Manwal għall-utent tal-passiġġier

Werrej

1. Introduzzjoni

2. Paġna ewlenija

3. Passiġġier

3.1 Il-Kont tal-Utent

                3.1.1 Oħloq Kont

      3.1.2 Irrisettja l-Password

                3.1.3 Login

                3.1.4 Ħassar il-kont

          3.2 Menu tan-Navigazzjoni

          3.3 Passenger Locator Form

               3.3.1 Tip ta’ Trasport

                    3.3.1.1 Bl-art (Kowċ / Ferrovija / Karozza / Vettura Oħra)

                         3.3.1.1.1 Kowċ

                         3.3.1.1.2 Ferrovija

                         3.3.1.1.3 Karozza / vettura oħra

                   3.3.1.2 Ajruplan

                         3.3.1.2.1 Titjira Diretta

                         3.3.1.2.2 Titjira Mhux Diretta

                   3.3.1.3 Bastiment tal-Kruċieri / Vapur għar-Rikreazzjoni

                   3.3.1.4 Lanċa tat-Traġitt

              3.3.2 Informazzjoni Personali

              3.3.3 Indirizz Permanenti

              3.3.4 Indirizz(i) Temporanju/i fil-Pajjiż li Żżur

              3.3.5 Kumpanji tal-Ivvjaġġar – Familja

              3.3.6 Kumpann tal-Ivvjaġġar Mhux tal-Familja / Mhux tal-Istess Unità Domestika

              3.3.7 Informazzjoni tal-kuntatt ta’ emerġenza

              3.3.8 Anteprima tal-Passenger Locator Form (PLF)

              3.3.9 Sottomissjoni tal-PLF

         3.4 Immodifika d-dettalji tal-Passenger Locator Form (PLF)

         3.5 Tħassir tal-PLF

4. Mistoqsijiet frekwenti (FAQ)

5. Anness: “Irreġistra – Ivverifika l-Kont – Illoggja – Irrisettja”

KUNTRATT TAS-SERVIZZ: HADEA/2021/NP/0004 –
GĦODDA TAL-IVVJAĠĠAR ELETTRONIKU – HEALTHY GATEWAYS

 

Passenger Locator Form diġitali tal-Unjoni Ewropea (EUdPLF)

MANWAL TAL-UTENT GĦALL-PASSIĠĠIERI

– Gwida dwar kif timla l-Passenger Locator Form (PLF) fl-app tal-EUdPLF
– Mistoqsijiet frekwenti (FAQ)

https://app.euplf.eu/

 

 

“Dan id-dokument ġie prodott taħt il-Programm l-UE għas-Saħħa fil-qafas ta’ kuntratt tas-servizz mal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għas-Saħħa u għall-Qasam Diġitali (HaDEA) li qed taġixxi taħt il-mandat tal-Kummissjoni Ewropea. Il-kontenut ta’ dan id-dokument jirrappreżenta l-fehmiet tal-kuntrattur u huwa r-responsabbiltà unika tiegħu; dan fl-ebda mod ma jista’ jitqies li jirrifletti l-fehmiet tal-Kummissjoni Ewropea u/jew tal-HaDEA jew kwalunkwe korp ieħor tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea u/jew l-HaDEA ma jistgħux jiggarantixxu l-akkuratezza tad-data inkluża f’dan id-dokument, u lanqas ma jistgħu jaċċettaw responsabbiltà għal kwalunkwe użu tagħha li jista’ jsir minn partijiet terzi”.

Rikonoxximent

Dan id-dokument ġie żviluppat f’kollaborazzjoni ma’ Cytech Ltd. (http://www.cytech.gr), il-kumpanija subkuntrattata għall-iżvilupp tal-app tal-EUdPLF.

 

1. Introduzzjoni

Il-Passenger Locator Forms (PLFs) jintużaw mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika biex jiffaċilitaw it-traċċar tal-kuntatti fil-każ li l-vjaġġaturi jkunu esposti għal marda infettiva waqt l-ivvjaġġar tagħhom b’ajruplan jew inġenju tal-ajru ieħor, vapur (tal-kruċieri/lanċa), ferrovija, xarabank jew karozza. L-informazzjoni li l-vjaġġaturi jipprovdu fil-PLFs tista’ tintuża mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika fil-pajjiżi ta’ destinazzjoni sabiex isir kuntatt rapidu mal-vjaġġaturi, bil-għan li tiġi protetta s-saħħa tal-vjaġġaturi u tal-kuntatti tagħhom kif ukoll biex jiġi evitat li l-mard ikompli jinxtered.

Pajjiżi li jeħtieġu li timtela PLF attwalment qed jużaw passenger locator forms ibbażati fuq karta jew żviluppaw sistemi online nazzjonali. Fid-dawl tal-pandemija tal-COVID-19, ġiet żviluppata applikazzjoni tal-web għall-Passenger Locator Form diġitali tal-UE (EUdPLF) sabiex tiffaċilita l-użu tal-PLFs waqt theddid għas-saħħa transfruntier. Dan il-format diġitali jippermetti ġbir u skambju aktar faċli u rapidu tad-data bejn il-partijiet ikkonċernati, u jagħmel it-traċċar tal-kuntatti aktar effettiv u effiċjenti.

Il-passiġġieri kollha li jivvjaġġaw minn mad-dinja kollha lejn l-UE permezz ta’ kwalunkwe modalità ta’ trasport (bl-ajru, fuq l-art, kruċieri, u vapuri) jistgħu jinformaw ruħhom permezz tas-sit web https://www.euplf.eu li jipprovdi informazzjoni utli għall-passiġġieri. Is-sit web fih numru ta’ mistoqsijiet frekwenti li jikkonċernaw il-Passenger Locator Form. Dan joffri wkoll aċċess għall-applikazzjoni tal-EUdPLF https://app.euplf.eu/ kif ukoll il-PLFs nazzjonali (formoli għad-dħul tad-data ta’ kull stat membru tal-Unjoni Ewropea). Barra dan, l-utenti jistgħu jinfurmaw ruħhom permezz ta’ xi links utli li jirrigwardaw l-organizzazzjonijiet involuti u d-dettalji ta’ kuntatt. Fl-aħħar nett, dawn għandhom aċċess għall-politika ta’ privatezza.

Ir-regoli kollha mniżżla huma ġenerali u kull pajjiż jista’ japplika xi varjazzjonijiet għalihom.

2. Paġna ewlenija

Fil-paġna ewlenija tal-applikazzjoni https://app.euplf.eu/, l-utent jista’ jaqra xi informazzjoni utli dwar l-applikazzjoni kif muri fl-immaġni li ġejjin. L-applikazzjoni hija disponibbli f’diversi lingwi Ewropej. Dejjem iktar lingwi qed jiġu miżjuda kontinwament.

 

3. Passiġġier

Wieħed mit-tipi ta’ utenti tal-applikazzjoni tal-EUdPLF huwa l-passiġġier. Il-passiġġieri għandhom id-dritt li

 • joħolqu passenger locator form(s),
 • jimmodifikaw/jaġġornaw u
 • jaraw/ jistampaw/jniżżlu l-form(s) li l-utent ikun ħoloq.
 • jissejvjawhom temporanjament. Hemm il-possibbiltà wkoll li wieħed jissejvja temporanjament kull paġna tal-plf. Il-plf tkun għadha ma ġietx sottomessa u ma tistax titqies bħala valida. Inti tista’ timmodifikaha u tikklikkja l-buttuna biex tibgħatha fl-aħħar pass sabiex din titqies bħala valida u sottomessa. Jekk tintwera din l-ikona, il-plf ma tkunx ġiet sottomessa.

3.1 Il-Kont tal-Utent

L-aċċess għall-applikazzjoni huwa mogħti permezz tal-użu ta’ kont. Għal din ir-raġuni, kull min irid jimla Passenger Locator Form diġitali għandu joħloq kont uniku (email/password). Il-kont tal-utent passiġġier jitħassar awtomatikament wara 150 ġurnata li ma jkunx intuża wara l-aħħar login (perjodu inattiv). Il-passi li l-utenti għandhom isegwu sabiex joħolqu kont huma murija fit-taqsimiet li ġejjin.

3.1.1 Oħloq Kont

Dan il-proċess huwa neċessarju sabiex l-utent ikun jista’ joħloq il-passenger locator form(s) diġitali tiegħu. Il-proċess jista’ jiġi kkompletat faċilment billi żżur il-paġna tal-login u mbagħad tagħfas “Irreġistra”. Il-proċess biex jinħoloq kont tal-utent ġdid (reġistrazzjoni u attivazzjoni) għandu jsir darba biss (ħlief għall-perjodu inattiv imsemmi f’3.1.1). Jekk il-passiġġieri jridu jimmodifikaw jew joħolqu PLF ġdida, dawn jistgħu jużaw il-kredenzjali tagħhom (email u password) biex jerġgħu jidħlu fl-applikazzjoni tal-EUdPLF. Kif muri fl-istampi li ġejjin, l-informazzjoni li l-utent għandu jimla biex joħloq il-kont tiegħu huma:

 • Email: L-utent għandu jdaħħal kont tal-email personali u uniku. Dan l-email ma jistax jintuża għal kont ta’ utent ieħor fuq il-pjattaforma.
 • Password: L-utent għandu jdaħħal password li jkun fiha tal-inqas 6 karattri
 • Ikkonferma l-Password: L-utent għandu jerġa’ jdaħħal il-password għal konferma

Malli l-utent jimla l-informazzjoni u jagħfas il-buttuna “Irreġistra”, se tintbagħat link għall-attivazzjoni tal-kont minnufih lill-indirizz tal-email li l-utent ikun ipprovda (ara l-immaġni t’hawn taħt). L-utent għandu dejjem jiċċekkja wkoll il-folder tal-iSPAM. Malli l-utent jagħfas il-link, il-kont jiġi attivat u inti se tkun tista’ tuża l-kredenzjali (email u password) biex tagħmel login.

Bħala parti mill-proċessi tar-reġistrazzjoni u biex tirrisettja l-password, il-pjattaforma se tibgħatlek link speċjali fl-indirizz tal-email tiegħek. Inti trid tikklikkja fuq dik il-link fi żmien siegħa, inkella din se tiskadi u se tara l-messaġġ ta’ żball “Il-URL skada” kif ukoll istruzzjonijiet dwar kif tirċievi email ġdida b’link ġdida.

3.1.2 Irrisettja l-Password

Fil-każ li l-utent ikun tilef/nesa l-password tiegħu, dan jista’ juża l-proċess ta’ rkupru tal-password. L-utent jista’ jagħfas il-buttuna “Irrisettja l-Password” fuq il-paġna tal-login. Wara li jagħfas il-buttuna, l-utent jiġi direzzjonat lejn paġna ġdida, kif muri fl-immaġni t’hawn taħt. L-utenti għandhom idaħħlu l-indirizz tal-email li użaw biex joħolqu l-kont.

Jekk dan l-indirizz tal-email jappartjeni għal kont attiv eżistenti, l-utent se jirċievi notifika bl-email biex jirrisettja l-password kif muri fl-istampa t’hawn taħt.

Bħala parti mill-proċessi tar-reġistrazzjoni u biex tirrisettja l-password, il-pjattaforma se tibgħatlek link speċjali fl-indirizz tal-email tiegħek. Inti trid tikklikkja fuq dik il-link fi żmien siegħa, inkella din se tiskadi u se tara l-messaġġ ta’ żball “Il-URL skada” kif ukoll istruzzjonijiet dwar kif tirċievi email ġdida b’link ġdida.

3.1.3 Login

Il-proċess tal-Login huwa wieħed sempliċi. L-utent irid biss idaħħal l-email tiegħu u l-password marbuta mal-kont fuq il-pjattaforma u mbagħad jagħfas “Illoggja”.

3.1.4 Ħassar il-kont

Il-passiġġier jista’ jħassar il-kont tal-utent tiegħu stess. Dan huwa setting komuni ġeneriku li ġie attivat għall-pajjiżi kollha fuq il-pjattaforma live. Fil-quċċata tal-lemin tal-paġni kollha, l-utent jista’ jsib buttuna tal-menu tan-navigazzjoni. Jekk tagħfas din il-buttuna, se jintwera menu u tkun tista’ tagħżel “Profil” u “Ġestjoni tal-Kont-Ħassar il-Kont”. It-tħassir tal-kont tal-utent passiġġier ma jaffettwax id-dplf(s) li jibqa’ u dawn se jitħassru awtomatikament skont il-perjodu ta’ żamma stabbilit minn kull SM. Passiġġier li jkun ħassar il-kont tiegħu jista’ joħloq wieħed ġdid bl-istess email.

3.2 Menu tan-Navigazzjoni

Fil-quċċata tal-lemin tal-paġni kollha, l-utent jista’ jsib buttuna tal-menu tan-navigazzjoni. Jekk tagħfas din il-buttuna, se jintwera l-menu bl-għażliet li ġejjin:

 • Paġna Ewlenija: Din twassal għall-paġna ewlenija
 • PLFs Tiegħi: Din twassal għall-Panel tal-Kontroll tas-Servizz bil-Passenger Locator Forms diġitali kollha żviluppati mill-utent. Iż-żmien kemm idumu maħżuna u viżibbli l-PLF(s) huwa relatat mal-perjodu ta’ żamma stabbilit mill-pajjiż tad-destinazzjoni finali indikat f’kull waħda mill-PLF sottomessa
 • PLF Ġdida: L-utent jista’ joħloq PLF diġitali ġdida
 • Profil: Il-passiġġier jista’ jħassar il-kont tal-utent tiegħu stess.
 • Oħroġ: Dan iħalli l-utent joħroġ mill-applikazzjoni.

3.3 Passenger Locator Form

Wara li jilloggja, l-utent jiġi direzzjonat mill-ġdid għall-paġna ta’ selezzjoni tad-destinazzjoni fejn jista’ jagħżel il-pajjiż tad-destinazzjoni finali li se jżur biex jikkompleta l-PLF. Fuq l-istess PLF, il-passiġġier jista’ jimla l-informazzjoni ta’ tranżitu iżda tal-istess modalità tat-trasport.

Fil-każ li l-utent qed jivvjaġġa bl-ajruplan u l-vjaġġ jinvolvi titjira diretta, huwa biss il-pajjiż tad-destinazzjoni finali (billi dan l-SM juża l-EUdPLF bħala l-pajjiż tad-destinazzjoni u jidher fuq il-lista li tinżel) li għandu jintgħażel fuq it-taqsima tat-tabs bl-inizjali tad-Destinazzjoni (lista li tinżel). It-titjiriet konnessi, bejn id-destinazzjoni tat-tluq u finali, għandhom jiġu kkompletati fuq il-buttuna Titjira Mhux Diretta (fil-qiegħ). L-istess regola tapplika għall-modalitajiet tat-trasport l-oħra, eż. fuq l-art, marittimu.

3.3.1 Tip ta’ Trasport

F’dan il-pass, il-passiġġier jiġi mitlub jagħżel it-tip ta’ trasport li se juża waqt il-vjaġġ. Aktar speċifikament, kif muri fl-immaġni t’hawn taħt, l-għażliet huma dawn li ġejjin:

 • Bl-art (Kowċ / Ferrovija / Karozza / Vettura Oħra)
 • Inġenju tal-Ajru
 • Bastiment tal-Kruċieri / Vapur għar-Rikreazzjoni
 • Lanċa tat-Traġitt

Skont dak li jagħżel l-utent f’dan il-pass, se jintwerew il-formola u l-kontenut xierqa. Il-Passenger Locator Forms differenti, skont l-għażla, huma ppreżentati wkoll fil-passi – taqsimiet li ġejjin.

F’dan il-punt huwa importanti li jissemma’ li għal kull tip ta’ trasport, l-ewwel pass li l-utent irid jieħu huwa li jaqra u jaċċetta Notifika dwar il-Privatezza li fiha xi regoli bażiċi dwar kif timla’ l-formola u l-provvista ta’ data personali għall-ipproċessar, kif muri fl-eżempju fl-immaġni t’hawn taħt.

3.3.1.1 Bl-art (Kowċ / Ferrovija / Karozza / Vettura Oħra)

F’dan il-każ l-utent ikun għażel li jivvjaġġa b’mezzi ta’ trasport bl-art bħal karozza/vettura oħra, ferrovija jew kowċ biex jidħol fil-pajjiż. F’dan il-pass, l-utent jiġi mitlub jagħżel liema minn dawn it-tliet mezzi ta’ trasport bl-art se juża. Barra dan, f’dan il-punt se jiġi mitlub jagħżel jekk huwiex qed jivvjaġġa bħala membru ta’ grupp jew mal-familja tiegħu (komuni fil-modalitajiet kollha ta’ trasport), jekk japplika skont ir-regoli ta’ kull SM.

3.3.1.1.1 Kowċ

F’dan il-każ l-utent jista’ jagħżel li jivvjaġġa b’kowċ. Qabel ma jibda jimla l-formola, il-passiġġier jiġi mitlub jagħżel jekk se jivvjaġġax bħala membru ta’ grupp jew mal-familja (kaxxa għall-immarkar). L-oqsma li jridu jimtlew huma murija fl-immaġni t’hawn taħt.

Id-data li l-utent irid idaħħal huma dawn li ġejjin:

 • Kumpanija tal-Kowċis: L-utent idaħħal l-isem tal-kumpanija li għażel li jivvjaġġa magħha.
 • Numru tal-Kowċ / tal-Pjanċa: L-utent idaħħal in-numru tal-kowċ jew tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni.
 • Pajjiżi li Żort Qabel (Fakultattiv):Jekk fl-14-il jum qabel il-wasla tiegħek tkun qgħadt f’pajjiż (mhux ta’ tranżitu) minbarra l-indirizz permanenti tiegħek,
  hawn taħt iddikjara l-pajjiżi/bliet fejn tkun qgħadt.
 • Pajjiż / Post tat-Tlugħ: L-utent jagħżel il-pajjiż/post fejn jitla’ abbord u jattiva xi uħud mill-kampijiet li ġejjin.
 • Stazzjon tal-Imbarkazzjoni / Belt: L-utent jagħżel l-istazzjon tal-imbarkazzjoni tal-pajjiż/post/Belt tat-tluq li għażel.
 • Data/ħin tat-Tluq: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tat-tluq. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju popup se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tat-tluq tal-vjaġġ.
 • Numru tas-Sit: L-utent jiġi mitlub idaħħal in-numru tas-sit.
 • Tip ta’ Sit: L-utenti jiġi mitlub jagħżel it-tip ta’ sit minn sett ta’ għażliet bħal Negozju (L-Ewwel Klassi), Sit Assenjat u Ekonomija (It-Tieni Klassi).
 • Punt tad-Dħul (PoE) tal-pajjiż tad-destinazzjoni: L-utenti jiġi mitlub jagħżel il-punt tad-dħul (eż. l-istazzjon fil-fruntiera) tal-vjaġġ tiegħu. Jekk l-utent ma jistax isib l-isem tal-punt tad-dħul (eż. l-istazzjon fil-fruntiera) li minnu se jidħol fil-pajjiż ta’ destinazzjoni, dan jista’ jagħżel “Ieħor” u jżid l-isem tal-punt tad-dħul fil-qasam li jmiss.
 • Data/ħin tal-Wasla: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tal-wasla tiegħu fil-PoE. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju popup se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tal-wasla tal-vjaġġ.

Barra dan, fil-każ li l-vjaġġ jinkludi waqfiet intermedji (wara t-tluq u qabel id-destinazzjoni finali, b’mod konsistenti mad-data li ddaħħlet hawn fuq), il-passiġġieri għandhom jinkluduhom fil-formola. Din ir-regola tapplika għall-modalitajiet kollha tat-trasport. F’dan il-każ, l-utent għandu jimla żewġ kampijiet oħra li huma:

 • Pajjiż: L-utent jagħżel il-pajjiż tal-waqfa intermedja
 • Stazzjon intermedju: L-utent jagħżel l-istazzjon intermedju tal-vjaġġ
 • Data/ħin tat-Tluq: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tat-tluq. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju popup se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tat-tluq tal-vjaġġ.

3.3.1.1.2 Ferrovija

F’dan il-każ l-utent jista’ jagħżel li jivvjaġġa bil-ferrovija. Qabel ma jibda jimla’ l-formola, il-passiġġier jiġi mitlub jagħżel jekk se jivvjaġġax bħala membru ta’ grupp jew mal-familja, jekk japplika skont ir-regoli ta’ kull SM. L-oqsma li jridu jimtlew huma murija fl-immaġni t’hawn taħt.

Id-data li l-utent irid idaħħal huma dawn li ġejjin:

 • Trasportatur tal-Ferrovija: L-utent idaħħal l-isem tat-trasportatur tal-ferrovija li qed jivvjaġġa miegħu.
 • Numru tal-Ferrovija: L-utent idaħħal in-numru tal-ferrovija.
 • Numru tal-Kowċ: L-utent idaħħal in-numru tal-kowċ.
 • Pajjiżi li Żort Qabel (Fakultattiv): Jekk fl-14-il jum qabel il-wasla tiegħek tkun qgħadt f’pajjiż (mhux ta’ tranżitu) minbarra l-indirizz permanenti tiegħek,
  hawn taħt iddikjara l-pajjiżi/bliet fejn tkun qgħadt.
 • Pajjiż / Post tat-Tlugħ: L-utent jagħżel il-pajjiż/post fejn jitla’ abbord u jattiva xi uħud mill-kampijiet li ġejjin.
 • Stazzjon tal-Imbarkazzjoni / Belt: L-utent jagħżel l-istazzjon tal-imbarkazzjoni tal-pajjiż/post tat-tlugħ li jkun għażel.
 • Data/ħin tat-Tluq: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tat-tluq. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tat-tluq tal-vjaġġ tiegħu.
 • Numru tas-Sit u Numru tal-Kowċ: L-utent idaħħal in-numru tas-sit u tal-kowċ.
 • Tip ta’ Sit: L-utenti jiġi mitlub jagħżel it-tip ta’ sit minn sett ta’ għażliet bħal Negozju (l-Ewwel Klassi), Kabina (Kowċ bil-Kompartiment għall-Irqad) u Ekonomija (it-Tieni Klassi).
 • Punt tad-Dħul (PoE) tal-pajjiż tad-destinazzjoni: L-utenti jiġi mitlub jagħżel il-punt tad-dħul (eż. l-istazzjon fil-fruntiera) tal-vjaġġ. Jekk l-utent ma jistax isib l-isem tal-punt tad-dħul (eż. l-istazzjon fil-fruntiera) li minnu se jidħol fil-pajjiż tad-destinazzjoni, dan jista’ jagħżel “Ieħor” u jżid l-isem tal-punt tad-dħul fil-qasam li jmiss.
 • Data/ħin tal-Wasla: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tal-wasla tiegħu fil-PoE. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tal-wasla tal-vjaġġ.

Barra dan, fil-każ li l-vjaġġ tagħhom jinkludi waqfiet intermedji, il-passiġġieri għandhom jinkluduhom fil-formola. F’dan il-każ, l-utent għandu jimla żewġ kampijiet oħra li huma:

 • Pajjiż: L-utent jagħżel il-pajjiż tal-waqfa intermedja
 • Stazzjon intermedju: L-utent jagħżel l-istazzjon intermedju tal-vjaġġ

3.3.1.1.3 Karozza / vettura oħra

F’dan il-każ l-utent jista’ jagħżel li jivvjaġġa b’karozza / vettura oħra. L-oqsma li jridu jimtlew huma murija fl-immaġni t’hawn taħt.

L-utent inizjalment jiġi mitlub jindika jekk hux qed jivvjaġġa bħala membru ta’ grupp jew ta’ familja. L-informazzjoni li l-utent irid jimla hija din li ġejja:

 • Numru tal-Pjanċa tal-Karozza/Vettura Oħra: L-utent għandu jdaħħal in-numru tal-pjanċa tal-karozza/vettura oħra li qed jivvjaġġa biha.
 • Pajjiż / Post tat-Tluq: L-utent jagħżel il-formola tal-pajjiż li fiha se jibda l-vjaġġ bil-karozza.
 • Data/ħin tat-Tluq: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tat-tluq. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tat-tluq tal-vjaġġ tiegħu.
 • Pajjiżi li Żort Qabel (Fakultattiv): Jekk fl-14-il jum qabel il-wasla tiegħek tkun qgħadt f’pajjiż (mhux ta’ tranżitu) minbarra l-indirizz permanenti tiegħek,
  hawn taħt iddikjara l-pajjiżi/bliet fejn tkun qgħadt.
 • Punt tad-Dħul (PoE) tal-pajjiż tad-destinazzjoni: L-utenti jiġi mitlub jagħżel il-punt tad-dħul (l-istazzjon fil-fruntiera) tal-vjaġġ. Jekk l-utent ma jistax isib l-isem tal-punt tad-dħul (eż. l-istazzjon fil-fruntiera) li minnu se jidħol fil-pajjiż tad-destinazzjoni, dan jista’ jagħżel “Ieħor” u jżid l-isem tal-punt tad-dħul fil-qasam li jmiss.
 • Data/ħin tal-Wasla fil-pajjiż: il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tal-wasla fil-PoE. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tal-wasla tal-vjaġġ.

Barra dan, fil-każ li l-vjaġġ tagħhom jinkludi waqfiet intermedji, il-passiġġieri għandhom jinkluduhom fil-formola. F’dan il-każ, l-utent għandu jimla żewġ kampijiet oħra li huma:

 • Pajjiż: L-utent jagħżel il-pajjiż tal-waqfa intermedja
 • Stazzjon intermedju: L-utent jagħżel l-istazzjon intermedju tal-vjaġġ.
 • Data tat-Tluq: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tat-tluq. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju popup se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tat-tluq tal-vjaġġ.

3.3.1.2 Ajruplan

F’dan il-każ l-utent għażel li jivvjaġġa b’ajruplan. L-utent jista’ jagħżel Titjira Diretta jew Titjira Mhux Diretta. Fil-każ ta’ titjira intermedja, l-utent irid jagħżel Titjira Mhux Diretta.

Qabel ma jibda jimla’ l-formola, il-passiġġier jiġi mitlub jagħżel jekk se jivvjaġġax bħala membru ta’ grupp jew mal-familja, jekk japplika skont ir-regoli ta’ kull SM. L-oqsma li jridu jimtlew huma murija fl-immaġni t’hawn taħt.

3.3.1.2.1 Titjira Diretta

 

L-informazzjoni li l-utent irid jimla hija din li ġejja:

 • Isem il-Linja tal-Ajru: L-utent għandu jdaħħal l-isem tal-linja tal-ajru li se jivvjaġġa magħha.
 • Numru tat-Titjira: Dan il-qasam jikkonċerna n-numru tat-titjira. L-utent għandu jdaħħal bejn 1-10 karattri u/jew numri.
 • Numru tas-Sit: L-utent għandu jdaħħal in-numru tas-sit tiegħu.
 • Pajjiżi li Żort Qabel (Fakultattiv): Jekk fl-14-il jum qabel il-wasla tiegħek tkun qgħadt f’pajjiż (mhux ta’ tranżitu) minbarra l-indirizz permanenti tiegħek,
  hawn taħt iddikjara l-pajjiżi/bliet fejn tkun qgħadt.
 • Jekk jogħġbok immarka jekk it-titjira tiegħek hija waħda privata (kaxxa għall-immarkar). Fil-każ ta’ titjira privata, l-utent mhux meħtieġ jimla l-kamp ta’ qabel iżda se jidher kamp ġdid bin-numru tat-titjira privata.

 • Pajjiż / Post tat-Tlugħ: L-utent idaħħal il-pajjiż li jitla’ abbord minnu.
 • Data/ħin tat-Tluq: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tat-tluq. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tat-tluq tal-vjaġġ tiegħu.
 • ​Ajruport ta’ Imbarkazzjoni: L-utent jagħżel l-ajruport fejn jitla’ abbord tal-pajjiż li ddikjara qabel.
 • Data/ħin tal-Wasla: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tal-wasla tiegħu fid-destinazzjoni (ajruport). Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tal-wasla tal-vjaġġ.
 • Destinazzjoni Finali (Ajruport): L-utent jagħżel l-ajruport tad-destinazzjoni finali minn sett ta’ għażliet iddefiniti minn qabel ibbażati fuq il-pajjiż ta’ destinazzjoni.
3.3.1.2.2 Titjira Mhux Diretta

Fil-każ ta’ titjira intermedja, l-utent irid jagħżel Titjira Mhux Diretta. F’dan il-każ se tidher formola ġdida kif muri fl-immaġni t’hawn taħt.

L-informazzjoni li l-utent irid jimla hija din li ġejja:

 • Isem il-Linja tal-Ajru: L-utent għandu jdaħħal l-isem tal-linja tal-ajru li se jivvjaġġa magħha.
 • Numru tat-Titjira: Dan il-qasam jikkonċerna n-numru tat-titjira. L-utent għandu jdaħħal bejn 1-10 karattri u/jew numri.
 • Numru tas-Sit: L-utent għandu jdaħħal in-numru tas-sit tiegħu.
 • Pajjiżi li Żort Qabel (Fakultattiv): Jekk fl-14-il jum qabel il-wasla tiegħek tkun qgħadt f’pajjiż (mhux ta’ tranżitu) minbarra l-indirizz permanenti tiegħek,
  hawn taħt iddikjara l-pajjiżi/bliet fejn tkun qgħadt.
 • Jekk jogħġbok immarka jekk it-titjira tiegħek hija waħda privata (kaxxa għall-immarkar). Fil-każ ta’ titjira privata, l-utent mhux meħtieġ jimla l-kamp ta’ qabel iżda se jidher kamp ġdid bin-numru tat-titjira privata

 • Pajjiż / Post tat-Tlugħ: L-utent idaħħal il-pajjiż li jitla’ abbord minnu.
 • Data/ħin tat-Tluq: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tat-tluq. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tat-tluq tal-vjaġġ tiegħu.
 • ​Ajruport ta’ Imbarkazzjoni: L-utent jagħżel l-ajruport fejn jitla’ abbord tal-pajjiż li ddikjara qabel.
 • Pajjiż tad-Destinazzjoni / tat-Tranżitu: Il-qasam jikkonċerna l-pajjiż tad-destinazzjoni tal-waqfa intermedja tiegħu (Titjira/Vjaġġ 1 tal-vjaġġ tiegħek).
 • Ajruport tad-Destinazzjoni: L-utent jagħżel l-ajruport tad-destinazzjoni mill-ajruporti kollha tal-pajjiż tad-destinazzjoni tal-waqfa intermedja tiegħu (Titjira/Vjaġġ 1 tal-vjaġġ tiegħek).
 • Data/ħin tal-Wasla: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tal-wasla tiegħu. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tal-wasla tal-vjaġġ intermedju tiegħu (Titjira/Vjaġġ 1 tal-vjaġġ tiegħek).
 • Żid Titjira / Vjaġġ: Fil-każ ta’ titjira intermedja, l-utent irid jagħżel din l-opzjoni. F’dan il-każ se tidher formola ġdida kif muri fl-immaġni t’hawn taħt. Il-konnessjoni tat-titjira hija bejn it-tluq (destinazzjoni tat-titjira ta’ konnessjoni – Vjaġġ 1 tal-vjaġġ tiegħek) u l-wasla (destinazzjoni tat-titjira ta’ konnessjoni – Vjaġġ 2 tal-vjaġġ tiegħek). il-qasam Data/ħin tal-Wasla (qabel il-buttuna tat-titjira ta’ konnessjoni) għandu jkun id-data ħin tal-wasla fid-destinazzjoni tat-titjira ta’ konnessjoni (Titjira/Vjaġġ 2 tal-vjaġġ tiegħek).

 

L-informazzjoni li l-passiġġier għandu jimla dwar it-Titjira/Vjaġġ intermedju tal-vjaġġ 2 tiegħek hija din li ġejja:

 • Jekk jogħġbok immarka jekk din hija t-titjira /vjaġġ finali tal-vjaġġ tiegħek

 • Isem il-Linja tal-Ajru: L-utent għandu jdaħħal l-isem tal-linja tal-ajru li se jivvjaġġa magħha.
 • Numru tat-Titjira: Dan il-qasam jikkonċerna n-numru tat-titjira. L-utent għandu jdaħħal bejn 1-10 karattri u/jew numri.
 • Numru tas-Sit: L-utent għandu jdaħħal in-numru tas-sit tiegħu.
 • Jekk jogħġbok immarka jekk it-titjira tiegħek hija waħda privata (kaxxa għall-immarkar). Fil-każ ta’ titjira privata, l-utent mhux meħtieġ jimla l-kamp ta’ qabel iżda se jidher kamp ġdid bin-numru tat-titjira privata

 • Pajjiż / Post tat-Tlugħ: L-utent idaħħal il-pajjiż li jitla’ abbord minnu.
 • Data/ħin tat-Tluq: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tat-tluq tiegħu (Titjira/Vjaġġ 2 tal-vjaġġ tiegħek). Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tat-tluq tal-vjaġġ tiegħu.
 • ​Ajruport ta’ Imbarkazzjoni: L-utent jagħżel l-ajruport fejn jitla’ abbord tal-pajjiż li ddikjara qabel.
 • Pajjiż tad-Destinazzjoni / tat-Tranżitu: Il-qasam jikkonċerna l-pajjiż tad-destinazzjoni finali (jekk din hija t-titjira finali tiegħek) jew il-pajjiż ta’ tranżitu (jekk dan huwa vjaġġ ta’ titjira addizzjonali) (Titjira/Vjaġġ 2 tal-vjaġġ tiegħek).
 • Ajruport tad-Destinazzjoni: L-utent jagħżel l-ajruport tad-destinazzjoni mill-ajruporti kollha tal-pajjiż tad-destinazzjoni (Titjira/Vjaġġ 2 tal-vjaġġ tiegħek).
 • Data/ħin tal-Wasla: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tal-wasla tiegħu. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tal-wasla tal-vjaġġ intermedju tiegħu (Titjira/Vjaġġ 2 tal-vjaġġ tiegħek).

3.3.1.3 Bastiment tal-Kruċieri / Vapur għar-Rikreazzjoni

F’dan il-każ l-utent jista’ jagħżel li jivvjaġġa b’bastiment tal-kruċieri / vapur għar-rikreazzjoni. Qabel ma jibda jimla l-formola, il-passiġġier jiġi mitlub jagħżel jekk se jivvjaġġax bħala membru ta’ grupp jew mal-familja tiegħu, jekk japplika skont ir-regoli ta’ kull SM. L-utent jiġi mitlub jagħżel jekk huwiex se jivvjaġġa bħala membru tal-persunal ta’ bastiment tal-kruċieri. L-oqsma tal-formola huma ppreżentati fl-istampi li ġejjin.

Fi kwalunkwe każ, l-informazzjoni li trid timtela hija din li ġejja:

 • Kumpanija tal-Vapuri / Vapur għar-Rikreazzjoni: L-utent idaħħal l-isem tal-kumpanija tal-vapuri / vapur għar-rikreazzjoni li qed jivvjaġġa magħha.
 • Isem il-Vapur: L-utent idaħħal l-isem tal-bastiment tal-kruċieri/ vapur għar-rikreazzjoni.
 • IMO / Nru tar-Reġistrazzjoni: Kodiċi uniku għal kull vapur.
 • Pajjiżi li Żort Qabel (Fakultattiv): Jekk fl-14-il jum qabel il-wasla tiegħek tkun qgħadt f’pajjiż (mhux ta’ tranżitu) minbarra l-indirizz permanenti tiegħek,
  hawn taħt iddikjara l-pajjiżi/bliet fejn tkun qgħadt.
 • Pajjiż / Post tal-Imbarkazzjoni: L-utent jagħżel il-pajjiż li se jimbarka fih.
 • Port tal-Imbarkazzjoni: L-utent jagħżel il-port li se jimbarka fih ibbażat fuq il-pajjiż tal-imbarkazzjoni li ddikjara hawn fuq.
 • Data/ħin tal-imbarkazzjoni: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tal-imbarkazzjoni tiegħu. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tat-tluq tal-vjaġġ tiegħu.
 • Numru tal-Kabina: L-utent għandu jdaħħal in-numru tal-kabina tiegħu.
 • Data tat-Tmiem tal-Iżbark tal-Kruċiera: Il-qasam jikkonċerna d-data li fiha tintemm il-kruċiera u l-passiġġier jiżbarka. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tat-tmiem tal-kruċiera.
 • ​ Port tal-Iżbark tat-Tmiem tal-Kruċiera: L-utent għandu jagħżel il-port li se jiżbarka fih, fuq il-bażi tal-pajjiż tad-destinazzjoni li jkun għażel fi stadju preċedenti.

Barra dan, fil-każ li l-vjaġġ tagħhom jinkludi waqfiet intermedji, il-passiġġieri għandhom jinkluduhom fil-formola. F’dan il-każ, l-utent għandu jimla żewġ kampijiet oħra li huma:

 • Pajjiż: Il-qasam jikkonċerna l-pajjiż tad-destinazzjoni tal-waqfa intermedja tiegħu.
 • Port Intermedju: L-utent jagħżel il-port tal-istazzjon intermedju tiegħu fuq il-bażi tal-pajjiż li jkun għażel hawn fuq.
 • Data/ħin tal-Wasla: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tal-wasla tiegħu. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tal-wasla tal-vjaġġ intermedju tiegħu.

Data/ħin tat-Tluq: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tat-tluq. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju popup se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tat-tluq tal-vjaġġ.

3.3.1.4 Lanċa tat-Traġitt

F’dan il-każ l-utent għażel li jivvjaġġa b’lanċa tat-traġitt. Qabel ma jibda jimla’ l-formola, il-passiġġier jiġi mitlub jagħżel jekk se jivvjaġġax bħala membru ta’ grupp jew mal-familja, jekk japplika skont ir-regoli ta’ kull SM. L-oqsma tal-formola huma ppreżentati fl-istampi li ġejjin.

L-informazzjoni li l-utent irid jipprovdi hija din li ġejja:

 • Kumpanija tal-Vapuri / Vapur għar-Rikreazzjoni: L-utent għandu jdaħħal l-isem tal-kumpanija tal-vapuri / vapur għar-rikreazzjoni li qed jivvjaġġa magħha.
 • Isem il-bastiment: L-utent għandu jdaħħal l-isem tal-bastiment li se jivvjaġġa bih.
 • Pajjiżi li Żort Qabel (Fakultattiv): Jekk fl-14-il jum qabel il-wasla tiegħek tkun qgħadt f’pajjiż (mhux ta’ tranżitu) minbarra l-indirizz permanenti tiegħek,
  hawn taħt iddikjara l-pajjiżi/bliet fejn tkun qgħadt.
 • Pajjiż / Post tal-Imbarkazzjoni: L-utent jagħżel il-pajjiż / post li se jimbarka fih.
 • Port tal-Imbarkazzjoni: L-utent jagħżel il-port li se jimbarka fih ibbażat fuq il-pajjiż tal-imbarkazzjoni li ddikjara hawn fuq. Il-qasam huwa fakultattiv.
 • Data/ħin tal-imbarkazzjoni: Il-qasam jirreferi għad-data u l-ħin tal-imbarkazzjoni tiegħu. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum u l-ħin tat-tluq tal-vjaġġ tiegħu.
 • Numru tal-Kabina / tas-Sit: L-utent għandu jdaħħal in-numru tal-kabina jew in-numru tas-sit tiegħu.
 • Tip ta’ sit: L-utent jagħżel it-tip ta’ sit minn sett ta’ għażliet. L-għażliet huma Ekonomija (Deck), Sit Assenjat, Negozju u Kabina.
 • Data tal-Iżbark: Il-qasam jikkonċerna d-data li fiha l-passiġġier jiżbarka. Meta l-utent jagħfas dan il-qasam, il-kalendarju se jintwera awtomatikament, fejn jiġi mitlub jagħżel il-jum tal-iżbark.
 • Port tal-Iżbark: L-utent għandu jagħżel il-port li fih se jiżbarka minnu, fuq il-bażi tal-pajjiż ta’ destinazzjoni li jkun għażel fi stadju preċedenti.

 

3.3.2 Informazzjoni Personali

F’dan il-pass l-utent irid jimla d-dettalji personali tiegħu. Aktar speċifikament, kif muri fl-istampi li ġejjin, id-data huma dawn li ġejjin:

 • Kunjom: L-utent għandu jdaħħal il-Kunjom tiegħu.
 • Isem: L-utent għandu jdaħħal l-Isem tiegħu.
 • Sess: L-utent għandu jagħżel is-sess tiegħu minn sett ta’ għażliet definiti minn qabel.
 • Data tat-Twelid: L-utent għandu jdaħħal id-data tat-twelid tiegħu
 • Tip ta’ Dokument tal-Identità: Dan huwa t-tip ta’ dokument tal-identità użat għall-ivvjaġġar li l-utent jiddikjara. F’kull każ se jidher kamp ġdid li l-utent irid jimla. L-għażliet huma:
 1. Karta tal-identità
 2. Passaport

 • Numru tat-Telefon Prinċipali: L-utent għandu jdaħħal in-numru tat-telefon prinċipali tiegħu. L-utent għandu jdaħħal is-sinjal tal-plus (+) segwit mill-kodiċi tal-pajjiż u n-numru tat-telefon tiegħu, eż. +306989123456.
 • Numru tat-Telefon Ieħor: Dan il-qasam jikkonċerna tieni numru tat-telefon tal-passiġġier.
 • Indirizz tal-email: Dan il-qasam jimtela awtomatikament mis-sistema, u huwa assoċjat mal-utent li għamel login.

 

 

3.3.3 Indirizz Permanenti

F’dan il-pass l-utent irid jimla d-dettalji tar-residenza permanenti tiegħu. Aktar speċifikament, kif muri fl-istampi li ġejjin, id-data huma dawn li ġejjin:

 • Pajjiż: L-utent għandu jagħżel il-pajjiż ta’ residenza minn lista li tinżel.
 • Stat/Provinċja: L-utent għandu jagħżel l-istat ta’ residenza minn lista li tinżel ibbażata fuq il-pajjiż ta’ residenza.
 • Belt: L-utent għandu jiddikjara l-belt tar-residenza tiegħu.
 • Kodiċi postali/Zip: L-utent għandu jiddikjara l-kodiċi postali tar-residenza tiegħu.
 • Triq: L-utent għandu jdaħħal l-isem tat-triq tar-residenza tiegħu.
 • Numru tat-Triq / Numru tad-Dar: L-utent għandu jiddikjara n-numru tat-triq/tad-dar tar-residenza tiegħu.
 • Numru tal-Appartament: L-utent għandu jdaħħal in-numru tal-appartament tar-residenza tiegħu.
 • Jekk jogħġbok immarka jekk l-indirizz temporanju tiegħek huwiex l-istess bħall-indirizz permanenti tiegħek (Fakultattiv):
  -Jekk “Iva”, it-tab li jmiss tal-“Indirizz Temporanju” se jkun viżibbli u jrid jimtela manwalment
  -Jekk “Le”, it-tab li jmiss tal-“Indirizz Temporanju” se jimtela minn qabel bl-istess informazzjoni li hemm fl-“Indirizz Permanenti”

 

3.3.4 Indirizz(i) Temporanju/i fil-Pajjiż li Żżur

F’dan il-pass, l-utent jiġi mitlub jimla d-dettalji tar-residenza temporanja tiegħu, waħda jew aktar, waqt il-vjaġġ tiegħu fil-pajjiż ta’ destinazzjoni. Aktar speċifikament, jekk fl-14-il ġurnata li jmiss, l-utent ma jkunx se joqgħod fl-indirizz permanenti ddikjarat fil-pass ta’ qabel, irid iniżżel il-pajjiż fejn se jkun qed joqgħod fil-pajjiż tad-destinazzjoni. (Jekk l-utent huwa viżitatur, irid jikteb biss l-ewwel post fejn se jkun qed joqgħod). L-informazzjoni li trid timtela hija ppreżentata fl-istampi li ġejjin u hija din li ġejja:

 • Tip ta’ Indirizz: L-utent jagħżel it-tip ta’ indirizz li jista’ jkun: Dar, Lukanda, Bastiment tal-Kruċieri, Ieħor.
 • Pajjiż: L-utent għandu jagħżel il-pajjiż tar-residenza temporanja.
 • Stat/Provinċja: L-utent għandu jagħżel l-istat tar-residenza minn lista ddeterminata minn qabel ibbażata fuq il-pajjiż tar-residenza.
 • Belt: L-utent għandu jiddikjara l-belt tar-residenza tiegħu
 • Triq: L-utent għandu jdaħħal l-isem tat-triq tar-residenza tiegħu.
 • Numru tat-Triq / Numru tad-Dar: L-utent għandu jiddikjara n-numru tat-triq/tad-dar tar-residenza tiegħu.
 • Kodiċi postali/Zip: L-utent għandu jiddikjara l-kodiċi postali tar-residenza tiegħu.
 • Numru tal-Appartament: L-utent għandu jdaħħal in-numru tal-appartament tar-residenza tiegħu.

Jekk matul is-soġġorn tiegħu l-utent joqgħod f’aktar minn post wieħed, irid jagħfas il-buttuna “ŻID INDIRIZZ TEMPORANJU” u jiddikjara d-dettalji tat-tieni għażla. L-opzjoni biex tneħħi indirizz hija pprovduta wkoll (buttuna).

3.3.5 Kumpanji tal-Ivvjaġġar – Familja

Pass ġenerali ieħor li forsi jvarja u huwa bbażat fuq ir-regoli ta’ kull SM huwa li żżid id-dettalji ta’ kumpann tal-vjaġġ mill-ambjent tal-familja. Għalhekk, jekk wara li tilloggja fil-pjattaforma u tagħżel il-pajjiż tad-destinazzjoni, tinnota kaxxa għall-immarkar “Jekk jogħġbok immarka jekk qed tivvjaġġa bħala membru ta’ grupp u/jew mal-familja tiegħek.”, dan ifisser li dak il-pajjiż speċifiku joffri l-għażla li żżid membri tal-familja jew membri ta’ grupp mal-PLF tiegħek. Fi kwalunkwe każ, kull passiġġier għandu jirrevedi l-PROTOKOLLI TAL-IVVJAĠĠAR għal kull pajjiż tad-destinazzjoni kif muri fuq il-paġna ewlenija tal-EUdPLF. Sabiex iżid kumpann tal-vjaġġ ġdid, li huwa membru tal-familja, l-utent jagħfas il-buttuna “ŻID MEMBRU TAL-FAMILJA”, kif muri fl-immaġni li ġejja.

Meta l-utent jagħfas il-buttuna “ŻID MEMBRU TAL-FAMILJA”, se tintwera minnufih formola bl-informazzjoni li ġejja. Din l-għażla hija disponibbli jekk l-utent ikun immarka l-kaxxa “Jekk jogħġbok immarka jekk qed tivvjaġġa bħala membru ta’ grupp u/jew mal-familja tiegħek” fit-tab “Informazzjoni dwar l-Ivvjaġġar”. Passiġġier(i) adult(i) għandhom jimlew il-plf tagħhom stess. Din it-taqsima għandha timtela b’dan li ġej:

 • Isem: L-utent idaħħal l-isem tal-persuna li qed tivvjaġġa mal-utent – passiġġier u membru tal-familja tiegħu.
 • Kunjom: L-utent idaħħal il-kunjom tal-persuna li qed tivvjaġġa mal-utent – passiġġier u membru tal-familja tiegħu.
 • Is-sess tiegħek: L-utent jagħżel il-ġeneru tal-persuna li qed tivvjaġġa mal-utent – passiġġier u membru tal-familja tiegħu.
 • Numru tas-Sit: Dan mhux kamp obbligatorju u jikkonċerna n-numru tas-sit tal-persuna li qed tivvjaġġa mal-utent – (passiġġier) u membru tal-familja tiegħu.
 • Età: L-utent idaħħal l-età tal-persuna li qed tivvjaġġa mal-utent – passiġġier u membru tal-familja tiegħu.

 

Jekk jerġa’ jikklikkja l-buttuna “ŻID MEMBRU TAL-FAMILJA”, l-utent jista’ jżid kemm-il membru tal-familja li jeħtieġ. Fl-istess ħin, madankollu, kull persuna tista’ titħassar billi tingħafas il-buttuna “NEĦĦI MEMBRU TAL-FAMILJA”

3.3.6 Kumpann tal-Ivvjaġġar Mhux tal-Familja / Mhux tal-Istess Unità Domestika

Pass ieħor li forsi jvarja u huwa bbażat fuq ir-regoli ta’ kull SM huwa li żżid id-dettalji ta’ kumpann tal-vjaġġ mill-istess grupp. Għalhekk, jekk wara li tilloggja fil-pjattaforma u tagħżel il-pajjiż tad-destinazzjoni, tinnota kaxxa għall-immarkar “Jekk jogħġbok immarka jekk qed tivvjaġġa bħala membru ta’ grupp u/jew mal-familja tiegħek.”, dan ifisser li dak il-pajjiż speċifiku joffri l-għażla li żżid membri tal-familja jew membri ta’ grupp mal-PLF tiegħek. Fi kwalunkwe każ, kull passiġġier għandu jirrevedi l-PROTOKOLLI TAL-IVVJAĠĠAR għal kull pajjiż ta’ destinazzjoni kif muri fuq il-paġna ewlenija ta’ EUdPLF.  Din l-għażla hija disponibbli jekk l-utent ikun immarka l-kaxxa “Jekk jogħġbok immarka jekk qed tivvjaġġa bħala membru ta’ grupp u/jew mal-familja tiegħek” fit-tab “Informazzjoni tal-Ivvjaġġar”. Passiġġier(i) adult(i) għandhom jimlew il-plf tagħhom stess. Sabiex iżid kumpann tal-ivvjaġġar ġdid, l-utent irid jagħfas il-buttuna murija fl-immaġni li ġejja “ŻID KUMPANN TAL-IVVJAĠĠAR MHUX TAL-FAMILJA”

Meta l-utent jagħfas il-buttuna “ŻID KUMPANN TAL-IVVJAĠĠAR MHUX TAL-FAMILJA”, se tintwera minnufih formola bl-informazzjoni li ġejja:

 • Isem: L-utent idaħħal l-isem tal-persuna li qed tivvjaġġa mal-utent – passiġġier u mhux membru tal-familja tiegħu.
 • Kunjom: L-utent idaħħal il-kunjom tal-persuna li qed tivvjaġġa mal-utent – passiġġier u mhux membru tal-familja tiegħu.
 • Is-sess tiegħek: L-utent jagħżel il-ġeneru tal-persuna li qed tivvjaġġa mal-utent – passiġġier u mhux membru tal-familja tiegħu.
 • Grupp (tour, tim, negozju, ieħor): Dan huwa kamp fakultattiv u jindika r-relazzjoni li l-utent għandu mal-persuna msemmija.
 • Numru tas-Sit: Dan mhux kamp obbligatorju u jikkonċerna n-numru tas-sit tal-persuna li qed tivvjaġġa mal-utent – passiġġier u membru tal-familja tiegħu.

 

Jekk jerġa’ jikklikkja l-buttuna “ŻID KUMPANN TAL-IVVJAĠĠAR MHUX TAL-FAMILJA”, l-utent jista’ jżid kemm-il persuna li jeħtieġ. Fl-istess ħin, madankollu, kull persuna tista’ titħassar billi tingħafas il-buttuna “NEĦĦI KUMPANN TAL-IVVJAĠĠAR MHUX TAL-FAMILJA”

3.3.7 Informazzjoni tal-kuntatt ta’ emerġenza

Dan jirreferi għad-dettalji ta’ kuntatt ta’ persuna maħtura mill-utent bħala kuntatt ta’ emerġenza (persuna ta’ kuntatt li tista’ tilħaq lill-passiġġier waqt il-vjaġġ). L-informazzjoni li l-utent irid jimla hija ppreżentata fl-immaġni li ġejjin u hija din li ġejja:

 • Isem: L-utent idaħħal l-isem tal-persuna li hija l-kuntatt ta’ emerġenza.
 • Kunjom: L-utent idaħħal il-kunjom tal-persuna li hija l-kuntatt ta’ emerġenza.
 • Pajjiż: Il-qasam jirreferi għall-pajjiż tar-residenza tal-persuna li hija l-kuntatt ta’ emerġenza.
 • Belt: Il-qasam jirreferi għall-belt tar-residenza tal-persuna li hija l-kuntatt ta’ emerġenza.
 • Numru tal-mobile: Il-qasam jirreferi għan-numru tal-mobile tal-persuna msemmija mill-utent. L-utent għandu jdaħħal is-sinjal tal-plus (+) segwit mill-kodiċi tal-pajjiż u n-numru tat-telefon tagħhom, eż. +306989123456.
 • Numru tat-telefon ieħor: Il-qasam jirreferi għal numru tat-telefon ieħor tal-persuna li hija l-kuntatt ta’ emerġenza.
 • Indirizz tal-email: Il-qasam jirreferi għall-indirizz tal-email tal-persuna li hija l-kuntatt ta’ emerġenza.

3.3.8 Anteprima tal-Passenger Locator Form (PLF)

Qabel is-sottomissjoni finali tal-formola, l-utent jista’ jara / jara anteprima fit-tieqa li titla’ tad-data/informazzjoni li jkun daħħal kif muri fl-immaġni li ġejja billi jagħfas il-buttuna “Anteprima”.

 

3.3.9 Sottomissjoni tal-PLF

Wara li jirrevedi l-informazzjoni, l-utent jista’ jagħfas il-buttuna “Ibgħat”. Meta l-formola tkun ġiet sottomessa b’suċċess, l-utent jiġi infurmat li l-formola tkun imtliet b’suċċess (Indikazzjoni sottomessa tal-plf).

Fl-istess ħin, l-utent jiġi infurmat dwar il-proċess u aktar speċifikament jiġi infurmat li se:

jirċievi email (dejjem iċċekkja l-folder tal-iSPAM) li tinformah li l-formola li mela ġiet sottomessa b’suċċess u li jkun fiha l-kodiċi QR uniku.

Dan għandu jkollu d-dokument tal-formola miegħu waqt il-vjaġġ f’forma diġitali jew stampata.

Fl-istess ħin, l-utent jirċievi email fl-indirizz tal-email li jkun ipprovda, kif muri fl-immaġni t’hawn taħt.

Jekk jikklikkja fuq il-link fl-email li jkun irċieva, il-passiġġier jista’ jara u jistampa/jniżżel il-PLF speċifika ssejvjata.

L-utent (passiġġier) jista’ jara / jniżżel / jistampa l-plf(s) sottomessi tiegħu mill-menu fil-quċċata tal-lemin (PLFs TIEGĦI).

3.4 Immodifika d-dettalji tal-Passenger Locator Form (PLF)

L-utent jista’ jara, jistampa u jimmodifika/jaġġorna (qabel id-data/ħin tal-wasla fid-destinazzjoni finali dikjarata) d-dettalji ta’ Passenger Locator Form. Din l-għażla hija disponibbli permezz tal-menu fil-quċċata tal-lemin billi jagħżel “PLFs Tiegħi”.

Jekk jagħżel li jimmodifika l-PLF, tintwera minnufih formola bl-oqsma mimlijin minn qabel mill-utent. Mhux l-oqsma kollha jistgħu jiġu modifikati. L-ewwel tliet tabs (it-tabs “Destinazzjoni”, “Tip ta’ Trasport”, “Qabel tibda”) bl-oqsma tagħhom dejjem se jkunu diżattivati fi kwalunkwe proċess ta’ aġġornament tal-plf.  Xi oqsma oħra jistgħu jibqgħu wkoll illokkjati filwaqt li oqsma oħra jistgħu jiġu modifikati u aġġornati (skont il-pajjiż). Waqt din l-azzjoni, l-utent jista’ jimmodifika / iżid kwalunkwe data meħtieġa. Meta jlesti l-modifiki u wara li jagħfas il-buttuna “Ibgħat”, l-utent jirċievi email ġdida fil-kont tiegħu bil-formola aġġornata. Il-kodiċi QR jibqa’ l-istess.

3.5 Tħassir tal-PLF

Il-passiġġieri jista’ jkollu l-għażla li jħassar il-plf(s) tiegħu stess fuq il-bażi tar-regoli li ġejjin ta’ kull Stat Membru bħala d-destinazzjoni finali ta’ kull plf. Il-passiġġier jista’ jħassar plf(s) jekk dan is-setting ikun ġie ssettjat mill-pajjiż tad-destinazzjoni u l-istatus tal-plf ma jkunx inbidel eż. mid-default “Sottomessa” għal “Approvata” jew id-Dati ta’ Skadenza ta’ Sottomissjoni (f’sigħat) relatati mal-wasla (Data/ħin tal-Wasla) fil-pajjiż (f’żona tal-ħin speċifika) stabbiliti minn kull SM ma jkunux għaddew.

 

4. Mistoqsijiet frekwenti (FAQ)

Mistoqsijiet 1:

Il-buttuna biex tissottometti ma taħdimx. X’għandi nagħmel?

Risposta 1:

Għandek tagħlaq it-tieqa tal-anteprima (Il-buttuna “Għalaq” fil-qiegħ tal-anteprima) kif indikat hawn taħt, u mbagħad erġa’ tikklikkja l-buttuna “Ibgħat”.

Spjegazzjoni oħra possibbli hija li jaf ma tkunx imlejt l-oqsma kollha tal-formola. F’dak il-każ, se tidher indikazzjoni bl-aħmar madwar il-qasam konċernat. Jekk jogħġbok ara li tkun imlejt l-informazzjoni kollha obbligatorja u b’informazzjoni valida u korretta.

Mistoqsijiet 2:

Hemm żball ta’ validazzjoni li jirrigwarda l-input tad-dati li qed nipprova ndaħħal. X’nista’ nagħmel?

Risposta 2:

Jekk hemm indikazzjoni bl-aħmar, dan ifisser li jew il-qasam obbligatorju jrid jimtela jew hemm żball ta’ validazzjoni dwar id-data li daħħalt f’xi qasam wieħed jew iktar. Id-data/ħin tat-tluq għandhom ikunu qabel id-data/ħin tal-wasla. Jekk jogħġbok iċċekkja wkoll iż-żoni tal-ħin bejn it-tluq u l-wasla. Kull għażla tad-data/ħin hija ssettjata fuq iż-żona tal-ħin tal-pajjiż korrispondenti. L-ewwel għandek tagħżel il-pajjiż/post u mbagħad id-data/ħin sabiex ikollok iż-żona tal-ħin relatata. Fl-aħħar, ara li jkollok il-javascript attivat fuq il-web browser.

Għandu jkun hemm konsistenza bejn id-data/ħin tat-tluq u tal-wasla u ż-żoni tal-ħin kif ippreżentat hawn taħt:

Mistoqsijiet 3:

Mhux qed jirnexxieli nniżżel il-verżjoni PDF tal-EUdPLF tiegħi bl-outlook.

Risposta 3:

Tista’ tilloggja fil-pjattaforma u tistampaha minn PLFs TIEGĦI (il-menu fil-quċċata tal-lemin) kif deskritt hawn taħt:

 

 

Mistoqsijiet 4:

X’għandi nagħmel jekk ma nkunx nista’ nsib id-destinazzjoni jew l-ajruport tiegħi fost dawk elenkati?

Risposta 4:

F’dak il-każ għandek tagħżel “IEĦOR” u ddaħħal it-test fil-qasam vojt taħt.

Mistoqsijiet 5:

Kelli problemi waqt li qed nirreġistra jew nirrisettja l-password, x’għandi nagħmel?

Risposta 5:

Jista’ jkun li ma għażiltx password valida waqt li kont qed tipprova tirreġistra. Il-passwords irid ikun fihom tal-inqas 6 karattri.

Kun żgur li tkun taf jekk il-funzjoni tal-Caps (ittri kbar) hijiex attivata kif ukoll liema lingwa qed tittajpja biha.  Barra dan, tinkludix spazji vojta. Kun żgur ukoll li tittajpja l-indirizz tal-email korrettament.

Barra dan, inti ġentilment mitlub tikteb il-password minflok tikkuppjaha (copy and paste) għal fuq il-formola.

L-email ta’ konferma setgħet ġiet immarkata aċċidentalment bħala spam. Jekk jogħġbok ara li tiċċekkja dejjem il-folder tal-ispam.

Fl-aħħar, jekk jogħġbok ara li m’għandekx kont irreġistrat diġà. Ftakar li wara li tkun irreġistrajt, il-kont tal-utent tiegħek huwa validu għal 150 ġurnata ta’ inattività mill-aħħar login li tkun għamilt qabel ma jitħassar b’mod permanenti.

Inti tista’ tirrisettja l-password hawnhekk: (https://app.euplf.eu/#/user/login).

Vjaġġaturi għandhom jirreġistraw mal-applikazzjoni tal-web tal-EUdPLF billi jipprovdu indirizz tal-email validu u uniku u password. Il-vjaġġaturi se jirċievu email ta’ konferma fl-indirizz tal-email li pprovdew (dejjem iċċekkja l-iSPAM).

Sabiex jivvalidaw u jikkompletaw il-proċess ta’ reġistrazzjoni, il-vjaġġaturi jridu jikklikkjaw fuq il-link mibgħuta lill-indirizz tal-email dikjarat.

 

Irrisettja l-password – eżempju tal-email:

Mistoqsija 6:

Qed nivvjaġġa mal-familja jew ma’ grupp u jien responsabbli biex nissottometti l-formola tal-PLF. X’għandi nagħmel?

Risposta 6:

Kull pajjiż għandu l-politika tiegħu stess dwar min irid jimla l-PLF (xi pajjiżi jagħżlu li fil-każ ta’ familja li qed tivvjaġġa flimkien, ikun membru wieħed biss tal-familja li jimla l-PLF u xi pajjiżi jeħtieġu li kull persuna adulta timla PLF individwali).

Għal rekwiżiti speċifiċi dwar kif timla l-formola, jekk jogħġbok ara t-taqsima PROTOKOLLI TAL-IVVJAĠĠAR fuq il-paġna ewlenija tal-EUdPLF (https://app.euplf.eu/), u agħżel il-pajjiż li se tivvjaġġa fih sabiex taqra l-protokoll tiegħu.

Jekk qed tivvjaġġa lejn destinazzjoni oħra u/jew tixtieq tara jekk japplikawx xi restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar, jekk jogħġbok iċċekkja l-għodda tal-Unjoni Ewropea jisimha Re-open EU billi tikklikkja hawnhekk.

Jekk qed tivvjaġġa lejn pajjiż ta’ destinazzjoni li jippermetti li l-membri tal-familja kollha jirreġistraw taħt PLF waħda, jekk jogħġbok ara li tkun għażilt il-kaxxa għall-immarkar rilevanti fuq it-tab “Qabel tibda” kif muri hawn taħt. Meta timmarka din l-għażla, se jidhru 2 tabs oħra (Kumpanji tal-Familja u Kumpanji Oħra).

Mistoqsija 7:

Qed nivvjaġġa bl-ajruplan b’titjira ta’ konnessjoni. Liema destinazzjoni għandi niddokumenta fuq il-formola tal-EUdPLF?

 

Risposta 7:

 

Fil-każ ta’ titjira intermedja, l-utent irid jagħżel din l-opzjoni. F’dan il-każ se tidher formola ġdida kif muri fl-immaġni t’hawn taħt. 

 

Eżempju 1 

Londra- Ruma – Sardenja

Titjira / Vjaġġ tal-vjaġġ tiegħek 1:

Titjira / Vjaġġ tal-vjaġġ tiegħek 2:

Mistoqsija 8:

Irnexxili nissottometti l-applikazzjoni tiegħi. Madankollu, il-ħin tat-tluq tat-titjira tiegħi nbidel u/jew għandi bżonn nagħmel xi modifiki. X’nista’ nagħmel?

Risposta 8:

Mhux meħtieġ li terġa’ tissottometti applikazzjoni ġdida billi hemm il-possibbiltà li timmodifika l-formola li diġà ssottomettejt. Jekk jogħġbok illoggja fil-pjattaforma u kklikkja fuq il-menu fil-quċċata tal-lemin. Mbagħad jekk jogħġbok agħżel “PLFs Tiegħi” u fittex l-aħħar applikazzjoni tiegħek. Wara dan, agħżel l-ikona forma ta’ lapes biex timmodifika l-applikazzjoni tiegħek u kklikkja “Ibgħat”. Se tintbagħat email ta’ konferma ġdida lill-indirizz tal-email tiegħek.

Mistoqsija 9:

Il-vjaġġaturi jridu jissottometti PLF separata jekk il-vjaġġ jinkludi waqfiet f’iktar minn pajjiż wieħed?

Risposta 9:

Bħala regola ġenerali meta l-vjaġġatur juża mezzi differenti ta’ trasport (vapur, ajruplan, ferrovija, xarabank), trid timtela PLF ġdida kull darba li l-vjaġġatur jitla’ abbord mezz ġdid ta’ trasport (vapur, ajruplan, ferrovija, xarabank) biex jivvjaġġa lejn pajjiż ieħor. Bħala eċċezzjoni, meta vjaġġaturi jkunu qed jivvjaġġaw b’ajruplan u l-vjaġġ jinkludi titjiriet ta’ konnessjoni f’pajjiż/pajjiżi differenti, għandha tiġi sottomessa PLF waħda biss għall-pajjiż tad-destinazzjoni finali. Madankollu, jekk il-vjaġġatur joħroġ mill-ajruport, qabel ma jitla’ abbord it-titjira ta’ konnessjoni, irid jimla PLF separata għal dak il-pajjiż ukoll.

Vjaġġaturi li qed jivvjaġġaw b’bastiment tal-kruċieri, jkunu meħtieġa jissottomettu l-PLF darba u jagħżlu bħala pajjiż tad-destinazzjoni il-pajjiż tal-iżbark finali (tmiem tal-kruċiera) tagħhom. Il-vjaġġatur se jkollu jdaħħal fis-sistema elettronika l-ismijiet tal-portijiet li l-kruċiera se tieqaf fihom. Vjaġġaturi li jivvjaġġaw bil-karozza/vettura oħra, jridu jissottomettu PLF kull darba meta jidħlu f’pajjiż li jeħtieġ is-sottomissjoni ta’ dPLF.

Mistoqsija 10:

Kif jista’ jidħol passiġġier? (permezz tal-pjattaforma u meta jiġi ġenerat il-kodiċi QR)

Risposta 10:

Qabel ma jivvjaġġa, il-passiġġier jirreġistra (darba), imbagħad jilloggja billi jipprovdi l-kredenzjali (email/password) fil-pjattaforma u joħloq id-dPLF. Il-kodiċi QR uniku huwa ġġenerat u jintwera fuq il-plf. Imbagħad dan se jippreżenta jew il-kodiċi QR (li jirċievi permezz ta’ email) jew online permezz tal-plf prodotta jew il-format stampat tad-dPLF lill-awtoritajiet lokali, skennjata u jidħol fil-pajjiż rispettiv.

Mistoqsija 11:

Ma ssottomettejtx l-applikazzjoni tiegħi għaliex ma nafx in-“Numru tas-Sit”. X’nista’ nagħmel?

Risposta 11:

Imla fil-formola n-“Numru tas-Sit” –> XXX u mbagħad ipproċedi biex timla l-plf. Meta tkun taf in-“Numru tas-Sit” inti xorta tista’ timmodifika l-plf li diġà sottomettejt u timla l-informazzjoni korretta (jekk il-plf għadha tista’ tiġi modifikata fuq il-bażi tar-regoli ta’ kull SM bħala l-pajjiż tad-destinazzjoni finali). Jekk jogħġbok illoggja fil-pjattaforma u kklikkja fuq il-menu fil-quċċata tal-lemin. Mbagħad jekk jogħġbok agħżel “PLFs Tiegħi” u fittex l-aħħar applikazzjoni tiegħek. Wara dan, agħżel l-ikona forma ta’ lapes biex timmodifika l-applikazzjoni tiegħek u kklikkja “Ibgħat”. Se tintbagħat email ta’ konferma ġdida lill-indirizz tal-email tiegħek.

Mistoqsija 12:

Irreġistrajt u rċevejt l-email kif mistenni.  Iżda meta nikklikkja fuq il-link nara l-messaġġ: “ Il-URL skada. Jekk jogħġbok ikklikkja hawnhekk biex tirċievi URL ġdid għall-verifika tal-indirizz tal-email”

Risposta 12:

Bħala parti mill-proċessi tar-reġistrazzjoni u biex tirrisettja l-password, il-pjattaforma se tibgħatlek link speċjali fl-indirizz tal-email tiegħek. Inti trid tikklikkja fuq dik il-link fi żmien siegħa, inkella din se tiskadi u se tara l-messaġġ ta’ żball “Il-URL skada” kif ukoll istruzzjonijiet dwar kif tirċievi email ġdida b’link ġdida.

 

5.Anness: “Irreġistra – Ivverifika l-Kont – Illoggja – Irrisettja”

 • Irreġistra:

Vjaġġaturi għandhom jirreġistraw mal-applikazzjoni tal-web tal-EUdPLF billi jipprovdu indirizz tal-email validu u uniku u password. Il-proċess ta’ ħolqien ta’ kont ta’ utent ġdid (reġistrazzjoni u attivazzjoni) għandu jsir darba biss. Il-vjaġġaturi se jirċievu email ta’ konferma fl-indirizz tal-email li pprovdew (dejjem iċċekkja l-folder tal-iSPAM).

L-Ewwel Pass:

Jekk jogħġbok agħżel “Irreġistra”.

It-tieni Pass:

 • Daħħal l-indirizz tal-email, password u kkonferma l-password.
 • Jekk jogħġbok agħżel “Irreġistra” sabiex tipproċedi bil-proċess ta’ reġistrazzjoni.

NOTA:

 • Il-password tiegħek irid ikun fiha tal-inqas 6 karattri.
 • Jekk jogħġbok kun żgur li tiċċekkja jekk il-funzjoni tal-Caps (ittri kbar) hijiex attivata kif ukoll liema lingwa qed tittajpja biha.
 • Inti ġentilment mitlub tikteb il-password minflok tikkuppjaha (copy and paste) għal fuq il-formola.

It-Tielet Pass:

Se jidher messaġġ bħal “Ntbagħtitlek link biex tattiva l-kont tiegħek lill-indirizz tal-email li pprovdejt. Fil-każ li ma rċevejtx l-email ikklikkja fuq erġa’ ibgħat.”

NOTA:

 • Jekk ma tirċevix email fl-inbox tiegħek, jekk jogħġbok iċċekkja l-folder tal-iSPAM jew agħżel “erġa’ ibgħat” fil-messaġġ.

Ir-Raba’ Pass:

Se jintbagħat URL uniku lill-indirizz tal-email tiegħek u inti trid tikklikkja fuqu.

NOTA:

 • Jekk ma tirċevix email fl-inbox tiegħek, jekk jogħġbok iċċekkja l-folder tal-iSPAM.

Il-Ħames Pass:

Se jidher messaġġ bħal “Il-kont tiegħek ġie attivat. Issa tista’ tilloggja bil-kredenzjali tiegħek.”

 • Ivverifika l-Kont:

L-Ewwel Pass:

Fil-każ li ma tirċevix l-email biex tivverifika l-kont agħfas fuq “ikklikkja hawn biex terġa’ tibgħatha”.

It-tieni Pass:

Daħħal l-indirizz tal-email u l-password.

NOTA:

 • Għandek iddaħħal il-password inizjali li użajt waqt il-proċess ta’ reġistrazzjoni.

It-Tielet Pass:

Se jidher messaġġ bħal “Ntbagħtitlek link biex tattiva l-kont tiegħek lill-indirizz tal-email li pprovdejt. Fil-każ li ma rċevejtx l-email ikklikkja hawn biex terġa’ tibgħatha.”

NOTA:

 • Jekk ma tirċevix email fl-inbox tiegħek, jekk jogħġbok iċċekkja l-folder tal-iSPAM jew agħżel “erġa’ ibgħat” fil-messaġġ.

Ir-Raba’ Pass:

Se jintbagħat URL uniku lill-indirizz tal-email tiegħek u inti trid tikklikkja fuqu.

NOTA:

 • Jekk ma tirċevix email fl-inbox tiegħek, jekk jogħġbok iċċekkja l-folder tal-iSPAM.

Il-Ħames Pass:

Se jidher messaġġ bħal “Il-kont tiegħek ġie attivat. Issa tista’ tilloggja bil-kredenzjali tiegħek”

 • Login:

Il-proċess tal-Login huwa wieħed sempliċi. L-utent irid biss idaħħal l-email tiegħu u l-password marbuta mal-kont fuq il-pjattaforma u mbagħad jagħfas Illoggja. Il-proċess ta’ login għandu jsir wara r-reġistrazzjoni (attivazzjoni tal-kont).

L-Ewwel Pass:

 • Daħħal l-indirizz tal-email u l-password sabiex tilloggja.
 • Jekk jogħġbok agħżel “Illoggja”.

NOTA:

 • Il-password tiegħek irid ikun fiha tal-inqas 6 karattri.
 • Jekk jogħġbok kun żgur li tiċċekkja jekk il-funzjoni tal-Caps (ittri kbar) hijiex attivata kif ukoll liema lingwa qed tittajpja biha.
 • Inti ġentilment mitlub tikteb il-password minflok tikkuppjaha (copy and paste) għal fuq il-formola.

 • Irrisettja:

Fil-każ li l-utent ikun tilef/nesa l-password tiegħu, dan jista’ juża l-proċess ta’ rkupru tal-password. L-utent jista’ jagħfas il-buttuna Irrisettja l-Password. Jekk dan l-indirizz elettroniku jappartjeni għal kont attiv eżistenti, l-utent se jirċievi notifika bl-email (dejjem iċċekkja l-folder tal-iSPAM) biex jirrisettja l-password.

L-Ewwel Pass:

Jekk jogħġbok agħżel “Irrisettja l-Password”.

It-tieni Pass:

 • Daħħal l-indirizz tal-email.
 • Jekk jogħġbok agħżel “Irrisettja l-Password”.

It-Tielet Pass:

Se jidher messaġġ bħal “Jekk dak l-indirizz tal-email jappartjeni għal kont, inti se tirċievi email biex tirrisettja l-password”.

Ir-Raba’ Pass:

Se jintbagħat URL uniku lill-indirizz tal-email tiegħek u inti trid tikklikkja fuqu.

NOTA:

 • Jekk ma tirċevix email fl-inbox tiegħek, jekk jogħġbok iċċekkja l-folder tal-iSPAM.

Il-Ħames Pass:

 • Daħħal il-password u kkonferma l-password sabiex twettaq il-proċess biex tirrisettja l-password.
 • Jekk jogħġbok agħżel “Irrisettja l-Password”.

NOTA:

 • Il-password tiegħek irid ikun fiha tal-inqas 6 karattri.
 • Jekk jogħġbok kun żgur li tiċċekkja jekk il-funzjoni tal-Caps (ittri kbar) hijiex attivata kif ukoll liema lingwa qed tittajpja biha.
 • Inti ġentilment mitlub tikteb il-password minflok tikkuppjaha (copy and paste) għal fuq il-formola.

Is-Sitt Pass:

Se jidher messaġġ bħal “Il-password tiegħek ġiet rrisettjata”.

Regoli ġenerali u solvien ta’ problemi

 1. Kun żgur li jkollok konnessjoni tal-internet stabbli u mingħajr interruzzjonijiet.
 2. Dejjem ara li l-JavaScript ikun attivat fil-browser.
 3. Tużax copy and paste biex timla l-formola, minflok ikteb it-test mill-ġdid. Evita li tikkopja l-ispazji. L-istess passiġġier ma jistax jissottometti plf oħra għall-istess data tal-wasla għall-istess pajjiż tad-destinazzjoni.
 4. Kull SM, bħala l-pajjiż tad-destinazzjoni finali ta’ plf, jista’ jkollu regoli differenti dwar l-oqsma fil-formola (eż. obbligatorju/fakultattiv, viżibbli/moħbi, modifikabbli, oqsma żejda), id-dati ta’ skadenza għas-sottomissjoni, il-perjodu ta’ żamma tal-plf, eċċ.
 5. Jekk jogħġbok innota li f’xi kaxxi fejn iddaħħal id-data huma permessi biss karattri Latini filwaqt li xi kaxxi oħra jippermettu wkoll li tuża l-lingwa materna tiegħek. Dan jiddependi fuq il-pajjiż ta’ oriġini.
 6. Fil-każ li jkun hemm qasam li fih ma tistax issib il-valur/għażla li teħtieġ fil-menu li jinżel (eż. il-pajjiż, l-ajruport), jekk jogħġbok agħżel “IEĦOR’ mill-menu li jinżel u ikteb l-għażla tiegħek fil-qasam il-vojt.
 7. Fl-oqsma b’valuri ta’ postijiet f’lista li tinżel, eż. l-ajruport, inti għandek l-ewwel tagħżel il-pajjiż u mbagħad se tiġi attivata u ppopolata l-lista li tinżel li jmiss bil-valuri relatati li jikkorrispondu għall-għażla li għamilt qabel. Pereżempju, inti għandek tagħżel il-Pajjiż /Post tat-Tlugħ u mbagħad l-Ajruport ta’ Imbarkazzjoni se jiġi attivat sabiex tkun tista’ tagħżlu jew tiktbu.
 8. Il-plf se tintbagħat lill-indirizz tal-email tal-passiġġier. Il-passiġġier jista’ wkoll jara/jistampa/jniżżel il-formola mill-menu tal-utent fuq l-app.
 9. Il-PLF se tiġi mħassra awtomatikament mis-sistema wara perjodu ta’ żamma stabbilit mill-pajjiż ta’ destinazzjoni.
 10. L-email hija case insensitive (ma tagħmilx distinzjoni bejn ittri kbar u żgħar).
 11. Il-passiġġier jista’ jissottometti u jimmodifika/jaġġorna l-formola tal-PLF fuq il-bażi tad-dati ta’ skadenza għas-sottomissjoni stabbiliti minn kull SM. Dan jista’ jkun kemm qabel kif ukoll wara d-data/ħin tal-wasla.
 12. Oqsma li jimtlew b’mod awtomatiku. F’kull formola tal-PLF ġdida xi data personali komuni se tiġi ssejvjata/ittrasferita minn kwalunkwe formola tal-PLF preċedenti u se timla b’mod awtomatiku l-plf il-ġdida. Il-plf se tkun tista’ tiġi modifikata. It-tab “Informazzjoni Personali” u “Indirizz Permanenti” se jintużaw soġġett għal din il-kundizzjoni.
 13. Ir-regola ġenerali eżistenti fil-verżjoni kurrenti tal-EUdPLF hija li l-istess passiġġier (l-istess kont tal-utent relatat mal-email speċifiku) ma jistax jissottometti plf oħra għall-istess data tal-wasal għall-istess pajjiż tad-destinazzjoni.
  Ir-regoli li ġejjin japplikaw:
  •Skont il-protokolli tal-ivvjaġġar ta’ kull pajjiż, l-istess kont tal-utent jista’ jintuża biex jimtlew u jiġu sottomessi dPLFs għal membri ta’ familja jew grupp jew persuni li ma jafux jużaw il-kompjuter.
  •1 dPLF waħda għall-istess Passaport jew l-istess Karta tal-Identità għall-istess data tal-wasla għall-istess pajjiż tad-destinazzjoni finali (jekk jeżisti Passaport jew Karta tal-Identità f’dik l-ordni)
  •1 dPLF waħda għall-istess data tal-wasla għall-istess pajjiż tad-destinazzjoni finali (jekk la l-Passaport u lanqas il-Karta tal-Identità ma jeżistu).
 14. Ir-regoli kollha mniżżla huma ġenerali u kull pajjiż jista’ japplika xi varjazzjonijiet għalihom.
 15. Bħala parti mill-proċessi tar-reġistrazzjoni u biex tirrisettja l-password, il-pjattaforma se tibgħatlek link speċjali fl-indirizz tal-email tiegħek. Inti trid tikklikkja fuq dik il-link fi żmien siegħa, inkella din se tiskadi u se tara l-messaġġ ta’ żball “Il-URL skada” kif ukoll istruzzjonijiet dwar kif tirċievi email ġdida b’link ġdida.
 16. Fil-każ ta’ kwistjoni instantanja, eż. konnessjoni tal-internet bil-mod, se jidher il-messaġġ li ġej “Ma tistax tiġi stabbilita konnessjoni mas-sit web. Jekk jogħġbok iċċekkja li għandek konnessjoni tal-internet attiva u erġa’ pprova aktar tard.” u jkollok terġa’ ttella’ l-paġna u terġa’ tipprova.

V2.7 – 29/03/2022