Priročnik za uporabo

Kazalo

1. Uvod

2. Domača stran

3. Potnik

3.1 Uporabniški račun

                3.1.1 Ustvarjanje računa

      3.1.2 Ponastavitev gesla

                3.1.3 Prijava

                3.1.4 Izbris računa

          3.2 Navigacijski meni

          3.3 Obrazec za sledenje potnikov

               3.3.1 Vrsta prevoza

                    3.3.1.1 Kopensko prevozno sredstvo (avtobus/vlak/avtomobil/drugo vozilo)

                         3.3.1.1.1 Avtobus

                         3.3.1.1.2 Vlak

                         3.3.1.1.3 Avtomobil/drugo vozilo

                   3.3.1.2 Letalo

                         3.3.1.2.1 Direktni let

                         3.3.1.2.2 Ne-direktni let

                   3.3.1.3 Križarka/izletniška ladja

                   3.3.1.4 Trajekt

              3.3.2 Osebni podatki

              3.3.3 Stalni naslov

              3.3.4 Začasni naslov/-i v državi obiska

              3.3.5 Potovalni spremljevalci – družina

              3.3.6 Potovalni spremljevalec, ki ni družinski član/drugo gospodinjstvo

              3.3.7 Podatki o kontaktni osebi za nujne primere

              3.3.8 Predogled obrazca za sledenje potnikov (PLF)

              3.3.9 Predložitev obrazca PLF

         3.4 Urejanje podrobnosti obrazca za sledenje potnikov (PLF)

         3.5 Izbris obrazca PLF

4. Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

5. Priloga: »Registracija – Potrditev računa – Prijava – Ponastavitev«

POGODBA ZA OPRAVLJANJE STORITEV: HADEA/2021/NP/0004 –
E-TRAVEL TOOL – HEALTHY GATEWAYS

 

EU Elektronski obrazec za sledenje potnikov (EUdPLF)

UPORABNIŠKI PRIROČNIK ZA POTNIKE

– Navodila za izpolnjevanje obrazca za sledenje potnikom (PLF) v aplikaciji EUdPLF
– Pogosto zastavljena vprašanja

https://app.euplf.eu/

 

 

»Ta dokument je bil ustvarjen v okviru programa EU4Health Programme v skladu s pogodbo za opravljanje storitev z Evropsko izvajalsko agencijo za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA), ki deluje v skladu z mandatom Evropske komisije. Vsebina tega dokumenta predstavlja stališča izvajalca in je njegova izključna odgovornost; nikakor ne odraža stališč Evropske komisije in/ali agencije HaDEA ali katerega koli drugega organa Evropske unije. Evropska komisija in/ali HaDEA ne jamčita za točnost podatkov v tem dokumentu, niti ne prevzemata odgovornosti za njihovo uporabo s strani tretjih oseb.«

Zahvala

Ta dokument je bil izdelan v sodelovanju s podizvajalskim podjetjem za razvoj aplikacije EUdPLF, Cytech Ltd. (http://www.cytech.gr)

 

1. Uvod

Obrazce za sledenje potnikov (PLF) uporabljajo organi javnega zdravstva za lažje sledenje stikov v primeru, da so potniki med potovanjem z letalom, ladjo (križarka/trajekt), vlakom, avtobusom ali avtomobilom, izpostavljeni nalezljivi bolezni. Podatke, ki jih potniki navedejo v obrazcu PLF, lahko javni zdravstveni organi v namembnih državah uporabijo za hiter stik s potniki, da bi zaščitili zdravje potnikov in njihovih stikov, ter preprečili nadaljnje širjenje bolezni.

Države, ki zahtevajo izpolnitev obrazca PLF, trenutno uporabljajo bodisi tiskano obliko obrazcev za sledenje potnikov, nekatere so razvile svoje nacionalne spletne sisteme. V luči pandemije COVID-19 je bila razvita spletna aplikacija za EU elektronski obrazec za sledenje potnikov (EUdPLF) za lažjo uporabo obrazca PLF v času čezmejnih nevarnosti za zdravje. Ta elektronska oblika omogoča lažje in hitrejše zbiranje podatkov ter izmenjavo podatkov med zainteresiranimi stranmi, zaradi česar je sledenje stikom bolj učinkovito in uspešno.

Za potnike, ki potujejo z vsega sveta v EU s katero koli vrsto prevoza (po zraku, po kopnem, s križarkami in ladjami), so dodatne informacije dostopne na spletni strani https://www.euplf.eu. Na spletni strani lahko preberete številna pogosto zastavljena vprašanja, ki zadevajo obrazec za sledenje potnikov. Na voljo je tudi dostop do aplikacije EUdPLF https://app.euplf.eu/ in do nacionalnih obrazcev PLF (obrazci za vnos podatkov posamezne države članice Evropske unije). Poleg tega lahko najdete informacije glede vključenih organizacij na uporabnih povezavah in njihove kontaktne podatke. Nazadnje je na voljo tudi dostop do politike zasebnosti.

Vsa navedena pravila so splošna in se lahko prilagodijo v vsaki državi.

2. Domača stran

Na domači strani aplikacije https://app.euplf.eu/,lahko uporabnik prebere koristne informacije o aplikaciji, kot je prikazano na slikah v nadaljevanju. Aplikacija je na voljo v več evropskih jezikih. Nenehno se dodaja več jezikov.

 

3. Potnik

Potnik je ena vrsta uporabnikov aplikacije EUdPLF. Potniki imajo pravico

 • ustvariti obrazec/-ce za sledenje potnikov,
 • urediti/posoditi in
 • si ogledati/natisniti/prenesti obrazce, ki so jih ustvarili.
 • začasno shraniti. Začasno lahko shranite posamezno stran obrazca PLF. Obrazec PLF še ni predložen in se ne more šteti za veljavnega. Lahko ga uredite in v zadnjem koraku kliknete na gumb ,pošlji‘, da se bo obrazec štel za veljavnega in oddanega. Če vidite to ikono, obrazec PLF ni bil oddan.

3.1 Uporabniški račun

Dostop do aplikacije je mogoč z računom. Zato morajo vsi, ki želijo izpolniti elektronski obrazec za sledenje potnikov, ustvariti edinstven račun (elektronski naslov/geslo). Uporabniški račun potnika se samodejno izbriše po 150 dneh neaktivnosti od zadnje prijave (neaktivno obdobje). Koraki za ustvarjanje računa so prikazani v naslednjih razdelkih.

3.1.1 Ustvarjanje računa

Ta postopek je potreben, da lahko uporabnik ustvari svoj/-e elektronski/-e obrazec/-ce za sledenje potnikov. Postopek je enostaven in na voljo na strani za prijavo pod gumbom ,Registracija‘. Postopek za ustvarjanje novega uporabniškega računa (registracija in aktivacija) je treba opraviti samo enkrat (izjema je obdobje neaktivnosti, navedeno v točki 3.1.1). Če želijo potniki urediti ali ustvariti nov obrazec PLF, lahko uporabijo svoje poverilnice (elektronski naslov in geslo) za ponovni vstop v aplikacijo EUdPLF. Potnik mora za ustvarjanje računa navesti določene podatke, kot je prikazano na slikah v nadaljevanju:

 • Elektronski naslov: Uporabnik mora vnesti osebni in edinstven elektronski naslov. Z enakim elektronskim naslovom ni mogoče odpreti še enega uporabniška računa na platformi.
 • Geslo: Uporabnik mora vnesti geslo, ki vsebuje vsaj 6 znakov.
 • Potrditev gesla: Uporabnik mora znova vnesti geslo za potrditev

Ko uporabnik vnese podatke in pritisne gumb ,Registracija‘, prejme povezavo za aktivacijo računa na elektronski naslov, ki ga je navedel (glej sliko spodaj). Uporabnik mora vedno preveriti tudi mapo z nezaželeno pošto. Takoj, ko uporabnik pritisne na povezavo, se račun aktivira, nato pa lahko uporabi poverilnice (elektronski naslov in geslo) za prijavo.

Pri postopku registracije in ponastavitve gesla, boste na svoj elektronski naslov prejeli posebno povezavo s platforme. Na povezavo morate klikniti v eni uri, drugače bo potekla in prikazalo se bo sporočilo o napaki »URL je potekel« skupaj z navodili za prejem novega elektronskega sporočila s povezavo.

3.1.2 Ponastavitev gesla

V primeru, da je uporabnik izgubil/pozabil svoje geslo, lahko geslo pridobi ponovno. Uporabnik mora pritisniti gumb ,Ponastavi geslo‘ na strani za prijavo. Po pritisku na gumb bo uporabnik preusmerjen na novo stran, kot je prikazano na spodnji sliki. Po pritisku na gumb bo uporabnik preusmerjen na novo stran, kot je prikazano na spodnji sliki.

Če ta elektronski naslov pripada obstoječemu aktivnemu računu, bo uporabnik prejel elektronsko sporočilo za ponastavitev svojega gesla, kot je prikazano na spodnji sliki.

Pri postopku registracije in ponastavitve gesla, boste na svoj elektronski naslov prejeli posebno povezavo s platforme. Na povezavo morate klikniti v eni uri, drugače bo potekla in prikazalo se bo sporočilo o napaki »URL je potekel« skupaj z navodili za prejem novega elektronskega sporočila s povezavo.

3.1.3 Prijava

Postopek prijave je preprost. Uporabnik mora vnesti svoj elektronski naslov in geslo, ki sta povezana z računom na platformi, in nato pritisniti ,Prijava‘.

3.1.4 Izbris računa

Potnik lahko izbriše svoj uporabniški račun. To je splošna skupna nastavitev, ki je bila aktivirana za vse države na objavljeni platformi. Vse strani imajo v zgornjem desnem kotu gumb za navigacijski meni. S pritiskom na ta gumb se prikaže meni, kjer morate izbrati možnost ,Profil‘ in ,Upravljanje računa – izbriši račun‘. Izbris uporabniškega računa potnika ne vpliva na preostale elektronske obrazce Plf, ki bodo samodejno izbrisani v skladu z obdobjem hrambe, ki ga določi vsaka država članica. Potnik, ki je izbrisal svoj račun, lahko ustvari novega z istim elektronskim naslovom.

3.2 NÁRODNÍ ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE PLF

Vse strani imajo v zgornjem desnem kotu gumb za navigacijski meni. S pritiskom na ta gumb se prikaže meni z naslednjimi možnostmi:

 • Domov: Vodi na domačo stran
 • Moji obrazci PLF: Vodi do nadzorne plošče z vsemi elektronskimi obrazci za sledenje potnikov, ki jih je ustvaril uporabnik. Časovno obdobje v katerem so obrazci PLF shranjeni in vidni je povezano z obdobjem hrambe, ki ga določi namembna država, navedena v vsakem od predloženih obrazcev PLF
 • Nov obrazec PLF: Uporabnik lahko ustvari nov elektronski obrazec PLF
 • Profil: Potnik lahko izbriše svoj uporabniški račun.
 • Profil: Uporabniku omogoča, da se odjavi iz aplikacije.

3.3 Obrazec za sledenje potnikov

Ob prijavi je uporabnik preusmerjen na stran za izbiro cilja, kjer mora izbrati namembno državo, ki jo bo obiskal, če želi izpolniti obrazec PLF. Na istem obrazcu PLF lahko uporabnik vnese informacije o tranzitu, ki se nanašajo na isti način prevoza.

V primeru, da uporabnik potuje z letalom in potovanje vključuje direktni let, mora v začetnem zavihku Namembna država (spustni seznam) izbrati samo končno državo (ker ta država članica uporablja EUdPLF kot namembna država in je prikazana na spustnem seznamu). Povezovalne lete med odhodom in namembno državo, je treba vnesti s klikom na gumb Ne-direktni let (spodaj). Enako pravilo velja za druge načine prevoza, npr. kopenski, pomorski.

3.3.1 Vrsta prevoza

V tem koraku se od potnika zahteva, da določi vrsto prevoza, ki jo je izbral za potovanje. Možnosti so prikazane na spodnji sliki:

 • Kopensko prevozno sredstvo (avtobus/vlak/avtomobil/drugo vozilo)
 • Letalo
 • Križarka/izletniška ladja
 • Trajekt

Glede na izbrano možnost v tem koraku se bosta prikazala ustrezen obrazec in vsebina. Glede na izbrano možnost so v naslednjih korakih/razdelkih predstavljeni različni obrazci za sledenje potnikov.

Glede tega je treba omeniti, da mora pri kateri koli vrsti prevoza uporabnik najprej prebrati in sprejeti obvestilo o zasebnosti, ki vsebuje nekaj osnovnih pravil glede izpolnjevanja obrazca in posredovanja osebnih podatkov v obdelavo, kot je prikazano na primeru na spodnji sliki.

3.3.1.1 Kopensko prevozno sredstvo (avtobus/vlak/avtomobil/drugo vozilo)

V tem primeru bo uporabnik vstopil v državo s kopenskim prevoznim sredstvom, kot je avtomobil/drugo vozilo, vlak ali avtobus. V tem koraku mora uporabnik izbrati, katerega od teh treh kopenskih prevoznih sredstev bo uporabil. Uporabnik mora prav tako označiti ali potuje kot član skupine, ali s svojo družino (enako za vse načine prevoza), če je to v skladu s pravili posamezne države članice.

3.3.1.1.1 Avtobus

V tem primeru se je uporabnik odločil za potovanje z avtobusom. Pred začetkom izpolnjevanja obrazca mora potnik označiti ali potuje kot član skupine, ali s svojo družino (potrditveno polje). Na slikah v nadaljevanju so prikazana polja, ki jih mora izpolniti.

Uporabnik mora vnesti naslednje podatke:

 • Avtobusno podjetje: Uporabnik mora vnesti ime podjetja, s katerim potuje.
 • Številka avtobusa/registrske tablice: Uporabnik mora vnesti številko avtobusa ali registrske tablice.
 • Predhodno obiskane države (Neobvezno): Če ste 14 dni pred prihodom bivali v državi (ki ni tranzitna država),
  kjer ni vaš stalni naslov, navedite države/mesta, kjer ste bivali.
 • Država/kraj vkrcanja: Uporabnik mora izbrati državo/kraj vkrcanja, kar aktivira nekatera od naslednjih polj.
 • Postaja/mesto vkrcanja: Uporabnik mora izbrati postajo vkrcanja izbrane države/kraja/mesta vkrcanja.
 • Datum in ura odhoda: Polje se nanaša na datum in uro potnikovega odhoda. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora uporabnik izbrati datum in uro svojega potovanja.
 • Številka sedeža: Uporabnik mora vnesti številko sedeža.
 • Vrsta sedeža: Uporabnik mora izbrati vrsto sedeža iz nabora možnosti, kot so poslovni (prvi razred), rezervirani sedež in ekonomski (drugi razred).
 • Vstopna točka (VT) namembne države: Uporabnik mora izbrati vstopno točko (npr. mejna postaja) svojega potovanja. Če uporabnik ne najde imena vstopne točke (npr. mejna postaja) v namembno državo, naj izbere možnost ,Drugo‘ in v polje v nadaljevanju vpiše ime vstopne točke.
 • Datum in ura prihoda: Polje se nanaša na datum in uro uporabnikovega prihoda v VT. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora uporabnik izbrati dan in uro prihoda.

Če uporabnikovo potovanje vključuje vmesne postanke (po odhodu in pred namembno državo, v skladu z zgoraj navedenimi podatki), jih mora vnesti v obrazec. To pravilo velja za vse vrste prevoza. V tem primeru mora uporabnik izpolniti še dve dodatni polji:

 • Država: Uporabnik mora izbrati državo vmesne postaje
 • Vmesna postaja: Uporabnik mora izbrati vmesno postajo
 • Datum in ura odhoda: Polje se nanaša na datum in uro potnikovega odhoda. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora uporabnik izbrati datum in uro svojega potovanja.

3.3.1.1.2 Vlak

V tem primeru se je uporabnik odločil za potovanje z vlakom. Pred začetkom izpolnjevanja obrazca mora potnik označiti ali potuje kot član skupine, ali s svojo družino, če je to v skladu s pravili posamezne države članice. Na slikah v nadaljevanju so prikazana polja, ki jih mora izpolniti.

Uporabnik mora vnesti naslednje podatke:

 • Železniški prevoznik: Uporabnik mora vpisati ime železniškega prevoznika, s katerim potuje.
 • Številka vlaka: Uporabnik mora vnesti številko vlaka.
 • Številka vagona: Uporabnik mora vnesti številko vagona.
 • Država/kraj vkrcanja: Uporabnik mora izbrati državo/kraj vkrcanja, kar aktivira nekatera od naslednjih polj.
 • Postaja/mesto vkrcanja: Uporabnik mora izbrati državo/kraj vkrcanja, kar aktivira nekatera od naslednjih polj.
 • Datum in ura odhoda: Polje se nanaša na datum in uro potnikovega odhoda. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro odhoda svojega potovanja.
 • Številka sedeža in številka vagona: Uporabnik mora vnesti številko sedeža in vagona.
 • Vrsta sedeža: Uporabnik mora izbrati vrsto sedeža iz nabora možnosti, kot so poslovni (prvi razred), rezervirani sedež in ekonomski (drugi razred).
 • Vstopna točka (VT) namembne države: Uporabnik mora izbrati vstopno točko (npr. mejna postaja) potovanja. Če uporabnik ne najde imena vstopne točke (npr. mejna postaja) v namembno državo, naj izbere možnost ,Drugo‘ in v polje v nadaljevanju vpiše ime vstopne točke.
 • Datum in ura prihoda: Polje se nanaša na datum in uro uporabnikovega prihoda v VT. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro prihoda.

Če potovanje vključuje vmesne postanke, jih mora vnesti v obrazec. V tem primeru mora uporabnik izpolniti še dve dodatni polji:

 • Država: Uporabnik mora izbrati državo vmesne postaje
 • Vmesna postaja: Uporabnik mora izbrati vmesno postajo

3.3.1.1.3 Avtomobil/drugo vozilo

V tem primeru se je uporabnik odločil za potovanje z avtomobilom/drugim vozilom. Na slikah v nadaljevanju so prikazana polja, ki jih mora izpolniti.

Uporabnik mora najprej navesti ali potuje kot član skupine, ali kot član družine. Uporabnik mora vnesti naslednje podatke:

 • Številka registrske tablice avtomobila/drugega vozila: Uporabnik mora vnesti številko tablice avtomobila/drugega vozila, s katerim potuje.
 • Država/kraj odhoda: Uporabnik mora izbrati državo, v kateri začenja potovanje z avtomobilom.
 • Datum in ura odhoda: Polje se nanaša na datum in uro potnikovega odhoda. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro odhoda svojega potovanja.
 • Predhodno obiskane države (Neobvezno): Če ste 14 dni pred prihodom bivali v državi (ki ni tranzitna država),
  kjer ni vaš stalni naslov, navedite države/mesta, kjer ste bivali.
 • Vstopna točka (VT) namembne države: Uporabnik mora izbrati vstopno točko (mejno postajo) potovanja. Če uporabnik ne najde imena vstopne točke (npr. mejna postaja) v namembno državo, naj izbere možnost ,Drugo‘ in v polje v nadaljevanju vpiše ime vstopne točke.
 • Datum in ura prihoda v državo: Polje se nanaša na datum in uro vstopa v VT. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro prihoda.

Če potovanje vključuje vmesne postanke, jih mora vnesti v obrazec. V tem primeru mora uporabnik izpolniti še dve dodatni polji:

 • Država: Uporabnik mora izbrati državo vmesne postaje
 • Vmesna postaja: Uporabnik mora izbrati vmesno postajo.
 • Datum odhoda: Polje se nanaša na datum in uro potnikovega odhoda. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora uporabnik izbrati datum in uro svojega potovanja.

3.3.1.2 Letalo

V tem primeru se je uporabnik odločil za potovanje z letalom. Uporabnik lahko izbere Direktni let ali Ne-direktni let. V primeru povezovalnega leta mora uporabnik izbrati možnost Ne-direktni let.

Pred začetkom izpolnjevanja obrazca mora potnik označiti ali potuje kot član skupine, ali s svojo družino, če je to v skladu s pravili posamezne države članice. Na slikah v nadaljevanju so prikazana polja, ki jih mora izpolniti.

3.3.1.2.1 Direktni let

Uporabnik mora vnesti naslednje podatke:

 • Ime letalske družbe: Uporabnik mora vnesti ime letalske družbe, s katero potuje.
 • Številka leta: To polje se nanaša na številko leta. Uporabnik mora vnesti od 1 do 10 znakov in/ali številk.
 • Številka sedeža: Uporabnik mora vnesti številko svojega sedeža.
 • Predhodno obiskane države (Neobvezno):Če ste 14 dni pred prihodom bivali v državi (ki ni tranzitna država),
  kjer ni vaš stalni naslov, navedite države/mesta, kjer ste bivali.
 • Označite, če letite z zasebnim letom (potrditveno polje). V primeru zasebnega leta uporabniku ni treba izpolniti prejšnjega polja, ampak se pojavi novo polje s številko zasebnega leta.

 • Država/kraj vkrcanja: Uporabnik mora vnesti državo v kateri se vkrca.
 • Datum in ura odhoda: Polje se nanaša na datum in uro potnikovega odhoda. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro odhoda svojega potovanja.
 • ​Letališče za vkrcanje: Uporabnik mora izbrati letališče za vkrcanje v državi, ki jo je predhodno vnesel.
 • Datum in ura prihoda: Uporabnik mora izbrati letališče za vkrcanje v državi, ki jo je predhodno vnesel. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro prihoda.
 • Namembna država (letališče): Uporabnik izbere ciljno letališče iz niza vnaprej določenih izbir, glede na namembno državo.
3.3.1.2.2 Ne-direktni let

V primeru povezovalnega leta, mora uporabnik izbrati možnost Ne-direktni let. V tem primeru se prikaže nov obrazec, kot kaže spodnja slika.

Uporabnik mora vnesti naslednje podatke:

 • Ime letalske družbe: Uporabnik mora vnesti ime letalske družbe, s katero potuje.
 • Številka leta: To polje se nanaša na številko leta. Uporabnik mora vnesti od 1 do 10 znakov in/ali številk.
 • Številka sedeža: Uporabnik mora vnesti številko svojega sedeža.
 • Predhodno obiskane države (Neobvezno): Če ste 14 dni pred prihodom bivali v državi (ki ni tranzitna država),
  kjer ni vaš stalni naslov, navedite države/mesta, kjer ste bivali.
 • Označite, če letite z zasebnim letom (potrditveno polje). V primeru zasebnega leta uporabniku ni treba izpolniti prejšnjega polja, ampak se pojavi novo polje s številko zasebnega leta.

 • Država/kraj vkrcanja: Uporabnik mora vnesti državo v kateri se vkrca.
 • Datum in ura odhoda: Polje se nanaša na datum in uro potnikovega odhoda. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro odhoda svojega potovanja.
 • ​Letališče za vkrcanje: Uporabnik mora izbrati letališče za vkrcanje v državi, ki jo je predhodno vnesel.
 • Namembna/tranzitna država: Polje se nanaša na namembno državo uporabnikovega vmesnega postanka (prvi let/prvi postanek vašega potovanja).
 • Namembno letališče: Uporabnik mora izbrati namembno letališče izmed vseh letališč namembne države svojega vmesnega postanka (prvi let/prvi postanek vašega potovanja).
 • Datum in ura prihoda: Polje se nanaša na datum in uro uporabnikovega prihoda. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro prihoda svojega vmesnega leta (prvi let/prvi postanek vašega potovanja).
 • Dodaj let/postanek: V primeru povezovalnega leta mora uporabnik izbrati to možnost. V tem primeru se prikaže nov obrazec, kot kaže spodnja slika. Letalska povezava je med odhodom (namembna država povezovalnega leta – prvi postanek vašega potovanja) in prihodom (namembna država povezovalnega leta – drugi postanek vašega potovanja). Polje Datum in ura prihoda (pred gumbom za povezovalni let) se nanaša na datum in uro prihoda v namembno državo povezovalnega leta (drugi postanek vašega potovanja).

Potnik mora izpolniti naslednje podatke glede povezovalnega leta/drugega postanka potovanja:

 • Označite polje, če je to vaš končni let/postanek vašega potovanja

 • Ime letalske družbe: Uporabnik mora vnesti ime letalske družbe, s katero potuje.
 • Številka leta: To polje se nanaša na številko leta. Uporabnik mora vnesti od 1 do 10 znakov in/ali številk.
 • Številka sedeža: Uporabnik mora vnesti številko svojega sedeža.
 • Označite, če letite z zasebnim letom (potrditveno polje). V primeru zasebnega leta uporabniku ni treba izpolniti prejšnjega polja, ampak se pojavi novo polje s številko zasebnega leta.

 • Država/kraj vkrcanja: Uporabnik mora vnesti državo v kateri se vkrca.
 • Datum in ura odhoda: Polje se nanaša na datum in uro uporabnikovega odhoda (drugi let/postanek potovanja). Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro odhoda svojega potovanja.
 • ​Letališče za vkrcanje: Uporabnik mora izbrati letališče za vkrcanje v državi, ki jo je predhodno vnesel.
 • Namembna/tranzitna država: Polje se nanaša na namembno državo (če je to vaš zadnji let) ali tranzitno državo (če je to dodatni postanek leta) (drugi let/postanek vašega potovanja).
 • Namembno letališče: Uporabnik izbere namembno letališče izmed vseh letališč namembne države (drugi let/postanek vašega potovanja).
 • Datum in ura prihoda: Polje se nanaša na datum in uro uporabnikovega prihoda. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro prihoda svojega vmesnega potovanja (drugi let/postanek potovanja).

3.3.1.3 Križarka/izletniška ladja

V tem primeru se je uporabnik odločil za potovanje s križarko/izletniško ladjo. Pred začetkom izpolnjevanja obrazca mora potnik označiti ali potuje kot član skupine, ali s svojo družino, če je to v skladu s pravili posamezne države članice. Uporabnik mora izbrati, ali potuje kot član osebja križarke. Polja obrazca so prikazana na slikah v nadaljevanju.

 

Uporabnik mora izpolniti naslednje podatke:

 • Ladjarsko podjetje/podjetje izletniške ladje: Uporabnik mora vnesti ime ladjarskega podjetja/podjetje izletniške ladje, s katerim potuje.
 • Ime ladje: Uporabnik mora vnesti ime križarke/izletniške ladje.
 • IMO/Številka registracije: Edinstvena koda ladje.
 • Predhodno obiskane države (Neobvezno):Če ste 14 dni pred prihodom bivali v državi (ki ni tranzitna država),
  kjer ni vaš stalni naslov, navedite države/mesta, kjer ste bivali.
 • Država/kraj vkrcanja: Uporabnik mora izbrati državo vkrcanja.
 • Pristanišče vkrcanja: Uporabnik mora izbrati pristanišče vkrcanja, glede na državo vkrcanja, ki jo je navedel zgoraj.
 • Datum in ura vkrcanja: Polje se nanaša na datum in uro vkrcanja. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro odhoda svojega potovanja.
 • Številka kabine: Uporabnik mora vnesti številko svoje kabine.
 • Datum izkrcanja s križarjenja: Polje se nanaša na datum zaključka križarjenja, ko se potnik izkrca. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan konca križarjenja.
 • ​ Končno pristanišče križarjenja: Uporabnik mora izbrati pristanišče, kjer se izkrca, glede na namembno državo, ki jo je izbral v prejšnjem koraku.

Če potovanje vključuje vmesne postanke, jih mora vnesti v obrazec. V tem primeru mora uporabnik izpolniti še dve dodatni polji:

 • Država: Če potovanje vključuje vmesne postanke, jih mora vnesti v obrazec.
 • Vmesno pristanišče: Uporabnik izbere pristanišče svoje vmesne postaje glede na državo, ki jo je izbral zgoraj.
 • Datum in ura prihoda: Polje se nanaša na datum in uro uporabnikovega prihoda. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro prihoda svojega vmesnega potovanja.
 • Datum in ura odhoda: Polje se nanaša na datum in uro potnikovega odhoda. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora uporabnik izbrati datum in uro svojega potovanja.

3.3.1.4 Trajekt

V tem primeru se je uporabnik odločil za potovanje s trajektom. Pred začetkom izpolnjevanja obrazca mora potnik označiti ali potuje kot član skupine, ali s svojo družino, če je to v skladu s pravili posamezne države članice. Polja obrazca so prikazana na slikah v nadaljevanju.

Uporabnik mora vnesti naslednje podatke:

 • Ladjarsko podjetje/podjetje izletniške ladje: Uporabnik mora vnesti ime ladjarskega podjetja/podjetje izletniške ladje, s katerim potuje.
 • Ime plovila: Uporabnik mora vnesti ime plovila, s katerim potuje.
 • Predhodno obiskane države (Neobvezno): Če ste 14 dni pred prihodom bivali v državi (ki ni tranzitna država),
  kjer ni vaš stalni naslov, navedite države/mesta, kjer ste bivali.
 • Država/kraj vkrcanja: Uporabnik mora izbrati državo/kraj vkrcanja.
 • Pristanišče vkrcanja: Uporabnik mora izbrati pristanišče vkrcanja, glede na državo vkrcanja, ki jo je navedel zgoraj. Polje ni obvezno.
 • Datum in ura vkrcanja: Polje se nanaša na datum in uro vkrcanja. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati dan in uro odhoda svojega potovanja.
 • Številka kabine/sedeža: Uporabnik mora vnesti številko svoje kabine, oziroma številko svojega sedeža.
 • Vrsta sedeža: Uporabnik mora vnesti številko svoje kabine, oziroma številko svojega sedeža. Možnosti so ekonomski (na palubi), rezerviran sedež, poslovni v kabini.
 • Datum izkrcanja: Polje se nanaša na datum izkrcanja potnika. Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati datum izkrcanja.
 • ​Pristanišče izkrcanja: Ko uporabnik pritisne na to polje, se samodejno prikaže koledar, kjer mora izbrati datum izkrcanja.

 

3.3.2 Osebni podatki

V tem koraku mora uporabnik vnesti svoje osebne podatke. V tem koraku mora uporabnik vnesti svoje osebne podatke:

 • Priimek: Uporabnik mora vnesti svoj priimek.
 • Ime: Uporabnik mora vnesti svoje ime.
 • Spol: Uporabnik mora izbrati spol iz nabora vnaprej določenih možnosti.
 • Datum rojstva: Uporabnik mora vnesti svoj datum rojstva
 • Vrsta osebnega dokumenta: To je vrsta osebnega dokumenta, ki ga bo uporabnik uporabil za potovanje. V vsakem primeru se bo prikazalo novo polje, kamor bo moral uporabnik vnesti podatke. Možnosti so:
 1. Osebna izkaznica
 2. Potni list

 • Glavna telefonska številka: Uporabnik mora vnesti svojo glavno telefonsko številko. Uporabnik mora vnesti znak plus (+), ki mu sledi koda države in telefonska številka, npr. +306989123456.
 • Druga telefonska številka: Polje se nanaša na drugo telefonsko številko.
 • Elektronski naslov: Sistem samodejno izpolni to polje, ki je povezano s prijavljenim uporabnikom.

3.3.3 Passagerens brugermanual

V tem koraku mora uporabnik vnesti podatke o svojem stalnem prebivališču. V tem koraku mora uporabnik vnesti svoje osebne podatke:

 • Država: V tem koraku mora uporabnik vnesti podatke o svojem stalnem prebivališču.
 • Regija/provinca: Uporabnik mora iz spustnega seznama izbrati regijo, glede na državo prebivališča.
 • Mesto: Uporabnik mora vnesti mesto svojega stalnega prebivališča.
 • Poštna številka: Uporabnik mora vnesti poštno številko svojega prebivališča.
 • Ulica: Uporabnik mora vnesti ime ulice svojega stalnega prebivališča.
 • Ulična/hišna številka: Uporabnik mora vnesti številko ulice/hiše svojega prebivališča.
 • Številka stanovanja: Uporabnik mora vnesti številko stanovanja svojega prebivališča.
 • Preverite, ali je vaš začasni naslov enak vašemu stalnemu naslovu. (Neobvezno):
  – Če je odgovor »Da«, je naslednje polje »začasni naslov« vidno in morate podatke vnesti ročno
  – Če je odgovor »Ne«, je polje »začasni naslov« samodejno izpolnjeno s podatki pod »stalni naslov«.

 

3.3.4 Gebruikershandleiding

IV tem koraku mora uporabnik vnesti podatke o svojem začasnem prebivališču, ali začasnih prebivališčih med potovanjem v namembno državo. Natančneje, če uporabnik v naslednjih 14 dneh ne bo bival na stalnem naslovu, navedenem v prejšnjem koraku, naj vnese kraje svojega bivanja v namembni državi. (Če je uporabnik obiskovalec, naj vnese samo prvi kraj svojega bivanja). Glede na slike v nadaljevanju, mora uporabnik vnesti naslednje podatke:

 • Vrsta naslova: Uporabnik mora izbrati vrsto naslova, ki je lahko: Hiša, hotel, križarka, drugo.
 • Država: Uporabnik mora izbrati državo začasnega prebivališča.
 • Regija/provinca: Uporabnik mora izbrati državo bivanja na vnaprej določenem seznamu glede na državo prebivališča.
 • Mesto: Uporabnik mora prijaviti kraj svojega stalnega prebivališča
 • Ulica: Uporabnik mora vnesti ime ulice svojega stalnega prebivališča.
 • Ulična/hišna številka: Uporabnik mora vnesti številko ulice/hiše svojega prebivališča.
 • Poštna številka: Uporabnik mora vnesti poštno številko svojega prebivališča.
 • Številka stanovanja: Uporabnik mora vnesti številko stanovanja svojega prebivališča.

Če se uporabnik med svojim bivanjem zadržuje na več lokacijah, mora pritisniti gumb ,DODAJ ZAČASNI NASLOV‘ in vnesti podatke pod drugo možnostjo. Odstranitev je možna (gumb).

3.3.5 Potovalni spremljevalci – družina

Drug splošni korak, ki se lahko spreminja in temelji na pravilih posamezne države članice, je dodajanje podrobnosti o sopotniku iz družinskega okolja. Če po prijavi v platformo in izbiri namembne države vidite potrditveno polje ,Prosimo označite, ali potujete kot član skupine in/ali s svojo družino‘, to pomeni, da ta država ponuja možnost dodajanja družinskih članov ali članov skupine v vaš obrazec PLF. V vsakem primeru mora vsak potnik pregledati POTOVALNE PROTOKOLE glede na namembno državo, kot je prikazano na domači strani EUdPLF. Za dodajanje novega sopotnika, ki je družinski član, mora uporabnik pritisniti gumb ,DODAJ DRUŽINSKEGA ČLANA‘, kot kaže slika v nadaljevanju.

Ko uporabnik pritisne gumb ,DODAJ DRUŽINSKEGA ČLANA‘, se prikaže obrazec z nadaljnjimi informacijami. Ta možnost je na voljo, če je uporabnik v zavihku ,Informacije o potovanju‘ označil polje ,Prosimo označite, ali potujete kot član skupine in/ali s svojo družino‘. Odrasli potnik/-i naj izpolni/-jo svoj obrazec PLF. V tem razdelku je treba vnesti:

 • Ime: Uporabnik mora vpisati ime osebe, ki potuje z uporabnikom/potnikom in je njegov družinski član.
 • Priimek: Uporabnik mora vpisati priimek osebe, ki potuje z uporabnikom/potnikom in je njegov družinski član.
 • Spol: Uporabnik mora vpisati priimek osebe, ki potuje z uporabnikom/potnikom in je njegov družinski član.
 • Številka sedeža: Polje ni obvezno in se nanaša na številko sedeža osebe, ki potuje z uporabnikom/potnikom in je njegov družinski član.
 • Starost: Uporabnik mora vnesti starost osebe, ki potuje z njim in je njegov družinski član.

S ponovnim pritiskom na gumb ,DODAJ DRUŽINSKEGA ČLANA‘ lahko uporabnik doda toliko družinskih članov, kot je potrebno. Kadarkoli lahko katero koli osebo izbriše s pritiskom na gumb ,ODSTRANI DRUŽINSKEGA ČLANA‘

3.3.6 Potovalni spremljevalec, ki ni družinski član/drugo gospodinjstvo

Drugi korak, ki se lahko spreminja in temelji na pravilih posamezne države članice, je dodajanje podrobnosti o sopotniku iz iste skupine. Če po prijavi v platformo in izbiri namembne države vidite potrditveno polje ,Prosimo označite, ali potujete kot član skupine in/ali s svojo družino‘, to pomeni, da ta država ponuja možnost dodajanja družinskih članov ali članov skupine v vaš obrazec PLF. V vsakem primeru mora vsak potnik pregledati POTOVALNE PROTOKOLE glede na namembno državo, kot je prikazano na domači strani EUdPLF.  Ta možnost je na voljo, če je uporabnik v zavihku ,Informacije o potovanju označil potrditveno polje ,Prosimo označite, ali potujete kot član skupine in/ali s svojo družino‘. Odrasli potnik/-i naj izpolni/-jo svoj obrazec PLF. Za dodajanje novega sopotnika mora uporabnik pritisniti gumb na naslednji sliki ,DODAJ SOPOTNIKA, KI NI DRUŽINSKI ČLAN‘

Ko uporabnik pritisne na gumb ,DODAJ SOPOTNIKA, KI NI DRUŽINSKI ČLAN‘, se prikaže obrazec z nadaljnjimi informacijami:

 • Ime: Uporabnik mora vnesti ime osebe, ki potuje z uporabnikom/potnikom in ni njegov družinski član.
 • Priimek: Uporabnik mora vnesti priimek osebe, ki potuje z uporabnikom/potnikom in ni njegov družinski član.
 • Spol: Uporabnik mora vpisati priimek osebe, ki potuje z uporabnikom/potnikom in je njegov družinski član.
 • Skupina (tura, ekipa, poslovno potovanje, drugo): To je izbirno polje in označuje odnos, ki ga ima uporabnik z omenjeno osebo.
 • Številka sedeža: Polje ni obvezno in se nanaša na številko sedeža osebe, ki potuje z uporabnikom/potnikom in je njegov družinski član.

S ponovnim pritiskom na gumb ,DODAJ SOPOTNIKA, KI NI DRUŽINSKI ČLAN‘ lahko uporabnik doda toliko družinskih članov, kot je potrebno. Kadar koli lahko izbriše katero koli osebo s pritiskom na gumb ,ODSTRANI SOPOTNIKA, KI NI DRUŽINSKI ČLAN‘

3.3.7 Podatki o kontaktni osebi za nujne primere

To so kontaktni podatki osebe, ki jo je uporabnik določil kot kontaktno osebo za nujne primere (kontaktna oseba, ki ima možnost stika s potnikom med potovanjem). Glede na slike v nadaljevanju, mora uporabnik vnesti naslednje podatke:

 • Ime: Uporabnik mora vnesti ime kontaktne osebe za nujne primere.
 • Priimek: Uporabnik mora vnesti priimek kontaktne osebe za nujne primere.
 • Država: Polje se nanaša na državo stalnega prebivališča kontaktne osebe za nujne primere.
 • Mesto: Polje se nanaša na mesto stalnega prebivališča kontaktne osebe za nujne primere.
 • Številka mobilnega telefona: Polje se nanaša na številko mobilnega telefona osebe, ki jo je navedel uporabnik. Uporabnik mora vnesti znak plus (+), ki mu sledi koda države in telefonska številka, npr. +306989123456.
 • Druga telefonska številka: Polje se nanaša na drugo telefonsko številko kontaktne osebe za nujne primere.
 • Elektronski naslov: Polje se nanaša na elektronski naslov kontaktne osebe za nujne primere.

3.3.8 Predogled obrazca za sledenje potnikov (PLF)

Pred končno oddajo obrazca lahko uporabnik s pritiskom na gumb ,Predogled‘ v pojavnem oknu vidi/pregleda podatke/informacije, ki jih je vnesel, kot je prikazano na sliki v nadaljevanju.

3.3.9 Utas használati útmutató

Po pregledu informacij lahko uporabnik pritisne na gumb ,Pošlji‘. Ob uspešni oddaji obrazca je uporabnik obveščen, da je bil obrazec uspešno oddan (Oddana navedba obrazca PLF).

Hkrati je uporabnik obveščen o postopku, natančneje pa je obveščen, da:

je prejel elektronsko sporočilo (vedno preverite mapo z nezaželeno pošto) z obvestilom, da je bil obrazec, ki ga je izpolnil, uspešno oddan in vsebuje edinstveno QR kodo.

Mora imeti obrazec med potovanjem s seboj v elektronski ali tiskani obliki.

Hkrati uporabnik prejme elektronsko sporočilo na elektronski naslov, ki ga je navedel, kot kaže slika v nadaljevanju.

S klikom na povezavo v prejetem elektronskem sporočilu si lahko potnik ogleda in natisne/prenese shranjen obrazec PLF.

Uporabnik (potnik) si lahko ogleda/prenese/natisne lastne obrazce PLF iz menija na v zgornjem desnem kotu (MOJI OBRAZCI PLF).

3.4 Urejanje podrobnosti obrazca za sledenje potnikov (PLF)

Uporabnik si lahko ogleda, natisne in uredi/posodobi (pred datumom in uro prihoda v navedeno namembno državo) podrobnosti obrazca za sledenje potnikov. Ta možnost je na voljo v zgornjem desnem meniju ,Moji obrazci PLF‘.

Z izbiro možnosti za urejanje obrazca PLF, se prikažejo polja, ki jih je uporabnik predhodno vnesel. Vseh polj ni mogoče urejati. Trije prvi zavihki (,Namembna država‘,Vrsta prevoza‘ ,Preden začnete‘) s pripadajočimi polji, bodo vedno onemogočeni v katerem koli postopku posodabljanja obrazca PLF.  Nekatera druga polja lahko prav tako ostanejo zaklenjena, medtem ko je nekatera polja mogoče urediti in jih posodobiti (odvisno od posamezne države). V tem koraku lahko uporabnik spremeni/doda vse potrebne podatke. Po končanih spremembah in po pritisku na gumb ,Pošlji‘, bo uporabnik prejel novo elektronsko sporočilo s posodobljenim obrazcem. QR koda ostaja enaka.

3.5 Manuale utente del passeggero

Potnik ima možnost za izbris svojih obrazcev PLF na podlagi naslednjih pravil, glede na državo članico kot namembno državo posameznega obrazca PLF. Potnik lahko izbriše obrazce PLF, če je to nastavitev omogočila namembna država in stanje obrazca PLF ni bilo spremenjeno, npr. iz privzetega ,Oddan‘ v ,Odobren‘ oziroma niso bili prekoračeni roki za oddajo (v urah) glede prihoda (datum in ura prihoda) v državo (v določenem časovnem pasu), ki jih je določila vsaka država članica.

 

4. Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Vprašanje 1:

Gumb za oddajo ne deluje. Kaj naj naredim?

Odgovor 1:

Zaprite okno za predogled (gumb Zapri na dnu predogleda), kot je prikazano spodaj, in nato znova kliknite na gumb ,Pošlji‘.

Druga možnost je, da niste izpolnili vseh polj v obrazcu. Druga možnost je, da niste izpolnili vseh polj v obrazcu. Prepričajte se, da ste vnesli vse obvezne podatke in da so vneseni podatki veljavni.

Vprašanje 2:

Pri datumih, ki jih poskušam vnesti, je prišlo do napake pri preverjanju. Kaj naj naredim?

Odgovor 2:

Če se pojavi rdeč okvir to pomeni, da je polje obvezno, ali pa je pri vnosu podatkov v enega ali več polj prišlo do napake pri preverjanju. Datum in ura odhoda morata biti pred datumom in uro prihoda. Vrednost v ,Datum in ura prihoda‘ v prvem zavihku (brez povezave) mora ustrezati končnemu cilju. Preverite tudi časovne pasove med odhodom in prihodom. Vsaka izbira datuma in ure je nastavljena na časovni pas ustrezne države. Najprej morate izbrati državo/kraj in nato datum in uro za sorodni časovni pas. Prepričajte se tudi da imate v svojem spletnem brskalniku omogočen javascript.

Podatki med datumom in uro odhoda in prihoda ter časovnimi pasovi morajo biti usklajeni, kot je prikazano spodaj:

Vprašanje 3:

Ne morem prenesti PDF različice obrazca EUdPLF s storitvijo Outlook.

Odgovor 3:

Lahko se prijavite v platformo in ga natisnete iz razdelka MOJI OBRAZCI PLF (meni na zgornji desni strani), kot je opisano spodaj:

Vprašanje 4:

Kaj naj storim, če na seznamu ne najdem svoje namembne države ali letališča?

Odgovor 4:

V tem primeru lahko izberite ,DRUGO’ in vnesite besedilo v dodatno polje spodaj.

Vprašanje 5:

Pri registraciji ali ponastavitvi gesla je prišlo do težav, kaj naj storim?

Odgovor 5:

Morda ob registraciji niste izbrali veljavnega gesla. Geslo mora vsebovati vsaj 6 znakov.

Preverite, ali so aktivirane velike črke ter jezik vnosa.  Prav tako ne vnašajte presledkov. Prepričajte se tudi, da ste pravilno vnesli svoj elektronski naslov.

Prosimo vas, da ročno vnesete geslo in ne uporabite možnosti kopiranja in lepljenja.

Potrditveno elektronsko sporočilo je bilo morda pomotoma poslano v mapo z nezaželeno pošto. Vedno preverite mapo z nezaželeno pošto.

Nenazadnje se prepričajte, da niste že predhodno ustvarili računa. Po registraciji bo vaš uporabniški račun veljaven 150 dni brez aktivnosti od vaše zadnje prijave, preden bo trajno izbrisan.

Geslo lahko ponastavite na tej povezavi: (https://app.euplf.eu/#/user/login).

Potniki se morajo prijaviti v spletno aplikacijo EUdPLF tako, da vnesejo veljaven in edinstven elektronski naslov ter geslo. Potniki bodo prejeli potrditveno elektronsko sporočilo na vnesen elektronski naslov (vedno je treba preveriti mapo z neželeno pošto).

Za potrditev in dokončanje postopka registracije morajo potniki klikniti na povezavo, ki so jo prejeli na navedeni elektronski naslov.

Ponastavi geslo – primer elektronskega sporočila:

 

Vprašanje 6:

Potujem s svojo družino ali s skupino in sem odgovoren za oddajo obrazca PLF. Kaj naj naredim?

Odgovor 6:

Vsaka država ima svojo politiko glede tega, kdo mora izpolniti obrazec PLF (za nekatere države velja, da mora obrazec PLF izpolniti le en družinski član, če družina potuje skupaj, druge države pa zahtevajo, da vsaka odrasla oseba izpolni svoj obrazec PLF).

Za posebne zahteve glede izpolnjevanja obrazca glejte razdelek POTOVALNI PROTOKOLI na domači strani EUdPLF (https://app.euplf.eu/), tako da izberete državo, kamor potujete.

Če potujete na drug cilj in/ali želite preveriti, ali veljajo kakršne koli omejitve potovanj, preverite orodje Evropske unije z naslovom Re-open EU s klikom tukaj.

Če potujete v namembno državo, ki dovoljuje registracijo družinskih članov v okviru enega obrazca PLF, se prepričajte, da ste izbrali ustrezno potrditveno polje v zavihku ,Preden začnete’, kot je prikazano spodaj. Ko označite to možnost, se bosta prikazala še dva zavihka (Družinski spremljevalci in Drugi spremljevalci).

Vprašanje 7:

Potujem z letalom s povezovalnim letom. Katero državo moram navesti na obrazcu EUdPLF?

 

Odgovor 7:

V primeru povezovalnega leta mora uporabnik izbrati to možnost. V tem primeru se prikaže nov obrazec, kot kaže spodnja slika.

 

Primer 1 

London – Rim – Sardinija

Let / prestop vašega potovanja 1:

Let / prestop vašega potovanja 2:

Vprašanje 8:

Svojo prijavo sem uspešno oddal. Vendar se je čas odhoda mojega leta spremenil oziroma/in moram narediti nekaj popravkov. Kaj lahko naredim?

Odgovor 8:

Oddaja nove prijave ni potrebna, saj lahko uredite obrazec, ki ste ga že oddali. Prijavite se v platformo in kliknite na meni v zgornjem desnem kotu. Nato izberite ,Moji obrazci PLF‘ in poiščite svojo najnovejšo prijavo. Izberite ikono s svinčnikom, da uredite svojo prijavo in kliknite ,Pošlji‘. Na svoj elektronski naslov boste prejeli novo potrditveno elektronsko sporočilo.

Vprašanje 9:

Ali morajo potniki predložiti ločen obrazec PLF, če potovanje vključuje postanke v več kot eni državi?

Odgovor 9:

Glede na splošno pravilo mora potnik pri uporabi različnih prevoznih sredstev (ladja, letalo, vlak, avtobus) na novo izpolniti obrazec PLF vsakič, ko se vkrca na novo prevozno sredstvo (ladja, letalo, vlak, avtobus) pri potovanju v drugo državo. Izjemoma lahko potniki, ki potujejo z letalom in potovanje vključuje povezovalne lete v različnih državah, predložijo samo en obrazec PLF za namembno državo. Če pa potnik zapusti letališče, preden se vkrca na povezovalni let, mora izpolniti ločen obrazec PLF tudi za to državo.

Potniki, ki potujejo s križarko, bodo morali predložiti obrazec PLF enkrat in kot namembno državo izbrati državo končnega izkrcanja (konec križarjenja). Potnik bo moral v elektronski sistem vnesti imena pristanišč, kjer se zasidra križarka. Potniki, ki potujejo z avtomobilom/drugim vozilom, morajo predložiti obrazec PLF vsakič, ko vstopijo v državo, ki zahteva predložitev obrazca dPLF.

Vprašanje 10:

Kako potnik vstopi? (prek platforme in ko je ustvarjena QR koda)

Odgovor 10:

Pred potovanjem se mora potnik registrirati (enkrat), nato pa se prijavi z vnosom poverilnic (elektronski naslov/geslo) v platformo in ustvari obrazec dPLF. Ustvari se edinstvena QR koda, ki se prikaže na obrazcu PLF. Nato lokalnim oblastem za vstop v ustrezno državo pokaže bodisi QR kodo (prejeto po elektronski pošti) ali spletni obrazec PLF, oziroma obrazec dPLF v tiskani obliki.

Vprašanje 11:

Svoje prijave nisem oddal, ker ne poznam številke sedeža. Kaj naj naredim?

Odgovor 11:

Vnesite polje ,Številka sedeža‘ –> XXX in nato nadaljujte z izpolnjevanjem obrazca PLF. Ko poznate številko sedeža, lahko predložen obrazec PLF še vedno urejate in vnesete pravilne podatke (če je obrazec PLF še vedno mogoče urejati na podlagi pravil vsake države članice kot namembne države). Prijavite se v platformo in kliknite na meni v zgornjem desnem kotu. Nato izberite ,Moji obrazci PLF‘ in poiščite svoj najnovejši obrazec. Izberite ikono s svinčnikom, da uredite svojo prijavo in kliknite ,Pošlji‘. Na svoj elektronski naslov boste prejeli novo potrditveno elektronsko sporočilo.

Vprašanje 12:

Registriral sem se in prejel elektronsko sporočilo, kot je bilo pričakovano.  Ko pa kliknem na povezavo, vidim sporočilo: »URL je potekel. Kliknite tukaj, če želite prejeti novo elektronsko sporočilo z URL-jem za preverjanje«

Odgovor 12:

Pri postopku registracije in ponastavitve gesla, boste na svoj elektronski naslov prejeli posebno povezavo s platforme. Na povezavo morate klikniti v eni uri, drugače bo potekla in prikazalo se bo sporočilo o napaki »URL je potekel« skupaj z navodili za prejem novega elektronskega sporočila s povezavo.

 

5.Priloga: »Registracija – Potrditev računa – Prijava – Ponastavitev«

 • Registriracija:

Potniki se morajo prijaviti v spletno aplikacijo EUdPLF tako, da vnesejo veljaven in edinstven elektronski naslov ter geslo. Postopek ustvarjanja novega uporabniškega računa (registracija in aktivacija) je treba opraviti samo enkrat. Potniki bodo prejeli potrditveno elektronsko sporočilo na elektronski naslov, ki so ga navedli (vedno preverite mapo z nezaželeno pošto).

1. korak:

Prosimo, izberite možnost ,Registracija‘.

 

2. korak:

 • Izpolnite polja elektronski naslov, geslo in potrdi geslo.
 • Izberite ,Registracija‘ za nadaljevanje s postopkom registracije.

OPOMBA:

 • Geslo mora vsebovati vsaj 6 znakov.
 • Preverite, ali so aktivirane velike črke ter jezik vnosa.
 • Prosimo vas, da ročno vnesete geslo in ne uporabite možnosti kopiranja in lepljenja.

3. korak:

Pojavilo se bo sporočilo »Povezava za aktiviranje vašega računa je bila poslana na navedeni naslov. V primeru, da elektronskega sporočila niste prejeli, kliknite tukaj za ponovno pošiljanje

OPOMBA:

Če elektronskega sporočila niste prejeli v svoj nabiralnik, preverite mapo z nezaželeno pošto ali pa v sporočilu kliknite na možnost ,ponovno pošiljanje‘.

4. korak:

Na svoj elektronski naslov boste prejeli edinstven URL na katerega morate klikniti.

OPOMBA:

 • Če elektronskega sporočila ne prejmete v svoj nabiralnik, preverite mapo z nezaželeno pošto.

5. korak:

Pojavilo se bo sporočilo »Vaš račun je bil aktiviran. Zdaj se lahko prijavite s svojimi poverilnicami.«

 • Potrditev računa:

1. korak:

V primeru, da niste prejeli elektronskega sporočila za preverjanje računa, kliknite na možnost ,kliknitetukaj za ponovno pošiljanje‘.

2. korak:

Vnesite elektronski naslov in geslo.

OPOMBA:

 • Vnesti morate začetno geslo, ki ste ga uporabili v postopku registracije.

3. korak:

Pojavilo se bo sporočilo »Povezava za aktiviranje vašega računa je bila poslana na navedeni naslov. V primeru, da elektronskega sporočila niste prejeli, kliknite tukaj za ponovno pošiljanje.«

OPOMBA:

 • Če elektronskega sporočila niste prejeli v svoj nabiralnik, preverite mapo z nezaželeno pošto ali pa v sporočilu kliknite na možnost ,ponovno pošiljanje‘.

4. korak:

Na svoj elektronski naslov boste prejeli edinstven URL na katerega morate klikniti.

OPOMBA:

 • Če elektronskega sporočila ne prejmete v svoj nabiralnik, preverite mapo z nezaželeno pošto.

5. korak:

Pojavilo se bo sporočilo »Vaš račun je bil aktiviran. Zdaj se lahko prijavite s svojimi poverilnicami«

 • Prijava:

Postopek prijave je preprost. Uporabnik mora vnesti elektronski naslov in geslo, povezano z računom na platformi, in nato pritisniti Prijava. Postopek prijave je treba opraviti po registraciji (aktivaciji računa).

1. korak:

 • Vnesite elektronski naslov in geslo za prijavo.
 • Izberite ,Prijava‘.

OPOMBA:

 • Geslo mora vsebovati vsaj 6 znakov.
 • Preverite, ali so aktivirane velike črke ter jezik vnosa.
 • Prosimo vas, da ročno vnesete geslo in ne uporabite možnosti kopiranja in lepljenja.

 • Ponastavitev:

V primeru, da je uporabnik izgubil/pozabil svoje geslo, lahko geslo pridobi ponovno. Uporabnik mora pritisniti gumb Ponastavi geslo. Če ta elektronski naslov pripada obstoječemu aktivnemu računu, bo uporabnik prejel elektronsko sporočilo (vedno preverite mapo z nezaželeno pošto) za ponastavitev svojega gesla.

1. korak:

Prosimo, izberite možnost ,Ponastavitev‘.

2. korak:

 • Vnesite elektronski naslov.
 • Izberite ,Ponastavitev‘.

3. korak:

Pojavilo se bo sporočilo »Če je ta elektronski naslov povezan z računom, vam bomo poslali elektronsko sporočilo za ponastavitev gesla«.

4. korak:

Na svoj elektronski naslov boste prejeli edinstven URL na katerega morate klikniti.

OPOMBA:

 • Če elektronskega sporočila ne prejmete v svoj nabiralnik, preverite mapo z nezaželeno pošto.

5. korak:

 • Za ponastavitev izpolnite polji geslo in potrdi geslo.
 • Izberite ,Ponastavitev‘.

OPOMBA:

 • Geslo mora vsebovati vsaj 6 znakov.
 • Preverite, ali so aktivirane velike črke ter jezik vnosa.
 • Prosimo vas, da ročno vnesete geslo in ne uporabite možnosti kopiranja in lepljenja.

6. korak:

Prosimo vas, da ročno vnesete geslo Prikaže se sporočilo »Vaše geslo je bilo uspešno ponastavljeno«.

Splošna pravila in odpravljanje težav

 1. Prepričajte se, da imate neprekinjeno in stabilno internetno povezavo.
 2. V brskalniku vedno omogočite funkcijo JavaScript.
 3. Za izpolnjevanje obrazca ne uporabljajte funkcij kopiranja in lepljenja, ampak vnesite podatke ročno. Izogibajte se kopiranju presledkov. Isti potnik ne more predložiti dveh obrazec PLF za enak datum prihoda v enako namembno državo.
 4. Vsaka država članica ima kot namembna država obrazca PLF lahko različna pravila glede polj na obrazcu (npr. obvezna/neobvezna, vidna/skrita, omogočena za urejanje, dodatna polja), rokov za oddajo, obdobja hrambe obrazca PLF itd.
 5. Pri nekaterih vnosih je dovoljen samo zapis v latinici, medtem ko druga vnosna polja omogočajo tudi vnos v maternem jeziku. To je odvisno od države izvora.
 6. V primeru, da v določenem polju ne najdete želene vrednosti/možnosti v spustnem meniju (npr. država, letališče), izberite ,DRUGO‘ iz spustnega menija in vnesite svojo možnost v prazno polje.
 7. V poljih s spustnim seznamom za vrednosti krajev, npr. letališče, morate najprej izbrati državo, nato pa se bo aktiviral naslednji spustni seznam s sorodnimi vrednostmi glede na prejšnji izbor. Na primer, izberite državo/kraj vkrcanja, nato pa se bo za vnos ali zbor prikazalo letališče za vkrcanje.
 8. Obrazec PLF bo poslan na potnikov elektronski naslov. Potnik si ga lahko ogleda/natisne/prenese tudi iz uporabniškega menija v aplikaciji.
 9. Sistem bo obrazec PLF samodejno izbrisal po obdobju hrambe, ki ga določi namembna država.
 10. Elektronski naslov ne zazna velikih ali majhnih črk.
 11. Potnik lahko odda in uredi/posodablja obrazec PLF na podlagi rokov za oddajo, ki jih določi vsaka država članica. To je lahko pred ali celo po datumu in uri prihoda.
 12. Samodejno izpolnjevanje polj. V vsakem novem obrazcu PLF se bodo nekateri splošni osebni podatki shranili/prenesli iz prejšnjih obrazcev PLF in se bodo samodejno vnesli v nov obrazec PLF. Obrazec PLF bo mogoče urejati. Ta pogoj velja za zavihka ,Osebni podatki‘ in ,Stalni naslov‘.
 13. Obstoječe splošno pravilo v trenutni različici EUdPLF je, da isti potnik (isti uporabniški račun, povezan z določenim elektronskim naslovom) ne more za isti datum prihoda predložiti več kot enega obrazca PLF za isto namembno državo. Veljajo naslednja pravila:
  •Glede na potovalne protokole v vsaki državi se lahko isti uporabniški račun uporablja za izpolnjevanje in oddajo obrazca dPLF za družinske člane ali člane skupine ali osebe brez računalniškega znanja.
  •En obrazec dPLF za isti potni list ali isto osebno izkaznico na isti datum prihoda v isto namembno državo (če obstaja potni list ali osebna izkaznica v tem vrstnem redu)
  •En obrazec dPLF na isti datum prihoda v isto namembno državo (če ne obstajata niti potni list niti osebna izkaznica).
 14. Vsa navedena pravila so splošna in se lahko prilagodijo v vsaki državi.
 15. Pri postopku registracije in ponastavitve gesla, boste na svoj elektronski naslov prejeli posebno povezavo s platforme. Na povezavo morate klikniti v eni uri, drugače bo potekla in prikazalo se bo sporočilo o napaki »URL je potekel« skupaj z navodili za prejem novega elektronskega sporočila s povezavo.
 16. V primeru takojšnje težave, npr. počasne internetne povezave, se bo prikazalo naslednje sporočilo »Povezave s spletnim mestom ni bilo mogoče vzpostaviti. Preverite, ali imate aktivno internetno povezavo, in poskusite znova pozneje.« in osvežiti boste morali stran ter poskusiti znova.

V2.7 – 29/03/2022