dátum. Budete tak mať istotu o správnom časovom pásme. V neposlednom rade je potrebné mať vo webovom prehliadači aktivovaný JavaScript.

Medzi údajmi dátumu a času odchodu a príchodu a časovými pásmami musia byť konzistentné údaje, ako je uvedené nižšie:

Otázka 3:

Nedarí sa mi stiahnuť si PDF verziu EUdPLF cez program Outlook.

Odpoveď 3:

Môže byť potrebné sa prihlásiť do platformy, odkiaľ si ju vytlačte v časti Moje formuláre PLF (ponuka vpravo hore) tak, ako je odpísané nižšie:

 

Otázka 4:

Čo mám robiť, ak medzi vypísanými letiskami či cieľovými miestami neviem nájsť to svoje?

Odpoveď 4:

V takomto prípade zvoľte možnosť „INÉ“ a do poľa zadajte text.

Otázka 5:

Objavil sa problém pri registrácii alebo resete hesla. Ako postupovať?

Odpoveď 5:

Možno sa stalo, že ste pri pokuse o registráciu nezvolili platné heslo. Heslo musí obsahovať aspoň 6 znakov.

Upozorňujeme, aby ste pri zadávaní hesla dbali na funkciu veľkých písmen a tiež aj na jazyk klávesnice, v ktorom údaje zadávate.  Neuvádzajte ani medzery. Presvedčte sa tiež o správnosti zadaného e-mailu.

Okrem toho vás žiadame, aby ste heslo do formulára vpisovali, nie vkladali skopírované.

Potvrdzovací e-mail môže byť omylom označený ako nevyžiadaná pošta (spam). Nikdy nezabúdajte kontrolovať priečinok nevyžiadanej pošty.

V neposlednom rade sa uistite, že ešte nemáte zaregistrovaný účet. Upozorňujeme, že po registrácii zostáva váš účet platný po dobu 150 dní od posledného prihlásenia. Následne sa natrvalo vymaže.

Heslo si môžete resetovať tu: (https://app.euplf.eu/#/user/login).

Cestujúci sa musia použitím platnej a jedinečnej e-mailovej adresy a hesla zaregistrovať do webovej aplikácie EU dPLF. Cestujúci na zadanú adresu dostanú potvrdzovací e-mail (vždy kontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou, SPAM).

Na overenie a dokončenie procesu registrácie musia cestujúci kliknúť na odkaz odoslaný na uvedenú e-mailovú adresu.

Reset hesla – príklad e-mailu:

Otázka 6:

Cestujem s rodinou alebo skupinou a mám zodpovednosť za odoslanie formulára PLF. Ako postupovať?

Odpoveď 6:

Každá krajina má vlastné pravidlá, kto je povinný vypĺňať formulár PFL (niektorým krajinám stačí v prípade, ak spolu cestuje jedna rodina, aby formulár PLF vyplnil len jeden jej príslušník. V iných krajinách zas musí samostatný formulár vypĺňať každá dospelá osoba).

Konkrétne informácie o vypĺňaní formulárov si prečítajte v kapitole CESTOVNÉ PROTOKOLY na úvodnej stránke eUdPLF (https://app.euplf.eu/). Na prečítanie si daného protokolu zvoľte krajinu, do ktorej cestujete.

Ak cestujete na iné miesto a/alebo si chcete skontrolovať, či sa uplatňujú nejaké cestovné obmedzenia, využite na to nástroj Európskej únie s názvom Re-open EU, ktorý nájdete po kliknutí sem.

Ak cestujete do krajiny, ktorá umožňuje vyplnenie rodinných príslušníkov a ich registráciu v rámci jedného PLF, uistite sa, že je na karte „Pred začiatkom“ označené príslušné políčko tak, ako je znázornené nižšie. Ak túto možnosť zaškrtnete, objavia sa 2 ďalšie karty (Rodinní spolucestujúci a Iní spolucestujúci).

Otázka 7:

Cestujem lietadlom s prestupom. Akú destináciu mám uviesť na formulári EUdPLF?

 

Odpoveď 7:

 

Ak ide o prestupný let, používateľ musí zvoliť túto možnosť. V tomto prípade sa zobrazí nový formulár, ktorý je znázornený na obrázku nižšie. 

 

Príklad 1

Londýn – Rím – Sardínia

Let/prestup v rámci cesty 1:

Let/prestup v rámci cesty 2:

Otázka 8:

Mám úspešne odoslanú žiadosť. Čas odletu sa mi však zmenil/potrebujem vykonať určité zmeny. Čo môžem urobiť?

Odpoveď 8:

Nie je potrebné odosielať novú žiadosť, pretože máte možnosť úpravy už odoslaného formulára. Prihláste sa do platformy a kliknite na pravú hornú ponuku. Následne stlačte možnosť „Moje formuláre PLF“, kde vyhľadajte najnovšiu žiadosť. Stlačte ikonu ceruzky, upravte aplikáciu a potom kliknite na „Odoslať“. Na e-mailovú adresu vám príde nový potvrdzovací e-mail.

Otázka 9:

 

Musia cestujúci predkladať samostatné formuláre PLF v prípade, ak sa v rámci cesty zastavia vo viac než jednej krajine?

Odpoveď 9:

Všeobecným pravidlom je, že ak cestujúci využíva viaceré spôsoby prepravy (lodná, letecká, vlak, autobus), musí pri každom novom spôsobe prepravy (lodná, letecky, vlak, autobus) do inej krajiny cestujúci vypĺňať nový formulár PLF. Výnimkou sú lety, kedy cesta zahŕňa prestupy na lety do rôznych krajín. V tom prípade stačí predložiť iba jeden formulár PLF pre cieľovú krajinu. Ak však cestujúci opustí priestory letiska ešte pred nasadnutím na prestupný let, musí pre danú krajinu tiež vyplniť samostatný formulár PLF.

Cestujúci plaviaci sa na výletnej lodi musia formulár PLF predložiť iba raz, kde si zvolia cieľovú krajinu koncového vylodenia (koniec plavby). Cestujúci bude musieť do elektronické systému vyplniť názvy prístavov, kde má plavba zastávku. Cestujúci idúci automobilom/iným vozidlom musia predložiť PLF pri každom vstupe do krajiny, ktorá si vyžaduje predkladanie formulárov dPLF.

Otázka 10:

Ako zadať cestujúceho? (cez platformu a po vygenerovaní QR kódu)

Odpoveď 10:

Cestujúci sa pred cestovaním zaregistruje (jednorazovo). Následne sa prihlási zadaním prihlasovacích údajov (e-mail/heslo) do platformy, kde vytvorí formulár dPLF. Dôjde k vygenerovaniu jedinečného QR kódu, ktorý sa zobrazí na PLF. Následne miestnym orgánom predkladá buď QR kód (prijatý e-mailom), alebo online cez vytvorený formulár PLF, prípadne cez tlačený formát dPLF, ktoré si údaje naskenujú. Na základe nich vstupuje do krajiny.

Otázka 11:

Nemám odoslanú žiadosť, pretože nepoznám „Číslo sedadla“. Ako postupovať?

Odpoveď 11:

Vo formulári vyplňte pole „Číslo sedadla“ s hodnotou XXX a následne pokračujte na vyplnenie formulára PLF. Keď už „číslo sedadla“ poznať budete, môžete upraviť už odoslaný formulár PDF a zadať doň správne informácie (ak je PLF stále upraviteľný na základe pravidiel každého členského štátu vystupujúceho ako cieľová krajina). Prihláste sa do platformy a kliknite na pravú hornú ponuku. Následne stlačte možnosť „Moje formuláre PLF“, kde vyhľadajte najnovšiu žiadosť. Stlačte ikonu ceruzky, upravte aplikáciu a potom kliknite na „Odoslať“. Na e-mailovú adresu vám príde nový potvrdzovací e-mail.

Otázka 12:

Po registrácii mi prišiel e-mail podľa očakávania.  Po kliknutí na odkaz sa mi však zobrazilo hlásenie: „Platnosť adresy URL vypršala. Kliknutím sem vám príde nový e-mail s potvrdzovacou adresou URL.“

Odpoveď 12:

V rámci procesov registrácie a obnovenia hesla vám platforma na e-mailovú adresu odošle špeciálny odkaz. Na odkaz musíte kliknúť do 1 hodiny. V opačnom prípade jeho platnosť vyprší a zobrazí sa vám chybové hlásenie „Platnosť adresy URL vypršala.“ spolu s pokynmi na odoslanie nového e-mailu s novým odkazom.

 

5.Príloha: „Registrácia – Overenie účtu – Prihlásenie – Reset“

 • Registrácia:

Cestujúci sa musia použitím platnej a jedinečnej e-mailovej adresy a hesla zaregistrovať do webovej aplikácie EU dPLF. Proces vytvárania nového používateľského účtu (registrácia a aktivácia) sa musí absolvovať iba raz. Cestujúci na zadanú adresu dostanú potvrdzovací e-mail (vždy kontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou, SPAM).

1. krok:

Stlačte možnosť „Registrácia“.

2. krok

 • Zadajte e-mailovú adresu, heslo a potvrďte heslo.
 • Na pokračovanie v procese registrácie stlačte možnosť „Registrácia“.

POZNÁMKA:

 • Heslo musí obsahovať aspoň 6 znakov.
 • Upozorňujeme, aby ste pri zadávaní hesla dbali na funkciu veľkých písmen a tiež aj na jazyk klávesnice, v ktorom údaje zadávate.
 • Okrem toho vás žiadame, aby ste heslo do formulára vpisovali, nie vkladali skopírované.

3. krok:

Zobrazí sa hlásenie: „Na vami zadanú adresu vám bol odoslaný e-mail s odkazom na aktiváciu vášho účtu. Ak vám e-mail neprišiel, kliknutím sem si ho dajte poslať znova.“

POZNÁMKA:

 • Ak vám e-mail nepríde do schránky prijatých správ, skontrolujte aj priečinok NEVYŽIADANEJ POŠTY (SPAM), prípadne stlačte možnosť „poslať znova“.

4. krok:

Na vašu e-mailovú adresu vám príde jedinečná adresa URL, na ktorú musíte kliknúť.

POZNÁMKA:

 • Ak vám e-mail nepríde do schránky prijatých správ, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou (SPAM).

5. krok:

Zobrazí sa vám hlásenie: „Váš účet bol aktivovaný. Teraz sa môžete prihlásiť pomocou prihlasovacích údajov.“

 • Overenie účtu:

1. krok:

Ak ste nedostali e-mail na overenie účtu, stlačte možnosť „kliknutím sem znova odoslať“.

2. krok:

Zadajte e-mailovú adresu a heslo.

POZNÁMKA:

 • Musíte zadať pôvodné heslo, ktoré ste použili počas procesu registrácie.

3. krok:

Zobrazí sa hlásenie: „Na vami zadanú adresu vám bol odoslaný e-mail s odkazom na aktiváciu vášho účtu. Ak vám e-mail neprišiel, kliknutím sem si ho dajte poslať znova.“

POZNÁMKA:

 • Ak vám e-mail nepríde do schránky prijatých správ, skontrolujte aj priečinok NEVYŽIADANEJ POŠTY (SPAM), prípadne stlačte možnosť „poslať znova“.

4. krok:

Na vašu e-mailovú adresu vám príde jedinečná adresa URL, na ktorú musíte kliknúť.

POZNÁMKA:

 • Ak vám e-mail nepríde do schránky prijatých správ, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou (SPAM).

5. krok:

Zobrazí sa vám hlásenie: „Váš účet bol aktivovaný. Teraz sa môžete prihlásiť pomocou prihlasovacích údajov.“

 • Prihlásenie:

Prihlasovací proces je jednoduchý. Používateľovi stačí vyplniť svoju e-mailovú adresu a heslo k účtu platformy a následne stlačiť tlačidlo Prihlásenie. Prihlasovací proces by mal prebiehať až po registrácii (aktivácia účtu).

1. krok:

 • V záujme prihlásenia zadajte e-mailovú adresu a heslo.
 • Stlačte možnosť „Prihlásenie“.

POZNÁMKA:

 • Heslo musí obsahovať aspoň 6 znakov.
 • Upozorňujeme, aby ste pri zadávaní hesla dbali na funkciu veľkých písmen a tiež aj na jazyk klávesnice, v ktorom údaje zadávate.
 • Okrem toho vás žiadame, aby ste heslo do formulára vpisovali, nie vkladali skopírované.

 • Reset:

Používateľ môže v prípade, ak zabudne/stratí heslo, využiť proces obnovenia hesla. Používateľ musí stlačiť tlačidlo Reset hesla. Ak táto e-mailová adresa patrí k existujúcemu, aktívnemu účtu, používateľ dostane e-mailové oznámenie (vždy kontrolujte priečinok nevyžiadanej pošty, SPAM) na obnovu svojho hesla.

1. krok:

Stlačte možnosť „Reset“.

2. krok

 • Zadajte e-mailovú adresu.
 • Stlačte možnosť „Reset“.

3. krok:

Zobrazí sa hlásenie: „Ak táto e-mailová adresa patrí k účtu, pošleme vám e-mail na reset hesla.“

4. krok:

Na vašu e-mailovú adresu vám príde jedinečná adresa URL, na ktorú musíte kliknúť.

POZNÁMKA:

 • Ak vám e-mail nepríde do schránky prijatých správ, skontrolujte priečinok s nevyžiadanou poštou (SPAM).

5. krok:

 • V záujme procesu resetu zadajte heslo a potvrdenie hesla.
 • Stlačte možnosť „Reset“.

POZNÁMKA:

 • Heslo musí obsahovať aspoň 6 znakov.
 • Upozorňujeme, aby ste pri zadávaní hesla dbali na funkciu veľkých písmen a tiež aj na jazyk klávesnice, v ktorom údaje zadávate.
 • Okrem toho vás žiadame, aby ste heslo do formulára vpisovali, nie vkladali skopírované.

6. krok:

Zobrazí sa vám hlásenie: „Vaše heslo bolo úspešné“.

Všeobecné pravidlá a riešenie problémov

 1. Uistite sa, že máte neprerušované a stabilné internetové pripojenie.
 2. V prehliadači si vždy aktivujte JavaScript.
 3. Pri vypĺňaní formulára nevyužívajte funkciu kopírovania a vkladania. Text namiesto toho priamo vpisujte. Dávajte pozor, aby ste nekopírovali medzery. Rovnaký cestujúci nemôže pre rovnaký dátum príjazdu odoslať pre rovnakú cieľovú krajinu viaceré formuláre PLF.
 4. Každý členský štát, ako cieľová krajina formulára PLF, môže uplatňovať rôzne pravidlá v súvislosti s poliami formulára (napr. povinné/nepovinné, viditeľné/skryté, upraviteľné, polia navyše), termínmi predkladania, obdobím uchovávania formulára PLF atď.
 5. Upozorňujeme, že do niektorých polí možno zadávať len znaky latinky, kým do iných polí je povolené vpisovať údaje aj v materinskom jazyku. Závisí do od krajiny pôvodu.
 6. V prípade, že narazíte na pole, v ktorom sa vám v rozbaľovacej ponuke nepodarí nájsť požadovanú hodnotu/možnosť (napr. krajina, letisko), zvoľte v ponuke možnosť „INÉ“ a do prázdneho poľa vpíšte údaje.
 7. V poliach s rozbaľovacími hodnotami miest, napr. letisko, si najprv musíte vybrať krajinu a následne dôjde k aktivácii a vyplneniu príslušných hodnôt na základe predošlého výberu. Napríklad si ako prvé musíte vybrať krajinu/miesto nástupu a následne sa vám sprístupní možnosť výberu alebo zadania nástupného letiska.
 8. Formulár PLF sa odošle na e-mail cestujúceho. Používateľ s ho môže zobraziť/vytlačiť/stiahnuť aj cez používateľskú ponuku v aplikácii.
 9. Formulár PLF systém automaticky vymaže po uplynutí obdobia uchovávania, ktoré stanovuje cieľová krajina.
 10. V e-mailovej adrese sa rozlišujú veľké a malé písmená.
 11. Cestujúci môže odoslať a upraviť/aktualizovať formulár PLF v závislosti od termínov odosielania, ktoré si stanovujú jednotlivé členské štáty. Môže to byť buď pred, alebo po dátume a čase príjazdu.
 12. Automatické vypĺňanie polí. V každom novom formulári PLF sa niektoré bežné osobné údaje uložia/prenesú z predošlých formulárov PLF a automaticky sa vyplnia do nového formulára. Formulár PLF bude možné upraviť. Túto podmienku využívajú karty „Osobné údaje“ a „Adresa trvalého pobytu“.
 13. Súčasným všeobecným pravidlom aktuálnej verzie EUdPLF je to, že rovnaký cestujúci (rovnaký používateľský účet súvisiaci s konkrétnym e-mailom) nemôže na rovnaký dátum príjazdu predložiť ďalší formulár PLF pre rovnakú cieľovú krajinu.
  Platia nasledovné pravidlá:
  •Podľa cestovných protokolov jednotlivých krajín možno rovnaký používateľský účet použiť na vyplnenie a odosielanie formulárov dPLF pre členov rodiny alebo skupiny, prípadne pre ľudí bez zručností pri práci s počítačom.
  •1 formulár dPLF na rovnaký pas alebo občiansky preukaz na rovnaký dátum príjazdu na rovnakú cieľovú krajinu (ak existujú pas alebo občiansky preukaz, uplatňuje sa toto poradie)
  •1 formulár dPLF na rovnaký dátum príjazdu na rovnakú cieľovú krajinu (ak neexistuje pas ani číslo občianskeho preukazu).
 14. Všetky uvedené pravidlá sú všeobecná a jednotlivé krajiny si ich môžu upravovať.
 15. V rámci procesov registrácie a obnovenia hesla vám platforma na e-mailovú adresu odošle špeciálny odkaz. Na odkaz musíte kliknúť do 1 hodiny. V opačnom prípade jeho platnosť vyprší a zobrazí sa vám chybové hlásenie „Platnosť adresy URL vypršala.“ spolu s pokynmi na odoslanie nového e-mailu s novým odkazom.
 16. V prípade okamžitého problém, napr. pomalého internetového pripojenia, sa zobrazí nasledovné hlásenie: „Nepodarilo sa vytvoriť pripojenie s webovou lokalitou. Skontrolujte, či máte aktívne internetové pripojenie a skúste to znova.“. Následne bude potrebné stránku obnoviť a skúsiť to znova.

V2.7 – 29/03/2022