Passagerens brugermanual

Indholdsfortegnelse

1. Indledning

2. Landingsside

3. Passager

3.1 Brugerkonto

                3.1.1 Opret en konto

      3.1.2 Nulstil adgangskode

                3.1.3 Login

                3.1.4 Slet konto

          3.2 Navigeringsmenu

         3.3 Passagersøgningsformular

               3.3.1 Transporttype

                    3.3.1.1 Landtransport (Bus/ Tog /Bil-andet køretøj)

                         3.3.1.1.1 Bus

                         3.3.1.1.2 Tog

                         3.3.1.1.3 Bil / andet køretøj

                   3.3.1.2 Fly

                         3.3.1.2.1 Direkte flyvning

                         3.3.1.2.2 ikke-direkte flyvning

                   3.3.1.3 Krydstogtsskib / Lystfartøj

                   3.3.1.4 Færge

              3.3.2 Personlig information

              3.3.3 Permanent adresse

              3.3.4 Midlertidig (e) adresse(r) i besøgslandet

              3.3.5 Rejseledsagere – familie

              3.3.6 Rejseledsagere – Ikke-familie / Ikke samme husstand

              3.3.7 Kontaktinformation i nødstilfælde

              3.3.8 Fohåndsvisning af passagersøgningsformular (PLF)

              3.3.9 Indsendelse af PLF

         3.4 Passagersøgningsformularens (PLF) detaljer

         3.5 Slet PLF

4. Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

5. Bilag: “Registrer – Bekræft konto – Login – Nulstil”

Servicekontrakt: HADEA/2021/NP/0004-
E-REJSEVÆRKTØJ – HEALTHY GATEWAYS

 

Den Europæiske Unions digitale Passagersøgningsformular (EUdPLF)

Brugervejledning

– Vejledning i, hvordan man udfylder passagersøgningsformularen (PLF) i EUdPLF-appen
– Ofte stillede spørgsmål

 

https://app.euplf.eu/

 

 

Dette dokument blev udarbejdet under EU4Sundhed-programmet inden for rammerne af en servicekontrakt med Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område (HaDEA), der handler under mandat fra Europa-Kommissionen. Indholdet af dette dokument repræsenterer entreprenørens synspunkter og er dennes eneansvar; det kan på ingen måde opfattes som at afspejle synspunkterne fra Europa-Kommissionen og/eller HaDEA eller noget andet organ i Den Europæiske Union. Europa-Kommissionen og/eller HaDEA garanterer ikke for nøjagtigheden af de data, der er inkluderet i dette dokument, og de påtager sig heller ikke ansvar for enhver brug foretaget af tredjeparter deraf.

Kvittering

This document er udviklet i samarbejde med Cytech Ltd. (http://www.cytech.gr), underleverandørvirksomheden til udvikling af EUdPLF appen.

 

1. Indledning

Passagersøgningsformularer (PLFer) bruges af offentlige sundhedsmyndigheder til at lette kontaktsporingen i tilfælde af, at rejsende bliver udsat for en smitsom sygdom under deres rejse med fly, skib (krydstogtsskib/færge), jernbane, bus eller bil. Oplysninger, som rejsende giver i PLF’er, kan bruges af offentlige sundhedsmyndigheder i destinationslande til hurtigt at kontakte rejsende med det formål at beskytte rejsendes og deres kontakters sundhed samt forhindre yderligere sygdomsspredning.

Lande, der kræver udfyldelse af PLF, bruger i øjeblikket papirbaserede passagersøgningsformularer eller har udviklet nationale onlinesystemer. I lyset af COVID-19-pandemien blev der udviklet en webapplikation til en <strong>European Digital Passenger Locator Form (dPLF)</strong> for at lette brugen af ​​PLF’er under sundhedstrusler på tværs af nationale grænser. Dette digitale format muliggør lettere og hurtigere dataindsamling og udveksling mellem interessenter, hvilket gør kontaktsporing mere effektiv.

Alle passagerer, der rejser fra hvor som helst i verden til EU via enhver transportform (luft, land, krydstogt eller skib), kan få nyttig information via webstedet https://www.euplf.eu. Denne hjemmeside indeholder flere ofte stillede spørgsmål, der vedrører passagersøgningsformularen. Det giver også adgang til EUdPLF-applikationen https://app.euplf.eu/ samt nationale PLF’er (dataindtastningsformularer for hver EU-medlemsstat). Desuden giver hjemmesiden brugerne nyttige links vedrørende de involverede organisationer og deres kontaktoplysninger, udover at give brugerne adgang til privatlivspolitikken.

2. Landingsside

På applikationens hjemmeside https://app.euplf.eu/ kan brugeren få adgang til nyttige oplysninger om applikationen som vist på de følgende billeder. Applikationen er tilgængelig på flere europæiske sprog. Yderligere sprog tilføjes løbende.

3. Passager

En af brugertyperne af EUdPLF-applikationen er passageren. Passagerer har ret til at:

 • oprette passagersøgningsformular(er),
 • redigere/opdatere og
 • se visningen/udskriften/downloade den/de formularer, som brugeren har oprettet.
 • Gemme midlertidigt. Der er mulighed for midlertidigt at gemme hver side af plf. Plf’et er ikke indsendt endnu og kan ikke betragtes som gyldigt. Du kan redigere det og klikke på indsend-knappen på det sidste trin, så det bliver betragtet som gyldigt og indsendt. Hvis dette ikon vises, er plf ikke blevet indsendt.

3.1. Brugerkonto

Adgang til applikationen gives ved brug af en konto. Af den grund bør enhver, der ønsker at udfylde en digital passgersøgningsformular (PLF), oprette en unik konto (e-mail/adgangskode). Passagerbrugerkontoen slettes automatisk efter 150 dage efter at have været inaktiv ved sidste login (inaktiv periode). De trin, brugerne skal følge for at oprette en konto, vises i de følgende afsnit.

3.1.1. Opret en konto

Denne proces er nødvendig, så brugeren kan oprette sine egne digitale passagersøgningsformularer. Processen kan nemt gennemføres ved at besøge login-siden og derefter trykke på “Tilmeld”. Processen med at oprette en ny brugerkonto (registrering og aktivering) bør kun udføres én gang (undtagelse for inaktiv periode nævnt i 3.1.1). Hvis passagerer ønsker at redigere eller oprette en ny PLF, kan de bruge deres legitimationsoplysninger (e-mail og adgangskode) til at genindtræde i EUdPLF-applikationen. Som vist på de følgende billeder, er de oplysninger, som brugeren skal udfylde for at oprette sin konto, de følgende:

 • E-mail: Brugeren skal angive en personlig og unik e-mail-konto. Denne e-mail kan ikke bruges til en anden brugerkonto på platformen.
 • Adgangskode: Brugeren skal angive en adgangskode, der skal indeholde mindst 6 tegn.
 • Bekræft adgangskode: Brugeren skal angive adgangskoden igen for at bekræfte.

Så snart brugeren udfylder oplysningerne og trykker på “Tilmeld”-knappen, sendes et kontoaktiveringslink med det samme til den e-mailadresse, som brugeren har angivet (se billedet nedenfor). Brugeren bør også altid tjekke SPAM-mappen. Så snart brugeren trykker på linket, aktiveres kontoen, og du kan derefter bruge legitimationsoplysningerne (e-mail og adgangskode) til at logge ind.

Som en del af processen for registrering og nulstilling af adgangskoden sender platformen dig et særligt link i din e-mail-adresse. Du skal klikke på det link inden for 1 time, ellers vil det udløbe, og du vil se fejlmeddelelsen “URL’en er udløbet.” samt instruktioner om, hvordan du modtager en ny e-mail med et nyt link.

3.1.2 Nulstil adgangskode

I tilfælde af at brugeren har mistet/glemt sin adgangskode, kan han/hun bruge processen til at hente adgangskoden. Brugeren skal trykke på knappen “Nulstil adgangskode” på login-siden. Efter at have trykket på knappen føres brugeren til en ny side, som vist på billedet nedenfor. Brugere skal angive den e-mailadresse, der blev brugt til at oprette kontoen.

Hvis denne e-mailadresse tilhører en eksisterende, aktiv konto, vil brugeren modtage en e-mail-meddelelse om at nulstille sin adgangskode som vist på billedet nedenfor.

Som en del af processen for registrering og nulstilling af adgangskode sender platformen dig et særligt link i din e-mail-adresse. Du skal klikke på det link inden for 1 time, ellers vil det udløbe, og du vil se fejlmeddelelsen “URL’en er udløbet.” samt instruktioner om, hvordan du modtager en ny e-mail med et nyt link.

3.1.3 Login

Login-processen er enkel. Brugeren skal blot angive sin e-mail og adgangskode, der er knyttet til kontoen på platformen og derefter trykke på “Login”.

3.1.4 Slet konto

Passageren er i stand til at slette sin egen brugerkonto. Det er en generisk fælles indstilling, der er blevet aktiveret for alle lande på live-platformen. Øverst til højre på alle sider kan brugeren finde en navigationsmenuknap. Et tryk på denne knap vil vise en menu og vælge “Profil” og “Kontostyring-Slet konto”. Sletningen af ​​passagerbrugerkontoen påvirker ikke de(n) dplf(er), der er tilbage, og disse vil automatisk blive slettet i henhold til den opbevaringsperiode, der er fastsat af hver enkelt medlemsstat. En passager, der har slettet sin egen konto, kan oprette en ny med samme e-mail.

Efter at have slettet deres EUdPLF-konto og oprettet en ny med den samme e-mailadresse, vil passagererne ikke kunne se de tidligere plfer, der er blevet lavet med den tidligere konto, selvom plf’ens opbevaringsperiode ikke er overstået (plferne vil blive bevaret virtuelt og vil ikke blive vist for passageren, hvilket betyder, at kun den Nationale Dataansvarlig og  den Nationale Analytiker vil være i stand til at se passagerens plf).

3.2 Navigeringsenu

Øverst til højre på alle sider kan brugeren finde en navigeringsmenuknap. Ved at trykke på denne knap vises en menu med følgende muligheder:

 • Forside: Dette fører til hjemmesiden.
 • Mine PLF’er: Dette fører til servicekontrolpanelet med brugerens tilgængelige digitale Passagersøgningsformularer (Passenger Locator Form). Varigheden af den tid, hvor PLF(er) opbevares og er synlige, er relateret til den opbevaringsperiode, der er fastsat af det endelige destinationsland, som er angivet i hver indsendt PLF
 • Ny PLF: Brugeren kan oprette en ny digital passagersøgningsformular.
 • Profil: Passageren er i stand til at slette sin egen brugerkonto.
 • Log ud: Dette giver brugeren mulighed for at logge ud af applikationen.

3.3 Passagersøgningsformular

Når brugeren er logget ind, bliver brugeren omdirigeret til siden for valg af destination, hvor han vælger det land, han/hun skal besøge for at udfylde plf. På samme PLF kan passageren udfylde transitoplysninger, men med samme transportform.

I tilfælde af at brugeren rejser med fly, og turen involverer direkte flyvninger, bør kun landet for den endelige destination (da denne MS bruger EUdPLF som destinationsland og vises på droplisten) vælges ”oprindelig” på fanebladet Destination (dropliste) . De tilsluttede flyvninger, mellem afgang og endelig destination, skal gennemføres på knappen Ikke-direkte flyvning (nederst). Samme regel gælder for de andre transportformer, f.eks. jord-, og søtransport.

3.3.1 Transporttype

I dette trin bliver passageren bedt om at vælge den transporttype, der skal bruges under rejsen. Mere specifikt, som vist på billedet nedenfor, er mulighederne følgende:

 • Landtransport (bus/tog/bil/andre køretøjer)
 • Flyvemaskine
 • Krydstogtskib / Lystfartøj
 • Færge

Afhængigt af, hvad brugeren vælger i dette trin, vil den relevante form og indhold blive vist. De forskellige passagersøgningsformularer, afhængigt af udvalget, præsenteres også i de følgende trin – sektioner.

På dette tidspunkt er det vigtigt at nævne, at for enhver form for transport er det første skridt, brugeren skal tage, at læse og acceptere en fortrolighedserklæring, der indeholder nogle grundlæggende regler vedrørende udfyldelse af formularen og levering af personlige data til behandling , som vist i eksemplet på billedet nedenfor.

3.3.1.1 Landtransport (Bus/ Tog /Bil – Andet køretøj)

I dette tilfælde har brugeren valgt at rejse med transportmidler på landjorden, såsom via bil/andet køretøj, tog eller bus for at komme ind i landet. I dette trin bliver brugeren bedt om at vælge, hvilket af disse tre landtransportmidler, der skal bruges. Desuden bliver han/hun på dette tidspunkt bedt om at vælge, om han/hun rejser som medlem af en gruppe eller med sin familie (almindelig i alle transportformer), hvis det er gældende i henhold til hver enkelt medlemsstats regler.

3.3.1.1.1 Bus

I dette tilfælde har brugeren valgt at rejse med bus. Før man begynder at udfylde formularen, bliver passageren bedt om at vælge, om han/hun rejser som medlem af en gruppe eller med sin familie (afkrydsningsfelt). De felter, der skal udfyldes, er vist på billederne nedenfor.

De data, som brugeren skal udfylde, omfatter følgende:

 • Busselskab: Brugeren udfylder navnet på det selskab, han/hun har valgt at rejse med.
 • Bus / Nummerplade: Brugeren udfylder busnummer eller nummerplade.
 • Tidligere besøgte lande (Valgfrit):Hvis du inden for 14 dage forud for din ankomst har opholdt dig i et andet land (ikke transit) end din faste adresse,
  skal du nedenfor angive de lande/byer, hvor du har opholdt dig
 • Boardingland/-sted: Brugeren vælger det land/sted, hvor han/hun går ombord, og aktiverer nogle af følgende felter.
 • Boardingstation / by: Brugeren vælger boardingstationen for det valgte boardingland/sted/by.
 • Dato-tidspunkt for afrejse: Dette felt refererer til datoen og tidspunktet for hans/hendes afgang. Når brugeren trykker på dette felt, vises popup-kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dato og tidspunkt for sin afrejse.
 • Sædenummer: Brugeren bliver bedt om at udfylde sædenummeret.
 • Sædetype: Brugeren bliver bedt om at vælge sædetypen fra en række muligheder såsom Business (første klasse), tildelt sæde og økonomi (anden klasse).
 • Indrejsested (PoE) for destinationslandet: Brugeren bliver bedt om at vælge indrejsestedet (f.eks. grænsestation) for sin rejse. Hvis brugeren ikke kan finde navnet på indrejsestedet (f.eks. grænsestation), hvorfra de vil indtaste destinationslandet, skal de vælge muligheden “Andet” og tilføje navnet på indrejsestedet i det næste felt.
 • Dato-tidspunkt for ankomst: Feltet refererer til datoen og tidspunktet for hans/hendes ankomst til PoE (indrejsestedet). Når brugeren trykker på dette felt, vises kalenderen automatisk, hvor brugeren bliver bedt om at vælge dag og ankomsttid for sin rejse.

Hertil kommer, at hvis deres rejse inkluderer mellemstop (efter afgang og før endelig destination, i overensstemmelse med de data, der er udfyldt ovenfor), skal passagererne inkludere dem i formularen. Denne regel gælder for alle transportformer. I dette tilfælde skal brugeren udfylde yderligere to felter, og disse er:

 • Land: Brugeren vælger landet for sin mellemstop.
 • Mellemstation: Brugeren vælger rejsens mellemstation.
 • Dato-tidspunkt for afrejse: Feltet refererer til datoen og tidspunktet for hans/hendes afgang. Når brugeren trykker på dette felt, vises popup-kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og tidspunkt for sin afrejse
3.3.1.1.2 Tog

I dette tilfælde har brugeren valgt at rejse med tog. Før du begynder at udfylde formularen, bliver passageren bedt om at vælge, om han/hun rejser som medlem af en gruppe eller med sin familie, hvis det gælder i henhold til hver enkelt medlemsstats regler. De felter, der skal udfyldes, er vist på billederne nedenfor.

De data, som brugeren skal udfylde, omfatter følgende:

 • Jernbaneselskab: Brugeren angiver navnet på den jernbaneselskab, som han/hun rejser med.
 • Tognummer: Brugeren angiver togets nummer.
 • Vognnummer: Brugeren angiver vognnummeret.
 • Tidligere besøgte lande (Valgfrit): Hvis du inden for 14 dage forud for din ankomst har opholdt dig i et andet land (ikke transit) end din faste adresse,
  skal du nedenfor angive de lande/byer, hvor du har opholdt dig
 • Boardingland/-sted: Brugeren vælger det land/sted, hvor han/hun går ombord, og aktiverer nogle af følgende felter.
 • Boardingstation / by: Brugeren vælger boardingstationen for det valgte boardingland/sted/by.
 • Datotid for afrejse: Dette felt refererer til datoen og tidspunktet for hans/hendes afgang. Når brugeren trykker på dette felt, vises popup-kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dato og tidspunkt for sin afrejse.
 • Sædenummer og togproduktionsnummer: Brugeren angiver sædets- og togproduktionsnummer.
 • Sædetype: Brugeren bliver bedt om at vælge sædetype fra en række muligheder såsom Business (første klasse), kabine (sovevogn) og økonomi (anden klasse).
 • Indrejsested (PoE) for destinationslandet: Brugeren bliver bedt om at vælge rejsens indrejsested.
 • Dato-tidspunkt for ankomst: Feltet refererer til datoen og tidspunktet for hans/hendes ankomst til PoE. Når brugeren trykker på dette felt, vises popup-kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og ankomsttid for sin rejse.

Hvis deres rejse omfatter mellemstop, skal passagererne desuden inkludere dem i formularen. I dette tilfælde skal brugeren udfylde yderligere to felter, og disse er:

 • Land: Brugeren vælger land for mellemstoppet.
 • Mellemstation: Brugeren vælger rejsens mellemstation.
3.3.1.1.3 Bil /andet køretøj

I dette tilfælde har brugeren valgt at rejse i bil/et andet køretøj. De felter, der skal udfyldes, er vist på billederne nedenfor.

Brugeren bliver i første omgang bedt om at angive, om han/hun rejser som medlem af en gruppe eller som familiemedlem. De oplysninger, som brugeren skal udfylde, omfatter følgende:

 • Nummerplader til / andet køretøj: Brugeren skal angive nummerpladerne på bilen/det andet køretøj, som han/hun rejser med.
 • Afrejseland/sted: Brugeren vælger det land, hvorfra han/hun starter turen med bil/et andet køretøj.
 • Datotid for afrejse: Feltet refererer til datoen og tidspunktet for hans/hendes afgang. Når brugeren trykker på dette felt, vises popup-kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og tidspunkt for sin afrejse.
 • Tidligere besøgte lande (Valgfrit): Hvis du inden for 14 dage forud for din ankomst har opholdt dig i et andet land (ikke transit) end din faste adresse,
  skal du nedenfor angive de lande/byer, hvor du har opholdt dig
 • Indrejsested (PoE) for destinationslandet: Brugeren bliver bedt om at vælge rejsens indrejsested (grænsestation). Hvis brugeren ikke kan finde navnet på indrejsestedet (f.eks. grænsestation), hvorfra de vil indtaste destinationslandet, skal de vælge muligheden “Andet” og tilføje navnet på indrejsestedet i det næste felt.
 • Dato-tidspunkt for ankomsten i landet: Feltet refererer til dato og tidspunkt for ankomst til indrejsestedet. Når brugeren trykker på dette felt, vises kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og ankomsttid for sin rejse.

Hvis deres rejse omfatter mellemstop, skal passagererne desuden inkludere dem i formularen. I dette tilfælde skal brugeren udfylde yderligere to felter, og disse er:

 • Land: Brugeren vælger land for mellemstoppet.
 • Mellemstation: Brugeren vælger rejsens mellemstation.
 • Afrejsedato: Feltet henviser til datoen og tidspunktet for hans/hendes afrejse. Når brugeren trykker på dette felt, vises popup-kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og tidspunkt for sin afrejse.

3.3.1.2 Fly

I dette tilfælde har brugeren valgt at rejse med fly. Brugeren kan vælge direkte flyvning eller ikke-direkte flyvning. Hvis det drejer sig om en mellemflyvning, skal brugeren vælge muligheden Ikke-direkte flyvning.

Før man begynder at udfylde formularen, bliver passageren bedt om at vælge, om han/hun rejser som medlem af en gruppe eller med sin familie, hvis det gælder i henhold til hver enkelt medlemsstats regler. De felter, der skal udfyldes, er vist på billederne nedenfor.

3.3.1.2.1 Direkte flyvning

De oplysninger, som brugeren skal udfylde, er følgende:

 • Flyselskabets navn: Brugeren skal angive det flyselskabs navn, han/hun rejser med.
 • Flyrejsenummer: Dette felt vedrører flyrejsenummeret. Brugeren skal indtaste mellem 1-10 tegn eller/og tal.
 • Sædenummer: Brugeren skal angive sit sædenummer.
 • Tidligere besøgte lande (Valgfrit): Hvis du inden for 14 dage forud for din ankomst har opholdt dig i et andet land (ikke transit) end din faste adresse,
  skal du nedenfor angive de lande/byer, hvor du har opholdt dig
 • Tjek venligst, om dit fly er privat (afkrydsningsfelt). Hvis det er en privat flyrejse, behøver brugeren ikke at udfylde det forrige felt, men der vises et nyt felt med det private flyrejsenummer.

 • Boardingland/sted: Brugeren angiver det land, han/hun boarder fra.
 • Datotid for afrejse: Feltet refererer til datoen og tidspunktet for hans/hendes afgang. Når brugeren trykker på dette felt, vises kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og tidspunkt for sin afrejse.
 • Boardinglufthavn: Brugeren vælger boardinglufthavnen i det land, han/hun tidligere har angivet.
 • Ankomstdato: Feltet henviser til datoen og tidspunktet for hans/hendes ankomst til destinationen (lufthavnen). Når brugeren trykker på dette felt, vises kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og ankomsttid for sin rejse.
 • Endelig destination (lufthavn): Brugeren vælger den endelige destinationslufthavn fra et sæt foruddefinerede valg baseret på destinationslandet.
3.3.1.2.2 Ikke direkte flyvning

Hvis der er en mellemflyvning, skal brugeren vælge denne mulighed Ikke-direkte flyvning. I dette tilfælde vises en ny formular som vist på billedet nedenfor.

De oplysninger, som brugeren skal angive, er følgende:

 • Flyselskabets navn: Brugeren skal angivee det flyselskabs navn, han/hun rejser med.
 • Flyrejsenummer: Dette felt vedrører flyrejsenummeret. Brugeren skal indtaste mellem 1-10 tegn eller/og tal.
 • Sædenummer: Brugeren skal angive sit sædenummer.
 • Tidligere besøgte lande (Valgfrit):Hvis du inden for 14 dage forud for din ankomst har opholdt dig i et andet land (ikke transit) end din faste adresse,
  skal du nedenfor angive de lande/byer, hvor du har opholdt dig
 • Tjek venligst, om dit fly er privat (afkrydsningsfelt). Hvis det er en privat flyrejse, behøver brugeren ikke at udfylde det forrige felt, men et nyt felt vises med det private flyrejsenummer

 • Boardingland/sted: Brugeren angiver det land, han/hun boarder fra.
 • Datotid for afrejse: Feltet refererer til datoen og tidspunktet for hans/hendes afgang. Når brugeren trykker på dette felt, vises kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og tidspunkt for afrejsen sin afrejse.
 • Boardinglufthavn: Brugeren vælger boardinglufthavnen i det land, han/hun tidligere har angivet.
 • Destination / Transitland: Feltet vedrører destinationslandet for hans/hendes mellemstop (Flyrejse/etape 1 på din rejse).
 • Destination/Transitlufthavn: Brugeren vælger destinationslufthavnen fra alle lufthavne i destinationslandet for hans/hendes mellemstop (Flyrejse/etape 1 på din rejse).
 • Ankomstdato: Feltet henviser til datoen og tidspunktet for hans/hendes ankomst. Når brugeren trykker på dette felt, vises kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og ankomsttid for sin mellemrejse (Flyrejse/etape 1 på din rejse).
 • Tilføj flyvning/etape: Hvis der er en mellemflyvning, skal brugeren vælge denne mulighed. I dette tilfælde vises en ny formular som vist på billedet nedenfor. Flyforbindelsen er mellem afgang (forbindelsesflyvningsdestination – del 1 af din rejse) og ankomst (forbindelsesflyvningsdestination – del 2 af din rejse). Ankomstdato-feltet (før knappen tilsluttet fly) skal være ankomstdatoen for forbindelsesflyvningens destination (Flyrejse/etape 2 på din rejse).

De oplysninger, som passageren skal indtaste vedrørende mellemflyvningen/etappen på sin rejse 2, er følgende:

 • Tjek venligst, om dette er din sidste flyrejse/etape på din rejse

 • Flyselskabets navn: Brugeren skal angive det flyselskabs navn, han/hun rejser med.
 • Flynummer: Dette felt vedrører flyrejsenummeret. Brugeren skal indtaste mellem 1-10 tegn eller/og tal.
 • Sædenummer: Brugeren skal angive sit sædenummer.
 • Tjek venligst, om dit fly er privat (afkrydsningsfelt). Hvis det er en privat flyrejse, behøver brugeren ikke at udfylde det forrige felt, men et nyt felt vises med det private flyrejsenummer

 • Boardingland/sted: Brugeren angiver det land, han/hun boarder fra.
 • Dato-tidspunkt for afrejse: Feltet henviser til datoen og klokkeslættet for hans/hendes afgang (Flyrejse/etape 2 på din rejse). Når brugeren trykker på dette felt, vises kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og tidspunkt for sin afrejse.
 • Boardinglufthavn: Brugeren vælger boardinglufthavnen i det land, han/hun tidligere har angivet.
 • Destination / Transitland: Feltet vedrører det endelige destinationsland (hvis dette er din sidste flyvning) eller transitland (hvis dette er en ekstra flyrejse) (Flyrejse/etape 2 på din rejse).
 • Destination/Transitlufthavn: Brugeren vælger destinationslufthavnen blandt alle destinationslandets lufthavne (Flyrejse/etape 2 på din rejse).
 • Ankomstdato: Feltet henviser til datoen og tidspunktet for hans/hendes ankomst. Når brugeren trykker på dette felt, vises kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge ankomstdag og -tidspunkt for sin mellemrejse (Flyrejse/etape 2 på din rejse).

3.3.1.3 Krydstogtsskib / Lystfartøj

I dette tilfælde har brugeren valgt at rejse med krydstogtskib / lystfartøj. Før man begynder at udfylde formularen, bliver passageren bedt om at vælge, om han/hun rejser som medlem af en gruppe eller med sin familie, hvis det gælder i henhold til hver enkelt medlemsstats regler. Brugeren bliver bedt om at vælge, om han/hun rejser som medlem af krydstogtskibspersonalet. Skemaets felter er vist på de følgende billeder.

Under alle omstændigheder omfatter de oplysninger, der skal udfyldes, følgende:

 • Rederi / Lystfartøjselskab: Brugeren angiver navnet på det rederiet / lystfartøjselskabet, han/hun rejser med.
 • Navn på skibet: Brugeren angiver navnet på krydstogtskibet/lystfartøjet.
 • IMO / Registreringsnummer: Unik kode for hvert skib.
 • Tidligere besøgte lande (Valgfrit): Hvis du inden for 14 dage forud for din ankomst har opholdt dig i et andet land (ikke transit) end din faste adresse,
  skal du nedenfor angive de lande/byer, hvor du har opholdt dig
 • Indskibningsland/sted: Brugeren vælger det land, hvorfra han/hun går om bord.
 • Ombordstigningshavn: Brugeren vælger den havn, hvorfra han/hun går om bord, baseret på det land, hvor han/hun går ombord, som han/hun erklærede ovenfor.
 • Dato-tidspunkt for ombordstigning: Dette felt refererer til datoen og tidspunktet for hans/hendes ombordstigning. Når brugeren trykker på dette felt, vises kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og tidspunkt for sin afrejse.
 • Kabinenummer: Brugeren skal angive nummeret på sin kabine.
 • Krydstogtets afslutning – ilandsætningsdato: Dette felt vedrører den dato, hvor krydstogtet slutter, og passageren går i land. Når brugeren trykker på dette felt, vises kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dagen for krydstogtets afslutning.
 • Krydstogtets afslutning – Udskibningshavn: Brugeren skal vælge den havn, han/hun går i land til, baseret på det destinationsland, han/hun valgte i et tidligere trin.

Hvis deres rejse omfatter mellemstop, skal passagererne desuden inkludere dem i formularen. I dette tilfælde skal brugeren udfylde yderligere to felter, og disse er:

 • Land: Dette felt vedrører destinationslandet for hans/hendes mellemstop.
 • Mellemhavn: Brugeren vælger porten for sin mellemstation baseret på det land, han/hun har valgt ovenfor.
 • Ankomstdato: Feltet henviser til datoen og tidspunktet for hans/hendes ankomst. Når brugeren trykker på dette felt, vises kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og ankomsttid for sin mellemrejse.
 • Dato-tidspunkt for afrejse: Feltet refererer til datoen og tidspunktet for hans/hendes afgang. Når brugeren trykker på dette felt, vises popup-kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dag og tidspunkt for sin afrejse.

3.3.1.4 Færge

I dette tilfælde har brugeren valgt at rejse med færge. Før man begynder at udfylde formularen, bliver passageren bedt om at vælge, om han/hun rejser som medlem af en gruppe eller med sin familie, hvis det gælder i henhold til hver enkelt medlemsstats regler. Skemaets felter er vist på de følgende billeder.

 

De oplysninger, som brugeren skal give, omfatter følgende:

 • Rederi-/lystfartøjselskab: Brugeren skal angive navnet på det rederi-/lystfartøjselskab, han/hun rejser med.
 • Fartøjets navn: Brugeren skal angive navnet på det fartøj, han/hun rejser med.
 • Tidligere besøgte lande (Valgfrit): Hvis du inden for 14 dage forud for din ankomst har opholdt dig i et andet land (ikke transit) end din faste adresse,
  skal du nedenfor angive de lande/byer, hvor du har opholdt dig
 • Indskibningsland/sted: Brugeren vælger det land/sted, hvorfra han/hun går om bord.
 • Ombordstigningshavn: Brugeren vælger den havn, hvorfra han/hun går om bord, baseret på det land, hvor han/hun går ombord, som han/hun erklærede ovenfor. Feltet er valgfrit.
 • Dato-tidspunkt for ombordstigning: Dette felt refererer til datoen og tidspunktet for hans/hendes ombordstigning. Når brugeren trykker på dette felt, vises popup-kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge dato og tidspunkt for sin afrejse.
 • Kabine / Sædenummer: Brugeren skal angive nummeret på sin kabine eller nummeret på sit sæde.
 • Sædetype: Brugeren vælger sædetypen fra en række muligheder. Mulighederne er Økonomi (dæk), Tildelt sæde, Business og Kabine.
 • Dato for udstigning: Dette felt vedrører datoen for, hvornår passageren går i land. Når brugeren trykker på dette felt, vises popup-kalenderen automatisk, hvor han/hun bliver bedt om at vælge datoen for udstigning.
 • Udskibningshavn: Brugeren skal vælge den havn, han/hun går fra borde til baseret på det destinationsland, han/hun valgte i et tidligere trin.

 

3.3.2 Personlig Information

I dette trin skal brugeren udfylde sine personlige oplysninger. Mere specifikt, som vist på billederne, der følger, er dataene følgende:

 • Efternavn: Brugeren skal angive sit efternavn.
 • Fornavn: Brugeren skal angive sit fornavn.
 • Køn: Brugeren skal vælge sit køn fra et sæt foruddefinerede muligheder.
 • Fødselsdato: Brugeren skal angive sin fødselsdato.
 • ID-dokumenttype: Dette er den type rejse-ID-dokument, som brugeren vil fremvise. I hvert tilfælde vises et nyt felt, som brugeren skal udfylde. Mulighederne er:

○ ID-kort

○ Pas

 • Primært telefonnummer: Brugeren skal udfylde sit primære telefonnummer. Brugeren skal indtaste et plustegn (+) efterfulgt af hans/hendes landekode og hans/hendes telefonnummer (f.eks. +306989123456).
 • Andet telefonnummer: Dette felt vedrører passagerens andet telefonnummer.
 • E-mailadresse: Dette felt udfyldes automatisk af systemet og er knyttet til den indloggede bruger.

3.3.3 Permanent adresse

I dette trin skal brugeren indtaste oplysningerne om sin permanente bopæl. Mere specifikt, som vist på billederne, der følger, er dataene følgende:

 • Land: Brugeren skal vælge bopælsland fra en rulleliste.
 • Stat/provins: Brugeren skal vælge bopælsstaten fra en rulleliste baseret på bopælslandet.
 • By: Brugeren skal oplyse, hvor han/hendes bopæl er.
 • Postnummer: Brugeren skal angive postnummeret på sin bopæl.
 • Gade: Brugeren skal angive navnet på gaden i sin bopæl.
 • Gadenummer / Husnummer: Brugeren skal angive nummeret på gaden/huset i sin bopæl.
 • Lejlighedsnummer: Brugeren skal angive lejlighedsnummeret på sin bolig.
 • Kontroller venligst, om din midlertidige adresse er den samme som din permanente adresse (Valgfrit)-Hvis ” Ja “, er den næste fane “Midlertidig adresse” synlig og skal udfyldes manuelt
  -Hvis ” Nej “, er den næste fane “Midlertidig adresse” på forhånd udfyldt med samme information som i “Permanent adresse”.

3.3.4 Midlertidig(e) adress(er) i besøgslandet

I dette trin bliver brugeren bedt om at angive detaljerne for sit midlertidige ophold, en eller flere, under sin rejse til destinationslandet. Mere specifikt, hvis brugerne inden for de næste 14 dage ikke skal bo på den permanente adresse, der er angivet i det foregående trin, skal de angive de steder, hvor de skal opholde sig i destinationslandet. (Hvis brugeren er en besøgende, skal han/hun kun skrive det første sted, hvor han/hun skal bo). De oplysninger, han/hun skal angive, vises på billederne, der følger, og er følgende:

 • Adressetype: Brugeren vælger adressetypen blandt følgende muligheder: Hus, Hotel, Krydstogtskib / Lystfartøj, Andet.
 • Land: Brugeren skal vælge landet for midlertidigt ophold.
 • Stat/provins: Brugeren skal vælge bopælsstaten fra en forudbestemt liste baseret på bopælslandet.
 • By: Brugeren skal oplyse, hvor han/hendes bopæl er.
 • Gade: Brugeren skal udfylde navnet på gaden i sin bopæl.
 • Gadenummer/Husnummer: Brugeren skal oplyse nummeret på gaden/huset i sin bopæl.
 • Postnummer: Brugeren skal angive postnummeret på sin bopæl.
 • Lejlighedsnummer: Brugeren skal udfylde lejlighedsnummeret på sin bolig.

Hvis brugeren under sit ophold opholder sig på mere end ét sted, skal han/hun trykke på knappen “TILFØJ MIDLERTIDIG ADRESSE” og angive detaljerne for den anden mulighed. Der er også mulighed for fjernelse (knap).

3.3.5 Rejseledsagere – Familie

Et andet generelt trin, der måske er forskelligt og baseret på hver enkelt medlemsstats regler for at tilføje oplysninger om en medrejsende fra familiemiljøet. Derfor, hvis du efter at have logget ind på platformen og valgt destinationsland bemærker et afkrydsningsfelt “Kontroller venligst, om du rejser som medlem af en gruppe og/eller med din familie.”, betyder det, at dette specifikke land tilbyder mulighed for at tilføje familiemedlemmer eller gruppemedlemmer til din PLF. Under alle omstændigheder bør hver passager gennemgå REJSEPROTOKOLLERNE pr. destinationsland som vist på EUdPLF’s landingsside. For at tilføje en ny medrejsende, som er et familiemedlem, trykker brugeren på knappen “TILFØJ FAMILIEMEDLEM”, vist på følgende billede.

Når brugeren trykker på knappen “TILFØJ FAMILIEMEDLEM”, vises en formular med følgende information med det samme. Denne mulighed er tilgængelig, hvis brugeren har markeret afkrydsningsfeltet “Kontroller venligst, om du rejser som medlem af en gruppe og/eller med din familie” på fanen “Rejseoplysninger”. Voksne passagerer skal udfylde deres egen PLF. Dette afsnit skal udfyldes med:

 • Fornavn: Brugeren angiver fornavnet på den person, der rejser sammen med brugeren (passageren), og er medlem af dennes familie.
 • Efternavn: Brugeren angiver efternavnet på den person, der rejser sammen med brugeren (passageren) og er medlem af dennes familie.
 • Dit køn: Brugeren vælger køn på den person, der rejser sammen med brugeren (passageren) og er medlem af dennes familie.
 • Sædenummer: Dette er ikke et obligatorisk felt og vedrører sædenummeret på den person, der rejser sammen med brugeren (passageren) og er medlem af dennes familie.
 • Alder: Brugeren angiver alderen på den person, der rejser sammen med brugeren (passageren) og er medlem af dennes familie.

Ved at klikke på knappen “TILFØJ FAMILIEMEDLEM” igen, kan brugeren tilføje så mange familiemedlemmer som nødvendigt. Enhver person kan dog til enhver tid slettes ved at trykke på knappen “FJERN FAMILIEMEDLEM”.

3.3.6 Rejseledsagere – Ikke-familie / ikke samme husstand

Et andet trin, der måske er forskelligt og baseret på hver enkelt MS-regler, er at tilføje oplysningerne om en medrejsende fra den samme gruppe. Derfor, hvis du efter at have logget ind på platformen og valgt destinationsland bemærker et afkrydsningsfelt “Kontroller venligst, om du rejser som medlem af en gruppe og/eller med din familie.”, betyder det, at dette specifikke land tilbyder mulighed for at tilføje familiemedlemmer eller gruppemedlemmer til din PLF. Under alle omstændigheder bør hver passager gennemgå REJSEPROTOKOLLERNE pr. destinationsland som vist på EUdPLF’s landingsside. Denne mulighed er tilgængelig, hvis brugeren har markeret afkrydsningsfeltet “Kontroller venligst, om du rejser som medlem af en gruppe og/eller med din familie” på fanen “Rejseoplysninger”. Voksne passagerer skal gennemføre deres egen PLF. For at tilføje en ny medrejsende skal brugeren trykke på knappen “TILFØJ REJSELEDSAGER – IKKE-FAMILIE” vist i det følgende billede.

 

Når brugeren trykker på knappen “TILFØJ REJSELEDSAGER – IKKE-FAMILIE”, vises en formular med følgende oplysninger med det samme:

 • Fornavn: Brugeren udfylder fornavnet på den person, der rejser sammen med brugeren (passageren), som ikke er medlem af dennes familie.
 • Efternavn: Brugeren udfylder efternavnet på den person, der rejser sammen med brugeren (passageren), som ikke er medlem af dennes familie.
 • Dit køn: Brugeren vælger køn på den person, der rejser sammen med brugeren (passageren), som ikke er medlem af dennes familie.
 • Gruppe (turistrejse, hold, virksomhed, andet): Dette er et valgfrit felt og angiver det forhold, som brugeren har til den angivne person.
 • Sædenummer: Dette er et valgfrit felt og vedrører sædenummeret på den person, der rejser med brugeren (passageren) og ikke er medlem af dennes familie.

Ved at klikke på knappen “TILFØJ REJSELEDSAGER – IKKE-FAMILIE” igen, kan brugeren tilføje så mange personer, som det er nødvendigt. Brugeren kan dog til enhver tid slette en hvilken som helst person ved at trykke på knappen “FJERN REJSELEDSAGER – IKKE-FAMILIE”.

3.3.7 kontaktinformation i nødtilfælde

Dette refererer til kontaktoplysningerne til en person, der er udpeget af brugeren som nødkontakt (kontaktperson, der kan nå passageren under rejsen). De oplysninger, som brugeren skal angive, vises på billederne nedenfor og inkluderer følgende:

 • Fornavn: Brugeren angiver fornavnet på den person, der er udpeget som nødkontakt.
 • Efternavn: Brugeren angiver efternavnet på den person, der er udpeget som nødkontakt.
 • Land: Dette felt henviser til bopælslandet af den person, der er udpeget som nødkontakt.
 • By: Dette felt henviser til bopælsbyen af den person, der er udpeget som nødkontakt.
 • Mobilnummer: Dette felt henviser til mobiltelefonnummeret på den person, der er udpeget som nødkontakt. Brugeren skal indtaste et plustegn (+) efterfulgt af deres landekode og deres telefonnummer (f.eks. +306989123456).
 • Andet telefonnummer: Dette felt henviser til et andet telefonnummer på den person, der er udpeget som nødkontakt.
 • E-mailadresse: Dette felt henviser til e-mailadressen på den person, der er udpeget som nødkontakt.

3.3.8 Forhåndsvisning af Passagersøgningsformularet (PLF)

Før den endelige indsendelse af formularen kan brugeren se / få forhåndsvist i et pop op-vindue de data/oplysninger, han/hun har indtastet som vist på det følgende billede, ved at trykke på ‘Forhåndsvisning’-knappen.

3.3.9 Indsendelse af PLF

Efter at have gennemgået oplysningerne, kan brugeren trykke på ‘Send’-knappen. Efter vellykket indsendelse af formularen informeres brugeren om, at formularen er blevet udfyldt med succes (indsendt indikation af PLF).

Samtidig informeres brugeren om processen og mere specifikt, at han/hun:

 • har modtaget en e-mail (SPAM-mappen skal altid tjekkes), der informerer ham/hende om, at den formular, han/hun udfyldte, er blevet indsendt og indeholder den unikke QR-kode.
 • skal have formulardokumentet med sig under rejsen enten i digital eller trykt form.

Samtidig modtager brugeren også en e-mail til den e-mailadresse, han/hun har oplyst, som vist på billedet nedenfor.

Ved at klikke på linket i den modtagne e-mail kan passageren se og udskrive/downloade den specifikke gemte PLF.

Brugeren (passageren) kan også se/downloade/udskrive sin(e) indsendte PLF(er) fra menuen øverst til højre (MIN PLF).

3.4 Rediger passagersøgningsformularens (PLF’s) detaljer

Brugeren kan se, udskrive og redigere/opdatere detaljerne i en passagersøgningsformular (før ankomstdatoen på den erklærede endelige destination). Denne mulighed er tilgængelig via menuen øverst til højre ved at vælge “Mine PLF’er”.

Ved at vælge redigeringsmuligheden for PLF, vises en formular med det samme med felterne udfyldt af brugeren. Ikke alle felter kan redigeres. De tre første faner (“Destination”, “Transporttype”, “Før du begynder” fanerne) med de indeholdende felter vil altid være deaktiveret i enhver plf-opdateringsproces. Nogle andre felter kan også forblive låste, mens andre felter er redigerbare og kan opdateres (afhængigt af hvert land). Under denne handling kan brugeren ændre / tilføje alle nødvendige data. Når ændringerne er gennemført og efter at have trykket på “Send”-knappen, modtager brugeren en ny e-mail til sin konto med den opdaterede formular. QR-koden forbliver den samme.

3.5 Sletning af PLF

Passageren kan have mulighed for at slette egne plf(s) baseret på følgende regler pr. MS som den endelige destination for hver plf. Passageren er i stand til at slette plf(er), hvis denne indstilling er indstillet af det endelige destinationsland, og status for plf enten ikke er blevet ændret, f.eks. fra standard “Indsendt” til “Godkendt” eller indsendelsesfristerne (i timer) i forhold til ankomsten (Ankomstdato) i det land (i den specifikke tidszone), der er angivet af hver MS, ikke er blevet overskredet.

 

4. Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Spørgsmål 1:

Send-knappen virker ikke. Hvad skal jeg gøre?

Svar 1:

Du skal lukke forhåndsvisningsvinduet (Luk-knappen nederst i forhåndsvisningen) som angivet nedenfor, og derefter klikke på knappen “Send” igen.

 

En anden mulig forklaring er, at du måske ikke har udfyldt alle skemaets felter. I så fald vises en rød indikation omkring et felt. Sørg for, at du har udfyldt alle de obligatoriske oplysninger og med korrekte og gyldige oplysninger.

Spørgsmål 2:

There is a validation error regarding the input of dates I am trying to input. What can I do? Der er en valideringsfejl vedrørende indtastning af datoer, jeg prøver at indtaste. Hvad kan jeg gøre?

Svar 2:

Hvis der er en rød indikation, betyder det, at enten et obligatorisk felt skal udfyldes, eller der er en valideringsfejl på dataindtastningen på et eller flere felter. Afrejsedatoen skal være før ankomstdatoen.  Tjek også venligst tidszonerne mellem afgang og ankomst. Hvert valg af dato og klokkeslæt er indstillet til tidszonen for det tilsvarende land. Du skal først vælge land/sted og derefter dato og klokkeslæt for at have den relevante tidszone. Sidst men ikke mindst, sørg for at have javascript aktiveret i din webbrowser.

Der bør være datakonsistens mellem afgangs- og ankomstdato og tidszoner som vist nedenfor:

Spørgsmål 3:

Jeg kan ikke downloade min PDF-version af EUdPLF med outlook.

Svar 3:

Du kan logge ind på platformen og printe den ud fra MINE PLF’er (menuen øverst til højre) som beskrevet nedenfor:

Spørgsmål 4:

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke kan finde min destination eller lufthavn blandt de angivne?

Svar 4:

I så fald kan du vælge ”ANDET” og skrive teksten i et ekstra felt nedenfor.

Spørgsmål 5:

Jeg havde problemer, da jeg forsøgte at registrere eller nulstille min adgangskode, hvad skal jeg gøre?

Svar 5:

Det kan være sket, at du ikke valgte en gyldig adgangskode, da du forsøgte at registrere dig. Din adgangskode skal indeholde mindst 6 tegn.

Sørg for, at du er opmærksom på, om Caps-funktionen er aktiveret, samt det sprog, du indtaster i. Medtag heller ikke tomme felter. Sørg også for, at du indtaster din e-mail korrekt.

Desuden bedes du venligst skrive adgangskoden i stedet for at kopiere og indsætte på formularen.

Bekræftelsesmailen kan ved et uheld markeres som spam. Sørg for altid at tjekke spam-mappen.

Sidst, men ikke mindst, skal du sørge for, at du ikke allerede har en registreret konto. Husk, at efter din registrering er din brugerkonto gyldig i 150 dages inaktivitet af dit sidste login, før det slettes permanent.

Du kan nulstille adgangskoden her: (https://app.euplf.eu/#/user/login).

Rejsende skal tilmelde sig EUdPLF-webapplikationen ved at angive en gyldig og unik e-mailadresse og en adgangskode. Rejsende vil modtage en bekræftelses-e-mail på den e-mail-adresse, de har angivet (altid for at tjekke SPAM).

For at validere og fuldføre registreringsprocessen skal rejsende klikke på linket sendt til den angivne e-mailadresse.

Nulstil adgangskode – Eksempelmail:

 

Spørgsmål 6:

Jeg rejser med min familie eller med en gruppe, og jeg er ansvarlig for at indsende PLF-formularen. Hvad skal jeg gøre?

Svar 6:

Hvert land har sin egen politik med hensyn til, hvem der skal udfylde PLF (nogle lande vælger, hvis en familie rejser sammen, at kun ét medlem af familien skal udfylde PLF og andre lande kræver, at hver voksen person udfylder en individuel PLF).

For specifikke krav til udfyldelse af formularen, se venligst afsnittet REJSEPROTOKOLLER på EUdPLFs landingsside (https://app.euplf.eu/), og vælg det land, du rejser til, for at læse dens protokol.

Hvis du rejser til en anden destination, og/eller du ønsker at tjekke, om der gælder rejserestriktioner, skal du tjekke EU-værktøjet med titlen Re-open EU ved at klikke her.

Hvis du rejser til et destinationsland, der tillader, at indtastningen af familiemedlemmer registreres under én PLF, skal du sørge for, at du har markeret det relevante afkrydsningsfelt på fanen ”Før du begynder” som vist nedenfor. Når du markerer denne mulighed, vises yderligere 2 faner (familieledsagere og andre ledsagere).

Spørgsmål 7:

Jeg rejser med fly med et forbindelsesflyrejse. Hvilken destination skal jeg dokumentere på EUdPLF-formularen?

 

Svar 7:

Hvis der er en mellemflyvning, skal brugeren vælge denne mulighed. I dette tilfælde vises en ny formular som vist på billedet nedenfor.

Eksempel 1 (ikke-direkte flyvning):

London- Rome – Sardegna

Flyrejse / etape af din rejse 1:

Flyrejse / Etape af din rejse 2:

Spørgsmål 8:

Jeg har indsendt min ansøgning. Min flyafgangstid er dog blevet ændret, eller/og jeg skal lave nogle ændringer. Hvad kan jeg gøre?

Svar 8:

Du behøver ikke at genindsende en ny ansøgning, da der er mulighed for at redigere den formular, du allerede har indsendt. Log venligst ind på platformen og klik på menuen øverst til højre. Vælg derefter ”MyPLFs” (mine PLFs) og søg efter din seneste ansøgning. Vælg derefter blyantikonet for at redigere din ansøgning, og klik på ”Send”. En ny bekræftelses-e-mail vil blive sendt til din e-mailadresse.

Spørgsmål 9:

Skal rejsende indsende en separat PLF, hvis rejsen inkluderer stop i mere end ét land?

Svar 9:

Som en generel regel, når en rejsende bruger forskellige transportmidler (skib, fly, tog, bus), så skal en ny PLF udfyldes, hver gang den rejsende stiger ombord på et nyt transportmiddel (skib, fly, tog, bus) for at rejse til et andet land. Som en undtagelse, når en rejsende rejser med fly, og rejsen inkluderer forbindelsesflyvninger i forskellige lande, skal der kun indsendes én PLF for det endelige destinationsland. Men hvis den rejsende kommer uden for lufthavnen, inden han/hun går ombord på forbindelsesflyet, skal der også gennemføres en separat PLF for dette land.

Rejsende, der rejser med et krydstogtsskib, skal indsende PLF én gang og vælge som destinationsland landet for deres endelige landstigning (slut på krydstogt). Den rejsende skal i det elektroniske system udfylde navnene på de havne, som krydstogtet anløber. Rejsende, der rejser i bil/et andet køretøj, skal indsende en PLF, hver gang de rejser ind i et land, der kræver indsendelse af dPLF.

Spørgsmål 10:

Hvordan kommer en passager ind? (via platformen og når QR-koden er genereret)

Svar 10:

Før rejsen registrerer passageren sig (én gang), logger derefter på ved at angive legitimationsoplysninger (e-mail/adgangskode) på platformen og opretter dPLF. Den unikke QR-kode genereres og vises på plf. Derefter præsenterer han/hun enten QR-koden (modtaget via e-mail) eller online via den producerede plf eller det trykte format af dPLF til de lokale myndigheder, får det scannet, og kommer ind i det respektive land.

Spørgsmål 11:

Jeg har ikke indsendt min ansøgning, fordi jeg ikke kender “sædenummeret”. Hvad kan jeg gøre?

Svar 11:

Indtast i formularen “Sædenummer” –> XXX og fortsæt bagefter med udfyldningen af plf. Når “Sædenummeret” først er kendt, kan du stadig redigere den plf, du allerede har indsendt, og indtaste de korrekte oplysninger (hvis plf’en stadig kan redigeres baseret på reglerne i hver enkelt medlemsstat som det endelige destinationsland). Log venligst ind på platformen og klik på menuen øverst til højre. Vælg derefter ”Mine PLF’er” og søg efter din seneste ansøgning. Vælg derefter blyantikonet for at redigere din ansøgning, og klik på ”Send”. En ny bekræftelses-e-mail vil blive sendt til din e-mailadresse.

Spørgsmål 12:

Jeg tilmeldte mig og modtog e-mailen som forventet. Men når jeg klikker på linket, ser jeg beskeden:” URL’en er udløbet. Klik venligst her for at modtage en ny e-mailbekræftelses-URL”

Svar 12:

Som en del af processen for registrering og nulstilling af adgangskode sender platformen dig et særligt link i din e-mail-adresse. Du skal klikke på det link inden for 1 time, ellers vil det udløbe, og du vil se fejlmeddelelsen “URL’en er udløbet.” samt instruktioner om, hvordan du modtager en ny e-mail med et nyt link.

 

5. Bilag: “Registrer – Bekræft konto – Login – Nulstil”

 • Registrer:

Rejsende skal tilmelde sig EUdPLF-webapplikationen ved at angive en gyldig og unik e-mailadresse og en adgangskode. Processen med at oprette en ny brugerkonto (registrering og aktivering) bør kun udføres én gang. Rejsende vil modtage en bekræftelses-e-mail på den e-mailadresse, de har angivet (tjek altid SPAM-mappen).

1.Trin:

Vælg venligst indstillingen “Registrer”.

2e Trin:

 • Indtast emailadressen, adgangskoden og bekræft adgangskoden.
 • Vælg venligst “Registrer” for at fortsætte med registreringsprocessen.

BEMÆRKNING:

 Din adgangskode skal indeholde mindst 6 tegn.

 Sørg for at tjekke, om Caps-funktionen er aktiveret, samt det sprog, du skriver på.

 Du bedes venligst indtaste adgangskoden i stedet for at kopiere og indsætte på formularen.

33 Trin:

En meddelelse vises som f.eks. “Et link til at aktivere din konto er blevet sendt til den angivne adresse. Hvis du ikke har modtaget e-mailen, skal du klikke her for at sende den igen.

BEMÆRKNING:

 • Hvis en e-mail ikke modtages i din indbakke, skal du også tjekke din SPAM-mappe eller vælge “send den igen” i beskeden.

4e Trin:

En unik URL vil blive sendt til din e-mailadresse, og du skal klikke på den.

BEMÆRKNING:

 • Hvis du ikke har modtaget i din indbakke, skal du også tjekke din SPAM-mappe.

5e Trin:

Der vises en meddelelse såsom “Din konto er blevet aktiveret. Du kan nu logge ind ved at bruge dine legitimationsoplysninger.”

 • Bekræft konto::

1e Trin:

Hvis du ikke har modtaget e-mailen for bekræftelsen af kontoen, skal du trykke på indstillingen “klik her for at sende den igen”.

2e Trin:

Indtast emailadressen og adgangskoden.

BEMÆRKNING:

 • Du skal indtaste den oprindelige adgangskode, du brugte ved registreringsprocessen.

3e Trin:

Der vises en meddelelse såsom “Et link til at aktivere din konto er blevet sendt til den angivne adresse. Hvis du ikke har modtaget e-mailen, klik her for at sende den igen.”

BEMÆRKNING:

 • Hvis du ikke modtager en e-mail i din indbakke, skal du også tjekke din SPAM-mappe eller vælge “send den igen” i beskeden.

4e Trin:

En unik URL vil blive sendt til din e-mailadresse, og du skal klikke på den.

BEMÆRKNING:

 • Hvis du ikke modtager en e-mail i din indbakke, skal du også tjekke din SPAM-mappe

5e Trin:

Der vil vises en meddelelse såsom “Din konto er blevet aktiveret. Du kan nu logge på ved at bruge dine legitimationsoplysninger”

 

 • Login:

Login-processen er enkel. Brugeren skal blot indtaste den e-mail og den adgangskode, der er knyttet til kontoen på platformen og derefter trykke på Log ind. Login-processen skal ske efter registreringen (aktivering af konto).

1e Trin:

 • Indtast emailadressen og adgagngskoden for at gå videre med login-processen.
 • Vælg venligst “Login” (Log ind).

BEMÆRKNING:

 • Din adgangskode skal indeholde mindst 6 tegn.
 • Sørg for at tjekke, om Caps-funktionen er aktiveret, samt det sprog, du skriver på.
 • Du bedes venligst indtaste adgangskoden i stedet for at kopiere og indsætte på formularen.

 • Nulstil:

I tilfælde af at brugeren har mistet/glemt sin adgangskode, kan han/hun bruge processen til at hente adgangskoden. Brugeren skal trykke på knappen Nulstil adgangskode. Hvis denne e-mailadresse tilhører en eksisterende, aktiv konto, vil brugeren modtage en meddelelses-e-mail (tjek altid SPAM-mappen) for at nulstille sin adgangskode.

1e Trin:

Vælg venligst indstillingen “Nulstil”.

2e Trin:

 • Indtast emailadressen.
 • Vælg venligst “Nulstil”.

3e Trin:

Der vil vises en meddelelse såsom “Hvis den e-mailadresse tilhører en konto, sender vi dig en e-mail for at nulstille din adgangskode”.

4e Trin:

En unik URL vil blive sendt til din e-mailadresse, og du skal klikke på den.

BEMÆRKNING:

 • Hvis du ikke modtager en e-mail i din indbakke, skal du også tjekke din SPAM-mappe

5e Trin:

 • Indtast adgangskoden og bekræft adgangskoden for at komme videre til nulstillingsprocessen.
 • Vælg venligst “Nulstil”.

BEMÆRKNING:

 • Din adgangskode skal indeholde mindst 6 tegn.
 • Sørg for at tjekke, om Caps-funktionen er aktiveret, samt det sprog, du skriver på.
 • Du bedes venligst indtaste adgangskoden i stedet for at kopiere og indsætte på formularen.

6e Trin:

Der vises en meddelelse såsom “Din adgangskode er blevet nulstillet“.

Generelle regler og fejlfinding

 1. Sørg for, at du har en uafbrudt, stabil internetforbindelse.
 2. Hav altid aktiveret JavaScript i din browser.
 3. Brug ikke ”kopier-og-indsæt” til at udfylde formularen, skriv i stedet teksten originalt. Undgå at kopiere mellemrum. Den samme passager kan ikke for samme ankomstdato indsende en anden plf for samme destinationsland.
 4. Hver medlemsstat, som endeligt destinationsland for en plf, kan have forskellige regler vedrørende felterne på formularen (f.eks. obligatoriske/valgfrie, synlige/skjulte, redigerbare, ekstra felter), indsendelsesfristerne, opbevaringsperioden for plf. etc.
 5. Bemærk venligst, at i nogle indtastninger er kun latinske tegn tilladt, mens andre indtastningsfelter også tillader indtastning på dit modersmål. Dette afhænger af oprindelseslandet.
 6. Hvis der er et felt, hvor du ikke kan finde den ønskede værdi/indstilling i rullemenuen (f.eks. land, lufthavn), skal du vælge “ANDET” fra rullemenuen og skrive din mulighed i det tomme felt.
 7. I felter med dropdown-værdier af steder f.eks. lufthavn skal du først vælge landet og derefter vil den næste rulleliste blive aktiveret og udfyldt med de relaterede værdier svarende til det forrige valg. For eksempel skal du vælge boardingland/sted, og derefter vil boardinglufthavnen blive aktiveret for at vælge eller skrive til.
 8. Plf vil blive sendt til passagerens e-mail. Passageren kan også se/printe/downloade den fra brugermenuen på appen.
 9. PLF’en slettes automatisk af systemet efter en opbevaringsperiode fastsat af destinationslandet.
 10. E-mailen er versalufølsomt.
 11. Passageren kan indsende og redigere/opdatere PLF-formularen baseret på de indsendelsesfrister, der er fastsat af hver enkelt medlemsstat. Det kan være enten før eller endda efter ankomstdatoen.
 12. Selvudfyldende felter. I hver ny PLF-formular vil nogle almindelige personlige data blive gemt/overført fra eventuelle tidligere PLF-formularer og vil selvudfylde den nye plf. Plf’et vil være redigerbart. Fanen “Personlige oplysninger” og “Permanent adresse” vil blive brugt på denne betingelse.
 13. Den eksisterende generelle regel i den nuværende version af EUdPLF er, at den samme passager (den samme brugerkonto relateret til den specifikke e-mail) ikke kan indsende en anden plf for samme ankomstdato for samme destinationsland.Følgende regler gælder:
  • Ifølge rejseprotokollerne i hvert land kunne den samme brugerkonto bruges til at udfylde og indsende dPLF’er for familie- eller gruppemedlemmer eller personer uden computerfærdigheder.
  • 1 dPLF pr. samme pas eller samme id-kort pr. samme ankomstdato pr. samme endelige destinationsland (hvis pas eller id-kort findes i den rækkefølge)
  • 1 dPLF pr. samme ankomstdato pr. samme endelige destinationsland (hvis hverken passet eller id-kortet findes).
 14. Alle de angivne regler er generelle, og hvert land kan anvende variationer af dem.
 15. Som en del af processen for registrering og nulstilling af adgangskode sender platformen dig et særligt link i din e-mail-adresse. Du skal klikke på det link inden for 1 time, ellers vil det udløbe, og du vil se fejlmeddelelsen “URL’en er udløbet.” samt instruktioner om, hvordan du modtager en ny e-mail med et nyt link.
 16. I tilfælde af et øjeblikkeligt problem, f.eks. langsom internetforbindelse, vil følgende meddelelse blive vist: “Forbindelse til webstedet kunne ikke etableres. Kontroller venligst, at du har en aktiv internetforbindelse, og prøv igen senere.” og du bliver nødt til at opdatere siden og prøve igen.

V2.7 – 29/03/2022