Gebruikershandleiding passagier

Inhoudsopgavem

1. Inhoudsopgave

2. Bestemmingspagina (Landing page)

3. Passagier

3.1 Gebruikersaccount

                3.1.1 Een account aanmaken

      3.1.2 Het wachtwoord opnieuw instellen

                3.1.3 Inloggen

                3.1.4 Een account verwijderen

          3.2 Navigatiemenu

          3.3 Traceringsformulier voor passagiers (Passenger Locator Form)

               3.3.1 Vervoerstype

                    3.3.1.1 Weg (Bus / Trein / Auto – Ander voertuig)

                         3.3.1.1.1 Bus

                         3.3.1.1.2 Trein

                         3.3.1.1.3 Auto / Ander voertuig

                   3.3.1.2 Vliegtuig

                         3.3.1.2.1 Rechtstreekse vlucht

                         3.3.1.2.2 Niet-rechtstreekse vlucht

                   3.3.1.3 Cruiseschip / Pleziervaartuig

                   3.3.1.4 Veerboot

              3.3.2 Persoonlijke Informatiek

              3.3.3 Vast adres

              3.3.4 Tijdelijk(e) adres(sen) in het bezochte land

              3.3.5 Reisgenoten – Familie

              3.3.6 Reisgenoot Niet-familie / Niet hetzelfde huishouden

              3.3.7 Contactpersoon bij noodgevallen

              3.3.8 Voorbeeld van het traceringsformulier voor passagiers (PLF-formulier)

              3.3.9 Indiening van het PLF-formulier

         3.4 Gegevens traceringsformulier voor passagiers (PLF) bewerken

         3.5 Het PLF-formulier verwijderen

4. Veelgestelde vragen (FAQ) (GYIK)

5. Bijlage: “Registreren – Account verifiëren – Inloggen – Opnieuw instellen”

DIENSTVERLENINGSCONTRACT: HADEA/2021/NP/0004 -.
E-TRAVEL TOOL – HEALTHY GATEWAYS

 

Digitaal EU-traceringsformulier voor passagiers (EUdPLF)

Gebruikershandleiding
(Voor reizigers)

– Aanwijzingen voor het invullen van het Digitaal EU-traceringsformulier voor passagiers (PLF) in de EUdPLF app

– Veelgestelde vragen

https://app.euplf.eu/

 

 

“This document was produced under the EU4Health Programme in the frame of a service contract with the European Health and Digital Executive Agency (HaDEA) acting under the mandate from the European Commission. The content of this document represents the views of the contractor and is its sole responsibility; it can in no way be taken to reflect the views of the European Commission and/or HaDEA or any other body of the European Union. The European Commission and/or HaDEA do not guarantee the accuracy of the data included in this document, nor do they accept responsibility for any use made by third parties thereof”.

Erkenning

Dit document is ontwikkeld in samenwerking met Cytech Ltd. (http://www.cytech.gr), het onderaannemingsbedrijf voor de ontwikkeling van de EUdPLF-app.

 

1. Inleiding

Traceringsformulieren voor passagiers of Passenger Locator Forms (PLF-formulieren) worden door de volksgezondheidsautoriteiten gebruikt om de opsporing van contacten te vergemakkelijken ingeval reizigers tijdens hun reis per vliegtuig, schip (cruiseschip/veerboot), trein, bus of auto aan een besmettelijke ziekte worden blootgesteld. Informatie die reizigers in PLF-formulieren verstrekken, kan door volksgezondheidsautoriteiten in landen van bestemming worden gebruikt om snel contact op te nemen met reizigers, met als doel de gezondheid van reizigers en hun contacten te beschermen en verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Landen die het invullen van PLF-formulieren verplicht stellen, gebruiken momenteel papieren traceringsformulieren voor passagiers of hebben nationale onlinesystemen ontwikkeld. In het licht van de COVID-19-pandemie is een webapplicatie voor het Digitaal EU-traceringsformulier voor passagiers (EUdPLF) ontwikkeld om het gebruik van PLF-formulieren bij grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen te vergemakkelijken. Dankzij dit digitale formaat kunnen belanghebbenden gemakkelijker en sneller gegevens verzamelen en uitwisselen, waardoor de tracering van contacten doeltreffender en efficiënter wordt.

Alle passagiers die van waar ook ter wereld naar de EU reizen, met om het even welke vervoerswijze (vliegtuig, land, cruise of schip), kunnen geïnformeerd worden via de website https://www.euplf.eu, die nuttige informatie verstrekt voor passagiers. Deze website bevat een aantal veelgestelde vragen over het traceringsformulier voor passagiers. Het biedt ook toegang tot de EUdPLF-applicatie https://app.euplf.eu/ en tot nationale PLF-formulieren (formulieren voor gegevensinvoer van elke lidstaat van de Europese Unie). Voorts krijgen de gebruikers via een aantal nuttige links informatie over de betrokken organisaties en de contactgegevens. Ten slotte kunnen zij het privacybeleid raadplegen.

Alle vermelde regels zijn algemeen en elk land kan er variaties op toepassen.

2. Bestemmingspagina (Landing page)

Op de startpagina van de applicatie https://app.euplf.eu/ kan de gebruiker nuttige informatie lezen over de applicatie, zoals te zien is in de volgende afbeeldingen. De applicatie is beschikbaar in verschillende Europese talen. Er worden voortdurend nieuwe talen toegevoegd.

3. Passagier

Eén van de gebruikerstypes van de EUdPLF-applicatie is de passagier. Passagiers hebben het recht om

 • één of meer traceringsformulieren voor passagiers aan te maken,
 • te bewerken/updaten en
 • het (de) formulier(en) die de gebruiker heeft aangemaakt te bekijken/af te drukken/te downloaden,
 • tijdelijk op te slaan. Er is een mogelijkheid om elke plf-pagina tijdelijk op te slaan. Het plf-formulier is nog niet ingediend en kan niet als geldig worden beschouwd. U kunt het bewerken en in de laatste stap op de knop “submit” (indienen) klikken zodat het als geldig en ingediend wordt beschouwd. Als dit pictogram verschijnt, is het plf-formulier nog niet ingediend.

 

3.1 Gebruikersaccount

Tot de applicatie wordt toegang verleend door middel van een account. Daarom moet iedereen die een digitaal traceringsformulier voor passagiers wil invullen, een unieke account (e-mail/wachtwoord) aanmaken. Een gebruikersaccount van een passagier wordt automatisch verwijderd na 150 dagen van inactiviteit na de laatste inlogdatum (inactieve periode). De stappen die de gebruikers moeten volgen om een account aan te maken worden in de volgende secties getoond.

3.1.1 Een account aanmaken

Dit proces is nodig om de gebruiker in staat te stellen zijn eigen digitale traceringsformulier(en) voor passagiers aan te maken. Het proces kan gemakkelijk worden voltooid door naar de inlogpagina te gaan en vervolgens op “Registrer” (Registreren) te drukken. Het aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount (registratie en activering) mag slechts één keer gebeuren (met uitzondering van de in punt 3.1.1 genoemde inactieve periode). Als passagiers een PLF-formulier willen bewerken of een nieuw formulier willen aanmaken, kunnen ze hun inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) gebruiken om de EUdPLF-applicatie opnieuw te gebruiken. Zoals in de volgende afbeeldingen te zien is, zijn de gegevens die de gebruiker moet invullen om zijn/haar account aan te maken:

 • E-mail: De gebruiker moet een persoonlijke en unieke e-mailaccount invullen. Dit e-mailadres kan niet worden gebruikt voor een andere gebruikersaccount op het platform.
 • Wachtwoord: De gebruiker moet een wachtwoord invullen dat ten minste 6 tekens bevat.
 • Wachtwoord bevestigen: De gebruiker moet het wachtwoord nogmaals invullen ter bevestiging.

 

 

Zodra de gebruiker de informatie invult en op de knop “Registrer” (Registreren) drukt, wordt onmiddellijk een activeringslink voor de account naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres gemaild/gestuurd (zie onderstaande afbeelding). De gebruiker moet ook altijd de SPAM-map controleren. Zodra de gebruiker op de link drukt, wordt de account geactiveerd en kan hij/zij de inloggegevens (e-mail en wachtwoord) gebruiken om in te loggen.

Als onderdeel van de processen voor het registreren en het opnieuw instellen van het wachtwoord zal het platform een speciale link naar uw e-mailadres sturen. U moet binnen een uur op die link klikken, anders vervalt hij en krijgt u de foutmelding “The URL has expired” (De URL is vervallen) te zien, evenals instructies over hoe u een nieuwe e-mail met een nieuwe link kunt ontvangen.

3.1.2 Het wachtwoord opnieuw instellen

Indien de gebruiker zijn/haar wachtwoord verloren of vergeten is, kan hij/zij het proces gebruiken om het wachtwoord op te vragen. De gebruiker moet op de inlogpagina op de knop “Reset Password” (Wachtwoord opnieuw instellen) drukken. Na het indrukken van de knop wordt de gebruiker naar een nieuwe pagina geleid, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding. Gebruikers moeten het e-mailadres invullen dat is gebruikt om de account aan te maken.

Als dit e-mailadres bij een bestaande, actieve account hoort, ontvangt de gebruiker een e-mailnotificatie om zijn/haar wachtwoord opnieuw in te stellen, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding.

Als onderdeel van de processen voor het registreren en het opnieuw instellen van het wachtwoord zal het platform een speciale link naar uw e-mailadres sturen. U moet binnen een uur op die link klikken, anders vervalt hij en krijgt u de foutmelding “The URL has expired” (De URL is vervallen) te zien, evenals instructies over hoe u een nieuwe e-mail met een nieuwe link kunt ontvangen.

3.1.3 Inloggen

Het inlogproces is eenvoudig. De gebruiker hoeft alleen maar zijn/haar e-mail en wachtwoord in te vullen die bij de account op het platform horen en dan op “Login” (Inloggen) te drukken.

3.1.4 Een account verwijderen

De passagier kan zijn/haar eigen gebruikersaccount verwijderen. Het is een generieke gemeenschappelijke instelling die geactiveerd is voor alle landen op het live platform. Rechtsboven op alle pagina’s vindt de gebruiker een navigatiemenuknop. Als u op deze knop drukt, verschijnt er een menu en selecteert u “Profile” (Profiel) en “Account Management-Delete Account” (Accountbeheer-Account verwijderen). De verwijdering van de gebruikersaccount van de passagier heeft geen gevolgen voor het/de dplf-formulier(en) die blijft/blijven bestaan; deze wordt/worden automatisch verwijderd volgens de door elke lidstaat vastgestelde bewaartermijn. Een passagier die een eigen account heeft verwijderd, kan een nieuw account aanmaken met hetzelfde e-mailadres.

3.2 Navigatiemenu

Rechtsboven op alle pagina’s vindt de gebruiker een navigatiemenuknop. Als u op deze knop drukt, verschijnt er een menu met de volgende opties:

 • Home (Startpagina): Dit leidt naar de startpagina
 • My PLFs (Mijn PLF-formulieren): Dit leidt naar het servicecontrolepaneel met al de digitale PLF-formulieren die door de gebruiker aangemaakt zijn. De duur van de opslag en de zichtbaarheid van het/de PLF-formulier(en) hangt af van de door het land van eindbestemming vastgestelde bewaartermijn, die in elk ingediend PLF-formulier wordt vermeld.
 • New PLF (Nieuw PLF-formulier): De gebruiker kan een nieuw digitaal PLF-formulier aanmaken.
 • Profile (Profiel): De passagier kan zijn/haar eigen gebruikersaccount verwijderen.
 • Logout (Uitloggen): De gebruiker kan uit de applicatie uitloggen.

 

 

 

 

3.3 Traceringsformulier voor passagiers (Passenger Locator Form)

Eenmaal ingelogd, wordt de gebruiker voor de voltooiing van het PLF-formulier doorgestuurd naar de bestemmingsselectiepagina waar hij/zij het land van de eindbestemming van zijn/haar reis selecteert. Op hetzelfde PLF-formulier kan de passagier transitinformatie invullen, als de vervoerswijze dezelfde is. 

Indien de gebruiker per vliegtuig reist en de reis een rechtstreekse vlucht omvat, moet alleen het land van de eindbestemming (aangezien deze lidstaat de EUdPLF als land van bestemming gebruikt en op de keuzelijst verschijnt) worden geselecteerd in de eerste tabbladsectie van de bestemming (keuzelijst). De aansluitende vluchten, tussen vertrek en eindbestemming, moeten worden ingevuld via de knop ‘Non-Direct Flight’ (Niet-Rechtstreekse Vlucht) (onderaan). Dezelfde regel geldt voor de andere vervoerswijzen, b.v. over de weg en over zee.

3.3.1 Vervoerstype

In deze stap wordt de passagier gevraagd het vervoerstype te kiezen dat tijdens de reis zal worden gebruikt. Meer specifiek, zoals weergegeven in de afbeelding hieronder, zijn de opties de volgende:

 • Weg (Bus/ Trein/ Auto/ Ander voertuig)
 • Vliegtuig
 • Cruiseschip / Pleziervaartuig
 • Veerboot

Afhankelijk van wat de gebruiker in deze stap kiest, zullen het juiste formulier en de juiste inhoud worden weergegeven. De verschillende PLF-formulieren, naargelang de keuze, worden ook in de volgende stappen – secties voorgesteld.

Op dit punt is het belangrijk te vermelden dat voor elk vervoerstype de eerste stap die de gebruiker moet nemen het lezen en aanvaarden van een Privacyverklaring is, die een aantal basisregels bevat voor het invullen van het formulier en het verstrekken van persoonsgegevens voor verwerking, zoals te zien is in het voorbeeld in de onderstaande afbeelding.

3.3.1.1 Weg (Bus / Trein / Auto – Ander voertuig)

In dit geval heeft de gebruiker gekozen voor vervoer over de weg, zoals per auto/ander voertuig, trein of bus, om het land binnen te komen. In deze stap wordt de gebruiker gevraagd te kiezen welke van deze drie middelen van wegvervoer zal worden gebruikt. Bovendien wordt hij/zij op dit punt gevraagd te kiezen of hij/zij reist als lid van een groep of met zijn/haar familie (gebruikelijk bij alle vervoerswijzen), indien van toepassing volgens de regels van elke lidstaat.

3.3.1.1.1 Bus

In dit geval heeft de gebruiker ervoor gekozen met de bus te reizen. Alvorens met het invullen van het formulier te beginnen, wordt de passagier gevraagd te kiezen of hij/zij als lid van een groep of met zijn/haar gezin reist (aanvinkvakje). De in te vullen velden worden in de onderstaande afbeeldingen getoond.

De gegevens die de gebruiker moet invullen zijn de volgende:

 • Busbedrijf: De gebruiker vult de naam in van het bedrijf dat hij/zij gekozen heeft om mee te reizen.
 • Bus-/kentekennummer: De gebruiker vult het bus- of kentekennummer in.
 • Als u in een ander land verbleef (niet op doorgang) dan dat van uw vaste adres in de 14 dagen voor uw aankomst,
  geef dan hieronder op in welke landen/steden u verbleef.
 • Land / plaats van vertrek: De gebruiker selecteert het land/de plaats waar hij/zij opstapt en activeert enkele van de volgende velden.
 • Station / Stad van vertrek: De gebruiker selecteert het vertrekstation van het/de geselecteerde land/plaats/stad van vertrek.
 • Vertrekdatum en tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar vertrek. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de popup-kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van vertrek van zijn/haar reis te kiezen.
 • Zitplaatsnummer: De gebruiker wordt gevraagd het zitplaatsnummer in te vullen.
 • Zitplaatstype: De gebruiker wordt gevraagd het zitplaatstype te kiezen uit een reeks opties, zoals Business (Eerste klas), Toegewezen plaats en Economy (Tweede klas).
 • Plaats van Binnenkomst (PvB) in het land van bestemming: De gebruiker wordt gevraagd de plaats van binnenkomst (b.v. grensstation) van zijn/haar reis te selecteren. Als de gebruiker de naam van de plaats van binnenkomst (bv. grensstation) vanwaar hij het land van bestemming zal binnenkomen niet kan vinden, moet hij de optie “Other” (Andere) selecteren en de naam van de plaats van binnenkomst in het volgende veld toevoegen.
 • Aankomstdatum en -tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar aankomst op de PvB. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar de gebruiker gevraagd wordt de datum en het tijdstip van aankomst van zijn/haar reis te kiezen.

Bovendien moeten passagiers die tijdens hun reis tussenstops maken (na het vertrek en vóór de eindbestemming, in overeenstemming met de hierboven ingevulde gegevens), deze in het formulier vermelden. Deze regel geldt voor alle vervoerswijzen. In dit geval moet de gebruiker nog twee velden invullen en dat zijn: 

 • Land: De gebruiker kiest het land van de tussenstop  
 • Tussenstation: De gebruiker kiest het tussenstation van de reis 
 • Vertrekdatum en tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar vertrek. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de popup-kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van vertrek van zijn/haar reis te kiezen.
3.3.1.1.2 Trein

In dit geval heeft de gebruiker ervoor gekozen om met de trein te reizen. Alvorens met het invullen van het formulier te beginnen, wordt de passagier gevraagd te kiezen of hij/zij reist als lid van een groep of met zijn/haar gezin, indien van toepassing volgens de regels van elke lidstaat. De in te vullen velden worden in de onderstaande afbeeldingen getoond.

De gegevens die de gebruiker moet invullen zijn de volgende:

 • Spoorwegmaatschappij: De gebruiker vult de naam in van de spoorwegmaatschappij waarmee hij/zij reist.
 • Treinnummer: De gebruiker vult het nummer van de trein in.
 • Rijtuignummer: De gebruiker vult het nummer van het rijtuig in.
 • Als u in een ander land verbleef (niet op doorgang) dan dat van uw vaste adres in de 14 dagen voor uw aankomst,
  geef dan hieronder op in welke landen/steden u verbleef.
 • Land / plaats van vertrek: De gebruiker selecteert het land/de plaats waar hij/zij opstapt en activeert enkele van de volgende velden.
 • Station / Stad van vertrek: De gebruiker selecteert het vertrekstation van het/de geselecteerde land/stad van vertrek.
 • Vertrekdatum en tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar vertrek. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van vertrek van zijn/haar reis te kiezen.
 • Zitplaatsnummer en wagonnummer: De gebruiker vult het zitplaats- en wagonnummer in.
 • Zitplaatstype: De gebruiker wordt gevraagd het zitplaatstype te kiezen uit een reeks opties, zoals Business (Eerste klas), cabine (slaaprijtuig) en Economy (Tweede klas).
 • Plaats van Binnenkomst (PvB) in het land van bestemming: De gebruiker wordt gevraagd de plaats van binnenkomst (bv. grensstation) van zijn/haar reis te selecteren. Als de gebruiker de naam van de plaats van binnenkomst (bv. grensstation) vanwaar hij het land van bestemming zal binnenkomen niet kan vinden, moet hij de optie “Other” (Andere) selecteren en de naam van de plaats van binnenkomst in het volgende veld toevoegen.
 • Aankomstdatum en -tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar aankomst op de PvB. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van aankomst van zijn/haar reis te kiezen.

Bovendien moeten passagiers, indien hun reis tussenstops omvat, deze in het formulier vermelden. In dit geval moet de gebruiker nog twee velden invullen en dat zijn:

 • Land: De gebruiker kiest het land van de tussenstop
 • Tussenstation: De gebruiker kiest het tussenstation van de reis

3.3.1.1.3 Auto / Ander voertuig

In dit geval heeft de gebruiker ervoor gekozen om met de auto / een ander voertuig te reizen. De in te vullen velden worden in de onderstaande afbeeldingen getoond.

 

De gebruiker wordt in eerste instantie gevraagd aan te geven of hij/zij reist als lid van een groep of als gezinslid. De informatie die de gebruiker moet invullen is de volgende:

 • Kentekennummer auto / ander voertuig: De gebruiker moet het kenteken invullen van de auto/het andere voertuig waarmee hij/zij reist.
 • Land / plaats van vertrek: De gebruiker kiest het land van waaruit hij/zij de reis per auto/ander voertuig aanvangt.
 • Vertrekdatum en tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar vertrek. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van vertrek van zijn/haar reis te kiezen.
 • Als u in een ander land verbleef (niet op doorgang) dan dat van uw vaste adres in de 14 dagen voor uw aankomst,
  geef dan hieronder op in welke landen/steden u verbleef.
 • Plaats van Binnenkomst (PvB) in het land van bestemming: De gebruiker wordt gevraagd de plaats van binnenkomst (grensstation) van zijn/haar reis te selecteren. Als de gebruiker de naam van de plaats van binnenkomst (bv. grensstation) vanwaar hij/zij het land van bestemming zal binnenkomen niet kan vinden, moet hij/zij de optie “Other” (Andere) selecteren en de naam van de plaats van binnenkomst in het volgende veld toevoegen.
 • Datum en tijdstip van aankomst in het land: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van aankomst op de PvB. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van aankomst van zijn/haar reis te kiezen.

Bovendien moeten passagiers, indien hun reis tussenstops omvat, deze in het formulier vermelden. In dit geval moet de gebruiker nog twee velden invullen en dat zijn:

 • Land: De gebruiker kiest het land van de tussenstop
 • Tussenstation: De gebruiker kiest het tussenstation van de reis.
 • Vertrekdatum: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar vertrek. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de popup-kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van vertrek van zijn/haar reis te kiezen.

3.3.1.2 Vliegtuig

In dit geval heeft de gebruiker ervoor gekozen om met het vliegtuig te reizen. De gebruiker kan kiezen tussen Rechtstreekse vlucht of Niet-rechtstreekse vlucht. Als er een tussenvlucht is, moet de gebruiker de optie Niet-rechtstreekse vlucht selecteren.

Alvorens met het invullen van het formulier te beginnen, wordt de passagier gevraagd te kiezen of hij/zij reist als lid van een groep of met zijn/haar gezin, indien van toepassing volgens de regels van elke lidstaat. De in te vullen velden worden in de onderstaande afbeeldingen getoond.

3.3.1.2.1 Rechtstreekse vlucht

De informatie die de gebruiker moet invullen is de volgende:

 • Naam luchtvaartmaatschappij: De gebruiker moet de naam van de luchtvaartmaatschappij invullen waarmee hij/zij reist.
 • Vluchtnummer: Dit veld betreft het vluchtnummer. De gebruiker moet tussen 1-10 tekens en/of getallen invoeren.
 • Als u in een ander land verbleef (niet op doorgang) dan dat van uw vaste adres in de 14 dagen voor uw aankomst,
  geef dan hieronder op in welke landen/steden u verbleef.
 • Zitplaatsnummer: De gebruiker moet zijn/haar zitplaatsnummer invullen.
 • Gelieve aan te vinken of uw vlucht een privévlucht is (aanvinkvakje). Indien het om een privévlucht gaat, hoeft de gebruiker het vorige veld niet in te vullen, maar verschijnt er een nieuw veld met het privévluchtnummer.

 • Land / plaats van vertrek: De gebruiker vult het land in waaruit hij/zij vertrekt.
 • Vertrekdatum en tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar vertrek. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van vertrek van zijn/haar reis te kiezen.
 • Vertrekluchthaven: De gebruiker kiest de vertrekluchthaven van het land dat hij/zij vooraf heeft aangegeven.
 • Aankomstdatum en -tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar aankomst op de bestemming (luchthaven). Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van aankomst van zijn/haar reis te kiezen.
 • Eindbestemming (Luchthaven): De gebruiker kiest de luchthaven van de eindbestemming uit een reeks vooraf gedefinieerde keuzes op basis van het land van bestemming.
3.3.1.2.2 Niet-rechtstreekse vlucht

Als er een tussenvlucht is, moet de gebruiker de optie Niet-rechtstreekse vlucht selecteren. In dit geval verschijnt een nieuw formulier zoals in de afbeelding hieronder te zien is.

De informatie die de gebruiker moet invullen is de volgende:

 • Naam luchtvaartmaatschappij: De gebruiker moet de naam van de luchtvaartmaatschappij invullen waarmee hij/zij reist.
 • Vluchtnummer: Dit veld betreft het vluchtnummer. De gebruiker moet tussen 1-10 tekens en/of getallen invoeren.
 • Zitplaatsnummer: De gebruiker moet zijn/haar zitplaatsnummer invullen.
 • Als u in een ander land verbleef (niet op doorgang) dan dat van uw vaste adres in de 14 dagen voor uw aankomst,
  geef dan hieronder op in welke landen/steden u verbleef.
 • Gelieve aan te vinken of uw vlucht privé is (aanvinkvakje). Indien het om een privévlucht gaat, hoeft de gebruiker het vorige veld niet in te vullen, maar verschijnt er een nieuw veld met het privévluchtnummer.

 • Land / plaats van vertrek: De gebruiker vult het land in waaruit hij/zij vertrekt.
 • Vertrekdatum en tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar vertrek. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van vertrek van zijn/haar reis te kiezen.
 • Vertrekluchthaven: De gebruiker kiest de vertrekluchthaven van het land dat hij/zij vooraf heeft aangegeven.
 • Land van bestemming/transit: Het veld betreft het land van bestemming van zijn/haar tussenstop (vlucht/onderdeel 1 van uw reis).
 • Luchthaven van bestemming: De gebruiker kiest de luchthaven van bestemming uit alle luchthavens van het land van bestemming van zijn/haar tussenstop (vlucht/onderdeel 1 van uw reis).
 • Aankomstdatum en -tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar aankomst. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van aankomst van zijn/haar tussenvlucht te kiezen (vlucht/onderdeel 1 van uw reis).
 • Vlucht/onderdeel toevoegen: Als er een tussenvlucht is, moet de gebruiker deze optie selecteren. In dit geval verschijnt een nieuw formulier zoals in de afbeelding hieronder te zien is. De vluchtverbinding is tussen het vertrek (bestemming verbindingsvlucht – onderdeel 1 van uw reis) en de aankomst (bestemming verbindingsvlucht – onderdeel 2 van uw reis). Het veld ‘Aankomstdatum en -tijdstip’ (vóór de knop ‘Verbindingsvlucht’) moet de datum en het tijdstip van aankomst van de verbindingsvlucht zijn (vlucht/onderdeel 2 van uw reis).

De informatie die de passagier moet invullen met betrekking tot de tussenvlucht/ onderdeel 2 van uw reis is de volgende:

 • Gelieve aan te vinken of dit uw laatste vlucht / het laatste onderdeel van uw reis is

 • Naam luchtvaartmaatschappij: De gebruiker moet de naam van de luchtvaartmaatschappij invullen waarmee hij/zij reist.
 • Vluchtnummer: Dit veld betreft het vluchtnummer. De gebruiker moet tussen 1-10 tekens en/of getallen invoeren.
 • Zitplaatsnummer: De gebruiker moet zijn/haar zitplaatsnummer invullen.
 • Gelieve aan te vinken of uw vlucht een privévlucht is (aanvinkvakje). Indien het om een privévlucht gaat, hoeft de gebruiker het vorige veld niet in te vullen, maar verschijnt er een nieuw veld met het privévluchtnummer.

 • Land / plaats van vertrek: De gebruiker vult het land in waaruit hij/zij vertrekt.
 • Vertrekdatum en tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar vertrek (vlucht/onderdeel 2 van uw reis). Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van vertrek van zijn/haar reis te kiezen.
 • Vertrekluchthaven: De gebruiker kiest de vertrekluchthaven van het land dat hij/zij vooraf heeft aangegeven.
 • Land van bestemming / transit: Het veld betreft het land van de eindbestemming (als dit uw laatste vlucht is) of het transitland (als dit een extra vluchtonderdeel is) (vlucht/onderdeel 2 van uw reis).
 • Luchthaven van bestemming: De gebruiker kiest de luchthaven van bestemming uit alle luchthavens van het land van bestemming (vlucht/onderdeel 2 van uw reis).
 • Aankomstdatum en -tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar aankomst. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van aankomst van zijn/haar tussenvlucht te kiezen (vlucht/onderdeel 2 van uw reis).

3.3.1.3 Cruiseschip / Pleziervaartuig

In dit geval heeft de gebruiker ervoor gekozen om met een cruiseschip of een pleziervaartuig te reizen. Alvorens met het invullen van het formulier te beginnen, wordt de passagier gevraagd te kiezen of hij/zij reist als lid van een groep of met zijn/haar gezin, indien van toepassing volgens de regels van elke lidstaat. De gebruiker wordt gevraagd te kiezen of hij reist als lid van het personeel van het cruiseschip. De velden van het formulier worden in de volgende afbeeldingen weergegeven.

 

De in te vullen informatie omvat in ieder geval het volgende:

 • Scheepvaart- / pleziervaartmaatschappij: De gebruiker vult de naam in van de scheepvaart-/ pleziervaartmaatschappij waarmee hij/zij reist.
 • Naam van het schip: De gebruiker vult de naam van het cruiseschip/pleziervaartuig in.
 • IMO-/ Registratienummer: Unieke code voor elk schip.
 • Als u in een ander land verbleef (niet op doorgang) dan dat van uw vaste adres in de 14 dagen voor uw aankomst,
  geef dan hieronder op in welke landen/steden u verbleef.
 • Land / plaats van inscheping: De gebruiker kiest het land waar hij/zij inscheept.
 • Inschepingshaven: De gebruiker kiest de haven waar hij/zij inscheept op basis van het land van inscheping dat hij/zij hierboven heeft opgegeven.
 • Inschepingsdatum en -tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar inscheping. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van vertrek van zijn/haar reis te kiezen.
 • Cabinenummer: De gebruiker vult het nummer van zijn/haar cabine in.
 • Ontschepingsdatum op het einde van de cruise: Dit veld betreft de datum waarop de cruise eindigt en de passagier van boord gaat. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de einddatum van de cruise te kiezen.
 • Ontschepingshaven op het einde van de cruise: De gebruiker moet de haven selecteren waar hij/zij van boord gaat, op basis van het land van bestemming dat hij/zij in een eerdere fase heeft geselecteerd.

Bovendien moeten passagiers, indien hun reis tussenstops omvat, deze in het formulier vermelden. In dit geval moet de gebruiker nog twee velden invullen en dat zijn:

 • Land: Dit veld betreft het land van bestemming van zijn/haar tussenstop.
 • Tussenstophaven: De gebruiker kiest de haven van zijn/haar tussenstop op basis van het land dat hij/zij hierboven heeft gekozen.
 • Aankomstdatum en -tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar aankomst. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van aankomst van zijn/haar tussenstop te kiezen.
 • Vertrekdatum en tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar vertrek. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de popup-kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van vertrek van zijn/haar reis te kiezen.

3.3.1.4 Veerboot

In dit geval heeft de gebruiker ervoor gekozen om per veerboot te reizen. Alvorens met het invullen van het formulier te beginnen, wordt de passagier gevraagd te kiezen of hij/zij reist als lid van een groep of met zijn/haar gezin, indien van toepassing volgens de regels van elke lidstaat. De velden van het formulier worden in de volgende afbeeldingen weergegeven.

De informatie die de gebruiker moet invullen is de volgende:

 • Scheepvaart-/ pleziervaartmaatschappij: De gebruiker vult de naam in van de scheepvaart-/ pleziervaartmaatschappij waarmee hij/zij reist.
 • Naam van het vaartuig: De gebruiker vult de naam in van het vaartuig waarmee hij/zij reist.
 • Als u in een ander land verbleef (niet op doorgang) dan dat van uw vaste adres in de 14 dagen voor uw aankomst,
  geef dan hieronder op in welke landen/steden u verbleef.
 • Land / plaats van inscheping: De gebruiker kiest het land waar hij/zij inscheept.
 • Inschepingshaven: De gebruiker kiest de haven waar hij/zij inscheept op basis van het land van inscheping dat hij/zij hierboven heeft opgegeven. Het veld is facultatief.
 • Inschepingsdatum en -tijdstip: Dit veld betreft de datum en het tijdstip van zijn/haar inscheping. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de datum en het tijdstip van vertrek van zijn/haar reis te kiezen.
 • Cabine-/ Zitplaatsnummer: De gebruiker vult het nummer van zijn/haar cabine of het nummer van zijn/haar zitplaats in.
 • Zitplaatstype: De gebruiker kiest uit een reeks opties het type zitplaats. De opties zijn Economy (Dek), Toegewezen zitplaats, Business en Cabine.
 • Ontschepingsdatum: Dit veld betreft de datum waarop de passagier van boord gaat. Wanneer de gebruiker op dit veld drukt, verschijnt automatisch de kalender waar hij/zij gevraagd wordt de ontschepingsdatum te kiezen.
 • Ontschepingshaven: De gebruiker moet de haven selecteren waar hij/zij van boord gaat op basis van het land van bestemming dat hij/zij in een eerdere fase heeft geselecteerd.

 

3.3.2 Persoonlijke Informatie

In deze stap moet de gebruiker zijn/haar persoonlijke gegevens invullen. Meer in het bijzonder gaat het, zoals uit de volgende afbeeldingen blijkt, om de volgende gegevens:

 • Naam (familienaam): De gebruiker moet zijn/haar (familie)naam invullen.
 • Voorna(a)m(en): De gebruiker moet zijn/haar voorna(a)m(en) invullen.
 • Geslacht: De gebruiker moet zijn/haar geslacht kiezen uit een reeks vooraf gedefinieerde opties.
 • Geboortedatum: De gebruiker moet zijn/haar geboortedatum invullen
 • ID-documenttype: Dit is het soort reisidentificatiedocument dat de gebruiker zal aangeven. In elk geval zal een nieuw veld verschijnen dat de gebruiker moet invullen. De opties zijn:

Identiteitskaart

Paspoort

 

 • Voornaamste telefoonnummer: De gebruiker moet zijn/haar voornaamste telefoonnummer invullen. De gebruiker moet een plusteken (+) invoeren, gevolgd door zijn/haar landcode en zijn/haar telefoonnummer, bv. +306989123456.
 • Ander telefoonnummer: Dit veld betreft een tweede telefoonnummer van de passagier.
 • E-mailadres: Dit veld wordt automatisch door het systeem ingevuld en is gekoppeld aan de ingelogde gebruiker.

 

3.3.3 Vast adres

In deze stap moet de gebruiker de gegevens van zijn/haar vaste woonplaats invullen. Meer in het bijzonder gaat het, zoals uit de volgende afbeeldingen blijkt, om de volgende gegevens:

 • Land: De gebruiker moet het land van zijn/haar woonplaats selecteren uit een uitklaplijst.
 • Deelstaat/Provincie: De gebruiker moet de deelstaat van zijn/haar woonplaats selecteren uit een uitklaplijst.
 • Stad: De gebruiker vult de stad van zijn/haar verblijfplaats in.
 • Zip-/postcode: De gebruiker vult de postcode van zijn/haar verblijfplaats in.
 • Straat: De gebruiker vult de straatnaam van zijn/haar verblijfplaats in.
 • Straatnummer / Huisnummer: De gebruiker vult het straat-/huisnummer van zijn/haar verblijfplaats in.
 • Appartementnummer: De gebruiker vult het appartementnummer van zijn/haar verblijfplaats in.
 • Vink aan als uw tijdelijke adres hetzelfde is als uw vaste adres (Optioneel)-Indien “Ja”, is het volgende tabblad “Temporary Address” (Tijdelijk adres) zichtbaar en moet het handmatig worden ingevuld
  -Indien “Nee”, wordt het volgende tabblad “Temporary Address” (Tijdelijk adres) vooraf gevuld met dezelfde informatie als bij “Permanent Address” (Permanent adres).

3.3.4 Tijdelijk(e) adres(sen) in het bezochte land

In deze stap wordt de gebruiker gevraagd de gegevens in te vullen van zijn/haar tijdelijke verblijfplaats, één of meer, tijdens zijn/haar reis in het land van bestemming. Als de gebruiker de komende 14 dagen niet op het in de vorige stap aangegeven vaste adres zal verblijven, moet hij de plaatsen invullen waar hij in het land van bestemming zal verblijven. (Indien de gebruiker een bezoeker is, schrijft hij/zij alleen de eerste plaats op waar hij/zij zal verblijven). De informatie die hij/zij moet invullen, is weergegeven in de volgende afbeeldingen:

 • Adrestype: De gebruiker kiest het soort adres uit de volgende opties: Huis, Hotel, Cruiseschip, Ander.
 • Land: De gebruiker moet het land van zijn/haar tijdelijke verblijfplaats selecteren.
 • Deelstaat/Provincie: De gebruiker moet de deelstaat van verblijf kiezen uit een vooraf vastgestelde lijst op basis van het land van verblijf.
 • Stad: De gebruiker vult de stad van zijn/haar verblijfplaats in.
 • Straat: De gebruiker vult de straatnaam van zijn/haar verblijfplaats in.
 • Straatnummer / Huisnummer: De gebruiker vult het straat-/huisnummer van zijn/haar verblijfplaats in.
 • Zip-/postcode: De gebruiker vult de postcode van zijn/haar verblijfplaats in.
 • Appartementnummer: De gebruiker vult het appartementnummer van zijn/haar verblijfplaats in.

Indien de gebruiker tijdens zijn/haar verblijf op meer dan één plaats verblijft, moet hij op de knop “ADD TEMPORARY ADDRESS” (TIJDELIJK ADRES TOEVOEGEN) drukken en de gegevens van de tweede optie invullen. Er is ook een verwijderoptie (knop).

3.3.5 Reisgenoten – Familie

Een andere algemene stap, die kan variëren naargelang de regels van elke lidstaat, is om de gegevens van een medereiziger uit de familiale omgeving toe te voegen. Indien u na het inloggen op het platform en het kiezen van het land van bestemming, een aanvinkvakje “Please check if you are travelling as a member of a group and / or with your family” (Gelieve aan te vinken of u reist als lid van een groep en/of met uw familie) ziet, betekent dit dat dit specifieke land de mogelijkheid biedt om familieleden of groepsleden aan uw PLF-formulier toe te voegen. In elk geval dient elke passagier de REISPROTOCOLLEN per land van bestemming te bekijken, zoals aangegeven op de bestemmingspagina van het EUdPLF. Om een nieuwe medereiziger toe te voegen, die een familielid is, drukt de gebruiker op de knop “ADD FAMILY MEMBER” (FAMILIELID TOEVOEGEN), zoals te zien is in de volgende afbeelding.

 

Wanneer de gebruiker op de knop “ADD FAMILY MEMBER” (FAMILIELID TOEVOEGEN) drukt, verschijnt onmiddellijk een formulier met de volgende informatie. Deze optie is beschikbaar indien de gebruiker het vakje “Please check if you are travelling as a member of a group and / or with your family” (Gelieve aan te vinken of u reist als lid van een groep en/of met uw gezin) op het tabblad “Travel Information” (Reisinformatie) heeft aangevinkt. Volwassen passagiers moeten hun eigen PLF-formulier invullen. Dit gedeelte moet worden ingevuld met: 

 • Voorna(a)m(en): De gebruiker vult de voorna(a)m(en) in van de persoon die met de gebruiker – passagier meereist en lid is van zijn/haar gezin.
 • Naam (familienaam): De gebruiker vult de familienaam in van de persoon die met de gebruiker – passagier meereist en lid is van zijn/haar gezin.
 • Uw geslacht: De gebruiker kiest het geslacht van de persoon die met de gebruiker- passagier meereist en lid is van zijn/haar gezin.
 • Zitplaatsnummer: Dit is geen verplicht veld en betreft het zitplaatsnummer van de persoon die met de gebruiker – passagier meereist en lid is van zijn/haar gezin.
 • Leeftijd: De gebruiker vult de leeftijd in van de persoon die met de gebruiker- passagier meereist en lid is van zijn/haar gezin.

Door opnieuw op de knop “ADD FAMILY MEMBER” (FAMILIELID TOEVOEGEN) te klikken, kan de gebruiker zoveel familieleden toevoegen als nodig. U kunt echter op elk moment een persoon verwijderen door op de knop “REMOVE FAMILY MEMBER” (FAMILIELID VERWIJDEREN) te drukken.

3.3.6 Reisgenoot Niet-familie / Niet hetzelfde huishouden

Een andere stap, die kan variëren naargelang de regels van elke lidstaat, is om de gegevens van een medereiziger van dezelfde groep toe te voegen. Indien u na het inloggen op het platform en het kiezen van het land van bestemming, een aanvinkvakje “Please check if you are travelling as a member of a group and / or with your family” (Gelieve aan te vinken of u reist als lid van een groep en/of met uw familie) ziet, betekent dit dat dit specifieke land de mogelijkheid biedt om familieleden of groepsleden aan uw PLF-formulier toe te voegen. In elk geval dient elke passagier de REISPROTOCOLLEN per land van bestemming te bekijken, zoals aangegeven op de bestemmingspagina van het EUdPLF. Deze optie is beschikbaar indien de gebruiker het vakje “Please check if you are travelling as a member of a group and / or with your family” (Gelieve aan te vinken of u reist als lid van een groep en/of met uw gezin) op het tabblad “Travel Information” (Reisinformatie) heeft aangevinkt. Volwassen passagiers moeten hun eigen PLF-formulier invullen. Om een nieuwe medereiziger toe te voegen, moet de gebruiker op de knop “ADD NON-FAMILY TRAVELCOMPANION” (REISGENOOT NIET-FAMILIE TOEVOEGEN) klikken, die in de volgende afbeelding te zien is.

Wanneer de gebruiker op de knop “ADD NON-FAMILY TRAVEL COMPANION” (REISGENOOT NIET-FAMILIE TOEVOEGEN) drukt, verschijnt onmiddellijk een formulier met de volgende informatie:

 • Voorna(a)m(en): De gebruiker vult de voorna(a)m(en) in van de persoon die met de gebruiker – passagier meereist en geen lid is van zijn/haar gezin.
 • Naam (familienaam): De gebruiker vult de familienaam in van de persoon die met de gebruiker – passagier meereist en geen lid is van zijn/haar gezin.
 • Uw geslacht: De gebruiker kiest het geslacht van de persoon die met de gebruiker – passagier meereist en geen lid is van zijn/haar gezin.
 • Groep (rondreis, team, zaken, andere): Dit is een facultatief veld en geeft de relatie aan die de gebruiker heeft met de vermelde persoon.
 • Zitplaatsnummer: Dit is een facultatief veld en betreft het zitplaatsnummer van de persoon die met de gebruiker – passagier meereist en lid is van zijn/haar gezin.

Door opnieuw op de knop “ADD NON-FAMILY TRAVEL COMPANION” (REISGENOOT NIET-FAMILIE TOEVOEGEN) te klikken, kan de gebruiker zoveel personen toevoegen als nodig. U kunt echter op elk moment een persoon verwijderen door op de knop “REMOVE NON-FAMILY TRAVEL COMPANION” (REISGENOOT NIET-FAMILIE VERWIJDEREN) te drukken.

3.3.7 Contactpersoon bij noodgevallen

Dit betreft de contactgegevens van een persoon die door de gebruiker is aangewezen als contactpersoon voor noodgevallen (contactpersoon die de passagier tijdens zijn/haar reis kan bereiken). De informatie die de gebruiker moet invullen, is weergegeven in de volgende afbeeldingen en omvat het volgende:

 • Voorna(a)m(en): De gebruiker vult de voorna(a)m(en) in van de contactpersoon voor noodgevallen.
 • Naam (familienaam): De gebruiker vult de familienaam in van de contactpersoon voor noodgevallen.
 • Land: Dit veld verwijst naar het land van de woonplaats van de contactpersoon voor noodgevallen.
 • Stad: Dit veld verwijst naar de stad van de woonplaats van de contactpersoon voor noodgevallen.
 • Mobiel telefoonnummer: Dit veld verwijst naar het mobiele telefoonnummer van de contactpersoon voor noodgevallen. De gebruiker moet een plusteken (+) invoeren, gevolgd door de landcode en het telefoonnummer, bv. +306989123456.
 • Ander telefoonnummer: Dit veld verwijst naar een ander telefoonnummer van de contactpersoon voor noodgevallen.
 • E-mailadres: Dit veld verwijst naar het e-mailadres van de contactpersoon voor noodgevallen.

3.3.8 Voorbeeld van het traceringsformulier voor passagiers (PLF-formulier)

Vóór de definitieve indiening van het formulier kan de gebruiker door op de knop “Preview” (Voorbeeld) te drukken in een popup-venster de gegevens/informatie zien die hij/zij heeft ingevuld, zoals te zien is in de volgende afbeelding.

3.3.9 Indiening van het PLF-formulier

Nadat de gebruiker de informatie heeft gecontroleerd, kan hij/zij op de knop “Submit” (Indienen) drukken. Bij een geslaagde indiening van het formulier wordt de gebruiker meegedeeld dat het formulier met succes is ingevuld (indicatie van indiening van het PLF-formulier). 

Tegelijkertijd wordt de gebruiker geïnformeerd over het proces en specifiek dat hij/zij:

een e-mail heeft ontvangen (de gebruiker moet ook altijd de SPAM-map controleren) waarin hem/haar wordt meegedeeld dat het formulier dat hij/zij heeft ingevuld met succes is ingediend en waarin de unieke QR-code staat.

het formulier tijdens de reis bij zich moet hebben in digitale of gedrukte vorm.

Tegelijkertijd ontvangt de gebruiker een e-mail op het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven, zoals te zien is in de onderstaande afbeelding.

Door op de link in de ontvangen e-mail te klikken, kan de passagier het specifieke opgeslagen PLF-formulier bekijken en afdrukken/downloaden.

De gebruiker (passagier) kan zijn/haar ingediende PLF-formulier(en) ook bekijken/downloaden/afdrukken via het menu rechtsboven (MY PLFs) (MIJN PLF-FORMULIEREN).

3.4 Gegevens traceringsformulier voor passagiers (PLF) bewerken

De gebruiker kan de gegevens van een traceringsformulier voor passagiers bekijken, afdrukken en bewerken/updaten (vóór de aankomstdatum op de aangegeven eindbestemming). Deze optie is beschikbaar via het menu rechtsboven door “My PLFs” (Mijn PLF-formulieren) te selecteren. 

Door de optie bewerking van het PLF-formulier te selecteren, wordt onmiddellijk een formulier weergegeven met de door de gebruiker vooraf ingevulde velden. Niet alle velden zijn bewerkbaar. De eerste drie tabbladen [“Destination” (Bestemming), “Transportation Type” (Vervoerstype), “Before you begin” (Voordat u begint)] met de daarin opgenomen velden zullen altijd uitgeschakeld zijn tijdens ieder plf-updateproces.  Sommige andere velden kunnen ook vergrendeld blijven, terwijl andere velden bewerkbaar zijn en kunnen worden bijgewerkt (afhankelijk van elk land). Tijdens deze actie kan de gebruiker de nodige gegevens wijzigen/toevoegen. Na voltooiing van de wijzigingen en na op de knop “Submit” (Indienen) te hebben gedrukt, ontvangt de gebruiker een nieuwe e-mail op zijn/haar account met het bijgewerkte formulier. De QR-code blijft dezelfde.

3.5 Het PLF-formulier verwijderen

De passagier heeft de mogelijkheid om eigen plf-formulieren te verwijderen op basis van de volgende regels per lidstaat als eindbestemming van elk PLF-formulier. De passagier kan plf-formulieren verwijderen als deze instelling door het land van eindbestemming is ingesteld en de status van het plf-formulier niet is gewijzigd, bv. van standaard “Submitted” (Ingediend) naar “Approved” (Goedgekeurd), en als de indieningstermijn (in uren) in relatie tot de aankomst (Aankomsttijd) in het land (in de specifieke tijdzone) die door elke lidstaat is ingesteld, niet is overschreden.

 

4. Veelgestelde vragen (FAQ)

Vraag 1:

De “Submit” knop werkt niet. Wat moet ik doen?

Antwoord 1:

U moet het voorbeeldvenster sluiten (knop “Close” (Sluiten) onderaan het voorbeeldvenster) zoals hieronder is aangegeven, en vervolgens opnieuw op de knop “Submit” (Indienen) klikken.

Een andere mogelijke verklaring is dat u misschien niet alle gegevens van het formulier hebt ingevuld. In dat geval verschijnt er een rode aanduiding rond een veld. Zorg ervoor dat u alle verplichte informatie hebt ingevuld en dat de gegevens correct en geldig zijn.

Vraag 2:

Er is een validatiefout bij de invoer van de data die ik probeer in te voeren. Wat kan ik doen?

Antwoord 2:

Een rode aanduiding betekent ofwel dat er een verplicht veld moet worden ingevuld ofwel dat er een validatiefout is opgetreden bij de gegevensinvoer in één of meer velden. De vertrekdatum moet voor de aankomstdatum zijn. De waarde van de “Datetime of Arrival” (Aankomstdatum) op het eerste tabblad (niet verbonden) moet die van de eindbestemming zijn. Controleer ook de tijdzones tussen vertrek en aankomst. Elke tijdselectie is ingesteld op de tijdzone van het desbetreffende land. U moet eerst het land/de plaats selecteren en dan de datum/tijd om de bijbehorende tijdzone te krijgen. Ten slotte moet u ervoor zorgen dat javascript is ingeschakeld op uw webbrowser.

Er moet consistentie zijn tussen de gegevens van vertrek- en aankomsttijd en tijdzones, zoals hieronder weergegeven:

 

Vraag 3:

Ik kan de PDF-versie van mijn EUdPLF niet downloaden met outlook.

Antwoord 3:

U kunt inloggen op het platform en het afdrukken via “MY PLFs” (Mijn PLF-formulieren) (menu rechtsboven), zoals hieronder beschreven:

 

 

 

 

 

Vraag 4:

Wat moet ik doen als ik mijn bestemming of luchthaven niet kan vinden tussen diegene die op de lijst staan?

Antwoord 4:

In dat geval zou u “OTHER” (ANDERE) kunnen selecteren en de tekst in een extra veld eronder typen.

 

Vraag 5:

Ik had problemen toen ik probeerde om me te registreren of mijn wachtwoord opnieuw in te stellen, wat moet ik doen?

Antwoord 5:

Het is mogelijk dat u geen geldig wachtwoord hebt gekozen toen u zich probeerde te registreren. Wachtwoorden moeten minstens 6 tekens bevatten.

Zorg ervoor dat u zich ervan bewust bent of de hoofdletterfunctie geactiveerd is en in welke taal u typt. Voeg ook geen spaties toe. Zorg er ook voor dat u uw e-mail correct typt.

Bovendien wordt u vriendelijk verzocht het wachtwoord te typen in plaats van het te kopiëren en op het formulier te plakken.

De bevestigingsmail kan per ongeluk als spam zijn opgevat. Zorg ervoor dat u altijd de spam-map controleert.

Controleer ten slotte of u niet al een geregistreerde account hebt. Houd er rekening mee dat uw gebruikersaccount na uw registratie gedurende 150 dagen van inactiviteit na uw laatste aanmelding geldig blijft voordat hij definitief wordt verwijderd.

U kunt hier uw wachtwoord opnieuw instellen: (https://app.euplf.eu/#/user/login).

Reizigers moeten zich op de webapplicatie van EUdPLF registreren door een geldig en uniek e-mailadres en een wachtwoord op te geven. De reizigers zullen een bevestigingsmail ontvangen op het door hen opgegeven e-mailadres (altijd SPAM-map controleren).

Om de registratie te valideren en te voltooien moeten de reizigers op de link klikken die naar het opgegeven e-mailadres is gestuurd.

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld e-mail om wachtwoord opnieuw in te stellen:

 

Vraag 6:

Ik reis met mijn gezin of met een groep en ik ben verantwoordelijk voor het indienen van het PLF-formulier. Wat moet ik doen?

Antwoord 6:

Elk land heeft zijn eigen beleid ten aanzien van wie het PLF-formulier moet invullen (sommige landen kiezen ervoor dat wanneer een gezin samen reist, slechts één lid van het gezin het PLF-formulier moet invullen en andere landen eisen dat elke volwassen persoon een individueel PLF-formulier invult).

Voor specifieke vereisten voor het invullen van het formulier, zie de sectie REISPROTOCOLLEN op de landingspagina van EUdPLF (https://app.euplf.eu/), en selecteer het land waar u naartoe reist om het protocol ervan te lezen.

Reist u naar een andere bestemming en/of wilt u nagaan of er reisbeperkingen gelden? Raadpleeg dan de tool van de Europese Unie met de titel Re-open EU door hierte klikken.

Indien u naar een land van bestemming reist waar het is toegestaan om gezinsleden onder één PLF-formulier te registreren, zorg er dan voor dat u het desbetreffende aanvinkvakje hebt geselecteerd op het tabblad “Before you begin” (Voor u begint) zoals hieronder afgebeeld. Als u deze optie aanvinkt, verschijnen er nog 2 tabbladen “Family Companions” (Reisgenoten – Familie) en “Other Companions” (Andere reisgenoten).

 

Vraag 7:

Ik reis per vliegtuig met een verbindingsvlucht. Welke bestemming moet ik op het EUdPLF-formulier vermelden?

Antwoord 7:

Als er een tussenvlucht is, moet de gebruiker deze optie selecteren. In dit geval verschijnt een nieuw formulier zoals in de afbeelding hieronder te zien is. De vluchtverbinding is tussen het vertrek (bestemming verbindingsvlucht – onderdeel 1 van uw reis) en de aankomst (bestemming verbindingsvlucht – onderdeel 2 van uw reis). Het veld ‘Aankomstdatum en -tijdstip’ (vóór de knop ‘Verbindingsvlucht’) moet de datum en het tijdstip van aankomst van de verbindingsvlucht zijn (vlucht/onderdeel 2 van uw reis).

Voorbeeld 2 [huidige versie (Niet-rechtstreekse vlucht)]:

Londen – Rome – Sardinië

Vlucht / onderdeel 1 van uw reis:

Vlucht / onderdeel 2 van uw reis:

Vraag 8:

Ik heb mijn aanvraag met succes ingediend. De vertrektijd van mijn vlucht is echter gewijzigd en/of ik moet enkele wijzigingen aanbrengen. Wat kan ik doen?

Antwoord 8:

U hoeft geen nieuwe aanvraag in te dienen, aangezien het mogelijk is het reeds ingediende formulier te bewerken. Log in op het platform en klik op het menu rechtsboven. Kies dan ”MyPLFs” (Mijn PLF-formulieren) en zoek naar uw laatste aanvraag. Selecteer vervolgens het potloodicoon om uw aanvraag te bewerken en klik op “Submit“ (Indienen). Een nieuwe bevestigingsmail zal naar uw e-mailadres worden gestuurd. 

Vraag 9:

Moeten reizigers een afzonderlijk PLF-formulier indienen als de reis tussenstops in meer dan één land bevat?

Antwoord 9:

Als algemene regel geldt dat wanneer de reiziger verschillende vervoermiddelen gebruikt (schip, vliegtuig, trein, bus), een nieuw PLF-formulier moet worden ingevuld telkens wanneer de reiziger vertrekt met een nieuw vervoermiddel (schip, vliegtuig, trein, bus) om naar een ander land te reizen. Bij wijze van uitzondering moet, wanneer reizigers per vliegtuig reizen en de reis aansluitende vluchten in verschillende landen omvat, slechts één PLF-formulier worden ingediend voor het land van de eindbestemming. Maar als de reiziger zich buiten de luchthaven begeeft, voordat hij aan boord gaat van de aansluitende vlucht, dan moet ook voor dit land een afzonderlijk PLF-formulier worden ingevuld.

Reizigers die met een cruiseschip reizen, moeten het PLF-formulier één keer indienen en als land van bestemming het land van hun laatste ontscheping (einde van de cruise) kiezen. De reiziger zal in het elektronische systeem de namen van de havens moeten invullen die de cruise aandoet. Reizigers die per auto of met een ander voertuig reizen, moeten een PLF-formulier indienen telkens wanneer zij een land binnenkomen waar een dPLF moet worden ingediend.

Vraag 10:

Hoe komt een passagier binnen? (via het platform en wanneer de QR-code wordt gegenereerd)

Antwoord 10:

Vóór de reis registreert de passagier zich (eenmalig), vervolgens logt hij/zij in op het platform met behulp van de inloggegevens (e-mail/wachtwoord) en creëert hij/zij het dPLF-formulier. De unieke QR-code wordt gegenereerd en weergegeven op het plf-formulier. Vervolgens toont de reiziger de QR-code (ontvangen via e-mail) ofwel online via het geproduceerde plf-formulier ofwel op de geprinte versie van het dPLF-formulier aan de lokale autoriteiten en, nadat die gescand is, gaat hij/zij het respectieve land binnen.

Vraag 11:

Ik heb mijn aanvraag niet ingediend omdat ik het “Zitplaatsnummer” niet ken. Wat kan ik doen?

Antwoord 11:

Vul “Zitplaatsnummer” –> XXX in en ga dan verder met het invullen van het plf-formulier. Zodra het “Zitplaatsnummer” bekend is, kunt u het plf-formulier dat u al hebt ingediend nog bewerken en de juiste informatie invullen (als het plf-formulier nog te bewerken is op basis van de regels van elke lidstaat als land van eindbestemming). Log in op het platform en klik op het menu rechtsboven. Kies dan ”My PLFs” (Mijn PLF-formulieren) en zoek naar uw laatste aanvraag. Selecteer vervolgens het potloodicoon om uw aanvraag te bewerken en klik op “Submit“ (Indienen). Een nieuwe bevestigingsmail zal naar uw e-mailadres worden gestuurd.

Vraag 12:

Ik heb me geregistreerd en kreeg de e-mail zoals verwacht.  Maar als ik op de link klik zie ik het bericht: “The URL has expired. Please click here to receive a new email verification URL” (De URL is verlopen. Klik hier om een nieuwe URL voor e-mailverificatie te ontvangen).

Antwoord 12:

Als onderdeel van de processen voor het registreren en het opnieuw instellen van het wachtwoord zal het platform een speciale link naar uw e-mailadres sturen. U moet binnen een uur op die link klikken, anders vervalt hij en krijgt u de foutmelding “The URL has expired” (De URL is vervallen) te zien, evenals instructies over hoe u een nieuwe e-mail met een nieuwe link kunt ontvangen.

 

5. Bijlage: “Registreren – Account verifiëren – Inloggen – Opnieuw instellen”

 • Registreren

Reizigers moeten zich op de webapplicatie van EUdPLF registreren door een geldig en uniek e-mailadres en een wachtwoord op te geven. Het aanmaken van een nieuwe gebruikersaccount (registreren en activeren) dient slechts één keer te gebeuren. De reizigers zullen een bevestigingsmail ontvangen op het door hen opgegeven e-mailadres (altijd SPAM-map controleren).

1e Stap:

Selecteer de optie “Register” (Registreren).

2e Stap:

 • Voer het e-mailadres in, het wachtwoord en bevestig het wachtwoord.
 • Selecteer “Register” om verder te gaan met het registratieproces.

OPGELET:

  • Uw wachtwoord moet minstens 6 tekens bevatten.
  • Zorg ervoor dat u zich ervan bewust bent of de hoofdletterfunctie geactiveerd is en in welke taal u typt.
  • U wordt vriendelijk verzocht het wachtwoord te typen in plaats van het te kopiëren en op het formulier te plakken.

3e Stap:

Er zal een bericht verschijnen in de zin van “A link to activate your account has been emailed to the address provided. In case you did not receive the email click here to re-send it.” (Een link om uw account te activeren werd naar het opgegeven adres gemaild. Indien u de e-mail niet heeft ontvangen, klik dan hier om deze opnieuw te laten versturen.)

OPGELET:

  • Als een e-mail niet in uw inbox is aangekomen, controleer dan ook uw SPAM-map of selecteer “re-send” (opnieuw verzenden) in het bericht.

4e Stap:

Er zal een bericht verschijnen in de zin van “A link to activate your account has been emailed to the address provided. In case you did not receive the email click here to re-send it.” (Een link om uw account te activeren werd naar het opgegeven adres gemaild. Indien u de e-mail niet heeft ontvangen, klik dan hier om deze opnieuw te laten versturen.)

OPGELET:

  • Als een e-mail niet in uw inbox is aangekomen, controleer dan ook uw SPAM-map of selecteer “re-send” (opnieuw verzenden) in het bericht.

5e Stap:

Er zal een bericht verschijnen in de zin van “Your account has been activated. You can now login by using your credentials.” (Uw account is geactiveerd. U kunt nu inloggen met uw inloggegevens.)

 

 

  • Account verifiëren:

  1e Stap:

  Indien u de e-mail voor het verifiëren van uw account niet heeft ontvangen, druk dan op de optie “click here to re-send it” (klik hier om deze opnieuw te laten versturen).

 

 

 1. Stap:

Voer het e-mailadres en het wachtwoord in.

OPGELET:

 • U moet het oorspronkelijke wachtwoord invoeren dat u tijdens het registratieproces hebt gebruikt.

 1. Stap::

Er zal een bericht verschijnen in de zin van “A link to activate your account has been emailed to the address provided. In case you did not receive the email click here to re-send.” (Een link om uw account te activeren werd naar het opgegeven adres gemaild. Indien u de e-mail niet heeft ontvangen, klik dan hier om deze opnieuw te laten versturen.)

OPGELET:

 • Als een e-mail niet in uw inbox is aangekomen, controleer dan ook uw SPAM-map of selecteer “re-send” (opnieuw verzenden) in het bericht.

 1. Stap:

Er wordt een unieke URL naar uw e-mailadres gestuurd en u moet daarop klikken.

OPGELET:

 • Als een e-mail niet in uw inbox is aangekomen, controleer dan ook uw SPAM-map.

 1. Stap:

Er zal een bericht verschijnen in de zin van “Your account has been activated. You can now login by using your credentials.” (Uw account is geactiveerd. U kunt nu inloggen met uw inloggegevens.)

  • Inloggen:

  Het inlogproces is eenvoudig. De gebruiker hoeft alleen maar zijn/haar e-mail en wachtwoord in te vullen die bij de account op het platform horen en dan op “Login (Inloggen) te drukken. Het inloggen moet gebeuren na het registreren (activering van de account).

  1e Stap:

  • Voer het e-mailadres en het wachtwoord in om in te loggen.
  • Selecteer “Login” (Inloggen).

  OPGELET:

  • Uw wachtwoord moet minstens 6 tekens bevatten.
  • Zorg ervoor dat u zich ervan bewust bent of de hoofdletterfunctie geactiveerd is en in welke taal u typt.
  • U wordt vriendelijk verzocht het wachtwoord te typen in plaats van het te kopiëren en op het formulier te plakken.

  • Opnieuw instellen:

  Indien de gebruiker zijn/haar wachtwoord verloren of vergeten is, kan hij/zij het proces gebruiken om het wachtwoord op te vragen. De gebruiker moet op de knop “Reset Password” (Wachtwoord opnieuw instellen) drukken. Als dit e-mailadres bij een bestaande, actieve account hoort, ontvangt de gebruiker een e-mailnotificatie om zijn/haar wachtwoord opnieuw in te stellen (altijd SPAM-map controleren).

  1e Stap:

  Selecteer de optie “Reset” (Opnieuw instellen).

 1. Stap:
 • Voer het e-mailadres
 • Selecteer “Reset” (Opnieuw instellen).

 1. Stap:

Er verschijnt een bericht in de zin van “If that email address belongs to an account, we will send you an email to reset your password” (Als dat e-mailadres bij een account hoort, sturen wij u een e-mail om uw wachtwoord opnieuw in te stellen).

 1. Stap:

Er wordt een unieke URL naar uw e-mailadres gestuurd en u moet daarop klikken.

OPGELET:

 • Als een e-mail niet in uw inbox is aangekomen, controleer dan ook uw SPAM-map.

 1. Stap:Í
  • Voer een wachtwoord in en bevestig het wachtwoord om het opnieuw in te stellen.
  • Selecteer “Reset” (Opnieuw instellen).

  OPGELET:

  • Uw wachtwoord moet minstens 6 tekens bevatten.
  • Zorg ervoor dat u zich ervan bewust bent of de hoofdletterfunctie geactiveerd is en in welke taal u typt.
  • U wordt vriendelijk verzocht het wachtwoord te typen in plaats van het te kopiëren en op het formulier te plakken.

 1. Stap:

Er verschijnt een bericht in de zin van “Your password has been reset successfully” (“Uw wachtwoord is met succes opnieuw ingesteld”).

Algemene regels en probleemoplossing

 1. Zorg ervoor dat u een ononderbroken, stabiele internetverbinding hebt.
 2. JavaScript moet altijd ingeschakeld zijn in uw browser.
 3. Gebruik geen kopieer- en plakwerk om het formulier in te vullen, maar schrijf de tekst rechtstreeks. Vermijd het kopiëren van spaties. Dezelfde passagier kan voor dezelfde aankomstdatum niet nog een plf-formulier voor hetzelfde land van bestemming indienen.
 4. Elke lidstaat kan, als eindbestemming van een plf-formulier, andere regels hebben wat betreft de velden op het formulier (bv. verplicht/ facultatief, zichtbaar/verborgen, bewerkbaar, extra velden), de indieningstermijnen, de bewaartermijn van het plf-formulier enz.
 5. Gelieve er nota van te nemen dat in sommige invoervakken alleen Latijnse letters zijn toegestaan, terwijl in andere invoervakken ook in een ander alfabet kan worden getypt. Dit hangt af van het land van oorsprong.
 6. Als er een veld is waarin u de gewenste waarde/optie niet kunt vinden in het uitklapmenu (bv. land, luchthaven), kies dan “OTHER” (ANDERE) in het uitklapmenu en schrijf uw optie in het lege veld.
 7. In velden met uitklapbare waarden van plaatsen, b.v. luchthavens, moet u eerst het land selecteren, waarna de volgende uitklaplijst wordt geactiveerd en gevuld met de bijbehorende waarden die overeenkomen met de vorige selectie. U moet bijvoorbeeld het land / de plaats van vertrek selecteren en dan wordt de luchthaven van vertrek geactiveerd om te selecteren of te typen.
 8. Het plf-formulier zal naar het e-mailadres van de passagier worden gestuurd. De passagier kan het ook bekijken/afdrukken/downloaden via het gebruikersmenu op de app.
 9. Het PLF-formulier wordt automatisch door het systeem gewist na de door het land van bestemming vastgestelde bewaartermijn.
 10. De e-mail is niet hoofdlettergevoelig.
 11. De passagier kan het PLF-formulier indienen en bewerken/updaten op basis van de door elke lidstaat vastgestelde indieningstermijnen. Het kan vóór of zelfs na de aankomsttijd zijn.
 12. Automatisch gevulde velden. In elk nieuw PLF-formulier zullen enkele courante persoonsgegevens uit vorige PLF-formulieren worden opgeslagen/overgenomen en automatisch in het nieuwe PLF-formulier worden ingevuld. Het PLF-formulier zal bewerkbaar zijn. De tabbladen “Personal information” (Persoonlijke gegevens) en “Permanent Address” (Vast adres) zullen op deze manier worden gebruikt.
 13. Alle vermelde regels zijn algemeen en elk land kan er variaties op toepassen.
 14. Als onderdeel van de processen voor het registreren en het opnieuw instellen van het wachtwoord zal het platform een speciale link naar uw e-mailadres sturen. U moet binnen een uur op die link klikken, anders vervalt hij en krijgt u de foutmelding “The URL has expired” (De URL is vervallen) te zien, evenals instructies over hoe u een nieuwe e-mail met een nieuwe link kunt ontvangen.
 15. In geval van een onmiddellijk probleem, bv. een trage internetverbinding, zal het volgende bericht worden weergegeven: “A connection to the website could not be established. Please check that you have an active internet connection and try again later.” (Er kon geen verbinding met de website tot stand worden gebracht. Controleer of u een actieve internetverbinding hebt en probeer het later nog eens.) en moet u de pagina vernieuwen en het opnieuw proberen.
 16. De bestaande algemene regel in de huidige versie van het EUdPLF is dat dezelfde passagier (dezelfde gebruikersaccount gekoppeld aan het specifieke e-mailadres) niet voor dezelfde aankomstdatum een ander plf-formulier voor hetzelfde land van bestemming kan indienen.
  De volgende regels zijn van toepassing:   
 • Volgens de reisprotocollen van elk land kan voor het invullen en indienen van dPLF’s dezelfde gebruikersaccount worden gebruikt voor gezins- of groepsleden of mensen zonder computervaardigheden.
 • 1 dPLF per zelfde paspoort of zelfde identiteitskaart per zelfde aankomstdatum per zelfde land van eindbestemming (indien paspoort of identiteitskaart in die volgorde bestaan)
 • 1 dPLF per zelfde aankomstdatum per zelfde land van eindbestemming (indien noch een paspoort noch een identiteitskaart bestaat).

 


V2.7 – 29/03/2022