Passagerarens användarmanual

Innehållsförteckning

1. Inledning

2. Landingssida

3. Passagerare

3.1 Användarkonto

                3.1.1 Skapa ett konto

      3.1.2 Återställ lösenord

                3.1.3 Inloggning

                3.1.4 Ta bort konto

          3.2 Navigeringsmeny

          3.3 Passagerarlokaliseringsformulär

               3.3.1 Transporttyp

                    3.3.1.1 Marktransport (Buss/ Tåg /Bil-annat fordon)

                         3.3.1.1.1 Buss

                         3.3.1.1.2 Tåg

                         3.3.1.1.3 Bil / annat fordon

                   3.3.1.2 Flygplan

                         3.3.1.2.1 Direktflyg

                         3.3.1.2.2 Icke-direktflyg

                   3.3.1.3 Kryssningsfartyg / Nöjesfartyg

                   3.3.1.4 Färja

              3.3.2 Personlig information

              3.3.3 Permanent adress

              3.3.4 Tillfällig(a) adress(er) i besökslandet

              3.3.5 Medresenärer – Familj

              3.3.6 Medresenärer – Icke-Familj / Icke samma hushåll

              3.3.7 Kontaktinformation vid nödsituationer

              3.3.8 Förhandsgranskning av passagerarlokaliseringsformulär (PLF)

              3.3.9 Inlämning av PLF

         3.4 Redigera passagerarlokaliseringsformulärets (PLF) detaljer

         3.5 Ta bort PLF

4. Vanliga frågor (FAQ)

5. Bilaga: “Registrera – Verifier konto – Inloggning – Återställning”

Tjänstekontrakt: HADEA/2021/NP/0004-
E-RESEVERKTYG – HEALTHY GATEWAYS:

 

Europeiska Unionens digitala Passagerarlokaliseringsformulär (EUdPLF)

Användarhandbok för passagerare

– Bruksanvisning om hur man fyller i passagerarlokaliseringsformuläret (PLF) i EUdPLF-appen
– Vanliga frågor

https://app.euplf.eu/

 

 

Detta dokument har tagits fram under EU4Hälsa-programmet inom ramen för ett tjänstekontrakt med Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och digitala frågor (HaDEA) som agerar under mandat från Europeiska kommissionen. Innehållet i detta dokument representerar entreprenörens åsikter och är dennas ensamma ansvar; det kan inte på något sätt anses återspegla åsikterna från Europeiska kommissionen och/eller HaDEA eller något annat organ i Europeiska unionen. Europeiska kommissionen och/eller HaDEA garanterar inte riktigheten av uppgifterna i detta dokument, och de tar inte heller ansvar för eventuell användning av tredje part därav.

Bekräftelse

Detta document har utvecklats i samarbete med Cytech Ltd. (http://www.cytech.gr), underleverantörsföretaget för utveckling av EUdPLF appen.

 

1. Inledning

Passagerarlokaliseringsformulär (PLF) används av folkhälsomyndigheter för att underlätta kontaktspårning om resenärer utsätts för en infektionssjukdom under sin resa med flyg, fartyg (kryssningsfartyg/färja), järnväg, buss eller bil. Information som resenärer tillhandahåller i PLF kan användas av folkhälsomyndigheter i destinationsländer för att snabbt kontakta resenärer, med målet att skydda resenärers hälsa och deras kontakter, samt förhindra ytterligare sjukdomsspridning

Länder som kräver ifyllande av PLF  använder för närvarande pappersbaserade passagerarlokaliseringsformulär eller har utvecklat nationella onlinesystem ems. I ljuset av covid-19-pandemin utvecklades en webbapplikation för en European Digital Passenger Locator Form (Europeiskt Digitalt Passagerarlokaliseringsformulär) (dPLF) för att underlätta användningen av PLF under hälsohot över gränser. Detta digitala format kommer att möjliggöra enklare och snabbare datainsamling och utbyte mellan intressenter, vilket gör kontaktspårningen mer effektiv.

Alla passagerare som reser från var som helst i världen till EU via alla transportsätt (flyg, land, kryssning eller fartyg) kan få användbar information via webbplatsen https://www.euplf.eu. Den här webbplatsen innehåller flera vanliga frågor som rör passagerarlokaliseringsformuläret. Den ger också tillgång till EUdPLF-applikationen https://app.euplf.eu/, såväl som nationella PLF:er (datainmatningsformulär för varje EU-medlemsstat). Webbplatsen ger dessutom användarna användbara länkar angående de berörda organisationerna och deras kontaktuppgifter, förutom att ge användarna tillgång till integritetspolicyn.

Alla angivna regler är generella och varje land kan tillämpa variationer på dem.

2. Landigssida

På applikationens hemsida https://app.euplf.eu/ kan användaren komma åt användbar information om applikationen som visas i följande bilder. Applikationen finns tillgänglig på flera europeiska språk. Ytterligare språk läggs till kontinuerligt.

3. Passagerare

En av användartyperna för EUdPLF-applikationen är passageraren. Passagerare har rätt att:

 • skapa passagerarlokaliseringsformulär,
 • redigera/uppdatera och
 • se visningen/skriv ut/ladda ner formuläret/formulären som användaren har skapat.
 • spara tillfälligt. Det finns möjlighet att tillfälligt spara varje sida i plf. Plf har inte lämnats in ännu och kan inte anses vara giltig. Du kan redigera den och klicka på skicka-knappen i det sista steget för att det betraktas som giltigt och skickat. Om den här ikonen visas har plf inte skickats.

3.1 Användarkonto

Tillgång till applikationen ges genom användning av ett konto. Av den anledningen bör alla som vill fylla i ett digitalt passagerarlokaliseringsformulär skapa ett unikt konto (e-post/lösenord). Passageraranvändarkontot raderas automatiskt efter 150 dagar efter att ha varit inaktivt för den senaste inloggningen (inaktiv period). Stegen som användarna ska följa för att skapa och konto visas i följande avsnitt.

3.1.1 Skapa ett konto

Denna process är nödvändig så att användaren kan skapa sina egna digitala passagerarlokaliseringsformulär. Processen kan enkelt slutföras genom att besöka inloggningssidan och sedan trycka på ”Registrera”. Processen att skapa ett nytt användarkonto (registrering och aktivering) bör endast göras en gång (undantag för inaktiv period som nämns i 3.1.1). Om passagerare vill redigera eller skapa en ny PLF, kan de sedan använda sina referenser (e-post och lösenord) för att gå in i EUdPLF-applikationen igen. Som det visas på följande bilder är informationen som användaren måste fylla i för att skapa sitt konto den följande:

 • E-post: Användaren ska fylla i ett personligt och unikt e-postkonto. Denna e-post kan inte användas för ett annat användarkonto på plattformen.
 • Lösenord: Användaren ska fylla i ett lösenord som måste innehålla minst 6 tecken.
 • Bekräfta lösenord: Användaren bör fylla i lösenordet igen, för bekräftelse.

Så fort användaren fyller i informationen och trycker på ”Registrera”-knappen, mailas/skickas omedelbart en kontoaktiveringslänk till den e-postadress som användaren angett (se bild nedan). Användaren bör alltid kontrollera SPAM-mappen också. Så fort användaren trycker på länken, aktiveras kontot och du kan sedan använda inloggningsuppgifterna (e-post och lösenord) för att logga in.

Som en del av registrerings- och lösenordsåterställningsprocesserna kommer plattformen att skicka dig en speciell länk i din e-postadress. Du måste klicka på den länken inom 1 timme, annars kommer den att upphöra att gälla och du kommer att se felmeddelandet ”URL:n har upphört att gälla.” samt instruktioner om hur du får ett nytt e-postmeddelande med en ny länk.

3.1.2 Återställ lösenord

Om användaren har tappat/glömt sitt lösenord kan han/hon använda processen för att hämta lösenordet. Användaren ska trycka på knappen ”Återställ lösenord” på inloggningssidan. Efter att ha tryckt på knappen leds användaren till en ny sida, som visas på bilden nedan. Användare ska fylla i den e-postadress som användes för att skapa kontot.

Om den här e-postadressen tillhör ett befintligt, aktivt konto, kommer användaren att få ett e-postmeddelande för att återställa sitt lösenord enligt bilden nedan.

Som en del av registrerings- och lösenordsåterställningsprocesserna kommer plattformen att skicka dig en speciell länk i din e-postadress. Du måste klicka på den länken inom 1 timme annars kommer den att upphöra att gälla och du kommer att se felmeddelandet ”URL:n har upphört att gälla.” samt instruktioner om hur du får ett nytt e-postmeddelande med en ny länk.

3.1.3 Inloggning

Inloggningsprocessen är enkel. Användaren behöver bara fylla i sin e-postadress och lösenord som är kopplat till kontot på plattformen och sedan trycka på ”Logga in”.

3.1.4 Ta bort kontot

Passageraren kan radera sitt eget användarkonto. Det är en generisk gemensam inställning som har aktiverats för alla länder på liveplattformen. Längst upp till höger på alla sidor kan användaren hitta en navigeringsmenyknapp. Genom att trycka på den här knappen visas en meny och välj ”Profil” och ”Kontohantering-Radera konto”. Raderingen av passageraranvändarkontot påverkar inte dplf(erna) som finns kvar och dessa kommer automatiskt att raderas enligt den lagringsperiod som ställts in av varje MS. En passagerare som har raderat eget konto kan skapa ett nytt med samma e-postadress.

Efter att ha raderat sitt EUdPLF-konto och skapat ett nytt med samma e-postadress, kommer passagerarna inte att kunna se de tidigare plfs som gjorts med det tidigare kontot, även om plf’s lagringsperiod inte är över (plfs kommer att behållas praktiskt taget och kommer inte att visas för passageraren, vilket innebär att endast den nationella registeransvarige och den nationella analytikern kommer att kunna se passagerarens plf).

3.2 Navigeringsmeny

Längst upp till höger på alla sidor kan användaren hitta en navigeringsmenyknapp. Genom att trycka på denna knapp visas en meny med följande alternativ:

 • Hem: Detta leder till startsidan.
 • Mina PLF:er: Detta leder till tjänstens kontrollpanel med användarens tillgängliga digitala Passagerarlokaliseringsformulär. Tidslängden, varunder PLF(s) lagras och är synliga, är relaterad till lagringsperioden som fastställts av det slutliga destinationslandet, vilket anges i varje inlämnad PLF
 • Ny PLF: Användaren kan skapa ett nytt digitalt Passagerarlokaliseringsformulär.
 • Profil: Passageraren kan radera sitt eget användarkonto.
 • Logga ut: Detta gör att användaren kan logga ut från programmet.

3.3 Passagerarlokaliseringsformulär

När användaren har loggat in, omdirigeras han/hon till sidan för val av destination, där han/hon väljer det land han/hon ska besöka för att fylla i plf’et. På samma PLF kan passageraren fylla i transitinformation men med samma transportsätt.

Om användaren reser med flygplan och resan innefattar direktflyg, bör endast landet för den slutliga destinationen (eftersom denna MS använder EUdPLF som destinationsland och visas på droplistan) väljas på fliken Destination ursprunglig (droplist) . De anslutna flygen, mellan avgång och slutdestination, ska fyllas i på knappen Icke-direktflyg (nederst). Samma regel gäller för de andra transportsätten t.ex. mark, sjöväg.

3.3.1 Transporttyp

I detta steg ombeds passageraren att välja den transporttyp som ska användas under sin resa. Mer specifikt, som visas i bilden nedan, är alternativen följande:

 • Marktransport (buss/tåg/bil/annat fordon)
 • Flygplan
 • Kryssningsfartyg / nöjesfartyg
 • Färja

Beroende på vad användaren väljer i detta steg, kommer lämplig form och innehåll att visas. De olika passagerarlokaliseringsformulären, beroende på urvalet, presenteras också i följande steg – avsnitt.

Vid denna tidpunkt är det viktigt att nämna, att för alla typer av transporter är det första steget som användaren behöver ta att läsa och acceptera ett integritetsmeddelande som innehåller några grundläggande regler för ifyllande av formuläret och tillhandahållande av personuppgifter för behandling , som visas i exemplet i bilden nedan.

3.3.1.1 Marktransport (Buss/ Tåg /Bil – Annat fordon)

I det här fallet har användaren valt att resa med marktransportmedel, såsom med bil/annat fordon, tåg eller buss för att komma in i landet. I det här steget uppmanas användaren att välja vilket av dessa tre marktransportmedel som ska användas. Vidare ombeds han/hon vid denna tidpunkt att välja om han/hon reser som medlem i en grupp eller med sin familj (vanligt i alla transportsätt), om det gäller enligt varje medlemsstats regler.

3.3.1.1.1 Buss

I detta fall har användaren valt att resa med buss. Innan man börjar fylla i formuläret, ombeds passageraren att välja om han/hon reser som medlem i en grupp eller med sin familj (kryssruta). Fälten som ska fyllas i visas på bilderna nedan.

De uppgifter som användaren behöver fylla i inkluderar följande:

 • Bussbolag: Användaren fyller i namnet på företaget som han/hon har valt att resa med.
 • Buss / Skyltnummer: Användaren fyller i buss- eller skyltnummer.
 • Tidigare besökta länder (Valfritt): Om du under de 14 dagarna före din ankomst har vistats i ett annat land (inte transit) än din permanenta adress,
  ange nedan vilka länder/städer du bodde i.
 • Land/plats för ombordstigning: Användaren väljer land/plats där han/hon går ombord och aktiverar några av följande fält.
 • Ombordstigningsstation / Stad: Användaren väljer ombordstigningsstationen för det valda landet/orten/staden för ombordstigning.
 • Datum-tid för avgång: Detta fält hänvisar till datum och tid för hans/hennes avgång. När användaren trycker på detta fält, visas popup-kalendern automatiskt, där han/hon ombeds att välja datum och tid för sin avresa.
 • Platsnummer: Användaren uppmanas att fylla i sittplatsnumret.
 • Sittplatstyp: Användaren ombeds välja sittplatstyp från en uppsättning alternativ som Business (första klass), tilldelad sittplats och ekonomi (andra klass).
 • Inreseort (PoE, från Point of Entry) för destinationslandet: Användaren uppmanas att välja inreseorten (t.ex. gränsstation) för sin resa. Om användarna inte kan hitta namnet på inreseorten (t.ex. gränsstation), från vilken de kommer in i destinationslandet, ska de välja alternativet ”Annat” och lägga till namnet på inreseorten i nästa fält.
 • Ankomstdatum: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes ankomst till inreseorten. När användaren trycker på detta fält, visas kalendern automatiskt, där användaren uppmanas att välja dag och tid för ankomst för sin resa.

Dessutom, om deras resa inkluderar mellanliggande stopp (efter avgången och före slutdestinationen, i enlighet med uppgifterna ovan), bör passagerarna inkludera dem i formuläret. Denna regel gäller för alla transportsätt. I det här fallet bör användaren fylla i ytterligare två fält och dessa är:

 • Land: Användaren väljer land för sitt mellanland.
 • Mellanstation: Användaren väljer resans mellanstation.
 • Datum-tid för avgång: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes avgång. När användaren trycker på detta fält visas popup-kalendern automatiskt, där han/hon ombeds att välja dag och tid för sin avresa.

3.3.1.1.2 Tåg

I detta fall har användaren valt att resa med tåg. Innan man börjar fylla i formuläret, ombeds passageraren att välja om han/hon reser som medlem i en grupp eller med sin familj, om det gäller enligt respektive MS-regler. Fälten som ska fyllas i visas på bilderna nedan.

De uppgifter som användaren behöver fylla i inkluderar följande:

 • Järnvägsföretag: Användaren fyller i namnet på järnvägsföretaget som han/hon har valt att resa med.
 • Tågnummer: Användaren fyller i tågnummeret.
 • Vagnnummer: Användaren fyller i vagnnumret.
 • Tidigare besökta länder (Valfritt): Om du under de 14 dagarna före din ankomst har vistats i ett annat land (inte transit) än din permanenta adress,
  ange nedan vilka länder/städer du bodde i.
 • Land/plats för ombordstigning: Användaren väljer land/plats där han/hon går ombord och aktiverar några av följande fält.
 • Ombordstigningsstation / Stad: Användaren väljer ombordstigningsstationen för det valda landet/orten/staden för ombordstigning.
 • Datum-tid för avgång: Detta fält hänvisar till datum och tid för hans/hennes avgång. När användaren trycker på detta fält, visas popup-kalendern automatiskt, där han/hon ombeds att välja datum och tid för sin avresa.
 • Plats- och tågproduktionsnummer: Användaren uppmanas att fylla i sittplats- og tågproduktionsnummeret.
 • Sittplatstyp: Användaren ombeds välja sittplatstyp från en uppsättning alternativ som Business (första klass), kabin (sovvagn) och ekonomi (andra klass).
 • Inreseort (PoE, från Point of Entry) för destinationslandet: Användaren uppmanas att välja inreseorten (t.ex. gränsstation) för sin resa. Om användarna inte kan hitta namnet på inreseorten (t.ex. gränsstation), från vilken de kommer in i destinationslandet, ska de välja alternativet ”Annat” och lägga till namnet på inreseorten i nästa fält.
 • Ankomstdatum: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes ankomst till inreseorten. När användaren trycker på detta fält, visas kalendern automatiskt, där användaren uppmanas att välja dag och tid för ankomst för sin resa.

Dessutom, om deras resa inkluderar mellanliggande stopp (efter avgången och före slutdestinationen, i enlighet med uppgifterna ovan), bör passagerarna inkludera dem i formuläret. Denna regel gäller för alla transportsätt. I det här fallet bör användaren fylla i ytterligare två fält och dessa är:

 • Land: Användaren väljer land för sitt mellanland.
 • Mellanstation: Användaren väljer resans mellanstation.
 • Datum-tid för avgång: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes avgång. När användaren trycker på detta fält visas popup-kalendern automatiskt, där han/hon ombeds att välja dag och tid för sin avresa.

3.3.1.1.3 Bil /annat fordon

I detta fall har användaren valt att resa med bil/annat fordon. Fälten som ska fyllas i visas på bilderna nedan.

Användaren uppmanas initialt att ange om han/hon reser som medlem i en grupp eller som familjemedlem. Informationen som användaren behöver fylla i inkluderar följande:

 • Bil/annat fordonsskyltnummer: Användaren ska fylla i skyltnumret på bilen/annat fordon som han/hon reser med.
 • Avreseland/plats: Användaren väljer det land från vilket han/hon startar resan med bil/annat fordon.
 • Datum-tid för avgång: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes avgång. När användaren trycker på detta fält visas popup-kalendern automatiskt, där han/hon ombeds att välja dag och tid för för sin avresa.
 • Tidigare besökta länder (Valfritt): Om du under de 14 dagarna före din ankomst har vistats i ett annat land (inte transit) än din permanenta adress,
  ange nedan vilka länder/städer du bodde i.
 • Inreseort (PoE) för destinationslandet: Användaren uppmanas att välja inreseort (gränsstation) för resan. Om användaren inte kan hitta namnet på inreseorten (t.ex. gränsstation) från vilken de kommer in i destinationslandet, ska de välja alternativet ”Annat” och lägga till namnet på inreseorten i nästa fält.
 • Ankomstdatum i landet: Fältet hänvisar till datum och tid för ankomst till inreseorten. När användaren trycker på det här fältet visas kalendern automatiskt, där han/hon ombeds välja dag och ankomsttid för sin resa.

Dessutom, om deras resa inkluderar mellanliggande stopp, bör passagerare inkludera dem i formuläret. I det här fallet bör användaren fylla i ytterligare två fält och dessa är:

 • Land: Användaren väljer land för mellanstoppet.
 • Mellanstation: Användaren väljer resans mellanstation.
 • Datum för avresa: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes avresa. När användaren trycker på detta fält visas popup-kalendern automatiskt, där han/hon ombeds att välja dag och tid för för sin avresa.

3.3.1.2 Flygplan

I detta fall har användaren valt att resa med flygplan. Användaren kan välja direktflyg eller icke-direktflyg. Angående det finns ett mellanflyg, måste användaren välja alternativet Icke-direktflyg.

Innan man börjar fylla i formuläret, ombeds passageraren att välja om han/hon reser som medlem i en grupp eller med sin familj, om det gäller enligt respektive MS-regler. Fälten som ska fyllas i visas på bilderna nedan.

3.3.1.2.1 Direktflyg

Informationen som användaren behöver fylla i är följande:

 • Flygbolagsnamn: Användaren ska fylla i flygbolagets namn han/hon reser med.
 • Flygnummer: Det här fältet gäller flygnummer. Användaren ska ange mellan 1-10 tecken eller/och siffror.
 • Platsnummer: Användaren ska fylla i sitt platsnummer.
 • Tidigare besökta länder (Valfritt): Om du under de 14 dagarna före din ankomst har vistats i ett annat land (inte transit) än din permanenta adress,
  ange nedan vilka länder/städer du bodde i.
 • Kontrollera om ditt flyg är privat (kryssruta). Om det är ett privat flyg så behöver användaren inte fylla i det föregående fältet, utan ett nytt fält visas med det privata flygnumret.

 • Land/plats för ombordstigning: Användaren fyller i det land han/hon går ombord från.
 • Datum-tid för avgång: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes avgång. När användaren trycker på detta fält, visas kalendern automatiskt, där han/hon ombeds att välja dag och tid för sin avresa.
 • ​Ombordstigningsflygplats: Användaren väljer ombordstigningsflygplats i det land han/hon tidigare har deklarerat.
 • Ankomstdatum: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes ankomst till destinationen (flygplatsen). När användaren trycker på det här fältet visas kalendern automatiskt, där han/hon ombeds välja dag och ankomsttid för sin resa.
 • Slutlig destination (flygplats): Användaren väljer den slutliga destinationsflygplatsen från en uppsättning fördefinierade val baserat på destinationslandet.
3.3.1.2.2 Icke – Direktflyg

Om det finns en mellanflygning måste användaren välja alternativet Icke-direktflyg. I det här fallet visas ett nytt formulär som visas i bilden nedan.

Informationen som användaren behöver fylla i är följande:

 • Flygbolagsnamn: Användaren ska fylla i flygbolagets namn han/hon reser med.
 • Flygnummer: Det här fältet gäller flygnummer. Användaren ska ange mellan 1-10 tecken eller/och siffror.
 • Platsnummer: Användaren ska fylla i sitt platsnummer.
 • Tidigare besökta länder (Valfritt): Om du under de 14 dagarna före din ankomst har vistats i ett annat land (inte transit) än din permanenta adress,
  ange nedan vilka länder/städer du bodde i.
 • Kontrollera om ditt flyg är privat (kryssruta). Om det är ett privat flyg behöver användaren inte fylla i det föregående fältet, utan ett nytt fält visas med det privata flygnumret

 • Land/plats för ombordstigning: Användaren fyller i det land han/hon går ombord från.
 • Datum-tid för avgång: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes avgång. När användaren trycker på detta fält visas kalendern automatiskt, där han/hon ombeds att välja dag och tid för sin avresa.
 • Ombordstigningsflygplats: Användaren väljer ombordstigningsflygplats i det land han/hon tidigare har deklarerat.
 • Destination/Transitland: Fältet avser destinationslandet för hans/hennes mellanlandning (flyg/etapp 1 på din resa).
 • Destination/Transitflygplats: Användaren väljer destinationsflygplats från alla flygplatser i destinationslandet för sin mellanlandning (flyg/etapp 1 på din resa).
 • Ankomstdatum: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes ankomst. När användaren trycker på det här fältet, visas kalendern automatiskt, där han/hon ombeds välja dag och ankomsttid för sin mellanlandning (flyg/etapp 1 på din resa).
 • Lägg till flyg/etapp: Om det finns en mellanflygning, måste användaren välja detta alternativ. I det här fallet visas ett nytt formulär som visas i bilden nedan. Flygförbindelsen är mellan avgången (destination för anslutningsflyg – etapp 1 på din resa) och ankomst (destination för anslutningsflyg – etapp 2 på din resa). Fältet Datum-tid för Ankomsten (före knappen för anslutningsflyg) ska vara ankomstdatumet för anslutningsflygets destination (Flyg/etapp 2 på din resa).

Informationen som passageraren ska fylla i angående mellanflygningen/etappen på din resa 2 är följande:

 • Kontrollera om detta är din sista flygning/etapp på din resa

 • Flygbolagsnamn: Användaren ska fylla i flygbolagets namn han/hon reser med.
 • Flygnummer: Det här fältet gäller flygnummer. Användaren ska ange mellan 1-10 tecken eller/och siffror.
 • Platsnummer: Användaren ska fylla i sitt platsnummer.
 • Kontrollera om ditt flyg är privat (kryssruta). Om det är ett privat flyg behöver användaren inte fylla i det föregående fältet, utan ett nytt fält visas med det privata flygnumret

 • Land/plats för ombordstigning: Användaren fyller i det land han/hon går ombord från.
 • Datum-tid för avgågn: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes avgång (flyg/etapp 2 på din resa). När användaren trycker på detta fält visas kalendern automatiskt, där han/hon ombeds att välja dag och tid för sin avresa.
 • Ombordstigningsflygplats: Användaren väljer ombordstigningsflygplats i det land han/hon tidigare har deklarerat.
 • Destination/Transitland: Fältet avser det slutliga destinationslandet (om detta är din sista flygning) eller transitland (om detta är en extra flygetapp) (Flyg/etapp 2 på din resa).
 • Destination/Transitflygplats: Användaren väljer destinationsflygplatsen från alla flygplatser i destinationslandet (flyg/etapp 2 på din resa).
 • Ankomstdatum: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes ankomst. När användaren trycker på det här fältet visas kalendern automatiskt, där han/hon ombeds välja dag och ankomsttid för sin mellanlandning (flyg/etapp 2 på din resa).

3.3.1.3 Kryssningsfartyg /Nöjesfartyg

I detta fall har användaren valt att resa med kryssningsfartyg/nöjesfartyg. Innan man börjar fylla i formuläret ombeds passageraren att välja om han/hon reser som medlem i en grupp eller med sin familj, om det gäller enligt respektive MS-regler. Användaren uppmanas att välja om han reser som en medlem av kryssningsfartygets personal. Formulärets fält presenteras på bilderna som följer.

Under alla omständigheter inkluderar informationen som behöver fyllas i följande:

 • Rederi / nöjesfartygsföretag: Användaren fyller i namnet på rederiet / nöjesfartygföretaget han/hon reser med.
 • Fartygets namn: Användaren fyller i namnet på kryssningsfartyget/nöjesfartyget.
 • IMO / Registreringsnummer: Unik kod för varje fartyg.
 • Tidigare besökta länder (Valfritt): Om du under de 14 dagarna före din ankomst har vistats i ett annat land (inte transit) än din permanenta adress,
  ange nedan vilka länder/städer du bodde i.
 • Land/plats för ombordstigning: Användaren väljer det land från vilket han/hon går ombord.
 • Ombordstigningshamn: Användaren väljer hamn från vilken han/hon går ombord baserat på det land för ombordstigning som han/hon deklarerat ovan.
 • Datum för ombordstigning: Detta fält hänvisar till datum och tid för ombordstigning. När användaren trycker på detta fält, visas kalendern automatiskt, där han/hon ombeds att välja dag och tid för sin avresa.
 • Kabinnummer: Användaren ska fylla i numret på sin kabin.
 • Avstigningsdatum för kryssningens slut: Detta fält gäller det datum då kryssningen slutar och passageraren går i land. När användaren trycker på detta fält, visas kalendern automatiskt, där han/hon ombeds att välja dagen för kryssningens slut.
 • Slut på kryssning -Landstigningshamn: Användaren bör välja hamn som han/hon går i land till, baserat på det destinationsland han/hon valde i ett tidigare steg.

Dessutom, om deras resa inkluderar mellanliggande stopp, bör passagerare inkludera dem i formuläret. I det här fallet bör användaren fylla i ytterligare två fält och dessa är:

 • Land: Detta fält avser destinationslandet för hans/hennes mellanlandning.
 • Mellanhamn: Användaren väljer hamnen för sin mellanstation baserat på det land som han/hon har valt ovan.
 • Ankomstdatum: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes ankomst. När användaren trycker på det här fältet visas kalendern automatiskt, där han/hon ombeds välja dag och ankomsttid för sin mellanliggande stopp.
 • Datum-tid för avgång: Fältet hänvisar till datum och tid för hans/hennes avgång. När användaren trycker på detta fält visas popup-kalendern automatiskt, där han/hon ombeds att välja dag och tid för sin avresa.

3.3.1.4 Färja

I detta fall har användaren valt att resa med färja. Innan man börjar fylla i formuläret, ombeds passageraren att välja om han/hon reser som medlem i en grupp eller med sin familj, om det gäller enligt respektive MS-regler. Formulärets fält presenteras på bilderna som följer.

Informationen som användaren ska tillhandahålla inkluderar följande:

 • Rederi/nöjesfartygföretag: Användaren ska fylla i namnet på det rederiet/nöjesfartygföretaget han/hon reser med.
 • Fartygets namn: Användaren ska fylla i namnet på det fartyg han/hon reser med.
 • Tidigare besökta länder (Valfritt): Om du under de 14 dagarna före din ankomst har vistats i ett annat land (inte transit) än din permanenta adress,
  ange nedan vilka länder/städer du bodde i.
 • Land/plats för ombordstigning: Användaren väljer land/plats från vilket han/hon går ombord.
 • Ombordstigningshamn: Användaren väljer hamn från vilken han/hon går ombord baserat på det land för ombordstigning som han/hon deklarerat ovan. Fältet är valfritt.
 • Datum för ombordstigning: Detta fält hänvisar till datum och tid för ombordstigning. När användaren trycker på det här fältet visas popup-kalendern automatiskt, där han/hon ombeds välja datum och tid för sin avresa.
 • Kabin-/sittplatsnummer: Användaren ska fylla i numret på sin kabin eller numret på sin sittplats.
 • Sittplatstyp: Användaren väljer sittplatstyp från ett antal alternativ. Alternativen är Ekonomi (Däck), Tilldelad sittplats, Business och Kabin.
 • Datum för landstigning: Detta fält gäller datumet då passageraren går i land. När användaren trycker på det här fältet, visas popup-kalendern automatiskt, där han/hon ombeds välja datum för avstigning.
 • Landstigningshamn: Användaren ska välja hamn som han/hon går i land till, baserat på det destinationsland han/hon valde i ett tidigare steg.

 

3.3.2 Personlig information

I detta steg måste användaren fylla i sina personliga uppgifter. Mer specifikt, som visas på bilderna som följer, är uppgifterna följande:

 • Efternamn: Användaren ska fylla i sitt efternamn.
 • Förnamn: Användaren ska fylla i sitt förnamn.
 • Kön: Användaren bör välja sitt kön från ett antal fördefinierade alternativ.
 • Födelsedatum: Användaren ska fylla i sitt födelsedatum.
 • ID-dokumenttyp: Detta är den typ av rese-ID-dokument som användaren kommer att deklarera. I varje fall kommer ett nytt fält att visas som användaren måste fylla i. Alternativen är:
 1. ID-kort
 2. Pass

 • Primärt telefonnummer: Användaren ska fylla i sitt primära telefonnummer. Användaren ska ange ett plustecken (+), följt av hans/hennes landskod och hans/hennes telefonnummer (t.ex. +306989123456).
 • Annat telefonnummer: Detta fält gäller ett annat telefonnummer till passageraren.
 • E-postadress: Detta fält fylls automatiskt i av systemet och kopplas till den inloggade användaren.

3.3.3 Permanent adress

I detta steg måste användaren fylla i uppgifterna om sin permanenta bostad. Mer specifikt, som visas på bilderna som följer, är uppgifterna följande:

 • Land: Användaren ska välja bosättningsland från en rullgardinslista.
 • Stat/provins: Användaren bör välja bosättningsstat från en rullgardinslista baserat på bosättningsland.
 • Stad: Användaren ska ange vilken stad han/hon bor.
 • Postnummer: Användaren ska ange postnummer för sin bostad.
 • Gata: Användaren ska fylla i namnet på gatan i sin bostad.
 • Gatunummer / husnummer: Användaren ska fylla i numret på gatan/huset i sin bostad.
 • Lägenhetsnummer: Användaren ska fylla i lägenhetsnumret på sin bostad.
 • Kontrollera om din tillfälliga adress är densamma som din permanenta adress (Valfritt):
  -Om ” Ja ”, nästa flik ”Tillfällig adress” är synlig och måste fyllas i manuellt
  -Om ” Nej ”, är nästa flik ”Tillfällig adress” förifylld med samma information som i ”Permanent adress”.

 

3.3.4 Tillfällig(a) adress(er) i besökslandet

I detta steg uppmanas användaren att fylla i uppgifterna om sin tillfälliga vistelse, en eller flera, under sin resa till destinationslandet. Mer specifikt, om användarna under de kommande 14 dagarna inte kommer att bo på den permanenta adressen som deklarerades i föregående steg, bör de fylla i de platser där de kommer att vistas i destinationslandet. (Om användaren är en besökare, ska han/hon endast skriva den första plats där han/hon ska vistas). Den information han/hon behöver fylla i visas på bilderna som följer och är följande:

 • Adresstyp: Användaren väljer typ av adress från följande alternativ: Hus, Hotell, Kryssningsfartyg / nöjesfatyg, Övrigt.
 • Land: Användaren ska välja land för tillfällig vistelse.
 • Stat/provins: Användaren bör välja bosättningsstat från en förutbestämd lista baserad på bosättningslandet.
 • Stad: Användaren ska ange vilken stad han/hon bor.
 • Gata: Användaren ska fylla i namnet på gatan i sin bostad.
 • Gatunummer / husnummer: Användaren ska ange numret på gatan/huset i sin bostad.
 • Postnummer: Användaren ska ange postnummer för sin bostad.
 • Lägenhetsnummer: Användaren ska fylla i lägenhetsnumret på sin bostad.

Om användaren under sin vistelse vistas på mer än en plats, måste han/hon trycka på knappen ”LÄGG TILL TILLFÄLLIG ADRESS” och deklarera detaljerna för det andra alternativet. En borttagningsmöjlighet finns också (knapp).

3.3.5 Medresenärer – Familj

Ett annat generellt steg, som kanske varierar och är baserat på varje MS’s regler för att lägga till detaljer om en medresenär från familjemiljön. Därför, om du efter att ha loggat in på plattformen och valt destinationsland märker en kryssruta ”Kontrollera om du reser som medlem i en grupp och/eller med din familj.”, betyder det, att detta specifika land erbjuder möjlighet att lägga till familjemedlemmar eller gruppmedlemmar till din PLF. I alla fall bör varje passagerare granska RESEPROTOKOLLEN per destinationsland som visas på landningssidan för EUdPLF. För att lägga till en ny medresenär, som är en familjemedlem, trycker användaren på knappen ”LÄGG TILL FAMILJEMEDLEM”, som visas i följande bild.

När användaren trycker på knappen ”LÄGG TILL FAMILJMEDLEM” visas ett formulär med följande information omedelbart. Det här alternativet är tillgängligt om användaren har markerat kryssrutan ”Kontrollera om du reser som medlem i en grupp och/eller med din familj” på fliken ”Reseinformation”. Vuxna passagerare bör genomföra sin egen PLF. Detta avsnitt ska kompletteras med:

 • Förnamn: Användaren fyller i förnamnet på den person som reser med användaren (passageraren) och är medlem av hans/hennes familj.
 • Efternamn: Användaren fyller i efternamnet på den person som reser med användaren (passageraren) och är medlem av hans/hennes familj.
 • Ditt kön: Användaren väljer kön på personen som reser med användaren (passageraren) och är medlem av hans/hennes familj.
 • Platsnummer: Detta är inte ett obligatoriskt fält och avser sittplatsnummer för den person som reser med användaren (passageraren) och är medlem av dennes familj.
 • Ålder: Användaren fyller i åldern på den person som reser med användaren (passageraren) och är medlem av hans/hennes familj.

Genom att klicka på knappen ”LÄGG TILL FAMILJEMEDLEM” igen kan användaren lägga till så många familjemedlemmar som behövs. Men när som helst kan vilken person som helst raderas genom att trycka på knappen ”TA BORT FAMILJEMEDLEM”.

3.3.6 Medresenärer – Icke-familj / icke samma hushåll

Ett annat steg, som kanske varierar och är baserat på varje MS’s regler är att lägga till detaljerna om en medresenär från samma gruppen. Därför, om du, efter att ha loggat in på plattformen och valt destinationsland, lägger märke till en kryssruta ”Kontrollera om du reser som medlem i en grupp och/eller med din familj.”, betyder det att detta specifika land erbjuder möjlighet att lägga till familjemedlemmar eller gruppmedlemmar till din PLF. Under alla omständigheter bör varje passagerare granska RESEPROTOKOLLEN per destinationsland som visas på landningssidan för EUdPLF. Det här alternativet är tillgängligt om användaren har markerat kryssrutan ”Kontrollera om du reser som medlem i en grupp och/eller med din familj” på fliken ”Reseinformation”. Vuxna passagerare bör fylla i sin egen PLF. För att lägga till en ny medresenär måste användaren trycka på knappen ”LÄGG TILL MEDRESENÄR – ICKE FAMILJ”, som visas i följande bild.

När användaren trycker på knappen ”LÄGG TILL MEDRESENÄR- ICKE-FAMILJ” visas ett formulär med följande information omedelbart:

 • Förnamn: Användaren fyller i förnamnet på den person som reser med användaren (passageraren) och inte är medlem av hans/hennes familj.
 • Efternamn: Användaren fyller i efternamnet på den person som reser med användaren (passageraren) och inte är medlem av hans/hennes familj.
 • Ditt kön: Användaren väljer kön på personen som reser med användaren (passageraren) och inte är medlem av hans/hennes familj.
 • Grupp (turistresa, lag, företag, annat): Detta är ett valfritt fält och indikerar relationen som användaren har med den angivna personen.
 • Platsnummer: Detta är inte ett obligatoriskt fält och avser sittplatsnummer för den person som reser med användaren (passageraren) och inte är medlem av dennes familj.

Genom att klicka på knappen ”LÄGG TILL MEDRESENÄR – ICKE-FAMILJ” igen kan användaren lägga till så många familjemedlemmar som behövs. Men när som helst kan vilken person som helst raderas genom att trycka på knappen ”TA BORT MEDRESENÄR – ICKE-FAMILJ”.

3.3.7 Kontaktinformation vid nödsituationer

Detta avser kontaktuppgifterna för en person som användaren utsett som nödkontakt (kontaktperson som kan nå passageraren under hans/hennes resa). Informationen som användaren behöver fylla i visas i bilderna nedan och inkluderar följande:

 • Förnamn: Användaren fyller i förnamnet på den person som utsetts som nödkontakt.
 • Efternamn (familjenamn): Användaren fyller i efternamnet (familje) på den person som utsetts som nödkontakt.
 • Land: Detta fält hänvisar till bosättningsland för den person som utsetts som nödkontakt.
 • Stad: Detta fält hänvisar till bostadsorten för den person som utsetts som nödkontakt.
 • Mobilnummer: Detta fält hänvisar till mobiltelefonnumret för den person som utsetts som nödkontakt. Användaren ska ange ett plustecken (+) följt av sin landskod och sitt telefonnummer (t.ex. +306989123456).
 • Annat telefonnummer: Det här fältet hänvisar till ett annat telefonnummer till den person som utsetts som nödkontakt.
 • E-postadress: Detta fält hänvisar till e-postadressen till den person som utsetts som nödkontakt.

3.3.8 Förhandsgranskning av Passagerarlokaliseringsformulär (PLF)

Innan den slutliga inlämningen av formuläret kan användaren se/förhandsgranska i ett popup-fönster den data/information han/hon har fyllt i som visas i följande bild genom att trycka på knappen ‘Förhandsgranska’.

3.3.9 Inlämning av PLF

Efter att ha granskat informationen kan användaren trycka på knappen ”Skicka”. Efter framgångsrik inlämnande av formuläret informeras användaren om att formuläret har fyllts i framgångsrikt (inlämnad indikation på PLF).

Samtidigt informeras användaren om processen och specifikt att han/hon:

har fått ett e-postmeddelande (kontrollera alltid SPAM-mappen!) som informerar honom/henne om att formuläret han/hon fyllt i har skickats in och innehåller den unika QR-koden.

bör ha blanketthandlingen med sig under resan, antingen i digital eller tryckt form.

Samtidigt får användaren även ett mejl till den e-postadress han/hon har angett, som visas på bilden nedan.

Genom att klicka på länken i det mottagna e-postmeddelandet kan passageraren se och skriva ut/ladda ner den specifika sparade PLFen.

Användaren (passageraren) kan också se/ladda ner/skriva ut sina inlämnade PLF(er) från menyn uppe till höger (MINA PLFer).

3.4 Redigera Passagerarlokaliseringsformulärets (PLF) detaljer

Användaren kan se, skriva ut och redigera/uppdatera detaljerna i passagerarlokaliseringsformulär (före ankomstdatum och klockslag på den deklarerade slutdestinationen). Detta alternativ är tillgängligt via den övre högra menyn genom att välja ”Mina PLFer”.

Genom att välja redigeringsalternativet för PLF, visas ett formulär omedelbart med fälten ifyllda av användaren. Alla fält är inte redigerbara. De tre första flikarna (”Destination”, ”Transporttyp”, ”Innan du börjar” flikarna) med de innehållande fälten kommer alltid att vara inaktiverade i alla plf-uppdateringsprocesser. Vissa andra fält kan också förbli låsta medan andra fält är redigerbara och kan uppdateras (beroende på varje land). Under denna åtgärd kan användaren ändra/lägga till alla nödvändiga data. När ändringarna är klara och efter att ha tryckt på ”Skicka”-knappen får användaren ett nytt e-postmeddelande till sitt konto med det uppdaterade formuläret. QR-koden förblir densamma.

3.5 Ta bort PLF

Passageraren kan ha möjligheten att radera sina egna plfer baserat på följande regler per MS som slutdestination för varje plf. Passageraren kan radera plf(er), om denna inställning har ställts in av det slutliga destinationslandet och statusen för plf antingen inte har ändrats, t.ex. från standard ”Inskickad” till ”Godkänd” eller inlämningsfrister (i timmar) i förhållande till ankomsten (datum för ankomst) i landet (i den specifika tidszonen) som anges av varje MS har inte passerats.

 

4. Vanliga frågor (FAQ)

Fråga 1:

Skicka-knappen fungerar inte. Vad ska jag göra?

Svar 1:

Du bör stänga förhandsgranskningsfönstret (Stäng-knappen längst ner i förhandsgranskningen) enligt anvisningarna nedan och sedan klicka på knappen ”Skicka” igen.

 

 

En annan möjlig förklaring är att du kanske inte har fyllt i alla uppgifter i formuläret. I så fall visas en röd indikering runt ett fält. Se till att du har fyllt i alla obligatoriska uppgifter och med korrekt giltig information.

Fråga 2:

Det finns ett valideringsfel angående inmatning av datum jag försöker mata in. Vad kan jag göra?

Svar 2:

Om det finns en röd markering betyder det att antingen ett obligatoriskt fält ska fyllas i eller att det finns ett valideringsfel på datainmatningen i ett eller flera fält. Avresedatumet bör vara före ankomstdatumet. Kontrollera även tidszonerna mellan avgång och ankomst. Varje val av datum och tid ställs in på tidszonen för det motsvarande landet. Du bör först välja land/plats och sedan datum och tid för att få den relaterade tidszonen. Sist men inte minst, se till att du har Javascript aktiverat i din webbläsare.

Det bör finnas dataöverensstämmelse mellan avgångs- och ankomstdatum och tidszoner enligt nedan:

Fråga 3:

Jag kan inte ladda ner min PDF-version av EUdPLF med outlook.

Svar 3:

Du kan logga in på plattformen och skriva ut den från MINA PLFer (menyn längst upp till höger) enligt beskrivningen nedan:


Fråga 4:

Vad ska jag göra om jag inte kan hitta min destination eller flygplats bland de listade?

Svar 4:

I så fall kan du välja ”ANNAT” och skriva texten i ett extra fält nedan.

Fråga 5:

Jag hade problem när jag försökte registrera eller återställa mitt lösenord, vad ska jag göra?

Svar 5:

Det kan ha hänt att du inte valde ett giltigt lösenord när du försökte registrera dig. Ditt lösenord bör innehålla minst 6 tecken.

Se till att du är medveten om huruvida Caps-funktionen är aktiverad samt vilket språk du skriver i. Inkludera heller inte blanktecken. Se också till att du skriver din e-post korrekt.

Dessutom ombeds du att skriva lösenordet istället för att kopiera och klistra in i formuläret.

Bekräftelsese-posten kan av misstag markeras som SPAM post. Se till att du alltid kontrollerar SPAM mappen.

Sist men inte minst, se till att du inte redan har ett registrerat konto. Tänk på att efter din registrering är ditt användarkonto giltigt i 150 dagars inaktivitet av din senaste inloggning innan det raderas permanent.

Du kan återställa lösenordet här: (https://app.euplf.eu/#/user/login).

Resenärer måste registrera sig på EUdPLF webbapplikationen genom att ange en giltig och unik e-postadress och ett lösenord. Resenärer kommer att få en bekräftelse via e-post i den e-postadress de angett (alltid för att kontrollera SPAM).

För att validera och slutföra registreringsprocessen måste resenärer klicka på länken som skickas till den angivna e-postadressen.

Återställ lösenord – exempel på e-post:

Fråga 6:

Jag reser med min familj eller med en grupp och jag ansvarar för att skicka in PLF-formuläret. Vad ska jag göra?

Svar 6:

Varje land har sin egen policy angående vem som ska fylla i PLF (vissa länder väljer i fall en familj reser tillsammans, att endast en medlem av familjen måste fylla i PLF och andra länder kräver att varje vuxen person fyller i en individuell PLF).

För specifika krav för att fylla i formuläret, se avsnittet RESEPROTOKOLL på EUdPLFs hemsida (https://app.euplf.eu/), och välj det land du reser till för att läsa dess protokoll.

Om du reser till en annan destination och/eller du vill kontrollera om några resebegränsningar gäller, vänligen kontrollera Europeiska unionens verktyg med titeln Re-open EU genom att klicka här.

Om du reser till ett destinationsland som tillåter att komplettering av familjemedlemmar registreras under en PLF, se till att du har markerat den relevanta kryssrutan på fliken ”Innan du börjar” som visas nedan. När du markerar det här alternativet kommer ytterligare två flikar (Familjens medresenärer och andra medresenärer) att visas.

Fråga 7:

Jag reser med flygplan med ett anslutningsflyg. Vilken destination ska jag dokumentera på EUdPLF-formuläret?

 

Svar 7:

Om det finns en mellanflygning måste användaren välja detta alternativ. I det här fallet visas ett nytt formulär som visas i bilden nedan. 

 

Exempel 1 

London- Rome – Sardegna

Flyg / Etappen av din resa 1:

Flyg / Etappen av din resa 2:

Fråga 8:

What can I do? Jag har skickat in min ansökan. Min flygtid har dock ändrats eller / och jag behöver göra några ändringar. Vad kan jag göra?

Svar 8:

Du behöver inte skicka in en ny ansökan eftersom det finns möjlighet att redigera formuläret du redan har skickat in. Logga in på plattformen och klicka på menyn uppe till höger. Välj sedan ”MyPLFs” (Mina PLFer) och sök efter din senaste ansökan. Välj sedan pennikonen för att redigera din ansökan och klicka på ”Skicka”. Ett nytt bekräftelsemail kommer att skickas till din e-postadress.

Fråga 9:

Behöver resenärer lämna in en separat PLF om resan inkluderar stopp i mer än ett land?

Svar 9:

Som en allmän regel när resenären använder olika transportmedel (skepp, flygplan, tåg, buss) ska en ny PLF göras varje gång resenären går ombord på ett nytt transportmedel (skepp, flygplan, tåg, buss) för att resa till ett annat land. Som ett undantag, när resenärer reser med flygplan och resan inkluderar anslutningsflyg i olika land/länder, ska endast en PLF lämnas in för det slutliga destinationslandet. Men om resenären tar sig utanför flygplatsen, innan han går ombord på anslutningsflyget, bör en separat PLF också göras för detta land.

Resenärer som reser med ett kryssningsfartyg måste lämna in PLF en gång och välja som destinationsland landet för deras slutliga landstigning (slutet på kryssningen). Resenären måste fylla i i det elektroniska systemet namnen på de hamnar som kryssningen anlöper. Resenärer som reser med bil/annat fordon måste lämna in en PLF varje gång de reser in i ett land som kräver inlämning av dPLF.

Fråga 10:

Hur kommer en passagerare in? (via plattformen och när QR-koden genereras)

Svar 10:

Innan resan registrerar passageraren sig (en gång), loggar sedan in genom att tillhandahålla referenser (e-post/lösenord) på plattformen och skapar dPLF. Den unika QR-koden genereras och visas på plf. Sedan presenterar han/hon antingen QR-koden (mottagen via e-post) eller online via den producerade plf eller det tryckta formatet av dPLF till de lokala myndigheterna, skannas och går in i det respektiva landet.

Fråga 11:

Jag har inte skickat in min ansökan eftersom jag inte känner till ”Sittplatsnummer”. Vad kan jag göra?

Svar 11:

Mat in i formuläret ”Sittplatsnummer” –> XXX och fortsätt sedan med att fylla i plf. När ”Sittplatsnumret” är känt kan du fortfarande redigera den plf du redan har skickat in och fylla i den korrekta informationen (om plf fortfarande är redigerbar baserat på reglerna för varje MS som slutdestinationsland). Logga in på plattformen och klicka på menyn uppe till höger. Välj sedan ”Mina PLFs” och sök efter din senaste ansökan. Välj sedan pennikonen för att redigera din ansökan och klicka på ”Skicka”. Ett nytt bekräftelsemail kommer att skickas till din e-postadress.

Fråga 12:

Jag registrerade mig och fick e-posten som förväntat. Men när jag klickar på länken ser jag meddelandet:” URL:en har upphört att gälla. Klicka här för att få en ny verifierings-URL via e-post”

Svar 12:

Som en del av registrerings- och lösenordsåterställningsprocesserna kommer plattformen att skicka dig en speciell länk i din e-postadress. Du måste klicka på den länken inom 1 timme annars kommer den att upphöra att gälla och du kommer att se felmeddelandet ”URL:n har upphört att gälla.” samt instruktioner om hur du får ett nytt mejl med en ny länk.

 

5.Bilaga: “Registrera – Verifier konto – Inlogning – Återställnign”

 • Registrera:

Resenärer måste registrera sig på EUdPLF webbapplikationen genom att ange en giltig och unik e-postadress och ett lösenord. Processen att skapa ett nytt användarkonto (registrering och aktivering) bör endast göras en gång. Resenärer kommer att få en bekräftelse via e-post i den e-postadress de angett (kolla alltid SPAM-mappen).

1a Steget:

Välj vänligen alternativet  “Registrera”.

2a Steget:

– Ange e-postadress, lösenord och bekräfta lösenordet.

– Välj ”Registrera” för att fortsätta med registreringsprocessen.

NOTERA:

 • Ditt lösenord bör innehålla minst 6 tecken.
 • Se till att du kontrollerar om Caps-funktionen är aktiverad samt vilket språk du skriver på.
 • Du ombeds vänligen att ange lösenordet istället för att kopiera och klistra in i formuläret.

3je Steget:

Ett meddelande kommer att visas som ”En länk för att aktivera ditt konto har skickats till den angivna adressen. Om du inte har fått e-postmeddelandet klicka här för att skicka det igen.”

NOTERA:

 • Om ett e-postmeddelande inte tas emot till din inkorg, kontrollera även din SPAM-mapp eller välj ”skicka igen” i meddelandet.

4je Steget:

En unik URL kommer att skickas till din e-postadress och du måste klicka på den.

NOTERA:

 • Om du inte får ett e-postmeddelande i din e-brevlåda, kontrollera även din SPAM-mapp.

5ta Steget:

Ett meddelande kommer att visas som ”Ditt konto har aktiverats. Du kan nu logga in med dina referenser.”

 • Verifier konto:

1a Steget:

Om du inte fick e-postmeddelandet för verifieringskontot, tryck på alternativet ”klicka här för att skicka det igen”.

2a Steget:

 • Ange e-postadress och lösenord.

NOTERA:

 • Du bör ange det ursprungliga lösenordet du använde vid registreringsprocessen

3je Steget:

Ett meddelande kommer att visas som ”En länk för att aktivera ditt konto har skickats till den angivna adressen. Om du inte har fått e-postmeddelandet klicka här för att skicka igen.”

NOTERA:

 • Om du inte får ett e-postmeddelande i din e-brevlåda, kontrollera även din SPAM-mapp eller välj ”skicka igen” i meddelandet.

4je Steget:

En unik URL kommer att skickas till din e-postadress och du måste klicka på den.

NOTERA:

 • Om du inte får ett e-postmeddelande i din e-brevlåda, kontrollera även din SPAM-mapp.

 

5ta Steget:

Ett meddelande kommer att visas som ”Ditt konto har aktiverats. Du kan nu logga in med dina referenser

 • Inloggning:

Inloggningsprocessen är enkel. Användaren behöver bara fylla i e-postadressen och lösenordet som är kopplat till kontot på plattformen och sedan trycka på Logga in. Inloggningsprocessen bör göras efter registreringen (aktivering av konto).

1ta Steget:

– Ange e-postadress och lösenord för att logga in.

– Välj ”Logga in”.

NOTERA:

 • Ditt lösenord bör innehålla minst 6 tecken.
 • Se till att kontrollera om Caps-funktionen är aktiverad samt vilket språk du skriver på.
 • Du ombeds vänligen att ange lösenordet istället för att kopiera och klistra in i formuläret.

 • Återställning:

Om användaren har tappat/glömt sitt lösenord kan han/hon använda processen för att hämta lösenordet. Användaren ska trycka på knappen ”Återställ lösenord”. Om den här e-postadressen tillhör ett befintligt, aktivt konto, kommer användaren att få ett meddelande via e-post (kolla alltid SPAM-mappen) för att återställa sin lösenord.

1ta Steget:

Välj vänligen alternativet “Återställ”.

2a Steget:

 • Ange e-postadresen.
 • Välj vänligen “Återställ”.

3je Steget:

Ett meddelande kommer att visas som ”Om den e-postadressen tillhör ett konto kommer vi att skicka ett e-postmeddelande till dig för att återställa ditt lösenord”.

4je Steget:

 • En unik URL kommer att skickas till din e-postadress och du måste klicka på den.

NOTERA:

 • Om du inte får ett e-postmeddelande i din e-brevlåda, kontrollera även din SPAM-mapp.

5ta Steget:

– Ange lösenordet och bekräfta lösenordet för att gå vidare till återställningsprocessen.

– Välj ”Återställ

NOTERA:

 • Ditt lösenord bör innehålla minst 6 tecken.
 • Se till att kontrollera om Caps-funktionen är aktiverad samt vilket språk du skriver på.
 • Du ombeds vänligen att ange lösenordet istället för att kopiera och klistra in i formuläret

6a Steget:

Ett meddelande kommer att visas som ”Ditt lösenord har återställts”.

Allmänna regler och felsökning

 1. Se till att du har en oavbruten, stabil internetanslutning.
 2. Ha alltid aktiverat JavaScript i din webbläsare.
 3. Använd inte ”kopiera och klistra” för att fylla i formuläret, skriv istället texten ursprungligen. Undvik att kopiera mellanslag. Samma passagerare kan inte för samma ankomstdatum lämna in en annan plf för samma destinationsland.
 4. Varje medlemsstat, som slutdestinationsland för en plf, kan ha olika regler angående fälten på formuläret (t.ex. obligatoriska/valfria, synliga/dolda, redigerbara, extra fält), inlämningsfristerna, lagringsperioden för plf. etc.
 5. Observera att i vissa poster är endast latinska tecken tillåtna medan andra inmatningsrutor också tillåter att skriva på ditt modersmål. Detta beror på ursprungsland.
 6. Om det finns ett fält där du inte kan hitta det önskade värdet/alternativet i rullgardinsmenyn (t.ex. land, flygplats), vänligen välj ”ANNAT” från rullgardinsmenyn och skriv ditt alternativ i det tomma fältet.
 7. I fält med dropdown-värden av platser t.ex. flygplats bör du först välja land och sedan kommer nästa rullgardinslista att aktiveras och fyllas i med relaterade värden som motsvarar det tidigare valet. Till exempel bör du välja ombordstigningsland/plats och sedan aktiveras ombordstigningsflygplatsen för att välja eller skriva till.
 8. Plf kommer att skickas till passagerarens e-post. Passageraren kan även se/skriva ut/ladda ner den från användarmenyn i appen.
 9. PLF kommer att raderas automatiskt av systemet efter en lagringsperiod som ställts in av destinationslandet.
 10. E-postmeddelandet är skiftlägesokänsligt.
 11. Passageraren kan skicka in och redigera/uppdatera PLF-formuläret baserat på de inlämningsfrister som fastställts av varje medlemsstat. Det kan vara antingen före eller till och med efter ankomstdatum.
 12. Självifyllande fält. I varje nytt PLF-formulär kommer vissa vanliga personuppgifter att sparas/överföras från eventuella tidigare PLF-formulär och kommer att fylla i den nya plf automatisk. Plf kommer att kunna redigeras. Fliken ”Personlig information” och ”Permanent adress” kommer att användas på detta villkor.
 13. Den befintliga allmänna regeln i den aktuella versionen av EUdPLF är att samma passagerare (samma användarkonto relaterat till den specifika e-posten) inte kan skicka in en annan plf för samma ankomstdatum för samma destinationsland.
  Följande regler gäller:
  •Enligt reseprotokollen i varje land kan samma användarkonto användas för att fylla i och skicka in dPLF för familje-eller gruppmedlemmar eller personer utan datorvana.
  • 1 dPLF per samma pass eller samma ID-kort per samma ankomstdatum och samma slutliga destinationsland (om pass eller ID-kort finns i den ordningen)
  • 1 dPLF per samma ankomstdatum per samma slutliga destinationsland (om varken pass eller ID-kort finns).
 14. Alla angivna regler är generella och varje land kan tillämpa variationer på dem.
 15. Som en del av registrerings- och lösenordsåterställningsprocessen skickar plattformen dig en speciell länk i din e-postadress. Du måste klicka på den länken inom 1 timme, annars kommer den att upphöra att gälla och du kommer att se felmeddelandet ”URL:n har upphört att gälla.” samt instruktioner om hur du får ett nytt mail med en ny länk.
 16. Vid ett omedelbart problem t.ex. långsam internetanslutning följande meddelande kommer att visas ”En anslutning till webbplatsen kunde inte upprättas. Kontrollera att du har en aktiv internetanslutning och försök igen senare.” och du måste uppdatera sidan och försöka igen.

V2.7 – 29/03/2022