Matkustajan käyttöohje

Sisällysluettelo

1. Johdanto

2. Laskeutumissivu

3. Matkustaja

3.1 Käyttäjätili

                3.1.1 Luo tili

      3.1.2 Salasanan nollaus

                3.1.3 Kirjautuminen

                3.1.4 Poista tili

          3.2 Navigointivalikko

          3.3 Matkustajan paikannuslomake (PLF)

               3.3.1 Kuljetustyyppi

                    3.3.1.1 Maa (linja-auto / juna / henkilöauto / muu kulkuväline)

                         3.3.1.1.1 Linja-auto

                         3.3.1.1.2 Juna

                         3.3.1.1.3 Auto / muu kulkuneuvo

                  3.3.1.2 Lentokonet

                         3.3.1.2.1 Suora lento

                         3.3.1.2.2 Epäsuora lento

                   3.3.1.3 Risteilyalus / huvilaiva

                   3.3.1.4 Lautta

              3.3.2 Henkilötiedot

              3.3.3 Pysyvä osoite

              3.3.4 Tilapäiset osoitteet maassa, jossa käyttäjä on käymässä

              3.3.5 Perheenjäsenet matkakumppaneina

              3.3.6 Matkakumppanit perheen ja kotitalouden ulkopuolelta

              3.3.7 Hätäyhteystiedot

              3.3.8 PLF-lomakkeen esikatselu

              3.3.9 PLF-lomakkeen lähettäminen

        3.4 Muokkaa PLF-lomakkeen yksityiskohtia

         3.5 Poista PLF-lomake

4. Usein kysytyt kysymykset (UKK)

5. Liite: “Rekisteröityminen – Tilin vahvistaminen – Kirjautuminen – Nollaus”

PALVELUSOPIMUS: HADEA/2021/NP/0004 –
E-TRAVEL TOOL – HEALTHY GATEWAYS

 

Euroopan unionin digitaalinen matkustajatietolomake (EUdPLF)

KÄYTTÖOHJE MATKUSTAJILLE

– Ohjeet matkustajatietolomakkeen (PLF) täyttämisestä EUdPLF-sovelluksessa
– Usein kysytyt kysymykset

https://app.euplf.eu/

 

 

”Tämä asiakirja on tuotettu EU4Health-ohjelman puitteissa Euroopan komission toimeksiannosta toimivan Euroopan terveys- ja digitaalialan toimeenpanoviraston (HaDEA) kanssa tehdyn palvelusopimuksen puitteissa. Tämän asiakirjan sisältö edustaa toimeksisaajan näkemyksiä ja on sen yksinomaisella vastuulla; sen ei voida missään tapauksessa katsoa heijastavan Euroopan komission ja/tai HaDEA:n tai minkään muun Euroopan unionin elimen näkemyksiä. Euroopan komissio ja/tai HaDEA eivät takaa tähän asiakirjaan sisältyvien tietojen paikkansapitävyyttä eivätkä ne ota vastuuta niiden käytöstä kolmansien osapuolten toimesta.”

Hyväksyntä

Tämä asiakirja kehitettiin yhteistyössä Cytech Ltd.:n kanssa (http://www.cytech.gr). Cytech Ltd. toimii alihankkijayrityksenä EUdPLF-sovelluksen kehittämiseksi.

 

1. Johdanto

Julkiset terveysviranomaiset käyttävät matkustajalomakkeita (engl. Passenger Locator Form, lyh. PLF) tukeakseen kontaktien jäljitystyötä siltä varalta, että matkustajat altistuvat tarttuvalle taudille matkustaessaan lentokoneella, laivalla (risteilijä/lautta), junalla, linja-autolla tai henkilöautolla. Kohdemaiden julkiset terveysviranomaiset voivat käyttää matkustajien PLF-lomakkeissa ilmoittamia tietoja tavoittaakseen matkustajat nopeasti, kun se on tarpeen matkustajien ja heidän kontaktihenkilöidensä terveyden suojelemiseksi sekä taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Täytetyn PLF-lomakkeen vaativat maat käyttävät nyt paperiasiakirjoihin perustuvaa matkustajien paikannusjärjestelmää tai kansallisesti kehitettyjä verkkojärjestelmiä. COVID-19-pandemian seurauksena päätettiin kehittää verkkosovellus Euroopan unionin sähköistä matkustajatietolomaketta (EUdPLF) varten matkustajatietolomakkeiden käytön helpottamiseksi rajatylittävien terveysuhkien torjunnassa. Tällainen sähköinen muoto helpottaa ja nopeuttaa tietojen keruuta ja vaihtoa sidosryhmien kesken, mikä tehostaa kontaktien jäljitystä.

Kaikkia eri puolilta maailmaa Euroopan unioniin millä vain kuljetusmuodolla (lentäen, teitä pitkin, laivoilla) saapuvia matkustajia voidaan tiedottaa verkkosivustolla https://www.euplf.eu. Tämä sivusto tarjoaa hyödyllisiä tietoja matkustajille. Verkkosivustolla vastataan lukuisiin PLF-lomakkeesta usein esitettyihin kysymyksiin. Se tarjoaa lisäksi pääsyn EUdPLF-sovellukseen https://app.euplf.eu/ sekä kansallisiin PLF-lomakkeisiin (kunkin Euroopan unionin jäsenmaan lomakkeet maahan saapuville). Lisäksi käyttäjiä voidaan tiedottaa eräillä hyödyllisillä linkeillä olennaisista organisaatioista ja yhteystiedoista. Verkkosivun kautta heillä on myöskin pääsy tietosuojakäytäntöön.

Kaikki kuvatut säännöt ovat yleisluontoisia, ja kullakin maalla voi olla niistä oma versionsa.

2. Laskeutumissivu

Sovelluksen kotisivulta https://app.euplf.eu/ käyttäjä saa hyödyllisiä lisätietoja sovelluksesta. Näitä havainnollistetaan seuraavilla kuvilla. Sovellus on saatavilla useilla eurooppalaisilla kielillä. Lisää kieliä lisätään jatkuvasti.

 

 

3. Matkustaja

Matkustaja on eräs EUdPLF-sovelluksen käyttäjätyypeistä. Matkustajilla on oikeus

 • luoda matkustajan paikannuslomakkeita,
 • muokata/päivittää ja
 • katsella/tulostaa/ladata käyttäjän luomia lomakkeita.
 • tallentaa tilapäisesti. Kunkin PLF-lomakkeen sivun voi tallentaa tilapäisesti. PLF-lomaketta ei ole vielä lähetetty ja sitä ei voida pitää pätevänä. Voit muokata sitä ja napsauttaa Lähetä-painiketta viimeisessä vaiheessa. Tällöin se tulkitaan päteväksi ja lähetetyksi. Jos tämä kuvake näkyy, PLF-lomaketta ei ole lähetetty.

 

3.1 Käyttäjätili

Pääsyn sovellukseen saa perustamalla tilin. Jokaisen henkilön, joka haluaa täyttää PLF-lomakkeen, tulee luoda oma tilinsä (sähköpostiosoitteella ja salasanalla). Matkustajan käyttäjätili poistetaan automaattisesti, kun viime kirjautumisesta on kulunut 150 päivää (käyttämätön aika). Seuraavissa kohdissa kuvataan vaiheet, joita käyttäjän tulee seurata luodakseen tilinsä.

3.1.1 Luo tili

Tämä on tarpeen, jotta käyttäjä voi luoda sähköisen PLF-lomakkeensa. Tilin luominen onnistuu helposti käymälläkirjautumissivulla ja sitten painamalla “Rekisteröityminen”. Käyttäjätilin saa luoda vain kerran (rekisteröinti ja aktivointi) paitsi jos tili poistetaan kohdassa 3.1 kuvatulla tavalla (käyttämätön aika). Jos matkustajat haluavat muokata PLF-lomakettaan tai luoda uuden, he voivat kirjautua EUdPLF-sovellukseen uudelleen (sähköpostiosoitteella ja salasanalla). Kuten alla olevista kuvista näkyy, tulee käyttäjän ilmoittaa tiliään luodessaan seuraavat tiedot:

 • Sähköposti: Käyttäjän tulee ilmoittaa henkilökohtainen sähköpostiosoitteensa. Samaa sähköpostiosoitetta ei voi käyttää toisessa käyttäjätilissä tällä alustalla.
 • Salasana: Käyttäjän tulee ilmoittaa salasana, joka koostuu vähintään kuudesta merkistä
 • Vahvista salasana: Käyttäjän tulee vahvistaa salasana kirjoittamalla sen uudelleen

 

 

 

Kun käyttäjä on ilmoittanut tiedot ja painanut painiketta “Rekisteröityminen”, tilin aktivointilinkki lähetetään välittömästi käyttäjän ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen (katso alla oleva kuva). Viesti saattaa joutua käyttäjän roskapostikansioon. Tili on aktivoitu heti, kun käyttäjä painaa linkkiä. Hän voi heti kirjautua tililleen (sähköpostiosoitteella ja salasanalla).

Tilin rekisteröimisen tai salasanan nollaamisen yhteydessä alustalta lähetetään käyttäjän sähköpostiosoitteeseen linkki. Linkkiä on napsautettava tunnin kuluessa. Muussa tapauksessa annetaan virheviesti URL-osoitteen vanhentumisesta sekä ohjeet siitä, miten saat sähköpostiosoitteeseesi uuden linkin.

3.1.2 Salasanan nollaus

Jos käyttäjä on hukannut tai unohtanut salasanansa, hän voi pyytää salasanan palauttamista. Käyttäjä voi painaa painiketta ”Salasanan nollaus” kirjautumissivulla. Painikkeen painamisen jälkeen käyttäjä ohjataan uudelle sivulle, kuten alla olevassa kuvassa näytetään. Käyttäjän tulee ilmoittaa sähköpostiosoite, jota hän käytti tiliä luodessaan.

Jos tämä sähköpostiosoite vastaa aktiivista tiliä järjestelmässämme, käyttäjä saa tuohon osoitteeseen ohjeet salasanansa nollaamista varten, kuten alla olevassa kuvassa näytetään.

Tilin rekisteröimisen tai salasanan nollaamisen yhteydessä alustalta lähetetään käyttäjän sähköpostiosoitteeseen linkki. Linkkiä on napsautettava tunnin kuluessa. Muussa tapauksessa annetaan virheviesti URL-osoitteen vanhentumisesta sekä ohjeet siitä, miten saat sähköpostiosoitteeseesi uuden linkin.

3.1.3 Kirjautuminen

Kirjautuminen käy helposti. Käyttäjän tulee ilmoittaa tiliinsä yhdistetty sähköpostiosoite ja salasana ja sitten painaa “Kirjautuminen”.

3.1.4 Poista tili

Matkustaja voi poistaa oman käyttäjätilinsä. Tämä asetus on käytössä alustalla kaikkien maiden versioissa. Jokaisen sivun oikeassa yläreunassa näkyy valikkopainike. Tästä painikkeesta painamalla saadaan esiin valikko, josta voidaan valita “Profiili” ja “Tilin hallinta – poista tili”. Matkustajan käyttäjätilin poistaminen ei vaikuta niihin sähköisiin PLF-lomakkeisiin, jotka on jo luotu. Jäsenmaat poistavat nämä säilyttämisajan kuluttua. Jos käyttäjä on poistanut tilinsä, hän voi luoda samalla sähköpostiosoitteella uuden tilin.

3.2 Navigation Menu

Jokaisen sivun oikeassa yläreunassa näkyy valikkopainike. Tästä painikkeesta painamalla saadaan esiin valikko, jossa on seuraavat vaihtoehdot:

 • Koti: Tämä ohjaa kotisivulle
 • Minun PLF-lomakkeeni: Tämä ohjaa palvelun ohjauspaneeliin, josta löytyvät kaikki tämän käyttäjän luomat PLF-lomakkeet. PLF-lomakkeet säilytetään ja pidetään näkyvillä kulloisenkin PLF-lomakkeissa ilmoitetun lopullisen kohdemaan asettaman säilyttämisajan aikana
 • Uusi PLF-lomake: Käyttäjä voi luoda uuden sähköisen PLF-lomakkeen
 • Profiili: Matkustaja voi poistaa oman käyttäjätilinsä.
 • Uloskirjautuminen: Tästä tilin käyttäjä pääsee kirjautumaan ulos tililtään.

 

 

 

 

 

 

3.3 Matkustajan paikannuslomake (PLF)

Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, hänet uudelleenohjataan kohdemaan valintasivulle. Tällä sivulla hän valitsee lopullisen kohdemaansa. Samalla PLF-lomakkeella tulee ilmoittaa muutkin saman kuljetusmuodon tiedot.

Jos käyttäjä matkustaa lentokoneella ja lento on suora, vain lopullinen kohdemaa tulee valita määräpaikaksi ensimmäisellä välilehdellä (pudotuslistalta). Hakemuksen käsittelevä jäsenmaa määrittyy kohdemaan valinnalla. Käytä painiketta Epäsuora lento (alhaalla) ilmoittaaksesi jatkolennoista lähtöpaikan ja lopullisen määränpään välissä. Samaa sääntöä sovelletaan toisiinkin kuljetusmuotoihin, esim. maa-, meri-.

3.3.1 Kuljetustyyppi

Tässä vaiheessa matkustajan tulee ilmoittaa matkansa kuljetustyyppi. Vaihtoehdot ovat alla olevia kuvia vastaavasti seuraavat:

 • Maa (linja-auto / juna / henkilöauto / muu kulkuväline)
 • Lentokone
 • Risteilyalus / huvilaiva
 • Lautta

 

Lisää täytettäviä kenttiä tulee esiin sen mukaan, mitä käyttäjä valitsee kussakin vaiheessa. Erilaiset valinnoista riippuvaiset PLF-lomakkeet tulevat esiin seuraavasti.

Ensin käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä tietosuojaseloste. Tämä sisältää perustietoja lomakkeen täyttämisestä sekä henkilötietojen käsittelystä. Näitä ilmennetään seuraavassa kuvassa.

 

3.3.1.1 Maa (linja-auto / juna / henkilöauto / muu kulkuväline)

Käyttäjä on valinnut matkustaa kohdemaahan henkilöautolla, junalla, linja-autolla tai muulla maakulkuvälineellä. Tässä vaiheessa käyttäjän tulee valita kolmen maakulkuvälineen väliltä. Tässä kohtaa kohdemaan säännöt voivat vaatia käyttäjää ilmoittamaan, että matkustaako hän ryhmän tai perheensä kanssa (sama koskee kaikkia kuljetusmuotoja).

3.3.1.1.1 Linja-auto

Käyttäjä on valinnut linja-auton. Ennen lomakkeen täyttämistä matkustajan tulee ilmoittaa, matkustaako hän ryhmän tai perheensä kanssa (valintaruutu). Täytettävät kentät näytetään alla olevissa kuvissa.

Käyttäjän tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • Linja-autoyritys: Käyttäjä ilmoittaa tässä sen linja-autoyrityksen nimen, jonka linja-autolla hän matkustaa.
 • Linja-auton / rekisterikilven numero: Käyttäjä ilmoittaa linja-auton tai rekisterikilven numeron.
 • Aikaisemmin vieraillut maat (Vaihtoehtoinen): Jos olet yöpynyt 14 päivää ennen saapumistasi muussa maassa (ei kauttakulkuliikenteessä) kuin pysyvä osoitteesi,
  ilmoita tähän niiden maiden tai kaupunkien nimet joissa asuit.
 • Lähtömaa / lähtöpaikka: Käyttäjä valitsee maan tai paikan, josta hänen matkansa alkaa. Näkyviin tulevat tällöin seuraavat kentät.
 • Lähtöasema / lähtökaupunki: Käyttäjä valitsee lähtömaan, -alueen tai -kaupungin sisältä lähtöaseman.
 • Lähtöpäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa lähtöpäivämäärä ja -aika. Tähän kenttään napsautettaessa tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta käyttäjä voi valita matkansa lähtöpäivämäärän ja -ajan.
 • Istuimen numero: Käyttäjää pyydetään ilmoittamaan istuimen numero.
 • Istuintyyppi: Käyttäjää pyydetään valitsemaan valikosta istuintyyppi, kuten Business (ensimmäinen luokka) tai Economy (toinen luokka).
 • Saapumispaikka kohdemaassa: Käyttäjää pyydetään valitsemaan matkansa saapumispaikka (esim. raja-asema). Jos käyttäjä ei löydä sen saapumispaikan (esim. raja-aseman) nimeä, jonka kautta hän saapuu kohdemaahan, sitten hänen tulee valita “Muu” ja kirjoittaa saapumispaikan nimi seuraavaan kenttään.
 • Saapumispäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa saapumispäivämäärä ja -aika saapumispaikkaan. Tähän kenttään napsautettaessa tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta käyttäjä voi valita matkansa saapumispäivämäärän ja -ajan.

Jos matkaan liittyy pysähdyksiä (lähtöpaikan ja lopullisen määränpään välissä, edellä annettujen tietojen mukaisesti), matkustajien tulee ilmoittaa näistä. Tämä sääntö koskee kaikkia kuljetusmuotoja. Tällöin käyttäjän tulee täyttää myös seuraavat kentät:

 • Maa: Käyttäjä valitsee pysähdyspaikan maan
 • Pysähdyspaikan asema: Käyttäjä valitsee pysähdyspaikan aseman
 • Lähtöpäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa lähtöpäivämäärä ja -aika. Kun käyttäjä napsauttaa tähän kenttään, tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta hän voi valita matkansa lähtöpäivämäärän ja -ajan.
3.3.1.1.2 Juna

Käyttäjä on valinnut matkustaa junalla. Ennen lomakkeen täyttämistä kohdemaa voi vaatia matkustajaa ilmoittamaan, että matkustaako hän ryhmän tai perheensä kanssa (valintaruutu). Täytettävät kentät näytetään alla olevissa kuvissa.

Käyttäjän tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

   • Junayhtiö: Käyttäjä ilmoittaa sen junayhtiön nimen,
    jonka junalla hän matkustaa.
   • Junan numero: Käyttäjä ilmoittaa junan numeron.
   • Vaunun numero: Käyttäjä ilmoittaa vaunun numeron.
   • Aikaisemmin vieraillut maat (Vaihtoehtoinen): Jos olet yöpynyt 14 päivää ennen saapumistasi muussa maassa (ei kauttakulkuliikenteessä) kuin pysyvä osoitteesi,
    ilmoita tähän niiden maiden tai kaupunkien nimet joissa asuit.
   • Lähtömaa / lähtöpaikka: Käyttäjä valitsee maan tai paikan, josta hänen matkansa alkaa. Näkyviin tulevat tällöin seuraavat kentät.
   • Lähtöasema / lähtökaupunki: Käyttäjä valitsee lähtömaan tai -alueen sisältä lähtöaseman.
   • Lähtöpäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa lähtöpäivämäärä ja -aika. Kun käyttäjä napsauttaa tähän kenttään, tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta hän voi valita matkansa lähtöpäivämäärän ja -ajan.
   • Istuimen numero ja vaunun numero: Käyttäjä ilmoittaa istuimen numeron ja vaunun numeron.
   • Istuintyyppi: Käyttäjää pyydetään valitsemaan valikosta istuintyyppi, kuten Business (ensimmäinen luokka), Economy (toinen luokka) tai makuupaikka.
   • Saapumispaikka kohdemaassa: Käyttäjää pyydetään valitsemaan matkansa saapumispaikka (esim. raja-asema). Jos käyttäjä ei löydä saapumispaikkaa (esim. raja-asemaa), jonka kautta hän saapuu kohdemaahan, hänen tulee valita “Muu” ja kirjoittaa saapumispaikkansa seuraavaan kenttään.
   • Saapumispäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa saapumispäivämäärä ja -aika saapumispaikkaan. Tähän kenttään napsautettaessa tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta käyttäjä voi valita matkansa saapumispäivämäärän ja -ajan.

Matkustajan tulee ilmoittaa lomakkeessa myöskin mahdollisista pysähdyspaikoista. Tällöin käyttäjän tulee täyttää myös seuraavat kentät:

 • Maa: Käyttäjä valitsee pysähdyspaikan maan
 • Pysähdyspaikan asema: Käyttäjä valitsee pysähdyspaikan aseman
3.3.1.1.3 Auto / muu kulkuneuvo

Käyttäjä on valinnut matkustaa henkilöautolla tai muulla kulkuneuvolla. Täytettävät kentät näytetään alla olevissa kuvissa.

Käyttäjältä kysytään aluksi, matkustaako hän ryhmän tai perheenjäsenen kanssa. Käyttäjän tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • Henkilöauton / muun kulkuneuvon rekisterinumero: Käyttäjän tulee ilmoittaa sen henkilöauton / muun kulkuneuvon rekisterinumero, jolla hän matkustaa.
 • Lähtömaa / lähtöpaikka: Käyttäjä valitsee maan, josta hän lähtee automatkalleen.
 • Lähtöpäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa lähtöpäivämäärä ja -aika. Kun käyttäjä napsauttaa tähän kenttään, tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta hän voi valita matkansa lähtöpäivämäärän ja -ajan.
 • Aikaisemmin vieraillut maat (Vaihtoehtoinen): Jos olet yöpynyt 14 päivää ennen saapumistasi muussa maassa (ei kauttakulkuliikenteessä) kuin pysyvä osoitteesi,
  ilmoita tähän niiden maiden tai kaupunkien nimet joissa asuit.
 • Saapumispaikka kohdemaassa: Käyttäjää pyydetään valitsemaan matkansa saapumispaikka (raja-asema). Jos käyttäjä ei löydä saapumispaikkaa (esim. raja-asemaa), jonka kautta hän saapuu kohdemaahan, hänen tulee valita “Muu” ja kirjoittaa saapumispaikkansa seuraavaan kenttään.
 • Saapumispäivämäärä ja -aika maahan: Tässä kentässä tulee ilmoittaa saapumispäivämäärä ja -aika saapumispaikkaan. Tähän kenttään napsautettaessa tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta käyttäjä voi valita matkansa saapumispäivämäärän ja -ajan.

Matkustajan tulee ilmoittaa lomakkeessa myöskin mahdollisista pysähdyspaikoista. Tällöin käyttäjän tulee täyttää myös seuraavat kentät:

 • Maa: Käyttäjä valitsee pysähdyspaikan maan
 • Pysähdyspaikan asema: Käyttäjä valitsee pysähdyspaikan aseman.
 • Lähtöpäivämäärä: Tässä kentässä tulee ilmoittaa lähtöpäivämäärä ja -aika. Kun käyttäjä napsauttaa tähän kenttään, tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta hän voi valita matkansa lähtöpäivämäärän ja -ajan.

3.3.1.2 Lentokone

Käyttäjä on valinnut matkustaa lentokoneella. Käyttäjä voi valita Suoran lennon tai Epäsuoran lennon. Jos kyseessä on jatkolento, käyttäjän tulee valita Epäsuora lento.

Ennen lomakkeen täyttämistä kohdemaa voi vaatia matkustajaa ilmoittamaan, että matkustaako hän ryhmän tai perheensä kanssa (valintaruutu). Täytettävät kentät näytetään alla olevissa kuvissa.

3.3.1.2.1 Suora lento

Käyttäjän tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • Lentoyhtiön nimi: Käyttäjän tulee ilmoittaa käyttämänsä lentoyhtiön nimi.
 • Lennon numero: Tämä kenttä on varattu lennon numeroa varten. Käyttäjän tulee kirjoittaa 1-10 merkkiä tai/ja numeroa.
 • Istuimen numero: Käyttäjän tulee ilmoittaa istuimensa numero.
 • Aikaisemmin vieraillut maat (Vaihtoehtoinen): Jos olet yöpynyt 14 päivää ennen saapumistasi muussa maassa (ei kauttakulkuliikenteessä) kuin pysyvä osoitteesi,
  ilmoita tähän niiden maiden tai kaupunkien nimet joissa asuit.
 • Valitse, jos lento on yksityinen (valintaruutu). Jos lento on yksityinen, käyttäjän ei tarvitse täyttää edeltävää kenttää, mutta näkyviin tulee uusi kenttä, johon tulee syöttää yksityisen lennon numero.

 • Lähtömaa / lähtöpaikka: Käyttäjä ilmoittaa maan, josta hän lähtee matkalleen.
 • Lähtöpäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa lähtöpäivämäärä ja -aika. Kun käyttäjä napsauttaa tähän kenttään, tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta hän voi valita matkansa lähtöpäivämäärän ja -ajan.
 • ​Lähtölentokenttä: Käyttäjä valitsee lähtölentokentän siitä maasta, josta hän on ilmoittanut lähtevänsä matkalleen.
 • Saapumispäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä ilmoitetaan saapumisaika kohdemaahan (lentokentälle). Tähän kenttään napsautettaessa tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta käyttäjä voi valita matkansa saapumispäivämäärän ja -ajan.
 • Lopullinen määränpää (lentokenttä): Käyttäjä valitsee lopullisen määränpään kohdemaan valikosta.
3.3.1.2.2 Epäsuora lento

Jos matkaan sisältyy jatkolento, käyttäjän tulee valita Epäsuora lento. Tällöin tulee näkyviin uusi lomake kuten alla olevassa kuvassa.

 

Käyttäjän tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • Lentoyhtiön nimi: Käyttäjän tulee ilmoittaa käyttämänsä lentoyhtiön nimi.
 • Lennon numero: Tämä kenttä on varattu lennon numeroa varten. Käyttäjän tulee kirjoittaa 1-10 merkkiä tai/ja numeroa.
 • Istuimen numero: Käyttäjän tulee ilmoittaa istuimensa numero.
 • Aikaisemmin vieraillut maat (Vaihtoehtoinen): Jos olet yöpynyt 14 päivää ennen saapumistasi muussa maassa (ei kauttakulkuliikenteessä) kuin pysyvä osoitteesi,
  ilmoita tähän niiden maiden tai kaupunkien nimet joissa asuit.
 • Valitse, jos lento on yksityinen (valintaruutu). Jos lento on yksityinen, käyttäjän ei tarvitse täyttää edeltävää kenttää, mutta näkyviin tulee uusi kenttä, johon tulee syöttää yksityisen lennon numero

 • Lähtömaa / lähtöpaikka: Käyttäjä ilmoittaa maan, josta hän lähtee matkalleen.
 • Lähtöpäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa lähtöpäivämäärä ja -aika. Kun käyttäjä napsauttaa tähän kenttään, tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta hän voi valita matkansa lähtöpäivämäärän ja -ajan.
 • ​Lähtölentokenttä: Käyttäjä valitsee lähtölentokentän siitä maasta, josta hän on ilmoittanut lähtevänsä matkalleen.
 • Kohdemaa / pysähdysmaa: Tässä kentässä ilmoitetaan matkan ensimmäisen lennon kohdemaa (jonne matkan ensimmäinen jalka päättyy).
 • Saapumislentokenttä: Käyttäjä valitsee kohdemaan lentokenttien valikosta sen lentokentän, jonne hänen matkansa ensimmäinen lento päättyy (matkan ensimmäinen jalka).
 • Saapumispäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa saapumispäivämäärä ja -aika. Tähän kenttään napsautettaessa tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta käyttäjä voi valita ensimmäisen lentonsa saapumispäivämäärän ja -ajan (matkan ensimmäinen jalka).
 • Lisää lento / jalka: Jos matkaan sisältyy jatkolento, käyttäjän tulee valita tämä vaihtoehto. Tällöin tulee näkyviin uusi lomake kuten alla olevassa kuvassa. Jatkolento on lähtöpaikan (matkan ensimmäisen jalan määräpaikan) ja saapumispaikan (matkan toisen jalan määräpaikan) välillä. Kenttään Saapumispäivämäärä ja -aika (ennen Jatkolento-painiketta) tulee syöttää toisen lennon saapumispäivämäärä ja -aika (matkan toisen jalan saapumispäivämäärä ja -aika).

Käyttäjän tulee ilmoittaa seuraavat tiedot lennon / matkan toisesta jalasta:

 • Valitse, jos kyseessä lennon / matkan viimeinen jalka

 • Lentoyhtiön nimi: Käyttäjän tulee ilmoittaa käyttämänsä lentoyhtiön nimi.
 • Lennon numero: Tämä kenttä on varattu lennon numeroa varten. Käyttäjän tulee kirjoittaa 1-10 merkkiä tai/ja numeroa.
 • Istuimen numero: Käyttäjän tulee ilmoittaa istuimensa numero.
 • Valitse, jos lento on yksityinen (valintaruutu). Jos lento on yksityinen, käyttäjän ei tarvitse täyttää edeltävää kenttää, mutta näkyviin tulee uusi kenttä, johon tulee syöttää yksityisen lennon numero

 • Lähtömaa / lähtöpaikka: Käyttäjä ilmoittaa maan, josta hän lähtee matkalleen.
 • Lähtöpäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä ilmoitetaan lennon / matkan toisen jalan lähtöpäivämäärä ja aika-. Kun käyttäjä napsauttaa tähän kenttään, tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta hän voi valita matkansa lähtöpäivämäärän ja -ajan.
 • Lähtölentokenttä: Käyttäjä valitsee lähtölentokentän siitä maasta, josta hän on ilmoittanut lähtevänsä matkalleen.
 • Kohdemaa / pysähdysmaa: Tässä kentässä ilmoitetaan lennon / matkan toisen jalan kohdemaa.
 • Saapumislentokenttä: Käyttäjä valitsee lentokentän, jonne hänen lentonsa / matkansa toinen jalka päättyy.
 • Saapumispäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa saapumispäivämäärä ja -aika. Tähän kenttään napsautettaessa tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta käyttäjä voi valita jatkolentonsa saapumispäivämäärän ja -ajan (lennon / matkan toinen jalka).

3.3.1.3 Risteilyalus / huvilaiva

Käyttäjä on valinnut matkustaa risteilyaluksella tai huvilaivalla. Ennen lomakkeen täyttämistä kohdemaa voi vaatia matkustajaa ilmoittamaan, että matkustaako hän ryhmän tai perheensä kanssa. Käyttäjän tulee ilmoittaa, matkustaako hän risteilyaluksen henkilöstön jäsenenä. Kentät näytetään kuten alla olevissa kuvissa.

Seuraavat tiedot vaaditaan:

 • Laivayrityksen nimi: Käyttäjä ilmoittaa sen laivayrityksen nimen, jonka laivalla hän matkustaa.
 • Laivan nimi: Käyttäjä ilmoittaa laivan nimen.
 • Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) tunnus / rekisterinumero: Laivan tunnus.
 • Aikaisemmin vieraillut maat (Vaihtoehtoinen): Jos olet yöpynyt 14 päivää ennen saapumistasi muussa maassa (ei kauttakulkuliikenteessä) kuin pysyvä osoitteesi,
  ilmoita tähän niiden maiden tai kaupunkien nimet joissa asuit.
 • Lähtömaa / lähtöpaikka: Käyttäjä valitsee maan, josta hän lähtee matkalleen.
 • Lähtösatama: Käyttäjä valitsee sataman, josta hän lähtee matkalleen.
 • Lähtöpäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa lähtöpäivämäärä ja -aika. Kun käyttäjä napsauttaa tähän kenttään, tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta hän voi valita matkansa lähtöpäivämäärän ja -ajan.
 • Hytin numero: Käyttäjä ilmoittaa hyttinsä numeron.
 • Risteilyn päättymispäivämäärä: Tässä kentässä ilmoitetaan päivämäärä, jolloin risteily päättyy. Tähän kenttään napsautettaessa tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta käyttäjä voi valita risteilyn päättymispäivämäärän.
 • ​ Risteilyn päätössatama: Käyttäjä ilmoittaa risteilynsä päätössataman.

Matkustajan tulee ilmoittaa lomakkeessa myöskin mahdollisista pysähdyspaikoista. Tällöin käyttäjän tulee täyttää myös seuraavat kentät:

 • Maa: Tässä ilmoitetaan maa, jossa pysähtyminen tapahtuu.
 • Pysähdyssatama: Käyttäjä valitsee sataman, jossa pysähtyminen tapahtuu.
 • Saapumispäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa saapumispäivämäärä ja -aika. Tähän kenttään napsautettaessa tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta käyttäjä voi valita jatkolentonsa saapumispäivämäärän ja -ajan.
 • Lähtöpäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa lähtöpäivämäärä ja -aika. Kun käyttäjä napsauttaa tähän kenttään, tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta hän voi valita matkansa lähtöpäivämäärän ja -ajan.

3.3.1.4 Lautta

Käyttäjä on valinnut matkustaa lautalla. Ennen lomakkeen täyttämistä kohdemaa voi vaatia matkustajaa ilmoittamaan, että matkustaako hän ryhmän tai perheensä kanssa (valintaruutu). Kentät näytetään kuten alla olevissa kuvissa.

 

Käyttäjän tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

 • Laivayrityksen nimi: Käyttäjä ilmoittaa sen laivayrityksen nimen, jonka laivalla hän matkustaa.
 • Laivan nimi: Käyttäjän tulee ilmoittaa sen laivan nimi, jolla hän matkustaa.
 • Aikaisemmin vieraillut maat (Vaihtoehtoinen): Jos olet yöpynyt 14 päivää ennen saapumistasi muussa maassa (ei kauttakulkuliikenteessä) kuin pysyvä osoitteesi,
  ilmoita tähän niiden maiden tai kaupunkien nimet joissa asuit.
 • Lähtömaa / lähtöpaikka: Käyttäjä valitsee maan, josta hän lähtee matkalleen.
 • Lähtösatama: Käyttäjä valitsee sataman, josta hän lähtee matkalleen. Kenttä on valinnainen.
 • Lähtöpäivämäärä ja -aika: Tässä kentässä tulee ilmoittaa lähtöpäivämäärä ja -aika. Kun käyttäjä napsauttaa tähän kenttään, tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta hän voi valita matkansa lähtöpäivämäärän ja -ajan.
 • Hytti / istuimen numero: Käyttäjä ilmoittaa hyttinsä tai istuimensa numeron.
 • Istuintyyppi: Käyttäjä valitsee istuimensa tyypin. Vaihtoehdot ovat: Economy (kansipaikka), varattu istuin, Business-luokka ja hytti.
 • Lähtöpäivämäärä: Tässä kentässä ilmoitetaan matkustajan lähtöpäivämäärä. Tähän kenttään napsautettaessa tulee automaattisesti esiin kalenteri, josta käyttäjä voi valita lähtöpäivämäärän.
 • Lähtösatama: Käyttäjä valitsee sataman, josta hän lähtee matkalleen.

 

3.3.2 Henkilötiedot

Käyttäjän tulee nyt ilmoittaa henkilötietonsa. Vaadittavat tiedot ovat alla olevia kuvia vastaavasti seuraavat:

 • Sukunimi: Käyttäjän tulee ilmoittaa sukunimensä.
 • Etunimi: Käyttäjän tulee ilmoittaa etunimensä.
 • Sukupuoli: Käyttäjän tulee ilmoittaa sukupuolensa.
 • Syntymäaika: Käyttäjän tulee ilmoittaa syntymäaikansa
 • Henkilötodistuksen tyyppi: Käyttäjän tulee ilmoittaa, miten hän todistaa henkilöllisyytensä. Kutakin valintaa seuraa uusi kenttä, joka käyttäjän tulee täyttää. Vaihtoehdot ovat:
 1. Henkilötodistus
 2. Passi

 • Pääasiallinen puhelinnumero: Käyttäjän tulee ilmoittaa pääasiallinen puhelinnumeronsa. Käyttäjän tulee käyttää plus-merkkiä (+) ja sitten maansa suuntanumeroa, esim. +306989123456.
 • Muu puhelinnumero: Tässä kentässä ilmoitetaan matkustajan toinen puhelinnumero.
 • Sähköpostiosoite: Tämä kenttä täytetään automaattisesti.

 

3.3.3 Pysyvä osoite

Käyttäjän tulee nyt ilmoittaa pysyvä osoitteensa. Vaadittavat tiedot ovat alla olevia kuvia vastaavasti seuraavat:

 • Maa: Käyttäjän tulee valita asuinmaansa pudotusvalikosta.
 • Maa/alue: Käyttäjän tulee valita asuinalueensa pudotusvalikosta.
 • Kaupunki: Käyttäjän tulee ilmoittaa asuinkaupunkinsa.
 • Postinumero: Käyttäjän tulee ilmoittaa postinumeronsa.
 • Katu: Käyttäjän tulee ilmoittaa katu, jonka varrella hän asuu.
 • Asuintalon numero: Käyttäjän tulee ilmoittaa asuintalonsa numero.
 • Asunnon numero: Käyttäjän tulee ilmoittaa asuntonsa numero.
 • Tarkista, onko väliaikainen osoitteesi sama kuin pysyvä osoitteesi (Vaihtoehtoinen)-Jos “Kyllä”, tulee seuraava välilehti näkyviin: “Tilapäinen osoite”. Se tulee täyttää manuaalisesti
  – Jos “Ei”, on seuraava välilehti esitäytetty: “Tilapäinen osoite”. Sen tiedot ovat samat kuin kohdan “Pysyvä osoite”.

 

3.3.4 Tilapäiset osoitteet maassa, jossa käyttäjä on käymässä

Tässä kohtaa käyttäjän tulee ilmoittaa tilapäisen asuinpaikkansa tiedot matkansa kohdemaassa. Näitä voi olla useita. Jos käyttäjä ei seuraavan 14 päivän aikana asu pysyvässä osoitteessa, jonka hän ilmoitti edellisessä vaiheessa, tulee hänen tässä luetella paikat, joissa hän tulee asumaan matkansa kohdemaassa. (Jos käyttäjä on vierailija, tulee hänen ilmoittaa vain ensimmäinen osoitteista, joissa hän tulee asumaan.) Hänen tulee ilmoittaa seuraavat kuvilla havainnollistetut tiedot:

 • Osoitetyyppi: Käyttäjä valitsee seuraavista vaihtoehdoista: Talo, hotelli, risteilyalus, muu.
 • Maa: Käyttäjän tulee valita tilapäinen asuinmaansa pudotusvalikosta.
 • Maa/alue: Käyttäjän tulee valita asuinalueensa pudotusvalikosta.
 • Kaupunki: Käyttäjän tulee ilmoittaa asuinkaupunkinsa
 • Katu: Käyttäjän tulee ilmoittaa katu, jonka varrella hän asuu.
 • Asuintalon numero: Käyttäjän tulee ilmoittaa asuintalonsa numero.
 • Postinumero: Käyttäjän tulee ilmoittaa postinumeronsa.
 • Asunnon numero: Käyttäjän tulee ilmoittaa asuntonsa numero.

Jos käyttäjä aikoo asua useassa eri sijainnissa, sitten hänen tulee painaa painiketta “LISÄÄ TILAPÄINEN OSOITE” ilmoittaakseen useampia osoitteita. Käyttäjä voi myöskin käyttää Poista-painiketta.

3.3.5 Perheenjäsenet matkakumppaneina

Kohdemaa voi vaatia matkustajaa ilmoittamaan, mikäli hän matkustaa perheenjäsenen kanssa. Jos näin on, matkustaja näkee alustalle kirjautumisen ja kohdemaavalinnan jälkeen valintaruudun, jonka vierellä lukee: ”Valitse tämä ruutu, jos matkustat ryhmän mukana tai/ja perheesi kanssa.” Tällöin kyseiset tiedot vaaditaan PLF-lomakkeeseen. Joka tapauksessa matkustajan tulisi tutustua EUdPLF:n laskeutumissivulla esitettyihin kohdemaan MATKUSTUSASIAKIRJOIHIN. Lisätäkseen uuden matkakumppanin, joka on perheenjäsen, tulee käyttäjän painaa painiketta ”LISÄÄ PERHEENJÄSEN”. Tämä näytetään seuraavassa kuvassa.

Kun käyttäjä painaa painiketta ”LISÄÄ PERHEENJÄSEN”, seuraavat tiedot tulevat näkyviin. Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, jos kävijä on valinnut valintaruudun ”Valitse tämä ruutu, jos matkustat ryhmän mukana tai/ja perheesi kanssa” välilehdellä “Matkan tiedot”. Kunkin täysikäisen matkustajan tulee täyttää oma PLF-lomakkeensa. Tässä kohdassa tulee ilmoittaa:

 • Etunimi: Käyttäjä ilmoittaa matkakumppaninsa etunimen ja matkakumppani on perheenjäsen.
 • Sukunimi: Käyttäjä ilmoittaa matkakumppaninsa sukunimen ja matkakumppani on perheenjäsen.
 • Sukupuoli: Käyttäjä ilmoittaa matkakumppaninsa sukupuolen ja matkakumppani on perheenjäsen.
 • Istuimen numero: Käyttäjä ilmoittaa matkakumppaninsa istuimen numeron ja matkakumppani on perheenjäsen – tämä kenttä on valinnainen.
 • Ikä: Käyttäjä ilmoittaa matkakumppaninsa iän ja matkakumppani on perheenjäsen.

 

Käyttäjä voi lisätä perheenjäseniä painamalla painiketta ”LISÄÄ PERHEENJÄSEN”. Henkilöitä voi poistaa painamalla painiketta ”POISTA PERHEENJÄSEN”

3.3.6 Matkakumppanit perheen ja kotitalouden ulkopuolelta

Kohdemaa voi vaatia matkustajaa ilmoittamaan, mikäli hän matkustaa ryhmän mukana. Jos näin on, matkustaja näkee alustalle kirjautumisen ja kohdemaavalinnan jälkeen valintaruudun, jonka vierellä lukee: ”Valitse tämä ruutu, jos matkustat ryhmän mukana tai/ja perheesi kanssa.” Tällöin kyseiset tiedot vaaditaan PLF-lomakkeeseen. Joka tapauksessa matkustajan tulisi tutustua EUdPLF:n laskeutumissivulla esitettyihin kohdemaan MATKUSTUSASIAKIRJOIHIN. Tämä vaihtoehto tulee näkyviin, jos kävijä on valinnut valintaruudun ”Valitse tämä ruutu, jos matkustat ryhmän mukana tai/ja perheesi kanssa” välilehdellä “Matkan tiedot”. Kunkin täysikäisen matkustajan tulee täyttää oma PLF-lomakkeensa. Lisätäkseen uuden matkakumppanien tulee käyttäjän painaa painiketta ”LISÄÄ MATKAKUMPPANI JOKA EI OLE PERHEENJÄSEN”

Kun käyttäjä painaa painiketta ”LISÄÄ MATKAKUMPPANI JOKA EI OLE PERHEENJÄSEN”, seuraavat tiedot tulevat näkyviin:

 • Etunimi: Käyttäjä ilmoittaa matkakumppaninsa etunimen ja matkakumppani ei ole perheenjäsen.
 • Sukunimi: Käyttäjä ilmoittaa matkakumppaninsa sukunimen ja matkakumppani ei ole perheenjäsen.
 • Sukupuoli: Käyttäjä ilmoittaa matkakumppaninsa sukupuolen ja matkakumppani ei ole perheenjäsen.
 • Ryhmä (kiertue, joukkue, liikematka, muu): Tämä kenttä on valinnainen. Siinä käyttäjä voi kuvata suhdettaan matkakumppaniin.
 • Istuimen numero: Käyttäjä ilmoittaa matkakumppaninsa istuimen numeron ja matkakumppani on perheenjäsen – tämä kenttä on valinnainen.

 

Käyttäjä voi lisätä henkilöitä painamalla painiketta ”LISÄÄ MATKAKUMPPANI JOKA EI OLE PERHEENJÄSEN” uudestaan. Henkilöitä voi poistaa painamalla painiketta ”POISTA MATKAKUMPPANI JOKA EI OLE PERHEENJÄSEN”

3.3.7 Hätäyhteystiedot

Käyttäjä ilmoittaa hätäyhteyshenkilönsä yhteystiedot (kyseinen henkilö saa käyttäjään yhteyden matkan aikana). Käyttäjän tulee ilmoittaa seuraavat tiedot (kuten alla olevissa kuvissa):

 • Etunimi: Käyttäjä ilmoittaa hätäyhteyshenkilönsä etunimen.
 • Sukunimi: Käyttäjä ilmoittaa hätäyhteyshenkilönsä sukunimen.
 • Maa: Käyttäjä ilmoittaa hätäyhteyshenkilönsä asuinmaan.
 • Kaupunki: Käyttäjä ilmoittaa hätäyhteyshenkilönsä asuinkaupungin.
 • Matkapuhelinnumero: Käyttäjä ilmoittaa hätäyhteyshenkilönsä matkapuhelinnumeron. Käyttäjän tulee käyttää plus-merkkiä (+) ja sitten maansa suuntanumeroa, esim. +306989123456.
 • Muu puhelinnumero: Käyttäjä ilmoittaa hätäyhteyshenkilönsä toisen puhelinnumeron.
 • Sähköpostiosoite: Käyttäjä ilmoittaa hätäyhteyshenkilönsä sähköpostiosoitteen.

3.3.8 PLF-lomakkeen esikatselu

Ennen lomakkeen lopullista lähettämistä käyttäjä voi tarkastella ponnahdusikkunasta ilmoittamiansa tietoja painamalla painiketta ‘Esikatselu’.

3.3.9 PLF-lomakkeen lähettäminen

Tarkastettuaan tiedot käyttäjä voi painaa painikkeesta ‘Lähetä’. Kun lomake on lähetetty onnistuneesti, käyttäjälle tiedotetaan tästä (Lähetetty plf).

Käyttäjälle ilmoitetaan tällöin lomakkeen käsittelystä. Lisäksi hänelle kerrotaan, että hänelle

on lähetetty sähköpostiviesti (joka on voinut joutua roskapostikansioon) . Viestissä hänen todetaan lähettäneen lomakkeensa onnistuneesti. Lomakkeella on oma QR-koodinsa.

Käyttäjän tulee ottaa lomake mukaansa matkalle joko digitaalisena tai tulostetussa muodossa.

Samanaikaisesti käyttäjä saa myöskin alla kuvatun sähköpostiviestin.

Linkkiä napsauttamalla matkustaja voi katsella, tulostaa tai ladata PLF-lomakkeensa.

Käyttäjä (matkustaja) voi katsella / ladata / tulostaa PLF-lomakkeitansa valikosta , joka on ruudun oikeassa ylänurkassa (Minun PLF-lomakkeeni).

3.4 Muokkaa PLF-lomakkeen yksityiskohtia

Käyttäjä voi katsella, tulostaa ja muokata/päivittää matkustajatietolomakkeensa tietoja (ennen saapumispäivämäärää ja -aikaa lopulliseen määränpäähän). Tämän voi valita ruudun oikeasta ylänurkasta (“Minun PLF-lomakkeeni”).

Jos hän valitsee PLF-lomakkeensa muokkauksen, näkyviin tulee lomake, jolla on käyttäjät ilmoittamat tiedot. Kaikkia kenttiä ei voi muokata. PLF-lomakkeen kolme ensimmäistä välilehteä (“Määränpää”, “Matkustustyyppi” ja “Ennen kuin aloitat”). Niihin kuuluvat kentät eivät ole muokattavissa.  Eräät toisetkin kentät lukitaan, mutta toisia kenttiä voi muokata (tämä vaihtelee maittain). Käyttäjä voi nyt muuttaa tai lisätä tietoja. Kun käyttäjä on valmis, hänen tulee painaa painikkeesta “Lähetä”. Tällöin hän saa uuden sähköpostiviestin, jossa on muokattu lomake. QR-koodi pysyy samana.

3.5 Poista PLF-lomake

Kohdemaa voi sallia, että matkustaja poistaa omia PLF-lomakkeitaan. Matkustaja voi poistaa PLF-lomakkeensa, jos ne ovat edelleen tilassa “Lähetetty” (eikä “Hyväksytty”) tai niiden lopullisen kohdemaan asettamaa lähettämisaikarajaa ei vielä ole ylitetty.

4. Usein kysytyt kysymykset (UKK)

Kysymys 1:

Lähetä-painike ei toimi. Mitä voin tehdä?

Vastaus 1:

Sulje esikatseluikkuna (Sulje-painike on ikkunan alareunassa) kuten alla olevassa kuvassa. Sitten napsauta painiketta “Lähetä” uudelleen.

Varmista myös, että olet täyttänyt kaikki lomakkeen kentät. Jos et ole, kyseiset kentät näytetään punaisina. Varmistathan, että olet ilmoittanut kussakin kentässä oikeat tiedot.

Kysymys 2:

Ilmoittamiani päivämääriä ei hyväksytä. Mitä voin tehdä?

Vastaus 2:

Punaiseksi merkitty kenttä on joko täyttämättä jäänyt pakollinen kenttä tai sen sisältämät tiedot ovat virheellisiä. Lähtöpäivämäärän ja -ajan on oltava ennen saapumispäivämäärää ja -aikaa. Tarkista myöskin lähtö- ja saapumispaikkojen aikavyöhykkeet. Päivämäärä ja kellonaika tulee ilmoittaa paikallisen aikavyöhykkeen mukaan. Maa/alue tulee valita ensin ja sitten vasta päivämäärä ja kellonaika, jotta aikavyöhyketiedot ilmoitetaan oikein. Varmistathan lisäksi, että selaimesi sallii Javascriptin käytön.

Lähtö- ja saapumispäivämäärät ja -kellonajat tulee ilmoittaa johdonmukaisesti seuraavin aikavyöhyketiedoin:

Kysymys 3:

En saa ladattua EUdPLF:n PDF-versiota Outlookilla.

Vastaus 3:

Voit kirjautua alustalle ja tulostaa sen kohdasta Minun PLF-lomakkeeni (oikealla yläreunassa olevasta valikosta) seuraavasti:

 

 

 

 

Kysymys 4:

Mitä voin tehdä, jos matkakohteeni tai lentokenttäni ei näy luettelossa?

Vastaus 4:

Voit valita ‘‘MUU’’ ja ilmoittaa kirjoittaa tiedot alla olevaan ylimääräiseen kenttään.

 

Kysymys 5:

Rekisteröityminen tai salasanan nollaaminen ei onnistunut. Mitä voin tehdä?

Vastaus 5:

Salasanasi ei ehkä täyttänyt vaatimuksia, kun yritit rekisteröityä. Salasanasi on sisällettävä vähintään 6 merkkiä.

Varmista, ettei näppäimistösi aakkoslukko ole jäänyt päälle vahingossa ja että kielivalintasi on oikea.  Älä jätä tyhjiä kohtia merkkien väliin. Varmista, että kirjoitit sähköpostiosoitteesi oikein.

Älä kopioi ja liitä salasanaasi, vaan kirjoita se kenttään uudelleen.

Vahvistussähköpostiviesti on saattanut joutua roskapostikansioosi. Varmistathan, ettei näin ole käynyt.

Varmistu, ettei sinulla ole ennestään tiliä järjestelmässämme. Tilisi poistetaan pysyvästi, jos se on 150 päivää käyttämättä.

Voit nollata salasanan täältä: (https://app.euplf.eu/#/user/login).

Matkustajien tulee rekisteröityä EUdPLF-verkkosovellukseen ilmoittamalla oman sähköpostiosoitteensa ja salasanansa. Matkustajat saavat vahvistusviestin ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen (tämä voi joutua roskapostikansioon).

Rekisteröityminen on suoritettu loppuun vasta, kun matkustaja on napsauttanut linkkiä, joka ilmoitetaan vahvistusviestissä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Salasanan nollaus – esimerkki sähköpostista:

 

 

 

Kysymys 6:

Matkustan perheeni tai ryhmän mukana, ja olen vastuussa PLF-lomakkeen täyttämisestä. Miten minun tulee toimia?

Vastaus 6:

Kullakin maalla on omat käytäntönsä siitä, kuka täyttää PLF-lomakkeen (joissain maissa vain yksi perheenjäsen täyttää lomakkeen, kun taas toisissa maissa jokainen aikuinen täyttää oman lomakkeensa).

Saat tarkat tiedot lomakkeen täyttämisestä kohdasta MATKUSTUSASIAKIRJAT EUdPLF:n laskeutumissivulta (https://app.euplf.eu/). Valitse tällöin maa, johon olet matkustamassa. Näin näet sen vaatimat asiakirjat.

Jos matkustat toiseen määränpäähän ja/tai haluat tarkistaa, sovelletaanko siihen matkustusrajoituksia, käytä tähän tarkoitukseen EU:n uudelleenavaus-nettisivua Re-open EU napsauttamalla tästä.

Jos matkustat maahan, joka sallii, että koko perheelle täytetään vain yksi PLF-lomake, varmista että olet valinnut olennaisen valintaruudun välilehdeltä ‘‘Ennen kuin aloitat’’, kuten alla olevassa kuvassa. Jos valitset tämän vaihtoehdon, näkyviin tulee kaksi uutta välilehteä (Perheenjäsenistä matkakumppaneina ja Muista matkakumppaneina).

 

Kysymys 7:

Lentomatkaani sisältyy jatkolento. Mikä määränpää minun tulee ilmoittaa EUdPLF-lomakkeella?

 

Vastaus 7:

 

Jos matkaan sisältyy jatkolento, käyttäjän tulee valita tämä vaihtoehto. Tällöin tulee näkyviin uusi lomake kuten alla olevassa kuvassa. 

Esimerkki 1 (Epäsuora lento):

Lontoo- Rooma-Sardegna

Lento / matkasi 1 jalka:

Lento / matkasi 2 jalka:

 

Kysymys 8:

Hakemukseni lähettäminen onnistui. Mutta lentoni lähtöaika on muuttunut tai/ja minun on tehtävä joitakin muutoksia. Mitä voin tehdä?

Vastaus 8:

Sinun ei tarvitse tehdä uutta hakemusta, koska voit muokata hakemusta, jonka jo lähetit. Kirjaudu sisään alustalle ja valitse valikko ruudun oikeasta ylänurkasta. Sitten valitse ”Minun PLF-lomakkeeni” ja olennainen lomake. Tämän jälkeen valitse lyijykynäkuvake. Nyt voit muokata hakemustasi. Kun olet valmis, napsauta “Lähetä”. Sähköpostiosoitteeseesi lähetetään uusi vahvistusviesti.

Kysymys 9:

Tuleeko matkustajan lähettää erillinen PLF-lomake, jos pysähdyspaikkoja on useita?

Vastaus 9:

Yleensä matkustajan tulee täyttää erillinen PLF-lomake kutakin kulkuneuvoa varten (laiva, lentokone, juna, linja-auto), jos hän matkustaa sillä eri maahan. Jos matkustetaan lentäen ja jatkolennot vievät useisiin maihin, tulee PLF-lomake lähettää vain lopullista kohdemaata varten. Jos matkustaja poistuu lentokentältä välilaskun aikana, tulee hänen kuitenkin lähettää PLF-lomake myös välilaskun maata varten.

Risteilyaluksella matkustavat henkilöt täyttävät yhden PLF-lomakkeen ja valitsevat matkustusmääränpäänsä lopulliseksi kohdemaaksi (risteilyn päätössatama). Matkustajan on ilmoitettava risteilyn pysähdyssatamat sähköisessä järjestelmässä. Henkilöautolla tai muulla kulkuneuvolla matkustavat henkilöt täyttävät PLF-lomakkeen aina, kun he saapuvat maahan, joka vaatii sähköisen PLF-lomakkeen.

Kysymys 10:

Miten matkustaja pääsee maahan alustan ja QR-koodin avulla?

Vastaus 10:

Matkustajan tulee ennen matkaansa rekisteröityä (kerran), sitten kirjautua tililleen (sähköpostiosoitteella ja salasanalla) ja luoda sähköinen PLF-lomake. Tällöin luodaan ainutlaatuinen QR-koodi, joka näkyy PLF-lomakkeella. Matkustajan tulee esittää QR-koodi paikallisille viranomaisille päästäkseen maahan. Viranomaiset skannaavat QR-koodin digitaaliselta tai tulostetulta PLF-lomakkeelta ja päästävät matkustajan maahan.

.

Kysymys 11:

En ole lähettänyt hakemustani, koska en tiedä istuimeni numeroa. Mitä voin tehdä?

Vastaus 11:

Täytä kenttään “Istuimen numero” XXX ja täytä sitten PLF-lomake loppuun normaalisti. “Istuimen numero” on lisättävissä PLF-lomakkeeseen myös sen lähettämisen jälkeen (kunhan lopullinen kohdemaa vielä sallii PLF-lomakkeen muokkaamisen). Kirjaudu sisään alustalle ja valitse valikko ruudun oikeasta ylänurkasta. Sitten valitse ”Minun PLF-lomakkeeni” ja valitse olennainen lomake. Tämän jälkeen valitse lyijykynäkuvake. Nyt voit muokata hakemustasi. Kun olet valmis, napsauta “Lähetä”. Sähköpostiosoitteeseesi lähetetään uusi vahvistusviesti.

Kysymys 12:

Rekisteröitymiseni onnistui ja sain sähköpostitse viestin.  Mutta kun napsautan linkkiä, näen viestin:” URL on vanhentunut. Napsauta tästä saadaksesi uuden vahvistuslinkin (URL) sähköpostitse”

Vastaus 12:

Tilin rekisteröimisen tai salasanan nollaamisen aikana alustalta lähetetään käyttäjän sähköpostiosoitteeseen linkki. Linkkiä on napsautettava tunnin kuluessa. Muussa tapauksessa annetaan virheviesti URL-osoitteen vanhentumisesta sekä ohjeet siitä, miten saat sähköpostiosoitteeseesi uuden linkin.

 

5.Liite: “Rekisteröityminen – Tilin vahvistaminen – Kirjautuminen – Nollaus”

 • Rekisteröityminen:

Matkustajien tulee rekisteröityä EUdPLF-verkkosovellukseen ilmoittamalla oman sähköpostiosoitteensa ja salasanansa. Uuden käyttäjätilin saa luoda vain kerran (rekisteröinti ja aktivointi). Matkustajat saavat vahvistusviestin ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen (viesti voi joutua roskapostikansioon).

1. vaihe:

Valitse “Rekisteröityminen”.

2. vaihe:

 • Ilmoita sähköpostiosoite ja salasana, sitten vahvista salasana.
 • Valitse “Rekisteröityminen”, jotta voit rekisteröityä.

HUOMAUTUS:

 • Salasanasi on sisällettävä vähintään 6 merkkiä.
 • Varmista, ettei näppäimistösi aakkoslukko ole jäänyt päälle vahingossa ja että kielivalintasi on oikea.
 • Älä kopioi ja liitä salasanaasi, vaan kirjoita se kenttään uudelleen.

3. vaihe:

Näkyviin tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että linkki tilisi aktivointia varten on lähetetty ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos haluat saada linkkiviestin uudelleen, napsauta lähetä uudelleen.

HUOMAUTUS:

 • Jos sähköpostia ei näy postilaatikossasi, tarkistathan tilisi roskapostikansion tai valitse “lähetä uudelleen”.

4. vaihe:

Linkki (URL) lähetetään sähköpostiosoitteeseesi. Linkkiä tulee napsauttaa.

HUOMAUTUS:

 • Jos sähköpostia ei näy postilaatikossasi, tarkistathan tilisi roskapostikansion.

5. vaihe:

Saat viestin, jossa ilmoitetaan, että tilisi on aktivoitu. Voit nyt kirjautua tilillesi sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi.

 • Tilin vahvistaminen:

1. vaihe:

Jos et saanut tilin vahvistusviestiä, napsauta tätä saadaksesi sen uudelleen.

2. vaihe:

Syötä sähköpostiosoite ja salasana.

HUOMAUTUS:

 • Sinun tulee ilmoittaa sama salasana, jonka valitsit rekisteröityessäsi.

3. vaihe:

Näkyviin tulee viesti, jossa ilmoitetaan, että linkki tilisi aktivointia varten on lähetetty ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos haluat saada linkkiviestin uudelleen, napsauta tätä, ja se lähetetään uudelleen.

HUOMAUTUS:

 • Jos sähköpostia ei näy postilaatikossasi, tarkistathan tilisi roskapostikansion tai valitse “lähetä uudelleen”.

4. vaihe:

Linkki (URL) lähetetään sähköpostiosoitteeseesi. Linkkiä tulee napsauttaa.

HUOMAUTUS:

 • Jos sähköpostia ei näy postilaatikossasi, tarkistathan tilisi roskapostikansion.

 

5. vaihe:

Saat viestin, jossa ilmoitetaan, että tilisi on aktivoitu. Voit nyt kirjautua tilillesi sähköpostiosoitteellasi ja salasanallasi.

 

 • Kirjautuminen:

Kirjautuminen on helppoa. Käyttäjän tulee ilmoittaa tiliinsä sähköpostiosoite ja salasana ja sitten painaa “Kirjautuminen”. Kirjautuminen onnistuu vain rekisteröitymisen jälkeen.

1. vaihe:

 • Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja salanasi
 • Valitse “Kirjautuminen”.

HUOMAUTUS:

 • Salasanasi on sisällettävä vähintään 6 merkkiä.
 • Varmista, ettei näppäimistösi aakkoslukko ole jäänyt päälle vahingossa ja että kielivalintasi on oikea.
 • Älä kopioi ja liitä salasanaasi, vaan kirjoita se kenttään uudelleen.

 • Nollaus:

Jos käyttäjä on hukannut tai unohtanut salasanansa, hän voi pyytää salasanan palauttamista. Käyttäjän tulee painaa painiketta Nollaa salasana. Jos tämä sähköpostiosoite vastaa aktiivista tiliä järjestelmässämme, käyttäjä saa tuohon osoitteeseen ohjeet salasanansa nollaamista varten, kuten alla olevassa kuvassa näytetään. (Jos et näe viestiä, tarkista roskapostikansiosi.)

1. vaihe:

Valitse “Nollaus”.

 

2. vaihe:

 • Syötä sähköpostiosoite.
 • Valitse “Nollaus”.

3. vaihe:

Saat viestin, jossa ilmoitetaan, että jos sähköpostiosoite on yhdistetty tiliin, siihen osoitteeseen lähetetään salasanan nollausohjeet.

4. vaihe:

Linkki (URL) lähetetään sähköpostiosoitteeseesi. Linkkiä tulee napsauttaa.

HUOMAUTUS:

 • Jos sähköpostia ei näy postilaatikossasi, tarkistathan tilisi roskapostikansion.

5. vaihe:

 • Syötä salasana ja vahvista salasana nollataksesi
 • Valitse “Nollaus”.

HUOMAUTUS:

 • Salasanasi on sisällettävä vähintään 6 merkkiä.
 • Varmista, ettei näppäimistösi aakkoslukko ole jäänyt päälle vahingossa ja että kielivalintasi on oikea.
 • Älä kopioi ja liitä salasanaasi, vaan kirjoita se kenttään uudelleen.

6. vaihe:

Näkyviin tulee viesti ”Salasanasi nollaaminen onnistui”.

 

Yleiset säännöt ja vianetsintä

 1. Varmista, että käytössäsi on jatkuva ja tasainen internetyhteys.
 2. JavaScript tulee sallia selaimellasi.
 3. Älä täytä kaavakkeita kopioimalla ja liittämällä, vaan kirjoita kenttien merkit näppäimistölläsi. Vältä välilyöntejä. Yhdellä matkustajalla ei saa olla kahta tai useampaa PLF-lomaketta yhdelle kohdemaalle samalla saapumispäivämäärällä.
 4. Kullakin PLF-lomakkeen lopullisella kohdemaalla voi olla omat sääntönsä PLF-lomakkeen eri kenttiä (esim. pakolliset/valinnaiset, näkyvät/salatut, muokattavat ja ylimääräiset kentät), sekä lähetyspäivämääriä, säilyttämisaikoja jne. koskien.
 5. Huomaathan että vain eräät kentät sallivat kirjainten å, ä, ö, ja ü käytön. Tämä vaihtelee lähtömaittain.
 6. Jos et löydä haluamaasi vaihtoehtoa valikosta, valitse ”MUU” ja kirjoita haluamasi vaihtoehto tyhjään kenttään.
 7. Valitaksesi lentokentän valitse ensin maa, jossa se sijaitsee. Tämän jälkeen näet pudotusvalikon, josta voit valita haluamasi lentokentän. Lähtölentokenttäsi valinta tapahtuu vasta lähtömaasi valinnan jälkeen.
 8. PLF-lomake lähetetään matkustajan sähköpostiosoitteeseen. Matkustaja voi myös katsella/tulostaa/ladata sen sovelluksen valikosta.
 9. PLF-lomake poistetaan automaattisesti, kun kohdemaan asettama säilyttämisaika on kulunut loppuun.
 10. Sähköpostiosoitteessa voi käyttää myös isoja kirjaimia.
 11. Matkustaja voi muokata PLF-lomakkeitaan kohdemaansa sääntöjen mukaisesti. Riippuen kohdemaasta, aikaraja voi olla ennen saapumispäivämäärää tai sen jälkeen.
 12. Automaattisesti täytetyt kentät. Jos matkustaja on täyttänyt toisia PLF-lomakkeita menneisyydessä, näiden tietoja lisätään automaattisesti hänen uusiin PLF-lomakkeisiinsa. PLF-lomake on muokattavissa. Välilehdet “Henkilötiedot” ja “Pysyvä osoite” täytetään automaattisesti.
 13. EUdPLF-järjestelmässä yhdellä matkustajalla ei saa olla kahta tai useampaa PLF-lomaketta yhdelle kohdemaalle samalla saapumispäivämäärällä.  Seuraavia sääntöjä sovelletaan
  • Kohdemaan matkustusasiakirjat voivat sallia yhden sähköisen PLF-lomakkeen käytön koko perheelle tai ryhmälle.
  • Matkustajalla saa olla vain 1 sähköinen PLF-lomake yhdelle lopulliselle kohdemaalle tiettynä saapumispäivänä.
  • Matkustajalla saa olla vain 1 sähköinen PLF-lomake yhdelle lopulliselle kohdemaalle tiettynä saapumispäivänä.
 14. Kaikki kuvatut säännöt ovat yleisluontoisia, ja kullakin maalla voi olla niistä oma versionsa.
 15. Tilin rekisteröimisen tai salasanan nollaamisen yhteydessä alustalta lähetetään käyttäjän sähköpostiosoitteeseen linkki. Linkkiä on napsautettava tunnin kuluessa. Muussa tapauksessa annetaan virheviesti URL-osoitteen vanhentumisesta sekä ohjeet siitä, miten saat sähköpostiosoitteeseesi uuden linkin.
 16. Jos internetyhteytesi on hidas, saat virheviestin, jossa ilmoitetaan, ettei verkkosivustoon saada yhteyttä. Varmista tällöin, että internetyhteytesi toimii. Yritä sitten yhteyden muodostamista uudelleen.

 


V2.7 – 29/03/2022