Priručnik za putnike

Sadržaj

1. Uvod

2. Odredišna stranica

3. Putnik

3.1 Korisnički račun

                3.1.1 Kreirajte račun

      3.1.2 Resetirajte lozinku

                3.1.3 Prijavite se

                3.1.4 Izbriši račun

          3.2 Navigacijski izbornik

          3.3 Obrazac za lokator putnika

               3.3.1 Vrsta prijevoza

                    3.3.1.1 Kopno (autobus/vlak/auto-drugo vozilo)

                         3.3.1.1.1 Bus

                         3.3.1.1.2 Vlak

                         3.3.1.1.3 Auto/ drugo vozilo

                   3.3.1.2 Zrakoplov

                         3.3.1.2.1 Izravni let

                         3.3.1.2.2 Neizravni let

                   3.3.1.3 Brod za krstarenje/plovilo za razonodu

                   3.3.1.4 Trajekt

              3.3.2 Osobne informacije

              3.3.3 Stalna adresa

              3.3.4 Privremena adresa(e) u zemlji posjete

              3.3.5 Suputnici – Obitelj

              3.3.6 Suputnici koji nisu iz obitelji / Nisu iz istog kućanstva

              3.3.7 Kontakt podaci za hitne slučajeve

              3.3.8 Pregled obrasca za lokator putnika (PLF)

              3.3.9 Podnošenje PLF-a

         3.4 Uredite pojedinosti obrasca za lociranje putnika (PLF-a).

         3.5 Brisanje PLF-a

4. Često postavljana pitanja (FAQ)

5. Dodatak: “Registracija – Potvrda računa – Prijava – Poništavanje”

UGOVOR O USLUGAMA: HADEA/2021/NP/0004 –
E-ALAT ZA PUTOVANJE – PROPUSNICA ZDRAVLJA

 

Digitalni obrazac za lociranje putnika Europske Unije (EUdPLF)

Korisnički priručnik

– Smjernice kako ispuniti obrazac za lociranje putnika (PLF) u aplikaciji EUdPLF

– Često postavljana pitanja

https://app.euplf.eu/

 

 

“Ovaj dokument izrađen je u okviru programa EU4Health u okviru ugovora o uslugama s Europskom izvršnom agencijom za zdravstvo i digitalno poslovanje (HaDEA) koja djeluje prema mandatu Europske komisije. Sadržaj ovog dokumenta predstavlja stavove izvođača i njegova je isključiva odgovornost; ni na koji način ne odražava stavove Europske komisije i/ili HaDEA-e ili bilo kojeg drugog tijela Europske unije. Europska komisija i/ili HaDEA ne jamče točnost podataka uključenih u ovaj dokument, niti prihvaćaju odgovornost za bilo kakvu upotrebu od strane trećih strana.”

Potvrda

Ovaj dokument je razvijen u suradnji s Cytech Ltd. (http://www.cytech.gr), podizvođačka tvrtka za razvoj aplikacije EUdPLF.

 

1. Uvod

Obrasci za lociranje putnika (PLF) koriste se od tijela javnog zdravstva kako bi olakšali praćenje kontakata u slučaju da su putnici izloženi zaraznoj bolesti tijekom putovanja zrakoplovom ili letjelicom, brodom (za krstarenje/trajektom), željeznicom, autobusom ili automobilom. Informacije koje putnici daju u PLF-ovima mogu koristiti javne zdravstvene vlasti u zemljama odredišta za brzi kontakt s putnicima, s ciljem zaštite zdravlja putnika i njihovih kontakata, kao i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti.

Zemlje koje zahtijevaju ispunjavanje PLF-a trenutno koriste papirnate obrasce za pronalaženje putnika ili su razvile nacionalne online sustave. U svjetlu pandemije COVID-19 razvijena je web aplikacija za EU-ov digitalni obrazac za lociranje putnika (EUdPLF) kako bi se olakšalo korištenje PLF-a tijekom prekograničnih zdravstvenih prijetnji. Ovaj digitalni format omogućuje lakše i brže prikupljanje i razmjenu podataka između dionika, čineći praćenje kontakata efikasnijim i učinkovitijim.

Svi putnici koji putuju iz cijelog svijeta u EU bilo kojim načinom prijevoza (zračni, kopneni, krstarenja i brodovi) mogu se informirati putem web stranice https://www.euplf.eu koji putnicima pruža korisne informacije. Web stranica sadrži niz često postavljanih pitanja koja se tiču obrasca za lociranje putnika. Također nudi pristup aplikaciji EUdPLF https://app.euplf.eu/ kao i nacionalnim PLF-ovima (obrasci za unos podataka svake države članice Europske unije). Nadalje, korisnici se mogu informirati putem nekih korisnih poveznica o uključenim organizacijama i kontakt podacima. Konačno, imaju pristup politici privatnosti.

Sva navedena pravila su opća i svaka država može primijeniti varijacije na njih.

2. Odredišna stranica

Na početnoj stranici aplikacije https://app.euplf.eu/, korisnik može pročitati neke korisne informacije u vezi s aplikacijom kao što je prikazano na sljedećim slikama. Aplikacija je dostupna na nekoliko europskih jezika. Kontinuirano se dodaje sve više jezika.

3. Putnik

Jedan od korisnika EUdPLF aplikacije su putnici. Putnici imaju pravo da

 • izrade obrazac(e) za lociranje putnika,
 • urede/ažuriraju i
 • pogledaju/ispišu/preuzmu obrazac(e) koje je korisnik kreirao.
 • ih privremeno spremiti. Postoji mogućnost privremenog spremanja svake stranice plf-a. Plf još nije podnešen i ne može se smatrati valjanim. Možete ga urediti i kliknuti gumb za slanje u završnom koraku kako bi se smatralo valjanim i poslanim.

3.1 Korisnički račun

Pristup aplikaciji omogućen je korištenjem računa. Iz tog razloga, svatko tko želi ispuniti digitalni obrazac za pronalaženje putnika treba stvoriti jedinstveni račun (e-pošta/lozinka). Putnički korisnički račun automatski se briše nakon 150 dana mirovanja od posljednje prijave (neaktivno razdoblje). Koraci koje bi korisnici trebali slijediti kako bi stvorili  račun prikazani su u sljedećim odjeljcima.

3.1.1 Kreirajte račun

Ovaj proces je neophodan kako bi korisnik mogao stvoriti svoj vlastiti digitalni obrazac(e) za pronalaženje putnika. Proces se lako može dovršiti posjetom na stranicu za prijavu a zatim pritiskom na “Registriraj se”. Proces kreiranja novog korisničkog računa (registracija i aktivacija) potrebno je izvršiti samo jednom (osim u razdoblju neaktivnosti navedenom u 3.1.1). Ako putnici žele urediti ili izraditi novi PLF, tada mogu koristiti svoje vjerodajnice (e-pošta i lozinku) za ponovni ulazak u EUdPLF aplikaciju. A kao što je prikazano na sljedećim slikama, podaci koje korisnik mora ispuniti da bi otvorio svoj račun su:

 • E-mail: korisnik treba ispuniti osobni i jedinstveni račun e-pošte. Ova e-pošta se ne može koristiti za drugi korisnički račun na platformi.
 • Lozinka: korisnik treba unijeti lozinku koja mora sadržavati najmanje 6 znakova
 • Potvrditi lozinku: Korisnik bi trebao ponovo unijeti lozinku radi potvrde

Čim korisnik unese podatke i pritisne tipku “Registriraj se”, veza za aktivaciju računa odmah putem e-pošte/šalje na adresu e-pošte koju je korisnik naveo (vidi sliku ispod). Korisnik uvijek treba provjeriti i SPAM arhivu također. Čim korisnik pritisne link, račun se aktivira i tada možete koristiti vjerodajnice (e-pošta i lozinku) za prijavu.

Kao dio procesa registracije i poništavanja lozinke, platforma će vam poslati poseban link na vašu adresu e-pošte. Morate kliknuti na tu vezu unutar 1 sata inače će isteći i vidjet ćete poruku o pogrešci “URL je istekao.” kao i upute kako primiti novu e-poštu s novim linkom.

3.1.2 Resetiranje lozinke

U slučaju da je korisnik izgubio/zaboravio svoju lozinku, može koristiti postupak ponovog dobijanja lozinke. Korisnik bi trebao pritisnuti gumb “Resetuj lozinku” na stranici za prijavu. Nakon pritiska na tipku, korisnik se vodi na novu stranicu, kao što je prikazano na donjoj slici. Korisnici trebaju ispuniti adresu e-pošte korištenu za kreiranje računa.

Ako ova adresa e-pošte pripada postojećem, aktivnom računu, tada će korisnik dobiti obavijest e-poštom da poništi svoju lozinku kao što je prikazano na donjoj slici.

Kao dio procesa registracije i poništavanja lozinke, platforma će vam poslati posebnu poveznicu na vašu adresu e-pošte. Morate kliknuti na tu vezu unutar 1 sata inače će isteći i vidjet ćete poruku o pogrešci “URL je istekao.” kao i upute kako primiti novu e-poštu s novim linkom.

3.1.3 Prijavi se

Proces prijave je jednostavan. Korisnik samo treba ispuniti svoju e-poštu i lozinku povezanu s računom na platformi, a zatim pritisnuti “Prijavi se”.

3.1.4 Izbriši račun

Putnik može izbrisati vlastiti korisnički račun. To je generička zajednička postavka koja je aktivirana za sve zemlje na platformi uživo. U gornjem desnom kutu svih stranica korisnik može pronaći gumb navigacijskog izbornika. Pritiskom na ovaj gumb prikazat će se izbornik i odabrati “Profil” i “Upravljanje računom-Izbriši račun”. Brisanje korisničkog računa putnika ne utječe na preostale dplf(e) i oni će se automatski izbrisati u skladu s razdobljem zadržavanja koje je postavila svaka MS. Putnik koji je izbrisao vlastiti račun može stvoriti novi s istom e-poštom.

3.2 Navigacijski izbornik

U gornjem desnom kutu svih stranica korisnik može pronaći gumb navigacijskog izbornika. Pritiskom na ovu tipku prikazat će se izbornik sa sljedećim opcijama:

 • Početna: Vodi na početnu stranicu
 • Moji PLF-ovi: vodi do upravljačkog panela usluge sa svim digitalnim obrascima za lociranje putnika koje je popunio korisnik. Trajanje koje PLF(ovi) ostaju pohranjeni i vidljivi povezavo je s razdobljem zadržavanja koje je odredila država konačnog odredišta naznačeno u svakom od dostavljenih PLF-ova.
 • Novi PLF: Korisnik može kreirati novi digitalni PLF.
 • Profil: Putnik može izbrisati vlastiti korisnički račun.
 • Odjava: Omogućuje korisniku da se odjavi iz aplikacije.

3.3 Obrazac za lociranje putnika

Nakon što je prijavljen, korisnik se preusmjerava na stranicu odabira odredište, odakle odabire krajnju destinaciju koju će posjetiti radi ispunjavanja PLF-a. Na istom PLF-u putnik može ispuniti informacije o tranzitu, ali o samom načinu prijevoza.

U slučaju da korisnik putuje zrakoplovom, a putovanje uključuje izravan let, samo zemlju krajnjeg odredišta (budući da država članica koristi EUdPLF kao odredišnu zemlju i pojavljuje se na popisu) treba odabrati u odjeljku početne kartice Odredište (popis). Povezani letovi, između polaska i konačnog odredišta, trebaju biti dovršeni na gumbu za Neizravni let (dolje). Isto pravilo vrijedi i za druge načine prijevoza, npr. kopneni, pomorski.

3.3.1 Vrsta prijevoza

U ovom koraku od putnika se traži da odabere vrstu prijevoza koja će se koristiti tijekom putovanja. Točnije, kako je prikazano na donjoj slici, opcije su sljedeće:

 • Kopno (autobus/ vlak / auto/ drugo vozilo)
 • Zrakoplov
 • Brod za krstarenje/ plovilo za razonodu
 • Trajekt

Ovisno o tome što korisnik odabere u ovom koraku, prikazat će se odgovarajući oblik i sadržaj. Različiti obrasci lokatora putnika, prema odabiru, također su predstavljeni u sljedećim koracima – odjeljcima.

Ovdje je važno napomenuti da je za bilo koju vrstu prijevoza prvi korak koji korisnik trebate pročitati i prihvatiti Obavijest o privatnosti koji sadrži neka osnovna pravila o ispunjavanju obrasca i davanju osobnih podataka na obradu, kao što je prikazano na primjeru na donjoj slici.

3.3.1.1 Kopno (autobus/ vlak / auto – drugo vozilo)

U ovom slučaju korisnik je odlučio putovati kopnenim prijevoznim sredstvima kao što su automobil/ drugo vozilo, vlak ili autobusom za ulazak u zemlju. U prvom trenutku od korisnika se traži da odabere koje će se od ova tri kopnena prijevozna sredstva koristiti. Nadalje, u drugom trenutku od njega se traži da odabere hoće li putovati kao član grupe ili sa svojom obitelji (uobičajeno u svim vrstama prijevoza), ako se aplicira prema pravilima svake države članice.

3.3.1.1.1 Autobus

U ovom slučaju korisnik je odlučio putovati autobusom. Prije početka ispunjavanja obrasca od putnika se traži da odabere hoće li putovati kao član grupe ili sa svojom obitelji (kvačica). Polja koja treba popuniti prikazana su na slikama ispod.

 

Podaci koje korisnik treba popuniti su sljedeći:

 • Autobusna tvrtka: Korisnik popunjava naziv tvrtke s kojom je odabrao putovati.
 • Autobus/ Broj tablice: Korisnik popunjava broj autobusa ili tablice.
 • Prethodno posjećene države (Previously Visited Countries) (Opcionalno ): Ako ste u 14 dana prije dolaska boravili u zemlji (ne u tranzitu) koja nije vaša stalna adresa,
  u nastavku se izjasnite o zemljama/gradovima u kojima ste boravili
 • Država/ mjesto ukrcaja: Korisnik odabira zemlju/ mjesto u kojem se ukrcava i aktivira nekoliko sljedećih polja.
 • Stanica ukrcaja/ Grad: Korisnik odabira mjesto ukrcaja u odabranoj zemlji/ mjestu/ gradu ukrcaja.
 • Datum i vrijeme odlaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/ njezinog odlaska. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje popup kalendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme polaska na svoje putovanje.
 • Broj sjedala: Od korisnika se traži da unese broj sjedala.
 • Vrsta sjedala: od korisnika se traži da odabere vrstu sjedala iz skupa opcija kao što su business (prva klasa), dodijeljeno sjedalo i ekonomska (druga klasa).
 • Točka ulaska (PoE) u zemlju odredišta: od korisnika se traži da odabere ulaznu točku (npr. granična postaja) svog putovanja. Ako korisnik ne može pronaći naziv ulazne točke (npr. granične stanice) iz koje će ući u zemlju odredišta treba odabrati opciju “Ostalo” i dodati naziv točke ulaska u sljedeće polje.
 • Datum i vrijeme dolaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/ njezinog dolaska u PoE. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od korisnika traži da odabere dan i vrijeme dolaska na svoje putovanje.

Osim toga, u slučaju da njihovo putovanje uključuje međustajanja (nakon polaska i prije konačnog odredišta, u skladu s gore navedenim podacima), putnici ih trebaju uključiti u obrazac. Ovo pravilo vrijedi za sve vrste prijevoza. U tom slučaju korisnik treba ispuniti još dva polja, a to su:

 • Država: Korisnik bira zemlju međustajališta.
 • Međustajališta: Korisnik bira međustajališta na putovanju.
 • Datum i vrijeme odlaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/ njezinog odlaska. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje popup calendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme polaska na svoje putovanje.
3.3.1.1.2 Vlak

U ovom slučaju korisnik je odlučio putovati vlakom. Prije početka ispunjavanja obrasca od putnika se traži da odabere hoće li putovati kao član grupe ili sa svojom obitelji, ako se aplicira prema pravilima svake države članice. Polja koja treba popuniti prikazana su na slikama ispod.

Podaci koje korisnik treba popuniti su sljedeći:

 • Željeznički prijevoznik: Korisnik popunjava naziv željezničkog prijevoznika s kojim on/ ona putuje.
 • Broj vlaka: Korisnik upisuje broj vlaka.
 • Broj vagona: Korisnik popunjava broj vagona.
 • Prethodno posjećene države (Previously Visited Countries) (Opcionalno): Ako ste u 14 dana prije dolaska boravili u zemlji (ne u tranzitu) koja nije vaša stalna adresa,
  u nastavku se izjasnite o zemljama/gradovima u kojima ste boravili
 • Država/ mjesto ukrcaja: Korisnik odabira zemlju/ mjesto u kojem se ukrcava i aktivira neka od sljedećih polja.
 • Stanica ukrcaja/ Grad: Korisnik odabira mjesto ukrcaja u odabranoj zemlji/ mjestu/ gradu ukrcaja.
 • Datum i vrijeme odlaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/ njezinog odlaska. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme polaska na svoje putovanje.
 • Broj sjedala i broj autobusa: korisnik popunjava broj sjedala i autobusa.
 • Vrsta sjedala: Od korisnika se traži da odabere vrstu sjedala iz skupa opcija kao što su business (prva klasa), kabina (vagon za spavanje) i ekonomska (druga klasa).
 • Točka ulaska (PoE) u zemlju odredišta: Od korisnika se traži da odabere ulaznu točku (npr. granična postaja) putovanja. Ako korisnik ne može pronaći naziv točke ulaska (npr. granične stanice) s koje će ući u zemlju odredišta treba odabrati opciju “Ostalo” i dodajte naziv točke ulaska u sljedeće polje.
 • Datum i vrijeme dolaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/ njenog dolaska u PoE. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme dolaska na svoje putovanje.

Osim toga, u slučaju da njihovo putovanje uključuje međustanice, putnici ih trebaju uneti u obrazac. U tom slučaju korisnik treba ispuniti još dva polja, a to su:

 • Država: Korisnik bira zemlju međustanice.
 • Međustanica: Korisnik bira međustanice putovanja.
3.3.1.1.3 Automobil/ drugo vozilo

U ovom slučaju korisnik je odlučio putovati automobilom/ drugim vozilom. Polja koja treba popuniti prikazana su na slikama ispod.

Od korisnika se u početku traži da naznači putuje li kao član grupe ili obitelji. Podaci koje korisnik treba popuniti su sljedeći:

 • Broj tablice automobila/ drugog vozila: Korisnik treba unijeti broj tablice automobila/ drugog vozila s kojim on/ ona putuje.
 • Zemlja/ mjesto polaska: Korisnik bira obrazac zemlje u kojoj započinje putovanje automobilom.
 • Datum i vrijeme odlaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/ njezinog odlaska. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme polaska na svoje putovanje.
 • Prethodno posjećene države (Previously Visited Countries) (Opcionalno): Ako ste u 14 dana prije dolaska boravili u zemlji (ne u tranzitu) koja nije vaša stalna adresa,
  u nastavku se izjasnite o zemljama/gradovima u kojima ste boravili
 • Ulazna točka (PoE) odredište zemlje: Od korisnika se traži da odabere ulaznu točku (graničnu postaju) putovanja. Ako korisnik ne može pronaći naziv ulazne točke (npr. granične stanice) iz koje će ući u zemlju odredišta treba odabrati opciju “Ostalo” i dodati naziv točke ulaska u sljedeće polje.
 • Datum i vrijeme dolaska u zemlju: Polje se odnosi na datum i vrijeme dolaska u PoE. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme dolaska na svoje putovanje.

Osim toga, u slučaju da njihovo putovanje uključuje međustajanja, putnici ih trebaju uključiti u obrazac. U tom slučaju korisnik treba ispuniti još dva polja, a to su:

 • Država: Korisnik bira zemlju međustajališta.
 • Međustanica: Korisnik bira međustanice putovanja.
 • Datum odlaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/ njezinog odlaska. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje popup kalendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme polaska na svoje putovanje.

3.3.1.2 Zrakoplov

U ovom slučaju korisnik je odlučio putovati zrakoplovom. Korisnik može odabrati izravan ili neizravan let. U slučaju međuleta, korisnik mora odabrati opciju neizravan let.

Prije početka ispunjavanja obrasca od putnika se traži da on/ona odabere hoće li putovati kao član grupe ili sa njegovom/njenom obitelji, ako se primjenjuje prema pravilima svake države članice. Polja koja treba popuniti prikazana su na slikama ispod.

3.3.1.2.1 Izravni let

Podaci koje korisnik treba popuniti su sljedeći:

 • Naziv zrakoplove kompanije: Korisnik treba unijeti naziv zrakoplovne kompanije s kojom putuje.
 • Broj leta: Ovo polje se odnosi na broj leta. Korisnik bi trebao unijeti između 1-10 znakova i/ili brojeva.
 • Broj sjedišta: Korisnik treba unijeti svoj broj sjedišta.
 • Prethodno posjećene države (Previously Visited Countries) (Opcionalno): Ako ste u 14 dana prije dolaska boravili u zemlji (ne u tranzitu) koja nije vaša stalna adresa,
  u nastavku se izjasnite o zemljama/gradovima u kojima ste boravili
 • Projerite je li vaš let privatan (kvačica). U slučaju da se radi o privatnom letu, korisnik ne mora popunjavati prethodno polje već se pojavljuje novo polje s privatnim brojem leta.

 • Država/ mjesto ukrcaja: Korisnik popunjava zemlju iz koje se on/ ona ukrcava.
 • Datum i vrijeme odlaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/njezinog odlaska. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega/ nje traži da odabere dan i vrijeme polaska na svoje putovanje.
 • Zračna luka za ukrcaj: Korisnik odabire zračnu luku za ukrcaj u zemlji koju je prethodno deklarirao.
 • Datum i vrijeme dolaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/njezinog dolaska na odredište (zračnu luku). Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega/ nje traži da odabere dan i vrijeme dolaska na svoje putovanje.
 • Konačno odredište (zračna luka): korisnik odabire zračnu luku konačnog odredišta iz skupa unaprijed definiranih izbora na temelju zemlje odredišta.
3.3.1.2.2 Neizravni let

U slučaju da postoji međulet, korisnik mora odabrati ovu opciju Neizravni let. U ovom slučaju pojavljuje se novi obrazac kao što je prikazano na donjoj slici.

Podaci koje korisnik treba popuniti su sljedeći:

 • Naziv zrakoplovne tvrtke: Korisnik treba unijeti naziv zrakoplovne kompanije s kojom putuje.
 • Broj leta: Ovo polje se odnosi na broj leta. Korisnik bi trebao unijeti između 1-10 znakova i/ ili brojeva.
 • Broj sjedišta: Korisnik treba unijeti svoj broj sjedišta.
 • Prethodno posjećene države (Previously Visited Countries) (Opcionalno): Ako ste u 14 dana prije dolaska boravili u zemlji (ne u tranzitu) koja nije vaša stalna adresa,
  u nastavku se izjasnite o zemljama/gradovima u kojima ste boravili
 • Provjerite je li vaš let privatni (kvačica). U slučaju da se radi o privatnom letu, korisnik ne mora ispuniti prethodno polje, već se pojavljuje novo polje s brojem privatnog leta.

 • Država/ mjesto ukrcaja: Korisnik popunjava zemlju iz koje se on/ ona ukrcava.
 • Datum i vrijeme odlaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/ njezinog odlaska. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme polaska na svoje putovanje.
 • Zračna luka za ukrcaj: Korisnik odabire zračnu luku za ukrcaj u zemlji koju je prethodno
 • Zemlja odredišta/ tranzita: Polje se odnosi na zemlju odredišta njegove/ njezine međustanice (let/ 1. dionica vašeg putovanja).
 • Odredišna zračna luka: korisnik odabire odredišnu zračnu luku od svih zračnih luka odredišne zemlje u kojoj je njegova/njezina međustanica (let/ 1. dionica vašeg putovanja).
 • Datum i vrijeme dolaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/ njezinog dolaska. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme dolaska svog međuputovanja (let/ 1. dionica vašeg putovanja).
 • Dodaj let/ dionicu: U slučaju da postoji međulet, korisnik mora odabrati ovu opciju. U ovom slučaju pojavljuje se novi obrazac kao što je prikazano na donjoj slici. Letna veza je između polaska (odredište leta presjedanja – 1. dionica vašeg putovanja) i dolaska (odredište poveznog leta – 2. dionica vašeg putovanja). Polje datum i vrijeme dolaska (prije gumba povezanog leta) treba dati datum dolaska na odredište (Let/ 2. dionica vašeg putovanja).

Podaci koje putnik treba ispuniti u vezi s međuletom/ etapom 2. svog putovanja  su sljedeći:

 • Molimo provjerite je li vaš posljednji let/ dionica vašeg putovanja.

 • Naziv zrakoplovne tvrtke: Korisnik treba unijeti naziv zrakoplovne kompanije s kojom putuje.
 • Broj leta: Ovo polje se odnosi na broj leta. Korisnik bi trebao unijeti između 1-10 znakova i/ ili brojeva.
 • Broj sjedala: korisnik treba unijeti svoj broj sjedala.
 • Provjerite je li vaš let privatan (kvačica). U slučaju da se radi o privatnom letu, korisnik ne mora ispuniti prethodno polje, već se pojavljuje novo polje s privatnim brojem leta.

 • Država/ mjesto ukrcaja: Korisnik ispunjava naziv zemlje iz koje se on/ ona ukrcava.
 • Datum i vrijeme polaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/njezinog odlaska (let/ 2. dionica vašeg putovanja). Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme polaska na njegovo/ njezino putovanje.
 • Zračna luka za ukrcaj: Korisnik odabire zračnu luku za ukrcaj u zemlju koju je prethodno on/ ona deklarirao.
 • Zemlja odredišta/ tranzita: Polje se odnosi na državu konačnog odredišta (ako je ovo vaš posljednji let) ili zemlju tranzita (ako je ovo dodatna dionica leta) (Let/ 2. dionica vašeg putovanja).
 • Odredišna zračna luka: Korisnik odabira odredišnu zračnu luku od svih zračnih luka odredišne zemlje (Let/ 2. dionica vašeg putovanja).
 • Datum i vrijeme dolaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/ njezinog dolaska. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se traži odabrati dan i vrijeme dolaska njegovog/ njezinog međuputovanja (let/ 2. dionica vašeg putovanja).

3.3.1.3 Brod za krstarenje / plovilo za razonodu

U ovom slučaju korisnik je odlučio putovati brodom za krstarenje/ čamcem za razonodu. Prije početka ispunjavanja obrasca od putnika se traži da odabere hoće li on/ ona putovati kao član grupe ili sa svojom obitelji, ako se primjenjuje prema MS pravilima. Od korisnika se traži da odabere hoće li putovati kao član osoblja kruzera. Polja obrasca prikazana su na slikama koje slijede.

U svakom slučaju, podaci koje je potrebno ispuniti su sljedeći:

 • Brodarske tvrtke/ plovila za razonodu: Korisnik popunjava naziv brodarske tvrtke/ plovila za razonodu s kojom on/ ona putuje.
 • Naziv broda: Korisnik unosi naziv broda za krstarenje/ razonodu.
 • IMO / Registracijski broj: Jedinstvena šifra za svaki brod.
 • Prethodno posjećene države (Previously Visited Countries) (Opcionalno): Ako ste u 14 dana prije dolaska boravili u zemlji (ne u tranzitu) koja nije vaša stalna adresa,
  u nastavku se izjasnite o zemljama/gradovima u kojima ste boravili
 • Zemlja/Mjesto ukrcaja: Korisnik odabire zemlju iz koje će on/ona
 • Luka ukrcaja: Korisnik odabire luku iz koje će se on/ona ukrcati na temelju zemlje ukrcaja koju je on/ona prethodno naveo.
 • Datum i vrijeme ukrcaja: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/njezinog ukrcaja. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega/nje traži da odabere dan i vrijeme polaska na njegovo/njezino putovanje.
 • Broj kabine: Korisnik treba unijeti broj njegove/njezine kabine.
 • Datum završetka krstarenja: Podnos se odnosi na datum završetka krstarenja i iskrcaja putnika. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega/nje traži da odabere dan završetka krstarenja.
 • ​ Kraj iskrcaja na krstarenju: korisnik treba odabrati njegovu/njezinu luku u koju će se iskrcati, na temelju odredišne zemlje koju je on/ona odabrao u prethodnoj fazi.

Osim toga, u slučaju da njihovo putovanje uključuje međustajanja, putnici ih trebaju uključiti u obrazac. U tom slučaju korisnik treba ispuniti još dva polja, a to su:

 • Država: Polje se odnosi na zemlju odredišta njegove/njezine međustanice.
 • Međuluka: Korisnik bira luku njegove/njezine međustanice na temelju zemlje koju je on/ona odabrao iznad.
 • Datum i vrijeme dolaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/njezinog dolaska. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme dolaska njegovog/njezinog međuputovanja.
 • Datum i vrijeme odlaska: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/njezinog odlaska. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje popup kalendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme polaska na njegovo/njezino putovanje.

3.3.1.4 Trajekt

U ovom slučaju korisnik je odlučio putovati trajektom. Prije početka ispunjavanja obrasca od putnika se traži da odabere hoće li on/ona putovati kao član grupe ili sa njegovom/njezinom obitelji, ako se primjenjuje prema pravilima svake države članice. Polja obrasca prikazana su na slikama koje slijede.

Podaci koje korisnik treba dati su sljedeće:

 • Poduzeće za dostavu/ plovila za razonodu: korisnik treba unijeti naziv brodarske/rekreativne tvrtke s kojom on/ona
 • Naziv plovila: Korisnik treba unijeti naziv plovila s kojim on/ona putuje.
 • Prethodno posjećene države (Previously Visited Countries) (Opcionalno): Ako ste u 14 dana prije dolaska boravili u zemlji (ne u tranzitu) koja nije vaša stalna adresa,
  u nastavku se izjasnite o zemljama/gradovima u kojima ste boravili
 • Zemlja/ Mjesto ukrcaja: Korisnik odabire zemlju/mjesto iz koje će se on/ona ukrcati.
 • Luka ukrcaja: Korisnik odabire luku iz koje će se on/ona ukrcati na temelju zemlje ukrcaja koju je on/ona prethodno naveo. Polje nije obavezno.
 • Datum i vrijeme ukrcaja: Polje se odnosi na datum i vrijeme njegovog/njezinog ukrcaja. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega traži da odabere dan i vrijeme polaska na njegovo/njezino putovanje.
 • Broj kabine/ sjedala: korisnik treba unijeti broj svoje kabine ili broj njegovog/njezinog sjedala.
 • Vrsta sjedala: korisnik bira iz skupa opcija vrstu sjedala. Opcije su Economy (Paluba), Dodijeljeno sjedalo, Business i Kabina.
 • Datum iskrcaja: Polje se odnosi na datum iskrcaja putnika. Kada korisnik pritisne ovo polje, automatski se prikazuje kalendar u kojem se od njega/nje traži da odabere dan iskrcaja.
 • ​ Luka iskrcaja: korisnik treba odabrati luku iz koje se on/ona iskrcava na temelju odredišne zemlje koju je on/ona odabrao u prethodnoj fazi.

 

3.3.2 Osobne informacije

U ovom koraku korisnik treba ispuniti njegove/njezine osobne podatke. Točnije, kao što je prikazano na slikama koje slijede, podaci su sljedeći:

 • Prezime (obiteljsko) ime: korisnik treba ispuniti njegovo/njezino prezime (obiteljsko) ime.
 • Ime (dano): Korisnik treba upisati njegovo/njezino ime.
 • Spol: korisnik bi trebao odabrati njegov/njezin spol iz skupa unaprijed definiranih opcija.
 • Datum rođenja: korisnik treba ispuniti njegov/njezin datum rođenja.
 • Vrsta ID dokumenta: To je vrsta putne isprave koju će korisnik deklarirati. U svakom slučaju pojavit će se novo polje koje će korisnik morati ispuniti. Opcije su:
 1. Identifikacijska kartica
 2. Putovnica

 • Primarni telefonski broj: korisnik treba unijeti svoj primarni telefonski broj. Korisnik treba unijeti znak plus (+) nakon čega slijedi njegov/njezin pozivni broj zemlje i njegov/njezin telefonski broj, npr. +306989123456.
 • Drugi telefonski broj: to je polje koje se odnosi na drugi telefonski broj putnika.
 • Adresa e-pošte: ovo polje automatski popunjava sustav i povezuje se s prijavljenim korisnikom.

3.3.3 Stalna adresa

U ovom koraku korisnik treba ispuniti podatke o njegovom/njezinom prebivalištu. Točnije, kao što je prikazano na slikama koje slijede, podaci su sljedeći:

 • Zemlja: korisnik treba odabrati državu prebivališta s izbornika koji slijedi.
 • Država/pokrajina: korisnik treba odabrati državu prebivališta s izbornika koji slijedi na temelju zemlje prebivališta.
 • Grad: korisnik treba navesti grad njegovog/njezinog prebivališta.
 • Poštanski broj: korisnik treba navesti poštanski broj svog prebivališta.
 • Ulica: Korisnik treba unijeti naziv ulice njegovog/njezinog prebivališta.
 • Broj ulice/ Kućni broj: Korisnik treba navesti broj ulice/kuće u kojoj on/ona boravi.
 • Broj stana: Korisnik treba unijeti broj stana u kojem on/ona
 • Provjerite je li vaša privremena adresa jednaka kao vaša stalna adresa (Opcionalno)-Ako je “Da”, sljedeća kartica “Privremena adresa” je vidljiva i potrebno je ručno dovršiti.
  -Ako je “ Ne ” , sljedeća kartica “ Privremena adresa ” je unaprijed popunjena istim podacima kao u “ Stalnoj adresi ”

3.3.4 Privremena adresa(e) u zemlji posjete

U ovom koraku od korisnika se traži da ispuni podatke o njegovog/njezinog privremenom prebivalištu, jednom ili više, tijekom njegovog/njezinog putovanja u zemlju odredišta. Točnije, ako u sljedećih 14 dana korisnik neće boraviti na stalnoj adresi deklariranoj u prethodnom koraku, treba popuniti mjesta na kojima će boraviti u zemlji odredišta. (Ako je korisnik posjetitelj, on/ona treba napisati samo prvo mjesto gdje će boraviti). Podaci koje on/ona treba ispuniti prikazani su na slikama koje slijede i to su:

 • Vrsta adrese: Korisnik odabire vrstu adrese koja može biti: kuća, hotel, brod za krstarenje/ plovilo za razonodu,
 • Država: korisnik treba odabrati državu privremenog boravka.
 • Država/pokrajina: korisnik treba odabrati državu prebivališta s unaprijed određenog popisa na temelju zemlje prebivališta.
 • Grad: korisnik treba navesti grad njegovog/njezinog prebivališta
 • Ulica: Korisnik treba unijeti naziv ulice njegovog/njezinog prebivališta.
 • Broj ulice/ Kućni broj: Korisnik treba navesti broj ulice/kuće u kojem on/ona
 • Poštanski broj: korisnik treba navesti poštanski broj njegovog/njezinog prebivališta.
 • Broj stana: Korisnik treba unijeti broj stana u kojem boravi.

Ako tijekom njegovog/njezinog boravka korisnik boravi na više lokacija tada on/ona  mora pritisnuti tipku “DODAJ PRIVREMENU ADRESU” i deklarirati detalje druge opcije. Dostupna je i opcija uklanjanja (gumb).

3.3.5 Suputnici – Obitelj

Još jedan opći korak koji može biti raznolik i koji se temelji na svim MS pravilima je dodavanje detalja suputnika iz obiteljskog okruženja. Stoga, ako nakon prijave na platformu i odabira zemlje odredišta, primijetite potvrdni okvir “Molimo provjerite putujete li kao član grupe i/ili sa svojom obitelji”. To znači da određena država nudi mogućnost dodavanja članova obitelji ili grupe u vaš PLF.  U svakom slučaju svaki putnik treba pregledati PROTOKOLE PUTOVANJA oko zemlje odredišta kako je prikazano na odredišnoj stranici EUdPLF-a. Za dodavanje novog suputnika, koji je član obitelji, korisnik pritisne gumb “DODAJ ČLANA OBITELJI”, prikazan na sljedećoj slici.

Kada korisnik pritisne gumb “DODAJ ČLANA OBITELJI”, odmah se prikazuje obrazac sa sljedećim podacima. Ova opcija je dostupna ako je korisnik označio potvrdni okvir “Provjerite putujete li kao član grupe i/ili sa svojom obitelji” na kartici “Informacije o putovanju”. Odrasli putnici trebaju ispuniti vlastiti plf. Ovaj odjeljak treba popuniti sa:

 • Ime (dato): Korisnik upisuje ime osobe koja putuje s korisnikom – putnikom i član je njegove/njezine
 • Prezime (obiteljsko ime): Korisnik upisuje prezime osobe koja putuje s korisnikom – putnikom i član je njegove/njezine obitelji.
 • Vaš spol: Korisnik odabire spol osobe koja putuje s korisnikom – putnikom i član je njegove/njezine obitelji.
 • Broj sjedala: Ovo nije obavezno polje i odnosi se na broj sjedala osobe koja putuje s korisnikom – (putnikom) i član je njegove/njezine obitelji.
 • Dob: Korisnik popunjava dob osobe koja putuje s korisnikom – putnikom i član je njegove/njezine obitelji.

Ponovnim klikom na gumb “DODAJ ČLANA OBITELJI” korisnik može dodati onoliko članova obitelji koliko je potrebno. U svakom trenutku, međutim, bilo koja osoba može biti izbrisana pritiskom na tipku “UKLONI ČLANA OBITELJI”.

3.3.6 Suputnik koji nije član obitelji/ Ne iz istog kućanstva

Drugi korak koji može varirati i koji se temelji na pravilima svakog MS-a je dodavanje pojedinosti o suputniku iz iste grupe. Stoga, ako nakon prijave na platformu i odabira zemlje odredišta, primijetite potvrdni okvir “Molimo provjerite putujete li kao član grupe i/ili sa svojom obitelji.”, to znači da ova određena država nudi mogućnost dodavanja članova obitelji ili grupe u vaš PLF. U svakom slučaju svaki putnik treba pregledati PROTOKOLE PUTOVANJA do zemlje odredišta kako je prikazano na odredišnoj stranici EUdPLF-a. Ova je opcija dostupna ako je korisnik označio potvrdni okvir “Provjerite putujete li kao član grupe i/ili sa svojom obitelji” na kartici “Informacije o putovanju”. Odrasli putnici trebaju ispuniti vlastiti plf. Za dodavanje novog suputnika korisnik mora pritisnuti gumb prikazan na sljedećoj slici “DODAJ SUPUTNIKA KOJI NIJE ČLAN OBITELJI”.

Kada korisnik pritisne gumb “DODAJ SUPUTNIKA KOJI NIJE ČLAN OBITELJI”, odmah se prikazuje obrazac sa sljedećim podacima:

 • Ime (dano): Korisnik upituje ime osobe koja putuje s korisnikom – putnikom i njie član njegove/njezine obitelji.
 • Prezime (obiteljsko ime): Korisnik upisuje prezime osobe koja putuje s korisnikom – putnikom i nije član njegove/njezine obitelji.
 • Vaš spol: Korisnik odabire spol osobe koja putuje s korisnikom – putnikom i nije član njegove/njezine obitelji.
 • Grupa (obilazak, tim, posao, ostalo): to je izborno polje i označava odnos koji korisnik ima sa spomenutom osobom.
 • Broj sjedala: Neobavezno je polje i odnosi se na broj sjedala osobe koja putuje s korisnikom – putnikom i član je njegove/njezine obitelji.

Ponovnim klikom na gumb “DODAJ NEOBITELJSKOG SUPUTNIKA” korisnik može dodati onoliko osoba koliko je potrebno. Međutim, u bilo kojem trenutku možete izbrisati bilo koju osobu koja vam je potrebna pritiskom na tipku “UKLONITE NEOBITELJSKOG SUPUTNIKA”

3.3.7 Kontakt podaci za hitne slučajeve

Odnose se na kontakt podatke osobe koju je korisnik odredio kao kontakt za hitne slučajeve (kontakt osoba koja može doći do putnika tijekom putovanja). Podaci koje korisnik treba popuniti prikazani su na sljedećim slikama i glase:

 • Ime (dato): Korisnik upisuje ime osobe koja je kontakt za hitne slučajeve.
 • Prezime (obiteljsko ime): Korisnik upisuje prezime osobe koja čini kontakt za hitne slučajeve.
 • Zemlja: Polje se odnosi na zemlju prebivališta osobe koja je kontakt za hitne slučajeve.
 • Grad: Polje se odnosi na grad prebivališta osobe koja je kontakt za hitne slučajeve.
 • Broj mobilnog telefona: Polje se odnosi na broj mobilnog telefona osobe koju je naveo korisnik. Korisnik treba unijeti znak plus (+) nakon kojeg slijedi pozivni broj zemlje i telefonski broj, npr. +306989123456.
 • Drugi telefonski broj: Polje se odnosi na drugi telefonski broj osobe koja je kontakt za hitne slučajeve.
 • Adresa e-pošte: polje se odnosi na adresu e-pošte osobe koja je kontakt za hitne slučajeve.

3.3.8 Pregled obrasca za lociranje putnika (PLF)

Prije konačnog podnošenja obrasca korisnik može vidjeti/ pregledati u skočnom prozoru podatke/ informacije koje je ispunio kao što je prikazano na sljedećoj slici pritiskom na gumb ‘Pregled’.

3.3.9 Podnošenje PLF-a

Nakon pregleda informacija, korisnik može pritisnuti gumb ‘Pošalji’. Nakon uspješnog slanja obrasca, korisnik je obaviješten da je obrazac uspješno ispunjen (Poslana oznaka PLF-a).

Istodobno se korisnik informira o procesu  i točnije, on/ona je obaviješten da:

je primio e-poštu (uvijek provjeriti SPAM arhiv) u kojoj je on/ona obavješten da je obrazac koji je ispunio uspješno poslan i sadrži jedinstveni QR kod.

Obrazac bi trebao imati kod sebe tijekom putovanja u digitalnom ili tiskanom obliku.

Istodobno, korisnik dobiva e-poštu na e-mail adresu koju je on/ona naveo, kao što je prikazano na donjoj slici.

Klikom na poveznicu u primljenoj e-pošti, putnik može pogledati i ispisati/preuzeti određeni spremljeni PLF.

Korisnik (putnik) može pregledati/preuzeti/ispisati dostavljene vlastite PLF(ove) iz izbornika u gornjem desnom kutu (MOJI PLF-ovi).

3.4 Uredite pojedinosti obrasca za lociranje putnika (PLF)

Korisnik može vidjeti, ispisati i uređivati/ažurirati (prije datuma dolaska na deklarirano konačno odredište) pojedinosti obrasca za lociranje putnika. Ova je opcija dostupna putem gornjeg desnog izbornika odabirom “Moji PLF-ovi”.

Odabirom opcije uređivanja PLF-a, odmah se prikazuje obrazac s poljima koje je korisnik unaprijed ispunio. Ne mogu se uređivati sva polja. Tri prve kartice (kartice “Odredište”, “Vrsta prijevoza”, “Prije nego počnete”) s poljima koja sadrže uvijek će biti onemogućene u bilo kojem procesu ažuriranja plf-a. Neka druga polja također mogu ostati zaključana dok se druga polja mogu uređivati i ažurirati (ovisno o svakoj zemlji). Tijekom ove radnje korisnik može promijeniti/dodati sve potrebne podatke. Nakon dovršetka izmjena i nakon pritiska na gumb “Pošalji”, korisnik dobiva novu e-poštu na njegov/njezin račun s ažuriranim obrascem. QR kod ostaje isti.

3.5 Brisanje PLF-a

Putnik može imati opciju brisanja vlastitih plf-ova na temelju sljedećih pravila po MS-u kao konačnom odredištu svakog plf-a. Putnik može izbrisati plf(ove) ako je ovu postavku postavila država konačnog odredišta, a status plf-a nije promijenjen npr. od zadanog “Poslano” na “Odobreno” ili nisu prošli rokovi za podnošenje (u satima) u odnosu na dolazak (Datum i vrijeme dolaska) u zemlju (u određenoj vremenskoj zoni) koju je postavila svaka država članica.

4. Često postavljana pitanja (FAQ)

Pitanje 1:

Gumb za slanje ne radi. Što da napravim?

Odgovor 1:

Trebali biste zatvoriti prozor za pregled (gumb Zatvori na dnu pregleda) kao što je navedeno u nastavku, a zatim ponovno kliknite gumb “Podnesi”.

 

Drugo moguće objašnjenje je da možda niste ispunili sva polja obrasca. U tom slučaju, oko polja će se pojaviti crveni indikator. Provjerite jeste li ispunili sve obvezne podatke i točne-važeće podatke.

Pitanje 2:

Došlo je do pogreške provjere valjanosti u vezi s unosom datuma koje pokušavam unijeti. Što mogu učiniti?

Odgovor 2:

Ako postoji crvena indikacija, to znači da je potrebno ispuniti ili obavezno polje ili postoji pogreška u provjeravanju unosa podataka u jednom ili više polja. Datum polaska trebao bi biti prije datuma dolaska. Također provjerite vremenske zone između polaska i dolaska. Svaki odabir datuma i vremena postavljen je na vremensku zonu zemlje koja odgovara. Najprije trebate odabrati državu/mjesto, a zatim datum i vrijeme kako biste imali odgovarajuću vremensku zonu. Na kraju, ali ne i najmanje važno, provjerite imate li omogućen javascript na vašem web pregledniku.

Treba postojati konzistentnost podataka između datuma polaska i dolaska i vremenskih zona kao što je prikazano u nastavku:

Pitanje 3:

Ne mogu preuzeti svoju PDF verziju EUdPLF-a s Outlookom.

Odgovor 3:

Možete se prijaviti na platformu i ispisati je iz MOJI PLF-ovi (gornji desni izbornik) kako je opisano u nastavku:

Pitanje 4:

Što trebam učiniti ako ne mogu pronaći svoje odredište ili zračnu luku među navedenima?  

Odgovor 4:

U tom slučaju možete odabrati “OSTALO” i upisati tekst u dodatno polje ispod.  

Pitanje 5:

Imao sam problema pri pokušaju registracije ili ponovnog resetiranja lozinke, što da radim?

Odgovor 5:

Može se dogoditi da prilikom pokušaja registracije niste odabrali valjanu lozinku. Vaše lozinke trebaju sadržavati najmanje 6 znakova.

Provjerite  je li funkcija velikih slova aktivirana kao i jezik na kojem upisujete. Također, nemojte stavljati praznine. Također provjerite jeste li ispravno upisali svoju e-poštu.

Štoviše, molimo vas da lozinku upišete umjesto da je kopirate i lijepite na obrazac. E-poruka s potvrdom može biti slučajno označena kao neželjena pošta. Uvijek provjerite arhivu sa neželjenom poštom.

Na kraju, ali ne i najmanje važno, provjerite da nemate već registrirani račun. Imajte na umu da nakon vaše registracije vaš korisnički račun vrijedi 150 dana od neaktivnosti vaše posljednje prijave prije nego što bude trajno izbrisan.

Ovdje možete resetirati lozinku: (https://app.euplf.eu/#/user/login).

Putnici se moraju registrirati na web-aplikaciji EUdPLF navodeći valjanu i jedinstvenu adresu e-pošte i lozinku. Putnici će primiti e-poruku s potvrdom na adresu e-pošte koju su naveli (uvijek provjerite SPAM).

Za provjeru valjanosti i dovršetak procesa registracije putnici moraju kliknuti na poveznicu poslanu na deklariranu adresu e-pošte.

Poništi lozinku – primjer e-pošte:

Pitanje 6:

Putujem sa svojom obitelji ili grupom i odgovoran sam za podnošenje PLF obrasca. Što da napravim?

Odgovor 6:

Svaka zemlja ima svoju politiku o tome tko mora ispuniti PLF (neke zemlje traže u slučaju da obitelj putuje zajedno, da samo jedan član obitelji mora ispuniti PLF, a druge zemlje zahtijevaju da svaka odrasla osoba ispuni pojedinačni PLF).

Za posebne zahtjeve o ispunjavanju obrasca pogledajte odjeljak PUTNI PROTOKOLI na odredišnoj stranici EUdPLF-a (https://app.euplf.eu/) i odaberite zemlju u koju putujete kako biste pročitali njen protokol.

Ako putujete na drugo odredište i/ili želite provjeriti primjenjuju li se neka ograničenja putovanja, provjerite alat Europske unije pod nazivom Ponovno otvaranje EU klikom ovdje.

Ako putujete u zemlju odredišta koja dopušta registraciju članova obitelji pod jednim PLF-om, provjerite jeste li odabrali odgovarajući potvrdni okvir na ‘‘Prije nego počnete’’ karticu kao što je prikazano u nastavku.  Kada označite ovu opciju, pojavit će se još 2 kartice (Obiteljski suputnici i drugi pratioci).

 

Pitanje 7:

Putujem zrakoplovom s linijskim letom. Koje odredište trebam dokumentirati na obrascu EUdPLF?  

 

Odgovor 7:

 

U slučaju da postoji međulet, korisnik mora odabrati ovu opciju. U ovom slučaju pojavljuje se novi obrazac kao što je prikazano na donjoj slici. 

Primjer 1 (Ne izravni let)

London- Rim – Sardegna

Let/1. dionica vašeg putovanja:

Let / 2. dio vašeg putovanja:

Pitanje 8:

Uspješno sam predao svoju prijavu. Međutim, vrijeme polaska mog leta se promijenilo ili/i moram napraviti neke promjene. Što mogu učiniti?

Odgovor 8:

Ne morate ponovno slati novu prijavu jer postoji mogućnost uređivanja obrasca koji ste već poslali. Molimo prijavite se na platformu i kliknite na gornji desni izbornik. Zatim odaberite ”MojiPLF-ovi” i potražite svoju najnoviju aplikaciju. Zatim odaberite ikonu olovke da uredite svoju prijavu i kliknite ”Pošalji”. Na vašu adresu e-pošte bit će poslana nova potvrda.

Pitanje 9:

Trebaju li putnici predati zaseban PLF ako putovanje uključuje zaustavljanja u više od jedne zemlje?  

Odgovor 9:

Općenito je pravilo kada putnik koristi različita prijevozna sredstva (brod, avion, vlak, autobus), tada treba ispuniti novi PLF svaki put kada se putnik ukrca na novo prijevozno sredstvo (brod, zrakoplov, vlak, autobus) za putovanje do druge zemlje. Kao iznimka, kada putnici putuju zrakoplovom, a putovanje uključuje letove s presjedanjem u različitim državama/zemljama, tada treba podnijeti samo jedan PLF za zemlju konačnog odredišta. Međutim, ako putnik izađe izvan zračne luke, prije ukrcaja na povezni let, tada bi i za ovu zemlju trebalo ispuniti poseban PLF.

Putnici koji putuju s brodom za krstarenje, morat će jednom predati PLF i kao zemlju odredišta odabrati zemlju svog konačnog iskrcaja (kraj krstarenja). Putnik će u elektroničkom sustavu morati ispuniti nazive luka u koje krstarenje pristaje. Putnici koji putuju automobilom/drugim vozilom moraju podnijeti PLF svaki put kada uđu u zemlju koja zahtijeva podnošenje dPLF-a.

Pitanje 10:

Kako putnik ulazi? (putem platforme i kada se generira QR kod)

Odgovor 10:

Prije putovanja putnik se registrira (jednom), zatim se prijavljuje davanjem vjerodajnica (e-pošte/lozinke) na platformu i stvara dPLF. Jedinstveni QR kod se generira i prikazuje na plf. Zatim on/ona prezentira ili QR kod (primljen putem e-pošte) ili online putem proizvedenog plf-a ili tiskanog formata dPLF-a lokalnim vlastima, skeniran i ulazi u odgovarajuću zemlju.

Pitanje 11:

Nisam predao svoju prijavu jer ne znam “broj sjedala”. Što mogu učiniti?  

Odgovor 11:

Ispunite obrazac “Broj sjedala” –> XXX i zatim nastavite s popunjavanjem plf-a. Nakon što je poznat “broj sjedala”, još uvijek možete urediti plf koji ste već poslali i ispuniti točne podatke (ako se plf još uvijek može uređivati na temelju pravila svake države članice kao zemlje konačnog odredišta). Molimo prijavite se na platformu i kliknite na gornji desni izbornik. Zatim odaberite ”Moji PLF-ovi” i potražite svoju najnoviju prijavu. Zatim odaberite ikonu olovke da uredite svoju prijavu i kliknite ”Pošalji”. Na vašu adresu e-pošte bit će poslana nova potvrda.

Pitanje 12:

Registrirao sam se i dobio e-poštu prema očekivanjima. Ali kada kliknem na link vidim poruku:”URL je istekao. Molimo kliknite ovdje da biste primili novi URL za potvrdu e-pošte”

Odgovor 12:

Kao dio procesa registracije i poništavanja lozinke, platforma će vam poslati posebnu poveznicu na vašu adresu e-pošte. Morate kliknuti na tu vezu unutar 1 sata inače će isteći i vidjet ćete poruku o pogrešci “URL je istekao.” kao i upute kako primiti novu e-poštu s novom vezom.

 

5.Aneks: “Registracija– Potvrdite račun – Prijavite se – Resetirajte”

 • Registrirajte se:

Putnici se moraju registrirati na web-aplikaciji EUdPLF navodeći valjanu i jedinstvenu adresu e-pošte i lozinku. Postupak kreiranja novog korisničkog računa (registracija i aktivacija) potrebno je izvršiti samo jednom. Putnici će primiti e-poštu s potvrdom na adresu e-pošte koju su naveli (uvijek provjerite SPAM poštu).

1. Korak:

Molimo odaberite opciju  “Registracija”.

2. Korak:

 • Unesite adresu e-pošte, lozinku i potvrdite lozinku.
 • Molimo odaberite “Registracija” kako biste nastavili s rocesom registracije.

BILJEŠKA:

 • Vaša lozinka treba sadržavati najmanje 6 znakova.
 • Provjerite jeste li aktivirali funkciju velikih slova, kao i jezik na kojem pišete.
 • Molimo Vas da upišete lozinku umjesto da kopirate i zalijepite na obrazac.

3. korak:

Pojavit će se poruka kao npr “Veza za aktivaciju vašeg računa poslana je e-poštom na navedenu adresu. U slučaju da niste primili e-mail, kliknite ovdje i ponovo pošaljite

BILJEŠKA:

 • Ako niste primili e-poštu u vašu pristiglu poštu, provjerite također svoj folder sa SPAM poštom ili odaberite “pošalji ponovo” u poruci.

4. korak:

Jedinstveni URL bit će poslan na adresu vaše e-pošte i morate ga kliknuti.

BILJEŠKA:

 • Ako niste primili e-poštu u vaš inbox provjerite i folder SPAM.

5. korak:

Pojavit će se popruka poput “Vaš račun je aktiviran. Sada se možete prijaviti koristeći svoje vjerodajnice.

 • Potvrdite račun:

1. korak:

U slučaju da niste primili e-poštu za provjeru računa pritisnite opciju “kliknite ovdje  da bi je ponovo poslali”.

2. korak:

Unesite adresu e-pošte i lozinku.

BILJEŠKA:

 • Trebali biste unijeti početnu lozinku koju ste je koristili u procesu registracije.

3. korak:

Pojavit će se poruka kao npr “Veza za aktivaciju vašeg računa poslana je e-poštom na navedenu adresu. U slučaju da niste primili poruku kliknite ovdje da bi je poslali ponovo.”

 • Ako niste primili e-poštu u vaš inbox provjerite i SPAM poštu ili odaberite “pošalji ponovo” u poruci.

4. korak:

Jedinstveni URL bit će poslan na vašu adresu e-pošte i morate ga kliknuti.

BILJEŠKA:

 • Ako niste primili e-poštu u vaš inbox provjerite i SPAM arhivu.

5. korak:

Pojavit će se poruka kao npr “Vaš račun je aktiviran. Sada se možete prijaviti koristeći svoje vjerodajnice”

 • Prijava:

Proces prijave je jednostavan. Korisnik samo treba ispuniti email i lozinku povezanu s računom na platformi, a zatim pritisnuti Prijava. Proces prijave treba obaviti nakon registracije (aktivacije računa).

1. korak:

 • Unesite adresu e-pošte i lozinku kako biste pristupili procesu prijave.
 • Molimo odaberite “Prijava”.

BILJEŠKA:

 • Vaša lozinka treba sadržavati najmanje 6 znakova.
 • Provjerite je li funkcija velikih slova aktivirana kao i jezik na kojem pišete.
 • Molimo Vas da upišete lozinku umjesto da kopirate i zalijepite na obrazac.

 • Resetovanje:

U slučaju da je korisnik izgubio/zaboravio svoju lozinku, on/ona može koristiti postupak ponovnog izdavanja lozinke. Korisnik treba pritisnuti gumb Resetuj lozinku. Ako ova adresa e-pošte pripada postojećem, aktivnom računu, tada će korisnik primiti obavijest e-poštom (uvijek provjeri SPAM poštu) da resetuje njegovu/njenu lozinku.

1. korak:

Molimo odaberite opciju  “Resetovanje”.

2. korak:

 • Unesite adresu e-pošte.
 • Molimo odaberite “Resetovanje”.

3. korak:

Pojavit će se poruka kao npr “Ako ta adresa e-pošte pripada računu, poslat ćemo vam poruku preko e-pošte za resetovanje vaše lozinke”.

4. korak:

Jedinstveni URL bit će poslan na vašu adresu e-pošte i morate ga kliknuti.

BILJEŠKA:

 • Ako niste primili e-poštu u vaš inbox provjerite i  SPAM arhivu.

5. korak:

 • Unesite lozinku i potvrdite lozinku kako biste pristupili procesu prijave.
 • Unesite lozinku i potvrdite lozinku kako biste pristupili procesu
 • Molimo odaberite Reset.

BILJEŠKA:

 • Vaša lozinka treba sadržavati najmanje 6 znakova.
 • Provjerite je li funkcija velikih slova aktivirana kao i jezik na kojem pišete.
 • Molimo Vas da upišete lozinku umjesto da kopirate i zalijepite na obrazac.

6. korak:

Pojaviće se poruka poput “Vaša lozinka je resetirana uspješno”.

Opća pravila i rješavanje problema

 1. Provjerite imate li neprekidnu, stabilnu internetsku vezu.
 2. Uvijek imajte omogućen JavaScript na svom pregledniku.
 3. Nemojte koristiti copy and paste za popunjavanje obrasca, umjesto toga napišite tekst izvorno. Izbjegavajte kopiranje razmaka. Isti putnik ne može podnijeti za isti datum dolaska drugi plf za istu zemlju odredišta.
 4. Svaka država članica, kao krajnja odredišna zemlja plf-a, može imati različita pravila u vezi s poljima na obrascu ( obavezna/izborna, vidljiva/skrivena, uređiva, dodatna polja), rokovi za podnošenje, razdoblje zadržavanja plf-a itd.)
 5. Imajte na umu da su u nekim unosima dopušteni samo latinični znakovi dok drugi okviri za unos također dopuštaju tipkanje na vašem materinjem jeziku. To ovisi o zemlji porijekla.
 6. U slučaju da postoji polje u kojem ne možete pronaći traženu vrijednost/ opciju u padajućem izborniku ( država, zračna luka), molimo odaberite “OSTALO” s padajućeg izbornika i upišite svoju opciju u prazno polje.
 7. U poljima s padajućim vrijednostima mjesta npr. zračna luka najprije trebate odabrati državu, a zatim će se aktivirati sljedeći popis i popuniti povezane vrijednosti koje odgovaraju prethodnom odabiru. Na primjer, trebali biste odabrati zemlju/ mjesto ukrcaja, a zatim će se aktivirati zračna luka ukrcaja kako biste je odabrali ili upisali.
 8. Plf će biti poslan na e-mail putnika. Putnik ga također može pogledati/ ispisati/ preuzeti iz korisničkog izbornika u aplikaciji.
 9. PLF će sustav automatski izbrisati nakon razdoblja čuvanja koje je odredila zemlja odredišta.
 10. E-pošta ne razlikuje velika i mala slova.
 11. Putnik može podnijeti i urediti/ ažurirati PLF obrazac na temelju rokova za podnošenje koje postavlja svaka država članica. To može biti prije ili čak nakon datuma dolaska.
 12. Automatsko popunjavanje polja. U svakom novom PLF obrascu neki zajednički osobni podaci bit će spremljeni/ preneseni iz svih prethodnih PLF obrazaca i automatski će ispuniti novi plf. Plf će se moći uređivati. Kartica “Osobni podaci” i “Stalna adresa” će se koristiti pod ovim uvjetom.
 13.  Postojeće opće pravilo u trenutnoj verziji EUdPLF-a je da je isti putnik (isti korisnički račun povezan s određenom e-poštom) ne možete  podnijeti za isti datum dolaska drugi plf za istu zemlju odredišta.
  Primjenjuju se sljedeća pravila:
  • Prema putnim protokolima svake zemlje, isti korisnički račun mogao bi se koristiti za ispunjavanje i podnošenje dPLF-ova za članove obitelji ili grupe ili osobe bez vještina sa računalom.
  •1 dPLF po istoj putovnici ili istoj osobnoj iskaznici po istom datumu dolaska u istoj zemlji konačnog odredišta (ako postoji putovnica ili osobna iskaznica tim redoslijedom)
  •1 dPLF po istom datumu dolaska po istoj zemlji konačnog odredišta (ako ne postoje ni putovnica ni osobna iskaznica).
 14. Sva navedena pravila su opća i svaka država može primijeniti varijacije na njih.
 15. Kao dio procesa registracije i poništavanja lozinke, platforma će vam poslati posebnu poveznicu na vašu adresu e-pošte. Morate kliknuti na tu vezu unutar 1 sata inače će isteći i vidjet ćete poruku o pogrešci “URL je istekao.” kao i upute kako primiti novu e-poštu s novim linkom.
 16. U slučaju trenutnog pitanja, npr. spora internetska veza, prikazat će se sljedeća poruka “Veza s websajtom nije se mogla uspostaviti. Provjerite imate li aktivnu internetsku vezu i pokušajte ponovo kasnije.” i morat ćete osvježiti stranicu i pokušati ponovo.

V2.7 – 29/03/2022