Εγχειρίδιο χρήστη επιβάτη

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή

2. Σελίδα προορισμού (landing page)

3. Επιβάτης

3.1 Λογαριασμός χρήστη

                3.1.1 Δημιουργία λογαριασμού

      3.1.2 Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

                3.1.3 Σύνδεση

                3.1.4 Διαγραφή λογαριασμού

          3.2 Μενού πλοήγησης

          3.3 Φόρμα Εντοπισμού Επιβατών

               3.3.1 Τύπος μεταφοράς

                    3.3.1.1 Χερσαία (Λεωφορείο/ Τρένο / Αυτοκίνητο-Άλλο Όχημα)

                         3.3.1.1.1 Λεωφορείο

                         3.3.1.1.2 Τρένο

                         3.3.1.1.3 Αυτοκίνητο / άλλο όχημα

                   3.3.1.2 Αεροσκάφος

                         3.3.1.2.1 Απευθείας πτήση

                         3.3.1.2.2 Μη απευθείας πτήση

                   3.3.1.3 Κρουαζιερόπλοιο / Σκάφος Αναψυχής

                   3.3.1.4 Φέριμποτ

              3.3.2 Προσωπικά Στοιχεία

              3.3.3 Μόνιμη Διεύθυνση

              3.3.4 Προσωρινή(ές) διεύθυνση(εις) στη χώρα επίσκεψης

              3.3.5 Συνταξιδιώτες – Οικογένεια

              3.3.6 Συνταξιδιώτες – Εκτός Οικογενείας / Όχι Ίδιο Νοικοκυριό

              3.3.7 Στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης

              3.3.8 Προεπισκόπηση της Φόρμας Εντοπισμού Επιβατών (PLF)

              3.3.9 Υποβολή της φόρμας PLF

         3.4 Επεξεργασία στοιχείων Φόρμας Εντοπισμού Επιβατών (PLF).

         3.5 Διαγραφή της φόρμας PLF

4. Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

5. Παράρτημα: «Εγγραφή – Επαλήθευση Λογαριασμού – Είσοδος – Επαναφορά»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: HADEA/2021/NP/0004 –
E-TRAVEL TOOL – HEALTHY GATEWAYS

 

Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Φόρμα Εντοπισμού Επιβατών (EUdPLF)

Εγχειρίδιο χρήστη για επιβάτες

– Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης της Φόρμας Εντοπισμού Επιβατών (PLF) στην εφαρμογή EUdPLF
– Συχνές Ερωτήσεις

https://app.euplf.eu/

 

 

«Το παρόν έγγραφο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος EU4Health στο πλαίσιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τον Ψηφιακό τομέα (HaDEA) που ενεργεί υπό την εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αντιπροσωπεύει τις απόψεις του αναδόχου και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή/και του HaDEA ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και/ή ο HaDEA δεν εγγυώνται την ακρίβεια των δεδομένων που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, ούτε αποδέχονται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση τους από τρίτα μέρη».

Αναγνώριση

Το παρόν έγγραφο αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Cytech Ltd. (http://www.cytech.gr), την υπεργολαβική εταιρεία για την ανάπτυξη της εφαρμογής EUdPLF.

 

1. Εισαγωγή

Οι Φόρμες Εντοπισμού Επιβατών (PLF) χρησιμοποιούνται από τις αρχές δημόσιας υγείας για τη διευκόλυνση του εντοπισμού επαφών σε περίπτωση που οι ταξιδιώτες εκτεθούν σε μολυσματική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους με αεροπλάνο ή άλλο εναέριο μέσο, πλοίο (κρουαζιερόπλοιο/φεριμπότ), τρένο, λεωφορείο ή αυτοκίνητο. Οι πληροφορίες που παρέχουν οι ταξιδιώτες στις φόρμες PLF μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρχές δημόσιας υγείας στις χώρες προορισμού για ταχεία επικοινωνία με τους ταξιδιώτες, με στόχο την προστασία της υγείας των ταξιδιωτών και των επαφών τους, καθώς και την πρόληψη περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου.

Οι χώρες που απαιτούν την συμπλήρωση της φόρμας PLF χρησιμοποιούν επί του παρόντος έντυπες φόρμες εντοπισμού επιβατών ή έχουν αναπτύξει εθνικά διαδικτυακά συστήματα. Υπό το πρίσμα της πανδημίας COVID-19, αναπτύχθηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή για μία ψηφιακή φόρμα εντοπισμού επιβατών της ΕΕ (dPLF) για τη διευκόλυνση της χρήσης των φορμών PLF κατά τη διάρκεια διασυνοριακών απειλών για την υγεία. Αυτή η ψηφιακή μορφή επιτρέπει την ευκολότερη και πιο ταχεία συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, καθιστώντας την ανίχνευση επαφών πιο αποτελεσματική και αποδοτική.

Όλοι οι επιβάτες που ταξιδεύουν απ’ όλο τον κόσμο στην ΕΕ μέσω οποιουδήποτε τρόπου μεταφοράς (εναέρια μεταφορά, χερσαία μεταφορά, κρουαζιερόπλοια και πλοία) μπορούν να ενημερωθούν μέσω του ιστοτόπου https://www.euPLF.eu που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τους επιβάτες. Ο ιστότοπος περιλαμβάνει μια σειρά από συχνές ερωτήσεις που αφορούν τη Φόρμα Εντοπισμού Επιβατών. Προσφέρει επίσης πρόσβαση στην εφαρμογή EUdPLF https://app.euPLF.eu/, καθώς και στα εθνικά PLF (φόρμες εισαγωγής δεδομένων κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν μέσω ορισμένων χρήσιμων συνδέσμων σχετικά με εμπλεκόμενους οργανισμούς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Τέλος, έχουν πρόσβαση στην πολιτική απορρήτου.

Όλοι οι κανόνες που αναφέρονται είναι γενικοί και κάθε χώρα μπορεί να εφαρμόσει παραλλαγές σε αυτούς.

2. Σελίδα προορισμού (landing page)

Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής https://app.euPLF.eu/, ο χρήστης μπορεί να διαβάσει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. Περισσότερες γλώσσες προστίθενται συνεχώς.

3. Επιβάτης

Ένας από τους τύπους χρηστών της εφαρμογής EUdPLF είναι ο επιβάτης. Οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα της

 • δημιουργίας φορμών εντοπισμού επιβατών,
 • επεξεργασίας/ενημέρωσης, και
 • προβολής/εκτύπωσης/λήψης της(των) φόρμας(ών) που έχει δημιουργήσει ο χρήστης.
 • προσωρινής αποθήκευσης. Υπάρχει δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης κάθε σελίδας της φόρμας PLF. Η φόρμα PLF δεν έχει υποβληθεί ακόμη και δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη. Μπορείτε να την επεξεργαστείτε και να κάνετε κλικ στο κουμπί υποβολής στο τελικό βήμα για να θεωρηθεί έγκυρη και να υποβληθεί. Εάν εμφανιστεί αυτό το εικονίδιο, η φόρμα PLF δεν έχει υποβληθεί.

3.1 Λογαριασμός χρήστη

Η πρόσβαση στην εφαρμογή παρέχεται μέσω της χρήσης λογαριασμού. Για το λόγο αυτό, όποιος θέλει να συμπληρώσει μια ψηφιακή φόρμα εντοπισμού επιβατών θα πρέπει να δημιουργήσει έναν μοναδικό λογαριασμό (email/κωδικός πρόσβασης). Ο λογαριασμός χρήστη επιβάτη διαγράφεται αυτόματα μετά από 150 ημέρες αδράνειας από την τελευταία σύνδεση (ανενεργή περίοδος). Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι χρήστες για να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό εμφανίζονται στις ακόλουθες ενότητες.

3.1.1 Δημιουργία λογαριασμού

Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη ώστε ο χρήστης να μπορεί να δημιουργήσει τη δική του ψηφιακή(ές) φόρμα(ες) εντοπισμού επιβατών. Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί εύκολα με μια επίσκεψη στη σελίδα σύνδεσης και μετά πατώντας το «Register» (Εγγραφή). Η διαδικασία δημιουργίας νέου λογαριασμού χρήστη (εγγραφή και ενεργοποίηση) θα πρέπει να γίνει μόνο μία φορά (με εξαίρεση την περίπτωση ανενεργούς περιόδου που αναφέρεται στην 3.1.1). Εάν οι επιβάτες θέλουν να επεξεργαστούν ή να δημιουργήσουν μία νέα φόρμα PLF, μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τα στοιχεία εισόδου τους (email και κωδικός πρόσβασης) για να εισέλθουν εκ νέου στην εφαρμογή EUdPLF. Όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης για να δημιουργήσει τον λογαριασμό του είναι:

 • Email: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει έναν προσωπικό και μοναδικό λογαριασμό διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλον λογαριασμό χρήστη στην πλατφόρμα.
 • Κωδικός πρόσβασης: Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει έναν κωδικό πρόσβασης που πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 6 χαρακτήρες
 • Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης για επιβεβαίωση

Μόλις ο χρήστης συμπληρώσει τις πληροφορίες και πατήσει το «Register» (Εγγραφή), ένας σύνδεσμος ενεργοποίησης λογαριασμού αποστέλλεται αμέσως μέσω email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται από τον χρήστη (βλ. εικόνα παρακάτω). Ο χρήστης πρέπει πάντα να ελέγχει και τον φάκελο SPAM. Μόλις ο χρήστης πατήσει τον σύνδεσμο, ο λογαριασμός ενεργοποιείται και στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία εισόδου (email και κωδικό πρόσβασης) για να συνδεθεί.

Ως μέρος των διαδικασιών εγγραφής και επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, η πλατφόρμα θα σας στείλει έναν ειδικό σύνδεσμο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Πρέπει να κάνετε κλικ σ’ αυτόν τον σύνδεσμο εντός 1 ώρας, διαφορετικά θα λήξει και θα δείτε το μήνυμα σφάλματος «The URL has expired» (Η διεύθυνση URL έχει λήξει), καθώς και οδηγίες για τον τρόπο λήψης νέου email με νέο σύνδεσμο.

3.1.2 Επαναφορά κωδικού πρόσβασης

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει χάσει/ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ανάκτησης κωδικού πρόσβασης. Ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το κουμπί «Reset Password» (Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης) στη σελίδα σύνδεσης. Αφού πατήσει το κουμπί, ο χρήστης οδηγείται σε νέα σελίδα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Οι χρήστες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του λογαριασμού.

Εάν αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανήκει σ’ έναν υπάρχοντα, ενεργό λογαριασμό, τότε ο χρήστης θα λάβει μια ειδοποίηση μέσω email για να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης του, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Ως μέρος των διαδικασιών εγγραφής και επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, η πλατφόρμα θα σας στείλει έναν ειδικό σύνδεσμο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Πρέπει να κάνετε κλικ σ’ αυτόν τον σύνδεσμο εντός 1 ώρας, διαφορετικά θα λήξει και θα δείτε το μήνυμα σφάλματος «The URL has expired» (Η διεύθυνση URL έχει λήξει), καθώς και οδηγίες για τον τρόπο λήψης νέου email με νέο σύνδεσμο.

3.1.3 Σύνδεση

Η διαδικασία σύνδεσης είναι απλή. Ο χρήστης πρέπει απλώς να συμπληρώσει το email και τον κωδικό πρόσβασης του που σχετίζονται με τον λογαριασμό στην πλατφόρμα και στη συνέχεια να πατήσει «Login» (Σύνδεση).

3.1.4 Διαγραφή λογαριασμού

Ο επιβάτης μπορεί να διαγράψει τον δικό του λογαριασμό χρήστη. Είναι μια γενική κοινή ρύθμιση που έχει ενεργοποιηθεί για όλες τις χώρες στη live πλατφόρμα. Στην επάνω δεξιά πλευρά όλων των σελίδων, ο χρήστης μπορεί να βρει ένα κουμπί μενού πλοήγησης. Πατώντας αυτό το κουμπί θα εμφανιστεί ένα μενού και θα επιλέξει «Profile» (Προφίλ) και «Account Management-Delete Account» (Διαχείριση λογαριασμού-Διαγραφή λογαριασμού). Η διαγραφή λογαριασμού χρήστη επιβάτη δεν επηρεάζει τα dPLF που απομένουν και αυτά θα διαγραφούν αυτόματα σύμφωνα με την περίοδο διατήρησης που έχει οριστεί από κάθε κράτος μέλος. Ένας επιβάτης που έχει διαγράψει τον δικό του λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει έναν νέο με το ίδιο email.

3.2 Μενού πλοήγησης

Στην επάνω δεξιά πλευρά όλων των σελίδων, ο χρήστης μπορεί να βρει ένα κουμπί μενού πλοήγησης. Πατώντας αυτό το κουμπί θα εμφανιστεί το μενού με τις ακόλουθες επιλογές:

 • Home (Αρχική σελίδα): Οδηγεί στην αρχική σελίδα
 • My PLFs (Οι φόρμες PLF μου): Οδηγεί στον Πίνακα Ελέγχου Υπηρεσίας με όλες τις ψηφιακές Φόρμες Εντοπισμού Επιβατών που έχουν αναπτυχθεί από τον χρήστη. Η διάρκεια που η/οι φόρμα/ες PLF παραμένουν αποθηκευμένες και ορατές σχετίζεται με την περίοδο διατήρησης που έχει οριστεί από τη χώρα τελικού προορισμού που υποδεικνύεται σε καθεμία από τις υποβληθείσες φόρμες PLF.
 • New PLF (Νέα φόρμα PLF): Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μία νέα ψηφιακή φόρμα PLF
 • Profile (Προφίλ): Ο επιβάτης μπορεί να διαγράψει τον δικό του λογαριασμό χρήστη.
 • Logout (Αποσύνδεση): Επιτρέπει στον χρήστη να αποσυνδεθεί από την εφαρμογή.

3.3 Φόρμα Εντοπισμού Επιβατών

Μόλις συνδεθεί, ο χρήστης ανακατευθύνεται στη σελίδα επιλογής προορισμού απ’ όπου επιλέγει τη χώρα τελικού προορισμού που πρόκειται να επισκεφθεί για την ολοκλήρωση της φόρμας PLF. Στην ίδια φόρμα PLF ο επιβάτης μπορεί να συμπληρώσει πληροφορίες μεταφοράς, του ίδιου, ωστόσο, τρόπου μεταφοράς.

Σε περίπτωση που ο χρήστης ταξιδεύει με αεροπλάνο και το ταξίδι περιλαμβάνει απευθείας πτήση, μόνο η χώρα του τελικού προορισμού (εφόσον αυτό το κράτος μέλος χρησιμοποιεί τη φόρμα EUdPLF ως χώρα προορισμού και εμφανίζεται στην αναπτυσσόμενη λίστα) θα πρέπει να επιλεγεί στην αρχική ενότητα καρτέλας του Προορισμού (αναπτυσσόμενη λίστα). Οι συνδεδεμένες πτήσεις, μεταξύ αναχώρησης και τελικού προορισμού, θα πρέπει να ολοκληρωθούν στο κουμπί Μη Απευθείας Πτήση (κάτω). Ο ίδιος κανόνας ισχύει και για τους άλλους τρόπους μεταφοράς π.χ. χερσαία, θαλάσσια.

3.3.1 Τύπος μεταφοράς

Σ’ αυτό το βήμα ο επιβάτης καλείται να επιλέξει τον τύπο μεταφοράς που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, οι επιλογές είναι οι εξής:

 • Χερσαία (Λεωφορείο/ Τρένο / Αυτοκίνητο/ Άλλο Όχημα)
 • Αεροσκάφος
 • Κρουαζιερόπλοιο / Σκάφος Αναψυχής
 • Φέριμποτ

Ανάλογα με το τι θα επιλέξει ο χρήστης σ’ αυτό το βήμα, θα εμφανιστεί η κατάλληλη φόρμα και περιεχόμενο. Οι διάφορες Φόρμες Εντοπισμού Επιβατών, ανάλογα με την επιλογή, παρουσιάζονται και στα παρακάτω βήματα – ενότητες.

Σ’ αυτό το σημείο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι για κάθε είδους μεταφορά, το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει ο χρήστης είναι να διαβάσει και να αποδεχτεί μια Δήλωση Απορρήτου που περιέχει ορισμένους βασικούς κανόνες σχετικά με τη συμπλήρωση της φόρμας και την παροχή προσωπικών δεδομένων προς επεξεργασία, όπως φαίνεται στο παράδειγμα της παρακάτω εικόνας.

3.3.1.1 Χερσαία (Λεωφορείο/ Τρένο / Αυτοκίνητο-Άλλο Όχημα)

Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης έχει επιλέξει να ταξιδέψει με χερσαία μέσα μεταφοράς όπως αυτοκίνητο/άλλο όχημα, τρένο ή λεωφορείο για να εισέλθει στη χώρα. Σ’ αυτό το βήμα, ο χρήστης καλείται να επιλέξει ποιο από αυτά τα τρία μέσα επίγειας μεταφοράς θα χρησιμοποιηθεί. Επιπλέον, σ’ αυτό το σημείο καλείται να επιλέξει εάν ταξιδεύει ως μέλος ενός γκρουπ ή με την οικογένειά του (κοινό σε όλους τους τρόπους μεταφοράς), κατά περίπτωση σύμφωνα με τους κανόνες κάθε Κράτους Μέλους.

3.3.1.1.1 Λεωφορείο

Σ’ αυτή την περίπτωση ο χρήστης έχει επιλέξει να ταξιδέψει με λεωφορείο. Πριν ξεκινήσει η συμπλήρωση της φόρμας, ο επιβάτης καλείται να επιλέξει εάν ταξιδεύει ως μέλος ενός γκρουπ ή με την οικογένειά του (πλαίσιο ελέγχου). Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν φαίνονται στις παρακάτω εικόνες.

Τα δεδομένα που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης είναι τα εξής:

 • Εταιρεία Λεωφορείων: Ο χρήστης συμπληρώνει το όνομα της εταιρείας με την οποία έχει επιλέξει να ταξιδέψει.
 • Αριθμός Λεωφορείου / Πινακίδας: Ο χρήστης συμπληρώνει τον αριθμό λεωφορείου ή πινακίδας.
 • Χώρες που επισκεφθήκατε προηγούμενως (Προαιρετικό): Εάν εντός 14 ημερών πριν από την άφιξή σας έχετε μείνει σε χώρα (όχι απλή διέλευση) διαφορετική από τη μόνιμη διεύθυνση σας, δηλώστε παρακάτω τις χώρες/πόλεις όπου μείνατε.
 • Χώρα / Τόπος Επιβίβασης: Ο χρήστης επιλέγει τη χώρα/τόπο στην οποία επιβιβάζεται και ενεργοποιεί μερικά από τα παρακάτω πεδία.
 • Σταθμός / Πόλη Επιβίβασης: Ο χρήστης επιλέγει τον σταθμό επιβίβασης της επιλεγμένης χώρας/τόπου/πόλης επιβίβασης.
 • Ημερομηνία και Ώρα Αναχώρησης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και την ώρα της αναχώρησής του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το αναδυόμενο ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης του ταξιδιού του.
 • Αριθμός Θέσης: Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τον αριθμό θέσης.
 • Τύπος Καθίσματος: Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τον τύπο του καθίσματος από ένα σύνολο επιλογών όπως Business (Πρώτη Θέση), Εκχωρημένη Θέση και Economy (Δεύτερη Θέση).
 • Σημείο Εισόδου (PoE) της χώρας προορισμού: Ο χρήστης καλείται να επιλέξει το σημείο εισόδου (π.χ. συνοριακός σταθμός) του ταξιδιού του. Εάν ο χρήστης δεν μπορεί να βρει το όνομα του σημείου εισόδου (π.χ. συνοριακός σταθμός) απ’ το οποίο θα εισέλθει στη χώρα προορισμού, θα πρέπει να επιλέξει «Other» (Άλλο) και να προσθέσει το όνομα του σημείου εισόδου στο επόμενο πεδίο.
 • Ημερομηνία και Ώρα Άφιξης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και ώρα άφιξης του στο Σημείο Εισόδου (PoE). Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το ημερολόγιο, όπου ο χρήστης καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα άφιξης του ταξιδιού του.

Επιπλέον, σε περίπτωση που το ταξίδι τους περιλαμβάνει ενδιάμεσες στάσεις (μετά την αναχώρηση και πριν από τον τελικό προορισμό, σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία), οι επιβάτες θα πρέπει να τις συμπεριλάβουν στη φόρμα. Αυτός ο κανόνας ισχύει για όλους τους τρόπους μεταφοράς. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει δύο ακόμη πεδία και αυτά είναι:

 • Χώρα: Ο χρήστης επιλέγει τη χώρα της ενδιάμεσης στάσης
 • Ενδιάμεσος σταθμός: Ο χρήστης επιλέγει τον ενδιάμεσο σταθμό του ταξιδιού
 • Ημερομηνία και Ώρα Αναχώρησης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και την ώρα της αναχώρησής του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το αναδυόμενο ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης του ταξιδιού του.

3.3.1.1.2 Τρένο

Σ’ αυτή την περίπτωση ο χρήστης έχει επιλέξει να ταξιδέψει με τρένο. Πριν ξεκινήσει η συμπλήρωση της φόρμας, ο επιβάτης καλείται να επιλέξει εάν ταξιδεύει ως μέλος ενός γκρουπ ή με την οικογένειά του, κατά περίπτωση σύμφωνα με τους κανόνες κάθε κράτους μέλους. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν φαίνονται στις παρακάτω εικόνες.

Τα δεδομένα που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης είναι τα εξής:

 • Εταιρεία Σιδηρ. Μεταφορών: Ο χρήστης συμπληρώνει το όνομα της εταιρείας σιδηροδρομικών μεταφορών με την οποία ταξιδεύει.
 • Αριθμός Τρένου: Ο χρήστης συμπληρώνει τον αριθμό του τρένου.
 • Αριθμός Αμαξοστοιχίας: Ο χρήστης συμπληρώνει τον αριθμό αμαξοστοιχίας.
 • Χώρες που επισκεφθήκατε προηγούμενως (Προαιρετικό): Εάν εντός 14 ημερών πριν από την άφιξή σας έχετε μείνει σε χώρα (όχι απλή διέλευση) διαφορετική από τη μόνιμη διεύθυνση σας, δηλώστε παρακάτω τις χώρες/πόλεις όπου μείνατε.
 • Χώρα / Τόπος Επιβίβασης: Ο χρήστης επιλέγει τη χώρα/τόπο στην οποία επιβιβάζεται και ενεργοποιεί μερικά από τα παρακάτω πεδία.
 • Σταθμός / Πόλη Επιβίβασης: Ο χρήστης επιλέγει τον σταθμό επιβίβασης της επιλεγμένης χώρας/τόπου επιβίβασης.
 • Ημερομηνία και Ώρα Αναχώρησης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και την ώρα της αναχώρησής του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το αναδυόμενο ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης του ταξιδιού του.
 • Αριθμός θέσης και Αριθμός Βαγονιού: Ο χρήστης συμπληρώνει τον αριθμό θέσης και τον αριθμό λεωφορείου.
 • Τύπος καθίσματος: Ο χρήστης καλείται να επιλέξει τον τύπο του καθίσματος από ένα σύνολο επιλογών όπως Business (Πρώτη Θέση), Καμπίνα (Βαγόνι με Κρεβάτια) και Economy (Δεύτερη Θέση).
 • Σημείο Εισόδου (PoE) της χώρας προορισμού: Ο χρήστης καλείται να επιλέξει το σημείο εισόδου (π.χ. συνοριακός σταθμός) του ταξιδιού του. Εάν ο χρήστης δεν μπορεί να βρει το όνομα του σημείου εισόδου (π.χ. συνοριακός σταθμός) απ’ το οποίο θα εισέλθει στη χώρα προορισμού, θα πρέπει να επιλέξει «Other» (Άλλο) και να προσθέσει το όνομα του σημείου εισόδου στο επόμενο πεδίο.
 • Ημερομηνία και Ώρα Άφιξης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και ώρα άφιξης του στο Σημείο Εισόδου (PoE). Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το ημερολόγιο, όπου ο χρήστης καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα άφιξης του ταξιδιού του.

Επιπλέον, σε περίπτωση που το ταξίδι τους περιλαμβάνει ενδιάμεσες στάσεις, οι επιβάτες θα πρέπει να τις συμπεριλάβουν στη φόρμα. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει δύο ακόμη πεδία και αυτά είναι τα εξής:

 • Χώρα: Ο χρήστης επιλέγει τη χώρα της ενδιάμεσης στάσης
 • Ενδιάμεσος σταθμός: Ο χρήστης επιλέγει τον ενδιάμεσο σταθμός του ταξιδιού

3.3.1.1.3 Αυτοκίνητο / άλλο όχημα

Σ’ αυτή την περίπτωση ο χρήστης έχει επιλέξει να ταξιδέψει με αυτοκίνητο / άλλο όχημα. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν φαίνονται στις παρακάτω εικόνες.

Ζητείται αρχικά από τον χρήστη να υποδείξει εάν ταξιδεύει ως μέλος ενός γκρουπ ή μέλους της οικογένειας. Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης είναι οι εξής:

 • Αριθμός Πινακίδας Αυτοκινήτου / Άλλου Οχήματος: Ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό πινακίδας του αυτοκινήτου/άλλου οχήματος με το οποίο ταξιδεύει.
 • Χώρα / Τόπος Αναχώρησης: Ο χρήστης επιλέγει τη φόρμα χώρας από την οποία ξεκινά το ταξίδι με το αυτοκίνητο.
 • Ημερομηνία και Ώρα Αναχώρησης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και την ώρα της αναχώρησής του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το αναδυόμενο ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης του ταξιδιού του.
 • Χώρες που επισκεφθήκατε προηγούμενως (Προαιρετικό): Εάν εντός 14 ημερών πριν από την άφιξή σας έχετε μείνει σε χώρα (όχι απλή διέλευση) διαφορετική από τη μόνιμη διεύθυνση σας, δηλώστε παρακάτω τις χώρες/πόλεις όπου μείνατε.
 • Σημείο Εισόδου (PoE) της χώρας προορισμού: Ο χρήστης καλείται να επιλέξει το σημείο εισόδου (π.χ. συνοριακός σταθμός) του ταξιδιού του. Εάν ο χρήστης δεν μπορεί να βρει το όνομα του σημείου εισόδου (π.χ. συνοριακός σταθμός) απ’ το οποίο θα εισέλθει στη χώρα προορισμού, θα πρέπει να επιλέξει «Other» (Άλλο) και να προσθέσει το όνομα του σημείου εισόδου στο επόμενο πεδίο.
 • Ημερομηνία και Ώρα Άφιξης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και ώρα άφιξης του στο Σημείο Εισόδου (PoE). Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το ημερολόγιο, όπου ο χρήστης καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα άφιξης του ταξιδιού του.

Επιπλέον, σε περίπτωση που το ταξίδι τους περιλαμβάνει ενδιάμεσες στάσεις, οι επιβάτες θα πρέπει να τις συμπεριλάβουν στη φόρμα. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει δύο ακόμη πεδία και αυτά είναι τα εξής:

 • Χώρα: Ο χρήστης επιλέγει τη χώρα της ενδιάμεσης στάσης
 • Ενδιάμεσος Σταθμός: Ο χρήστης επιλέγει τον ενδιάμεσο σταθμό του ταξιδιού.
 • Ημερομηνία Αναχώρησης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και την ώρα της αναχώρησής του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το αναδυόμενο ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης του ταξιδιού του.

3.3.1.2 Αεροσκάφος

Σ’ αυτή την περίπτωση ο χρήστης έχει επιλέξει να ταξιδέψει με αεροσκάφος. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει απευθείας πτήση ή μη απευθείας πτήση. Σε περίπτωση ενδιάμεσης πτήσης, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την επιλογή Μη Απευθείας Πτήση.

Πριν ξεκινήσει η συμπλήρωση της φόρμας, ο επιβάτης καλείται να επιλέξει εάν ταξιδεύει ως μέλος ενός γκρουπ ή με την οικογένειά του, κατά περίπτωση σύμφωνα με τους κανόνες κάθε κράτους μέλους. Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν φαίνονται στις παρακάτω εικόνες.

3.3.1.2.1 Απευθείας πτήση

Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης είναι οι εξής:

 • Όνομα Αεροπορικής Εταιρείας: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα της αεροπορικής εταιρείας με την οποία ταξιδεύει.
 • Αριθμός Πτήσης: Αυτό το πεδίο αφορά τον αριθμό πτήσης. Ο χρήστης πρέπει να εισάγει μεταξύ 1-10 χαρακτήρες ή/και αριθμούς.
 • Αριθμός Θέσης: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό της θέσης του.
 • Χώρες που επισκεφθήκατε προηγούμενως (Προαιρετικό): Εάν εντός 14 ημερών πριν από την άφιξή σας έχετε μείνει σε χώρα (όχι απλή διέλευση) διαφορετική από τη μόνιμη διεύθυνση σας, δηλώστε παρακάτω τις χώρες/πόλεις όπου μείνατε.
 • Επιλέξτε εάν η πτήση σας είναι ιδιωτική (πλαίσιο ελέγχου). Σε περίπτωση που πρόκειται για ιδιωτική πτήση, τότε ο χρήστης δεν χρειάζεται να συμπληρώσει το προηγούμενο πεδίο, αλλά εμφανίζεται ένα νέο πεδίο με τον αριθμό ιδιωτικής πτήσης.

 • Χώρα / Τόπος Επιβίβασης: Ο χρήστης συμπληρώνει τη χώρα από την οποία επιβιβάζεται.
 • Ημερομηνία και Ώρα Αναχώρησης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και την ώρα της αναχώρησής του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το αναδυόμενο ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης του ταξιδιού του.
 • ​Αεροδρόμιο επιβίβασης: Ο χρήστης επιλέγει το αεροδρόμιο επιβίβασης της χώρας που έχει δηλώσει προηγουμένως.
 • Ημερομηνία και Ώρα Άφιξης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και ώρα άφιξης του στο Σημείο Εισόδου (PoE). Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το ημερολόγιο, όπου ο χρήστης καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα άφιξης του ταξιδιού του.
 • Τελικός Προορισμός (αεροδρόμιο): Ο χρήστης επιλέγει το αεροδρόμιο τελικού προορισμού από ένα σύνολο προκαθορισμένων επιλογών με βάση τη χώρα προορισμού.
3.3.1.2.2 Μη απευθείας πτήση

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιάμεση πτήση, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει αυτή την επιλογή Μη Απευθείας Πτήση. Σ’ αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται μια νέα φόρμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης είναι οι εξής:

 • Όνομα Αεροπορικής Εταιρείας: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα της αεροπορικής εταιρείας με την οποία ταξιδεύει.
 • Αριθμός Πτήσης: Αυτό το πεδίο αφορά τον αριθμό πτήσης. Ο χρήστης πρέπει να εισαγάγει μεταξύ 1-10 χαρακτήρες ή/και αριθμούς.
 • Αριθμός Θέσης: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό της θέσης του.
 • Χώρες που επισκεφθήκατε προηγούμενως (Προαιρετικό): Εάν εντός 14 ημερών πριν από την άφιξή σας έχετε μείνει σε χώρα (όχι απλή διέλευση) διαφορετική από τη μόνιμη διεύθυνση σας, δηλώστε παρακάτω τις χώρες/πόλεις όπου μείνατε.
 • Επιλέξτε εάν η πτήση σας είναι ιδιωτική (πλαίσιο ελέγχου). Σε περίπτωση που πρόκειται για ιδιωτική πτήση, τότε ο χρήστης δεν χρειάζεται να συμπληρώσει το προηγούμενο πεδίο, αλλά εμφανίζεται ένα νέο πεδίο με τον αριθμό ιδιωτικής πτήσης.

 • Χώρα / Τόπος Επιβίβασης: Ο χρήστης συμπληρώνει τη χώρα από την οποία επιβιβάζεται.
 • Ημερομηνία και Ώρα Αναχώρησης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και την ώρα της αναχώρησής του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το αναδυόμενο ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης του ταξιδιού του.
 • ​Αεροδρόμιο επιβίβασης: Ο χρήστης επιλέγει το αεροδρόμιο επιβίβασης της χώρας που έχει δηλώσει προηγουμένως.
 • Προορισμός / Χώρα Διέλευσης: Το πεδίο αφορά τη χώρα προορισμού της ενδιάμεσης στάσης του (Πτήση/Σκέλος 1 του ταξιδιού σας).
 • Αεροδρόμιο Προορισμού: Ο χρήστης επιλέγει το αεροδρόμιο προορισμού απ’ όλα τα αεροδρόμια της χώρας προορισμού της ενδιάμεσης στάσης του (Πτήση/Σκέλος 1 του ταξιδιού σας).
 • Ημερομηνία Άφιξης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και ώρα της άφιξης του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα άφιξης του ενδιάμεσου ταξιδιού του (Πτήση/Σκέλος 1 του ταξιδιού σας).
 • Προσθήκη Πτήσης / Σκέλους: Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιάμεση πτήση, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει αυτήν την επιλογή. Σ’ αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται μια νέα φόρμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Η σύνδεση πτήσης είναι μεταξύ της αναχώρησης (προορισμός πτήσης σύνδεσης – Σκέλος 1 του ταξιδιού σας) και της άφιξης (προορισμός πτήσης σύνδεσης – Σκέλος 2 του ταξιδιού σας). Το πεδίο Ημερομηνία και Ώρα Άφιξης (πριν από το κουμπί συνδεδεμένης πτήσης) θα πρέπει να είναι η ημερομηνία και ώρα άφιξης στον προορισμό της πτήσης σύνδεσης (Πτήση/Σκέλος 2 του ταξιδιού σας).

Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώσει ο επιβάτης σχετικά με την ενδιάμεση πτήση/σκέλος του ταξιδιού 2 είναι οι ακόλουθες:

 • Επιλέξτε εάν αυτή είναι η τελευταία πτήση / σκέλος του ταξιδιού σας

 • Όνομα Αεροπορικής Εταιρείας: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα της αεροπορικής εταιρείας με την οποία ταξιδεύει.
 • Αριθμός Πτήσης: Αυτό το πεδίο αφορά τον αριθμό πτήσης. Ο χρήστης πρέπει να εισάγει μεταξύ 1-10 χαρακτήρες ή/και αριθμούς.
 • Αριθμός θέσης: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό της θέσης του.
 • Επιλέξτε εάν η πτήση σας είναι ιδιωτική (πλαίσιο ελέγχου). Σε περίπτωση που πρόκειται για ιδιωτική πτήση, τότε ο χρήστης δεν χρειάζεται να συμπληρώσει το προηγούμενο πεδίο, αλλά εμφανίζεται ένα νέο πεδίο με τον αριθμό ιδιωτικής πτήσης

 • Χώρα / Τόπος Επιβίβασης: Ο χρήστης συμπληρώνει τη χώρα από την οποία επιβιβάζεται.
 • Ημερομηνία Αναχώρησης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και την ώρα της αναχώρησής του (Πτήση/ Σκέλος 2 του ταξιδιού σας). Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης του ταξιδιού του.
 • ​Αεροδρόμιο Επιβίβασης: Ο χρήστης επιλέγει το αεροδρόμιο επιβίβασης της χώρας που έχει δηλώσει προηγουμένως.
 • Προορισμός / Χώρα διέλευσης: Το πεδίο αφορά τη χώρα τελικού προορισμού (αν αυτή είναι η τελική πτήση σας) ή τη χώρα διέλευσης (αν πρόκειται για ένα επιπλέον σκέλος πτήσης) (Πτήση/Σκέλος 2 του ταξιδιού σας).
 • Αεροδρόμιο Προορισμού: Ο χρήστης επιλέγει το αεροδρόμιο προορισμού απ’ όλα τα αεροδρόμια της χώρας προορισμού (Πτήση/ Σκέλος 2 του ταξιδιού σας).
 • Ημερομηνία Άφιξης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και ώρα της άφιξης του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα άφιξης του ενδιάμεσου ταξιδιού του (Πτήση/Σκέλος 2 του ταξιδιού σας).

3.3.1.3 Κρουαζιερόπλοιο / Σκάφος Αναψυχής

Σ’ αυτή την περίπτωση ο χρήστης έχει επιλέξει να ταξιδέψει με κρουαζιερόπλοιο / σκάφος αναψυχής. Πριν ξεκινήσει η συμπλήρωση της φόρμας, ο επιβάτης καλείται να επιλέξει εάν ταξιδεύει ως μέλος ενός γκρουπ ή με την οικογένειά του, κατά περίπτωση σύμφωνα με τους κανόνες κάθε κράτους μέλους. Ο χρήστης καλείται να επιλέξει εάν ταξιδεύει ως μέλος του προσωπικού του κρουαζιερόπλοιου. Τα πεδία της φόρμας παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν.

Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν είναι τα ακόλουθα:

 • Ακτοπλοϊκή Εταιρεία / Εταιρεία Σκαφών Αναψυχής: Ο χρήστης συμπληρώνει το όνομα της ακτοπλοϊκής εταιρείας / εταιρείας σκαφών αναψυχής με την οποία ταξιδεύει.
 • Όνομα Πλοίου: Ο χρήστης συμπληρώνει το όνομα του κρουαζιερόπλοιου/σκάφους αναψυχής.
 • Αρ. ΔΝΟ (IMO) / Αριθμός Εγγραφής: Μοναδικός κωδικός για κάθε πλοίο.
 • Χώρες που επισκεφθήκατε προηγούμενως (Προαιρετικό): Εάν εντός 14 ημερών πριν από την άφιξή σας έχετε μείνει σε χώρα (όχι απλή διέλευση) διαφορετική από τη μόνιμη διεύθυνση σας, δηλώστε παρακάτω τις χώρες/πόλεις όπου μείνατε.
 • Χώρα / Τόπος Επιβίβασης: Ο χρήστης επιλέγει τη χώρα από την οποία επιβιβάζεται.
 • Λιμένας Επιβίβασης: Ο χρήστης επιλέγει το λιμένα από τον οποίο επιβιβάζεται με βάση τη χώρα επιβίβασης που δήλωσε παραπάνω.
 • Ημερομηνία Επιβίβασης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και ώρα της επιβίβασής του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης του ταξιδιού του.
 • Αριθμός Καμπίνας: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό της καμπίνας του.
 • Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Κρουαζιέρας και Αποβίβασης: Το πεδίο αφορά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κρουαζιέρας και αποβίβασης του επιβάτη. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα ολοκλήρωσης της κρουαζιέρας.
 • ​Λιμένας Ολοκλήρωσης Κρουαζιέρας και Αποβίβασης: Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τον λιμένα στον οποίο αποβιβάζεται, με βάση τη χώρα προορισμού που επέλεξε σε προηγούμενο στάδιο.

Επιπλέον, σε περίπτωση που το ταξίδι τους περιλαμβάνει ενδιάμεσες στάσεις, οι επιβάτες θα πρέπει να τις συμπεριλάβουν στη φόρμα. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει δύο ακόμη πεδία και αυτά είναι τα εξής:

 • Χώρα: Το πεδίο αφορά τη χώρα προορισμού της ενδιάμεσης στάσης του.
 • Ενδιάμεσος Λιμένας: Ο χρήστης επιλέγει τον λιμένα του ενδιάμεσου σταθμού του με βάση τη χώρα που έχει επιλέξει ανωτέρω.
 • Ημερομηνία και Ώρα Άφιξης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και ώρα της άφιξης του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα άφιξης του ενδιάμεσου ταξιδιού του.
 • Ημερομηνία και Ώρα Αναχώρησης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και την ώρα της αναχώρησής του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το αναδυόμενο ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης του ταξιδιού του.

3.3.1.4 Φέριμποτ

Σ’ αυτή την περίπτωση ο χρήστης έχει επιλέξει να ταξιδέψει με φέριμποτ. Πριν ξεκινήσει η συμπλήρωση της φόρμας, ο επιβάτης καλείται να επιλέξει εάν ταξιδεύει ως μέλος ενός γκρουπ ή με την οικογένειά του, κατά περίπτωση σύμφωνα με τους κανόνες κάθε κράτους μέλους. Τα πεδία της φόρμας παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν.

Οι πληροφορίες που πρέπει να παράσχει ο χρήστης είναι οι εξής:

 • Ακτοπλοϊκή Εταιρεία / Εταιρεία Σκαφών Αναψυχής: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα της ακτοπλοϊκής εταιρείας / εταιρείας σκαφών αναψυχής με την οποία ταξιδεύει.
 • Όνομα Σκάφους: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα του σκάφους με το οποίο ταξιδεύει.
 • Χώρες που επισκεφθήκατε προηγούμενως (Προαιρετικό): Εάν εντός 14 ημερών πριν από την άφιξή σας έχετε μείνει σε χώρα (όχι απλή διέλευση) διαφορετική από τη μόνιμη διεύθυνση σας, δηλώστε παρακάτω τις χώρες/πόλεις όπου μείνατε.
 • Χώρα / Τόπος επιβίβασης: Ο χρήστης επιλέγει τη χώρα/τόπο απ’ όπου οποία επιβιβάζεται.
 • Λιμένας Επιβίβασης: Ο χρήστης επιλέγει το λιμένα από τον οποίο επιβιβάζεται με βάση τη χώρα επιβίβασης που δήλωσε παραπάνω. Το πεδίο είναι προαιρετικό.
 • Ημερομηνία Επιβίβασης: Το πεδίο αναφέρεται στην ημερομηνία και ώρα της επιβίβασής του. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα και την ώρα αναχώρησης του ταξιδιού του.
 • Αριθμός Καμπίνας / Καθίσματος: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό της καμπίνας του ή τον αριθμό της θέσης του.
 • Τύπος καθίσματος: Ο χρήστης επιλέγει από ένα σύνολο επιλογών τον τύπο καθίσματος. Οι επιλογές είναι Economy (Κατάστρωμα), Εκχωρημένη Θέση, Business και Καμπίνα.
 • Ημερομηνία αποβίβασης: Το πεδίο αφορά την ημερομηνία αποβίβασης του επιβάτη. Όταν ο χρήστης πατήσει αυτό το πεδίο, εμφανίζεται αυτόματα το ημερολόγιο, όπου καλείται να επιλέξει την ημέρα αποβίβασης.
 • ​ Λιμένας Αποβίβασης: Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τον λιμένα από τον οποίο αποβιβάζεται με βάση τη χώρα προορισμού που επέλεξε σε προηγούμενο στάδιο.

 

3.3.2 Προσωπικά Στοιχεία

Σ’ αυτό το βήμα ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν, τα στοιχεία είναι τα εξής:

 • Επώνυμο: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το Επώνυμο του.
 • Όνομα: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το Όνομα του.
 • Φύλο: Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το φύλο του από ένα σύνολο προκαθορισμένων επιλογών.
 • Ημερομηνία Γέννησης: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει την ημερομηνία γέννησής του
 • Τύπος Εγγράφου Ταυτοποίησης: Είναι ο τύπος του ταξιδιωτικού εγγράφου ταυτοποίησης που θα δηλώσει ο χρήστης. Σε κάθε περίπτωση θα εμφανίζεται ένα νέο πεδίο που θα πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης. Οι επιλογές είναι:
 1. Ταυτότητα
 2. Διαβατήριο

 • Βασικός Αριθμός Τηλεφώνου: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον κύριο αριθμό τηλεφώνου του. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει ένα σύμβολο συν (+) ακολουθούμενο από τον κωδικό της χώρας του και τον αριθμό τηλεφώνου του, π.χ. +306989123456.
 • Άλλο Τηλέφωνο: Αποτελεί πεδίο και αφορά έναν δεύτερο τηλέφωνο του επιβάτη.
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα και σχετίζεται με τον συνδεδεμένο χρήστη.

3.3.3 Μόνιμη Διεύθυνση

Σ’ αυτό το βήμα ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει τα στοιχεία της μόνιμης κατοικίας του. Πιο συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στις εικόνες που ακολουθούν, τα στοιχεία είναι τα εξής:

 • Χώρα: Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τη χώρα διαμονής από μια αναπτυσσόμενη λίστα.
 • Πολιτεία/Επαρχία: Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την πολιτεία κατοικίας από μια αναπτυσσόμενη λίστα με βάση τη χώρα διαμονής.
 • Πόλη: Ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει την πόλη της κατοικίας του.
 • Ταχυδρομικός Κώδικας: Ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει τον ταχυδρομικό κώδικα της κατοικίας του.
 • Οδός: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα της οδού της κατοικίας του.
 • Αριθμός Οδού / Αριθμός Σπιτιού: Ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει τον αριθμό της οδού/του σπιτιού της κατοικίας του.
 • Αριθμός Διαμερίσματος: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό του διαμερίσματος της κατοικίας του.
 • Επιλέξτε εάν η προσωρινή σας διεύθυνση είναι ίδια με τη μόνιμη σας διεύθυνση (Προαιρετικό):
  -Εάν «Ναι», η επόμενη καρτέλα «Προσωρινή διεύθυνση» είναι ορατή και πρέπει να συμπληρωθεί χειροκίνητα.
  -Εάν «Όχι», η επόμενη καρτέλα «Προσωρινή διεύθυνση» συμπληρώνεται με τις ίδιες πληροφορίες όπως στη «Μόνιμη διεύθυνση».

 

3.3.4 Προσωρινή(ές) διεύθυνση(εις) στη χώρα επίσκεψης

Σ’ αυτό το βήμα ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία της προσωρινής του διαμονής, μίας ή περισσότερων, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στη χώρα προορισμού. Πιο συγκεκριμένα, εάν τις επόμενες 14 ημέρες, ο χρήστης δεν θα μείνει στη μόνιμη διεύθυνση που δηλώθηκε στο προηγούμενο βήμα, θα πρέπει να συμπληρώσει τα μέρη που θα διαμείνει στη χώρα προορισμού. (Εάν ο χρήστης είναι επισκέπτης, θα πρέπει να γράψει μόνο το πρώτο μέρος όπου θα μείνει). Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει παρουσιάζονται στις εικόνες που ακολουθούν και είναι οι εξής:

 • Τύπος Διεύθυνσης: Ο χρήστης επιλέγει τον τύπο διεύθυνσης που μπορεί να είναι: Σπίτι, Ξενοδοχείο, Κρουαζιερόπλοιο, Άλλο.
 • Χώρα: Ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει τη χώρα προσωρινής διαμονής.
 • Πολιτεία/Επαρχία: Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την πολιτεία διαμονής από μια προκαθορισμένη λίστα με βάση τη χώρα διαμονής.
 • Πόλη: Ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει την πόλη της κατοικίας του
 • Οδός: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει το όνομα της οδού της κατοικίας του.
 • Αριθμός Οδού / Αριθμός Σπιτιού: Ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει τον αριθμό της οδού/του σπιτιού της κατοικίας του.
 • Ταχυδρομικός Κώδικας: Ο χρήστης θα πρέπει να δηλώσει τον ταχυδρομικό κώδικα της κατοικίας του.
 • Αριθμός Διαμερίσματος: Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τον αριθμό του διαμερίσματος της κατοικίας του.

Εάν κατά τη διάρκεια της παραμονής του ο χρήστης παραμείνει σε περισσότερες από μία τοποθεσίες τότε πρέπει να πατήσει το κουμπί «ADD TEMPORARY ADDRESS» (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ) και να δηλώσει τα στοιχεία της δεύτερης επιλογής. Παρέχεται επίσης η επιλογή αφαίρεσης (κουμπί).

3.3.5 Συνταξιδιώτες – Οικογένεια

Ένα άλλο γενικό βήμα που μπορεί να ποικίλλει και βασίζεται στους κανόνες κάθε Κράτους Μέλους είναι η προσθήκη των στοιχείων ενός συνταξιδιώτη από το οικογενειακό περιβάλλον. Επομένως, εάν μετά τη σύνδεση στην πλατφόρμα και την επιλογή της χώρας προορισμού, παρατηρήσετε ένα πλαίσιο ελέγχου «Please check if you are travelling as a member of a group and / or with your family.» (Επιλέξτε εάν ταξιδεύετε ως μέλος ενός γκρουπ ή/και με την οικογένειά σας.), σημαίνει ότι η συγκεκριμένη χώρα προσφέρει επιλογή για να προσθέσετε μέλη της οικογένειας ή μέλη της ομάδας στη φόρμα PLF σας. Σε κάθε περίπτωση, κάθε επιβάτης θα πρέπει να ελέγξει τα ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ανά χώρα προορισμού, όπως εμφανίζονται στη σελίδα προορισμού (landing page) της EUdPLF. Για την προσθήκη ενός νέου συνταξιδιώτη, ο οποίος είναι μέλος της οικογένειας, ο χρήστης πατά το κουμπί «ADD FAMILY MEMBER» (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ), που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «ADD FAMILY MEMBER» (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ), εμφανίζεται αμέσως μια φόρμα με τις ακόλουθες πληροφορίες. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη εάν ο χρήστης έχει επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου «Please check if you are travelling as a member of a group and / or with your family.» (Επιλέξτε εάν ταξιδεύετε ως μέλος ενός γκρουπ ή/και με την οικογένειά σας.) στην καρτέλα «Travel Information» (Ταξιδιωτικές Πληροφορίες). Οι ενήλικες επιβάτες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη δική τους φόρμα PLF. Αυτή η ενότητα θα πρέπει να συμπληρωθεί με:

 • Όνομα: Ο χρήστης συμπληρώνει το όνομα του ατόμου που ταξιδεύει με τον χρήστη – επιβάτη και είναι μέλος της οικογενείας του.
 • Επώνυμο: Ο χρήστης συμπληρώνει το επώνυμο του ατόμου που ταξιδεύει με τον χρήστη – επιβάτη και είναι μέλος της οικογενείας του.
 • Το φύλο σας: Ο χρήστης επιλέγει το φύλο του ατόμου που ταξιδεύει με τον χρήστη – επιβάτη και είναι μέλος της οικογενείας του.
 • Αριθμός Θέσης: Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο και αφορά τον αριθμό θέσης του ατόμου που ταξιδεύει με τον χρήστη – (επιβάτη) και είναι μέλος της οικογενείας του.
 • Ηλικία: Ο χρήστης συμπληρώνει την ηλικία του ατόμου που ταξιδεύει με τον χρήστη – επιβάτη και είναι μέλος της οικογενείας του.

 

Κάνοντας εκ νέου κλικ στο κουμπί «ADD FAMILY MEMBER» (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ), ο χρήστης μπορεί να προσθέσει όσα μέλη της οικογένειας χρειάζεται. Ανά πάσα στιγμή, ωστόσο, οποιοδήποτε άτομο μπορεί να διαγραφεί πατώντας το κουμπί «REMOVE FAMILY MEMBER» (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ).

3.3.6 Συνταξιδιώτες – Εκτός Οικογενείας / Όχι Ίδιο Νοικοκυριό

Ένα άλλο βήμα που μπορεί να ποικίλλει και βασίζεται στους κανόνες κάθε κράτους μέλους είναι η προσθήκη των στοιχείων ενός συνταξιδιώτη από το ίδιο γκρουπ. Επομένως, εάν μετά τη σύνδεση στην πλατφόρμα και την επιλογή της χώρας προορισμού, παρατηρήσετε ένα πλαίσιο ελέγχου «Please check if you are travelling as a member of a group and / or with your family.» (Επιλέξτε εάν ταξιδεύετε ως μέλος ενός γκρουπ ή/και με την οικογένειά σας.), σημαίνει ότι η συγκεκριμένη χώρα προσφέρει επιλογή για να προσθέσετε μέλη της οικογένειας ή μέλη του γκρουπ στη φόρμα PLF σας. Σε κάθε περίπτωση, κάθε επιβάτης θα πρέπει να ελέγξει τα ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ανά χώρα προορισμού, όπως εμφανίζονται στη σελίδα προορισμού (landing page) της EUdPLF. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη, εάν ο χρήστης έχει επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου «Please check if you are travelling as a member of a group and / or with your family.» (Επιλέξτε εάν ταξιδεύετε ως μέλος ενός γκρουπ ή/και με την οικογένειά σας.), στην καρτέλα «Travel Information» (Ταξιδιωτικές Πληροφορίες). Οι ενήλικες επιβάτες θα πρέπει να συμπληρώσουν τη δική τους φόρμα PLF. Για την προσθήκη ενός νέου συνταξιδιώτη, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα «ADD NON-FAMILY TRAVELCOMPANION» (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

Όταν ο χρήστης πατήσει το κουμπί «ADD NON-FAMILY TRAVELCOMPANION» (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ), εμφανίζεται αμέσως μια φόρμα με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Όνομα: Ο χρήστης συμπληρώνει το όνομα του ατόμου που ταξιδεύει με τον χρήστη – επιβάτη και δεν είναι μέλος της οικογενείας του.
 • Επώνυμο: Ο χρήστης συμπληρώνει το επώνυμο του ατόμου που ταξιδεύει με τον χρήστη – επιβάτη και δεν είναι μέλος της οικογενείας του.
 • Το φύλο σας: Ο χρήστης επιλέγει το φύλο του ατόμου που ταξιδεύει με τον χρήστη – επιβάτη και δεν είναι μέλος της οικογενείας του.
 • Γκρουπ (περιήγηση, ομάδα, επιχείρηση, άλλο): Είναι ένα προαιρετικό πεδίο και υποδεικνύει τη σχέση που έχει ο χρήστης με το άτομο που αναφέρεται.
 • Αριθμός θέσης: Είναι προαιρετικό πεδίο και αφορά τον αριθμό θέσης του ατόμου που ταξιδεύει με τον χρήστη – επιβάτη και είναι μέλος της οικογενείας του.

 

Κάνοντας εκ νέου κλικ στο κουμπί «ADD NON-FAMILY TRAVELCOMPANION» (ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΝΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ), ο χρήστης μπορεί να προσθέσει όσα άτομα χρειάζεται. Ωστόσο, ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαγράψει οποιοδήποτε άτομο χρειάζεται πατώντας το κουμπί «REMOVE NON-FAMILY TRAVEL COMPANION» (ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ)

3.3.7 Στοιχεία επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης

Αναφέρονται στα στοιχεία επικοινωνίας ενός ατόμου που έχει ορίσει ο χρήστης ως επαφή έκτακτης ανάγκης (επαφή που μπορεί να επικοινωνήσει με τον επιβάτη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού). Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώσει ο χρήστης παρουσιάζονται στις παρακάτω εικόνες και είναι οι εξής:

 • Όνομα: Ο χρήστης συμπληρώνει το όνομα του ατόμου που αποτελεί την επαφή έκτακτης ανάγκης.
 • Επώνυμο: Ο χρήστης συμπληρώνει το επώνυμο του ατόμου που αποτελεί την επαφή έκτακτης ανάγκης.
 • Χώρα: Το πεδίο αναφέρεται στη χώρα διαμονής του ατόμου που αποτελεί την επαφή έκτακτης ανάγκης.
 • Πόλη: Το πεδίο αναφέρεται στην πόλη κατοικίας του ατόμου που αποτελεί την επαφή έκτακτης ανάγκης.
 • Αριθμός κινητού τηλεφώνου: Το πεδίο αναφέρεται στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του ατόμου που αναφέρεται από τον χρήστη. Ο χρήστης θα πρέπει να εισάγει ένα σύμβολο συν (+) ακολουθούμενο από τον κωδικό της χώρας του και τον αριθμό τηλεφώνου του, π.χ. +306989123456.
 • Άλλος αριθμός τηλεφώνου: Το πεδίο αναφέρεται σ’ έναν άλλο αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που αποτελεί την επαφή έκτακτης ανάγκης.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Το πεδίο αναφέρεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ατόμου που αποτελεί την επαφή έκτακτης ανάγκης.

3.3.8 Προεπισκόπηση της Φόρμας Εντοπισμού Επιβατών (PLF)

Πριν την τελική υποβολή της φόρμας ο χρήστης μπορεί να δει σε προεπισκόπηση σ’ ένα αναδυόμενο παράθυρο τα δεδομένα/πληροφορίες που έχει συμπληρώσει όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα πατώντας το κουμπί «Preview» (Προεπισκόπηση).

 

3.3.9 Υποβολή της φόρμας PLF

Αφού ελέγξει τις πληροφορίες, ο χρήστης μπορεί να πατήσει το κουμπί «Submit» (Υποβολή). Με την επιτυχή υποβολή της φόρμας, ο χρήστης ενημερώνεται ότι η φόρμα συμπληρώθηκε με επιτυχία (Ένδειξη υποβεβλημένης φόρμας PLF).

Ταυτόχρονα ο χρήστης ενημερώνεται για τη διαδικασία και πιο συγκεκριμένα ενημερώνεται:

λαμβάνοντας ένα email (ελέγχετε πάντα τον φάκελο SPAM) ότι η φόρμα που συμπλήρωσε υποβλήθηκε με επιτυχία και περιέχει τον μοναδικό κωδικό QR.

ότι θα πρέπει να έχει μαζί του το έγγραφο φόρμας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είτε σε ψηφιακή είτε σε έντυπη μορφή.

Ταυτόχρονα, ο χρήστης λαμβάνει ένα email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο στο email που έλαβε, ο επιβάτης μπορεί να δει και να εκτυπώσει/κατεβάσει τη συγκεκριμένη φόρμα PLF.

Ο χρήστης (επιβάτης) μπορεί να δει/κατεβάσει/εκτυπώσει τις δικές του φόρμες PLF που υποβλήθηκαν ανατρέχοντας στο επάνω δεξιά μενού (MY PLFs) (ΟΙ ΦΟΡΜΕΣ PLF ΜΟΥ).

3.4 Επεξεργασία στοιχείων Φόρμας Εντοπισμού Επιβατών (PLF).

Ο χρήστης μπορεί να δει, να εκτυπώσει και να επεξεργαστεί/ενημερώσει (πριν από την ημερομηνία άφιξης στον δηλωμένο τελικό προορισμό) τα στοιχεία μιας Φόρμας Εντοπισμού Επιβατών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μέσω του επάνω δεξιού μενού επιλέγοντας το «My PLFs» (Οι φόρμες PLF μου).

Επιλέγοντας την επιλογή επεξεργασίας της φόρμας PLF, εμφανίζεται αμέσως μια φόρμα με τα πεδία προσυμπληρωμένα από τον χρήστη. Δεν είναι όλα τα πεδία επεξεργάσιμα. Οι τρεις πρώτες καρτέλες [οι καρτέλες «Destination» (Προορισμός) , «Transportation Type» (Τύπος μεταφοράς), «Before you begin» (Πριν ξεκινήσετε)] με τα πεδία που περιέχουν θα είναι πάντα απενεργοποιημένες σε οποιαδήποτε διαδικασία ενημέρωσης PLF. Ορισμένα άλλα πεδία ενδέχεται επίσης να παραμείνουν κλειδωμένα ενώ άλλα πεδία είναι επεξεργάσιμα και μπορούν να ενημερωθούν (ανάλογα με κάθε χώρα). Κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας ο χρήστης μπορεί να αλλάξει / προσθέσει οποιαδήποτε απαραίτητα δεδομένα. Με την ολοκλήρωση των αλλαγών και αφού πατήσει το κουμπί «Submit» (Υποβολή), ο χρήστης λαμβάνει νέο email στον λογαριασμό του με την ενημερωμένη φόρμα. Ο κωδικός QR παραμένει ο ίδιος.

3.5 Διαγραφή της φόρμας PLF

Ο επιβάτης μπορεί να έχει την επιλογή να διαγράψει τις δικές του φόρμες PLF με βάση τους ακόλουθους κανόνες ανά κράτος μέλος ως τελικό προορισμό κάθε φόρμας PLF. Ο επιβάτης μπορεί να διαγράψει φόρμες PLF εάν αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί από τη χώρα τελικού προορισμού και η κατάσταση της φόρμας PLF είτε δεν έχει αλλάξει, π.χ. από προεπιλογή «Submitted» (Υποβλήθηκε) σε «Approved» (Εγκρίθηκε) είτε οι Προθεσμίες Υποβολής (σε ώρες ) σε σχέση με την άφιξη (Ημερομηνία Άφιξης) στη χώρα (στη συγκεκριμένη ζώνη ώρας) που έχει οριστεί από κάθε κράτος μέλος δεν έχουν παρέλθει.

 

4. Συχνές ερωτήσεις (FAQ)

Ερώτηση 1:

Το κουμπί υποβολής δεν λειτουργεί. Τι πρέπει να κάνω?

Απάντηση 1:

Θα πρέπει να κλείσετε το παράθυρο προεπισκόπησης (κουμπί Κλεισίματος στο κάτω μέρος της προεπισκόπησης) όπως υποδεικνύεται παρακάτω, και, στη συνέχεια, να κάνετε εκ νέου κλικ στο κουμπί «Submit» (Υποβολή).

Μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι μπορεί να μην έχετε συμπληρώσει όλα τα πεδία της φόρμας. Σ’ αυτήν την περίπτωση, μια κόκκινη ένδειξη θα εμφανιστεί γύρω από ένα πεδίο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλες τις υποχρεωτικές πληροφορίες και με τις σωστές έγκυρες πληροφορίες.

Ερώτηση 2:

Υπάρχει ένα σφάλμα επαλήθευσης σχετικά με τη μετά την εισαγωγή των ημερομηνιών που προσπαθώ να εισαγάγω. Τι μπορώ να κάνω?

Απάντηση 2:

Εάν υπάρχει μια κόκκινη ένδειξη, σημαίνει είτε ότι το υποχρεωτικό πεδίο πρέπει να συμπληρωθεί είτε ότι υπάρχει σφάλμα επαλήθευσης στην εισαγωγή δεδομένων σ’ ένα ή περισσότερα πεδία. Η ημερομηνία και ώρα αναχώρησης πρέπει να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας και ώρας άφιξης.  Ελέγξτε επίσης τις ζώνες ώρας μεταξύ αναχώρησης και άφιξης. Κάθε επιλογή ημερομηνίας και ώρας ορίζεται στη ζώνη ώρας της ανταποκρινόμενης χώρας. Θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε τη χώρα/τόπο και μετά την ημερομηνία και ώρα για να έχετε τη σχετική ζώνη ώρας. Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιημένη την επιλογή Javascript στο πρόγραμμα περιήγησης σας.

Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια δεδομένων μεταξύ της ημερομηνίας και ώρας αναχώρησης και άφιξης και των ζωνών ώρας, όπως παρουσιάζονται παρακάτω:

Ερώτηση 3:

Δεν μπορώ να κατεβάσω την έκδοση PDF της EUdPLF με το Outlook.

Απάντηση 3:

Μπορείτε να συνδεθείτε στην πλατφόρμα και να την εκτυπώσετε από το MY PLFs (Οι φόρμες PLF μου) (πάνω δεξιά μενού) όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ερώτηση 4:

Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να βρω τον προορισμό ή το αεροδρόμιο μου μεταξύ των αναφερόμενων;

Απάντηση 4:

Σ’ αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε «OTHER» (ΑΛΛΟ) και να πληκτρολογήσετε το κείμενο σ’ ένα επιπλέον πεδίο παρακάτω.

Ερώτηση 5:

Αντιμετώπισα πρόβλημα κατά την προσπάθεια μου να εγγραφώ ή να επαναφέρω τον κωδικό πρόσβασης μου, τι πρέπει να κάνω;

Απάντηση 5:

Μπορεί να μην επιλέξατε έγκυρο κωδικό πρόσβασης κατά την προσπάθεια εγγραφής. Οι κωδικοί σας πρέπει να περιέχουν τουλάχιστον 6 χαρακτήρες.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει εάν η λειτουργία Caps είναι ενεργοποιημένη, καθώς και τη γλώσσα που πληκτρολογείτε. Επίσης, μην συμπεριλάβετε κενά. Βεβαιωθείτε επίσης ότι πληκτρολογήσατε σωστά το email σας.

Επιπλέον, παρακαλούμε να γράφετε τον κωδικό πρόσβασης αντί να κάνετε αντιγραφή και επικόλληση στη φόρμα.

Το email επιβεβαίωσης ενδέχεται να επισημανθεί κατά λάθος ως spam (ανεπιθύμητο). Βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε πάντα τον φάκελο spam (φάκελος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας).

Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι να βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ήδη εγγεγραμμένο λογαριασμό. Λάβετε υπόψη ότι μετά την εγγραφή σας, ο λογαριασμός χρήστη σας ισχύει για 150 ημέρες αδράνειας από την τελευταία σύνδεση προτού διαγραφεί οριστικά.

Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης εδώ: (https://app.euPLF.eu/#/user/login).

Οι ταξιδιώτες πρέπει να εγγραφούν στην διαδικτυακή εφαρμογή EUdPLF παρέχοντας μια έγκυρη και μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης. Οι ταξιδιώτες θα λάβουν ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδωσαν (ελέγχετε πάντα τον φάκελο SPAM).

Για να επικυρώσουν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής, οι ταξιδιώτες πρέπει να κάνουν κλικ στον σύνδεσμο που αποστέλλεται στη δηλωμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Επαναφορά κωδικού πρόσβασης – παράδειγμα email:

 

Ερώτηση 6:

Ταξιδεύω με την οικογένειά μου ή με ένα γκρουπ και είμαι υπεύθυνος για την υποβολή της φόρμας PLF. Τι πρέπει να κάνω?

Απάντηση 6:

Κάθε χώρα έχει τη δική της πολιτική σχετικά με το ποιος πρέπει να ολοκληρώσει τη φόρμα PLF (ορισμένες χώρες δίνουν την επιλογή σε περίπτωση που μια οικογένεια ταξιδεύει μαζί μόνο ένα μέλος της οικογένειας να πρέπει να συμπληρώσει μία φόρμα PLF και άλλες χώρες απαιτούν κάθε ενήλικο άτομο να συμπληρώσει μία ατομική φόρμα PLF).

Για συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της φόρμας, ανατρέξτε στην ενότητα ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ στη σελίδα προορισμού (landing page) της EUdPLF (https://app.euPLF.eu/) και επιλέξτε τη χώρα στην οποία ταξιδεύετε για να διαβάσετε το πρωτόκολλό της.

Εάν ταξιδεύετε σε άλλο προορισμό ή/και θέλετε να ελέγξετε εάν ισχύουν ταξιδιωτικοί περιορισμοί, ελέγξτε το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο Re-open EU κάνοντας κλικ εδώ.

Εάν ταξιδεύετε σε μια χώρα προορισμού που επιτρέπει την εγγραφή των μελών της οικογένειας σε μία φόρμα PLF, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σχετικό πλαίσιο ελέγχου στην καρτέλα «Before you begin» (Πριν ξεκινήσετε), όπως φαίνεται παρακάτω. Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, θα εμφανιστούν 2 ακόμη καρτέλες [Family Companions (Συνταξιδιώτες Εντός Οικογενείας) και Other Companions (Άλλοι Συνταξιδιώτες)].

Ερώτηση 7:

Ταξιδεύω με αεροπλάνο με πτήση ανταπόκρισης. Ποιον προορισμό πρέπει να καταγράψω στη φόρμα EUdPLF;

 

Απάντηση 7:

Σε περίπτωση που υπάρχει ενδιάμεση πτήση, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει αυτή την επιλογή. Σ’ αυτήν την περίπτωση εμφανίζεται μια νέα φόρμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

Παράδειγμα 1 

Λονδίνο – Ρώμη – Σαρδηνία

Πτήση / Σκέλος του ταξιδιού σας 1:

Πτήση / Σκέλος του ταξιδιού σας 2:

Ερώτηση 8:

Έχω υποβάλει με επιτυχία την αίτησή μου. Ωστόσο, η ώρα αναχώρησης της πτήσης μου έχει αλλάξει ή/και πρέπει να κάνω κάποιες αλλαγές. Τι μπορώ να κάνω?

Απάντηση 8:

Δεν χρειάζεται να υποβάλετε εκ νέου νέα αίτηση αφού υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας της φόρμας που έχετε ήδη υποβάλει. Παρακαλούμε συνδεθείτε στην πλατφόρμα και κάντε κλικ στο μενού πάνω δεξιά. Στη συνέχεια, επιλέξτε «MyPLFs» (Οι φόρμες PLF μου) και αναζητήστε την πιο πρόσφατη αίτηση σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο με το μολύβι για να επεξεργαστείτε την αίτησή σας και κάντε κλικ στο «Submit» (Υποβολή). Ένα νέο email επιβεβαίωσης θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Ερώτηση 9:

Πρέπει οι ταξιδιώτες να υποβάλουν ξεχωριστή φόρμα PLF, εάν το ταξίδι περιλαμβάνει στάσεις σε περισσότερες από μία χώρες;

Απάντηση 9:

Κατά γενικό κανόνα, όταν ο ταξιδιώτης χρησιμοποιεί διαφορετικά μέσα μεταφοράς (πλοίο, αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο), τότε μία νέα PLF θα πρέπει να συμπληρώνεται κάθε φορά που ο ταξιδιώτης επιβιβάζεται σε ένα νέο μεταφορικό μέσο (πλοίο, αεροπλάνο, τρένο, λεωφορείο) για να ταξιδέψει σε άλλη χώρα. Κατ’ εξαίρεση, όταν οι ταξιδιώτες ταξιδεύουν με αεροπλάνο και το ταξίδι περιλαμβάνει πτήσεις σύνδεσης σε διαφορετικές χώρες/χώρες, τότε θα πρέπει να υποβληθεί μόνο μία φόρμα PLF για τη χώρα τελικού προορισμού. Ωστόσο, εάν ο ταξιδιώτης βγει έξω από το αεροδρόμιο, πριν επιβιβαστεί στην πτήση σύνδεσης, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί ξεχωριστό PLF και γι’ αυτήν τη χώρα.

Οι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με κρουαζιερόπλοιο, θα πρέπει να υποβάλουν τη φόρμα PLF μία φορά και να επιλέξουν ως χώρα προορισμού τη χώρα τελικής αποβίβασής τους (τέλος κρουαζιέρας). Ο ταξιδιώτης θα πρέπει να συμπληρώσει στο ηλεκτρονικό σύστημα τα ονόματα των λιμένων όπου κάνει στάση η κρουαζιέρα. Οι ταξιδιώτες που ταξιδεύουν με αυτοκίνητο/άλλο όχημα, πρέπει να υποβάλλουν μία φόρμα PLF κάθε φορά που εισέρχονται σε μια χώρα που απαιτεί υποβολή dPLF.

Ερώτηση 10:

Πώς εισέρχεται ένας επιβάτης; (μέσω της πλατφόρμας και όταν δημιουργείται ο κωδικός QR)

Απάντηση 10:

Πριν ταξιδέψει, ο επιβάτης εγγράφεται (μία φορά), στη συνέχεια συνδέεται παρέχοντας στοιχεία εισόδου (email/κωδικό πρόσβασης) στην πλατφόρμα και δημιουργεί τη φόρμα dPLF. Ο μοναδικός κωδικός QR δημιουργείται και εμφανίζεται στη φόρμα PLF. Στη συνέχεια, παρουσιάζει είτε τον κωδικό QR (που λαμβάνεται μέσω email) είτε διαδικτυακά μέσω της δημιουργημένης φόρμας PLF ή της έντυπης μορφής της dPLF στις τοπικές αρχές, και, αφότου σαρωθεί, εισέρχεται στην αντίστοιχη χώρα.

Ερώτηση 11:

Δεν έχω υποβάλει την αίτησή μου γιατί δεν γνωρίζω τον «Αριθμό Θέσης». Τι μπορώ να κάνω?

Απάντηση 11:

Συμπληρώστε τη φόρμα «Seat Number» (Αριθμός Θέσης) –> XXX και μετά προχωρήστε στην ολοκλήρωση της φόρμας PLF. Μόλις γίνει γνωστός ο «Seat Number» (Αριθμός Θέσης), μπορείτε ακόμα να επεξεργαστείτε τη φόρμα PLF που έχετε ήδη υποβάλει και να συμπληρώσετε τις σωστές πληροφορίες (εάν η φόρμα PLF εξακολουθεί να είναι επεξεργάσιμη με βάση τους κανόνες κάθε κράτους μέλους ως τελικής χώρας προορισμού). Παρακαλούμε συνδεθείτε στην πλατφόρμα και κάντε κλικ στο μενού πάνω δεξιά. Στη συνέχεια, επιλέξτε «My PLFs» (Οι φόρμες PLF μου) και αναζητήστε την πιο πρόσφατη εφαρμογή σας. Στη συνέχεια, επιλέξτε το εικονίδιο με το μολύβι για να επεξεργαστείτε την αίτησή σας και κάντε κλικ στο «Submit» (Υποβολή). Ένα νέο email επιβεβαίωσης θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Ερώτηση 12:

Έκανα εγγραφή και έλαβα το email όπως αναμενόταν. Αλλά όταν κάνω κλικ στον σύνδεσμο, βλέπω το μήνυμα: «The URL has expired. Please click here to receive a new email verification URL» (Η διεύθυνση URL έχει λήξει. Κάντε κλικ εδώ για να λάβετε μια νέα διεύθυνση URL επαλήθευσης μέσω email).

Απάντηση 12:

Ως μέρος των διαδικασιών εγγραφής και επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, η πλατφόρμα θα σας στείλει έναν ειδικό σύνδεσμο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Πρέπει να κάνετε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο εντός 1 ώρας, διαφορετικά θα λήξει και θα δείτε το μήνυμα σφάλματος «The URL has expired.» (Η διεύθυνση URL έχει λήξει), καθώς και οδηγίες για τον τρόπο λήψης νέου email με νέο σύνδεσμο.

 

5.Παράρτημα: «Εγγραφή – Επαλήθευση Λογαριασμού – Είσοδος – Επαναφορά»

 • Εγγραφή:

Οι ταξιδιώτες πρέπει να εγγραφούν στην διαδικτυακή εφαρμογή EUdPLF παρέχοντας μια έγκυρη και μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έναν κωδικό πρόσβασης. Η διαδικασία δημιουργίας νέου λογαριασμού χρήστη (εγγραφή και ενεργοποίηση) θα πρέπει να γίνει μόνο μία φορά. Οι ταξιδιώτες θα λάβουν ένα email επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έδωσαν (ελέγχετε πάντα το φάκελο SPAM).

1ο Βήμα:

Επιλέξτε την επιλογή «Register» (Εγγραφή).

2ο Βήμα:

 • Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης.
 • Επιλέξτε «Register» (Εγγραφή) για να προχωρήσετε στη διαδικασία εγγραφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Ο κωδικός πρόσβασης σας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 6 χαρακτήρες.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει εάν η λειτουργία Caps είναι ενεργοποιημένη, καθώς και τη γλώσσα που πληκτρολογείτε.
 • Παρακαλούμε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης αντί να αντιγράψετε και να επικολλήσετε στη φόρμα.

3ο Βήμα:

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως «A link to activate your account has been emailed to the address provided. In case you did not receive the email click here to re-send it.» (Ένας σύνδεσμος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας έχει σταλεί μέσω email στη διεύθυνση που παρέχεται. Σε περίπτωση που δεν λάβατε το email κάντε κλικ εδώ για επαναποστολή.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Εάν δεν ληφθεί ένα email στα εισερχόμενά σας, ελέγξτε επίσης το φάκελο SPAM ή επιλέξτε «re-send» (επαναποστολή) στο μήνυμα.

4ο Βήμα:

Μία μοναδική διεύθυνση URL θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και πρέπει να κάνετε κλικ σ’ αυτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Εάν δεν ληφθεί email στα εισερχόμενά σας, ελέγξτε επίσης το φάκελο SPAM.

5ο Βήμα:

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως «Your account has been activated. You can now login by using your credentials.» (Ο λογαριασμός σας έχει ενεργοποιηθεί. Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου σας.).

 • Επαλήθευση Λογαριασμού:

1ο Βήμα:

Σε περίπτωση που δεν λάβατε το email για τον επαλήθευση λογαριασμού πατήστε την επιλογή «click here to re-send it» (κάντε κλικ εδώ για επαναποστολή).

2ο Βήμα:

Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Θα πρέπει να εισαγάγετε τον αρχικό κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιήσατε κατά τη διαδικασία εγγραφής.

3ο Βήμα:

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως «A link to activate your account has been emailed to the address provided. In case you did not receive the email click here to re-send.» (Ένας σύνδεσμος για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας έχει σταλεί μέσω email στη διεύθυνση που παρέχεται. Σε περίπτωση που δεν λάβατε το email κάντε κλικ εδώ για επαναποστολή.).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Εάν δεν ληφθεί ένα email στα εισερχόμενά σας, ελέγξτε επίσης το φάκελο SPAM ή επιλέξτε «re-send» (επαναποστολή) στο μήνυμα.

4ο Βήμα:

Μία μοναδική διεύθυνση URL θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και πρέπει να κάνετε κλικ σ’ αυτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Εάν δεν ληφθεί email στα εισερχόμενά σας, ελέγξτε επίσης το φάκελο SPAM.

5ο Βήμα:

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως «Your account has been activated. You can now login by using your credentials» (Ο λογαριασμός σας έχει ενεργοποιηθεί. Τώρα μπορείτε να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία εισόδου σας).

 • Σύνδεση:

Η διαδικασία σύνδεσης είναι απλή. Ο χρήστης πρέπει απλώς να συμπληρώσει το email και τον κωδικό πρόσβασης που σχετίζονται με τον λογαριασμό στην πλατφόρμα και στη συνέχεια να πατήσει Login (Σύνδεση). Η διαδικασία σύνδεσης θα πρέπει να γίνει μετά την εγγραφή (ενεργοποίηση λογαριασμού).

1ο Βήμα:

 • Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασης για τη διαδικασία σύνδεσης.
 • Επιλέξτε «Login» (Σύνδεση).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Ο κωδικός πρόσβασης σας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 6 χαρακτήρες.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει εάν η λειτουργία Caps είναι ενεργοποιημένη, καθώς και τη γλώσσα που πληκτρολογείτε.
 • Παρακαλούμε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης αντί να αντιγράψετε και να επικολλήσετε στη φόρμα.

 • Επαναφορά:

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει χάσει/ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασης του, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία ανάκτησης κωδικού πρόσβασης. Ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί Reset Password (Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης). Εάν αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανήκει σ’ έναν υπάρχοντα, ενεργό λογαριασμό, τότε ο χρήστης θα λάβει ένα email ειδοποίησης (ελέγχετε πάντα το φάκελο SPAM) για να επαναφέρει τον κωδικό πρόσβασης του.

1ο Βήμα:

Επιλέξτε την επιλογή «Reset» (Επαναφορά).

2ο Βήμα:

 • Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Επιλέξτε «Reset» (Επαναφορά).

3ο Βήμα:

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως «If that email address belongs to an account, we will send you an email to reset your password» (Εάν αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανήκει σε λογαριασμό, θα σας στείλουμε ένα email για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης σας).

4ο Βήμα:

Μία μοναδική διεύθυνση URL θα σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και πρέπει να κάνετε κλικ σ’ αυτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Εάν δεν ληφθεί email στα εισερχόμενά σας, ελέγξτε επίσης το φάκελο SPAM.

5ο Βήμα:

 • Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και επιβεβαιώστε τον κωδικό πρόσβασης για τη διαδικασία επαναφοράς.
 • Επιλέξτε «Reset» (Επαναφορά).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

 • Ο κωδικός πρόσβασης σας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 6 χαρακτήρες.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει εάν η λειτουργία Caps είναι ενεργοποιημένη, καθώς και τη γλώσσα που πληκτρολογείτε.
 • Παρακαλούμε να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης αντί να αντιγράψετε και να επικολλήσετε στη φόρμα.

6ο Βήμα:

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα όπως «Your password has been reset successfully» (Ο κωδικός πρόσβασης σας επαναφέρθηκε με επιτυχία).

Γενικοί κανόνες και αντιμετώπιση προβλημάτων

 1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αδιάκοπη, σταθερή σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 2. Να έχετε πάντα ενεργοποιημένο το JavaScript στο πρόγραμμα περιήγησης σας.
 3. Μην χρησιμοποιείτε αντιγραφή και επικόλληση για τη συμπλήρωση της φόρμας, αντίθετα γράψτε το κείμενο εξαρχής. Αποφύγετε την αντιγραφή κενών. Ο ίδιος επιβάτης δεν μπορεί να υποβάλει για την ίδια ημερομηνία άφιξης άλλη φόρμα PLF για την ίδια χώρα προορισμού.
 4. Κάθε κράτος μέλος, ως η χώρα τελικού προορισμού μίας φόρμας PLF μπορεί να έχει διαφορετικούς κανόνες σχετικά με τα πεδία στη φόρμα (π.χ. υποχρεωτικό/προαιρετικό, ορατό/κρυφό, επεξεργάσιμο, επιπλέον πεδία), τις προθεσμίες υποβολής, την περίοδο διατήρησης της φόρμας PLF κ.λπ.
 5. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε ορισμένες καταχωρίσεις επιτρέπονται μόνο λατινικοί χαρακτήρες, ενώ σε άλλα πλαίσια εισόδου επιτρέπεται επίσης η πληκτρολόγηση στη μητρική σας γλώσσα. Αυτό εξαρτάται από τη χώρα προέλευσης.
 6. Σε περίπτωση που υπάρχει πεδίο στο οποίο δεν μπορείτε να βρείτε την απαιτούμενη τιμή/επιλογή στο αναπτυσσόμενο μενού (π.χ. χώρα, αεροδρόμιο), επιλέξτε «OTHER» (ΑΛΛΟ) από το αναπτυσσόμενο μενού και γράψτε την επιλογή σας στο κενό πεδίο.
 7. Σε πεδία με αναπτυσσόμενες λίστες με τόπους, π.χ. αεροδρόμιο, θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε τη χώρα και στη συνέχεια η επόμενη αναπτυσσόμενη λίστα θα ενεργοποιηθεί και θα συμπληρωθεί με τις σχετικές τιμές που αντιστοιχούν στην προηγούμενη επιλογή. Για παράδειγμα, θα πρέπει να επιλέξετε τη Χώρα / Τόπο Επιβίβασης και, στη συνέχεια, θα ενεργοποιηθεί το Αεροδρόμιο Επιβίβασης για επιλογή ή πληκτρολόγηση.
 8. Η φόρμα PLF θα σταλεί στο email του επιβάτη. Ο επιβάτης μπορεί επίσης να τη δει/εκτυπώσει/κατεβάσει από το μενού χρήστη της εφαρμογής.
 9. Η φόρμα PLF θα διαγραφεί αυτόματα από το σύστημα μετά από μια περίοδο διατήρησης που ορίζεται από τη χώρα προορισμού.
 10. Το email είναι χωρίς διάκριση πεζών-κεφαλαίων.
 11. Ο επιβάτης μπορεί να υποβάλει και να επεξεργαστεί/ενημερώσει τη φόρμα PLF με βάση τις προθεσμίες υποβολής που ορίζει κάθε κράτος μέλος. Μπορεί να είναι είτε πριν είτε ακόμη και μετά την ημερομηνία άφιξης.
 12. Αυτόματη συμπλήρωση πεδίων. Σε κάθε νέα φόρμα PLF ορισμένα κοινά προσωπικά δεδομένα θα αποθηκεύονται/μεταφέρονται από τυχόν προηγούμενες φόρμες PLF και θα συμπληρώνουν αυτόματα τη νέα φόρμα PLF. Η φόρμα PLF θα είναι επεξεργάσιμη. Η καρτέλα «Personal information» (Προσωπικά Στοιχεία) και «Permanent Address» (Μόνιμη Διεύθυνση) θα χρησιμοποιηθούν σ’ αυτήν την περίπτωση.
 13. Ο υπάρχων γενικός κανόνας στην τρέχουσα έκδοση της EUdPLF είναι ότι ο ίδιος επιβάτης (ο ίδιος λογαριασμός χρήστη που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) δεν μπορεί να υποβάλει για την ίδια ημερομηνία άφιξης άλλη φόρμα PLF για την ίδια χώρα προορισμού.
  Ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:
  •Σύμφωνα με τα ταξιδιωτικά πρωτόκολλα σε κάθε χώρα, ο ίδιος λογαριασμός χρήστη θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση και την υποβολή μίας dPLF για μέλη της οικογένειας ή του γκρουπ ή για άτομα χωρίς γνώσεις υπολογιστή.
  •1 dPLF ανά ίδιο διαβατήριο ή ίδια ταυτότητα ανά ίδια ημερομηνία άφιξης και ανά χώρα τελικού προορισμού (εάν υπάρχει διαβατήριο ή ταυτότητα μ’ αυτή τη σειρά)
  •1 dPLF ανά ίδια ημερομηνία άφιξης ανά χώρα τελικού προορισμού (αν δεν υπάρχει ούτε διαβατήριο ούτε ταυτότητα).
 14. Όλοι οι κανόνες που αναφέρονται είναι γενικοί και κάθε χώρα μπορεί να εφαρμόσει παραλλαγές σ’ αυτούς.
 15. Ως μέρος των διαδικασιών εγγραφής και επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, η πλατφόρμα θα σας στείλει έναν ειδικό σύνδεσμο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Πρέπει να κάνετε κλικ σ’ αυτόν τον σύνδεσμο εντός 1 ώρας, διαφορετικά θα λήξει και θα δείτε το μήνυμα σφάλματος «The URL has expired» (Η διεύθυνση URL έχει λήξει), καθώς και οδηγίες για τον τρόπο λήψης νέου email με νέο σύνδεσμο.
 16. Σε περίπτωση στιγμιαίου προβλήματος, π.χ. αργή σύνδεση στο Διαδίκτυο, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα «A connection to the website could not be established. Please check that you have an active internet connection and try again later.» (Δεν ήταν δυνατή η δημιουργία σύνδεσης με τον ιστότοπο. Ελέγξτε ότι διαθέτετε ενεργή σύνδεση στο Διαδίκτυο και δοκιμάστε εκ νέου αργότερα.) και θα πρέπει να ανανεώσετε τη σελίδα και να προσπαθήσετε εκ νέου.

V2.7 – 29/03/2022