Instrukcja obsługi

Spis treści

1. Wstęp

2. Strona docelowa

3. Pasażer

3.1 Konto użytkownika

                3.1.1 Utwórz konto

      3.1.2 Resetowanie hasła

                3.1.3 Logowanie

                3.1.4 Usuń konto

          3.2 Menu nawigacyjne

          3.3 Formularz lokalizatora pasażerów

               3.3.1 Rodzaj transportu

                    3.3.1.1 Transport naziemny (autobus/ pociąg /samochód-inny pojazd)

                         3.3.1.1.1 Autobus

                         3.3.1.1.2 Pociąg

                         3.3.1.1.3 Samochód/inny pojazd

                   3.3.1.2 Droga lotnicza

                         3.3.1.2.1 Lot bezpośredni

                         3.3.1.2.2 Lot pośredni

                   3.3.1.3 Statek wycieczkowy/statek rekreacyjny

                   3.3.1.4 Prom

              3.3.2 Dane osobowe

              3.3.3 Stały adres

              3.3.4 Adres(-y) tymczasowy(-e) w kraju odwiedzin

              3.3.5 Towarzysze podróży – Rodzina

              3.3.6 Towarzysz podróży nie będący członkiem rodziny / gospodarstwa domowego

              3.3.7 Informacje kontaktowe w nagłych wypadkach

              3.3.8 Podgląd formularza lokalizatora pasażerów (PLF)

              3.3.9 Przedłożenie PLF

         3.4 Edycja szczegółów formularza lokalizatora pasażerów (PLF)

         3.5 Kasowanie PLF

4. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

5. Załącznik: “Zarejestruj się – Zweryfikuj konto – Zaloguj się – Zresetuj”

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HADEA/2021/NP/0004 –
NARZĘDZIE E-TRAVEL – HEALTHY GATEWAYS

 

Cyfrowy formularz lokalizatora pasażerów Unii Europejskiej (EUdPLF)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PASAŻERÓW

– Wskazówki dotyczące wypełniania Formularza lokalizacji pasażera (PLF) w aplikacji EUdPLF

– Często zadawane pytania

https://app.euplf.eu/

 

 

“Niniejszy dokument został opracowany w ramach Programu EU4Health w ramach umowy o świadczenie usług z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji (HaDEA) działając na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską. Treść tego dokumentu reprezentuje poglądy wykonawcy i jest jego wyłączną odpowiedzialnością; w żaden sposób nie może być traktowana jako odzwierciedlająca poglądy Komisji Europejskiej i/lub HaDEA lub jakiegokolwiek innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub HaDEA nie gwarantują dokładności danych zawartych w niniejszym dokumencie, ani nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie ich przez osoby trzecie”.

Uznanie

Niniejszy dokument został opracowany we współpracy z Cytech Ltd. (http://www.cytech.gr), firmą podwykonawczą zajmującą się opracowywaniem aplikacji EUdPLF.

 

1. Wstęp

Formularze lokalizatora pasażerów (PLF) są wykorzystywane przez organy zdrowia publicznego w celu ułatwienia śledzenia kontaktów w przypadku, gdy podróżni są narażeni na chorobę zakaźną podczas podróży samolotem, statkiem (rejs/prom), pociągiem, autobusem lub samochodem. Informacje dostarczane przez podróżnych w PLF mogą być wykorzystywane przez organy zdrowia publicznego w krajach docelowych do szybkiego kontaktowania się z podróżnymi w celu ochrony zdrowia podróżnych i ich kontaktów, a także zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się chorób.

Kraje, które wymagają wypełnienia PLF, korzystają obecnie z papierowych formularzy lokalizatorów pasażerów lub opracowały krajowe systemy online. W świetle pandemii COVID-19 opracowano aplikację internetową dla unijnego cyfrowego formularza lokalizatora pasażerów (EUdPLF), aby ułatwić korzystanie z PLF podczas transgranicznych zagrożeń dla zdrowia. Ten cyfrowy format pozwala na łatwiejsze i szybsze gromadzenie i wymianę danych między zainteresowanymi stronami, dzięki czemu śledzenie kontaktów jest bardziej skuteczne i wydajne.

Wszyscy pasażerowie podróżujący z całego świata do UE dowolnymi środkami transportu (lotniczym, lądowym, rejsowym lub statkiem) mogą być informowani za pośrednictwem strony internetowej https://www.euplf.eu, która dostarcza przydatnych informacji dla pasażerów. Serwis zawiera szereg najczęściej zadawanych pytań, które dotyczą Formularza Lokalizatora Pasażerów. Oferuje również dostęp do aplikacji EUdPLF https://app.euplf.eu/ a także krajowych PLF (formularze wprowadzania danych każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej). Ponadto użytkownicy mogą być informowani za pomocą przydatnych linków dotyczących  zaangażowanych organizacji i danych kontaktowych. Wreszcie mają dostęp do polityki prywatności.

Wszystkie podane zasady są ogólne i każdy kraj może stosować ich odmiany.

2. Strona docelowa

Na stronie głównej aplikacji https://app.euplf.eu/ użytkownik może przeczytać przydatne informacje dotyczące aplikacji, jak pokazano na poniższych obrazkach. Aplikacja jest dostępna w kilku językach europejskich. Kolejne języki są stale dodawane.

 

3. Pasażer

Jednym z typów użytkowników aplikacji EUdPLF jest pasażer. Pasażerowie mają prawo do

 • tworzenie formularza(-ów) lokalizatora pasażerów,
 • edycji/aktualizacji oraz
 • wyświetlania/drukowania/pobierania formularzu(y) utworzonego(-ych) przez użytkownika.
 • tymczasowego zapisania. Istnieje możliwość tymczasowego zapisania każdej strony plf. Plik plf nie został jeszcze przesłany i nie może być uznany za ważny. Możesz go edytować i kliknąć przycisk przesyłania na ostatnim etapie, aby został uznany za ważny i przesłany. Jeśli ta ikona jest wyświetlana, plik plf nie został przesłany.

3.1 Konto użytkownika

Dostęp do aplikacji następuje poprzez korzystanie z konta. Z tego powodu każdy, kto chce wypełnić cyfrowy formularz lokalizatora pasażerów, powinien utworzyć unikalne konto (adres e-mail/hasło). Konto użytkownika pasażera jest automatycznie usuwane po 150 dniach bezczynności od ostatniego logowania (okres nieaktywny). Kroki, które użytkownicy powinni wykonać, aby utworzyć konto, są pokazane w poniższych sekcjach.

3.1.1 Utwórz konto

Proces ten jest konieczny, aby użytkownik mógł utworzyć własny cyfrowy formularz lokalizatora pasażerów. Proces można łatwo zakończyć, odwiedzając stronę logowania, a następnie naciskając “Zarejestruj”. Proces tworzenia nowego konta użytkownika (rejestracja i aktywacja) powinien być wykonany tylko raz (wyjątek dotyczący okresu nieaktywności wspomnianego w pkt. 3.1.1).  Jeśli pasażerowie chcą edytować lub utworzyć nowy PLF, mogą użyć swoich danych uwierzytelniających (adresu e-mail i hasła), aby ponownie wejść do aplikacji EUdPLF.  Jak pokazano na poniższych ilustracjach, informacje, które użytkownik musi wypełnić, aby utworzyć swoje konto, to:

 • E-mail: Użytkownik powinien wypełnić osobiste i unikalne konto e-mail. Ten adres e-mail nie może być używany do innego konta użytkownika na platformie.
 • Hasło: Użytkownik powinien wypełnić hasło, które musi zawierać co najmniej 6 znaków
 • Potwierdź hasło: Użytkownik powinien ponownie wypełnić hasło w celu potwierdzenia

Gdy tylko użytkownik wypełni informacje i naciśnie przycisk “Zarejestruj się”, link aktywacyjny konta jest natychmiast wysyłany pocztą elektroniczną/wysyłany na adres e-mail podany przez użytkownika (patrz ilustracja poniżej).  Użytkownik powinien zawsze sprawdzać również folder SPAM. Gdy tylko użytkownik naciśnie link, konto zostanie aktywowane, a następnie może użyć poświadczeń (adresu e-mail i hasła) do zalogowania się.

W ramach procesów rejestracji i resetowania hasła platforma wyśle Ci specjalny link na Twój adres e-mail. Musisz kliknąć ten link w ciągu 1 godziny, w przeciwnym razie wygaśnie i zobaczysz komunikat o błędzie “Adres URL wygasł.” oraz instrukcje, jak otrzymać nową wiadomość e-mail z nowym linkiem.

3.1.2 Resetowanie hasła

W przypadku, gdy użytkownik zgubił/zapomniał swojego hasła, może skorzystać z procesu odzyskiwania hasła. Użytkownik powinien nacisnąć przycisk “Resetuj hasło” na stronie logowania. Po naciśnięciu przycisku użytkownik jest prowadzony do nowej strony, jak pokazano na poniższym obrazku. Użytkownicy powinni podać adres e-mail użyty do utworzenia konta.

Jeśli ten adres e-mail należy do istniejącego, aktywnego konta, użytkownik otrzyma powiadomienie e-mail, aby zresetować swoje hasło, jak pokazano na poniższej ilustracji.

W ramach procesów rejestracji i resetowania hasła platforma wyśle Ci specjalny link na Twój adres e-mail. Musisz kliknąć ten link w ciągu 1 godziny, w przeciwnym razie wygaśnie i zobaczysz komunikat o błędzie “Adres URL wygasł.” oraz instrukcje, jak otrzymać nową wiadomość e-mail z nowym linkiem.

3.1.3 Logowanie

Proces logowania jest prosty. Użytkownik musi tylko wypełnić swój adres e-mail i hasło powiązane z kontem na platformie, a następnie nacisnąć “Zaloguj się”.

3.1.4 Usuń konto

Pasażer może usunąć własne konto użytkownika. Jest to ogólne wspólne ustawienie, które zostało aktywowane dla wszystkich krajów na platformie na żywo. W prawym górnym rogu wszystkich stron użytkownik może znaleźć przycisk menu nawigacyjnego. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie menu i wybranie “Profil” i “Zarządzanie kontem – Usuń konto”. Usunięcie konta użytkownika pasażera nie ma wpływu na pozostałe dplf(-y), które pozostaną i zostaną one automatycznie usunięte zgodnie z okresem przechowywania ustalonym przez każde państwo członkowskie. Pasażer, który usunął własne konto, może utworzyć nowe z tym samym adresem e-mail.

3.2 Menu nawigacyjne

W prawym górnym rogu wszystkich stron użytkownik może znaleźć przycisk menu nawigacyjnego. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie menu z następującymi opcjami:

 • Strona główna: Prowadzi do strony głównej
 • Moje PLF: Prowadzi do Panelu Sterowania Serwisem ze wszystkimi cyfrowymi formularzami lokalizatora pasażerów opracowanymi przez użytkownika. Czas, przez jaki PLF pozostają przechowywane i widoczne, jest związany z okresem przechowywania ustalonym przez kraj końcowego przeznaczenia wskazany w każdym z przedłożonych PLF
 • Nowy PLF: Użytkownik może utworzyć nowy cyfrowy PLF
 • Profil: Pasażer może usunąć własne konto użytkownika.
 • Wyloguj: Umożliwia użytkownikowi wylogowanie się z aplikacji.

3.3 Formularz lokalizatora pasażerów

Po zalogowaniu użytkownik zostaje przekierowany na stronę wyboru miejsca docelowego, z której wybiera kraj docelowy, który zamierza odwiedzić w celu zakończenia PLF. Na tym samym PLF pasażer może uzupełnić informacje o tranzycie, ale tego samego środka transportu.

W przypadku, gdy użytkownik podróżuje samolotem, a podróż obejmuje lot bezpośredni, tylko kraj docelowy (ponieważ ten kraj członkowski używa EUdPLF jako kraju docelowego i pojawia się na liście rozwijanej) powinien być wybrany tylko kraj docelowy (lista rozwijana). Loty łączone, między odlotem a miejscem docelowym, należy uzupełnić na przycisku Lot niebezpośredni (na dole). Ta sama zasada dotyczy innych rodzajów transportu, np. lądowego, morskiego.

3.3.1 Rodzaj transportu

W tym kroku pasażer jest proszony o wybranie rodzaju transportu, który będzie używany podczas podróży. Dokładniej, jak pokazano na poniższym obrazku, opcje są następujące:

 • Naziemny (autobus/pociąg/samochód/inny pojazd)
 • Samolot
 • Statek wycieczkowy/Statek rekreacyjny
 • Prom

W zależności od tego, co użytkownik wybierze w tym kroku, zostanie wyświetlona odpowiednia forma i treść. Różne formularze lokalizatora pasażerów, zgodnie z wyborem, są również przedstawione w następujących krokach – sekcjach.

W tym miejscu należy wspomnieć, że w przypadku każdego rodzaju transportu pierwszym krokiem, który użytkownik musi podjąć, jest przeczytanie i zaakceptowanie oścwiadczenia o ochronie prywatności , która zawiera kilka podstawowych zasad dotyczących wypełniania formularza i dostarczania danych osobowych do przetwarzania, jak pokazano na przykładzie na poniższej ilustracji.

3.3.1.1 Transport naziemny (autobus/ pociąg /samochód-inny pojazd)

W takim przypadku użytkownik zdecydował się na podróż naziemnymi środkami transportu, takimi jak samochód/inny pojazd, pociąg lub autobus, aby wjechać do kraju. W tym kroku użytkownik jest proszony o wybranie, który z tych trzech środków transportu naziemnego będzie używany. Ponadto w tym momencie jest on proszony o dokonanie wyboru, czy podróżuje jako członek grupy, czy z rodziną (wspólne dla wszystkich rodzajów transportu), jeżeli ma to zastosowanie zgodnie z przepisami każdego państwa członkowskiego.

3.3.1.1.1 Autobus

W tym przypadku użytkownik wybrał podróż autobusem. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza pasażer proszony jest o wybranie, czy podróżuje jako członek grupy, czy z rodziną (pole wyboru). Pola, które należy wypełnić, są pokazane na poniższych ilustracjach.

Dane, które użytkownik musi wypełnić, są następujące:

 • Firma autobusowa: Użytkownik wpisuje nazwę firmy, z którą wybrał podróż.
 • Numer autobusu/numer rejestracyjny: Użytkownik wypełnia numer autobusu lub numer rejestracyjny.
 • Wcześniej odwiedzone kraje (Opcjonalne): Jeśli w ciągu 14 dni przed przyjazdem przebywałeś w innym kraju (nie tranzytowym) niż Twój stały adres,
  zadeklaruj poniżej kraje/miasta, w których przebywałeś
 • Kraj/miejsce wejścia do środka transportu: Użytkownik wybiera kraj/miejsce, w którym wjeżdża do środka transportu i aktywuje niektóre z poniższych pól.
 • Stacja wejścia do środka transportu/Miasto: Użytkownik wybiera stację wejścia na pokład wybranego kraju/miejsca/miasta wejścia na pokład.
 • Data wyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny wyjazdu. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest wyskakujący kalendarz, w którym jest on proszony o wybranie dnia i godziny wyjazdu.
 • Numer miejsca: Użytkownik jest proszony o podanie numeru miejsca.
 • Typ miejsca: Użytkownik jest proszony o wybranie typu miejsca z zestawu opcji, takich jak Business (Pierwsza Klasa), Przypisane Miejsce i Ekonomiczne (Druga Klasa).
 • Miejsce wjazdu (PoE) kraju docelowego: Użytkownik jest proszony o wybranie miejsca wjazdu (np. stacji granicznej) swojej podróży. Jeśli użytkownik nie może znaleźć nazwy punktu wjazdu (np. stacji granicznej), z którego będzie wjeżdżał do kraju docelowego, powinien wybrać opcję “Inne” i dodać nazwę punktu wejścia w następnym polu.
 • Data przyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny jego przybycia do PoE. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym użytkownik jest proszony o wybranie dnia i godziny przyjazdu swojej podróży.

Ponadto, w przypadku, gdy ich podróż obejmuje przystanki pośrednie (po odlocie i przed miejscem docelowym, zgodnie z danymi wypełnionymi powyżej), pasażerowie powinni uwzględnić je w formularzu. Ta zasada dotyczy wszystkich rodzajów transportu. W takim przypadku użytkownik powinien wypełnić jeszcze dwa pola i są to:

 • Kraj: Użytkownik wybiera kraj przystanku pośredniego
 • Stacja pośrednia: Użytkownik wybiera stację pośrednią podróży
 • Data wyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny wyjazdu. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest wyskakujący kalendarz, w którym jest on proszony o wybranie dnia i godziny wyjazdu.

3.3.1.1.2 Pociąg

W tym przypadku użytkownik wybrał podróż pociągiem. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza pasażer jest proszony o wybranie, czy podróżuje jako członek grupy, czy z rodziną, jeśli ma to zastosowanie zgodnie z przepisami każdego państwa członkowskiego. Pola, które należy wypełnić, są pokazane na poniższych ilustracjach.

Dane, które użytkownik musi wypełnić, są następujące:

 • Przewoźnik kolejowy: Użytkownik wpisuje nazwę przewoźnika kolejowego, u któregoon/ona podróżuje.
 • Numer pociągu: Użytkownik wypełnia numer pociągu.
 • Numer wagonu: Użytkownik wypełnia numer wagonu.
 • Wcześniej odwiedzone kraje (Opcjonalne): Jeśli w ciągu 14 dni przed przyjazdem przebywałeś w innym kraju (nie tranzytowym) niż Twój stały adres,
  zadeklaruj poniżej kraje/miasta, w których przebywałeś
 • Kraj/miejsce wejścia do pociągu: Użytkownik wybiera kraj/miejsce, w którym wchodzi na pokład i aktywuje niektóre z poniższych pól.
 • Stacja wejścia do pociągu/Miasto: Użytkownik wybiera stację wejścia do pociągu wybranego kraju/miejsce.
 • Data wyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny wyjazdu. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym proszony jest o wybranie dnia i godziny wyjazdu.
 • Numer miejsca i numer wagonu: Użytkownik wypełnia numer miejsca i wagonu.
 • Typ miejsca: Użytkownik jest proszony o wybranie typu miejsca z zestawu opcji, takich jak Business (Pierwsza Klasa), Kabina (Wagon sypialny) i Ekonomiczne (Druga Klasa).
 • Miejsce wjazdu (PoE) kraju docelowego: Użytkownik jest proszony o wybranie miejsca wjazdu (np. stacji granicznej) podróży. Jeśli użytkownik nie może znaleźć nazwy punktu wjazdu (np. stacji granicznej), z którego będzie wjeżdżał do kraju docelowego, powinien wybrać opcję “Inne” i dodać nazwę punktu wejścia w następnym polu.
 • Data przyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny jego przybycia do PoE. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym jest on proszony o wybranie dnia i godziny przybycia.

Ponadto, w przypadku, gdy ich podróż obejmuje przystanki pośrednie, pasażerowie powinni uwzględnić je w formularzu. W takim przypadku użytkownik powinien wypełnić jeszcze dwa pola i są to:

 • Kraj: Użytkownik wybiera kraj przystanku pośredniego
 • Stacja pośrednia: Użytkownik wybiera stację pośrednią podróży

3.3.1.1.3 Samochód/inny pojazd

W takim przypadku użytkownik wybrał podróż samochodem/innym pojazdem. Pola, które należy wypełnić, są pokazane na poniższych ilustracjach.

Użytkownik jest początkowo proszony o wskazanie, czy podróżuje jako członek grupy lub członek rodziny. Informacje, które użytkownik musi wypełnić, są następujące:

 • Numer rejestracyjny samochodu/innego pojazdu: Użytkownik powinien wypełnić numer rejestracyjny samochodu /innego pojazdu, którym podróżuje.
 • Kraj/miejsce wyjazdu: Użytkownik wybiera formularz kraju, w którym rozpoczyna podróż samochodem.
 • Data wyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny wyjazdu. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym proszony jest o wybranie dnia i godziny wyjazdu.
 • Wcześniej odwiedzone kraje (Opcjonalne): Jeśli w ciągu 14 dni przed przyjazdem przebywałeś w innym kraju (nie tranzytowym) niż Twój stały adres,
  zadeklaruj poniżej kraje/miasta, w których przebywałeś
 • Miejsce wjazdu (PoE) kraju docelowego: Użytkownik jest proszony o wybranie miejsca wjazdu (stacji granicznej) podróży. Jeśli użytkownik nie może znaleźć nazwy punktu wjazdu (np. stacji granicznej), z którego będzie wjeżdżał do kraju docelowego, powinien wybrać opcję “Inne” i dodać nazwę punktu wjazdu w następnym polu.
 • Data przyjazdu do kraju: Pole odnosi się do daty i godziny przybycia do PoE. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym jest on proszony o wybranie dnia i godziny przybycia.

Ponadto, w przypadku, gdy ich podróż obejmuje przystanki pośrednie, pasażerowie powinni uwzględnić je w formularzu. W takim przypadku użytkownik powinien wypełnić jeszcze dwa pola i są to:

 • Kraj: Użytkownik wybiera kraj przystanku pośredniego
 • Stacja pośrednia: Użytkownik wybiera stację pośrednią podróży.
 • Data wyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny wyjazdu. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest wyskakujący kalendarz, w którym jest on proszony o wybranie dnia i godziny wyjazdu.

3.3.1.2 Droga lotnicza

W takim przypadku użytkownik wybrał podróż samolotem. Użytkownik może wybrać Lot bezpośredni lub Lot pośredni.  W przypadku lotu pośredniego użytkownik musi wybrać opcję Lot pośredni.

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza pasażer jest proszony o wybranie, czy podróżuje jako członek grupy, czy z rodziną, jeśli ma to zastosowanie zgodnie z przepisami każdego państwa członkowskiego. Pola, które należy wypełnić, są pokazane na poniższych ilustracjach.

3.3.1.2.1 Lot bezpośredni

Informacje, które użytkownik musi wypełnić, są następujące:

 • Nazwa linii lotniczej: Użytkownik powinien wpisać nazwę linii lotniczej, z którą podróżuje.
 • Numer lotu: To pole dotyczy numeru lotu. Użytkownik powinien wprowadzić od 1 do 10 znaków lub/i cyfr.
 • Numer miejsca: Użytkownik powinien podać swój numer miejsca.
 • Wcześniej odwiedzone kraje (Opcjonalne): Jeśli w ciągu 14 dni przed przyjazdem przebywałeś w innym kraju (nie tranzytowym) niż Twój stały adres,
  zadeklaruj poniżej kraje/miasta, w których przebywałeś
 • Zaznacz, czy Twój lot jest prywatny (pole wyboru). W przypadku, gdy jest to lot prywatny, użytkownik nie musi wypełniać poprzedniego pola, ale pojawia się nowe pole z numerem prywatnego lotu.

 • Kraj/miejsce wejścia na pokład: Użytkownik wypełnia kraj, z którego wchodzi na pokład.
 • Data wyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny wyjazdu. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym proszony jest o wybranie dnia i godziny wyjazdu.
 • Wejście na pokład: Użytkownik wybiera lotnisko wejścia na pokład w kraju, który wcześniej zadeklarował.
 • Data przyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny przybycia na miejsce docelowe (lotnisko). Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym jest on proszony o wybranie dnia i godziny przybycia.
 • Ostateczne miejsce docelowe (lotnisko): Użytkownik wybiera lotnisko docelowe z zestawu wstępnie zdefiniowanych opcji na podstawie kraju docelowego.
3.3.1.2.2 Lot pośredni

W przypadku lotu pośredniego użytkownik musi wybrać opcję Lot pośredni. W takim przypadku pojawi się nowy formularz, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Informacje, które użytkownik musi wypełnić, są następujące:

 • Nazwa linii lotniczej: Użytkownik powinien wpisać nazwę linii lotniczej, z którą podróżuje.
 • Numer lotu: To pole dotyczy numeru lotu. Użytkownik powinien wprowadzić od 1 do 10 znaków lub/i cyfr.
 • Numer miejsca: Użytkownik powinien podać swój numer miejsca.
 • Wcześniej odwiedzone kraje (Opcjonalne): Jeśli w ciągu 14 dni przed przyjazdem przebywałeś w innym kraju (nie tranzytowym) niż Twój stały adres,
  zadeklaruj poniżej kraje/miasta, w których przebywałeś
 • Zaznacz, czy Twój lot jest prywatny (pole wyboru). W przypadku, gdy jest to lot prywatny, użytkownik nie musi wypełniać poprzedniego pola, ale pojawia się nowe pole z numerem prywatnego lotu

 • Kraj/miejsce wejścia na pokład: Użytkownik wypełnia kraj, z którego wchodzi na pokład.
 • Data wyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny wyjazdu. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym proszony jest o wybranie dnia i godziny wyjazdu.
 • Wejście na pokład: Użytkownik wybiera lotnisko wejścia na pokład w kraju, który wcześniej zadeklarował.
 • Kraj docelowy/tranzytowy: Pole dotyczy kraju docelowego jego/jej przystanku pośredniego (Lot/Etap 1 podróży).
 • Lotnisko docelowe: Użytkownik wybiera lotnisko docelowe ze wszystkich lotnisk w kraju docelowym swojego przystanku pośredniego (Lot/Etap 1 podróży).
 • Data przyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny przybycia. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym jest proszony o wybranie dnia i godziny przybycia swojej podróży pośredniej (Lot/Etap 1 podróży).
 • Dodaj Lot/Etap: W przypadku lotu pośredniego użytkownik musi wybrać tę opcję. W takim przypadku pojawi się nowy formularz, jak pokazano na poniższym obrazku. Połączenie lotnicze odbywa się między odlotem (miejsce docelowe lotu z przesiadką – Etap 1 podróży) a przylotem (miejsce docelowe lotu z przesiadką – Etap 2 podróży). Pole Data przylotu (przed przyciskiem połączonego lotu) powinno być datą przyjazdu docelowego lotu (Lot/Etap 2 podróży).

Informacje, które pasażer powinien wypełnić w odniesieniu do lotu pośredniego/odcinka podróży 2, są następujące:

 • Zaznacz, czy jest to Twój ostatni lot/etap podróży

 • Nazwa linii lotniczej: Użytkownik powinien wpisać nazwę linii lotniczej, z którą podróżuje.
 • Numer lotu: To pole dotyczy numeru lotu. Użytkownik powinien wprowadzić od 1 do 10 znaków lub/i cyfr.
 • Numer miejsca: Użytkownik powinien podać swój numer miejsca.
 • Zaznacz, czy Twój lot jest prywatny (pole wyboru). W przypadku, gdy jest to lot prywatny, użytkownik nie musi wypełniać poprzedniego pola, ale pojawia się nowe pole z numerem prywatnego lotu

 • Kraj/miejsce wejścia na pokład: Użytkownik wypełnia kraj, z którego wchodzi na pokład.
 • Data wylotu: Pole odnosi się do daty i godziny odlotu (Lot/Etap 2 podróży). Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym proszony jest o wybranie dnia i godziny wyjazdu.
 • Wejście na pokład: Użytkownik wybiera lotnisko wejścia na pokład w kraju, który wcześniej zadeklarował.
 • Kraj docelowy/tranzytowy: Pole dotyczy kraju docelowego (jeśli jest to twój ostatni lot) lub kraju tranzytowego (jeśli jest to dodatkowy odcinek lotu) (Lot/Etap 2 podróży).
 • Lotnisko docelowe: Użytkownik wybiera lotnisko docelowe spośród wszystkich lotnisk w kraju docelowym (Lot/Etap 2 podróży).
 • Data przyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny przybycia. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym jest proszony o wybranie dnia i godziny przybycia swojej podróży pośredniej (Lot/Etap 2 podróży).

3.3.1.3 Statek wycieczkowy/statek rekreacyjny

W tym przypadku użytkownik wybrał podróż statkiem wycieczkowym/statkiem rekreacyjnym. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza pasażer jest proszony o wybranie, czy podróżuje jako członek grupy, czy z rodziną, jeśli ma to zastosowanie zgodnie z przepisami każdego państwa członkowskiego. Użytkownik jest proszony o wybranie, czy podróżuje jako członek personelu statku wycieczkowego. Pola formularza są prezentowane na poniższych ilustracjach.

W każdym przypadku informacje, które należy wypełnić, są następujące:

 • Firma żeglugowa/rekreacyjna: Użytkownik wypełnia nazwę firmy żeglugowej/rekreacyjnej, z którą podróżuje.
 • Nazwa statku: Użytkownik wpisuje nazwę statku wycieczkowego/statku rekreacyjnego.
 • IMO/Nr rejestracyjny: Unikalny kod dla każdego statku.
 • Wcześniej odwiedzone kraje (Opcjonalne): Jeśli w ciągu 14 dni przed przyjazdem przebywałeś w innym kraju (nie tranzytowym) niż Twój stały adres,
  zadeklaruj poniżej kraje/miasta, w których przebywałeś
 • Kraj/miejsce zaokrętowania: Użytkownik wybiera kraj, w którym wchodzi na pokład.
 • Port zaokrętowania: Użytkownik wybiera port, z którego wchodzi na pokład na podstawie kraju zaokrętowania, który zadeklarował powyżej.
 • Data zaokrętowania: Pole odnosi się do daty i godziny zaokrętowania. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym proszony jest o wybranie dnia i godziny wyjazdu.
 • Numer kabiny: Użytkownik powinien podać numer swojej kabiny.
 • Data zakończenia rejsu: Zgłoszenie dotyczy daty zakończenia rejsu i zejścia pasażera na ląd. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym proszony jest o wybranie dnia zakończenia rejsu.
 • Koniec rejsu z portem zejścia na ląd: Użytkownik powinien wybrać port, do którego wysiada, na podstawie kraju docelowego, który wybrał na poprzednim etapie.

Ponadto, w przypadku, gdy ich podróż obejmuje przystanki pośrednie, pasażerowie powinni uwzględnić je w formularzu. W takim przypadku użytkownik powinien wypełnić jeszcze dwa pola i są to:

 • Kraj: Pole dotyczy kraju docelowego postoju pośredniego.
 • Port pośredni: Użytkownik wybiera port swojej stacji pośredniej na podstawie kraju, który wybrał powyżej.
 • Data przyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny przybycia. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym jest proszony o wybranie dnia i godziny przyjazdu swojej podróży pośredniej.
 • Data wyjazdu: Pole odnosi się do daty i godziny wyjazdu. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest wyskakujący kalendarz, w którym jest on proszony o wybranie dnia i godziny wyjazdu.

3.3.1.4 Prom

W tym przypadku użytkownik wybrał podróż promem. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza pasażer jest proszony o wybranie, czy podróżuje jako członek grupy, czy z rodziną, jeśli ma to zastosowanie zgodnie z przepisami każdego państwa członkowskiego. Pola formularza są prezentowane na poniższych ilustracjach.

Informacje, które użytkownik powinien podać, są następujące:

 • Firma żeglugowa/rekreacyjna: Użytkownik powinien wpisać nazwę firmy żeglugowej/rekreacyjnej, z którą podróżuje.
 • Nazwa statku: Użytkownik powinien wpisać nazwę statku, którym podróżuje.
 • Wcześniej odwiedzone kraje (Opcjonalne): Jeśli w ciągu 14 dni przed przyjazdem przebywałeś w innym kraju (nie tranzytowym) niż Twój stały adres,
  zadeklaruj poniżej kraje/miasta, w których przebywałeś
 • Kraj/miejsce zaokrętowania: Użytkownik wybiera kraj/miejsce, z którego wyrusza na pokład.
 • Port zaokrętowania: Użytkownik wybiera port, z którego wchodzi na pokład na podstawie kraju zaokrętowania, który zadeklarował powyżej. Pole jest opcjonalne.
 • Data zaokrętowania: Pole odnosi się do daty i godziny zaokrętowania. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym proszony jest o wybranie dnia i godziny wyjazdu.
 • Numer kabiny/miejsca: Użytkownik powinien podać numer swojej kabiny lub numer swojego miejsca.
 • Typ miejsca: Użytkownik wybiera z zestawu opcji typ miejsca. Dostępne opcje to Ekonomiczne (pokład), Przypisane miejsce, Biznes i Kabina.
 • Data zejścia na ląd: Pole dotyczy daty zejścia pasażera na ląd. Gdy użytkownik naciśnie to pole, automatycznie wyświetlany jest kalendarz, w którym jest proszony o wybranie dnia zejścia na ląd.
 • Port zejścia na ląd: Użytkownik powinien wybrać port, z którego wysiada, na podstawie kraju docelowego, który wybrał w poprzednim etapie.

 

3.3.2 Dane osobowe

W tym kroku użytkownik musi podać swoje dane osobowe. Dokładniej, jak pokazano na poniższych zdjęciach, dane są następujące:

 • Nazwisko: Użytkownik powinien wpisać swoje nazwisko.
 • Imię: Użytkownik powinien wpisać swoje Imię.
 • Płeć: Użytkownik powinien wybrać swoją płeć z zestawu wstępnie zdefiniowanych opcji.
 • Data urodzenia: Użytkownik powinien wpisać swoją datę urodzenia
 • Typ dokumentu tożsamości: Jest to typ dokumentu tożsamości podróży, który użytkownik zadeklaruje. W każdym przypadku pojawi się nowe pole, które użytkownik będzie musiał wypełnić. Dostępne są następujące opcje:
 1. Dowód osobisty
 2. Paszport

 • Podstawowy numer telefonu: Użytkownik powinien podać swój podstawowy numer telefonu. Użytkownik powinien wprowadzić znak plus (+), a następnie kod kraju i numer telefonu, np. +306989123456.
 • Inny numer telefonu: Jest to pole i dotyczy drugiego numeru telefonu pasażera.
 • Adres e-mail: To pole jest automatycznie wypełniane przez system i jest powiązane z zalogowanym użytkownikiem.

3.3.3 Stały adres

W tym kroku użytkownik musi podać dane swojego stałego miejsca zamieszkania. Dokładniej, jak pokazano na poniższych ilustracjach, dane są następujące:

 • Kraj: Użytkownik powinien wybrać kraj zamieszkania z listy rozwijanej.
 • Stan/województwo: Użytkownik powinien wybrać państwo zamieszkania z listy rozwijanej na podstawie kraju zamieszkania.
 • Miasto: Użytkownik powinien zadeklarować miasto swojego zamieszkania.
 • Kod pocztowy: Użytkownik powinien zadeklarować kod pocztowy swojego miejsca zamieszkania.
 • Ulica: Użytkownik powinien wpisać nazwę ulicy swojego miejsca zamieszkania.
 • Numer ulicy/Numer domu: Użytkownik powinien zadeklarować numer ulicy/domu swojego miejsca zamieszkania.
 • Numer apartamentu: Użytkownik powinien podać numer apartamentu swojego miejsca zamieszkania.
 • Sprawdź, czy adres tymczasowy jest taki sam jak adres stały (Opcjonalne):-Jeśli „Tak”, następna zakładka „Adres tymczasowy” jest widoczna i należy ją ręcznie uzupełnić -Jeśli „Nie”, następna zakładka „Adres tymczasowy” jest wstępnie wypełniona tymi samymi informacjami, co w „Adresie stałym”.

3.3.4 Adres(-y) tymczasowy(-e) w kraju odwiedzin

W tym kroku użytkownik jest proszony o podanie danych dotyczących jego/jej tymczasowego pobytu, jednego lub więcej, podczas podróży w kraju docelowym. Dokładniej, jeśli w ciągu najbliższych 14 dni użytkownik nie będzie przebywał pod stałym adresem zadeklarowanym w poprzednim kroku, powinien wypełnić miejsca, w których będzie przebywał w kraju docelowym. (Jeśli użytkownik jest gościem, powinien napisać tylko pierwsze miejsce, w którym będzie przebywał). Informacje, które musi wypełnić, są przedstawione na poniższych ilustracjach i są następujące:

 • Typ adresu: Użytkownik wybiera typ adresu, którym może być: Dom, Hotel, Statek wycieczkowy, Inne.
 • Kraj: Użytkownik powinien wybrać kraj tymczasowego zamieszkania.
 • Stan/województwo: Użytkownik powinien wybrać państwo zamieszkania z wcześniej ustalonej listy na podstawie kraju zamieszkania.
 • Miasto: Użytkownik powinien zadeklarować miasto swojego zamieszkania
 • Ulica: Użytkownik powinien wpisać nazwę ulicy swojego miejsca zamieszkania.
 • Numer ulicy/Numer domu: Użytkownik powinien zadeklarować numer ulicy/domu swojego miejsca zamieszkania.
 • Kod pocztowy: Użytkownik powinien zadeklarować kod pocztowy swojego miejsca zamieszkania.
 • Numer apartamentu: Użytkownik powinien podać numer apartamentu swojego miejsca zamieszkania.

Jeśli podczas pobytu użytkownik przebywa w więcej niż jednym miejscu, musi nacisnąć przycisk “DODAJ ADRES TYMCZASOWY” i zadeklarować szczegóły drugiej opcji. Dostępna jest również opcja usuwania (przycisk).

3.3.5 Towarzysze podróży – Rodzina

Innym ogólnym krokiem, który może się różnić i opiera się na przepisach każdego państwa członkowskiego, jest dodanie szczegółów dotyczących towarzysza podróży ze środowiska rodzinnego.  Dlatego, jeśli po zalogowaniu się na platformie i wybraniu kraju docelowego zauważysz pole wyboru “Sprawdź, czy podróżujesz jako członek grupy i/lub z rodziną.”, Oznacza to, że ten konkretny kraj oferuje opcję dodania członków rodziny lub członków grupy do PLF.  W każdym przypadku każdy pasażer powinien zapoznać się z PROTOKOŁAMI PODRÓŻY dla poszczególnych krajów docelowych wyświetlanymi na stronie docelowej EUdPLF. Aby dodać nowego towarzysza podróży, który jest członkiem rodziny, użytkownik naciska przycisk “DODAJ CZŁONKA RODZINY”, pokazany na poniższej ilustracji.

Gdy użytkownik naciśnie przycisk “DODAJ CZŁONKA RODZINY”, natychmiast wyświetlany jest formularz z następującymi informacjami. Ta opcja jest dostępna, jeśli użytkownik zaznaczył pole wyboru “Zaznacz, czy podróżujesz jako członek grupy i/lub z rodziną” w zakładce “Informacje o podróży”. Dorosły(-li) pasażer(-owie) powinien(-mi) wypełnić własny plf. Tę sekcję należy uzupełnić następującymi informacjami:

 • Pierwsze imię: Użytkownik wpisuje imię i nazwisko osoby podróżującej z użytkownikiem – pasażerem i jest członkiem jego rodziny.
 • Nazwisko: Użytkownik wpisuje nazwisko osoby, która podróżuje z użytkownikiem – pasażerem i jest członkiem jego rodziny.
 • Twoja płeć: Użytkownik wybiera płeć osoby podróżującej z użytkownikiem – pasażerem i jest członkiem jego rodziny.
 • Numer miejsca: Nie jest to pole obowiązkowe i dotyczy numeru miejsca osoby, która podróżuje z użytkownikiem – (pasażerem) i jest członkiem jego rodziny.
 • Wiek: Użytkownik uzupełnia wiek osoby podróżującej z użytkownikiem – pasażerem i jest członkiem jego rodziny.

 

Klikając ponownie przycisk “DODAJ CZŁONKA RODZINY”, użytkownik może dodać tylu członków rodziny, ilu potrzeba. W każdej chwili można jednak usunąć dowolną osobę, naciskając przycisk “USUŃ CZŁONKA RODZINY”

3.3.6 Towarzysz podróży nie będący członkiem rodziny / gospodarstwa domowego

Kolejnym krokiem, który może się różnić i opiera się na przepisach każdego kraju członkowskiego, jest dodanie danych innego podróżnika z tej samej grupy. Dlatego, jeśli po zalogowaniu się na platformie i wybraniu kraju docelowego zauważysz pole wyboru “Zaznacz, czy podróżujesz jako członek grupy i/lub z rodziną.”, oznacza to, że ten konkretny kraj oferuje opcję dodania członków rodziny lub członków grupy do PLF. W każdym przypadku każdy pasażer powinien zapoznać się z PROTOKOŁAMI PODRÓŻY dla poszczególnych krajów docelowych wyświetlanymi na stronie docelowej EUdPLF. Ta opcja jest dostępna, jeśli użytkownik zaznaczył pole wyboru “Zaznacz, czy podróżujesz jako członek grupy i/lub z rodziną” w zakładce “Informacje o podróży”. Dorosły (-li) pasażer (-owie) powinien(-ni) wypełnić swój własny PLF. Aby dodać nowego współpodróżnika, użytkownik musi nacisnąć przycisk “DODAJ OSOBĘ TOWARZYSZĄCĄ NIEBĘDĄCĄ CZŁONKIEM RODZINY” pokazany na poniższej ilustracji.

Gdy użytkownik naciśnie przycisk “DODAJ OSOBĘ TOWARZYSZĄCĄ NIEBĘDĄCĄ CZŁONKIEM RODZINY”, natychmiast wyświetlany jest formularz z następującymi informacjami:

 • Imię: Użytkownik wypełnia pierwsze imię osoby podróżującej z użytkownikiem (pasażerem), która nie jest członkiem jego rodziny.
 • Nazwisko: Użytkownik wpisuje nazwisko osoby podróżującej z użytkownikiem (pasażerem), która nie jest członkiem jego rodziny.
 • Twoja płeć: Użytkownik wybiera płeć osoby podróżującej z użytkownikiem (pasażerem), która nie jest członkiem jego rodziny.
 • Grupa (wycieczka, zespół, firma, inne): Jest to pole opcjonalne i wskazuje relację użytkownika ze wskazaną osobą.
 • Numer miejsca: Jest to pole opcjonalne i dotyczy numeru miejsca osoby podróżującej z użytkownikiem (pasażerem) i nie jest członkiem jego rodziny.

 

Klikając ponownie przycisk “DODAJ OSOBĘ TOWARZYSZĄCĄ NIEBĘDĄCĄ CZŁONKIEM RODZINY”, użytkownik może dodać tyle osób, ile potrzeba. Jednak w każdej chwili można usunąć dowolną potrzebną osobę, naciskając przycisk “USUŃ OSOBĘ TOWARZYSZĄCĄ NIEBĘDĄCĄ CZŁONKIEM RODZINY”.

3.3.7 Informacje kontaktowe w nagłych wypadkach

Odnoszą się one do danych kontaktowych osoby wyznaczonej przez użytkownika jako kontakt alarmowy (osoba kontaktowa, która może skontaktować się z pasażerem podczas podróży). Informacje, które użytkownik musi wypełnić, są przedstawione na poniższych ilustracjach i są następujące:

 • Imię: Użytkownik wypełnia pierwsze (nadane) imię osoby wyznaczonej jako kontakt alarmowy.
 • Nazwisko: Użytkownik wypełnia nazwisko osoby wyznaczonej jako kontakt alarmowy.
 • Kraj: To pole odnosi się do kraju zamieszkania osoby wyznaczonej jako kontakt alarmowy.
 • Miasto: To pole odnosi się do miasta zamieszkania osoby wyznaczonej jako kontakt alarmowy.
 • Numer telefonu komórkowego: To pole odnosi się do numeru telefonu komórkowego osoby wyznaczonej jako kontakt alarmowy. Użytkownik powinien wprowadzić znak plus (+), a następnie kod kraju i numer telefonu (np. +306989123456).
 • Inny numer telefonu: To pole odnosi się do innego numeru telefonu osoby wyznaczonej jako kontakt alarmowy.
 • Adres e-mail: To pole odnosi się do adresu e-mail osoby wyznaczonej jako kontakt alarmowy.

3.3.8 Podgląd formularza lokalizatora pasażerów (PLF)

Przed ostatecznym przesłaniem formularza użytkownik może zobaczyć/wyświetlić podgląd w wyskakującym oknie dane/informacje, które wypełnił, jak pokazano na poniższej ilustracji, naciskając przycisk “Podgląd”.

3.3.9 Przedłożenie PLF

Po przejrzeniu informacji użytkownik może nacisnąć przycisk “Prześlij”. Po pomyślnym przesłaniu formularza użytkownik jest informowany, że formularz został wypełniony pomyślnie (Przesłane wskazanie plf).

Jednocześnie użytkownik jest informowany o procesie, a w szczególności o tym, że:

otrzymał wiadomość e-mail (użytkownik powinien zawsze również sprawdzić swój folder SPAM) informującą go, że wypełniony przez niego formularz został pomyślnie przesłany i zawierającą unikalny kod QR.

Powinien mieć przy sobie dokument formularza podczas podróży w formie cyfrowej lub drukowanej.

W tym samym czasie użytkownik otrzymuje również wiadomość e-mail na podany przez siebie adres e-mail, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Klikając link w otrzymanej wiadomości e-mail, pasażer może wyświetlić i wydrukować/pobrać konkretny zapis PLF.

Użytkownik (pasażer) może przeglądać/ pobierać/drukować przesłane własne plf(y) z menu w prawym górnym rogu (Moje PLFy).

3.4 Edycja szczegółów formularza lokalizatora pasażerów (PLF)

Użytkownik może przeglądać, drukować i edytować/aktualizować dane Formularza Lokalizatora Pasażerów (przed datą przyjazdu na zadeklarowane miejsce docelowe). Ta opcja jest dostępna w prawym górnym menu, wybierając “Moje PLFy”.

Po wybraniu opcji edycji PLF natychmiast wyświetlany jest formularz z polami wstępnie wypełnionymi przez użytkownika. Nie wszystkie pola są edytowalne.  Trzy pierwsze zakładki (“Miejsce docelowe”, “Typ transportu”, “Przed rozpoczęciem”) z polami zawierającymi będą zawsze wyłączone w każdym procesie aktualizacji plf.  Niektóre inne pola mogą również pozostać zablokowane, podczas gdy inne pola są edytowalne i mogą być aktualizowane (w zależności od kraju). Podczas tej akcji użytkownik może zmienić /dodać dowolne niezbędne dane. Po zakończeniu zmian i po naciśnięciu przycisku “Prześlij” użytkownik otrzymuje nową wiadomość e-mail na swoje konto ze zaktualizowanym formularzem. Kod QR pozostaje taki sam.

3.5 Kasowanie PLF

Pasażer może mieć możliwość usunięcia własnych plfów na podstawie następujących zasad dla każdego państwa członkowskiego jako miejsca docelowego każdego plf. Pasażer może usunąć plf(y), jeśli to ustawienie zostało ustawione przez kraj docelowy, a status plf nie został zmieniony, np. z domyślnego “Przesłano” na “Zatwierdzony” lub Terminy składania wniosków (w godzinach) w odniesieniu do przylotu (Data przyjazdu) w kraju (w określonej strefie czasowej) ustawione przez każde Państwo Członkowskie nie zostały przekroczone.

 

4. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Pytanie 1:

Przycisk Prześlij nie działa. Co powinienem zrobić?

Odpowiedź 1:

Powinieneś zamknąć okno podglądu (przycisk Zamknij u dołu podglądu), jak wskazano poniżej, a następnie ponownie kliknąć przycisk “Prześlij”.

Innym możliwym wyjaśnieniem jest to, że być może nie wypełniłeś wszystkich wpisów formularza. W takim przypadku wokół pola pojawi się czerwone wskazanie. Upewnij się, że wypełniłeś wszystkie obowiązkowe informacje i poprawne informacje.

Pytanie 2:

Wystąpił błąd sprawdzania poprawności dotyczący wprowadzania dat, które próbuję wprowadzić. Co mogę zrobić?

Odpowiedź 2:

Jeśli istnieje czerwone wskazanie, oznacza to, że należy wypełnić pole obowiązkowe lub występuje błąd sprawdzania poprawności przy wprowadzaniu danych w jednym lub kilku polach. Data wyjazdu powinna znajdować się przed datą przyjazdu. Prosimy również o sprawdzenie stref czasowych między wyjazdem a przyjazdem. Każdy wybór daty i godziny jest ustawiany na strefę czasową odpowiadającego kraju. Najpierw należy wybrać kraj/miejsce, a następnie datę/godzinę, aby mieć powiązaną strefę czasową.  Wreszcie, upewnij się, że masz włączoną obsługę javascript w przeglądarce internetowej.

Powinna istnieć spójność danych między datą i godziną wylotu i przylotu oraz strefami czasowymi, jak przedstawiono poniżej:

Pytanie 3:

Nie mogę pobrać wersji PDF EUdPLF z programem Outlook.

Odpowiedź 3:

Możesz zalogować się na platformę i wydrukować ją z Moje PLFy (menu w prawym górnym rogu) w sposób opisany poniżej:

Pytanie 4:

Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę znaleźć mojego miejsca docelowego lub lotniska wśród wymienionych?

Odpowiedź 4:

W takim przypadku możesz wybrać “INNE” i wpisać tekst w dodatkowym polu poniżej.

Pytanie 5:

Miałem problemy podczas próby zarejestrowania lub zresetowania hasła, co powinienem zrobić?

Odpowiedź 5:

Mogło się zdarzyć, że nie wybrałeś prawidłowego hasła podczas próby rejestracji. Twoje hasło powinno zawierać co najmniej 6 znaków.

Sprawdź, czy funkcja Caps jest włączona, a także język, w którym piszesz.  Nie wpisuj również spacji. Upewnij się również, że poprawnie wpisujesz swój e-mail. Ponadto uprzejmie prosimy o wpisanie hasła zamiast kopiowania i wklejania go do formularza.

Wiadomość e-mail z potwierdzeniem może zostać przypadkowo oznaczona jako spam. Upewnij się, że zawsze sprawdzasz folder spamu.

Wreszcie, upewnij się, że nie masz już zarejestrowanego konta. Pamiętaj, że po rejestracji Twoje konto użytkownika jest ważne przez 150 dni nieaktywności od ostatniego logowania, zanim zostanie trwale usunięte.

Możesz zresetować hasło tutaj: (https://app.euplf.eu/#/user/login).

Podróżni muszą zarejestrować się w aplikacji internetowej EUdPLF, podając ważny i niepowtarzalny adres e-mail oraz hasło. Podróżni otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem na podany przez siebie adres e-mail (zawsze w celu sprawdzenia spamu).

Aby potwierdzić i zakończyć proces rejestracji, podróżni muszą kliknąć w link przesłany na podany adres e-mail.

Resetowanie hasła – przykładowy adres e-mail:

Pytanie 6:

Podróżuję z rodziną lub z grupą i jestem odpowiedzialny za przesłanie formularza PLF. Co powinienem zrobić?

Odpowiedź 6:

Każdy kraj ma własną politykę dotyczącą tego, kto musi złożyć PLF (niektóre kraje wymagają w przypadku, gdy rodzina podróżuje razem, aby tylko jeden członek rodziny wypełnił PLF, a inne kraje wymagają, aby każda dorosła osoba złożyła indywidualny PLF).

Aby zapoznać się z szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wypełniania formularza zapoznaj się z PROTOKOŁAMI PODRÓŻY znajdującymi się w sekcji na stronie docelowej EUdPLF (https://app.euplf.eu/) i wybierz kraj, do którego podróżujesz, aby przeczytać jego protokół.

Jeśli podróżujesz do innego miejsca docelowego i/lub chcesz sprawdzić, czy obowiązują jakieś ograniczenia w podróżowaniu, sprawdź narzędzie Unii Europejskiej zatytułowane Ponownie otwórz UE, klikając tutaj.

Jeśli podróżujesz do kraju docelowego, który umożliwia rejestrację członków rodziny w ramach jednego PLF, upewnij się, że zaznaczyłeś odpowiednie pole wyboru na karcie “Przed rozpoczęciem”, jak pokazano poniżej. Gdy zaznaczysz tę opcję, pojawią się jeszcze 2 zakładki (Towarzysze rodziny i Inni towarzysze).

Pytanie 7:

Podróżuję samolotem z przesiadką. Które miejsce docelowe należy wpisać w formularzu EUdPLF?

 

Odpowiedź 7:

 

W przypadku lotu pośredniego użytkownik musi wybrać tę opcję. W takim przypadku pojawi się nowy formularz, jak pokazano na poniższej ilustracji. 

 

Przykład 1 

Londyn- Rzym – Sardynia

Lot/Etap podróży 1:

Lot/Etap podróży 2:

Pytanie 8:

Pomyślnie złożyłem wniosek. Jednak mój czas odlotu zmienił się lub/i muszę wprowadzić pewne zmiany. Co mogę zrobić?

Odpowiedź 8:

Nie musisz ponownie składać nowego zgłoszenia, ponieważ istnieje możliwość edycji już przesłanego formularza. Zaloguj się na platformie i kliknij menu w prawym górnym rogu. Następnie wybierz ”Moje PLFy” i wyszukaj swoją najnowszą aplikację. Następnie wybierz ikonę ołówka, aby edytować aplikację i kliknij “Prześlij”. Na Twój adres e-mail zostanie wysłana nowa wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Pytanie 9:

Czy podróżni muszą złożyć osobny PLF, jeśli podróż obejmuje przystanki w więcej niż jednym kraju?

Odpowiedź 9:

Co do zasady, gdy podróżny korzysta z różnych środków transportu (statek, samolot, pociąg, autobus), wówczas nowy PLF powinien być wypełniony za każdym razem, gdy podróżny wsiada do nowego środka transportu (statek, samolot, pociąg, autobus) w celu podróży do innego kraju. W drodze wyjątku, gdy podróżni podróżują samolotem, a podróż obejmuje loty przesiadkowe w różnych krajach/krajach, wówczas dla kraju docelowego należy złożyć tylko jeden PLF. Jeśli jednak podróżny wydostanie się poza lotnisko, przed wejściem na pokład lotu przesiadkowego, należy wypełnić oddzielny PLF również dla tego kraju.

Podróżni podróżujący statkiem wycieczkowym będą musieli jednokrotnie przedłożyć PLF i wybrać jako kraj docelowy kraj ostatecznego zejścia na ląd (koniec rejsu). Podróżny będzie musiał wypełnić w systemie elektronicznym nazwy portów, do których zawija rejs. Podróżni podróżujący samochodem/innym pojazdem muszą składać PLF za każdym razem, gdy wjeżdżają do kraju, który wymaga przedłożenia dPLF.

Pytanie 10:

Jak wchodzi pasażer? (za pośrednictwem platformy i po wygenerowaniu kodu QR)

Odpowiedź 10:

Przed podróżą pasażer rejestruje się (raz), a następnie loguje się, podając dane uwierzytelniające (e-mail /hasło) na platformie i tworzy dPLF. Unikalny kod QR jest generowany i wyświetlany na plf. Następnie przedstawia lokalnym władzom kod QR (otrzymany pocztą elektroniczną) lub online za pośrednictwem wyprodukowanego plf lub drukowanego formatu dPLF, zostaje zeskanowany i wjeżdża do danego kraju.

.

Pytanie 11:

Nie złożyłem wniosku, ponieważ nie znam “Numeru miejsca”. Co mogę zrobić?

Odpowiedź 11:

Wypełnij formularz “Numer miejsca” –> XXX, a następnie kontynuuj wypełnianie plf.  Gdy “Numer miejsca” jest znany, nadal możesz edytować plf, który już przesłałeś i uzupełnić poprawne informacje (jeśli plf jest nadal edytowalny w oparciu o zasady każdego kraju członkowskiego jako kraju docelowego). Zaloguj się na platformie i kliknij menu w prawym górnym rogu. Następnie wybierz “Moje PLF” i wyszukaj najnowsze zgłoszenie. Następnie wybierz ikonę ołówka, aby edytować zgłoszenie i kliknij “Prześlij”. Na Twój adres e-mail zostanie wysłana nowa wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Pytanie 12:

Zarejestrowałem się i otrzymałem wiadomość e-mail zgodnie z oczekiwaniami.  Ale kiedy klikam link, widzę komunikat: “Adres URL wygasł. Kliknij tutaj, aby otrzymać nowy adres URL weryfikacji adresu e-mail”

Odpowiedź 12:

W ramach procesów rejestracji i resetowania hasła platforma wyśle Ci specjalny link na Twój adres e-mail. Musisz kliknąć ten link w ciągu 1 godziny, w przeciwnym razie wygaśnie i zobaczysz komunikat o błędzie “Adres URL wygasł.” oraz instrukcje, jak otrzymać nową wiadomość e-mail z nowym linkiem.

 

5.Załącznik: “Zarejestruj się – Zweryfikuj konto – Zaloguj się – Zresetuj”

 • Zarejestruj się:

Podróżni muszą zarejestrować się w aplikacji internetowej EUdPLF, podając prawidłowy i niepowtarzalny adres e-mail oraz hasło. Proces tworzenia nowego konta użytkownika (rejestracja i aktywacja) powinien być wykonany tylko raz. Podróżni otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem na podany przez siebie adres e-mail (zawsze sprawdzaj folder SPAM).

Krok 1:

Proszę wybrać opcję “Zarejestruj się”.

Krok 2:

 • Wprowadź adres e-mail, hasło i potwierdź hasło.
 • Wybierz “Zarejestruj się”, aby kontynuować proces rejestracji.

UWAGA:

 • Hasło powinno zawierać co najmniej 6 znaków.
 • Upewnij się, że sprawdziłeś, czy funkcja Caps jest włączona, a także język, w którym piszesz jest poprawny.
 • Uprzejmie prosimy o wpisanie hasła zamiast kopiowania i wklejania go do formularza.

Krok 3:

Pojawi się komunikat, “Link do aktywacji konta został wysłany e-mailem na podany adres. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail, kliknij tutaj, aby wysłać  ją ponownie.”

UWAGA:

 • Jeśli wiadomość e-mail nie zostanie odebrana do Skrzynki odbiorczej, sprawdź również folder SPAM lub wybierz “wyślij ponownie” w wiadomości.

Krok 4:

Unikalny adres URL zostanie wysłany na Twój adres e-mail i musisz go kliknąć.

UWAGA:

 • Jeśli wiadomość e-mail nie zostanie odebrana do Skrzynki odbiorczej, sprawdź również folder SPAM.

Krok 5:

Pojawi się komunikat na przykład “Twoje konto zostało aktywowane. Teraz możesz zalogować się przy użyciu swoich poświadczeń.

 • Zweryfikuj konto:

Krok 1:

Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail dotyczącej konta weryfikacyjnego, naciśnij opcję “kliknij tutaj, aby wysłać go ponownie”.

Krok 2:

Wprowadź adres e-mail i hasło.

UWAGA:

 • Należy wprowadzić początkowe hasło użyte w procesie rejestracji.

Krok 3:

Pojawi się komunikat, “Link do aktywacji konta został wysłany e-mailem na podany adres. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości e-mail, kliknij tutaj, aby ponownie wysłać.”

UWAGA:

 • Jeśli wiadomość e-mail nie zostanie odebrana do Skrzynki odbiorczej, sprawdź również folder SPAM lub wybierz “wyślij ponownie” w wiadomości.

Krok 4:

Unikalny adres URL zostanie wysłany na Twój adres e-mail i musisz go kliknąć.

UWAGA:

 • Jeśli wiadomość e-mail nie zostanie odebrana do Skrzynki odbiorczej, sprawdź również folder SPAM.

Krok 5:

Pojawi się komunikat na przykład “Twoje konto zostało aktywowane. Możesz teraz zalogować się przy użyciu swoich danych uwierzytelniających”

 • Logowanie:

Proces logowania jest prosty. Użytkownik musi tylko wypełnić adres e-mail i hasło powiązane z kontem na platformie, a następnie nacisnąć Login. Proces logowania należy wykonać po rejestracji (aktywacji konta).

Krok 1:

 • Wprowadź adres e-mail i hasło, aby przejść do procesu logowania.
 • Wybierz “Zaloguj się”.

UWAGA:

 • Hasło powinno zawierać co najmniej 6 znaków.
 • Upewnij się, że funkcja Caps jest włączona, a także język, w którym piszesz.
 • Uprzejmie prosimy o wpisanie hasła zamiast kopiowania i wklejania go do formularza.

 • Resetowanie:

W przypadku, gdy użytkownik zgubił/zapomniał swoje hasło, może skorzystać z procesu odzyskiwania hasła. Użytkownik powinien nacisnąć przycisk Resetuj hasło. Jeśli ten adres e-mail należy do istniejącego, aktywnego konta, użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z powiadomieniem (zawsze sprawdzaj folder SPAM), aby zresetować swoje hasło.

Krok 1:

Wybierz opcję “Resetuj”.

Krok 2:

 • Wprowadź adres e-mail.
 • Wybierz “Resetuj”.

Krok 3:

Pojawi się komunikat, “Jeśli ten adres e-mail należy do konta, wyślemy Ci wiadomość e-mail z prośbą o zresetowanie hasła”.

Krok 4:

Unikalny adres URL zostanie wysłany na Twój adres e-mail i musisz go kliknąć.

NUTA:

 • Jeśli wiadomość e-mail nie zostanie odebrana do Skrzynki odbiorczej, sprawdź również folder SPAM.

Krok 5:

 • Wprowadź hasło i potwierdź hasło, aby przejść do procesu resetowania.
 • Wybierz “Resetuj”.

UWAGA:

 • Hasło powinno zawierać co najmniej 6 znaków.
 • Upewnij się, że funkcja Caps jest włączona, a także język, w którym piszesz.
 • Uprzejmie prosimy o wpisanie hasła zamiast kopiowania i wklejania go do formularza.

Krok 6:

Pojawi się komunikat “Twoje hasło zostało pomyślnie zresetowane”.

Ogólne zasady i rozwiązywanie problemów

 1. Upewnij się, że masz nieprzerwane, stabilne połączenie z Internetem.
 2. Zawsze włączaj obsługę JavaScript w przeglądarce.
 3. Nie używaj kopiowania i wklejania do wypełnienia formularza, zamiast tego napisz tekst oryginalnie. Unikaj kopiowania spacji. Ten sam pasażer nie może złożyć w tym samym dniu przylotu innego plf dla tego samego kraju docelowego.
 4. Każde Państwo Członkowskie jako kraj docelowy plf, może mieć inne zasady dotyczące pól w formularzu (np. obowiązkowe/opcjonalne, widoczne/ukryte, edytowalne, dodatkowe pola), terminów składania wniosków, okresu przechowywania plf itp.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych wpisach dozwolone są tylko znaki łacińskie, podczas gdy inne pola wprowadzania również umożliwiają pisanie w języku ojczystym. Zależy to od kraju pochodzenia.
 6. W przypadku, gdy istnieje pole, w którym nie można znaleźć wymaganej wartości/opcji w menu rozwijanym (np. kraj, lotnisko), wybierz “INNE” z menu rozwijanego i wpisz swoją opcję w pustym polu.
 7. W polach z rozwijanymi wartościami miejsc np. lotniska należy najpierw wybrać kraj, a następnie kolejna lista rozwijana zostanie aktywowana i wypełniona powiązanymi wartościami odpowiadającymi poprzedniemu wyborowi. Na przykład należy wybrać kraj/miejsce wejścia na pokład, a następnie lotnisko pokładowe zostanie aktywowane w celu wybrania lub wpisania.
 8. PLF zostanie wysłany na adres e-mail pasażera. Pasażer może również przeglądać/drukować/pobierać go z menu użytkownika w aplikacji.
 9. PLF zostanie automatycznie usunięty przez system po okresie przechowywania ustalonym przez kraj docelowy.
 10. W polu e-mail nie jest rozróżniana wielkość liter.
 11. Pasażer może przesłać i edytować/aktualizować formularz PLF w oparciu o terminy składania wniosków określone przez każde Państwo Członkowskie. Może to być przed lub nawet po dacie przyjazdu.
 12. Autouzupełnianie pól. W każdym nowym formularzu PLF niektóre wspólne dane osobowe zostaną zapisane/przeniesione z poprzednich formularzy PLF i automatycznie wypełnią nowy plf. Plf będzie edytowalny. Zakładka “Dane osobowe” i “Stały adres” będą używane zgodnie z tą zasadą.
 13. Obowiązująca ogólna zasada w obecnej wersji EUdPLF jest taka, że ten sam pasażer (to samo konto użytkownika związane z konkretnym adresem e-mail) nie może złożyć w tej samej dacie przylotu innego plf dla tego samego kraju docelowego.
  Obowiązują następujące zasady:
  •Zgodnie z protokołami podróży każdego kraju, to samo konto użytkownika może być używane do wypełniania i przesyłania dPLF dla członków rodziny lub grupy lub osób bez umiejętności obsługi komputera.
  •1 dPLF za ten sam paszport lub ten sam dowód osobisty za tę samą datę przyjazdu na ten sam kraj docelowy (jeśli paszport lub dowód osobisty istnieje w tej kolejności)
  •1 dPLF za tę samą datę przyjazdu na ten sam kraj docelowy (jeśli nie istnieje paszport ani dowód osobisty).
 14. Wszystkie podane zasady są ogólne i każdy kraj może stosować ich odmiany.
 15. W ramach procesów rejestracji i resetowania hasła platforma wyśle Ci specjalny link na Twój adres e-mail. Musisz kliknąć ten link w ciągu 1 godziny, w przeciwnym razie wygaśnie i zobaczysz komunikat o błędzie “Adres URL wygasł.” oraz instrukcje, jak otrzymać nową wiadomość e-mail z nowym linkiem.
 16. W przypadku natychmiastowego problemu, np. wolnego połączenia internetowego, zostanie wyświetlony następujący komunikat “Nie można nawiązać połączenia ze stroną internetową. Sprawdź, czy masz aktywne połączenie z Internetem i spróbuj ponownie później.” i będziesz musiał odświeżyć stronę i spróbować ponownie.

V2.7 – 29/03/2022